tisdag 13 maj 2014

Inte mitt land längre

Det här inslaget från Granskning Sverige är ganska intressant. Det handlar helt enkelt om alla de bedrägerier som 95% av alla asylsökande ägnar sig åt. Att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter för att på något sätt få egen vinning är i min bok och enligt svensk lag ett brott som heter bedrägeri.
Vi bor alltså i ett land som ligger långt från konflikthärdar, och bara att bli smugglad just till Sverige över dussintalet gränser, hundratals mil, och från en annan världsdel, anser jag diskvalificerar en persons status som flykting i första läget. Min definition av flykting är en person som flyr mer eller mindre desperat från en konfliktsituation, och befinner sig kanske i ett flyktingläger i närheten av en konfliktzon. Ett typexempel är Syrien, där det finns hundratusentals riktiga flyktingar i grannländerna. Det är alltså inte dessa personer som kommer hit, utan rena ekonomiska lycksökare som betalat flyktingsmugglare minst 100.000 kr för att bli smugglade till Sverige. Alla utom runt 5% kommer sedan hit utan giltiga identitetshandlingar och drar påhittade historier för Migrationsverket, i första läget för att få sin sak provad som flykting och få uppehållstillstånd. Redan detta är bedrägeri eftersom det kostar skattepengar emedan personen får sin sak prövad. Om sedan personen får uppehållstillstånd och någon form av ekonomisk ersättning är detta även bedrägeri eftersom allt baserats på falska och bedrägliga uppgifter. Jag kan hålla med om att alla som kommer hit har rätt att alla har rätt att få sin flyktingstatus prövad, och även vid avslag är det inte bedrägeri. Saken är bara den att man instruerat Migrationsverket att acceptera vilka rövarhistorier och blålögner som helst. De s.k. ”ensamkommande flyktingbarnen” är ett typexempel på ren flyktingsmuggling och bedrägeri.  Jag kan mycket svårligen tänka mig att en person från ett MENA-land och under 18 år kan betala drygt 100.000 kr för att bli smugglad hit. Men om man efter att en myndighet godkänt en persons flyktingstatus och denne sedan avslöjas, är detta ett solklart bedrägeri som ska straffas och sedan ska personen utvisas. Anhöriginvandring är dessutom ett rent bedrägeri mot svenska skattebetalare.
Men ovanpå det orerar t.ex. PK-politiker om att vi behöver invandringen. Man drar siffror på hur många utlandsfödda som går till arbetet, och svamlar om att vi behöver arbetskraftsinvandring. Det gör vi inte. Vi har en arbetslöshet på 8.6%, och en ungdomsarbetslöshet på 26.9% (länk).
Samtidigt flyr svenska ungdomar till Norge i synnerhet för att både få ett arbete och bättre löner. Detsamma gäller svensk sjukvårdspersonal. Poliser får skitlöner (länk) , lärare likaså, soldater får en ingångslön på knappt 20.000 kr/månad. Listan kan göras betydligt längre, och svenska löner blir alltmer ”levnadsbidrag” än skäliga löner.
Min slutsats är att det finns ingen som helst anledning att ens diskutera ”arbetskraftsinvandring”, vi behöver ingen, och det enda en sådan strävar till är att pressa ner löner, även inom privat sektor. Fler personer som söker de få jobb som finns leder givetvis till lägre löner, i synnerhet ju mer okvalificerat arbetet är. Men det är klart att Hökmark och Ulvskog kan debattera ämnet (
länk).
Allt emedan Ullenhag har visioner om invandare som pratar persiska, och som en bonus av detta får svenska företag stora miljonordrar till företag i MENA som gläds åt detta (Tack Ullenhag, för din presentation i Uppsala för något år sedan. Kan vi idag få ett konkret exempel, var är miljonerna eller ännu hellre miljarderna?)
Så slutsatsen är 95% av de som kommer hit och kallar sig flyktingar är egentligen ekonomiska lycksökare och inte alls flyktingar. Vi har en stor arbetslöshet och behöver ingen som helst arbetskratsinvandring. Vi har enorma problem och kostnader idag som ett rent resultat av den migrationspolitik som förts och förs.
Och visst är det bra för svensk ekonomi att invandrare skickar pengar utomlands (ironi, länk)? Man kan läsa att över 17 miljarder skickas till invandrarnas hemländer. Ett rent blysänke för svensk ekonomi. Är dessutom en krona av de pengar som skickas härhörande från bidrag är det att betrakta som rent bedrägeri och systemfel. I så fall betalar svenska skattebetalare för att personer i andra länder ska få bättre levnadsstandard.
Hade jag kunnat flytta från Sverige hade jag gjort det. Den politik som förs är helt sanslös, och lidande är du och jag som svenska skattebetalare. Detta är inte mitt land längre.

fredag 9 maj 2014

Idioter på allas våra gator

Det här med demokrati verkar vissa inte ha fattat. Alla ska ha rätt att uttrycka sin åsikt, det heter yttrande och tryckfrihet. Detta inkluderar alla politiska partier, även de som inte finns representerade i kommuner, landsting och riksdag. Så länge allt är inom lagens riktmärken har i princip alla rätt att hålla möten och anföranden.
Så givetvis är det så att alla inte kan tycka om, eller ens acceptera andras åsikter. Men för den skull betyder det inte att man beter sig som idioter och gör vad man kan för att störa och förstöra politiska sammankomster.  Jag tycker att miljöpartister, FI, och vänsterpartister som ”defaultvärde” uttrycker åsikter som är rent idiotiska, men det betyder inte att jag ens skulle drömma om att avsiktligt störa deras torgmöten eller manifestationer. De har samma rätt som alla att uttrycka sina åsikter och försöka påverka och berätta vad de vill för att vinna min sympati och min röst.  Det handlar om respekt för det demokratiska systemet, som givetvis har sina luckor, men den dag man avsiktligt hindrar människor att uttrycka sina åsikter har vi ingen demokrati. Detta eftersom åsikter inte tillåts komma fram eller uttryckas, och som en ren konsekvens av detta förmedlas ej heller tankegångar, politiska budskap eller kritik.
 
Vi har redan sett hur yttrande och tryckfriheten begränsats i media. Sedan januari 2010 kom uppenbarligen restriktioner ut till media som begränsade medborgarnas lagstadgade rättighet att uttrycka sina åsikter, och kommentarer och blogglänkningar har sedan dess raderats i säkert 100.000-tals fall. Detta även fast kommentarerna varit fullt lagliga och relevanta. På så sätt har man alltså försökt trycka ner ej passande åsikter som varit politiskt korrekta. Man har lanserat ett vagt begrepp som heter ”näthat”, baserat på vad några idioter skriver på nätet. Man kan dock tillägga som jag för några dagar sedan bloggade om, att det är minst sagt tveksamt om de näthatare som vräker ur sig dumheter verkligen finns, eller om det är så att man avsiktligt skapar näthatare för att kunna uppmåla detta som förhatliga personer och på så sätt generalisera alla som inte är PK-mainstream.
 
Men tillbaka till ett dagsaktuellt problem. Jimmie Åkesson skulle hålla ett fullt legat torganförande i Uppsala (länk), och ett hundratal demokratiföraktande personer gör sitt bästa för att störa ordningen och ett riksdagspartis ordförande att hålla ett tal. Man skramlar med nycklar, tutar och skriker ”Inga rasister på våra gator.”. Jaha, SD är rasister…det var nytt för mig. ”Våra gator”….visst, det råder ingen som helst tvekan om att vi har att göra med gatans parlament, idioter som inte har en susning om begreppet demokrati. Man har inga argument, men man är många och kan skrika och störa efter bästa förmåga, för att just förhindra demokrati och yttrandefrihet.

torsdag 8 maj 2014

En domstol i PK-sverige

Man har alltså dömt en SD-politiker, Michael Hess till 32.000 kr i böter för att han sagt sanningen. Det är alltså helt ställt utom alla tvivel att svenskt rättsväsende inte styrs av lagen och logik utan av PK-politikerna.
Motiveringen enligt DN; ”Tingsrätten konstaterar dock att SD-politikerns uttalande har varit kränkande och nedsättande för gruppen muslimer i Sverige och att det ingalunda bidragit till en konstruktiv debatt.
För det första ska man ha klart för sig att det egentligen inte finns något som skiljer en politisk tro från en religiös tro. Tro som tro. Man tror helt enkelt på en ideologi som ska vara bra för samhället eller en tro på en gud som förkunnat levnadsregler. Skillnaden är som jag ser det bara den att religiös tro är en ren abstrakt tro på någon gud som inte kan bevisas, emedan polisk tro är aningen mer konkret. Att i Sverige 2014 anföra en tro på en gud, samt ha levnadsregler som nedtecknades för 1400 år sedan i arabvärlden, är för mig helt verklighetsfrämmande och saknar all relevans. Det betyder för den skull inte att jag ser ner på personer som är muslimer rent generellt, så länge de kan motivera sitt handlande eller baserat på logik eller fakta. Men här föll hela korthuset. Precis som Hess påtalar är det så att muslimer anser att kvinnor är mindre värda än män. Man anser att ”icke-troende” är mindre värda än ”troende”. Detta står i klartext i koranen och är ett rent faktum. Alltså, är i synnerhet icke-troende kvinnor betydligt mindre värda än muslimskt troende män.
Det är alltså en ren självklarhet, och strider rent principiellt mot min föreställningsvärld, och som jag vill se Sverige fungera. Alltså är det helt korrekt och som Hess skrivit att det är; ”djupt inrotat i Islams kultur att våldta och misshandla sådana kvinnor som inte rättar sig efter Islams lära”.
Vi har för det första en enorm ökning av antalet våldtäkter i detta land, vilket placerat Sverige som nummer två i världsstatistiken per capita. Vi har sett lagstiftningen ändras när det gäller våldtäkter de senaste åren, och straffen och skadestånden är larvigt låga i de fall det ens utdöms fällande domar. Gäng- och gruppvåldtäkter är nysvenska ord som i synnerhet svenska kvinnor tydligen ska uppleva som ”berikande”. Var är statistiken förresten BRÅ?
Att muslimska män har full makt över sina hustrur och döttrar är en ren självklarhet.
Nej, Tingsrätten – det är inte på något sätt kränkande det Hess skrivit, det är baserat på koranen, islam och muslimsk tro på hur det samhälle, i synnerhet troende muslimska män vill leva i. Det stämmer inte med det Sverige jag vill leva i, och det tänker jag inte be om ursäkt för.
Men det bästa är faktiskt slutet: ”…att det ingalunda bidragit till en konstruktiv debatt.”. Det var nog det dummaste jag läst på länge. Är det inte en mänsklig rättighet att få kritisera och ifrågasätta? Har svenska domstolar blivit någon form av debattmoderatorer som ska bestämma vad som får diskuteras? Det är synnerligen relevant att få diskutera och lämna åsikter om saker man tycker är fel i samhället, det heter yttrandefrihet och är stipulerat i grundlagen. Eller kanske domstolen tycker att religioner, och i detta fall islam står över svenska grundlagen?
Man kanske ska tillägga att det är ett rent faktum att islam är en tro, och inte en folkgrupp. Att ”folkgruppen” kanske känner sig kränkta är helt sekundärt, och jag ser svårligen att de som har en viss "tro" är en folkgrupp.  Det verkar domstolen inte heller ha fattat.
Om jag kritiserar någon som står i bibeln eller ifrågasätter denna skrift - är det kränkande och nedsättande för kristna? 

onsdag 7 maj 2014

Bara en myt i statistikens förlovade land

Detta är ju statistikens förlovade land. Man räknar statistik på allt, utredningar i massor, har full pejling på medborgarna och det finns massor med register och databaser på allt. Nyckeln är givetvis att varje medborgare har ett registreringsnummer, som kallas ”personnummer”. Egentligen finns dessa nummer just för att man ska kunna ha pejling på medborgarna, det är den enda funktion dessa nummer har. Prova att ringa en myndighet…hur många millisekunder dröjer det innan du får frågan ”Vad har du för psonummer?”. Tjänstemannen i andra änden har givetvis sagt ”personnummer” så många gånger att en del bokstäver försvunnit under åren.
Men i detta statistikens paradis är det så märkligt att det finns statistik som inte får finnas. Kanske är det så att man förbjudits ta fram viss statistik, eller åxå finns den men är automatiskt hemligstämplad. Det sista är faktiskt mest sannolikt. För sådär 15 år sedan var det en skröna eller myt att zigenare var överrepresenterade beträffande stölder enligt politikerna. Så man gav BRÅ i uppdrag att utreda saken, vilket skedde. När sedan utredningen var klar, hemligstämplades den. Visst är det märkligt?
Men samtidigt är ju BRÅ, Brottsförebyggande Rådet. Man tycker liksom att det är deras uppgift att hitta överrepresentationer när det gäller olika åldersgrupper, befolkningsgrupper, religiös tillhörighet  och vad som kan vara relevant för att just identifiera överrepresentationer. Man ska alltså identifiera riskgrupper och kanske eventuellt ge råd till politikerna så de kan fatta beslut som nedbringar brottslighet.
2005 publicerade BRÅ en utredning som visade en kraftig överrepresentation när det gällde invandrare och invandares barn. Denna överrepresentation var i synnerhet stor beträffande sexualbrott, och utredningen omfattade 5 år. Sedan dess har det inte kommit något från BRÅ, eller i alla fall har inget offentliggjorts, mycket märkligt faktiskt. Vi fick dessutom veta för något år sedan att vi var god tvåa i världsstatistiken beträffande våldtäkter per capita, efter Lesotho om jag minns rätt.
Dispatch International publicerade just detta vilket även belyser problematiken.  Men det är väl helt ogrundade myter enligt Ullenhag. Men här har du din chans Ullenhag…kom med relevant och uppdaterad statistik som visar att invandare inte är överrepresenterade när det gäller brottslighet.
Förresten, det finns väl ingen länkning till att man nyligen ändrade definitionen av våldtäkt juridiskt, eller att straffen är larvigt låga när det gäller våldtäkt (min åsikt), hellre "fria än fälla" gäller, samt att symboliska skadestånd döms ut?

lördag 3 maj 2014

En liten klapp på huvudet

Det här väl en underbar artikel i SvD? En liten klapp på huvudet på den lille medborgaren som inte förstår sitt bästa, samt en floskelfras om att man vill ta min oro på allvar. Avsikterna är uppenbara; för det första är alla som ifrågasätter den förda migrationspolitiken som outbildade idioter som inte förstår sitt eget bästa. Detta baserar man på några teorier från 30-talet och att de högutbildade skulle ha lättaste till att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Det är nog snarare så att gamla teorier inte är applicerbara drygt 80 år senare, dels avseende utbildning, propaganda, samhällsstruktur och kommunikationsvägar.
Den andra är avsikten är att lugna ner en opposition och en åsikt med just det larviga i klappen på huvudet. Man ger alltså dels intrycket att den som har en avvikande åsikt är korkad, för det andra är givetvis avsikten att tona ner frågans betydelse. Detta är ju en känd teknik; de frågor etablerade politiker selekterar som viktiga från respektive parti eller färg är de som vi ska diskutera, lyssna på debatter om och slutligen avgöra vårt val vid valurnorna. Inga andra åsikter eller frågor tolereras, de ska tystas.
Låt mig informera att det finns något som heter internet. Det fanns för artikelförfattarens kännedom, inte på 30-talet. Till skillnad från den ”top-down”-information som de styrande valde att tillhandahålla fram till Internets spridande, är det idag så att medborgarna idag byter information på nätet och baserat på denna skapar sig helt egna åsikter om vad som är relevant eller ej, rent politiskt.
Sedan detta började bli uppenbart för politikerna fann man anledning att försöka tysta denna informationskanal på alla till buds stående medel; kommentarer raderades i tidningarna, blogglänkningar raderades, SD-glöms bort i undersökningar, siter som IRM och Expo med flera skapades för att motarbeta ej passande åsikter, svartmålning av SD-politiker har skett med uthängningar, och nysvenskan med påhittade ord som ”främlingsfientlig”, ”islamofobi” och ett stort antal fler har uppfunnits.
 
Även nedtoning av de skapade problemen är givetvis en del av problematiken; varför pixlade man tidigare bilder? Varför skriver media och polisen inte ut relevanta beskrivningar av brottslingar? Varför kan ingen berätta kostnaderna för invandringen? Varför har statistik från BRÅ försvunnit när det gäller brottslighet? Hur stor är arbetslösheten, hur stor är bostadsbristen, och hur stor del av dessa står den förda migrationspolitiken för? Hur är det med våldtäktsstatistiken? Kravallerna i ”berikarområden”? Bilbränder? Gängkriminalitet? Skottlossningar? Narkotikasmuggling? Det finns egentligen hur många sådana här frågor som helst, som den nyklappade och lille orolige medborgaren ställer sig.
 
Så bäste hr Kramár, vi är varken lågutbildade eller dumma idioter som du behöver oroa dig för. Vi är realister - med tillgång till internet. 

fredag 2 maj 2014

28 skolbarn eller en fånge

Hittade en uppgift (länk), om att Sverige har dyr fångvård, och den kostar 621 Euro per dygn och fånge. I artikeln påtalar man att det är den dyraste i hela Europa, med undantag för San Marino. Snacka om irrelevant jämförelse, och man ifrågasätter inte kostnaden 'per se' eller ser detta som ett problem.
Men låt oss räkna lite. 621 Euro om dagen x 9.1 ger alltså en daglig kostnad på ca 5600kr/dygn. Men sedan går det ju 365dagar på ett år, så årskostnaden är ca 2.000.000 kr, eller två miljoner.
Ett Superior rum på Grand Hotel i Stockholm (med utsikt) kostar 3.800kr/dygn med frukost. Per år alltså knappt 1.4 miljoner. Det lämnar 600.000kr till mat kläder och andra kostnader.
En elev i grundskolan (åk 1-6, länk), i Sverige kostar $9987 per år. Om en dollar står i 6.99 SEK, blir det alltså 70.000kr/år, eller 3.5% av vad en fånge kostar. Man kan alltså säga att det är samma kostnad för 28 elever (minst en skolklass), som en fånge.
Visst, jag kan fatta att det kostar att ha fängelser, driva dessa och att det finns en del kostnader för att ha fångar som är unika. Men är det rimligt? Detta i synnerhet som det är alltså 6 gånger mer än ”det europeiska snittet” på 103 Euro per fånge. Vilket är viktigast – våra barn eller brottslingar? Uppenbarligen är det brottslingarna vilket även Pisaresultaten visar.

torsdag 1 maj 2014

Dagen för gatans parlament

Det är samma visa varenda första maj. Demonstrationer och motdemonstrationer. Jag skulle nog vilja starta en motmotdemonstrationen mot motdemonstrationerna för rätten att demonstrera.
 
Men å andra sidan har vi ju ett perfekt demokratiskt system, vilket egentligen betyder att det inte finns någon anledning att demonstrera. Vi representeras ju av de politiker vi själva valt och de fattar alla beslut vilket alltså betyder att man kunde kapa bort demonstrationsrätten i första läget varandes något gammalt kommunistiskt som kanske hade någon form av funktion för sådär 100 år sedan då det var någon diktator som inte tillät så förnämliga demokratiska system som vi har idag. Alltså kan man säga att demonstrationer är odemokratiska och borde förbjudas. Man kan vidare anföra att det knappast handlar om någon politisk debatt, vilket i sig hade varit demokratiskt, utan bara att gå runt med fanor och skrika naiva slagord så högt som möjligt. Man borde kanske fixa en motdemonstration under parollen ”Inga kommunister på våra gator”, som ett slag för demokratin.
 
Men nu visar det sig tydligen så att Svenskarnas Parti demonstrerat i Jönköping. Man har liksom kidnappat demonstrationsdagen från kommunisterna eftersom det borde vara lika mycket rätt för dem att demonstrera som för kommunister och socialister. Givetvis kommer det då en motdemonstration under parollen ”Inga rasister på våra gator”.
 
Alltså, borde man ha en motmotdemonstration mot motdemonstrationen om det nu prompt ska vara en rättighet att demonstrera. Parollen för motmotdemonstrationen mot motdemonstrationen får bli: ”Alla väck från gatan - vi har demokrati för satan!”
Ett sådant initiativ borde välkomnas av ordningsmakten, och jag man förväntar sig i st.f. "dialogpoliser", nyinrättade tjänster till demokratins gagn som kramkonstaplar och puss-snutar.
 
Med en lätt uppgiven suck, i landet där inga folkomröstningar hålls eftersom de inte är demokratiska, kan man bara konstatera att snö föll dagen till ära, och ruska på huvudet för alla insnöade i gatans parlament.