fredag 21 april 2017

Skoltombola


Det är ganska frustrerande att den s.k. skolkommissionen föreslår tombola när det gäller val till skolor. Redan idag finns socioekonomiskt stöd till de skolor som finns i de getton (på nysvenska: utanförskapsområden), man skapat. Det betyder alltså att skolor i dessa områden får mycket mer pengar per elev än de skolor som finns i vanliga områden. Men trots detta uppvisar just dessa skolor inga bättre resultat utan utmärker sig i Pisa med låga resultat. Det är alltså en direkt kvittens på den misslyckade invandrings och migrationspolitiken, samt att man tillåter att man bosätter sig var man vill och kan, den s.k. EBO-lagen.

Kommer Ni ihåg de tre propagandakampanjerna om att Sverige behöver invandringen för att 40-talisterna skulle gå i pension, det var välutbildade personer som kom till Sverige och att arbeta och att det var synd om alla ”flyktingar” som kom hit? Det finns massor med ”enkla” jobb, ”instegsjobb”, praktikjobb och annat i detta land var senaste delen av denna propaganda. Antalet misslyckade kampanjer och projekt för att övertyga medborgarna om detta har kostat många miljarder. Nu senast är det minst sagt pinsamt att man betalt ut stora belopp till muslimska föreningar i detta land som i sin tur använt pengarna till att bedriva propaganda för islam. Denna och föregående regerings misslyckanden är minst sagt uppenbara när det gäller migrationspolitiken. Kostnaderna, problemen och skadorna man orsakat detta land likaså.

Men nu har man fattat att man inte kan plocka in personer från MENA-länderna och hoppas att de presterar enligt standard i Sverige. Då ska man alltså lotta ut platserna i skolor för att ge dem möjlighet att komma in i skolor och på utbildningar. Det är alltså inte nog med att man ger socioekonomiskt stöd till skolor i ”utsatta områden” utan nu ska man även börja köra tombola för att se till att svenska skolor förstörs.
Man behöver knappast vara spåman för att fatta att nästa steg är kvoteringar och bussningar mellan olika skolor för att dölja hela problemet.

Vilka kommer då att bli lidande? På detta finns det två svar: Svenska skattebetalare och svenska elever. Alltså ytterligare en sak på mångkulturalismens och den sanslösa invandringens offeraltare.
Kanske man ska lägga till i pratbubblan: "- Du kommer att få åka buss mellan Nockeby  och Tensta, men man kommer att ha en tolk till arabiska på bussen, och du kommer att bli väldigt berikad."


Inga kommentarer: