fredag 18 maj 2018

Fake news - Aftonbladet


Här har vi ett typiskt exempel på fake news från Aftonbladet (länk). 2254 svarade i alla tre frågomgångar, under tre år; 2014-2016, och svarsprocenten var 29%. Vi pratar alltså om minst två år gamla data, med svarsprocent under en tredjedel, och runt en tredjedel av alla i varje ”undersökning”, och utan angivande av frågorna och dessutom en webbpanel som man inte angivit selektionskriterierna för.
Men aftonbladet blåser upp detta i stor nyhet som den A-pressade skandalblaska man är.  Givetvis är det även nya rön och en studie, när det i själva verket rör sig om både något mycket oseriöst och vidare ren skåpmat.
Man väntar bara på att Sarnecki ska hänvisa till denna ”studie” och att det ska kallas för fakta av Löfvén, gärna i kombination med ”vi svenskar”, ”trendbrott”, och att ”utvecklingen har vänt”.

Man kallar det för fakta i rutan längst ned, avseende den mest oseriösa undersökning jag sett. Jag har nog aldrig sett så uppenbart förljugen propaganda i media och under titeln ”Studie: Majoritet positiv till invandringen.”

Inga kommentarer: