söndag 19 februari 2017

Det var en lögn, Ygeman.

Nu är det alltså mer än 200.000 som är med i FB-gruppen ”Stå upp för Peter Springare”. Det är alltså ca 2% av Sveriges befolkning. Imponerande siffra med tanke på att Springare publicerade sin artikel för någon vecka sedan.
I UNT kan man läsa (länk): ”Utlandsfödda figurerade 2,5 gånger oftare som misstänkta i brottsutredningar än svenskfödda med svenska föräldrar. Störst var överrepresentationen för vålds- och sexualbrott samt rån, för dessa brott var risken 4-5 gånger så hög. Även om det låter högt kan det förtydligas att andelen utrikesfödda som var misstänkta för våldtäkt eller försök till våldtäkt under perioden var mindre än 0,3 procent. När Brå kompenserade för faktorerna kön, ålder, utbildning och inkomst minskade överrisken från 2,5 till 2,1.”
Det innebär alltså att man kan bortförklara 16% av brottsligheten med ”socioekonomiska faktorer”. Men samtidigt gäller det alltså generellt för all brottslighet, och det finns ingen logik i att applicera denna siffra på brottskategorin ”våldtäkt/försök till våldtäkt”, där en överrepresentation på 400% gällde enligt BRÅ. Vidare är det missvisande att bara generalisera alla utlandsfödda. Det är givetvis stor skillnad mellan personer födda i Norge, Finland, Danmark, Tyskland eller England mot de som är födda i Eritrea, Somalia, Afghanistan, Syrien, Iran eller Irak.

Sarnecki efterlyste anledningar till överrepresentationer och att mot denna bakgrund klumpa ihop att ”utlandsfödda” som en kategori är givetvis grovt generaliserande.

Men om vi nu jämför med Ygemans uttalande att skillnaden i det närmaste försvinner om man kompenserar för socioekonomiska faktorer. Sannolikt har BRÅ gjort sitt bästa för att just få ner skillnaden med sådan kompensation, men trots detta är det alltså en överrepresentation på 84% man inte kan förklara. Slutsatsen blir alltså att Ygeman ljuger. Hur stor denna överrepresentation är när det gäller sexualbrott vet vi inte, och det finns knappast någon logik i att socioekonomiska faktorer skulle öka benägenheten till sexualbrott. Snarare en rutten kvinnosyn man har i bagaget, skulle jag vilja påstå.
Samtidigt stöter man givetvis på problemställningen med HMF och en ny BRÅ-rapport. Om man inte klumpar ihop t.ex. utlandsfödda till en grupp, uppstår givetvis problemet att man pekar ut vissa folkgrupper eller personer från vissa länder. Detta samtidigt som det är relevant statistik och information vi medborgare har rätt till. Detta i synnerhet dels baserat på var Springare påtalat samt det enkla faktum att sexualbrotten skjutit i höjden och gängkriminaliteten florerar. Kvar står alltså att göra en utredning/rapport och sedan hemligstämpla den, men det är tveksamt om medborgarna skulle acceptera detta. Man frågar sig hur många kvinnor som ska bli våldtagna då de inte informeras om farorna då dessa sopas under mattan av sjuklöverns politiker och PK-media. Regeringens lösning när vi nu har ett stort mörkertal när det gäller just våldtäkter, men ligger trots detta på andra plats i världsstatistiken, är att helt avskaffa begreppet våldtäkt. Genialt, eller hur?

Någon skrev att detta mycket väl kan bli en fråga som fäller regeringen eller blir avgörande i nästa val. Jag hoppas det blir så. På detta sätt kan det inte fortsätta.

lördag 18 februari 2017

Hårdare tag mot brottslighet


Alla har vi ju sett rabatter av typen ”tag 3 betala för 2” eller andra erbjudanden för att man ska köpa många produkter. För att uppmuntra brottslingar att begå flera brott utan att få hårdare straff gäller även denna princip inom straffrätten. Stjäl man en bil kan man fortsätta och stjäla några till eftersom straffet blir detsamma. Stjäl tre straffas för en. Det vill säga om det inte finns några förmildrande omständigheter. Med detta avses allt från nageltrång eller mjäll till svår uppväxt, annan kultur problematik eller för liten julgran. Givetvis gäller regeln att fängelsestraff bara uppgår till 2/3-delar av strafftiden för gott uppförande, givetvis utan krav på uppförande.  Ett straff på 3 år är alltså ett straff på 2år. Givetvis med en massa frigång och annat.

Man kan alltså ställa sig frågan om varför domstolarna dömer ut straff som aldrig utmäts i praktiken. Ovanpå det är det givetvis så att man måste ta hänsyn till tidigare utdömda straff. Om en person återfaller i brott efter avtjänat straff måste givetvis straffet givetvis skärpas. Det är ju uppenbarligen så att det första straffet inte fungerade eller var tillräckligt avskräckande. Kanske ett generellt procentpåslag på straffet är på sin plats?

Sedan har vi problemet med olika skadestånd. Låt oss ponera att en våldtäktsman ska betala ett visst belopp till kvinnan. Nu är ju problemet att denne inte kan betala, vilket är regel, och alltså slipper gärningsmannen helt från att betala ett öre. Kvinnan kan sedan söka pengar från Brottsoffermyndigheten. Men denna myndighet anser sig ha rätten att skriva ner skadestånd efter eget godtycke. Om det alls ska betalas ut något krävs tydligen även att man tjafsar med Brottsoffermyndigheten en längre tid.
Mitt förslag är att gärningsmän som inte kan betala skadestånd, ska efter avtjänat fängelsestraff få utföra samhällstjänst för kanske 100kr/tim till dess skadeståndet är betalt. Kvinnan ska dock inte behöva vänta på pengarna till dess straffet är avtjänat, utan dessa ska omedelbart betalas just från Brottsoffermyndigheten efter domslut.
Nu är jag inte jurist men och ovanstående kanske innehåller någon felaktighet (tacksam i så fall för korrektioner), men något måste göras mot den slapphänta hantering av kriminella som idag verkar vara regel. Det verkar idag vara viktigare att hjälpa notoriska brottslingar än brottsoffren.

fredag 17 februari 2017

Brådmogen?


Vi har alltså en lag som säger att man är barn till dess man fyllt 18 år. Alla som hävdar att de är under 18 år är alltså barn. För det första måste man givetvis ha en klar gräns, som i detta land är 18 år för att klassas som barn. Detta kan man givetvis diskutera, men om man som migrationsverket gör, kategoriskt anser att alla under 18 år är barn, är sålunda inga barnäktenskap giltiga i Sverige.

Slutsatsen är mycket enkel är man under 18 år är man inte gift. Det är alltså helt ovidkommande av kulturer eller annat när man vistas i detta land. Nu har alltså någon förvaltningsrätt ansett en 14-åring som ”brådmogen” och äktenskapet med en kusin helt giltigt i detta land (
länk).


Ok, själv är jag en brådmogen 4-åring, eller kanske en omogen 102-åring. Slutsatsen blir alltså att ålder spelar ingen roll, det är hur mogen man är enligt någon rättslig instans som gäller. Snacka om rättsröta och subjektiva bedömningar. Eller kanske kan jag gifta mig med min mormor eftersom det funkar i Långtbortistan och den kultur som är accepterad där, som brådmogen 4-åring? Eller kanske man vill ogiltigförklara mitt äktenskap som omogen 102-åringen med min dotterdotterdotter? Om jag är en brådmogen 15-åring får jag handla på systemet då?


Vidare är flickan tydligen gravid vid 14-års ålder, om hon blivit gravid på svensk mark och ”mannen” tillstår att han är den blivande fadern har han alltså haft sexuellt umgänge med minderårig.
Hallå svenskt rättsväsende! Detta är inget annat än idiotiskt flum som inte hör hemma i ett rättssamhälle. I detta land måste svensk lag gälla och vad man har för lagar och sedvänjor i andra länder är ingen som helst ursäkt för att bryta mot svensk lag. Att acceptera att en 14-åring är gift baserat på det subjektiva begreppet ”brådmogen” är rent vansinne. Men om man avser införliva begreppet i svensk rättslagstiftning blir det alltså så helt ok med diverse dumheter som importerats till detta land de senaste åren. Varför i så fall inte acceptera sharialagar på en gång för muslimer? Hedersmord blir givetvis accepterbara och mycket annat. Islam är ju en ”religion” så varför ska inte sharialagar gälla i detta land för muslimer? Koranen står ju över svensk lag för muslimer. Könsstympningar av småbarn accepteras.
Hallå svenskt rättsväsende! Vakna och fatta att detta land heter Sverige. Här gäller svenska normer och svensk lag, inget annat.

onsdag 15 februari 2017

Veckans brott, SVT


Nu grunnar SVT hur man ska hantera att Leif GW, bjöd in Peter Springare till nästa avsnitt av Veckans brott. Det kan vara så att GW gjorde detta på eget bevåg men det betvivlas eftersom ämnet är direkt politiskt laddat. Lyssnar man på vad GW säger vill han alltså diskutera två saker, dels problemet i sig, vilket innebär att man analyserar problematiken. Här kan man ju inte komma någonstans, utan bara konstatera att personer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade, vilket redan gjorts och tillstås av både Ygeman och Sarnecki. Att gå in på länder, områden, etnicitet eller religion är alltför farligt och på gränsen till agg mot folkgrupp. Alltså kan vi bara förvänta oss generellt svammel i ämnet. Det vore dock intressant om frågeställningen varför man mörkat detta problem för svenska folket ett antal år kommer upp, eller varför inte BRÅ presenterat någon rapport i ämnet de senaste 12 åren.
Vi kan läsa i utländska media om den mörkning av problematiken man ägnat sig åt. Man kan samtidigt notera att det inte är någon nyhet i svenska medier, inga krav ställs varken på ny rapport, att ansvariga politiker ställs till svars eller att saken utreds.
Hur man åtgärdar problemet är nästa ämne. Hårdare straff och utvisningar är givetvis ett koncept. Kanske även slopad mängdrabatt på brott eller att man slutar släppa ut brottslingar efter 2/3-delar av avtjänat straff. Att initialt sätt totalstopp för invandringen från vissa länder, skulle vara så politisk dynamit att det törs säkert ingen av de två nämna. Givetvis kan man komma med olika integrationsåtgärder, men det har ju bevisligen inte fungerat och ej heller lär det göra någon som helst skillnad beträffande gängkriminaliteten. Inte heller lär det ha någon som helst påverkan på alla sexualbrott, det går knappast att ändra personernas kvinnosyn med lite utbildning eller information.
Vi kan alltså förvänta oss en helt harmlös diskussion, där inga konkreta svar eller åtgärder kommer att föreslås. Leif GW påtalade att avsikten inte är att ”slänga käft” utan att diskutera problemställningen. Så kommer det att bli. Man kommer att konstatera att problemställningen finns men man kommer inte varken kunna komma med några patentlösningar, kräva ett stopp för den vansinniga politik som förts och förs samt ej heller ställa krav på politikerna eller utkräva svar från dem.
Men om man går in på FB, och gruppen som stöder Peter Springare, finner man en stor misstro mot politikerna, pressen och i synnerhet Public Service. Vidare stöder man polisen i deras arbete som varandes både underbetalt och hopplöst, då buset släpps på gatan igen eller får straff som är rent löjeväckande. Problemställningen ligger alltså hos svenska politiker, media, åklagare och domstolar.
Så att förvänta sig något i en diskussion mellan Springare och Leif GW, är bara fåfängt. I synnerhet som vi pratar om ett program i SVT, som givetvis måste vara politiskt korrekt. Ett företag som berättar för folk vad de ska veta; fakta, opartiskhet, information och utbildning heter det.

tisdag 14 februari 2017

Mupparna på Expo


”Högerextremister manifesterar för uppmärksammad polis”, är var Expo skriver om (länk). Man har alltså varit på plats på Mynttorget för att identifiera personer som var med i manifestation för Peter Springare, och därefter letat up dem i någon databas man har för att därefter komma med den vaga kopplingen att det skulle till stor del röra sig om nazister som stöder Peter Springare.
Man gör en höna av en fjäder och håller sig inte till vad problematiken handlar om utan kör ”guilt by association”, med kopplingar till vad rasister och nazister gjort och uttalat. Rent trams alltså.
Men om vi nu tar grundfrågan och problematiken. Sarnecki och Ygeman har tillstått att avseende grov brottslighet och i synnerhet sexualbrott är vissa invandrargrupper kraftigt överrepresenterade. Detta visade även BRÅ:s rapport från 2005. Sanecki hävdar att det har gjorts 24-25 rapporter om detta men dessa har uppenbarligen hemlighållits.
Det Sprigare gjort är helt enkelt att rapportera om sin vardag, baserat på de fall han utreder. Därvidlag framkommer det att vissa namn och nationaliteter är kraftigt överrepresenterade, vilket alltså är helt i linje med vad både Sarnecki och Ygeman nyligen tillstått.

Som påtalats ett antal gånger; det betyder inte att alla invandrare är kriminella eller ens en liten del. Men faktum kvarstår: det råder en mycket stor överrepresentation i brottsstatistiken och i synnerhet när det gäller vissa brott.

Det går inte heller att skylla denna överrepresentation på ”socioekonomiska effekter” vilket Ygeman tappert försökte med initialt. Det smarta med det utspelet var bara för att legalisera mer satsningar på integrering och att invandrare ska komma ut på arbetsmarknaden. Som alla vet har man de senaste åren spenderat åtskilliga miljarder på sådana projekt och alla har varit lika misslyckade. Ej heller finns någon logik i att invandrare är kraftigt överrepresenterade i synnerhet när det gäller sexualbrott mot ”socioekonomiska effekter”. Det finns knappast något som säger att ekonomiska problem leder till sexualbrott. Jag kan svårligen tänka mig att den överrepresentation på ca 400% (enl. BRÅ 2005; våldtäkt, försök till våldtäkt) kan förklaras med ”socioekonomiska effekter. Detta i synnerhet som just den grupp som sticker ut mest är den från MENA.
Vi har alltså Expo som försöker dra i sina läsare att många av de 188.000 som är med i FB-gruppen för Peter Springare är rasister eller nazister.

Kanske man skulle här göra kopplingar med Expo, IRM, Researchgruppen, vänsterextrema kriminella element, kommunistiska diktaturer och alla tiotals miljoner kommunismen har mördat? Eller kanske den rasbiologi socialdemokraterna ägnade sig åt med tvångssteriliseringar fram till mitten av 70-talet?

Nytt DDR


Vi vet ju redan att polisen och rättsväsendet går på knäna för att komma till tals med den importerade brottsligheten. Det är inget nytt. Man kan ju givetvis filosofera över hur det hade sett ut om man inte haft så sanslös invandring de senaste åren, men det lönar egentligen föga.

Men det intressanta är ytterligare två punkter: Han kommer att sätta in andra myndigheter i kampen mot den organiserade brottsligheten. Han nämner kronofogden, skatteverket, försäkringskassan och kommuner. Men detta är alltså myndigheter som redan har fullt upp med vad de gör idag. Var ska resurserna till denna satsning komma ifrån? Det finns bara två alternativ; antingen nedprioriteras en del av det dessa myndigheter pysslar med idag, vilket alltså innebär sämre service för allmänheten. Eller åxå skjuter Ygeman till pengar och förstärker dessa myndigheter specifikt för att bekämpa denna typ av brottslighet. Det sistnämnda låter sig givetvis inte göras omedelbart utan kräver nyanställningar och utbildningar. Men Ygeman nämnde inte ett ord om att dessa myndigheter skulle få mer resurser. Vi kan alltså sluta oss till att den service dessa myndigheter ger medborgarna kommer att försämras då myndigheterna ska prioritera kampen mot organiserad brottslighet.
Den andra punkten är att han nämner att myndigheterna ska få rätt till telefonavlyssning, rumsavlyssning, hemlig dataavläsning och hemlig kameraövervakning. Det är alltså inte lite storebrorsfasoner vi pratar om. Vi pratar om mycket stora och farliga inskränkningar av den personliga integriteten, som Ygeman kommer med utan att blinka. Dessa lagar kommer givetvis att drabba alla medborgare och myndigheter kommer att få i stort sett obegränsad rätt att snoka i våra privatliv. Det klassiska argumentet, som Bodström körde med, var givetvis: ” Det är inte dig lille medborgare vi är ute efter, om du har rent mjöl i påsen.” Detta är ett klassiskt argument som legaliserar ett totalt övervakningssamhälle och för tankarna direkt till DDR. Det är illa nog att denna regering och tidigare ställt till med dessa problem som drabbar samhället på olika sätt, men det legaliserar inte ett totalitärt övervakningssamhälle.
Man kan vidare läsa i tidningarna att man förutsätter att kanske 40.000 personer som ska utvisa, sannolikt kommer gå under jorden. Ovanpå detta en ”anhöriginvandring”, vars omfattning idag är ganska oklar, men kommer fortsätta ett antal år. Man kan knappast blunda för hur detta kommer att påverka utvecklingen framgent. Givetvis blir det en direkt grogrund för ytterligare brottslighet och även organiserad sådan. Men det legaliserar i sin tur inte att myndigheterna ska ha rätt att snoka i privatpersoners e-post, avlyssna telefonsamtal, bugga deras bostäder eller smygfilma.

Det är denna regering, och den tidigare som har ställt till hela problemet, det är bara att konstatera. Nu försöker man med ett lapptäcke av kostsamma åtgärder komma till tals med de problem man förorsakat.
Men att erkänna att man handlat oansvarigt eller fattat felaktiga beslut går givetvis inte. Man har dock fräckheten att vädja tillmedborgarna om hjälp.
Bara för några månader sedan var det ”desinformation” när utländska nyhetsmedia rapporterade om gängkriminalitet i alla s.k. utanförskapsområden. Nu har alltså Ygeman varit i Malmö och på en presskonferens kommit med massor med åtgärder för hur man ska komma till tals med gängkriminaliteten. Aftonbladet efterlyser krafttag (länk).
Min fråga är bara; när blev desinformation till information, verkliga problem och fakta? Vid nyår?

måndag 13 februari 2017

Vem har ansvaret Ygeman?


Kanske medborgarna fattar nu vad den sanslösa migrationspolitiken har ställt till med. Ygeman åker desperat till Malmö för att presentera en rad åtgärder. Mest iögonfallande är att påtala att medborgarna åxå har ett ansvar.

Samtidigt kan man läsa att medborgarna har ett allt mindre förtroende för politikerna. Vem är förvånad? Låt oss titta lite i backspegeln hur det har utvecklat sig; man har alltså en lag om eget boende (EBO), man har släppt in 100-tusentals ekonomiska lycksökare. Man har inga som helst krav på att de som kommer till detta samhälle – tvärtom vi svenskar ska acceptera rena dumheter om det är saker som invandrarna kräver eller vill ha. De som fått avslag på sin asylansökan fortsätter vistas i landet och har rätt till billigare sjuk-och tandvård än medborgarna. Vi har en tilltagande gängkriminalitet med runt 50 no-go zoner. Bostadsbristen är akut, och man lånar pengar för att finansiera invandringen. Pengar tas från riktigt flyktingbistånd till att finansiera invandringen. Det har nu uppdagats att man avsiktligt dolt invandares kriminalitet med kod 291 och ingen koppling mellan olika invandrares bakgrund och typer av kriminalitet finns tillgänglig. Kostnaderna för invandringen hemlighålls. Marockanska gatubarn och hitresta tiggare utanför vartenda köpcentrum. Sexualbrotten och våldtäkterna avser man lösa genom att komma med en proposition i vilket begreppet ”våldtäkt” avskaffas. En flodvåg av "anhöriginvandrare" väntas de närmsta åren.
Nu står alltså Ygeman i Malmö och snackar om att ”Du som medborgare har också ett ansvar.”. Man kan inte undgå fråga sig vilka som egentligen har ansvaret för den uppkomna situationen i hela landet, och i synnerhet i Malmö. Mannen har uppenbarligen inte tillstymmelse till självrannsakan eller skam i kroppen. Man har dessutom röstat ner alla SD:s motioner i riksdagen de senaste åren, bara av ren beröringsskräck. En tid senare har man lanserat samma förslag i en ändrad version och kallar dem för sina egna.

Vem kan bli förvånad av att 80% av svenska folket inte har förtroende för politikerna? Inte jag i alla fall.