fredag 30 juli 2010

Självvalt utanförskap - kostnad 12.5miljarder

Jaha, det är vi svenskar som utsätter romerna för diskriminering? Det kan man läsa i denna artikel.
Nu är det ju precis tvärtom. Romer har sin egen kultur, egna språk, och egna regler. De vill inte bli en del av det svenska samhället. De har en egen kultur vilken de anser står högre än den svenska och vill inte assimileras i det svenska samhället. De diskriminerar oss svenskar.

Så mot den bakgrunden ska man ställa problematiken. Givetvis använder de det svenska samhället på det sätt som passar dem bäst, på Leissners språk heter det ”utanförskap”, och man ska då veta att det rör sig om ett självvalt sådant. De "lider" inte av det, det är deras egen preferens.
Vi pratar alltså om försörjning av 40.000 romer som inte vill assimileras eller förvärvsarbeta.

Det enda Leissner har rätt i är att ”det behövs krafttag”. Försörjningen av dessa romer kostar alltså årligen 12.5miljarder. Det är drygt en fjärdedel av vad hela svenska försvaret kostar.

Det är bara att inse att denna befolkningsgrupp inte vill bryta sitt ”utanförskap” eftersom de vill behålla sin kultur, värderingar och traditioner. Deras kultur och värderingar står över det svenska regelverket. Alltså är det inget problem att utnyttja det svenska socialförsäkringssystemet för sin försörjning. Som sagt; krafttag behövs.

Add: Och man blir ju knappast överraskad av att integrationsminister Sabuni publicerar en "tycka synd om"-artikel när det gäller romer på denna länk.
Räknar man lite, kommer man fram till att 12.5miljarder på 40.000, motsvarar det en nettolön för en arbetande på 26.000kr/månad. Det är kanske lite byråkrati som ska dras av, men inte kan jag tycka speciellt synd om romerna.

Add2: Ovanpå det ska vi alltså betala skattepengar för att romerna ska upplysas om sina rättigheter, som man kan läsa i denna artikel, enligt Leissners förslag. Det kan ju knappast vara några bidrag de missat om de får ut 20-25.000kr/månad. Vad tycker PRO om ersättningsnivåerna? Är det vad en svensk pensionär får i pension?

Add 3: Jaha nu blandar sig Rosa Taikon i matchen i denna artikel. Någon form av försvarstal utan något konkret, utan bara tycka-synd-om svammel. Efter 463år (hennes uppgift) har zigenarna inte assimilerats. Det finns ingen anledning att tro att de någonsin kommer att bli en del av det svenska samhället. De har valt att stå utanför detta, och få sin försörjning betald av oss. Och faktum kvarstår; till en kostnad av minst 20.000kr/månad och zigenare för skattebetalande svenskar, alltså 12.5 miljarder skattekronor per år.

Add4: Jaha, nu är det synd om romerna igen, vilket man kan läsa om i denna artikel. Vi pratar forfarande om ett självvalt utanförskap, och här i Sverige får de som vistas 20-25.000kr/månad. Hur kan någon mot den bakgrunden tycka synd om romerna?

Add5: Jag ser ovan att det är så himla synd om zigenarna igen, och vi svenska  ska ha ångest därför. Knappt ett år sedan jag skrev blogginlägget, men det är idag lika aktuellt. Detta är länken till tycka-synd-om artikeln in DN.

torsdag 29 juli 2010

Könsneutrala toaletter?

Inte för vad vet hur en könsneutral toalett ser ut, men min forskningsstab har under sin jordenruntresa konfronterats med en del underliga toaletter.
De kunde dock konstatera att det fanns dörrar med klart genusindikerande skyltar på platser indikerande avträden, som t.ex. dessa två:Bakom dessa dörrar kunde man finna dessa faciliteter för naturbehov. Observera avsaknaden av s.k. toalettpapper.

Forskarteamet fann även denna något mer sofistikerade avträdesgrunka, men dock i ett annat land:
Man undrar ju lite vad "Stand by" innebär...snopphållningshjälp så man kan raka sig emedan man pinkar?

onsdag 28 juli 2010

Vad kommer att hända med Internet?

Historiskt har det ju alltid varit så att information som medborgarna ska ha kommer uppifrån, och kontrolleras. Informationen filas, ändras, filtreras, omformuleras och så vidare. På så sätt omvandlar man information till propaganda. Det som sägs må vara korrekt, men man kan på olika sätt manipulera informationen så att medborgarna ska få den bild man vill ge dem.

Ett typexempel på detta är Public Service som enligt egen utsaga tillhandahåller opolitisk och objektiv information. Givetvis är det inte så, men man måste ge tittare och lyssnare dem bilden för att dessa ska hålla informationen för tillförlitlig. Det finns inte ett nyhetsmedia i hela världen som tillhandahåller objektiv information, men konsten är givetvis att hävda detta. Så gör även Nordkoreas nyhetsmedia, Kubas, Venezuelas, Irans, och Al Jazeera. Men just PS tillhandahåller som enda nyhetsmedia i värdlen obletiv informaton. Den som tror på detta är minst sagt rent naiv.

Detsamma gäller andra media som tidningar. Inom de stipulerade ramarna för dels vad myndigheterna tillåter och proklamerar, samt den partistyrning som man alltid har, skrivs artiklar och ledare.

Medborgarna ska alltså inte kunna finna någon information som inte är silad, filtrerad, eller omgjord på ett sätt som passar de etablerade politiska partierna. Så har det fungerat i massor med år.

Men nu har Internet, de senaste åren kommit in på banan. Det gör att medborgarna kan både kommunicera, blogga, och på andra sätt utbyta information snabbare och helt ofiltrerat. Dessutom är informationsmängden ofantlig, och myndigheter och andra har lagt ut publik information på internet som en service till medborgarna.
Alltså kommer information medborgarna till livs, som politikerna inte vill att desamma ska få ta del av. Information som inte är politiskt korrekt. Detta kan vara mycket störande för politikerna som både ställs inför frågor de inte kan svara på, eventuellt även baserad på korrekt information som inte med det gamla systemet skulle kommit medborgarna till del.

För tillfället kör man huvudet i sanden som en struts, och låtsas som varken frågorna eller informationen finns. Man vägrar helt enkelt att svara på frågorna eller kommer med lite politiskt korrekt smörja vilket frågeställaren får nöja sig.
Vi hamnar alltså i en situation där förtroendet för politikerna generellt rasar, och lögner och politiskt korrekta uttalanden inte längre hålls för trovärdiga.

Ett exempel på detta är just invandringspolitiken. Intill Vellingeincidenten var det ett diskuterbart ämne, och två riksdagspolitiker tog t.o.m. debatt med Jimmie Åkesson under hösten. Sedan lade man locket på, uppenbarligen i en partiöverspännande överenskommelse, och ingenting som berör invandring får diskuteras, ej heller må SD nämnas, om det inte är klockren och negativ kritik.

Men sedan dess har medborgarna diskuterat sakerna på nätet och vad som sker har kommit till internetanvändarnas kännedom. Mycket irriterande för politikerna som dessutom på nätet ställs inför frågor de varken vill, kan eller får svara på.
Politikerna kör alltså ner huvudet i sanden, och kommer sannolikt ha det där till efter valet.

Men nu verkar det som att denna taktik kommer att misslyckas, och denna taktik som tidigare har varit effektiv i andra frågor, och innan internet fanns, har nu falerat, och man kan räkna med att SD kommer in i Riksdagen.

Ett sätt att manipulera medborgarna är givetvis att ge en felaktig bild av opinionsläget. Jag hyser starka misstankar om att de officiella undersökningarna generellt är manipulerade för att ge den bild man vill av det politiska läget. Ett tag efter Vellinge visade siffrorna för SD en bra bit över 4%, sedan har siffrorna för SD dalat för att hamna runt 4%. Något märkligt kan man tycka, beaktandes alla kravaller och andra våldsamheter som uppenbarligen är knutna till invandringen och skett under hela våren.
Meddelandet är alltså; det är ingen idé att rösta på SD, för de kommer sannolikt få under 4%, alltså kastar du bort din röst. Man skildrar alltså en kamp mellan de etablerade blocken och försöker få väljarna att rösta på något av dessa. Den senaste undersökningen visar att SD kommer att få exakt 4% (länk).
Man har som vanligt frågat drygt 1000 personer och kommit fram till detta resultat.

Samtidigt pågår en opinionsundersökning på nätet i FB (länk). Den visar att SD skulle få ca 18%. OK, det finns ingen koppling mellan att FB-röstare skulle vara samma kategori som vanliga röstberättigade, men skillnaden är väldigt signifikant. Lägger man därtill att vi pratar om ca 90 gånger fler röstande än de vanliga opinionsundersökningarna, blir man verkligen frågande.
Opinionsundersökningar är alltså ett gammalmedia, emedan nätundersökningar är nytt och kan därför inte manipuleras på samma sätt. Säkerligen finns det sätt att byta IP för att kunna rösta fler gånger och fuska på så sätt, men skillnaden fortfarande ca 12%.

Vi pratar alltså om en totalt havererad taktik av politikerna som med alla till buds stående med vill hindra SD från att nå Riksdagen. Detta i synnerhet som partierna deklarerat att de inte kommer att samarbeta med SD under några omständigheter.

Så vad kommer man att göra? I politikernas värld är det givetvis oacceptabelt att inte kunna manipulera medborgarna som man under kanske ett sekel ägnat sig åt, genom att selektera och modifiera den information de fått sig till livs. Det finns en 18år gammal artikel jag tidigare refererat till och den är mer aktuell än någonsin, på denna länk.

- Kan man månne selektera informationen på internet, och hindra material från att komma nå andra, medborgare emellan?
- Kan man inrätta lagar som gör att internetmaterial måste godkännas före publikation?
- Kan man minska ner informationen så att inte komprometterande information når medborgarna?
- Kan man minska ner/selektera tillgängligt material på internet från myndigheter för att hindra fakta att komma till medborgarnas kännedom?
- Kan man filtrera utländskinformation så den inte kan nå svenska medborgare?
- Vilka kanaler kan man använda sig av på internet för att få ut den information till medborgarna man vill ska komma till deras kännedom?

Man har ju tidigare gömt sig bakom terroristlagar, copyrightlagar och EU, för att minska den personliga integriteten, men det borde vara i det närmast omöjligt att iscensätta något system framgent som begränsar både den information medborgarna kan hämta, samt informationsutbyte dem emellan.

Hur man än vänder på det, finns det två huvudproblem;

Det första är acceptansen och lagligheten. Det är knappast förenligt med yttrande och tryckfrihetslagar i ett demokratiskt land att göra någon form av inskränkningar eller kontroll av information eller informationsutbytet på nätet. Att begränsa en idag gällande frihet skulle dessutom av medborgarna ses som en övergång till ren diktatur/kontrollsamhälle, varför det betvivlas att någon politiker vågar ta ens minsta steg i denna riktning.

Det andra är mången information; Man måste alltså ha datorprogram som gör automatisk bortsortering av icke önskad information, då mängden information som publiceras och går över nätat idag är enorm. Att ha någon form av manuell sortering hantering är i praktiken omöjligt.
Jag tror därför att politikerna inte kan eller kommer att göra ett dyft framgent, och man kommer snarare försöka hitta vägar att marknadsföra sig själva och sin politik på nätet, vilket man till stor del redan gör idag. Framgången med detta betvivlas dock, då de ej kontrollerade debattörerna både är mångdubbelt fler och kan skriva helt utan kontroll, fritt leta information och publicera vilka åsikter de vill utan att vara styrda. Misstron mot etablerade partier och gammelmedia, och då i synnerhet Public Service kommer att öka, när medborgarna börjar se igenom den propaganda de är, och har varit utsatta för.

lördag 24 juli 2010

Lite närmare pudels kärna

Vi har en regressiv befolkningspyramid, 40-talisterna håller som bäst på att gå i pension. Efter dem är det en svacka, invandringen och den inhemska befolkningsökningen under efterföljande år, alltså 50-60-talen var ganska liten. Under denna tidsperiod steriliserade man även flitigt, som jag tidigare skrivit om vilket givetvis ledde till en få barn.

Under sent 60-tal började man inse sammansättningen på befolkningen, d.v.s. ålderfördelningen var helt felaktig, och man öppnade gränserna för alla som ville komma till detta land och byggde miljonprojektområden. Samtidigt, 1975, vilket är noterbart avskaffade man steriliseringslagstiftningen, och vid denna tid kom många från vanligtvis Sydeuropa till Sverige för att arbeta. På detta sätt lyckades man i viss mån sopa igen spåren av den sanslösa steriliseringskampanjen på 40-70-talen.

Men för sådär en tio år sedan började 40-talisterna närma sig pensionsålder. En ej tidigare skådad topp, och det gick rykten om att pensionsfonderna inte skulle räcka. Så vad gör man då? Vi har alltså ett land med relativt låga löner i jämförelse med övriga Europa, och världens högsta skatter. Dessutom skulle antagligen de flesta grannländer inte se så milt på om man avsiktligen plockade deras arbetskraft med fina erbjudanden.
Lösningen fick bli flyktingar och anhöriginvandring, och på den vägen är vi idag. Socialdemokraternas folkhem, med A-människor och kastrering av B-människor är som bortblåst, men vi ska minnas att den fanns i ca 40år, ända till 1975 och var en realitet. Denna ersattes av multikulti, acceptans, integration, berikning och alla de påhittade och flummiga honnörsord man till idag fått höra till leda.

Men p.g.a. alltför generös och slapphänt invandringspolitik, uppstod segregation med diverse problem som påföljd. Det blev givetvis en kollision mellan att välkomna och acceptera andra kulturer och religioner för att få acceptans för invandringen bland svenskar, å ena sidan. Å andra sidan generade det givetvis segregation eftersom personer med samma religion, språk och ursprung bosätter sig vid varandra. Alltså har man avsiktligt skapat segregerade områden där invandrarna inte har något incitament till att integreras i det svenska samhället eller bli svenskar.
I Södertälje har vi ett av de första områdena där detta kunde observeras. Invandrade assyrier/syrianer skapade ett helt autonomt samhälle med egna regler, rättsskipning, bankverksamhet m.m. Men detta skedde alltså vid sidan av det svenska samhället, och det var inte några större konfrontationer, varken mellan dessa invandrare och den svenska ordningsmakten eller mellan invandrargrupper. Det sistnämnda eftersom alla kom från samma kultur och bara flyttade med sig alla dessa värderingar till Sverige. Men det blev ett autonomt område som skötte sig självt.

Men problemställningen idag är dels att de autonoma områdena vill fortsätta var just autonoma, och som integrationsministern uttrycker saken ”etniska enklaver” i denna artikel. De har ingen som helst anledning att bryta den kultur sätt att leva som de nu lever i, kanske sedan 40 år tillbaka. Detta som en följd av att man just skapat de etniska enklaver integrationsministern nämner. I ställer nämner integrationsministern att man tydligen ska satsa på individen, och se till att denne når upp till någon form av miniminivå beträffande utbildning m.m. för att kunna fungera i Sverige.
Men nu är det så att en kultur alltid står över individens intressen, och detta skulle i många fall innebära att enskilda personer skulle tvingas bryta både sin invanda levnadsstil, kanske med släktingar, vänner och på andra sätt för att ta ett sådant lockbete. Ursäkta, men det är bara en larvig dimridå som inte fungerar i praktiken, borde var och en inse. Det kanske finns en liten chans för de som kommer nu till detta land, om man tvingar dem att bosätta sig fysiskt skilt från den någon av de enklaver som finns beträffande religion, etnicitet, kultur o.s.v., men inte för de som bott här, och i enklaverna en längre tid. Så om vi tar t.ex. muslimska kvinnor, dessa ska man då tydligen enligt integrationsministern se till att de ”…deltar i det svenska samhället och respekterar de grundläggande värderingarna; demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.”.
Tror någon att de kommer att tillåtas ändra sina levnadsvanor och klädsel för att integrationsministern vill det? Är det jämställt år 2010 att tvingas gå runt som Spökplumpen, med titthål, bara för att ens man kräver det? Är islam förenlig med all svensk skolundervisning, blandade bad, matvanor etc.?
Eller tror någon att de kriminella gängen kommer att ändra sina interna regler eller vad de håller på med?

Integrationsministern kommer alltså med en ren paradox, och hon borde inse att det bara är tomt prat. Man har genom att både under en lång tid, inkluderande denna mandatperiod, begått tre stora fel:
För det första har man tillåtit ohämmad invandring på samma sätt som tidigare regeringar, och för det andra tillåtit att de som invandrat hit har kunnat bosätta sig i just de enklaver eller autonoma områden de velat. För det tredje, verkar man köra med silkesvantar när det gäller gängkriminalitet. Hur många har man till idag lagfört och straffat för de kravaller och upplopp som vi sett? Vad har skadorna hittills kostat samhället och privatpersoner? Men det är klart, det måste ju vara silkesvantar före ett val, om man inte ska blåsa upp mer sammanstötningar och kravaller med ordningsmakten. Det är ju val snart…

Justiteministern sade i en DN-chat under Almedalen att ”Det är inte invandring som är problemet, utan arbetslöshet, sociala bekymmer och decennier av misslyckad socialdemokratisk integrationspolitik."
Hon kunde lika gärna sagt; Det är inte getingarna som är problemet. Problemet är vi blir stungna, och att förre ägaren till huset inte lärde dem vara snälla.

Så tack kära politiker för att Ni berikar oss inte bara med problem som kostar tiotals miljarder årligen, och problem som kommer vara mycket svåra att ta sig ur framgent. Ni berikar oss även med verklighetsfrämmande visioner om ett framtida orealistiskt samhälle dolt genom floskler och rent skitsnack.

Add: Och som vanligt i detta land där yttrande och tryckfrihet råder, kan man konstatera att "Kommenteringen på denna artikel har stängts av.", alltså integrationsministerns artikel i SvD. Åsikter om invandringspolitiken omfattas uppenbarligen inte av tryck- och yttrandefriheten, det är inte PK.

onsdag 21 juli 2010

PK eller?

Man kan på denna länk läsa att en romsk kvinna inte fick köpa godis.
Givetvis var det något barn inblandat för att göra historien känslosam…rent larvigt.

DO slår till och kräver ägaren till butiken på drygt skadestånd. Sedan kollade jag lite kommentarer på en annan blogg, och slutsatsen var att alla vet att romer snattar i butiker.

Själv har jag ingen större erfarenhet därav. Där jag bodde såg jag bara zigenare/romer i den lokala mataffären en gång, och då gick butikslarmet när de passerade ut, men det säger ju ingenting.

Sedan såg jag ett annat liknande fall, där butikspersonalen följt efter zigenare/romer i affären, så att de hade känt sig trakasserade. Även i detta fall blev det skadestånd.

Sedan läste jag att affärer har koder för att följa efter zigenare/romer i affärerna. Exemplet jag läste var att man ropade ”Göran till kassa tre” i högtalarna, vilket då innebar ”zigenare/romer i affären, extra bevakning”. Vidare finns det klipp på tuben som visar ett antal övervakningsfilmer där romer/zigenare tillgriper saker i affärer. Huruvida dessa har relevans eller inte vill jag låta vara osagt.

Ärligt talat verkar det faktiskt som det inte bara är en skröna, utan det verkligen finns substans bakom både de reaktioner som man kan se hos bloggarna, de kommentarer som fälldes och det faktum att kommentarerna till artikeln var avstängda i tidningen talar ett ganska tydligt språk.

Men nu är det ju så att romer/zigenare har anser sig ha en kultur som står högre än den svenska. Det skulle annars inte finnas någon som helst anledning att avvika från den kultur som gäller här om man inte vill assimileras i det som gäller i landet. Detta är ju uppenbart vad gäller klädsel och språk.

Är det alltså så att man anser sig ha en högre kultur än omgivningen, behöver man givetvis inte följa de lagar och regler som gäller. Svensk moral och etik är vad som står i lagboken, men om man anser sig stå över denna finns ingen som helst anledning att följa den. Dock måste man ju överväga ev. straffpåföljd, men det blir då lite otur och sekundärt. Shit happens…

Så har man mindre saker som t.ex. snatteri, och man vet att straffpåföljden är obefintlig, kan vem som helst dra slutsatsen om hur man må göra. Kanske omoraliskt eller stöld enligt den svenska lagboken men om straffpåföljden är liten/obefintlig är givetvis inget att bekymra sig och med en kultur som står högre än den svenska.

Som sagt jag har ingen erfarenhet av saken, men det måste väl finnas statistik, t.ex. hos BRÅ som antingen bevisar eller motbevisar saken. Men sannolikt är det PK-tabu att ens göra statistik på saken, eller?

Så då återstår emotsägande saker:

1. Det ena är DO och snacket om diskriminering. Givetvis är det diskriminering att misstänkliggöra eller anklaga romer/zigenare som befolkningsgrupp. Alla zigenare/romer stjäl givetvis inte, och det är diskriminering att behandla alla på samma sätt eller förutsätta att alla zigenare/romer kommer att avvika från lagen.

2. Det andra är en butiksägares rätt att bestämma vilka kunder som ska få komma in. Min åsikt är att en butiksägare har full rätt att bestämma vilka kunder ha eller hon vill ha i lokalen. Butiksägaren äger butiken och har full bestämmanderätt. Jag anser alltså inte att det är en allmän plats, baserat på att det nyss nämnda. Butiksägaren bestämmer om det ska vara tillåtet att röka, klädsel eller annat, och generellt de regler som ska gälla för tillträde till dennes lokal. Vill denne inte släppa in romer/zigenare är det alltså butiksägarens beslut. Det finns ett antal exempel på hur detta fungerar i samhället idag, men klassas då ej som diskriminering. Det finns t.ex. butiker på Biblioteksgatan i Stockholm som bara öppnar ytterdörren för de som anses vara potentiella kunder.

3. Det tredje är butiksägaren rätt att kontrollera eller övervaka de som är i butiken. Som jag ser det är det på samma sätt som under punkt 2, butiksägarens sak att avgöra. Om denne vill montera legala övervakningskameror är det ok, och det är en sak vi idag får leva med. Justitieministern har just förslagit att detta ska bli enklare.

4. Butiksägaren ska ha full rätt att visitera eller kontrollera personer som går ut från butiken om de misstänks för snatteri. Detta är tydligen helt ok för svenskar, med inte ok för romer/zigenare av någon anledning. Hur många gånger har vi sett ”Visa medhavd kasse för kassörskan” utan att fundera över saken?
Vi svenskar ska tydligen leva med ”om man bara har rent mjöl i påsen”, emedan detta inte ska gälla för romer/zigenare.
Hur många lagar bara de senaste åren har inte legaliserat övervakningskameror, FRA-övervakning, IPRED, SWIFT-överföringar, registrering m.m. med denna motivation. Nix, zigenare/romer står över vår kultur och må inte bli diskriminerade genom efterföljning, bli utkastade, eller på annat sätt misstänkliggöras tycker DO. Har de bara ”rent mjöl i påsen” har de väl inget att dölja?
Eller kanske ska vi svenskar acceptera att romer/zigenare har en högre kultur än vår? Om en person t.ex. misstänks för snatteri bör alltså personen kvarhållas och polisen tillkallas och ha rätt att kroppsvisitation. Myndiga personer i Sverige kan idag kroppsvisiteras om misstanke föreligger, så vad är skillnaden?

Jag skulle välkomna lite statistik från BRÅ, vad beträffar detta ärende. Då får vi se om det är DO eller statistiken som har rätt. Men kanske det inte handlar om statistik utan PK-het.

måndag 19 juli 2010

Vart tog samerna vägen?Jag har en intressant frågeställning. Jag växte upp på 60-talet, och jag fick lära mig i skolan hur samer eller lappar såg ut. Det var enligt mina skolböcker ett folk som bodde i norr och hade hållt på med sina renar sedan urminnes tider. Bilderna som fanns på samer visade hur de såg ut, och de hade ett annat utseende än svenskar, svarthåriga och med helt andra ansiktsdrag.

Det folket finns inte längre, och jag frågar mig varför. Det finns de som håller på med renar, men såvitt jag kan se ser de ut som vanliga svenskar, om man får säga så.

Som alla vet har kommunister och socialister ett fundamentalt problem; de har övertygelsen att människan är till för samhället. Samhället är inte till för människan.
Idag ser vi en flyktingpolitik där man plockar in i stort sett vem som helst som kan säga ”flykting”. Budgeten för detta är i stort sett obegränsad. Javisst har vi en borgerlig regering, men den är inte så borgerlig egentligen och alla riksdagspartier är rörande överens om att flyktingpolitiken ska bedrivas på det sätt som görs, kommunisterna vill även ha en om möjligt ännu "generösare" flyktingpolitik.

Men problemställningen kvarstår, och mot den historiska bakgrunden verkar det som man drabbats av någon form av baksmälla från vad som gällt sedan 20-talet.

Men låt oss dra tillbaka klockan. I skuggan efter första världskriget verkar det som rasbiologi dök upp som en vetenskap, och sann sådan.
Det är alltså under samma tidsperiod som rastankarna började födas i Hitlers huvud, och rasbiologi var en ny vetenskap. Jag hittade en publikation från en av de ledande i landet vid denna tid, docent Herman Lundborg, som publicerade ”Degenerationsfaran”, 1921. http://runeberg.org/svtidskr/1921/0288.html
Det är en mycket skrämmande skrift, och jag citerar bl.a. följande där jag plockade lite valda delar:

”En aldrig så god miljö förmår ej i sitt inre höja ett dåligt eller rasodugligt folk, t. ex. zigenare eller negrer, lika litet går det för sig att på denna väg förbättra de djupast sjunkna bottenlagren inom kultursamhällena, t. ex. vaneförbrytare, vagabonder, imbecila (svagt begåvade individer).”
”Det måste stå tydligt för envar, att ett folkmaterial av god rasbeskaffenhet är ett lands största rikedom. Hur annorlunda såge det ej ut överallt i kulturländerna, om denna princip icke blott vore allmänt erkänd utan också efterlevdes?”
”Vi måste i vida högre grad än hittills tillgodose genotypen, d. v. s. vi bli tvungna att arbeta långt mera för släktet och rasen, än som nu sker. De enskilda individerna måste lära sig inse detta och göra verkliga uppoffringar för sina efterkommande, liksom våra förfäder gjort det för oss. Nutidens individualism är visserligen ej hågad för detta, men det kommer en alldeles ny tid, som går i en annan riktning, och den har redan börjat bryta in, ehuru de flesta ej märkt det.”
”Alla goda medborgare i ett land med statsmän, politiker och forskare i spetsen, böra hjälpa till var och en i mån av sina krafter.”
”Intet annat kulturland har emellertid kommit så långt, att ett rasbiologiskt forskningsinstitut upprättats med offentliga medel. Det är hedrande för vårt land att ha gått i spetsen.”

Man inrättade alltså ”Statens institut för rasbiologi”, i Dekanhuset i Uppsala. Man gav 1926 ut boken Svensk raskunskap, alltså en lärobok i raslära. I tiden gällde det alltså att med alla medel ”söka få fram och fastställa en svensk-germansk ideal rastyp".

1910 – Skapades ”Svenska sällskapet för rashygien”.
1922- Statens institut för rasbiologi, skapades i Uppsala (ovan).
1926 – gav man ut boken ”Svensk raskunskap”, alltså en lärobok i raslära. I tiden gällde det alltså att med alla medel ”söka få fram och fastställa en svensk-germansk ideal rastyp".
1935 - antog man steriliseringslagen, samma år talade Rudolf Hess på Grand Hotel i Stockholm.
1936 – lades en motion om biologisk invandringskontroll i Riksdagen.
1938 – uppgift om folkras, måste lämnas för visering till Sverige.
1941 - Ur ”Råd och anvisningar rörande tillämpning av steriliseringslagen och abortlagen”, vars första mening lyder: ”Sterilisering har i vissa avseenden en mycket stor samhällelig betydelse. Detta gäller särskilt ur arvshygienisk synpunkt.”
1950 - Under detta år minskade visserligen antalet steriliserade på “arvshygieniska“ grunder med 200 personer, samtidigt som de som opererats av “medicinska skäl“ ökade med samma antal. UNESCO hade nämligen samma år dömt ut rasbegreppet.

Åren efter kriget används steriliseringslagen flitigt, och i slutet på 40-talet steriliserade man ca 6 personer varje dag. Vi pratar alltså om socialdemokratiska regeringar, som ville skapa ett ”folkhem” bestående av en perfekt arvsmassa enligt definitionerna. Men andra aspekter såsom ekonomiska m.m. var fullt gångbara för att sterilisera folk. Diagnoserna “psykopat“, “debil“, “sinneslö“ eller “asocial“ gäller för det mesta fullt friska personer som antingen är ensamstående mödrar och/eller inte lever upp till omgivningens föreställningar om ett skötsamt leverne. “Hon är smutsig, ovårdad, hon har mycket rött på sina naglar, men under det röda är det stora, kraftiga sorgkanter.
Listan på anledningar till steriliseringar kan göras mycket lång, och är mycket skrämmande.

En som tittat i de hemliga arkiven från Medicinalstyrelsen, har även funnit att ”HSB har satt i system att tipsa myndigheterna om vilka av hyresgästerna som inte borde få fortplanta sig.”

1975 – är sista året lagen gäller och används. Ända fram till detta år har man även krav på sterilisering vid abort. Det är brottsligt men Medicinalstyrelsen bekymrar sig föga.

Så här vi nu hur kommunister och socialdemokrater tänker. De tillhör en elit av politiker som vet vad som är bäst för medborgarna. Medborgarna är en grå massa som man både kan manipulera och i stort sett göra vad man vill med. 1975 var alltså 35 år sedan. Steriliseringslagen gällde i 40 år.

Så nu kan man fråga sig vad som hände med samerna under dessa år. Jag har en gammal uppslagsbok från 1942, som visar ett exempel på hur en lapp såg ut. Bilden ser ut som Ni kan se här.


Vi ser alltså en ursvensk vars släkt sannolikt fanns i Sverige långt före vikingarna, men som inte enligt de rasbiologiska definitionerna passade in i folkhemmet, vid denna tid, alltså från 1933 till andra världskriget gällde att ha ett ariskt utseende. Därefter var det makarna Myrdals folkhem som gällde, och då föll givetvis även samerna utanför ramen, som ett nomadiserade boskapsfolk.
Så det dyker upp lite frågor…helt klart är att alla samer skulle steriliseras om man följer lagen som gällde då. Men hur gick man till väga? Samerna hade sannolikt ingen större vana att besöka läkare, men när de gjorde så måste man ha gripit tillfället och passat på att sterilisera dem utan snack. Vad jag finner mest sannolikt är att man helt enkelt steriliserade alla samekvinnor som rutin vid barnafödande. Eller kanske hade man andra knep, vid barnavårdscentraler m.m.

Den som har tillgång till Medicinalstyrelsens hemligstämplade arkiv kanske har svar.

Nazisterna hade liknande lagar som Sverige under tidsperioden, och man steriliserade, och slutligen mördade folk av raser som inte passade in. Fruktansvärt, och våra barn får lära sig om det i skolan. När jag var liten lärde vi oss om hur amerikanerna under 1800-talet nästan utrotat indianerna. Fruktansvärt fick vi lära oss.

Men vad hände då i Sverige i folkhemmets tid, influerat av rasbiologin, Myrdals folkhem och allmänt godtycke? Hur många har vi idag i Sverige som ser ut som på bilden ovan? Vad gjorde och legaliserade socialdemokraterna efter kriget? Som jag ser det är det givetvis fruktansvärt att mörda folk, som inte stämmer in på någon rasbiologisk definition. Men det är nästan lika illa att sterilisera, eller tvångssterilisera människor för att förhindra deras rätt att föröka sig.

Så prova gärna på vilken sökmotor som helst att leta upp bilder på samer, och se hur lika bilder ni hittar med den jag publicerade ovan.

Som jag ser det har alltså socialdemokraterna genom att efter kriget, inte bara ägnat sig åt rasbiologi på samma sätt som nazisterna, men inte med samma medel. Detta ligger fullt i linje både med ”folkhemmet” och de rasbiologiska definitionerna från 20-talet, och skulle aldrig kunnat förverkligas utan det regiringsbärande partiets medgivande eller gillande under hela efterkrigstiden och fram till 1975.

Så nu anklagar man SD för att vara rasister, och man vägrar att ens debattera med dem. SD har inte ett dyft med rasism att göra, utan om invandringspolitik. Men man pratar gärna med sina gamla partikollegor från forna storhetsdagar när socialdemokraterna hade oinskränkt makt att införa folkhemmet och ingen ifrågasatte vad man höll på med.

Vidare vill man plocka in alla till detta land som anger att man är flykting, alla riksdagspartier är rörande eniga därom. Är det någon form av baksmälla, beaktandes den politik man fört på 40, 50, 60 och 70-talet?

Vi vet ju hur de fruktansvärda nazisterna tog hand om ”lägre raser” på 30-40talet. Vi vet ju hur amerikanerna utrotade indianerna under 1800-talet.
Så hur gott samvete har vi i Sverige, och i synnerhet socialdemokratiska regeringar som hade makten i princip hela efterkrigstiden? Tja, alla som inte passade in i ”folkhemmet”, var ju egentligen oönskade individer, samer bör ha varit en kategori, och man tillämpade alltså denna lag till 1975.

Till detta har jag använt lite olika källor, men för den som vill läsa mer kan jag rekommendera som bidragit med viktig information; http://zaremba.wordpress.com/2009/04/15/de-olonsamma-skars-bort/ och http://zaremba.wordpress.com/2009/04/15/ett-offer-for-rekordaren/
…men det finns gott om information på nätet. Dock inte om denna period och samer.

Add: 21/9; Jaha, nu letar man med ljus och lykta efter kopplingar mellan SD och nazism och rasism, vilket man kan läsa i denna artikel. Man har inte ens några egna källor, utan hänvisar till expo, strålande journalistik. Som jag skrivit ovan; de största rasisterna finns nog i de gamla (s)-leden, med folkhemmet och makarna Myrdals förtecken. Men detta ska vi nog tysta ner lite, eller hur?

lördag 17 juli 2010

Tack Billström!

Ok, här har vi ett enkelt sätt att byta identitet. Anta att du är runt 20-25år och från ett afrikanskt land och efterspanad brottsling. Eller kanske har du blivit nekad asyl i ett annat EU-land. Då är det bara att ta bort sina fingeravtryck och smugglas till Sverige. I detta land plockar vi in ca 3000 ensamkommande flyktingbarn under 2010. Dessa har inga föräldrar eller kända släktingar, och inga identitetspapper.

Migrationsverket går alltså helt på uppgifterna den asylsökande lämnar, man gör ingen bestämning av åldern, och man tar inga DNA-prov eftersom det är integritetskränkande.
Så, om man är på flykt undan rättvisan i sitt hemland och efterspanad, är det bara att komma till de naiva och godtrogna svenskarna, slipa eller bränna bort sina fingeravtryck och uppge att man är ett stackars flyktingbarn under 18år.
Sedan är det bara att bo och leva gott i Sverige på skattebetalarnas bekostnad, och som alla vet, kan ingen leva i detta land utan identitetshandlingar, varför sådana utfärdas och personen kan börja ett nytt liv med ny identitet. Man kanske ska tillägga att staten betalar kommunerna minst 1.2 miljoner för varje ”flyktingbarn” och år.

Denna text kommer från dagens DN: ”Bland dem som sökte asyl i Sverige förra året hade 2 000 personer fingeravtryck som inte kunde avläsas. Hittills i år handlar det om 1 000 personer. Bland dessa finns, enligt Migrationsverket, en del som förstört sina fingeravtryck genom att slipa ner, skära av eller bränna sina fingertoppar.” Detta är länken.

Jag tycker ytterligare kommentarer är överflödiga. Man undrar dock hur många efterspanade, kriminella eller terrorister som redan finns i detta land, som fått ny, eller väntar på en ny identitet.

…och man undrar varför i h-vete ingen reagerar. Njet, invandringspolitiken är en helig ko som ej må diskuteras eller ifrågasättas, SD finns i buskarna, och behovet av fler platser i kommunerna för ensamkommande flyktingbarn är skriande, så partipiskan kommer att vina ånyo.

Så det är bara att tacka migrationsministern för att vi är antingen ett genomgångsland för kriminella element som behöver ny identitet, eller för dito som vill börja ny karrär här.
För skattebetalarnas pengar givetvis.

fredag 16 juli 2010

Copyswede-paradoxen

Det är olagligt att kopiera upphovsrättsskyddat material till sin dator. Det kallas för fildelning, och är inte tillåtet. Man har t.o.m. gått så långt med IPRED-lagen att film och musikbolagen ska ägna sig åt någon halv-polisiär verksamhet och ska kunna begära ut IP-adresser och identitet på de som, enligt film-musikbolagen, är misstänkta för att kopiera upphovsrättsskyddat material. Detta alltså helt utan någon officiell juridisk prövning. Misstanke från film-musikbolagen räcker alltså. Vem som sedan dömer vet jag inte eller om det finns några prejudikat, men det finns ett antal problem. Ponera att jag har ett oskyddat trådlöst närverk, och någon utomstående går in på detta och laddar ner material, vem är då skyldig? Eller jag kanske har ett nätverk med 20 LAN-spelande ungdomar, varav en laddar ner en film, vems ansvar är det då?

Så hela historien är minst sagt tvivelaktig rent juridiskt, och uppenbarligen ett rent skrämskott från film/musikbranschen för att hänga kvar i en gammal teknologi i vilken de kunde kontrollera att bara material de hade kontroll över kunde köpas, och med en saftig vinst för film/skivbolagen.

Nu är bara problemet att film/skivbolagen sitter alltså på en massa pengar och det är uppenbart att de som dinosaurier vill fortsätta att tjäna pengar på andra människors talang och fortsätta tälja guld med fällkniv utan att anstränga sig.

Vilken inverkan de haft för att få igenom IPRED-lagen vill jag låta vara osagt, men jag har mina egna gissningar. Nu har man även dragit igenom Telecom-paketet i EU, vilket tydligen ska ge rätt att klippa folks internet. Texten i SvD säger i denna artikel ” Enligt EU-direktivet ska både en "effektiv och snabb domstolsprövning" och "ett föregående, rättvist och opartiskt förfarande" garanteras när staten vill stänga av någon från internet.”

Det tror jag vad jag vill om med bakgrunden av att film/musikbolagen sitter på stora penningpåsar, och uppenbarligen varit med i matchen från början. Sedan frågar jag mig vad det är för idiotisk lagstiftning?
Har man begått ett brott straffas man för det, betalar böter, eller hamnar i fängelse på en bestämd tid, och sedan är saken utagerad.
Är det ett straff att stänga en IP-adress? Vad är det som hindra mig från att använda mobilt bredband i st.f. fast om jag dömts till avstängning? Är det förbjudet att köra mobilt bredband med tung kryptering, eller, eller…

Frågorna är så många att man undrar vad som man egentligen sannolikt spenderat miljardbelopp på inom EU, egentligen lett fram till. Bortslösade skattepengar, utredningar förhandlingar, orbajseri, översättningar som vanligt....sannolikt.

MEN, här kommer det rent horribla i hela resonemanget vilket fäller hela IPRED-lagen och Telekom-paketet, och är en ordentlig juridisk blunder.
Det är så här att för varje media man köper, vilket det är möjligt att kopiera upphovsrättsskyddat material betalas en avgift till en av musik/filmbolagen ägd organisation som heter copyswede. Alltså, för varje kassett, CD, DVD, hårddisk VHS, eller vad det nu må vara betalar alltså köparen pengar till copyswede eftersom det media man köper gör det möjligt att kopiera upphovsrättsskyddat material.
Detta är en länk till det avgifter man tar ut per media och volym. Det är alltså olagligt att kopiera upphovsrättsskyddat material, men man betalar trots detta för piratkopiering när man köper t.ex. hårddiskar eller tomma DVD-skivor.
Man kan även notera att dessa avgifter gäller även företag, alltså om något företag köper en dator betalar man till copyswede för piratkopiering. Samtidigt frågar man sig på vilka företag det är lagligt och sannolikt att de anställda på betald arbetstid sitter och kopierar upphovsrättsskyddat material till sina arbetsdatorer.
Men nu tror kanske någon att copyswede inte får in så mycket pengar på detta. På denna länk kan man dock se på sidan 18 att bara på dessa avgifter plockade man in 118 miljoner.

Så kan någon, gärna från copyswede, förklara varför man kan ta ut avgifter på media för att det är möjligt att till dessa kopiera upphovsrättsskyddat material, samtidigt som piratkopiering är olagligt och ni med ljus och lykta, och med på tvivelaktiga juridiska grunder jagar de som utför piratkopiering? Är det lagligt att piratkopiera ska IPRED och Telekom-paketet bort, då ni och artisterna ersätts av copyswede. Är det olagligt att piratkopiera ska de avgifter copyswede tar ut bort.
Det finns ingen medelväg – juridik handlar om rätt eller fel, friande eller fällande. Inte om ett lapptäcke av emotsägande lagar och författningar.

Add: och man kan om man tittar på copyswedes redovisningar se att deras intäkter dalat i tre år, stackars copyswede! Så då vill man givetvis hitta fler sätt att plocka in pengar som man kan se på denna länk.
Add1: Jaha, nu är Copyswede i syretältet igen. Avgift på mobiltelefoner för att det är möjligt att lyssna på musik i dem. Vad är nästa desperata idé från dem? Avifter på högtalare, cd/dvd-spelare, förstärkare, hörlurar, eller? Näe, jag föresår ett helt nytt grepp i st.f. detta lapptäcke av ren idioti som Copyswede försöker hålla uppe - öronavgift! Alla som har öron kan ju lyssna på piratkopierat upphovsrättsskyddat material. För att slippa måste man ha läkaringtyg på att man är döv.
Hela historien är lika korkad som hur Public Service finansierar sin verksamhet. Har du någon form av "kanalväljare" har du möjligheten att lyssna/titta på PS, och då ska du betala.

torsdag 15 juli 2010

Det här med propaganda

Jag har ju tidigare skrivit att, om man tror att man inte är utsatt för propaganda är man naiv.

Jag har haft, vad jag trodde, hyfsad pejling på hur propagandan fungerade, men jag fick faktiskt en riktig chock, när jag hittade en bloggare som publicerade en 18år gammal skrift om hur det fungerar när det gäller invandringspolitiken. Precis allt fanns beskrivet, och man drar sig till minnes uttalanden av Mona Sahlin, som menade att midsommarfirande var fjantigt (eller hur hon nu formulerade det), samt statsministern som menade att "bara barbariet är ursvenskt".

Säkerligen finns det fler uttalanden i på samma tema av politiker. Vi har de senaste åren lärt oss nya ord som berikning, multikulti...det är bara att fylla på själv.

Mot den bakgrunden vill jag att du käre läsare, klickar på följande länk:
http://demokratbloggen.wordpress.com/2010/07/14/sa-styrs-opinionsbildningen/
vars text alltså är 18 år gammal.
Känns något igen? I alla fall jag blev rent mörkrädd, beträffande hur man manipulerar medborgarnas åsikter i ett fritt demokratiskt land.

onsdag 14 juli 2010

Den svenska lögnen

Vi har världens näst högsta skatt, vill minnas att Danmark har något högre. Vi har ett försvar som är ett skämt. Vi har en polismakt som inte kan göra ett skit åt kravaller och gängkriminalitet, att meddela polisen ett villainbrott eller en stulen bil är inte mödan värt. Vi har en sjukvård som är rent kass. Det kan man läsa t.ex. i dessa artiklar (1 och 2).

Undertecknad kan skriva under på att svensk sjukvård är direkt kass.

Min svärmor dog som följd av att man lyckats introducera minst 4 typer av antibiotikaresistenta mikroorganismer i hennes kropp vid en operation. Det ledde till en smärtsam och utdragen död vilken tog ett år.

Min son stod 15m från en ny röntgenapparat som inte fick användas för att kontrollröntga ett armbrott eftersom han tillhörde ett annat landsting. Så han fick åka 15 mil och sitta och vänta på ett sjukhus i ”rätt” landsting.

Själv har jag bara en hälsena sedan knappt ett år. Jag skulle inte riskera min hälsa genom att utsätta mig för ens en relativt enkel operation på sjukhuset som lyckades ta livet av min svärmor. Dessutom ligger det 7 mil bort.

Efter att ha bott i Tyskland, vet jag hur bra vård kan vara och för en mindre peng. Men har medborgarna kommit i kontakt med svensk vård, kan ju politikerna dra i dem att de får bra vård, vilket är en ren lögn.
Så låt oss ta tre exempel för balansens skull på tysk vård.

Min son hade feber, så min fru ringde till läkaren, och blåste givetvis upp historien (på svenskt sätt), för att få vård så fort som möjligt. Svaret blev: ” Läkaren är upptagen, och kan tyvärr in komma hem till Er förrän om 20 minuter.” Läkaren kom efter 20 minuter, och min fru skämdes.
En son ramlade i trappen och vi misstänkte att han hade fått en fraktur i ena armen. Så vi åkte till närmaste sjukhus med röntgen, vilket var ca 5 minuters bilväg. Från att vi gick genom dörrarna tog det 20minuter, så stod vi med röntgenplåtarna och läkaren som kunde meddela att det inte var någon fraktur. Fantastiskt snabbt eller hur? Men vad kan man vänta sig vid 9-tiden på en julaftonskväll?

En kompis kom från Italien, och hade trassel med ett öga. Så vi åkte till närmaste optiker, 2km bort. Denne lät meddela att detta var något för sjukhuset. Så vi åkte dagen efter till närmaste ögonspecialistsjukhus drygt 1 mil bort, och fick faktiskt vänta ett tag. Men efter att förste läkaren tittat, kom professorn, som lät meddela; ”Gör patienten redo, vi opererar om 30 minuter.”. Inte för att det var så akut egentligen, han hade ju haft problemet nästan en vecka, men ändå.


Nu är vi tillbaka, och ställer oss frågan; var i helvete tar skattepengarna vägen? Hur många anställda går det på varje vårdplats?
Inte i något västland jag varit i eller hört talas om (och jag känner en hel del folk över hela Europa), är sjukvården så usel som i Sverige.

Samtidigt tror politikerna att problemet är att plöja ner pengar till vården för att lösa problemen. Problemen är uppenbart rent fundamentala, men trots detta tillåts inga privata vårdförsäkringar eller alternativ. Men det är klart, kan man lura i väljarna att svensk sjukvård är bra, gärna kombinerade med en laddning floskler om ansvarstagande är ju problemet löst. Enär de inte känner till något annat eller bättre. Det är ju ganska få väljare som bott utomlands och vet sanningen.

söndag 11 juli 2010

Sluta ljug Tolgfors

Du kan sluta ljuga nu Tolgfors!

Man kan i denna artikel läsa hur han vill förstärka försvaret. Vi har sett hur försvaret har nedmonterats bit för bit de senaste årtiondena, till att idag vara ett skämt. Man har flyttat runt officerare över landet som spelbrickor i någon form av politiskt spel, alltid med visioner och flummerier om hotbilder, gissningar eller tomt framtidssnack för att lura gemene man att man vill verka uppdaterad.

Sorry Tolgfors, vi går inte på det tomma tugget längre – svenska försvaret är ett skämt, så enkelt är det. Du är en av de flummiga arkitekterna som har medverkat till att sätta Sverige i denna situation. Att mot denna bakgrund skriva en artikel som heter ”Så stärker vi försvaret av Sverige” är rent löjeväckande. Det kanske verkar ansvarsfullt i valrörelsen, men är bara tomt pladder. Man har just beslutat att avskaffa värnplikten, de militära förbanden har ingen pejling på vad som gäller. Man snackar om Grundläggande Militär Utbildning (GMU), men var och när denna äger rum och huruvida uttagningar till de olika förbanden sker innan eller efter denna utbildning är oklart. Ej heller är det klart framgent hur många som är intresserade eller kommer att ingå i ett försvar.

Sannolikt hamnar vi i en situation helt utan försvar, med en massa Tolgforssvammel.
Mitt förslag är att OMEDELBART köpa in ett antal avancerade prickskyttevapen eller sniper rifles, och sända ut dem till landets alla jägare, runt 250.000. De har vapenlicens, godkända vapenskåp och det vore en förberedelse för ett rent gerillaförsvar/krig i det fallet landet blir angripet.

Svenska försvaret är idag ett rent skämt, och det fattar tydligen inte Tolgfors, han svamlar och har visioner precis som tidigare under mandatperioden. Något måste göras NU.

Nya headern

För Er som undrar över den nya headern, vill jag bara berätta följande: Staufen är en stad jag bott i och som jag saknar. För att göra en lång historia kort, det är den vackraste stad jag varit i (och det är en hel del), den har en underbar stadskärna och hur mycket gammal fin kultur som helst. Ingen vet riktigt hur gammal staden är, men romarna hade ett vakttorn på platsen där den av de elaka svenskarna 1632, uppeldade borgen ligger. Det första skriftliga belägget för Staufen är från 770 e.kr.
Bilden till vänster är från ytterväggen på ”zum Löwen”, där Dr. Faust 1539 arbetade som alkemist åt borgherren, friherre Anton von Staufen. Dr. Faust hade skrivit ett kontrakt med djävulen, och när detta löpte ut blev han hämtad till helvetet av Mephistofeles, d.v.s. överdjävulen själv, just på detta hotell, vilket bilden illustrerar.
Flaggan i mitten är flaggan för Storhertigdömet Baden. Officiellt slogs Baden och Würtenberg ihop för sådär 60 år sedan, och flaggan finns egentligen inte mer, men den används dock ändå, och i synnerhet om Würtenbergare från norr kommer på besök.
Bilden till höger är Staufens stadsvapen. Det finns lite olika varianter på detta och de tre bägarna, samt med eller utan stjärnor. Ursprungligen var det släkten Staufens släktvapen. Släkten von Staufen dog dock ut 1602, med Friherre Georg Leo von Staufen.
Typsnittet till texten ”Staufener” heter Fraktur, och är ett typiskt gammalt tyskt typsnitt som används överallt i Staufen på skyltar m.m. Det kräver lite vana och övning, (i alla fall för en svensk), att kunna läsa det, men det är vackert och kraftfullt.

torsdag 8 juli 2010

Billströms lögner

Av någon idiotisk anledning i denna artikel försöker han ställa de rödgröna mot väggen samtidigt som han som migrationsminister varit del av den mest ansvarslösa invandringspolitik som detta land skådat.

Låt oss beta av Billströms fyra/fem påståenden.

1. "Sedan 2008 har Sverige ett världens mest öppna och flexibla system för arbetskraftsinvandring."

Mitt svar: Det har inte handlat ett skit om arbetskraftsinvandring. Sverige har haft svängdörrar till i stort sett varenda kotte som kunnat säga ”flykting”. Detta inkluderar i synnerhet hitsmugglade islamska ankarmän under beteckningen ”ensamkommande flyktingbarn”. Billström har utan att reagera sett hur denna smuggling ökat lavinartat de senaste åren. Bara 2010 räknar man med att ca 3000 kommer hit, till en kostnad av minst 1.2 miljoner per år och ”barn”. Märkligt nog hittar dessa ”flyktingbarn” sina anhöriga så fort de fått PUT, och anhöriginvandringen har ökat lika lavinartet.
Berätta lite om Vellinge, Billström? Hur ändrade de sig så raskt efter Schlingmanns samtal?

2. "Asylfrågorna är till sin natur gränsöverskridande."

Mitt svar: Detta är rent skitsnack. De som kommer hit har betalat ca 100.000 för att bli smugglade just hit, över dussintalet gränser och hundratals mil. Det måste vara desperat flyktingar eller hur? Sverige tolkar definitionen ”flykting” helt annorlunda än FN. Om man använde FN:s tolkning skulle minst 95% av de som kommer till detta land vägras flyktingstatus.
Genom att ta emot denna kategori ekonomiska lycksökare understöder Billström människoskuggling.

3, "Alliansen står för ordning och reda i migrationspolitiken."

Mitt svar: Ja, om man menar att varenda kotte som kommer hit är flykting och man tvingar kommunerna med partipiskan att ta emot dem, kanske det är ordning. Men vi kan ju se hur mycket ordning och reda det är i Rosengård, Rinkeby och andra gamla miljonprogramsområden. Vi pratar alltså om regelrätta kravaller, och organiserad brottslighet med gängmord. Tack så mycket Billström!

4. "På samma sätt är det med det försörjningskrav vid anhöriginvandring som alliansen har infört."

Mitt svar: Ja, om man är invandrare, måste man kanske kunna försörja de man vill plocka hit. Men det gäller inte alla, och vad beträffar de ”ensamkommande flyktingbarnen” kommer halva släkten och några kompisar utan att man kollar ett skit eller det finns minsta försörjningskrav.


Billström kan givetvis inte räkna, men han menar sannolikt att den femte frågan är att de rödgröna (Mona Sahlin), ska lämna någon form av besked beträffande sin flyktingpolitik.
Tja, klantigare om mindre ansvarfullt än han hanterat den är knappast möjligt, så varför frågar han?


För att belysa hur bra yttrandefriheten fungerar i detta land när det gäller migrationspolitiken och hos SvD skulle jag vilja bifoga denna bild:
Så bra!

“Billström ingen långsiktig lösning”, kan man läsa i denna artikel.

Man kan inte hålla med mer. Billström är den mest kortsiktiga dumgök som funnits på den politiska arenan. Som migrationsminister plockar han in en intet sinande ström av alla som kan säga ”flykting” på vilket språk som helst, oavsett ålder, flyktingskäl, eller något annat. Han håller på att skapa ett land fullt av gängkrig, kravaller, problem, segregation, till en kostnad av tiotals miljarder årligen och till skada för Sverige som land idag och framgent.

Att ha Billström på någon form av ansvarsposition mer än 15 minuter är direkt oansvarigt och till skada för landet långsiktigt.

onsdag 7 juli 2010

Rent naivt

Men hur naiv får man vara för att få en artikel publicerad i SvD? Maria Ferm hävdar att de borgerligas ungdomsförbund eller de borgerliga partierna inte alls är för en mer ”human flyktingpolitik”.

Vi har alltså kravaller i de gamla miljonområdena, organiserad brottslighet med mord, och raden kan göras betydligt längre, det vet alla som läst nyhetsmedia den senaste tiden.

Detta är en följd av den ohämmade och okontrollerad invandringspolitik som förts. Samtidigt uppfyller mindre än 5% de krav FN ställts för att definieras som flykting, de som kommit till detta land. Kostnaderna vi pratar om för denna idiotpolitik är tiotals miljarder.

Ursäkta Maria Ferm, men redan den flyktingpolitik som bedrivs idag är alltför ”human” och vårt land är offer för ren människosmuggling av rent ekonomiska anledningar. Vi har redan tagit emot långt fler än vi klarar av, och följdverkningarna är för alla uppenbara.
Världen är mycket större än du tror och vi är ett litet land på knappa tio miljoner invånare, och vi har redan problem orsakade av den flyktingpolitik du förordar. Att mena att vi ska ta in lika många eller fler än vi gör idag är rent idiotiskt. Vi måste bomma våra gränser för ekonomiska lycksökare för att först lösa problemen vi redan dragit på oss INNAN det humana flummeriet du gör gällande ens kan diskuteras.

Du må vara ursäktad av att du tillhör ”grön” ungdom. Men snälla, läs på lite innan du skickar artiklar till SvD.

Smutsig PK-politik

Jag hoppas innerligt att SD kommer in i Riksdagen, vilket man kan läsa om i denna artikel i SvD. Det är så att jag följt den politiska utvecklingen den senaste tiden och man kan inte annat än att bli upprörd, när man ser hur de etablerade politiska partierna gör allt de kan för att tysta SD och invandrarfrågor. Man kan ju notera att kommentarerna till artikeln ”stängts av”.

Att valfuska är inte tillåtet, men att använda alla till buds stående medel för att förhindra att ett parti kommer ut med sina frågor är inte valfusk. Historien är lång, men innan Vellingehistorien hade politiska partierna ingen strategi hur problemet skulle tacklas, och man trodde sig kunna utmanövrera SD i debatter, och marginalisera vad det handlade om.
Nu gick det åt ”pipan”. Varje gång man har gått upp emot SD-representanter har de etablerade partierna blivit helt utskåpade och svarslösa. Som väljare inser man då att SD faktiskt har rätt i sina påståenden.

Sedan kom Vellinge…en historia som man kunde skriva en bok om. Slutklämmen blev i alla fall att Billström och Schlingmann satte sig över kommunernas grundlagsskyddade självbestämmande med partipiskan i hand, och på den vägen är det. Sedan har man uppenbarligen även partipiskat sina partimedarbetare inom samtliga partier, samt media, vilket innebär att trots de uppenbara problemen i form av kravaller, gänguppgörelser, organiserad kriminalitet, samt de enorma kostnader som den förda invandringspolitiken medför, stoppar man huvudet i sanden och försöker flytta den politiska debatten till andra och mer passande fält.
Men nu är domedagen nära. Vi kan tacka internet och alla bloggare för detta, annars hade nog inte den smutsiga verksamheten som politikerna bedriver uppdagats. Min förhoppning är alltså att SD blir välrepresenterade i Riksdagen, så politikerna inte tror att de kan föra medborgarna bakom ljuset med lögner och genom att kontrollera media. Sannolikt har det varit en taktik i många år, men internet har nu punkterat bubblan. Mitt förtroende för politikerna och de etablerade partierna har sjunkit betydligt och man kan verkligen filosofera över vad demokrati innebär, när de etablerade partierna avsiktligen undanhåller information från medborgarna och vägrar svara på och debattera vissa frågor.

OK, jag provade att fråga justitieministern (B.Ask) om (m)/regeringen avser att fortsätta sin invandringspolitik om man får mandat efter valet, och svaret blev detta: "Fler kommuner måste teckna avtal om att ta emot de ensamkommande asylsökande barnen. I dagsläget är platserna för få. Sverige har ett internationellt åttagande att pröva de asylansökningar som görs i Sverige."
Alltså kommer man fortsättningsvis att ”partipiska” kommunerna (emot grundlagen §1) att ta emot flyktingar. Vidare bör man känna till att minst 95% av de som söker asyl i detta land INTE faller under FN:s definition för flykting.
Så min enda förhoppning är att SD kommer in i Riksdagen och blir en faktor att räkna med. Denna typ av smutsig politik överensstämmer föga med min bild av en sann demokrati och representativt folkstyre.

tisdag 6 juli 2010

Hur man lurar media

"Vi eldar upp pengarna eftersom vi vill uppmärksamma att det är just så mycket pengar som kvinnor förlorar varje minut i utebliven lön". Det kan man läsa om i dessa artiklar 1, 2 och 3.


Tja, vilket propagandajippo. Det är alltså så mycket kvinnor förlorar varje minut i jämförelse med männen, om de hade haft samma lön som männen. Men är det så himla enkelt? Hon menar alltså att om alla kvinnor hade varit män hade det betalats ut 70 miljoner mer i löner. Var kommer de pengarna ifrån? Plötsligt skulle det alltså finnas 70 miljoner…kanske det Gudruns nästa drag är väl att starta en sedelpress och trycka upp 70 miljoner.

Om hon var ute efter jämställdhet skulle det väl fungera så att männens löner skulle sänkas med 35 miljoner och kvinnornas löner höjas med samma belopp? Men hela frågeställningen är rent tjafsig och hör inte hemma i den politiska debatten.

Men låt oss nu säga att skillnaden är 70 miljoner för att glädja Gudruns taskiga sätt att räkna, och man skulle bidragsvägen betala ut 70 miljoner till alla underbetalda och diskriminerade kvinnor. Det är ett skitbelopp i ett samhälles ekonomi. Det låter som mycket pengar, men låt oss jämföra med något, t.ex. skickade den borgerliga regeringen iväg 166miljoner till Vietnam, som är en kommunistisk diktatur, under 2009.
Eller vad sägs on 484miljoner till Västbanken och Gaza, ni vet de som är världens största bidragstagare per capita och behöver ytterligare understöd med ”Ship to Gaza”?
Indien, vilken är en av världen mest expansiva marknader och ekonomier fick drygt 71 miljoner. Burma, en klassisk militärdiktatur; 134miljoner i skattepengar. Vidare kan man fråga sig varför Kina fick knappt 50 miljoner…det är ju ett fattigt land som behöver vårt stöd, eller hur?
Eller 78 miljoner till Albanien…

Det är bara att titta på www.sida.se så finns allt redovisat under ”Samarbetet i siffror”. Det låter nämligen bättre än ”bortskänkta skattepengar”.

En annan mindre kul jämförelse är mot de s.k. ensamkommande flyktingbarnen. Vi pratar alltså om hitsmugglade islamiska ankarmän, som kort efter att PUT har beviljats plockar hit halva släkten som anhöriginvandring. Varje sådant ”flyktingbarn” kostar minst 1.2miljoner per år. Alltså motsvarar 70 miljoner knappt 58 sådana ”ensamkommande flyktingbarn”. 2009 dök det upp 2250 sådana i Sverige, och 2010 räknar man med ca 3000, alltså en ökning med 750, vilket är en ökad kostnad för staten på minst 900 miljoner, anhöriginvandringen oräknad.

Så Gudruns handlande är rent larvigt, småaktigt och ett billigt propagandaknep. Tänk att tidningarna går på sådant nuförtiden…

Låt oss gissa vad nästa utspel blir för att få publicitet.
- Piskande av en man (Benny Andersson?), på Sergels torg i Stockholm, för att få jämställdhet när det gäller kvinnomisshandel.
- Upphettade stenar på magen på en man på Götaplatsen för att männen ska fatta hur det är att ha mens.
- Eller kanske en sedelpress torget i Malmö, med utdelning av pengar till kvinnor.

Tja, det finns ju en massa rena idiotier, det är bara att fantisera själv. Hur billig kan politik bli i en valrörelse? Hur lättlurade är massmedia?

måndag 5 juli 2010

Svar från (m)

Kunde inte hålla mig från att stänka in en fråga till Beatrice Ask om de ensamkommande flyktingbarnen, under Almedalsveckan och en chat. För att överhuvudtaget få något svar höll jag frågan kort, skinntorr och objektiv. Sålunda:

"Vi har det senaste åren sett en lavinartad ökning av de s.k. ensamkommande flyktingbarnen, och 2010 beräknas ca 3000 anlända hit. Avser (m) fortsätta att ta emot denna flyktingkategori enligt samma principer Ni gjort under innevarande mandatperiod?"

Svar från Beatrice Ask:
"Fler kommuner måste teckna avtal om att ta emot de ensamkommande asylsökande barnen. I dagsläget är platserna för få. Sverige har ett internationellt åttagande att pröva de asylansökningar som görs i Sverige."

Signaturen Markus var lite vassare i sin frågeformulering:
"Den ökande segregationen i landets förorter har resulterat i våldsamma upplopp, vandalism och en allt mer utbredd kriminalitet. Hur ställer sig M till den misslyckande massinvandringen som svenskarna börjar ställa sig skeptiska mot?"

Svar från Beatrice Ask:
"Det inte inte invandring som är problemet, utan arbetslöshet, sociala bekymmer och decennier av misslyckad socialdemokratisk integrationspolitik."

Mina slutsatser är alltså:
1. Man har inga som helst planer på att minska invandringen.
2. Man kommer fortsätta att "partipiska" ut s.k. ensamkommande flyktingbarn till kommunerna. Detta är emot svenska grundlag eftersom kommunerna har självbestämmande, som en formalitet läter man dock kommunerna rösta om frågan under piskan.
3. Sverige har ett internationellt åtagande att pröva asylfall, men 95% eller fler av fallen som prövas i Sverige och beviljas PUT, faller utanför de internationella definitionerna för flyktingar.
4. Man skyller problemen i förorterna på (s) trots att man haft makten hela den senaste mandatperioden och inte gjort ett skit. Vidare har både de borgerliga och (s) varit rörande eniga om invandringspolitiken.
5. Trots punkt 4, gör man inte ett skit åt saken, utan tillåter allt fler flyktingar och anhöriginvandring, samt både samma segregationspolitik som tidigare och ej heller tar man krafttag mot de problem som de facto finns med (som Markus påtalar), vandalism, upplopp och gängkriminalitet.

Min slutsats är att politikerna inte gör något nu och inser vad de ställt till med, samt slutar skylla på varandra, och därutöver i princip stoppar invandringen, ser vi snart fram mot ett i det närmaste laglöst land och helt utraderad svensk kultur inom en relativt snar framtid.