lördag 9 augusti 2008

Svensk trafikpolitik

Ok, som ny bloggare, har jag ju valt ämnet ”vad jag tycker illa om i Sverige”. Har avhandlat Public Service igår, så vad sägs om svensk trafikpolitik idag?

Lite bakgrund kanske till att börja med? Varande svensk och efter att ha flyttat till Tyskland, insåg jag snabbt att bilkörning faktiskt bestäms av den enskilde föraren och den trafiksituation som råder, och gällande förhållanden. Vad jag menar är att det är den enskilde bilistens omdöme som ligger till grund för alla risker som finns i trafiken, inte vad det står på skyltar eller risken att åka fast för något. Denna princip gäller i princip i hela Europa, utom i Sverige. Här har man inkompetensförklarat bilisten, och menar att denne ska anpassa sig till de regler och begränsningar som finns så är man helt utom all fara. Det kallas tydligen för ”Nollvision” fick jag lära mig, vilket innebär att den enskilde bilsten är alltid för inkompetent för att bedöma hastighet , väglag eller trafiksituation.

Om vi tar en sådan enkel sak som att anpassa hastigheten till rådande trafiksituation, väglag, egen skicklighet och fordon (d.v.s det man framför), är det givetvis så att bilisten ska väga in dessa faktorer och anpassa hastigheten därefter. Enkelt, eller hur? Men nu är den svenske bilisten inkompetensförklarad, innebärande att man baserat på statistik från SIKA, Vägverket, NTF och politiska flummerier inte tillåts bedöma dessa faktorer och anpassa hastigheten härefter. Man ska alltså titta blint på hastighetsskyltar, och sin hastighetsmätare för att säkerställa att man inte bryter lagen, eller utsätter sig eller medtrafikanter för risker. Och här uppstår en ganska intressant frågeställning: om en bilist nu färdas under en hastighetsbegränsning är det en garanti för att ingen olycka kan hända? Om så är fallet borde ju myndigheterna ta ansvaret för de olyckor som inträffat d.v.s. när en bilist färdats under hastighetsgränsen men ändå råkat ut för en olycka, eller hur? Till saken hör givetvis att i Sverige kan det vara snorhalt på vintern och snöstorm. Så hur kommer det sig då att en bilist må bedöma att det inte ens går att hålla lagstadgad hastighet, men under perfekta väg- och trafikförhållanden inte får göra bedömningen att denne kan köra fortare än skyltad hastighet?
Svaret är ganska enkelt: Storebror. Vet vad som är bäst för dig. Bötfäller dig om du kör "för fort", men tar inget ansvar om du följt hastighetsgränserna.

Vidare är det ju så i Sverige att medborgaren är till för samhället (och inte tvärtom), vilket leder till att bilisten/medborgaren blint ska tro och lita på myndigheterna, och följa alla regler, rekommendationer och proklamationer.

Sedan finns det en typisk svensk propagandamyt: Att det är farligt att köra fort. Det är det INTE! Om man anpassar hastigheten till de givna förhållandena, är det inte att (vad man i Sverige kallar), farligt att köra ”fort”.
Den som är av annan åsikt må gärna svara och påtala EN olycka som är orsakad av hastigheten, och inte en missbedömning av föraren/bilisten.
Alltså, jag vill inte påstå att jag är bättre bilförare än någon annan, i synnerhet inte som jag blivit ’pacificerad’ här i Sverige av svenska myndigheter. Men efter att ha tidigare kört bil ett antal år på Autobahn till och från mitt arbete med fri fart, samt i de flesta europeiska länderna, kan man inte låta bli att fundera lite. Alltså finns i mitt vokabulär inte "fort", men "för fort". Man anpassar hastigheten till trafiksituationen och sin egen kapacitet, enkelt. Om det är 70 eller 210km/h är helt sekundärt.

Som ’lök på laxen’ försöker svenska politiker exportera den fantastiska Nollvisionen till andra länder. Jag hoppas verkligen att den hamnar på Hälleberget, enär den enbart inkompetensförklarar bilister och medborgare i stället för att ställa relevanta krav på dessa.

I Tyskland finns det ett antal regler på Autobahn som måste följas, oavsett vilken hastighet man har, man får inte ha för kort avstånd till bilen framför, man får inte stressa andra och man får inte ha bensinstopp, och man får inte hindra eller störa. Man ska då ha i åtanke att det finns i det närmaste 10gånger fler medborgare och bilar i Tyskland än i Sverige, samt att Tyskland är ett genomfartsland både för långtradare och semesterfirare, och att Autobahnnätet byggdes på 30-talet. När fälldes någon (utan att en olycka inträffat), för "för kort avstånd till framförvarande", här i Sverige senast?
Kanske skulle man börja lära av dem både med lång erfarenhet och mer trafik är siffror från SIKA?

Men det är klart – Sverige är ju alltid bäst, vet allt…Nollvision och hastighetsbegränsningar – Hallelujah.

Inga kommentarer: