lördag 30 juni 2012

Vem lurar vem?


Vaddå luras (länk DN)? Självklart är detta en konsekvens av den förda invandringspolitiken. Det är gulddagar för flyktingsmugglare att transportera folk till Sverige. Det finns ju hur många ”success stories” som helst. De ”ensamkommande flyktingbarnen” är ju en riktig höjdare.
Tror någon på fullaste allvar att ett barn från Somalia eller Afghanistan, kan färdas flera hundra mil, från en annan världsdel, över dussintalet gränser, för att sedan bara dyka upp i Sverige som ”flykting”. Man kanske bör tillägga att det kostar sådär 100.000kr att bli smugglad till just Sverige, landet som flyter av mjölk och honung för alla som kommer hit.

Sedan var det ju det här med att definiera ”barn”. Personligen tycker jag gränsen går någonstans vid puberteten eller vid lägre ålder för killar. Att påstå att en person som är under 18 år är ett barn är rent larvigt. Sedan har man det enkla problemet att man inte åldersbestämmer de som hävdar att de är under 18 år. Migrationsverket ska helt enkelt tro på migrantens ord och inte ifrågasätta.

Men det tragikomiska i historien är att dessa stackars ”barn” som lyckats komma till det lilla landet i norr som de sannolikt knappt ens hört talas om och heter Sverige, de ”hittar” halva släkten efter det att de fått permanent uppehållstillstånd (PUT), och då är det ”anhöriginvandring” som gäller.

Så vad är förvånande med att bosnier kommer hit? De luras inte alls hit, men det är du lille dumme svenske skattebetalare som luras av politikerna att betala för hela vansinnet.  Det är ju helt enkelt så att varenda asylsökande måste få sin sak prövad, och skulle man få avslag av migrationsverket, kan man överklaga, sedan kan man alltid bli ”papperslös” som ett alternativ. 

Än så länge, men det är en ren tidsfråga, har man inte precis samma rättigheter som svenska medborgare generellt. Eller rent av bättre enligt den senaste kohandeln mellan (mp) och regeringen. Bättre därför att den vård du och jag tvingas betala för, både vi skattsedeln, i patientavgifter eller hos tandläkaren kommer att bli helt gratis. Snart kommer man väl komma med en generell "amnesti" till alla som finns i landet olagligen. 

”Sesam öppna dig”; man är papperslös och vill ha tillgång till svensk sjuk- och tandvård, gratis givetvis. Bättre än vad man erbjuder svenska skattebetalare i realiteten.

Så min fråga är; vem är det som lurar? Inte är det flyktingsmugglarna, de lurar ingen. Däremot svenska politiker som lurar dig på dina skattepengar. Politikerna inom sjuklövern tar inget som helst ansvar själva, utan begär ditt förtroende och din röst 2014, baserat på rena lögner, visioner, drömmar som redan gått i kras, allt dolt under nysvenskt flum som ”utanförskap”, ”socioekonomiskt belastade områden”, ”anhöriginvandring”, ”flyktingbarn”, ”multikulturellt spännande samhälle” och så vidare.

Hur man skapar ghetton, del 2


Så det grundfel man begått och fortfarande begår är att man tillåter segregation i stället för att kräva integration. Att man vidare har regeln att invandrare kan bosätta sig där de vill skapar alltså direkta enklaver med olika nationaliteter, kulturer och andra faktorer som personerna har gemensamt, och detta motverkar alla former av integration. Oss svenskar försöker man dels dra i att det är berikande, samt att ett multikulturellt samhälle kan fungera vilket uppenbarligen inte är fallet. I andra fall kan man gömma sig bakom religionsfrihet när vissa importerade dumheter går emot lagen.

Givetvis har politikerna varit medvetna om alla problem man skapat, och gjort allt man kan för att dölja problemen. De order som gått ut är givetvis till media att nedtona problemen och i de fall man tvingas att rapportera om något inträffat i dessa områden ska det verka som engångsföreteelser. Kopplingar mellan invandrare och problemen är givetvis tabu, och en del saker som bilbränder är numera så vanliga att man helt enkelt kan säga att de är så vanliga att de saknar nyhetsvärde.


Givetvis har politikerna, förutom att uppfinna ”socioekonomiskt stöd”, plöjt ner massor med miljoner på projekt som ska dölja problemet. Här är ett typexempel ”Järvalyftet”, med flummiga visioner och en i stort sett obegränsad budget. Man fiskar givetvis efter att sänka den skyhöga arbetslösheten i dessa områden, och Ullenhags förslag om ”nystartzoner”, med skatterabatter till dessa områden är ännu ett exempel på att man på olika sätt sopar kopplingarna med både den vansinniga invandringspolitiken och den totalt misslyckade integrationspolitiken under mattan med ett lapptäcke av kostsamma dumheter. Men att tillstå att man har bedrivit och bedriver en felaktig politik i dessa frågor vägrar man envist att göra. Politikerna verkar tro att man kan skapa arbeten till människor ur luften, och denna tro släpper de inte. Att vi sedan snackar om antingen personer med låg utbildning och bristfällig svenska blundar man helt enkelt för. Man verkar leva i någon form av MacGyver-värld, ni vet han som kunde bygga atombomber av två ficklampsbatterier. Med det menar jag att finns inte arbeten, d.v.s. behov av ett arbete någon utför mot betalning, kommer arbetet inte heller skapas hur mycket politikerna än vill. Arbeten skapas inte ur tomma luften, så enkelt är det, och finns inget behov är det bara larvigt att snacka om att få ut dem på arbetsmarknaden.

Men nu har man ånyo regelrätta kravaller i Tensta. Det är inte första gången och säkerligen inte den sista. Ungdomsgäng heter det, och det är det säkert, men roten till problemet är politikerna som kan ses som direkt vållande. Nästa steg är väl i deras huvuden att plöja ner mer pengar på olika projekt till de stackars ungdomarna som lever i ”utanförskap”, som inte känner ”samhörighet” med det svenska samhället, och det generellt är ”synd” om.

Vädret och det faktum att det är sommarlov från skolan som skäl till kravaller talar om på vilken nivå debatten sänkts.
Om det är relevanta argument för ungdomar ska få kasta sten på poliser får vi nog skriva om lagboken en del.

fredag 29 juni 2012

Hur man skapar ghetton, del 1


Men när ska politikerna erkänna sina misstag, och fatta att man varken kan tillåta den sanslösa invandring som vi sett och ser, samt att man skapar ghettoområden i de gamla miljonprojektsområdena?

Låt oss nu analysera vilka misstag man begått under åren.

För det första kan man ju säga att det var ett misstag att bygga dem i det första läget. I fallet Tensta/Rinkeby/Hjulsta byggdes dessa 1969-75. Det var då framför allt tre faktorer som inverkade på den då sittande socialdemokratiska regeringen och det generella beslutet att bygga dem. Det första var givetvis den slit-och-släng period som rådde. Gammalt skulle bort och nya moderna saker var bättre, och kvalitet samt hantverk hade blivit ett okänt begrepp. För det andra hade man nära kontakter med forna DDR, och det råder föga tvivel om att den ”byggnadskonst”, i form av betongkolosser för medborgare influerat. För det tredje behövdes arbetskraft och det rådde brist på bostäder. Alltså var detta en både i tiden bra lösning och då modern, samt skulle inhysa den arbetskraftsinvandring som då var aktuell framför allt från Medelhavsländerna och Finland.

Nu kan man givetvis vara efterklok, men det lönar föga. Kanske var det ett stort misstag att i första läget bygga dessa områden, kanske inte.

Men det stora misstaget man senare begick var att tillåta segregation från det svenska samhället, och att personer som kom hit (och bosatte sig i dessa områden), kunde ha en bekantskapskrets, ett umgänge, en religion, kultur och språk skilt från det som gäller i detta land. På så sätt skapade man under multikulti-flummet, segregation i stället för integration.
Ett typexempel på hur illa det kan gå finns i Södertälje, som hade en stor invandring av assyrier/syrianer under samma tidsperiod som bosatte sig i de fina och nybyggda områdena. Man skapade ett autonomt samhälle, med egen rättsskipning, bankverksamhet, kultur, lagar, regler och ingen som helst integration skedde. De som styrde dessa områden var och är antingen i fejd med varandra eller hade strikt avdelade gränser för intresseområden. Klokt nog såg man till att inte interferera med svensk rättvisa, vilket på ytan och helt felaktigt ledde till slutsatsen att det multikulturella samhället fungerar. Det gör det inte.

Men åter till Tensta/Rinkeby/Hjulsta. Det finns en massa intressanta fenomen som är värda att studera och är egentigen resultat av den förda politiken. I detta område har man alltså tillåtit att likar bosätter sig vid likar. Kultur med kultur, religion med religion, ursprung med ursprung. Integrering med det svenska samhället var i det närmaste fult eftersom det är ”berikande” med multikulti och Mona Sahlin uttryckte beundrande ord när hon deltog i somaliska danser i området (som exempel). Det finns nu många fundamentala problem. Ett är svensk skola, vilket lagen kräver. Trots mycket stora bidrag i form av ”socioekonomiskt stöd”, som det så vackert heter, är skolresultaten under all kritik. Den som inte har någon som helst anledning att integreras kommer inte att göra det, så enkelt är det.  Klarar man sig på arabiska där man bor, så varför ska man lära sig svenska? Arabiska är ju dessutom berikande och man har lagstadgad rätt till ”hemspråksundervisning”. Och varför kan man inte ha all undervisning på arabiska?


Länk DN

Jag fortsätter imorgon på temat....med del 2

torsdag 28 juni 2012

Orättvisornas land


Det var väl väntat. (länk DN, länk SvD1, DN2, SvD2). Desperationen över de fallande opinionssiffrorna och det faktum att regeringen inte har majoritet i riksdagen, gör alltså att man kohandlar med MP ånyo. Sakfrågan i sig är ju rent vansinnig. Vi har alltså en lag som alla är skyldiga att följa, och de man kallar ”papperslösa” på nysvenska är alltså personer som olagligen befinner sig i landet. De har antingen kommit just för att leva här olagligt, eller åxå är de inte flyktingar trots att Sverige har sannolikt världens generösaste och vansinnigaste flyktingpolitik. Det råder alltså inget tvivel om att dessa personer ska förpassas utanför Sveriges gränser när de påträffas. Vad man nu kommit med innebär alltså att dessa illegala immigranter ska ha lika bra vård som oss svenskar, men helt gratis. Att komma och snacka om självkostnadspris eller patientavgifter är bara larvigt, det finns ingen som helst anledning för en person som inte uppger sin identitet att betala ett öre. Givetvis ska man behandla alla direkt akutfall, vem det än må vara, men steget till att öppna upp hela vårdapparaten är mycket långt, dessutom orättvist, rent vansinnigt och ger en direkt paradoxal lagsituation. ”Rättvis vård är en mänsklig rättighet…” säger alltså Maria Ferm. Det är det inte alls, utan något nysvenskt visionärt flumsvammel för att legalisera detta vansinne. Rätt till akut sjukvård i livshotande situationer kan jag ställa upp på, men definitivt inte sjukvård generellt, och redan idag har vi rent usel sjukvård som vi både måste betala massor för via skattsedeln, och vidare vid besök. Dessutom finns det stora regionala skillnader när det gäller kvalitet och tillgänglighet på vård.

Man frågar sig nu vad nästa steg är. Givetvis skolgång med hemspråksundervisning för ”papperslösas barn”. Rätt till SFI för ”papperslösa”. Sedan en allmän amnesti åt alla papperslösa, så kan vi spola hela migrationsverket och flyktingpolitiken. Vi har redan sett Maria Ferms paradis i form av det multikulturella Tensta som vi kan läsa om i tidningarna idag, och det finns hur många exempel som helst både i form av multikulturella berikarområden och i kriminalstatistiken. Med helt öppna gränser, och helt öppet socialt skyddsnät kommer Sverige definitivt att bli som ett enda stort Tensta och en ren magnet för alla ekonomiska lycksökare från alla länder med låg levnadsstandard, som vill ha del av den svenska skattekakan och fångas upp av det sociala skyddsnät som svenska skattebetalar bekostar och vi och våra föräldrar har byggt upp drygt ett halvt sekel.


Slutligen har jag en fråga till Maria Ferm, eller vem som helst som är delaktig i detta vansinniga beslut: Jag var just hos tandläkaren och fick en akut behandling, vilket kostade 1.100kr. Varför ska jag som svensk skattebetalare få betala för denna vård, emedan ekonomiska lycksökare från fjärran länder som OLAGLIGEN befinner sig i detta land ska få samma vård gratis?

onsdag 27 juni 2012

Med rent mjöl i påsen


Av någon anledning när jag läste denna artikel  kom jag, helt osökt,  att tänka på en viss etnisk folkgrupp. Vi har alltså en paradox, tar man i med hårdhandskarna blir det ju agg mot folkgrupp, och DO kommer som en blodhund med skadestånd på runt 50KSEK omedelbums. Det är ju så att denna folkgrupp inte vill integrera sig i det svenska samhället, och anser sig ha en högre kultur och stå högre än oss vanliga svenskar. På något sätt, historiskt eller vad det är legaliserar detta att lura svenskar och att stjäla från svenskar, inkluderande butiker. Alltså måste man acceptera denna befolkningsgrupp och därmed erkänna att de har rätt att se ner på oss svenskar. Alternativet är att svensk lag börjar gälla och att man klämmer åt snattare och tjuvar rent generellt, inkluderande denna befolkningsgrupp.

Personligen ser jag det så att en butiksägare som på sannolika skäl (vad det nu är), misstänker någon, oavsett etnisk bakgrund, ska denne givetvis ha rätt att antingen begära att personen tömmer sina fickor och att klädsel som kan innehålla stöldgods går igenom. Det är inget som helst rasistiskt i sig och helt oantastbart som jag ser det. Har personen inget att dölja, precis som när det gäller alla lagar som ska göra intrång på vår personliga identitet på internet, kan man även finna sig i att bli visiterad om misstanke föreligger. Hur många gånger ska vi förledas in i Bodströmsamhället med ”har du bara rent mjöl i påsen”?  Fraser som denna är till för idioter. Men om det ska gälla är det bara för damer med t.ex. stora kjolar att finna sig i att bli kroppsvisiterade av en annan kvinna. Har du bara rent mjöl i påsen…

Så man pratar om tre miljarder. Men vad har regeringen för intresse i dessa pengar? Svaret är; inte ett dyft, det drabbar inte stat, landsting eller kommuner och då, som regel struntar man i det när så är fallet, som när det gäller bostadsinbrott, stölder och andra brott som bekostas antingen av, eller drabbar personer/företag eller försäkringsbolag.

Så varför kommer Ask med detta? All vet att om en butiksägare ens andas eller tänker något rasistiskt, trots att det är ett rent faktum, kommer DO med krav på runt 50KSEK. Utspelet är alltså ett rent spel för galleriet. Eller ska svensk lag börja gälla, och alla är lika inför lagen? I så fall är det ju bara att gratulera till en ny insikt för justitieministern.

Följande är ett citat (ungefär), från min yngste son, som var på besök i ett köpcentrum för några månader sedan; ”Det var några kvinnor med stora kjolar. I varenda butik de gick in i tjöt butikslarmet när de skulle gå ut. När sedan personalen i butikerna försökte ingripa eller ta damerna skrek de att personalen var rasister, och gick till nästa butik.”

Så Beatrice Ask; hur går det med ”rent mjöl i påsen”? En person med sådant borde ju stanna och tillåta kroppsvisitering, eller hur?

onsdag 20 juni 2012

Vart tog rätt och fel vägen?


Alla städer har sina lokala profiler av lite udda personer som inte stämmer in i Svenssonbilden. I den stad jag bor finns det sådana, de är vanligtvis helt harmlösa men udda. Vi är inte alla lika.
På Avpixlat kan vi läsa hur en sådan person blivit brutalt rånad. Personen har överlevt, och givit signalement, men dessa vill inte polisen gå ut med för att inte påverka eventuella vittnen. Till saken hör att man uppenbarligen inte har några vittnen, utan söker rent generellt personer som kan ha gjort iakttagelser.
 Vi står alltså inför ett fenomen, som verkar vara bestå i att polisen har fått order om att inte gå ut med signalement om personerna på något sätt kan knytas till ”utländsk härkomst”. I det aktuella fallet, ett rån, är det mycket sannolikt att just den kopplingen finns, men polisen väljer att inte gå ut med något signalement eftersom det skulle ge en direkt koppling till invandrare.
Att pressen de senaste åren tappert försökt och försöker dölja det enkla faktum att invandare och deras barn är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken är illa nog. Det skapar en felaktig hos medborgarna om vad den sanslösa invandringspolitiken för med sig. Avpixlat heter just så, för att man tidigare vitpixlade personer med ”utländsk härkomst” för att på så sätt lura läsarna i media att personen var svensk. Detta har man slutat med, och i nuläget ligger bara ”locket på”. Censur på bästa DDR-manér är det som gäller och selektiv nyhetsrapportering.
Men det verkligen allvarliga i detta specifika fall är att de instruktioner polisen uppenbarligen har leder till att brottslingar kan (och kommer sannolikt), att gå fria eftersom man inte går ut med den information man har, vilken i detta fall förhoppningsvis skulle kunna få fast dem. Vidare pratar man om påverkan av vittnen. Detta som en anledning till att inte gå ut med det/de signalement man har. Men det är faktiskt rättens sak att bedöma eventuell påverkan av vittnen i en rättegång, inte polisens sak att försöka förhindra eller förebygga genom att underlåta publikation av den information man har. Vittnen är enligt lag skyldiga att säga sanningen och är det så att de har påverkats på något sätt, av media, hot eller andra saker ska rätten ta hänsyn till detta.
Ok, det låter som en skitsak, men principen är den att man kan leva med at journalister styrs från ovan och man utsätts för propaganda. Internet är idag ett utmärkt komplement till den styrda propaganda man får via media. Men att order utgått på att polisen inte på något sätt får utpeka personer med ”utländsk härkomst” är mycket allvarligt. Det underminerar hela rättssystemet, och som i det nämnda fallet mycket väl kan leda till att brottslingar går fria.
Mitt förtroende för media som nyhetsförmedlare är alltså mycket lågt. Mitt förtroende till polisen har sjunkit de senaste åren, och vad händer när medborgarna inte längre har förtroende för polisen och svensk rättsskipning? Vi pratar redan om ”mörkertal”, då medborgarna vet att det inte är mödan värt att rapportera brott eftersom polisen inte gör något. Ska vi acceptera mörkertal när det gäller rån? Eller varför inte mord och våldtäkter i framtiden? Javisst ja...polisen går inte ut med information/signalement när det gäller våldtäkter. Inte generellt, utan bara när det gäller risk för att vittnen påverkas, eller vad de hittar på mycket fantasifult. Samtidigt vet vi enligt den senaste (och sannolikt sista), undersökningen av BRÅ att invandare är mycket kraftigt överrepresenterade just när det gäller våldtäkter. Märkligt...
Så det verkar som hela svenska juridiska systemet kan ifrågasättas. Själv har jag förtroende för den enskilde polismannen, men inte för rättssystemet längre.

måndag 18 juni 2012

Sverige är fantastiskt


Med det menar jag hur liten och larvig ankdammen är. I denna artikel ondgör man sig över att inte kunna bötfälla personer som kör 120km/h, på vägar som är skyltade 120. Detta eftersom den högsta lagstadgade hastigheten är 110.
Herregud! Vilket lagbrott! 10 ynka km/h, på de bästa vägar vi har. Helt obeaktat väg och trafikförhållanden givetvis. Snorhal vinterväg med dålig sikt och tät trafik eller söndagsmorgon en klar dag på sommaren, inga andra trafikanter.
Men det är klart i ankdammen Sverige ska bilisterna inte få tänka ett uns själva, bedöma trafiksituationen, ta ansvar, utan helt enkelt spendera halva tiden bakom ratten på att titta på hastighetsmätaren, och få nära-döden-upplevelser, när någon enstaka gång nålen pekat över det som stod på en passerad hastighetsbegränsningsskylt. Helst ska väl denne brottsling åka till närmaste polisstation och erkänna sitt hemska brott så att polisen kan utdela böter.
Ok, jag lägger av med ironin…men den är fasten så relevant.
Hastighet har i sig själv aldrig döda eller skadat någon, det är förarens felbedömningar som orsakar olyckor. Det har man fattat i Tyskland, emedan man här blint tror på hastigheten på fordon som vållande. Hasigheten är aldrig vållande, dock är skadorna och konsekvenserna större vid högre hasigheter om bilisten begår misstag, men det är en helt annan sak.
Men att tjafsa om 110 eller 120 – det är som att diskutera vilka lagkrav som finns för färgen på koskit. Ok, det är inte på något sätt tufft att köra fort som i synnerhet yngre tror. Man anpassar hastigheten efter situationen, bilen, sin egen erfarenhet, och alla faktorer. Alltså kan det vara farligare att köra 100 på en sträcka vid ett tillfälle än att på samma sträcka köra 200. Men det tar varken poliser eller skyltar hänsyn till.
Jag minns fortfarande när min fru skrek en gång på Autobahn i mitt högra öra; ”Allt under 180 är en ren lushastighet!” Men vaddå? Ville jag köra 120 hade jag gjort det, eller 210. Det gäller att anpassa hastigheten till omständigheterna inget annat. Jag kör väl i den hastighet jag behärskar, och finner trafiksäker. Ånyo - det är inte tufft att köra fort, och det är vansinnigt att köra fortare än vad omständighterna medger.

söndag 17 juni 2012

Inget nytt under solen

Att muslimer och nazister har ett gemensamt intresse är inget nytt. I synnerhet judar ska mördas, men enligt radikala muslimer alla som är icke troende. Det står i klartext i koranen. Så att svenska nazister försåg Svarta September med vapen och sprängmedel till terrordådet i Munchen 1972 är inte alls konstigt, som vi även kan läsa på denna länk.
Så att Hitler och stormuftin i Jerusalem, palestiniern Al-Husseini, var kompisar med samma mål, d.v.s. att utrota alla judar är ju knappast förvånande. Det finns en hel del intressant att läsa på denna länk på Wikipedia 
Ej heller att svenska nazister skulle förse palestinska terrorister med vapen och sprängmedel är konstigt.
Men det konstiga är att, trots upprepade angrepp på Israel sedan kriget och idag raketattacker, så fortsätter svenska skattepengar att skeppas till palestinierna, som för det första leds av en terrorstämplad organisation, sedan har pengar till att köpa vapen och raketer. Sannolikt och som vanligt för att ånyo och för vilken gång i ordningen vet jag inte, angripa Israel.
Pengarna, drygt 400 miljoner skattekronor, kommer från SIDA, som ni kan läsa på denna länk. Året innan var det sådär 380 miljoner, men det ”borgerliga” regeringen har tydligen ökat på summan.
Att de socialdemokratiska regeringarna pumpade pengar till palestinierna, och att utrikesministern Sten Andersson var bundis med dem är inga nyheter. Detta är en artikel i Aftonbladet rörande Sten Anderssons bortgång. Mitt i artikeln skriver Helle Klein; ”Arafat, sjuk och fången i sin egen presidentbyggnad, sken upp och brast ut: Oh, Sten, my brother!
Så nu är det något paradoxalt igen, vilket det är ofta i politiken. Svenska regeringen stödjer alltså palestinierna som gillar nazister som vill båda utrota staten Israel, emedan man tycker illa om nazister. Det logiska vore väl om man gillade nazister som vill mörda judar och utrota staten Israel eftersom man skickar drygt 400 miljoner till palestinierna årligen.  Det heter givetvis ”Samarbetet i siffror”, och inte skänkta skattepengar till terrorister, vilket hade varit mer korrekt eftersom Hamas är terrorstämplade av FN. Palestinierna prioriterar alltså att skaffa vapen och raketer, och angripa Israel emedan svenska skattebetalare ska betala för det nödvändigaste palestinierna behöver.  

lördag 16 juni 2012

Hur man tvingas läsa mellan raderna

Ok, nu vill jag bara kopiera det Avpixlat skriver om denne berikare och det DN inte skriver i sin artikel:

”Kriminellt CV
Sommaren 2008: Ahmad Abdel Rohman döms, som 15-åring, till skyddstillsyn för misshandel, olaga hot, stölder och narkotikasmuggling.
April 2010: Förra våren gick han på ett tekniskt tekniskt gymnasium i Malmö och hade då möjligen framtiden för sig om han skött sig. Men så blev det inte. För samma månad tillsammans med Ibrahim Said, född 1991och Hetem Sejdin, född 1989, var man på reseterminalen Knutpunkten i Helsingborg där de gick fram till en 19-åring och presenterade sig som medlemmar i Black Cobra.
Sedan tvingades 19-åringen med hot om våld att följa med på en biltur till flera telefonbutiker där han skulle teckna mobilabonnemang och sedan överlämna telefonerna till männen. Under bilresan besöktes också offrets skola och föräldrahem. I bostaden stals tv-apparater och smycken. För att understryka maktövertaget tvingade gärningsmännen sitt kidnappningsoffer att dra ner byxorna och böja sig över soffan. Därefter utsattes han för en grov sexuell handling av Ibrahim Said. I rummet brddvid stod Hetem Sejdin och Ahmad Abdel Rohman och garvade åt övergreppet.
De tre tillsammans åtalades för människorov, grov stöld och stöld samt Ibrahim Said ensam för våldtäkt och falsk tillvitelse – det sistnämnda efter att ha uppgett sin brors namn vid häktingsförhandligen.
Ahmad Abdel Rohman dömdes för bland annat grov stöld och försök till utpressning till tre månaders fängelse och skyddstillsyn. Men han släpptes direkt då straffet ansågs redan vara verkställt genom den långa häktningstiden.
Maj 2010: Polisen larmas till det tekniska gymnasiet efter att Ahmad Abdel Rohman mordhotat tre lärare. Han greps och Malmö tingsrätt dömde honom för olaga hot. Men straffet blev noll. Den tidigare utdömda skyddstillsynen bestämd av Helsingborgs tingsrätt i förra målet skulle avse även det nya brottet olaga hot.
November 2010: Ahmad Abdel Rohman står utanför sina föräldrars lägenhet där han bankade och sparkade på dörren men blir inte insläppt. Då tänder han eld på reklampapper och trycker in dem genom brevlådeinkastet. Det brinnande papperet hamnar på en matta på golvet där föräldrarna lyckades släcka allt.
Malmö tingsrätt dömde sedan Ahmad Abdel Rohman för försök till mordbrand, skadegörelse och narkotikabrott till nio månaders fängelse. Tingsrätten tog hänsyn till hans ålder annars hade straffet blivit fängelse i ett år och sex månader. Han hade även misskött frivården enligt Kriminalvården, som påpekar att Rohman har narkotikaproblem. Rohman själv anser sig inte ha några sådana bekymmer.”
 Så DN. Varför kan jag finna all denna information på Avpixlat, emedan det enda Ni berättar är att han är 20 år, och refererar till honom som ”20-åringen”? Ska jag akta mig för personer som är just 20 år eller vart vill Ni komma? Min son är 20 år och inte speciellt våldsbenägen eller kriminell.
Ska vi lägga korten på bordet DN? Kanske till och med berätta sanningen, eller fortsätta förtiga den genom att ange enbart gärningsmännens ålder som någon form av identifikation, när alla nu inser att media gör enligt instruktionerna från ovan och rastrerar all negativ information och kriminalitet kopplad till invandringen. Er trovärdighet håller inte mycket längre, och varje gång Ni berättar om en våldtäkt, t.ex den senaste våldtäkten i Rålambshovsparken i Stockholm , eller något annat grovt brott är det bara att läsa mellan raderna.
Vill Ni ha det så? Är det yttrandefrihet och demokrati?
För vi pratar ju inte om rastertekniken och propaganda eller hur?

Hur man startar en lavin


Att de s.k. ensamkommande flyktingbarnen egentligen är gruppsmugglade muslimska ankarmän råder det inget som helst tvivel om. Det är väl en ren självklarhet om man både ser till mängden som kommer hit och hur de i gemen agerat, d.v.s. ”hittar” halva släkten efter det att PUT beviljats. Det handlar om människosmuggling, ren ekonomisk migration för att få bättre levnadsstandard, inget annat.

Men i stället för att erkänna detta uppmålar politikerna bilden av stackars barn som lyckats fly till Sverige och blivit tvungna att lämna sina ”nära och kära” på andra sidan jordklotet. I desperation över den uppkomna parlamentariska situationen där efter valet man fann att SD kunde blockera regeringens förslag i riksdagen, gjorde man en överenskommelse med MP, för att på så sätt försäkra sig om en riksdagsmajoritet. Problemställningen nu är dock sådan att MP tvingat igenom att öppna upp för anhöriginvandring från i synnerhet Somalia.

Nu startar lavinen; Man öppnar alltså upp för anhöriginvandring och flyktingar från Syrien. Den förstnämnda kategorin lär vara synnerligen svårintegrerad, och de pengar staten utlovat under två år för att kompensera kommunerna som redan idag har sin ekonomi överbelastad av flyktingar lär få det ännu svårare. Vi pratar alltså enligt migrationsverkets beräkningar om 175.000 personer under två år. Regeringen har tydligen grävt i kassakistan och man lär hasta igenom lagförslaget som tvingar kommunerna att ta emot det antal flyktingar migrationsverket har behov av att utlokalisera. Staten ska tydligen ersätta kommunerna i två år efter ankomst, men sedan ska kommunerna stå för hela kostnaden. Tror någon att en somalier kommer att vara förvärvsabetande efter två år? Har det någonsin hänt i Sverige?

Men ovanpå det har vi det här med jobb. Det är faktiskt en kärnfråga, och det verkar som man kan skapa jobb eller jobb kommer från ovan. Saken är faktiskt den att vi redan idag har en stor arbetslöshet, och man kan inte skapa jobb. Arbeten kommer från ett behov av att ett arbete utförs, och man kan inte bara hitta på arbeten. Men om det nu finns ett visst antal arbeten som behöver utföras, och man kan anställa personer kommer det givetvis bli så att den man kan hitta som vill ha minst lön blir anställd. Det intressanta här är att vi snackar om arbeten som inte kräver ett dyft av utbildning eller ens att kunna svenska eller rent av vara analfabet. Vi ska alltså plocka in en stor anhöriginvandring, i kombination med den sanslöst stora flyktingskara vi redan har och kommer att ta emot, och det kan bara i mitt huvud tolkas som att man vill plocka in mänskliga industrirobotar på arbetsmarknaden till mycket låga löner. Kanske staten kommer att betala en stor del av lönerna men problemet kvarstår; för att kunna sätta outbildade invandrare i arbete måste man ha ett stort antal arbeten som är så enkla och monotona att de som utför dem behöver noll språkkunskaper och utbildning. Finns dessa arbeten idag, är frågan jag ställer mig? Har vi ett skriande behov av lågutbildad arbetskraft? Svaret är nej.


Vad är då intentionen? Ska vi starta upp klädfabriker för att anställa sömmerskor för samma löner som finns och gäller i Sydostasien? Ska vi dra igång varvsindustrin igen? Eller är det meningen att skapa ett samhälle med gigantiska löneskillnader? Det finns inga som helst långsiktiga svar på alla dessa frågor, och den långsiktiga tankegången verkar totalt saknas. Regeringen verkar handla mycket kortsiktigt, och de två senaste besluten att tillåta anhöriginvandring samt släppa in alla från Syrien som vill komma hit kommer att resultera i en lavin av lycksökare, som vill ha del i det svenska välfärdssystemet.
Emedan andra länder verkar ha börjat fatta vad det handlar om, lever svenska politiker inom sjuklövern i en drömvärld, och kostnaderna, rent monetärt och konsekvenserna både för stat och kommuner lär bli enorma.

Så käre medborgare; tycker du svensk skola är usel? Tycker du äldrevården är usel? Tycker du sjukvården är usel? Tycker du vi har för höga skatter? Tycker du försvaret kan spara mer?
Eller kanske gillar du det mångkulturella samhället, lyssnar på snyfthistorier om ”flyktingar”, tycker att svensk kultur och historia är skit, ser alla som kommer hit som nybyggare och berikare, är villig att få högre skatter och sänkt lön, samt tror att folkvalda personer som Ullenhag och Billström är representanter man kan lita på.

Tja, välj själv. Det står nu sju riksdagspartier som är rörande eniga om att lavinen inte ska stoppas.  Anhöriginvandrare kommer ju även ha anhöriga som lever i misär och är flyktingar från krigsområden o.s.v. Välkomna till landet som flyter av mjölk och honung! Här finns försörjning för alla och obegränsat med pengar, eller hur?

torsdag 14 juni 2012

Som den rasist man är


Det är säkert en del läsare av denna blogg som anser att jag är rasist eller ”främlingsfientlig”. Jag är ju med i SD och då är man ju främlingsfientlig, och säkerligen rasist innerst inne. ”Främlingsfientlig” vet jag inte riktigt vad det är dock.

Så här kommer lite halvprivata saker som jag varit med om, och är med om. Detta mest för att få Er läsare att fatta att det är en stor skillnad mellan att vara rasist, kanske främlingsfienlig, och att som jag vara kritisk emot den invandringspolitik som förs.
Jag har själv varit invandrare, som bloggens namn antyder, i Tyskland. Man kan ju nu tycka att Tyskland är ett land som Sverige, men det finns mycket stora skillnader, och bosätter man sig i ett annat land är det reglerna, värderingarna, lagboken som de har där som gäller. Man kommer inte till ett annat land och ställer krav. Har man valt att flytta ”tar man skeden i vacker hand” eller åxå är man inte välkommen, anpassningsbar, eller integrerbar. Det betyder inte på något sätt att man totalt behöver uppge de traditioner man har eller annat, men de får inte på något sätt störa eller gå emot vad som gäller där man är.  I Tyskland finns det ”Ruhetag”. Det är söndag, och det är förbjudet att klippa gräset, hamra, snickra, tvätta bilen, eller göra något som stör. Skitkorkat tycker vi, men det gäller. Kvinnosynen ska vi inte prata om, det är bara så att kvinnor ska vara hemmafruar. Kvinnor har inget att göra hos polisen eller i stadshuset. Man titulerar varandra, och man säger inte ”du” till folk. Efter några år kan man lägga bort titlarna med grannarna, men det är det den äldste mannen som vanligtvis gör, kanske under en fest eller så.

Sedan har jag varit kontakt med många andra kulturer i mitt arbete och rest mycket. Man ska alltså ha klart för sig att man behandlar all förutsättningslöst, efter bästa kännedom och med respekt. Missar må man göra, och man blir vanligtvis ursäktad, men att komma till andra länder, hävda sina åsikter eller försöka förändra de personer man har att göra med eller det land man befinner sig i är en ren förolämpning.
Men jag är ju ”främlingsfientlig” eller ”rasist”.  Tja, jag har ett antal arbetskamrater som kommer från vitt skilda länder. Jag skulle aldrig drömma om att se ned på dem baserat på deras ursprung, hudfärg eller vad det nu kan vara. De har min respekt och är mina arbetskamrater precis som vilka av mina kollegor som helst med svenskt ursprung.
Min son har förresten en kompis som brukar komma hit, han är faktiskt den trevligaste och gladaste kille jag känner och sett. Jag har ingen aning om hans bakgrund eller så, men han är mörkhyad. Jag har aldrig frågat honom om hans bakgrund, eller var han kommer ifrån, jag tycker det är helt irrelevant.  Jag får nog öva på, eller gå någon kurs i ”rasism”, jag tror inte jag platsar idag. Kanske gamla maoister eller kommunister har sådana kurser? Eller varför inte gamla socialdemokrater, som var lika rasistiska som nazisterna, men valde tvångssteriliseringar i stället för massmord. Men vi var ju inte i krig, vilket är en plausibel förklaring.

Men främlingsfientlig då? Jag vet som sagt inte riktigt hur det definieras. Jag är inte fientlig till personer bara för att de har en annan härkomst eller hudfärg eller vad det nu må vara. Men är det däremot så att någon kommer till mig med krav, till min stad, till mitt land med krav på att jag, vi, min stad eller land ska förändras baserat på deras värderingar eller religion. Då blir jag främlingsfientlig. Inte mot personerna, men mot deras värdegrunder, kultur och religion.  Krav eller ändringar av hur jag lever som inte är baserade på något jag upplever som positivt accepterar jag inte. Det kanske är ”främlingsfientligt”, men det skiter jag i. Sverige var en gång mitt land. Jag gjorde lumpen och var stolt över Sverige. Jag vet inte längre om det finns något att vara stolt över (jag tycker det), men allt och alla som kommer hit är ju berikande, och jag ska skämmas för att vara svensk. Snart gör jag det, när mitt land som jag minns det och de saker jag var stolt över raserats till fördel för något icke fungerande multikulturellt och multireligiöst paradis som det naivaste barn inser inte kan fungera utom i tankevärlden.

tisdag 12 juni 2012

Stackars barn


Tja, skäggbarn är ju lite snällt som man kan läsa i denna artikel. ”Gruppsmugglade skäggiga muslimska ankarmän” vore mer korrekt. Att kalla dem barn är ju en ren förolämpning.

En kort resumé, av vilken det mesta antagligen stämmer överens med dessa generellt:

1 – Någon har betalt runt 100.000kr för transporten till Sverige.
2 – De som sköter transporten är flyktingsmugglare, säkerligen välorganiserade som tjänar grova pengar på sin verksamhet.
3 – De kommer från en annan världsdel.
4 - De har transporterats hundratals mil för att ”dyka upp” i just det lilla landet Sverige.
5 – De har säkerligen passerat dussintalet gränser utan att ge sig till känna. Tyder det på desperata flyktingar?
6 – De saknar alla identitetshandlingar. Mycket märkligt, eller hur?
7 – Det är bara män (eller pojkar). Visst är det märkligt att bara manliga är flyktingar.
8 – Det mest, d.v.s. både de bilder man sett, samt undersökningar från andra länder, t.ex. Norge visar på att en majoritet inte är under 18år.
9 - Historierna de drar för migrationsverket är slående lika och föga trovärdiga. Läs Merit Wagners blogg.
10 - Märkligt nog hittar det stackars ”ensamkommande barnet” en massa släktingar kort efter att PUT beviljats.

Men nu käre läsare må du förstå att jag inte på något sätt är rasist eller tycker illa om de personer som kommer hit. De kommer helt enkelt hit för att få en högre levnadsstandard.  De är inga flyktingar i ordets bemärkelse. Sådana finns åxå, och det är de kvotflyktingar som FN fördelar över världen varje år.

Alltså vill jag bara påtala att den immigrationspolitik som förs är helt vansinnig och mycket kostsam, och det är politikernas ansvar inom sjuklövern, inte de som kommer hit för att få en högre levnadsstandard.

Samtidigt försöker man dölja vad man håller på med, dels med politiskt nonsens, och i media, inga kostnader presenteras, problem sopas under mattan, emedan partipiskan viner över kommuner som inte ”ställer upp”. Och ett lagförslag, väntas i höst som ska tvinga kommunerna att ta emot vad migrationsverket anser lämpligt.

Den enda siffra, som man kan hitta på migrationsverkets hemsida är att varje skäggig muslimsk ankarman (f’låt ”ensamkommande flyktingbarn”), kostar skattebetalarna minst 1.2 miljoner per år. Det är väl vad en svensk pensionär får i pension…eller?

Javisst, ja – man snackar om att höja pensionsåldern åxå, pensionärerna kostar väl för mycket…vi har inget försvar, sjukvården är kass, och skolorna likaså, samt världens högsta eller näst högsta skatter. Men det är klart att minst 50 miljarder (alltså mer än dubbelt mot vad försvaret kostar), har "vi" råd med, eller hur?


Add: Haha! Jag gav inlägget titeln "Stackars barn", och det lurade tydligen Interaktiv Säkerhet AB i Varberg (suddagumman), några timmar- man har inte raderat länken. Snacka om lättlurade.


Add2: Provar denna länk till SvD åxå. Denna blogg är bannad av SvD, så det är bara på test.

måndag 11 juni 2012

Solen går upp i väster


SCB har såvitt jag vet inte publicerat en rad om invandring samt kostnader och intäkter. Varken på kort eller lång sikt. Samtidigt har tydligen BRÅ lagt locket på alla typer av utredningar när det gäller kopplingar mellan brott och invandring.

Om pressen rapporterar om något brott vet vi att man gör vad man kan för att dölja gärningspersonernas härkomst om det är så att de har utländska namn eller icke svenskt utseende.
Är det dock svenska gärningsmän tvekar man inte att gå ut med namn så fort man anser det pressetiskt, alltså vanligtvis när personen är dömd i första instans. Det har nu gått så långt att när man nämner bara en ålder, förutsätter man att personen är av icke svensk härkomst.
Men SCB har som sagt inga beräkningar när det gäller invandring eller invandrare. Detta emedan vi ska lyssna på rent svammel om flyktingar och anhöriginvandring. Givetvis ihopkokat med ”tycka synd om”, samt multikulturalismens paradis. Inga siffror redovisas och det enda man kan hitta är på migrationsverkets hemsida där man enkelt kan räkna ut att varje gruppsmugglad muslimsk ankarman (kallas ”ensamkommande flyktingbarn” på nysvenska), kostar minst 1.2 miljoner per år. Den årliga kostnaden för invandringen vet ingen och det har av någon anledning blivit så svårt att räkna ut att SCB inte klarar det. ”Berikningen”, och de fantastiska kulturinfluenserna är enligt politikerna i sjuklövern dock så stora att det är en mycket lönande affär. Detta trots att arbetslösheten snart är uppe i 10% och ungdomsarbetslösheten i 25%.
Men i Norge har man en motsvarighet till SCB som heter SSB, och man skräder inte orden på denna länk.

Så visst är det märkligt att SSB i vårt västra grannland klarar av att ta fram statistik, men inte SCB här? Och visst är det märkligt att man dagligen kan läsa och diverse brott, vanligtvis sexualrelaterade, eller kopplade till ”berikarområden, men BRÅ har ingen som helst statistik eller kopplingar till den sanslösa invandringen? I Norge redovisar man statistiken och överrepresentationen när det gäller etnicitet som man kan läsa här,  men inte i Sverige. Trots att Sverige är god tvåa i världen när det gäller våldtäkter. Men det beror väl på ökad "anmälningsbenägenhet" som det brukar heta. Jag skulle snarare tro att eftersom en drabbad kvinna knappast kan räkna med ett öre i skadestånd, betyder det minskad "anmälningsbenägenhet". Om du vet att du inte får ett öre och ska berätta i detalj hur du blivit våldtagen, vaför dra saken inför domstol?

Nåja, i stället för att erkänna problematiken kan man ju utbilda alla kvinnor i självförsvar. Det är därför lite tragikomiskt, och en nostalgitripp till 70-80-talet när sådant här var inne att kunna läsa i SvD om detta (länk
. Ingen som helst koppling till invandring givetvis. 

fredag 8 juni 2012

Strutsen


Det här är en illustration av svenska politiker som jag tycker passar.
Det börjar med att man såg sanningen i vitögat i form av debatter i TV. Det skedde med Mona Sahlin och Maud Olofsson sådär trekvarts år innan valet 2010. Sedan vägrade Fredrik Reinfeldt ställa upp i debatter med Jimmie Åkesson, eftersom ”han inte kunde vinna dem”. Han menade att om bara några procent tyckte att Åkesson var bättre var det en förlust för honom och moderaterna. Ungefär vid samma tid inträffade Vellinge, vilket föranledde politikerna att lägga locket på alla debatter med SD. Vidare skickade man ut direktiv till media om censur av kommentarer. Så på våren 2010 började locket läggas på, och vi ser idag två fenomen som är en följd av detta

Media har order om att hålla skenet uppe med kommentarer och länkningar, men i själva verket råder en strikt censur. Det handlar nu inte om olagliga kommentarer utan bara de som inte är PK. Ej heller kommentarer som på något sätt strider mot de av media stipulerade reglerna, vanligtvis om artighet, förolämpningar o.s.v. vilket givetvis inte hör hemma i ett sansat/bra debattklimat. Man vill alltså ge skenet av en öppen debatt och yttrande/tryckfrihet som inte finns. Jag, och sannolikt många med mig, vet att det inte är mödan värt att kommentera ens de harmlösaste artiklarna i media; kommentarerna eller länkningarna blir obönhörligen och utan anledning raderade.

Det mest frapperande är att man raderar blogglänkningar. Det är ju så att tidningarna har (och gömmer sig bakom), det publicistiska ansvaret för att på så sätt kunna radera kommentarer. Detta är en ren lögn så länge som kommentarerna inte strider mot lagen, men det duger som krystad anledning. Det lite roliga är dock att t.ex. DN och SvD tolererar blogglänkningar av t.ex. ”Röda Malmö”, och det finurliga med det är att ge skenet av att man tillåter allas åsikter, det gör man inte. Men eftersom man inte har det publicistiska ansvaret har man enligt min åsikt inte rätt att radera en enda länk. Skriver man ”Bloggat om artikeln”, och listar bloggar anser jag att man är skyldig enligt tryckfriheten att ta med alla bloggar, inte bara de som är PK. Annars ljuger man avsiktligt.


Resultatet av detta är man skapar två världar i Sverige, en PK, och en icke PK. Länken mellan dessa världar är det enkla faktum att SD har platser i Sveriges högsta beslutande och lagstiftande organ.  Desperationen över detta är givetvis stor, och har lett till att moderaterna kohandlat med miljöpartiet för att försäkra sig om riksdagsmajoritet. Man frågar sig hur många moderata väljare som vid valet 2010 visste att detta skulle ske, och om så vore fallet, hade de röstat på (m). Eller rättare sagt nya moderaterna (nm), som inte på något sätt för en moderat eller högerpolitik. De gamla socialisterna som Erlander och Palme skulle säkert välkomna Reinfeldts åsikter i sina led.

Men för att avsluta, kan jag inte hålla mig från att kommentera hur debatter i detta land förs. Eller rättare sagt publika framträdanden. Debatter finns inte längre utan man negligerar bara den man debatterar med och häver ur sig floskler. Frågor svarar man inte på och det finns inga debatter. De s.k. debatterna är tidsbegränsade, vilket innebär att t.ex. någon från SD ställer en konkret fråga. Sedan kommer lite allmänt helt irrelevant svammel som svar, och frågan förtydligas och förberedda följdfrågor kommer. Mer svammel och visioner som svar, och sedan är tiden ute.

De gånger jag hört riksdagsdebatter har jag blivit gruvligen besviken. Billström och Ullenhag är de två värsta ordbajsarna jag någonsin hört. Kan inte riksdagens talman, just vara talman och klippa dessa svammelmuppar. Eller varför inte utdela någon form av pris till dessa två (och många till), för att de gör riksdagen till ett rent åtlöje, pajaspalats och sänker medborgarnas tilltro till både en väl fungerande demokrati och är vårt högsta beslutande organ. Man börjar jämställa politikerförakt med riksdagsförakt snart då man vet att dessa personer inte är folkets representanter, utan de politiska partiernas, och verkar ha något SM i skitsnack, floskler och undvikande av frågor, än politiker med ansvar och skyldigheter inför, och till medborgarna.

torsdag 7 juni 2012

Samhällets skyddsombud


Vem är förvånad över att polisen inte klarar upp brott som man kan läsa i denna artikel? Inte jag i alla fall. Det var väl något år sedan justitieministern berättade stolt om hur många fler poliser det blivit, och denna kan hon nu fundera på.
Men frågeställningen är mer komplicerad än att bara lösa brott. Det handlar om vad man definierar som brott och sedan är det givetvis relevant att brott löses baserat på hur allvarliga de är. Det är i alla fall för mig helt irrelevant hur många fortkörare man lyckas fälla eftersom jag, men det är min åsikt, tycker inte ens att det borde rubriceras som brott. Däremot tycker jag att det är primärt att ta fast mördare, våldtäktsmän, terrorister och i något lägre prioritet de som planerar stölder och stjäl. Jag bloggade om detta för några dagar sedan på denna länk

Så för mig säger siffran 17% inte ett dyft. 17% baserat på felparkeringar, personer som kör med strax över 0.2 promille, fortkörningar eller inbrott stölder, mord, dråp, våldtäkt, narkotikasmuggling? Vad jag vill veta är vad man har för uppklarningsprocent för olika brottsrubriceringar. Vad är uppklarningsprocenten på bostadsinbrott och bilstölder t.ex. Det är typiska brott polisen borde prioritera, men uppklarningsprocenten är så låg att alla vet att det inte är mödan värt att polisanmäla, och som en följd av detta rapporteras de till polisen som en ren formalitet som krävs av försäkringsbolaget. Har man ingen försäkring som täcker en stöld finns ingen som helst anledning att anmäla en stöld, alla vet att sannolikheten att polisen rör ett finger är i det närmsta noll, och definitivt noll är sannolikheten att man får tillbaka något stulet. Alltså finns ett mycket stort mörkertal eftersom alla vet att det inte är någon mening med att rapportera stölder.För många år sedan vill jag minnas polisen hade en kampanj; ”Polisen - samhällets skyddsombud”. Det är klart att i socialisters huvuden betyder det att de är skyddsombud för staten, landsting och kommunerna. Det är vad socialister tror är samhället. Vidare har polisens verksamhet omorganiserats, det har varit poängjakt, och byråkratin har lett till att det jag kallar brott har blivit nedprioriterat till den grad att jag är i vissa lägen benägen att handla efter eget huvud.
Men en sak vill jag klargöra;  den enskilde polismannen har inget ansvar för den uppkomna situationen, den låga uppklarningsprocenten, eller de vansinniga prioriteringar som görs och all byråkrati – ansvaret ligger helt på polisledningen och hos politiker. Det finns alltså ingen anledning att kasta skit på den enskilde polismannen som bara försöker göra sitt jobb enligt order. De vet ofta vilka brottslingarna är, men är bakbundna av sina överordnade och politikerna när de står vid vägkanten och samlar poäng på att kolla bilbältesanvändning, mönsterdjup, utandningsprov och att du, lille medborgare inte råkat köra 5km/h över vad som står på skyltarna. 


Add: Jaha, då var man bannad av DN åxå. Utan anledning på obestämd tid precis som i SvD. Länken jag angivit ovan funkar inte, trots Twingly ping.
Tumskruvarna på media dras väl åt från ovan - saker som ej är PK ska tystas, åsikter ska inte få komma fram.


Säg mig - på vilket sätt strider ovanstående inlägg mot lagen?

onsdag 6 juni 2012

Hur feodalsamhället föll, del 4


Så vad är nu motmedlen i desperationens topp? Alltså bland de politiker som lever i den idag utdaterade föreställningen om att all information till medborgarna ska komma från ovan och vara styrd av deras åsikter samt att de har monopol på när det gäller vad som får komma medborgarna till livs.

Man är som en åsna mellan två hötappar, den ena handlar om demokrati och yttrandefrihet vilket man kanske tror på, och den andra om kontrollsamhället där man har monopol på information och annat precis som i forna DDR. Feodalsamhället börjar rasa och desperationen stiger. Lite hjälp har man av två saker i att hålla feodalsamhällets fundament på plats, dels terrorangrepp. Man måste alltså ha myndigheter som kontrollerar medborgarna och deras aktiviteter. Man spikar upp kameror i massor på bästa Bodströmsamhällemanér, och legaliserar avlyssningar, kontroll av banktransaktioner och en massa andra saker för din egen skull lille medborgare. Som vanligt och med just Bodströms skeva och avfärdande leende avfärdar man all kritik mot detta som ”har du bara rent mjöl i påsen”, eller ”det är inte dig lille medborgare vi är ute efter”, samt du behöver inte bekymra din lilla hjärna, och uppmålar bara en bild av storebrorssamhället i onödan.

Men säg mig nu lille medborgare, hur många databaser finns du med i och varför? Vilka databaser samkörs, och varför? Man har ett fiktivt organ som heter datainspektionen som inte är bra för något; vill man samköra databaser gör man det, ingen vet ändå om att det skett och känner inte till vilka databaser som finns. Detta är synnerligen relevanta frågor i ett öppet samhälle och myndigheter ska kunna redovisa sina verksamheter och vad de håller på med. Det är fundament i ett land där medborgarna styr. Men man gömmer vad man håller på med i den fiktiva jakten på terrorister, men det sysslar ju SÄPO med, som får mer och mer pengar att leka med varje år. 


På hösten 2009 inträffade något väldigt intressant; Mona Sahlin och Maud Olofsson tog i två debatter diskussioner med Jimmie Åkesson. Båda blev helt utskåpade, och man insåg att man inte kunde ta ut rena argument och fakta med politiskt svammel. Sedan i december inträffade Vellinge, där moderaterna lät en helt olaglig partipiska vina över den lilla kommunen Vellinge för at tvinga dem att ta emot ”ensamkommande flyktingbarn”.  Efter detta meddelade statsministern att han inte ville ta någon debatt med SD, eftersom han inte kunde vinna någon sådan, och i januari 2010 skickades riktlinjer till media ut om att radera allt som inte var PK. Kommentarer och blogglänkningar raderades i tusental, och jag och många med mig insåg det helt onödiga och tröstlösa i att ens kommentera eller länka till kommentarer. Precis innan valet uppmärksammades dansk media på att denna censur skedde, och detta föranledde en mindre och temporär lättnad. Men man har nu fått draghjälp av den mycket penningstarka mediaindustrin i sitt värv, som är primärt intresserad av att ha monopol på utgivna alster och verk, som man tjänar pengar på. Och man döljer sig bakom artisterna emedan man tjänar enorma belopp. Alltså legaliserar risken för piratkopieringar lagstiftning som gör det möjligt att spåra IP-adresser och ta bort anonymiteten på Internet.

Men Internet är och förblir ett hot mot hela denna struktur, och förutom censuren i media jagar man givetvis de som på detta sätt publikt uttrycker åsikter som inte passar. Problemet är bara, och som man säkert inser att detta är en förlorad kamp. Samtidigt kan man inte angripa Internet, det vore att erkänna att man angriper yttrandefriheten. Så man sitter fast för tillfället, och samtidigt växer länkningar och kopplingar på internet till den grad att man inte kan, varken ha koll på eller på något sätt försöka begränsa informationen.

Feodalsamhället, version 2012 håller på att falla. Internet är skarprättaren och budkavlen går . Jag ser fram emot den dagen då vi får en demokrati här i Sverige. Folkomröstningar i frågor lokalt, regionalt och även i hela landet. Kanske via nätet. Men klart är; feodalsamhället baserat på ”top-down” information håller på att falla. Raset kommer att bli svårt och orsaka turbulens i synnerhet inom media som varit spratteldockor åt högre instanser.

Men feodalsamhället har fallit, det är bara att inse. Internet och teknologi skötte avrättningen. Siter som Avpixlat är lego och kommer att ta över de delar av informationsflödet som vanliga media inte törs eller får.

Tjoff.. där föll bilan och klippte halsen på den ensidiga och enkelriktade propagandan. Skitbra för ett demokratiskt land - det finns ännu lite hopp om ett sådant. 

Hur feodalsamhället föll, del 3


Men det är givetvis inte bara Public Service som tillhandahåller nyheter och påverkan. Tidningar är givetvis även viktiga, och man har därför använt sig av presstöd och partipiskor, för att på så sätt garantera att bara den bild man vill skapa kommer medborgarna till livs. Tidningarna har ju som bekant alltid en viss partitillhörighet och måste alltså följa de direktiv för vad som skrivs baserat på vad partiet tycker. Detta har givetvis givit en skenbild av att alla åsikter kommer till tals emedan det i själva verket handlat och att uttrycka de politiskt korrekta åsikterna, och vad som respektive partiledningar vill. Vidare finns det en fantastisk sak som heter ”presstöd”, och många stora tidningar är direkt beroende av detta för att kunna överleva. Alltså har det varit en smal sak att ”med kniven på strupen” på dessa tidningar tala om hur och vad som är politiskt korrekt att skriva. Presstödet som kniv givetvis. Men man undrar då vad det är för dekret som kommer från ovan och är politiskt korrekt. Att några sådana dekret finns eller ens har funnits är givetvis tabu att nämna eller referera till, eftersom de både raserar hela det demokratiska informationsflödet i samhället, och det blir uppenbart att man ägnar sig åt påverkan och ren propaganda. Just därför är det föga förvånande att ”Lilla Saltsjöbadsavtalet” aldrig ägde rum den 21 Mars 1987. De personer som hävdade att de deltog, verkar ha ”tvingats till korset”, och allt är bara en myt. Men om vi tittar på innehållet, och samtidigt hur media agerat de senaste årtiondena finns det direkt slående likheter.
Det lilla som blivit känt från detta möte (eller ”myte”), är detta:
Detta är riktlinjer för ”oberoende” journalister:
  Företrädesvis positivt bedöma och omskriva svenska medborgare av utländsk härkomst, detta särskilt i samband med ungdoms- idrotts- och konstnärlig verksamhet
§  Vid evenemang med inslag av skiftande kulturer, företrädesvis intervjua och visuellt framhålla medverkande av utländsk härkomst
§  Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer."

Funderar vi lite på hur pressen rapporterat om saker sedan 1987, vore det förbaskat märkligt om det inte var riktigt.
En annan viktig faktor är statistik. Vi svenskar har fått lära oss att statistik är fakta, och det går inte att diskutera. I detta land finns nog statistik på allt – utom saker som inte är PK. Låt mig ge tre exempel:

För det första florerade rykten om att det visst var så att zigenare var överrepresenterade i stöldstatistiken. I ett debattprogram satte Jan Guillou en zigensk dam ordentligt ”på pottan” och ett viss generellt ”agg mot folkgrupp” började se dagens ljus bland befolkningen. Ingen statistik fanns att tillgå, och för att döda ”myten” om att zigenare var överrepresenterade, tillsatte SCB en person att utreda detta och presentera relevant statistik. När utredningen var klar för sådär 16 år sedan, visade den dock att zigenare var kraftigt överrepresenterade, och då, och eftersom statistiken inte var PK, hemligstämplades hela rapporten. Givetvis har man inte gjort någon ny undersökning och tagit fram ny statistik sedan dess, utan man har valt en annan väg; den som ens tänker att zigenare stjäl mer än befolkningsgenomsnittet stämplas som rasist, främlingsfientlig, och minsta handling (hur logisk den än är), åtalas med DO som blodhund som ”agg mot folkgrupp”, och saftiga skadestånd utdöms omedelbart, andra till varnagel.

För det andra; Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, kom ca 7 sju år sedan med en utredning som visade på en kraftig överrepresentation när det gäller brottslighet, och då i synnerhet sexualrelaterade brott. Utredningen omfattade fem år, och med all logik borde man gjort en ny utredning för ca 2 år sedan. Det ligger ju i sakens natur att följa statistik över tiden för att få en kontinuitet. Men det finns ingen sådan utredning, och även om den finns har den inte publicerats. Resultatet är eller skulle inte bli PK, och därför ska medborgarna bara få känna till statistik som är PK.

För det tredje: Uppfinnandet av nysvenska ord. Man hittar alltså på ord bara för att påverka medborgarna i en viss riktning och använder sedan dessa inom politiken och i media för att påverka medborgarna i den riktning man vill. Jag minns väl när PS för länge sedan, och när detta fenomen var nytt, att börja använda ”invandrare” i stället för ”utlänning” som givetvis då var nedvärderande, och därför hittade man helt enkelt på ”invandrare” för att ge en positiv/neutral bild av de som kom till landet som immigranter. Uppfinnandet av nysvenska ord har accentuerats i takt med att invandringen har ifrågasatts, och ord som ”främlingsfientlig”, ”nybyggare”, ”utanförskap”, ”berikning”, m.fl. påhittade ord har fått se dagens ljus och börjat användas av politiker och media. Detta enbart för att påverka medborgarna i avsedd riktning.
Nu har vi alltså tre fenomen: ren propaganda, direktiv från ovan och nysvenska är delar av det feodala informationssamhället som idag är på väg att rasa. Vaddå rasa, frågar du kanske med en obruten tilltro till media och politiker?

Jo, Internet hade man inte räknat med och dess spridning på gräsrotsnivå eller bland ”bönderna” om man så vill i den feodala strukturen. Bloggar som denna sparkar undan rena lögner och avslöjar vad man håller på med. Det är mycket illa för dem som står högst upp på den feodala pyramiden idag. Informationen som sprids på låg nivå håller på att avslöja dem totalt.

Media sticker givetvis huvudet i sanden som en struts, och raderar alla kommentarer, länkningar eller helt bannar saker som inte är PK. Givetvis försöker man lura läsarna med att det är rasistiska extremister och andra som gör länkningar, eller kommer med kommentarer som bryter mot lagar eller stipulerade regler som man blockerar. Men så är inte alls fallet, man raderar allt som inte är PK. Som jag nämnt tidigare är denna blogg generellt bannad av SvD, givetvis helt utan anledning, motiv eller argument. Sedan kanske två år och på obestämd framtid. Att skriva kommentarer i SvD vet alla som är aktiva på nätet är onödigt, allt kontrolleras och raderas om det man skriver är på minsta sätt inte PK.

Fortsättning följer…