tisdag 13 maj 2014

Inte mitt land längre

Det här inslaget från Granskning Sverige är ganska intressant. Det handlar helt enkelt om alla de bedrägerier som 95% av alla asylsökande ägnar sig åt. Att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter för att på något sätt få egen vinning är i min bok och enligt svensk lag ett brott som heter bedrägeri.
Vi bor alltså i ett land som ligger långt från konflikthärdar, och bara att bli smugglad just till Sverige över dussintalet gränser, hundratals mil, och från en annan världsdel, anser jag diskvalificerar en persons status som flykting i första läget. Min definition av flykting är en person som flyr mer eller mindre desperat från en konfliktsituation, och befinner sig kanske i ett flyktingläger i närheten av en konfliktzon. Ett typexempel är Syrien, där det finns hundratusentals riktiga flyktingar i grannländerna. Det är alltså inte dessa personer som kommer hit, utan rena ekonomiska lycksökare som betalat flyktingsmugglare minst 100.000 kr för att bli smugglade till Sverige. Alla utom runt 5% kommer sedan hit utan giltiga identitetshandlingar och drar påhittade historier för Migrationsverket, i första läget för att få sin sak provad som flykting och få uppehållstillstånd. Redan detta är bedrägeri eftersom det kostar skattepengar emedan personen får sin sak prövad. Om sedan personen får uppehållstillstånd och någon form av ekonomisk ersättning är detta även bedrägeri eftersom allt baserats på falska och bedrägliga uppgifter. Jag kan hålla med om att alla som kommer hit har rätt att alla har rätt att få sin flyktingstatus prövad, och även vid avslag är det inte bedrägeri. Saken är bara den att man instruerat Migrationsverket att acceptera vilka rövarhistorier och blålögner som helst. De s.k. ”ensamkommande flyktingbarnen” är ett typexempel på ren flyktingsmuggling och bedrägeri.  Jag kan mycket svårligen tänka mig att en person från ett MENA-land och under 18 år kan betala drygt 100.000 kr för att bli smugglad hit. Men om man efter att en myndighet godkänt en persons flyktingstatus och denne sedan avslöjas, är detta ett solklart bedrägeri som ska straffas och sedan ska personen utvisas. Anhöriginvandring är dessutom ett rent bedrägeri mot svenska skattebetalare.
Men ovanpå det orerar t.ex. PK-politiker om att vi behöver invandringen. Man drar siffror på hur många utlandsfödda som går till arbetet, och svamlar om att vi behöver arbetskraftsinvandring. Det gör vi inte. Vi har en arbetslöshet på 8.6%, och en ungdomsarbetslöshet på 26.9% (länk).
Samtidigt flyr svenska ungdomar till Norge i synnerhet för att både få ett arbete och bättre löner. Detsamma gäller svensk sjukvårdspersonal. Poliser får skitlöner (länk) , lärare likaså, soldater får en ingångslön på knappt 20.000 kr/månad. Listan kan göras betydligt längre, och svenska löner blir alltmer ”levnadsbidrag” än skäliga löner.
Min slutsats är att det finns ingen som helst anledning att ens diskutera ”arbetskraftsinvandring”, vi behöver ingen, och det enda en sådan strävar till är att pressa ner löner, även inom privat sektor. Fler personer som söker de få jobb som finns leder givetvis till lägre löner, i synnerhet ju mer okvalificerat arbetet är. Men det är klart att Hökmark och Ulvskog kan debattera ämnet (
länk).
Allt emedan Ullenhag har visioner om invandare som pratar persiska, och som en bonus av detta får svenska företag stora miljonordrar till företag i MENA som gläds åt detta (Tack Ullenhag, för din presentation i Uppsala för något år sedan. Kan vi idag få ett konkret exempel, var är miljonerna eller ännu hellre miljarderna?)
Så slutsatsen är 95% av de som kommer hit och kallar sig flyktingar är egentligen ekonomiska lycksökare och inte alls flyktingar. Vi har en stor arbetslöshet och behöver ingen som helst arbetskratsinvandring. Vi har enorma problem och kostnader idag som ett rent resultat av den migrationspolitik som förts och förs.
Och visst är det bra för svensk ekonomi att invandrare skickar pengar utomlands (ironi, länk)? Man kan läsa att över 17 miljarder skickas till invandrarnas hemländer. Ett rent blysänke för svensk ekonomi. Är dessutom en krona av de pengar som skickas härhörande från bidrag är det att betrakta som rent bedrägeri och systemfel. I så fall betalar svenska skattebetalare för att personer i andra länder ska få bättre levnadsstandard.
Hade jag kunnat flytta från Sverige hade jag gjort det. Den politik som förs är helt sanslös, och lidande är du och jag som svenska skattebetalare. Detta är inte mitt land längre.

2 kommentarer:

Conlon Nancarrow sa...

"Detta är inte mitt land längre." Precis vad jag också känner. Sverige är förlorat. Nedbrytningen och de sociala spänningarna accelererar. En mardröm som man inte kan vakna upp ur.

http://polytempik.blogspot.se/

Utlandssvensk sa...

Hej Staufener,

Jag har dragit ner min aktivitet kraftigt och skriver nu nästan bara kommentarer på söndagskrönikorna på Snaphanen. Men jag kollar in på din blogg då och då.

"Detta är inte mitt land längre." är precis vad jag också känner. Dessutom tror jag inte att processen längre kan reverseras. De åtgärder som skulle krävas för detta ligger lång bortom vad något riksdagsparti, inklusive SD, kan tänka sig att genomföra.

Nej, folkutbytet lär fortsätta tills det blir sammanbrott och våldsamheter. Personligen tror jag inte att det är långt kvar. 5 år max men det kan börja redan efter valet i år.

Om man inte aktivt önskar delta i vad som mycket väl kan utveckla sig till någonting liknande t.ex Libanons moderna historia bör man lämna landet om det finns någon möjlighet.