fredag 21 april 2017

Skoltombola


Det är ganska frustrerande att den s.k. skolkommissionen föreslår tombola när det gäller val till skolor. Redan idag finns socioekonomiskt stöd till de skolor som finns i de getton (på nysvenska: utanförskapsområden), man skapat. Det betyder alltså att skolor i dessa områden får mycket mer pengar per elev än de skolor som finns i vanliga områden. Men trots detta uppvisar just dessa skolor inga bättre resultat utan utmärker sig i Pisa med låga resultat. Det är alltså en direkt kvittens på den misslyckade invandrings och migrationspolitiken, samt att man tillåter att man bosätter sig var man vill och kan, den s.k. EBO-lagen.

Kommer Ni ihåg de tre propagandakampanjerna om att Sverige behöver invandringen för att 40-talisterna skulle gå i pension, det var välutbildade personer som kom till Sverige och att arbeta och att det var synd om alla ”flyktingar” som kom hit? Det finns massor med ”enkla” jobb, ”instegsjobb”, praktikjobb och annat i detta land var senaste delen av denna propaganda. Antalet misslyckade kampanjer och projekt för att övertyga medborgarna om detta har kostat många miljarder. Nu senast är det minst sagt pinsamt att man betalt ut stora belopp till muslimska föreningar i detta land som i sin tur använt pengarna till att bedriva propaganda för islam. Denna och föregående regerings misslyckanden är minst sagt uppenbara när det gäller migrationspolitiken. Kostnaderna, problemen och skadorna man orsakat detta land likaså.

Men nu har man fattat att man inte kan plocka in personer från MENA-länderna och hoppas att de presterar enligt standard i Sverige. Då ska man alltså lotta ut platserna i skolor för att ge dem möjlighet att komma in i skolor och på utbildningar. Det är alltså inte nog med att man ger socioekonomiskt stöd till skolor i ”utsatta områden” utan nu ska man även börja köra tombola för att se till att svenska skolor förstörs.
Man behöver knappast vara spåman för att fatta att nästa steg är kvoteringar och bussningar mellan olika skolor för att dölja hela problemet.

Vilka kommer då att bli lidande? På detta finns det två svar: Svenska skattebetalare och svenska elever. Alltså ytterligare en sak på mångkulturalismens och den sanslösa invandringens offeraltare.
Kanske man ska lägga till i pratbubblan: "- Du kommer att få åka buss mellan Nockeby  och Tensta, men man kommer att ha en tolk till arabiska på bussen, och du kommer att bli väldigt berikad."


Löfvén på Gotland


Man blir lite frustrerad över att Löfvén och Hultgren nu paddlar runt Gotland och jagar billiga politiska poäng, med att snacka om stridberedskap och annat. Man visar upp sig med soldater och åker stridsvagn, och hela scenariot känns igen från gamla kommunistiska länder där ledarna visar upp sig med militär för att på så sätt inge förtroende och ett intryck av att man har en stark armé eller stark försvar.

Sanningen är snarare den att Sveriges försvar är i det närmaste obefintligt, och det hjälper föga att Löfvén försöker visa upp sig på Gotland med militär personal.
Det har de senaste årtiondena varit en helt medveten politik att utarma försvaret till det rena skämt det är idag. Det borde inte lura någon med politiker som visar sig med det s.k. försvaret och media som visar bilder på eldrören på stridsvagnar eller kommer lyckliga upp från luckor på vagnar.

Problemet är att man nu inte har ett öre för att rusta upp försvaret, och vidare skulle det ta tiotals år att just få ett försvar värt namnet. Regementen är nedlagda, hela KA är skrotat, systemen gamla och numerären, både avseende personal och utrustning är alldeles för låg.
Så nu kör propagandamaskineriet med att visa Löfvén i stridsvagnar och vid Gripenplan vilket ger bilden av samförstånd mellan regeringen och militären samt intrycket av ett starkt försvar.
Givetvis kan man även komma med påståenden om att de modifierade Leopardvagnarna är bäst i världen och annat för att förstärka bilden (
länk). Hur många vagnar har man på Gotland? Ett kompani på 12 vagnar kanske…

I den mån man utlovar pengar från regeringen är det småbelopp och man ser till att ha en budget som sträcker sig långt bortom nästa val, vilket alla fattar innebär att man inte behöver göra några reella satsningar, utan bara är rena flumvisioner.
Två typiska propagandabilder:

torsdag 20 april 2017

Litet bamseplåster


Nu öppnar alltså socialdemokraterna för att utrusta de som ska avvisas med fotboja (länk). Uppenbarligen en eftergift för miljömupparna och Fridolin. Vad man måste fråga sig är hur användning av fotboja ska kunna hjälpa att lokalisera de som avser avvika efter ett utvisningsbeslut. Problemet är att man inte kan hitta dem och de lever som s.k. papperslösa (vilket är illegala immigranter).
Vad jag menar är att för den som vill avvika, är det bara att bara klippa av sig bojan och försvinna. Man kan ju rimligtvis inte utrusta alla asylsökande med fotboja vid ankomsten, vilket innebär att man måste förse bara de som har fått utvisningsbeslut med sådan.

Låt oss ponera att en person befinner sig på en flyktingförläggning och sedan förses med fotboja för att kunna lokaliseras, och fysiskt förpassas från landet. Vad är det då som hindrar personen från att gå en bit från förläggningen, klippa av sig bojan kasta den i närmaste vattendrag och sedan bara försvinna? Eller är man så naiv att man tror att personen kommer snällt springa runt med sin boja med ett avvisningsbeslut?

Det rätta att göra är givetvis att om en person får ett avvisningsbeslut; givetvis i första läget skicka dem från landet direkt när beslutet kommer, eller om så ej är möjligt, se till att de hamnar på förvar vilka man inte kan avvika från.
Men i första läget och redan vid då en person dyker upp i landet gäller Dublinöverenskommelsen, d.v.s. att en flykting ska söka asyl i det första EU-land denne kommer till. Det faller på sin orimlighet att en person som kallar sig flykting har transporterat sig genom hela EU, och hundratals mil för att söka asyl just i detta land. Men visst tar vi emot riktiga flyktingar i detta land – det är s.k. kvotflyktingar, men det är bara några tusen. Resten är inget annat än ekonomiska lycksökare som kommer hit för att leva på det sociala skyddsnätet, är ute efter en bättre levnadsstandard eller pengar att skicka tillbaka till släktingar i hemlandet.

Givetvis borde man även införa temporära uppehållstillstånd och svenska medborgarskap. I den mån man begår brott som renderar i fängelsevistelse, reser tillbaka till länder man ”flytt” från eller har något samröre med militanta islamister ska uppehållstillståndet eller medborgarskapet dras tillbaka.
Fotboja…är som att sätta ett sött litet bamseplåster på en blödande stor pulsåder, och politiskt som ren populism för att visa att man gör något, och vinner lite tid.

tisdag 18 april 2017

Helt rätt, Jomshof


Så Jomshof gjorde kopplingar mellan islam och terrorism i talarstolen. Veronica Palm (s) har tydligen reagerat på detta. I Expressen kan man läsa detta (länk): 
"I riksdagens talarstol sprids just nu islamofobi i en osedvanlig grov form", skriver hon på Twitter.
Hon utvecklar för Expressen.se: – Det var klassisk rasism och den här gången riktad mot muslimer, att rabbla upp grupper och företeelser som inte är bra, som terrorism. Det han gjorde var att ge bilden av att det är en del av den muslimska kulturen eller islamska traditionen. Det är inget annat än att sprida fördomar kring muslimer och det är islamofobi.
– Sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen har jag hört mycket eländiga saker men jag har aldrig hört något så tydligt förut som har hela sin utgångspunkt i ett hat och förakt mot islam.
Det är alltså några dagar sedan en militant muslimsk terrorist kört ihjäl människor i centrala Stockholm. Vi vet hur IS behandlar kristna. Vi vet hur Al-Shabaab och Boko Haram beter sig. Vi vet att ett stort antal terrordåd de senaste drygt 15 åren utförts i islams namn och hur oskyldiga människor mördats urskiljningslöst. Det är inte ”fördomar” vilket alla islams offer skulle kunna intyga – alltså de som inte urskiljningslöst mördats. Man kan läsa i koranen att en god muslim ska döda så många otrogna som möjligt och kommer sedan till himlen.
Detta går att läsa: ”När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!… De, som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet. Han skall vägleda dem och sköta om deras sak på bästa sätt. Och låta dem ingå i paradiset, sådant han lärt dem känna det…Men död åt dem, som äro otrogna! Deras gärningar gör han om intet. Och detta därför att de försmå vad Gud nersänt, och så låter han deras gärningar förspillas”. Koranen, Sura 47:4
Att mot denna bakgrund nämna att Jomshof det rör sig om islamofobi är rent larvigt. För det första är det rent naivt att inte se kopplingen mellan islam och de senaste årens terrorism. Det betyder givetvis inte att alla muslimer är terrorister, men det är helt uppenbart att det finns en direkt koppling mellan terrordåden och denna s.k. religion.

Vidare ska man ha klart för sig att ordet ”fobi”, avser en omotiverad rädsla för något. Det är ett tillstånd som inte heller går att sprida, varför ordet ”islamofobi”, är helt felaktig nysvenska.
Vidare påstår Palm är att det är att sprida fördomar. Det handlar inte om fördomar, och verkligheten och erfarenheten talar sitt tydliga språk och går inte att förneka.

Men ovanpå de rena terrordåden har vi givetvis en hel rad andra och klockrena dumheter som inte hör hemma i moderna västländer. Dessa dumheter är antingen förankrade i koranen (som är skriven på 600-talet i arabvärlden), eller baserat på vad imamer tycker.
Man måste ha rätt att kritisera religioner precis som ideologier eller alla andra ställningstaganden människor gör. Religioner får aldrig vara eller bli någon form av skyddsparaply för rena dumheter. I fallet islam, är denna s.k. religion så full av dumheter och saker som inte hör hemma i moderna västerländer, att det är ren logik och definitivt berättigat att inte bara kritisera, utan även direkt förbjuda de värsta dumheterna.

måndag 17 april 2017

I det berikade landet


För några dagar sedan skrev jag om att invandrare som tror att släktingarna är döda kan intyga detta ”på heder och samvete”. Nu har vi nästa fall med en tomte som flyttat tillbaka till landet han flytt från d.v.s. Irak, och sedan levt gott där på svenska skattepengar i fem år, och inkasserat närmare 800.000 kr på olika sätt i form av bidrag (länk). Givetvis har han dubbla medborgarskap. Nynäshamnsposten rapporterar att han ”måste betala tillbaka allt” som rubrik. Tror någon att så kommer ske? Bara rubriken är rent naiv, men man kunde ju inte skriva att svenska myndigheter varit minst sagt naiva eller komma med en rubrik som antyder detta.
Är det någon som tror att ett enda öre kommer att betalas tillbaka av en person som bor i Irak, och har en bra svensk skatteslant att leva för?
Var är kraven på försäkringskassan eller svenska myndigheter på att denne bedragare ska förlora sitt svenska medborgarskap och utvisas från Irak för att kunna straffas här?
Var är kraven på svenska myndigheter att ta ansvar för felaktigt utbetalde pengar? Eller politikerna som har satt upp rent naiva regler och tror att ”heder och samvete” betyder ett dyft för personer från andra kulturer?
Man kan inte låta bli att fråga sig hur många miljoner eller miljarder som betalas ut till de ”flyktingar” som återvänt till sina hemländer och där lever gott på svenska skattepengar ”på heder och samvete”. Ånyo, blir man minst sagt kräknödig när man hör om fall som detta och hur svenska pensionärer tvingas leva på svältkost och bli undernärda om de inte klassas som fattigpensionärer (
länk). De som byggt upp välståndet i detta land, och nu är gamla är inte värda ett dyft. Tack Löfvén et al. Berikning är det som gäller, som i Tensta, Biskopsgården, och andra berikande områden.

lördag 15 april 2017

20 bilar uppeldade


Nu gäller det att på alla sätt tona ned alla problem, kostnader och kriminalitet som invandringen orsakat – givetvis även i media. Nisse i Hökarängen ska bekymra sig om sport, kultur eller vad som händer utomlands.
Anledningen är mycket enkel, genom vad media berättar och extraherar ut som viktigt skapar man alltså en bild hos tittare och läsare för vad som denne ska bekymra sig om. Nisse i Hökarängen kanske även tror att om det sker något som han upplever viktigt så kommer media att rapportera om det. Men så är inte fallet; eftersom man har direktiv på vad som får publiceras eller inte. Skulle man tvingas, och för att upprätthålla någon trovärdighet gäller givetvis att ta bort alla kopplingar med invandringsrelaterade problem. Nysvenskan med diverse omskrivningar är ett rent måste, signalement utlämnas, platser beskrivs lite vagt och mycket annat för att dölja ett stort och reellt problem i samhället. Att som journalist i någon större tidning, ställa frågor eller kräva åtgärder vore att begå journalistisk harakiri.

Vi pratar alltså om avsiktlig och toppstyrd kampanj som pågått i många år. Eller kanske någon tror att nysvenska ord som EU-migranter, romer, papperslösa, återvändare, hatsiter, berikning, utanförskapsområden m.fl. bara har uppfunnits av befolkningen? Knappast.
Nu har man eldat upp drygt 20 bilar i ett garage i Malmö, givetvis i ett berikarområde (länk). Tror Ni riksmedia skriver en rad om detta? Inte vad jag kan se i alla fall.
Vi kan alltså tolka det på två sätt: Antingen är det ingen nyhet att 20 bilar eldas upp, d.v.s. det är nu så vanligt att det tillhör svensk vardag. Vi pratar alltså om miljonbeloppsskador bara avseende bilarna och man frågar sig hur många bilar man måste elda upp för att det ska bli en nyhet? 25, 50 eller100, räcker det? Den andra tolkningen är nog mer realistisk, vilken är att man tystar alla negativa nyheter som har med berikarområden eller invandringen att göra.
Ok, jag tjatar, men propaganda är ingen kort kampanj med affischer några dagar – det är en långsiktig påverkan på olika sätt. Både när det gäller vad man berättar och vad man avsiktligt väljer att inte berätta.

fredag 14 april 2017

Guldbyxor med skattepengar


Annika Strandhäll (s, länk) försöker tappert försvara att man betalar ut massor med pengar till s.k. ensamkommande flyktingbarn, som tror att deras föräldrar är döda. För det första är de inte ensamkommande, de är gruppsmugglade hundratals mil, genom hela Europa, över dussintalet gränser och från MENA-länderna vanligtvis. Sedan frågar man sig givetvis varför någon i Sverige ska ha en massa pengar för att föräldrarna i fjärran länder är döda?
Så för att få ut en massa pengar måste de alltså intyga ”på heder och samvete” att de ”tror” att föräldrarna är döda. Ärligt talat, hur kan man tro något på ”heder och samvete”? Om jag tror att jorden är en grön, platt ost och snurrar runt en påse jordnötter kan jag intyga det på heder och samvete. Tro är en sak, veta är en helt annan, och i den mån man inte vet kan man inte intyga något på heder och samvete. En helt vansinnig paradox alltså. Vad än en person påstår eller tror har skett i ett MENA-land, kan givetvis ingen svensk myndighet motbevisa.
Vi hamnar alltså i tre lägen; antingen intygar en hitsmugglad person att föräldrarna är döda, och kan då kvittera ut en massa pengar att skicka hem, det andra alternativet är att man ”hittar” halva släkten och kan ta hit dem som ”anhöriginvandring”. Men som tredje alternativ, och valsen för migrationsverket är helt otrolig får man en flygbiljett hem och runt 30.000 kr på fickan i återetableringsstöd (
länk).

Är det sedan någon som undrar varför detta land är en magnet för alla lycksökare från MENA-länder? Det är alltså en win-win-win situation att smuggla någon till Sverige. Antingen kan hela släkten komma hit som ”anhöriginvandring”, ”flyktingbarnet” kan skicka hem stora mängder pengar varje månad då denne ”tror på heder och samvete” att föräldrarna är döda, eller om lögnerna inte fungerade – resa hem med 30.000 kr i svenska skattepengar på fickan.
Tack så mycket Strandhäll för din och regeringens enastående bevis på ren inkompetens och naivitet. Men är det skattepengar man sprider finns det ju inga gränser och guldbyxorna är på, med andras pengar..