onsdag 26 april 2017

En naiv politik

Jag har ju ett antal gånger påtalat att det inte är flyktingar som kommer till detta land, det ekonomiska lycksökare. UNHCR rapporterar alltså att av de som kommit från Afrika till Italien är 2.65 % riktiga (länk) flyktingar enligt deras definition av just flykting. Resten är vad jag kallar för ekonomiska migranter eller dito lycksökare. Jag har hävdat att minst 95 % av de som kommer till detta land inte är riktiga flyktingar och vidare borde man hänvisa till Dublinöverenskommelsen, enligt vilken flyktingar ska söka asyl i det första EU-land de kommer till. Alla fattar att en riktig flykting inte kan transportera sig (d.v.s. smugglas), hundratals mil och över massor med gränser. Bara en sådan transport diskvalificerar någon från att beviljas asyl i detta land.

Det betyder givetvis inte att jag har något emot personerna som på detta sätt försöker förbättra sin levnadssituation genom att resa till Europa – men det betyder inte att de är flyktingar. Riktiga flyktingar finns i krigszoner eller i flyktingläger. Det är den svenska migrationspolitiken som är problemet.

Det som i detta fall gör mig upprörd är att man alltså tar enorma mängder skattepengar till att utreda alla dessa ärenden och försörja dessa människor i flera år. Dessa pengar skulle kunna hjälpa riktiga flyktingar i flyktingläger och detta mycket effektivare än det relativa fåtal som kommer till detta land. UNHCR rapporterar att det finns runt 65 miljoner riktiga flyktingar i världen, och den skillnad vi gör genom att ta emot några få av dessa, vilket är s.k. kvotflyktingar är försumbart.

Men problemet är baserat på att vi är ett litet land, och för det första är det alltså inte riktiga flyktingar som kommer hit, för det andra kostar det enorma belopp för oss och orsakar stora problem, för det tredje skapar man en s.k. pull-faktor eftersom det är känt att just detta land har naiva och enkla regler och myndigheter samt generösa bidrag. För det fjärde gynnar denna politik bara illegal smuggling av personer genom hela Europa. För det femte gör vi ingen som helst skillnad beträffande situationen när det gäller riktiga flyktingar, det är snarare tvärtom eftersom pengar allokeras från stöd till riktiga flyktingar i flyktingläger till migrationspolitiken. För det sjätte skadar givetvis den svenska politiken hela EU då landet fungerar som en magnet för ekonomiska lycksökare. Ett exempel på detta är att Turkiet kan hota EU med de flyktingar som vill vidare till länder inom EU som nu finns i landet.

Man kan inte låta bli att göra kopplingar till miljömupparnas politik (MP). Man tror att man gör någon som helst skillnad men så är inte fallet. Tvärtom, man bara skadar det egna landet och inser inte att vi är ett mycket litet land som inte har någon som helst påverkan globalt.
Detsamma gäller miljöpolitiken. Sverige står för ca 1 promille av de globala utsläppen av koldioxid, men man kommer med skatter och pålagor som bara skadar det egna landet – men den globala påverkan är totalt försumbar.

tisdag 25 april 2017

Expressen utan pressetik


Man undrar hur det fungerar med pressetik i skandalblaskan Expressen. Det var ett tag sedan man hängde ut personer man ansåg vara främlingsfientliga med bilder, filmer som man smygfilmat och påhittade texter och pk-epitet som näthatare och annat. Givetvis fick de uthängda inte rätt till någon form av kommentarer eller andra genmälen. Nota bene: personerna anklagades inte för några brott, utan hängdes bara ut av denna skandalblaska för att de hade åsikter som man inte ansåg passande.

Idag kan vi läsa i samma skitblaska att ett antal personer publicerat en gruppvåldtäkt på nätet och nu dömts till fängelsestraff för våldtäkten. Vi pratar alltså om personer som är dömda av en domstol. Då väljer alltså Expressen att pixla bilderna, och man går inte heller ut med deras namn eller vilket land eller vilka länder de kommer ifrån. Det enda man skriver är deras ålder, vilket är helt sekundärt. Eller menar man att kvinnor ska akta sig för män som är 18, 21 eller 24 år rent generellt?

Jag anser att det är pressetiskt riktigt att inte gå ut med identiteter eller bilder så länge personerna inte är dömda för brott i en domstol. Men i detta fall har de dömts och vi pratar alltså om personer som begått ett grovt brott och dessutom filmat övergreppet. Det finns alltså inget som helst hinder som jag ser det för att publicera deras identiteter – de är brottslingar.

Men vad gör då Expressen? Man publicerar alltså pixlade bilder för att läsarna inte ska se att personerna är av utländsk härkomst. Detsamma gäller bilden under där en man som mördat sin fru är dömd till 18 års fängelse.
Hallå Expressen – var är Er logik och vilka pressetiska regler följer Ni? Baserat på vad Ni publicerar kan man enbart dra slutsatsen att Ni avsiktligen försöker dölja alla problem som är symptomatiska för, och orsakade av den sanslösa invandringen. Detta samtidigt som Ni struntar blankt i all pressetik när det gäller personer som har andra åsikter än de som passar Er. Det är den enda logik jag kan finna.

måndag 24 april 2017

1.7 miljoner förslösade


Detta är en historia hur man försnillar skattepengar (länk). Man har alltså en man som har blivit utvisad 2003, sedan följde kvinnan alltså inte med tillbaka till hemlandet, utan stannade i Sverige och levde på bidrag fram till 2016. Vi pratar alltså om en tidsperiod på 13 år. Men från 2008 upptäcker man alltså att kvinnan och barnen inte alls finns i landet, och man har alltså sedan detta år betalat ut 1.7 miljoner.

Nu kräver man alltså kvinnan på detta belopp, vilket man aldrig kommer att få se röken av. Alltså en skrämmande nonchalans när det gäller utbetalning av en hel rad bidrag och medborgarnas surt förvärvade skattepengar.

Men vidare kan man ju fråga sig varför artikeln inte innehåller någon information om nationalitet eller hur många barn det rör sig om. Det förstnämnda är relevant information. Vidare undrar man ju i detta land, som vurmar för att familjer ska återförenas med anhöriginvandring, hur man kan utvisa en familjefar, men låta hans fru och barn stanna i landet? Upplägget är ganska uppenbart, och man har alltså kunnat leva gott i något annat land i minst nio år på svenska skattebetalares bekostnad.
För att citera en gammal socialdemokrat vid namn Gustav Möller: ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.”. Man frågar sig vem eller vilka som kommer ställas till svars för detta? Svaret är givetvis – ingen. Men man kan även frågan sig hur många liknande fall det finns.

fredag 21 april 2017

Skoltombola


Det är ganska frustrerande att den s.k. skolkommissionen föreslår tombola när det gäller val till skolor. Redan idag finns socioekonomiskt stöd till de skolor som finns i de getton (på nysvenska: utanförskapsområden), man skapat. Det betyder alltså att skolor i dessa områden får mycket mer pengar per elev än de skolor som finns i vanliga områden. Men trots detta uppvisar just dessa skolor inga bättre resultat utan utmärker sig i Pisa med låga resultat. Det är alltså en direkt kvittens på den misslyckade invandrings och migrationspolitiken, samt att man tillåter att man bosätter sig var man vill och kan, den s.k. EBO-lagen.

Kommer Ni ihåg de tre propagandakampanjerna om att Sverige behöver invandringen för att 40-talisterna skulle gå i pension, det var välutbildade personer som kom till Sverige och att arbeta och att det var synd om alla ”flyktingar” som kom hit? Det finns massor med ”enkla” jobb, ”instegsjobb”, praktikjobb och annat i detta land var senaste delen av denna propaganda. Antalet misslyckade kampanjer och projekt för att övertyga medborgarna om detta har kostat många miljarder. Nu senast är det minst sagt pinsamt att man betalt ut stora belopp till muslimska föreningar i detta land som i sin tur använt pengarna till att bedriva propaganda för islam. Denna och föregående regerings misslyckanden är minst sagt uppenbara när det gäller migrationspolitiken. Kostnaderna, problemen och skadorna man orsakat detta land likaså.

Men nu har man fattat att man inte kan plocka in personer från MENA-länderna och hoppas att de presterar enligt standard i Sverige. Då ska man alltså lotta ut platserna i skolor för att ge dem möjlighet att komma in i skolor och på utbildningar. Det är alltså inte nog med att man ger socioekonomiskt stöd till skolor i ”utsatta områden” utan nu ska man även börja köra tombola för att se till att svenska skolor förstörs.
Man behöver knappast vara spåman för att fatta att nästa steg är kvoteringar och bussningar mellan olika skolor för att dölja hela problemet.

Vilka kommer då att bli lidande? På detta finns det två svar: Svenska skattebetalare och svenska elever. Alltså ytterligare en sak på mångkulturalismens och den sanslösa invandringens offeraltare.
Kanske man ska lägga till i pratbubblan: "- Du kommer att få åka buss mellan Nockeby  och Tensta, men man kommer att ha en tolk till arabiska på bussen, och du kommer att bli väldigt berikad."


Löfvén på Gotland


Man blir lite frustrerad över att Löfvén och Hultgren nu paddlar runt Gotland och jagar billiga politiska poäng, med att snacka om stridberedskap och annat. Man visar upp sig med soldater och åker stridsvagn, och hela scenariot känns igen från gamla kommunistiska länder där ledarna visar upp sig med militär för att på så sätt inge förtroende och ett intryck av att man har en stark armé eller stark försvar.

Sanningen är snarare den att Sveriges försvar är i det närmaste obefintligt, och det hjälper föga att Löfvén försöker visa upp sig på Gotland med militär personal.
Det har de senaste årtiondena varit en helt medveten politik att utarma försvaret till det rena skämt det är idag. Det borde inte lura någon med politiker som visar sig med det s.k. försvaret och media som visar bilder på eldrören på stridsvagnar eller kommer lyckliga upp från luckor på vagnar.

Problemet är att man nu inte har ett öre för att rusta upp försvaret, och vidare skulle det ta tiotals år att just få ett försvar värt namnet. Regementen är nedlagda, hela KA är skrotat, systemen gamla och numerären, både avseende personal och utrustning är alldeles för låg.
Så nu kör propagandamaskineriet med att visa Löfvén i stridsvagnar och vid Gripenplan vilket ger bilden av samförstånd mellan regeringen och militären samt intrycket av ett starkt försvar.
Givetvis kan man även komma med påståenden om att de modifierade Leopardvagnarna är bäst i världen och annat för att förstärka bilden (
länk). Hur många vagnar har man på Gotland? Ett kompani på 12 vagnar kanske…

I den mån man utlovar pengar från regeringen är det småbelopp och man ser till att ha en budget som sträcker sig långt bortom nästa val, vilket alla fattar innebär att man inte behöver göra några reella satsningar, utan bara är rena flumvisioner.
Två typiska propagandabilder:

torsdag 20 april 2017

Litet bamseplåster


Nu öppnar alltså socialdemokraterna för att utrusta de som ska avvisas med fotboja (länk). Uppenbarligen en eftergift för miljömupparna och Fridolin. Vad man måste fråga sig är hur användning av fotboja ska kunna hjälpa att lokalisera de som avser avvika efter ett utvisningsbeslut. Problemet är att man inte kan hitta dem och de lever som s.k. papperslösa (vilket är illegala immigranter).
Vad jag menar är att för den som vill avvika, är det bara att bara klippa av sig bojan och försvinna. Man kan ju rimligtvis inte utrusta alla asylsökande med fotboja vid ankomsten, vilket innebär att man måste förse bara de som har fått utvisningsbeslut med sådan.

Låt oss ponera att en person befinner sig på en flyktingförläggning och sedan förses med fotboja för att kunna lokaliseras, och fysiskt förpassas från landet. Vad är det då som hindrar personen från att gå en bit från förläggningen, klippa av sig bojan kasta den i närmaste vattendrag och sedan bara försvinna? Eller är man så naiv att man tror att personen kommer snällt springa runt med sin boja med ett avvisningsbeslut?

Det rätta att göra är givetvis att om en person får ett avvisningsbeslut; givetvis i första läget skicka dem från landet direkt när beslutet kommer, eller om så ej är möjligt, se till att de hamnar på förvar vilka man inte kan avvika från.
Men i första läget och redan vid då en person dyker upp i landet gäller Dublinöverenskommelsen, d.v.s. att en flykting ska söka asyl i det första EU-land denne kommer till. Det faller på sin orimlighet att en person som kallar sig flykting har transporterat sig genom hela EU, och hundratals mil för att söka asyl just i detta land. Men visst tar vi emot riktiga flyktingar i detta land – det är s.k. kvotflyktingar, men det är bara några tusen. Resten är inget annat än ekonomiska lycksökare som kommer hit för att leva på det sociala skyddsnätet, är ute efter en bättre levnadsstandard eller pengar att skicka tillbaka till släktingar i hemlandet.

Givetvis borde man även införa temporära uppehållstillstånd och svenska medborgarskap. I den mån man begår brott som renderar i fängelsevistelse, reser tillbaka till länder man ”flytt” från eller har något samröre med militanta islamister ska uppehållstillståndet eller medborgarskapet dras tillbaka.
Fotboja…är som att sätta ett sött litet bamseplåster på en blödande stor pulsåder, och politiskt som ren populism för att visa att man gör något, och vinner lite tid.

tisdag 18 april 2017

Helt rätt, Jomshof


Så Jomshof gjorde kopplingar mellan islam och terrorism i talarstolen. Veronica Palm (s) har tydligen reagerat på detta. I Expressen kan man läsa detta (länk): 
"I riksdagens talarstol sprids just nu islamofobi i en osedvanlig grov form", skriver hon på Twitter.
Hon utvecklar för Expressen.se: – Det var klassisk rasism och den här gången riktad mot muslimer, att rabbla upp grupper och företeelser som inte är bra, som terrorism. Det han gjorde var att ge bilden av att det är en del av den muslimska kulturen eller islamska traditionen. Det är inget annat än att sprida fördomar kring muslimer och det är islamofobi.
– Sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen har jag hört mycket eländiga saker men jag har aldrig hört något så tydligt förut som har hela sin utgångspunkt i ett hat och förakt mot islam.
Det är alltså några dagar sedan en militant muslimsk terrorist kört ihjäl människor i centrala Stockholm. Vi vet hur IS behandlar kristna. Vi vet hur Al-Shabaab och Boko Haram beter sig. Vi vet att ett stort antal terrordåd de senaste drygt 15 åren utförts i islams namn och hur oskyldiga människor mördats urskiljningslöst. Det är inte ”fördomar” vilket alla islams offer skulle kunna intyga – alltså de som inte urskiljningslöst mördats. Man kan läsa i koranen att en god muslim ska döda så många otrogna som möjligt och kommer sedan till himlen.
Detta går att läsa: ”När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!… De, som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet. Han skall vägleda dem och sköta om deras sak på bästa sätt. Och låta dem ingå i paradiset, sådant han lärt dem känna det…Men död åt dem, som äro otrogna! Deras gärningar gör han om intet. Och detta därför att de försmå vad Gud nersänt, och så låter han deras gärningar förspillas”. Koranen, Sura 47:4
Att mot denna bakgrund nämna att Jomshof det rör sig om islamofobi är rent larvigt. För det första är det rent naivt att inte se kopplingen mellan islam och de senaste årens terrorism. Det betyder givetvis inte att alla muslimer är terrorister, men det är helt uppenbart att det finns en direkt koppling mellan terrordåden och denna s.k. religion.

Vidare ska man ha klart för sig att ordet ”fobi”, avser en omotiverad rädsla för något. Det är ett tillstånd som inte heller går att sprida, varför ordet ”islamofobi”, är helt felaktig nysvenska.
Vidare påstår Palm är att det är att sprida fördomar. Det handlar inte om fördomar, och verkligheten och erfarenheten talar sitt tydliga språk och går inte att förneka.

Men ovanpå de rena terrordåden har vi givetvis en hel rad andra och klockrena dumheter som inte hör hemma i moderna västländer. Dessa dumheter är antingen förankrade i koranen (som är skriven på 600-talet i arabvärlden), eller baserat på vad imamer tycker.
Man måste ha rätt att kritisera religioner precis som ideologier eller alla andra ställningstaganden människor gör. Religioner får aldrig vara eller bli någon form av skyddsparaply för rena dumheter. I fallet islam, är denna s.k. religion så full av dumheter och saker som inte hör hemma i moderna västerländer, att det är ren logik och definitivt berättigat att inte bara kritisera, utan även direkt förbjuda de värsta dumheterna.

måndag 17 april 2017

I det berikade landet


För några dagar sedan skrev jag om att invandrare som tror att släktingarna är döda kan intyga detta ”på heder och samvete”. Nu har vi nästa fall med en tomte som flyttat tillbaka till landet han flytt från d.v.s. Irak, och sedan levt gott där på svenska skattepengar i fem år, och inkasserat närmare 800.000 kr på olika sätt i form av bidrag (länk). Givetvis har han dubbla medborgarskap. Nynäshamnsposten rapporterar att han ”måste betala tillbaka allt” som rubrik. Tror någon att så kommer ske? Bara rubriken är rent naiv, men man kunde ju inte skriva att svenska myndigheter varit minst sagt naiva eller komma med en rubrik som antyder detta.
Är det någon som tror att ett enda öre kommer att betalas tillbaka av en person som bor i Irak, och har en bra svensk skatteslant att leva för?
Var är kraven på försäkringskassan eller svenska myndigheter på att denne bedragare ska förlora sitt svenska medborgarskap och utvisas från Irak för att kunna straffas här?
Var är kraven på svenska myndigheter att ta ansvar för felaktigt utbetalde pengar? Eller politikerna som har satt upp rent naiva regler och tror att ”heder och samvete” betyder ett dyft för personer från andra kulturer?
Man kan inte låta bli att fråga sig hur många miljoner eller miljarder som betalas ut till de ”flyktingar” som återvänt till sina hemländer och där lever gott på svenska skattepengar ”på heder och samvete”. Ånyo, blir man minst sagt kräknödig när man hör om fall som detta och hur svenska pensionärer tvingas leva på svältkost och bli undernärda om de inte klassas som fattigpensionärer (
länk). De som byggt upp välståndet i detta land, och nu är gamla är inte värda ett dyft. Tack Löfvén et al. Berikning är det som gäller, som i Tensta, Biskopsgården, och andra berikande områden.

lördag 15 april 2017

20 bilar uppeldade


Nu gäller det att på alla sätt tona ned alla problem, kostnader och kriminalitet som invandringen orsakat – givetvis även i media. Nisse i Hökarängen ska bekymra sig om sport, kultur eller vad som händer utomlands.
Anledningen är mycket enkel, genom vad media berättar och extraherar ut som viktigt skapar man alltså en bild hos tittare och läsare för vad som denne ska bekymra sig om. Nisse i Hökarängen kanske även tror att om det sker något som han upplever viktigt så kommer media att rapportera om det. Men så är inte fallet; eftersom man har direktiv på vad som får publiceras eller inte. Skulle man tvingas, och för att upprätthålla någon trovärdighet gäller givetvis att ta bort alla kopplingar med invandringsrelaterade problem. Nysvenskan med diverse omskrivningar är ett rent måste, signalement utlämnas, platser beskrivs lite vagt och mycket annat för att dölja ett stort och reellt problem i samhället. Att som journalist i någon större tidning, ställa frågor eller kräva åtgärder vore att begå journalistisk harakiri.

Vi pratar alltså om avsiktlig och toppstyrd kampanj som pågått i många år. Eller kanske någon tror att nysvenska ord som EU-migranter, romer, papperslösa, återvändare, hatsiter, berikning, utanförskapsområden m.fl. bara har uppfunnits av befolkningen? Knappast.
Nu har man eldat upp drygt 20 bilar i ett garage i Malmö, givetvis i ett berikarområde (länk). Tror Ni riksmedia skriver en rad om detta? Inte vad jag kan se i alla fall.
Vi kan alltså tolka det på två sätt: Antingen är det ingen nyhet att 20 bilar eldas upp, d.v.s. det är nu så vanligt att det tillhör svensk vardag. Vi pratar alltså om miljonbeloppsskador bara avseende bilarna och man frågar sig hur många bilar man måste elda upp för att det ska bli en nyhet? 25, 50 eller100, räcker det? Den andra tolkningen är nog mer realistisk, vilken är att man tystar alla negativa nyheter som har med berikarområden eller invandringen att göra.
Ok, jag tjatar, men propaganda är ingen kort kampanj med affischer några dagar – det är en långsiktig påverkan på olika sätt. Både när det gäller vad man berättar och vad man avsiktligt väljer att inte berätta.

fredag 14 april 2017

Guldbyxor med skattepengar


Annika Strandhäll (s, länk) försöker tappert försvara att man betalar ut massor med pengar till s.k. ensamkommande flyktingbarn, som tror att deras föräldrar är döda. För det första är de inte ensamkommande, de är gruppsmugglade hundratals mil, genom hela Europa, över dussintalet gränser och från MENA-länderna vanligtvis. Sedan frågar man sig givetvis varför någon i Sverige ska ha en massa pengar för att föräldrarna i fjärran länder är döda?
Så för att få ut en massa pengar måste de alltså intyga ”på heder och samvete” att de ”tror” att föräldrarna är döda. Ärligt talat, hur kan man tro något på ”heder och samvete”? Om jag tror att jorden är en grön, platt ost och snurrar runt en påse jordnötter kan jag intyga det på heder och samvete. Tro är en sak, veta är en helt annan, och i den mån man inte vet kan man inte intyga något på heder och samvete. En helt vansinnig paradox alltså. Vad än en person påstår eller tror har skett i ett MENA-land, kan givetvis ingen svensk myndighet motbevisa.
Vi hamnar alltså i tre lägen; antingen intygar en hitsmugglad person att föräldrarna är döda, och kan då kvittera ut en massa pengar att skicka hem, det andra alternativet är att man ”hittar” halva släkten och kan ta hit dem som ”anhöriginvandring”. Men som tredje alternativ, och valsen för migrationsverket är helt otrolig får man en flygbiljett hem och runt 30.000 kr på fickan i återetableringsstöd (
länk).

Är det sedan någon som undrar varför detta land är en magnet för alla lycksökare från MENA-länder? Det är alltså en win-win-win situation att smuggla någon till Sverige. Antingen kan hela släkten komma hit som ”anhöriginvandring”, ”flyktingbarnet” kan skicka hem stora mängder pengar varje månad då denne ”tror på heder och samvete” att föräldrarna är döda, eller om lögnerna inte fungerade – resa hem med 30.000 kr i svenska skattepengar på fickan.
Tack så mycket Strandhäll för din och regeringens enastående bevis på ren inkompetens och naivitet. Men är det skattepengar man sprider finns det ju inga gränser och guldbyxorna är på, med andras pengar..

Politikens amöbor


Nu är det tydligen överbud inom sjuklövern om hur man ska förebygga fundamentalistisk islam, utvisa kriminella migranter, avhysa de som fått avslag på asylansökan samt de som olagligen befinner sig i landet (s.k. papperslösa) (länk).

Baserat på terrordådet i Stockholm har alltså samtliga sjuklöverpartier kommit fram till att situationen är ohållbar, vilket knappast kan betecknas som överord. Alltså en situation de själv orsakat, och man kör med överbud för att både vinna röster och hitta på olika ”plåsteråtgärder” för att lindra skadan. Snacka om billig och kortsiktig politik, amöbapolitik.
Förutom alla problem man förorsakat och jag inte ids räkna upp igen, har man givetvis problemet att man inte kan förutsäga vad, när och hur terrorister kommer att slå till. Det finns givetvis ett antal scenarion som terroristerna inte använt sig av än, men det är väl bara en tidsfråga. Jag tänker inte tipsa om sådana, men det kan vara mycket svårt att förhindra dem. Just nu är det alltså inne att försöka förhindra kapade lastbilsattacker, och tidigare var och fortfarande är det flygplanskapningar. Men problemet är att det är ett rörligt mål, beträffande antal personer inblandade, när de kommer att slå till, hur de kommer göra det och på vilket sätt. Ej heller har vi en aning om hur många det rör sig om. Det är föga förvånande att man i Danmark överväger gränskontroller mot Sverige.
Fridolin är nog en av de minst trovärdiga amöbapolitiker man någonsin har stött på, kanske i konkurrens med Ullenhag. Nu kan man i denna artikel läsa att ”De som inte ska vara i Sverige ska bort”, enligt Fridolin (länk).
Samtidigt har vi tiotusentals personer som alla fattar inte kommer hittas eller kan transporteras ur landet. Tack Fridolin och Löfvén, Ni har nu ordnat en perfekt grogrund för alla former av kriminalitet som vi alla kan se början på. Man har även de senaste dagarna sett Löfvén tala framför en bild av svenska flaggan. Bara för några år sedan hade han rubricerats som främlingsfientlig rasist, men nu gäller det att spela landsfader som tar ansvar. Som sagt; amöbabeteende.Men eftersom det är påsk, tänkte jag bidra med ett event från Waldkirch i närheten av Staufen, från förra året för de som vill se riktiga häxor.


torsdag 13 april 2017

Ygeman med 7-årsplaner


 För en gångs skull kan jag hålla med skandalblaskan Expressen om att alla löften man avger är bara rent larv (länk). Expressen snackar mest om att man avger löften om satsningar som ligger så långt i framtiden att den eller de som avger dem inte kommer ta något som helst ansvar. Vidare står det dem fritt att under kvarvarande mandatperiod fördela de resurser man lovar. Alltså, om man som Ygeman lovar att det ska finnas 10.000 fler poliser till 2024, betyder det att man knappast behöver göra ett dyft under de 1.5 år som är kvar till nästa val. Därefter blir det en ny regering med nya ministrar, och ytterligare ett val 2022. Sannolikheten för att Ygeman, eller ens den regering som sitter 2024 ska ta ansvar för ett löfte som gavs 2017 är alltså rent obefintliga.

Man kan alltså dra slutsatsen att alla löften som ligger längre fram än den återstående mandatperioden är bara svammel och tomma ord.
Vidare är det inget som säger att det ska bli drygt 1.400 fler poliser per år (10.000 / 7), alltså är det lätt att svamla bort och mena att man av olika skäl inte kan göra en linjär ökning.

Men man kan ju vara helt övertygad om att man i framtiden kommer att kunna säga: - Om vi hade fått vara kvar i regeringsställning hade det blivit 10.000 fler poliser. Ärligt talat, vad är sannolikheten för att det blir en socialdemokratisk majoritetsregering i de två kommande mandatperioderna, och med Ygeman som inrikesminister?

Eller tror någon att regeringen inte kommer att göra omprioriteringar baserat på vad som behöver göras i framtiden? T.ex. om man står inför en svår ekonomisk kris; är det då ansvarsfullt att då stå fast vid de prioriteringar man gjort för ett antal år sedan? Redan ordet ”budget” är och förblir inte annat om en gissning om framtiden. Ändrar sig verkligheten är det alltså oansvarigt att inte anpassa budgeten därefter.
Det finns ett otal exempel, och man påtalar några i Expressen.
I forna östblocket hade man ju 5-årsplaner, som man i detta land förlöjligade och med all rätt. Hur trovärdigt är det att Ygeman med dagens politiska system går ut med 7-årsplaner?
Men givetvis är det så att det i dagsläget och framgent finns ett stort behov av fler poliser, och man kan ju ställa sig den berättigade frågan vilken regering som ställt till med detta behov?
Vilken eller vilka regeringar är det som skapat stigande gängkriminalitet, gettoområden med no-go zoner, brott som måste läggas på hyllan, ett stigande antal våldtäkter, ökande sexualbrottslighet, mer än 10.000 personer som olagligen befinner sig i landet o.s.v.?

onsdag 12 april 2017

Frustrerad, Löfvén?


Vi har alltså för några dagar sett hur en direkt terroristhandling utförts i landets huvudstad, med flera personer mördade. Vi ser antalet våldtäkter skjuta i höjden, sexualbrott, gängkriminalitet och tillika andra brott av vilka få utreds och antalet fällande domar är rent löjeväckande. Därefter håller alltså socialdemokraterna en kongress under parollen ”Trygghet i en ny tid” (länk).
Ok, parollen var vald innan terrorangreppet i Stockholm, men just den socialdemokratiska regeringens främsta kännetecken hittills är definitivt inte trygghet. Tvärtom, poliser säger upp sig i protest mot taskiga arbetsförhållanden och låga löner. Visst man kan snacka om att anställa nya poliser, men alla fattar väl att det är bara nys eftersom det är val långt innan detta blir aktuellt och ska infrias som löfte.

Sedan är Löfvén ”frustrerad” över att man inte avvisat terroristen efter beslut om detta. Hallå Löfvén! Enligt GP (
länk) finns det 12.500 personer som befinner sig på samma premisser som terroristen i Stockholm. Det har du och din regering orsakat. Du vet, s.k. papperslösa som det är synd om och har rätt till hela svenska vårdsystemet för 50 kr utan.
Jag är just frustrerad och förbannad. Lövfén borde ha förstånd att skämmas, be om ursäkt och avgå – inte klaga om frustration, baserat på den situation för landet han, Ygeman och Johansson ställt till med.

tisdag 11 april 2017

Lite klarlägganden

Jaha, så Akilov ville byta ut advokaten (länk). Maken till fräckhet! Han ska vara förbannat glad att han ens har rätt till en advokat i första läget. Att ovanpå detta komma med att vilja ha en sunnimuslimsk advokat i detta land är oerhört fräckt.
Det är ganska lätt att rasa in i rent hat och vad man tycker är rimligt straff för denne terrorist och mördare. Akilov tyckte sannolikt att han ska dömas enligt sharialagar som muslim.
Så nu inställer sig alltså problemställningen; om man accepterar muslimer i detta land som alltså har egna skolor, moskeér, kvinnoförtryck, synen på homosexuella, krav på halalmat och mycket annat. Kanske alla de som mördats av IS, kunde ställa krav på vilken försvarare de ville ha, eller hur de ville få halsen avskuren, levande brända eller avrättade.

Nu har alltså den vänsterextrema PK-tidningen Expo gjort en kartläggning över att siter som denna, och kallas ”högerextrema” ondgör sig över ”kärlek efter attentatet”. Det smarta är givetvis att SvD inte står själva för detta, utan just Expo och deras s.k. kartläggning vilket inte är annat än ren PK-propaganda (
länk).

Men ta nu och läs det jag skrev igår om detta, så fattar du kanske vad det handlar om. Men samtidigt vill jag förneka att denna site är högerextrem. Visst, kanske en aning höger och konservativ, men inte extrem. Dessutom vill jag än en gång påtala att det inte är varken en främlingsfientlig eller rasistiskt site. Man måste fatta att migrationspolitik, främlingsfientlighet, asylpolitik och rasism är helt olika saker. Vi tar det lite pedagogiskt för att till och med muppar på Expo ska kunna fatta:
  • Migrationspolitik är den politik ett land för avseende immigration men även emigration. Det är alltså i vårt land regeringens ansvar.
  • Främlingsfientlighet är ett rent påhittat och nysvenskt ord, som innebär att den som inte gillar den migrationspolitik som förs av regeringen är just främlingsfientlig, men enbart när det gäller immigration då man av någon outgrundlig anledning är fientlig mot personerna som personerna som vill immigrera till detta land.
  • Asylpolitik, är de acceptanskriterier regeringen dikterar för migrationsverket för att en person ska beviljas asyl.
  • Rasism är helt enkelt rasideologisk värdering av olika personer baserat på vilken ras en människa tillhör. Det var en accepterad vetenskap i synnerhet runt mitten på förra seklet.
Det innebär allstå att man kan vara kritisk mot den invandringspolitik och/eller asylpolitik som förs utan att för den skull vara rasist eller ens främlingsfientlig. Denna site är varken rasistisk eller ens främlingsfientlig. Jag har inget emot personerna som kommer hit baserat på hudfärg eller etnicitet. Men problemet jag har är med migrationspolitiken som jag anser är alldeles för generös och rent naiv.
De senaste årens problem och kostnader talar sitt tydliga språk. Givetvis finns det en mängd olika parametrar ovanpå detta som komplicerar migrationspolitiken. Men att påstå att någon som är kritisk mot den migrationspolitik som förs är främlingsfientlig eller rasist är direkt felaktigt.

måndag 10 april 2017

Kärlekens budskap?


Jag känner mig en aning konfunderad. Man har alltså manifestationer med kärlekens budskap, och att vi alla ska stå eniga emot terrorismen. Givetvis är jag heligt förbannad på det inträffade och tycker det är fruktansvärt.
Men att mot denna bakgrund snacka om kärlek, acceptans, vi tillsammans, förståelse och annat är rent naivt. Eller kanske ska man prata om att det är synd om Breivik? På samma sätt är det givetvis med ”återvändare”, d.v.s. personer som flytt hit, sedan rest tillbaka för att slåss med terrorister sedan resa hit igen. Återvändare var de när de stack från detta land, och vi vill inte ha dem tillbaka. Jag kan tänka mig samhörighet med och tycka synd om alla drabbade av dessa vansinnesdåd, men jag kan inte uppbåda ett uns av sympati för gärningsmännen, eller ens fundera på kärlek, avradikalisering eller annat svammel.
Personer som har deltagit i terroristisk verksamhet på något sätt ska straffas. Eller ännu bättre – vi ska inte behöva se dem i detta land, och inte betala ett öre skattepengar för dem.
Samröre med, deltagande i, eller understödande av terrorklassade organisationer måste vara direkt straffbart i detta land oavsett var dessa handlingar begåtts. Det finns ej heller någon som helst anledning att försöka förstå personers handlande eller ta dem under någon form av behandling. Efter avtjänat straff ska de utvisas om de inte är svenska medborgare, detta oavsett om de riskerar att råka illa ut i sitt hemland. Ägnar man sig åt terroristverksamhet har man förverkat sin rätt att vistas i detta land samt rätt till asyl.

Jag tänker inte be om ursäkt för att jag inte känner någon som helst sympati, medömkan, kärlek eller acceptans för terrorister. Att ha kärleksmanifestationer anser jag är rent trams, sympatimanifestation för drabbade och deras anhöriga hade dock varit på sin plats.

Men låt oss nu inte glömma vilka som är indirekt vållande till detta terrordåd – sittande och föregående regering. Det är den okontrollerade strömmen av personer som kommer till detta land, och som utan problem kan avvika och leva som illegala immigranter (s.k. papperslösa), som orsakat detta terrordåd. Sedan kan sjuklöverns representanter lägga ner alla blommor de vill där oskyldiga mördats.

lördag 8 april 2017

Getingar i huset

Uräkta, men jag blir lätt kräknödig av att se Fridolin och Lövin på platsen för terrorattentatet i Stockholm. Man har alltså i många år förordat mångkultur, obegränsad invandring och viftat bort alla varningssignaler som funnits och finns. Reinfelt och Löfvén är medskyldiga och vållande.
Nu går det bra att besöka Drottninggatan och lägg ner blommor samt uttrycka sin sorg och bestörtning. Men att erkänna att den politik man förordat och drivit har varit naiv och felaktig kan man inte göra.
Kanske kommer man påtala att man ska ha mer samtalsterapi eller liknande för de som finns i ”riskzonen”, för att på så sätt förhindra denna typ av terrordåd. Islamiska förbundet skriver ”Vi vet av erfarenhet att terrorn varken har en etnicitet, religion eller ras och därför är det viktigare än någonsin att vi som är emot denna extrema form av våld som drabbar oskyldiga håller ihop.” (länk). Jag håller med om att terrorism inte har med etnicitet eller ras att göra, men att försöka förneka att det inte finns direkt kopplingar med religion, och i detta fall islam är en ren lögn.
Att försöka förneka den kopplingen är precis vad man den närmsta tiden politiskt kommer att göra samt anordna manifestationer om acceptans, ”vi tillsammans mot terror.”, och att terroristerna aldrig kan vinna.

Det är precis som att ha getingar i huset. Man vet inte vilka man kan bli stungen av, men ju fler getingar man har i huset desto större är risken.

Jag har påtalat det tidigare; det är dags att klassa ner islam från religion till en extrem sekt, som inte är förenlig med det västerländska samhället. Detta inte bara med grund av alla terrorbrott som de senaste åren inträffat i islams namn, det faktum att IS och andra extrema idioter finns, utan även fundamentala saker som jämställdhet, synen på homosexuella, matkrav och mycket annat.

tisdag 4 april 2017

Förklara nu, sjuklövern.


Stefan Löfvén tycker det är avskyvärt att man på bussar från muslimska friskolor delar upp pojkar och flickor (länk).
Men nu inställer sig den intressanta frågeställningen vad han inte tycker är avskyvärt? Könsseparerad gymnastik, badtider, placering i moskéer eller klassrum. Varför inte kraven på hur kvinnor ska klä sig eller inte får ta i hand?

Vi får alltså en märklig soppa där vissa saker som inte har någon logisk förklaring ska accepteras medan andra är avskyvärda. Var går gränserna? Samtidigt dömer man ut sanslösa skadestånd till personer som vägrar ta i hand (
länk), har prideparader, betalar stora summor till muslimska föreningar, och accepterar att moskéer och minareter byggs. Ej heller åtalar man personer som åker med svenska skattepengar för att kämpa med IS. Eller vad sägs om när en miljöpartist vägrar ta en kvinnlig reporter i hand? Borde inte hon kunna springa till DO och kräva några tiotusen i skadestånd (länk)? Eller varför inte att skattepengar går till att finansiera moskéer? (länk)

Den som hittar logiken i svenska politikers agerande må gärna berätta.
Det är liksom ingen nyhet att muslimer har en hel hög med dumheter för sig och är en religion som borde förbjudas i den mån den innehåller rena lagbrott eller saker som inte är förenliga med våra värderingsgrunder. Ska det vara så att alla oförklarbara dumheter muslimer ägnar sig åt är accepterbara under täckmanteln religion? Om så är fallet, varför accepteras inte shariadomstolar, hedersvåld, tvångsäktenskap och pedofili?

Löfvéns heta potatis


Jag har tidigare påtalat problemet med att kommunalskatterna kommer att drastiskt öka. Men problemet med detta är att kommunalskattesatserna inte är progressiva utan en fast procentsats. Det innebär alltså att ju lägre inkomst och rörelsemarginal man har ju hårdare slår en ökning av de kommunala skattesatserna.
Nu är bara problemet att staten bara ersätter kommunerna de två första åren för alla s.k. flyktingar som kommit och sedan faller hela kostnaden på kommunerna. SKL har varnat för detta och denna varning är befogad, då man knappast kan förvänta sig att personerna i fråga kommer i riktigt förvärvsarbete inom två år. Vidare har vi den s.k. anhöriginvandringen vars kostnader är mycket svåra att överblicka, men samtidigt kan man u enkelt komma till slutsatsen att det inte heller rör sig om personer som inom en snar framtid kommer att förvärvsarbeta. För vissa flyktinggrupper ligger alltså tidsperspektivet på runt 10 till dess ens hälften kommit i förvärvsarbete, så när ekvationen ska gå ihop ger en rent skrämmande tidsaspekt.
Men eftersom den stora flyktingströmmen startade för runt 2 år sedan faller alltså hela försörjningsbördan på kommunerna som både kommer tvingas skära ner i kommunala verksamheter, spara, sälja ut delar av verksamheten till privata företag samt höja kommunalskatten. Detta kommer alltså slå värst mot just LO:s låginkomstgrupper, och det är vad Karl-Petter Thorwaldsson har fattat (länk). Men det är lite oklart om han menar ett tak som en procentsiffra, eller han menar att inga kommuner ska få höja kommunalskatten. Thorvalsson kallar det ”Kommunalt skattestopp”, men det kan lika gärna betyda ett tak i form av en procentsiffra. Sätter man ett tak, och använder den kommunala skatteutjämningen, kommer i synnerhet större städer tvingas höja kommunalskatten. Om man däremot avser begränsa höjningen av kommunalskatten kommer detta leda till dels att kommunerna kommer kräva mer pengar från staten, och dels att man kommer tvingas skära ned på eller sälja av kommunala verksamheter.
Nu kan vi alltså komma ihåg att hela sjuklövern applåderade och röstade fram den sanslösa invandringspolitiken, trots att alla varningssignaler redan fanns. Ingen protesterade när det begav sig. Nu har varningssignalerna omvandlats inte bara till ett direkt hot utan en ren realitet, och man handhar problemet som en het och mycket kostsam potatis mellan stat och kommuner.
Så det är klart att Löfvén inte kan ta ställning (länk). Han och regeringen, men även förgående, har orsakat hela problemet. Han vet att kostnaderna idag är enorma både för staten och kommunerna, och värre ser det ut att bli när kommunerna ska bära en allt störra börda, och problemställningen är givetvis hur man fördela problemet och kostnaderna.