söndag 25 oktober 2015

Vad är avskyvärt?

Om man ska göra minsta om eller tillbyggnad på sitt hus krävs att man ansöker om bygglov. Sedan skickas det ut till grannar som får lämna åsikter eller ev. ha invändningar.
Men när det gäller flyktingförläggningar gäller det omvända. För det första kommer man alltså ett statligt verk, migrationsverket kunna fördela ut flyktingar efter behov och godtycke av tjänstemän. Detta är emot grundlagens första paragraf i vilken det står att kommunerna har självstyre. Man ersätter alltså demokratiskt valda politiker med statliga tjänstemän.

Ovanpå detta har tydligen inte kommunerna någon som helst skyldighet att rapportera när och var de planerar starta flyktingboenden för medborgarna. Tvärtom, de verkarförsöka hålla detta hemligt för att ingen ska kunna protestera eller ha invändningar. Privata företag köper olika större byggnader och hittar på olika bortförklaringar som man inser är rena lögner. Man hävdar att man t.ex. ska starta vandrarhem eller liknande, men alla inser att det handlar om att starta ett flyktingboende eftersom det är mycket mer lönsamt.
Men man döljer givetvis sina riktiga planer för att ingen ska kunna klaga. Man tycker att samma sak borde gälla när det rör sig om flyktingboenden som när det gäller medborgarnas skyldighet gentemot kommun och kringboende.
Observera att det inte handlar ett om flyktingarna, utan enbart om problemställningen att kommunerna smusslar när det gäller att fixa flyktingboenden.

Alltså, går SD i Lund ut med var kommunen planerar flyktingboenden. Jag finner inget konstigt i det och egentligen borde det vara kommunpolitikernas skyldighet att rapportera detta till sina medborgare. Men eftersom man inte gör det har alltså SD gått ut med denna information.
I en tid när flyktingboenden sätts i brand, lägger SD alltså ut adresser och kartor på planerade boenden. Avskyvärt!”, twittrade migrationsminister Morgan Johansson (S), kan man läsa på denna länk.
Vad han egentligen säger är alltså att de folkvalda politikerna i kommunerna inte ska berätta  för medborgarna om sina planer eftersom det kan finnas idioter som kanske kan försöka eld upp byggnaderna. Jag ser det snarare så att kommunerna borde vara skyldiga att berätta för medborgarna och i synnerhet de som bor i närheten vad man har för planer, och ge dem möjlighet att komma med åsikter - så ska det fungera i en demokrati.

Att det finns idioter som begår brott är en helt annan sak och en fråga för polisen och rättsväsendet. Men det är ingen ursäkt för att kringgå demokratiska principer och funktioner.
Däruti ligger det avskyvärda, alltså i att ha demokratiskt valda politiker som inte berättar sina avsikter för medborgarna och ej ger medborgarna rätt att komma med åsikter och invändninngar.
 

Inga kommentarer: