onsdag 29 juni 2016

Mutor med skattepengar?


Om ett företag betalar pengar eller ger gåvor för att få hem order kallas det muta. Det behöver givetvis inte vara direkt monetärt utan kan vara gåvor, resor eller annat som man ger bort gratis för att man förväntar sig en motprestation eller fördel. Detta anses oetiskt och är olagligt.
Men när svenska regeringen använder skattepengar till resor och hotellkostnader för pengar avsedda för flyktingar och allokerade till SIDA för att vinna en tidsbegränsad symbolisk plats i FN:s säkerhetsråd är det tydligen lagligt (länk).

tisdag 28 juni 2016

Tidsfråga innan Swexit


Så här med backspegel kan man ju som svensk fundera lite på vilka fördelar det varit att vi är med i EU. Min slutsats blir att det har kostat betydligt mer än det smakat. Vi är och förblir ett litet land uppe i norra Europa som mig veterligt inte påverkat EU ett dyft.
Jag minns idag en av huvudmotiveringarna till att gå med i EU; Det var att vi skulle vara just med för att kunna påverka.
Vidare har EU expanderat med ett antal länder som uppenbarligen bara gått med för att få del av EU-kakan. I andra fall har EU fått ställa upp med penningpåsen när ländernas ekonomi varit så usel att ekonomisk katastrof varit förestående. Man undrar hur mycket pengar t.ex. Grekland kostat svenska skattebetalare.
I denna artikel kan man läsa att det som nu ruskar om EU är att det handlar om en maktelit som inte vill bli störd. Otvivelaktigt är det så, överbetalda politiker som har ett minimum av demokratiskt fundament att stå på, och under åren hittat på olika larviga småförslag för att på så sätt legalisera sin existens och position. Hur många små larviga bestämmelser har inte EU kommit med under åren och som vi i Sverige måste anpassa oss till? Jag kan räkna upp ett otal.
Under regeringen Reinfeldt, började dessutom EU-kostnaderna skena ordentligt, och bara under perioden 2010-2015 dubblerades nettobetalningen till EU och slutar på ca 165 miljarder. Anledningen till att jag inkluderar 2015 är att det belopp Sverige skulle betala till EU förutsätts ha blivit beslutat 2014. Vi har ”EU-migranter” snart i varje gathörn och förutom detta har ekonomiska migranter i hundratusental sökt sig till detta land, och trots Dublin-överenskommelsen, kunnat transitera sig till Sverige. Vad kostnaden för att härbärgera dessa (samt deras anhöriga), lär vida överstiga vad vi netto betalar till EU.
Så nu har England beslutat sig för att lämna EU. Det som stör EU-parlamentarikerna mest är givetvis att det är ett direkt demokratiskt beslut. Sådana är givetvis opassande, populistiska och medborgarna är dumma outbildade som inte har visioner eller förstår sitt eget bästa. I Skottland snackas om att man tydligen ska sätta upp ett eget val, men då måste man ställa sig frågan varför man deltog i valet i första läget om man inte anser vara en del av UK.
Jag tror det är en vändning, om än liten i världshistorien. Politikerna sitter inte längre säkert på sina mandat från senaste valet och med representativ demokrati som garant. Internet sprider information sekundsnabbt, man kan inte längre lita på de klassiska propagandaapparaterna för att dölja sina tillkortakommanden. Public Service i detta land är ett typexempel.
Gemene man är idag inte alls så kuvad och outbildad som när den representativa demokratin skapades. Information finns överallt och alla kan nu skapa sig en egen uppfattning, och inte bara de politikernas partikanslier tycker att man ska ha och få välja mellan.

Det finns ett litet välmående land i mitten av Europa som inte är med i EU. Man har folkomröstningar som är beslutande och värnar demokratin. Allt från handuppräckningar på torget till landsomfattande folkomröstningar fungerar utmärkt och är beslutande i Schweiz. Lär av detta, och förpassa den överstatliga s.k. unionen som uppenbarligen inte fungerar till historiens skräphög. På denna skräphög ligger redan ett antal ideologier som inte fungerat.
Demokrati fungerar, om medborgarna känner delaktighet i, och kan besluta i frågor som berör dem. Ju längre bort från medborgarna dessa beslut fattas, ju mindre demokrati. Ju längre bort, med överstatlighet, representativ demokrati och ju längre mellan valen – ju mindre demokrati.

Som jag tidigare påtalat, har Sverige egentligen mycket större anledning att gå ur. Vi betalar mycket mer per capita netto till EU än vad UK gör, och vidare har vi tagit emot mest migranter i hela västvärlden per capita de senaste åren med enorma kostnader som direkt följd.
Vi har alltså rent krasst betydligt större anledning att lämna EU än något annat land.
Brexit kan bli en ren dominoeffekt. England var en stor nettobetalare till EU (s.k. EU avgift), även om man per capita betalade drygt hälften av vad vi i Sverige betalar.
Vid Brexit mister alltså EU dessa pengar, men påföljden att bördan faller på övriga nettobetalande länder. Vidare är det ju så att politiker sällan kan minska sina utgifter, vilket innebär att man i stället kommer att höja EU-avgifterna för nettobetalande länder. Större börda för färre alltså, och dominoeffekten startar.
Problemet vi har är att man redan sträckt skatteuttaget till max, och alltså inte kan ge mer pengar till EU. Pengarna behövs inom landet då det börjar knaka i fogarna; vi har inget försvar, skolorna är usla, sjukvården kass, pensionerna låga med fattigpensionärer, o.s.v. För att inte nämna alla problem och kostnader som den sanslösa invandringspolitiken fört med sig.
Det är med denna bakgrund Löfvéns uttalande om att inga länder ska ”åka snålskjuts” på EU (
länk). Vi har alltså sedan 1995, betalat 346 miljarder till EU i netto. Ett otal länder har åkt och åker snålskjuts på EU, allstå alla länder som har tagit eller tar emot pengar av EU. Ovanpå detta har vi att man transiterat ekonomiska migranter, trots Dublin-överenskommelsen, genom hela Europa till Sverige. Vi har hej-hej i snart vartenda gatuhörn (s.k. EU-migranter).
Mot den bakgrunden borde vi sluta betala ett öre till EU då vi dragit vårt strå till stacken och tänker inte bli utnyttjade längre, av länder inom unionen som just ”åker snålskjuts”.
Det är även helt uppenbart att man framgent kommer vilja ha mer i EU-avgift för att täcka bortfallet av England. Detta avfärdar Löfvén givetvis, men kommer bli en ren realitet.

måndag 27 juni 2016

Locket på, polisen?

Jag gick in på polisens hemsida för att leta efter våldtäkten i Vänersborg och vad polisen skrivit. Nu inträffade det märkliga; detta brott finns inte som nyhet eller är ens rapporterat som händelse.

Så jag kollade vad som rapporterats i hela landet några dagar bakåt och hittade inte ett enda sexualrelaterat brott (
länk). Mycket märkligt eller hur?

söndag 26 juni 2016

Ny gruppvåldtäkt - som vanligt


Det händer hela tiden i det nya och berikade Sverige. För mig är en våldtäkt ett allvarligt brott och i min bok är gruppvåldtäkter en ren omöjlighet. Men jag är ju svensk…
Idag kan vi ånyo i media läsa om en gruppvåldtäkt, denna gång i Vänersborg (länk). Man kan som vanligt och med låga odds gissa vad det är för personer som begått brottet. Polisen går givetvis inte ut med några som helst signalement eftersom det är viktigare att vara PK än att få fast gärningsmännen (länk). Man har alltså ”hört” kvinnan men kan inte gå ut med några signalement. Nu ska man ägna sig åt dörrknackning, ett rent spel för galleriet. Den som frågar två gånger brukar få svaret att man inte kan lämna ut några signalement av ”utredningstekniska skäl”.

Det råder alltså ren rättsröta, både beträffande polisen och rättsväsendet. Dirigent till detta är politikerna, som på alla sätt försöker dölja i synnerhet sexualbrott som begås av personer med utländsk bakgrund.

Men eftersom vi nu vet att de som kommer till detta land är gravt överrepresenterade när det gäller i synnerhet sexualbrott, varför tar man då inte DNA-prov på dem? Hur skulle detta kunna vara integritetskränkande då alla svenska födda från 1975 tvingats lämna DNA vid födseln?
Svaret är ganska enkelt; det handlar inte alls om skydd av den personliga integriteten. Det handlar om att dölja brottslighet. Skulle man ta DNA på alla s.k. flyktingar skulle sannolikt ett större antal kunna dömas för sexualbrott och sanningen skulle uppdagas, trots domstolarnas förmåga att hitta kryphål i lagen och döma ut rena skämtbelopp i skadestånd.

Rättsrötan blir värre för varje dag. Låt oss nu se om polisen i Vänersborg går ut med beskrivningen av gärningsmännen. Deras ålder är dock föga relevant men det man på sin höjd kan förväntas publicera.
Några fällande domar är inte att vänta, det är en högoddsare.

Demokrati?

Så här med backspegel kan man ju som svensk fundera lite på vilka fördelar det varit att vi är med i EU. Min slutsats blir att det har kostat betydligt mer än det smakat. Vi är och förblir ett litet land uppe i norra Europa som mig veterligt inte påverkat EU ett dyft.
Jag minns idag en av huvudmotiveringarna till att gå med i EU; Det var att vi skulle vara just med för att kunna påverka.

Vidare har EU expanderat med ett antal länder som uppenbarligen bara gått med för att få del av EU-kakan. I andra fall har EU fått ställa upp med penningpåsen när ländernas ekonomi varit så usel att ekonomisk katastrof varit förestående. Man undrar hur mycket pengar t.ex. Grekland kostat svenska skattebetalare.
I denna artikel kan man läsa att det som nu ruskar om EU är att det handlar om en maktelit som inte vill bli störd. Otvivelaktigt är det så, överbetalda politiker som har ett minimum av demokratiskt fundament att stå på, och under åren hittat på olika larviga småförslag för att på så sätt legalisera sin existens och position. Hur många små larviga bestämmelser har inte EU kommit med under åren och som vi i Sverige måste anpassa oss till? Jag kan räkna upp ett otal.
Under regeringen Reinfeldt, började dessutom EU-kostnaderna skena ordentligt, och bara under perioden 2010-2015 dubblerades nettobetalningen till EU och slutar på ca 165 miljarder. Anledningen till att jag inkluderar 2015 är att det belopp Sverige skulle betala till EU förutsätts ha blivit beslutat 2014. Vi har ”EU-migranter” snart i varje gathörn och förutom detta har ekonomiska migranter i hundratusental sökt sig till detta land, och trots Dublin-överenskommelsen, kunnat transitera sig till Sverige. Vad kostnaden för att härbärgera dessa (samt deras anhöriga), lär vida överstiga vad vi netto betalar till EU.
Så nu har England beslutat sig för att lämna EU. Det som stör EU-parlamentarikerna mest är givetvis att det är ett direkt demokratiskt beslut. Sådana är givetvis opassande, populistiska och medborgarna är dumma outbildade som inte har visioner eller förstår sitt eget bästa. I Skottland snackas om att man tydligen ska sätta upp ett eget val, men då måste man ställa sig frågan varför man deltog i valet i första läget om man inte anser vara en del av UK.
Jag tror det är en vändning, om än liten i världshistorien. Politikerna sitter inte längre säkert på sina mandat från senaste valet och med representativ demokrati som garant. Internet sprider information sekundsnabbt, man kan inte längre lita på de klassiska propagandaapparaterna för att dölja sina tillkortakommanden. Public Service i detta land är ett typexempel.
Gemene man är idag inte alls så kuvad och outbildad som när den representativa demokratin skapades. Information finns överallt och alla kan nu skapa sig en egen uppfattning, och inte bara de politikernas partikanslier tycker att man ska ha och få välja mellan.

Det finns ett litet välmående land i mitten av Europa som inte är med i EU. Man har folkomröstningar som är beslutande och värnar demokratin. Allt från handuppräckningar på torget till landsomfattande folkomröstningar fungerar utmärkt och är beslutande. Lär av detta, och förpassa den överstatliga s.k. unionen som uppenbarligen inte fungerar till historiens skräphög. På denna skräphög ligger redan ett antal ideologier som inte fungerat.

Demokrati fungerar, om medborgarna känner delaktighet i, och kan besluta i frågor som berör dem. Ju längre bort från medborgarna dessa beslut fattas, ju mindre demokrati.
Som jag tidigare påtalat, har Sverige egentligen mycket större anledning att gå ur. Vi betalar mycket mer per capita netto till EU än vad UK gör, och vidare har vi tagit emot mest migranter i hela västvärlden per capita de senaste åren med enorma kostnader som direkt följd (
länk).

fredag 24 juni 2016

346 miljarder

Jag "roade" mig med att titta på hur mycket pengar Sverige i netto betalat till EU sedan 1995. Det blev denna tabell:
År 
Netto
2016
-19,1
2015
-34,5
2014
-29,6
2013
-27,1
2012
-21,6
2011
-18,3
2010
-17,5
2009
-7,3
2008
-20,5
2007
-13,6
2006
-13,5
2005
-13
2004
-14
2003
-6,3
2002
-11,3
2001
-14,8
2000
-13,3
1999
-11,6
1998
-11,3
1997
-11,3
1996
-6,4
1995
-9,8
 
 
Summa:
-345,7

Källa EU-upplysningen (länk).

Finns det månne någon som anser att detta har varit ett ansvarsfullt spenderande av svenska skattebetalares pengar? Om så är fallet tar jag gärna debatten.

Långsiktighet och stabilitet?


Löfvén svarade på en fråga om konsekvenserna av Englands omröstning gällande EU, och menade att vi i Sverige behöver ”långsiktighet och stabilitet”.

Så låt oss nu fråga oss vad föregående och sittande regering uppnått när det gäller just detta? Regering Löfvén har alltså tillåtit en sanslös invandring, denna i sin tur har medfört enorma kostnader och problem. Vi har en underbalanserad budget och lånar pengar (Tack Löfvén). Vi har inget försvar, vi har skolresultat som dalar, vi har usel sjukvård, taskiga pensioner och världens högsta (eller näst högsta) skattetryck.
Samtidigt skickar vi runt 20 miljarder 2016 netto till EU (länk). På några år har vi börjat se ”EU-migranter” som sitter och tigger i snart vartenda hörn i städerna, i andra fall är det asfaltläggare som drar runt och skitar ner. Man släpper in lågutbildade migranter som uppenbarligen smugglat sig genom hela EU. Man kliar sig sedan i klumpen om hur man ska få dessa i arbeten som inte finns. Anhöriginvandring. Högre skatter i kommunerna (länk). Regeringen beviljade just 283 miljoner extra till polisen baserat på enbart kostnader orsakade av den förda migrationspolitiken (länk polisen).

Ovanpå detta har vi s.k. utanförskapsområden, alltså områden där gängkriminaliteten härskar. Sexualbrotten försöker man tappert mörka eftersom överrepresentationen av personer med utländsk bakgrund är direkt slående. Jag har skrivit om detta tidigare och här är ytterligare ett fall (
länk).

Man är naiva nog att tro på ett flumsamhälle där muslimer ska acceptera och accepteras, och understödjer muslimska organisationer. Eventuellt tror man, att man kommer man undan muslimska terrordåd ju mer accepterande man är för islam, och dumheter knutna till islam.

Det är ganska mycket man lyckats med på några år…så låt oss ställa oss frågan om vad regeringen Löfvén gjort för just ”långsiktighet och stabilitet” i detta land?

onsdag 22 juni 2016

Rättsröta - igen


Ytterligare en rättsskandal att lägga till högen (länk). I artikeln tjafsas det en massa om gärningsmannens ålder. Låt oss i stället fråga oss på vilket sätt dennes ålder gör tjejens skador mindre, med rättens logik? Blir knivjacken kortare och ytligare för att gärningsmannen inte fyllt 18?
Hur gammal är man, när man fattar att man inte skär andra människor i ansiktet med kniv? Går det upp ett Liljeholmens exakt vid 18 års ålder, att man inte får skära folk med kniv, men innan dess är det ok och ursäktligt p.g.a. låg ålder?

Alltså; ännu ett fall av ren rättsröta, där man kopplar bort all logik, struntar i brottsoffret och uppenbarligen har instruktioner från politikerna att sopa alla problem som är direkt relaterade till invandringen under mattan, antingen med friande domar eller rent larvigt låga straff.
I fall som dessa finns det helt enkelt inga s.k. förmildrande omständigheter. Det är snarare tvärtom; men kommer som s.k. flykting från ett annat land och begår ett grovt brott, ljuger om sin ålder, och försöker sedan utnyttja ett kryphål i svensk lag som borde avskaffas.

Hur stor skillnad gör Sverige?


Det har nyligen varit en debatt i riksdagen om olika skärpningar av flyktingmottagningen, åldersbestämningar och anhöriginvandring.
Detta är en i det närmaste patetisk diskussion där man tror att man gör någon om helst skillnad. Vi har alltså ”flyktingar”, 2014, 82 tusen och 2015, 162 tusen. Dessa har alltså transporterat sig genom hela EU, hundratals mil, över dussintalet gränser, betalat flyktingsmugglare för transporten och sedan dyker man upp i Sverige och hävdar att man är flykting. Man ljuger vilt om ålder och anledningar för att beviljas status som flykting. Väl med ett PUT vars bäck inte torkat ”hittar” man helt plötsligt halva släkten och vi har en vansinnig anhöriginvandring. Problem har vi redan så det räcker med utanförskapsområden, en sjukvård som är ett skämt, skolor som dalar i kvalitet, stenkastningar, bilbränder, fattigpensioner och mycket annat som offras på migrationens heliga altare.
Allt blir sedan rent patetiskt när man beaktar att vi är ett litet land i norra Europa som inte kan göra någon som helst skillnad.
UNHCR rapporterade för någon dag sedan att det finns 65 miljoner riktiga flyktingar i världen. Alltså är det inget som helst problem att göra ett tårtbitsdiagram över hur stor skillnad Sverige gör. Det är ju lite svårt att jämföra stora siffror om man inte presenterar det grafiskt.
 

Men man må då även beakta att av den lilla tårtbiten Sverige står för är 90-95 % inte alls flyktingar, utan bara ekonomiska migranter. Ty Sverige äro paradiset där alla blir försörjda och kan leva ett gott liv på naiva svenskars bekostnad.

söndag 19 juni 2016

En skamdom enligt politiska direktiv

För några dagar skrev jag om att svenska domstolar har order om att hellre fria än fälla om personer med ”utländsk härkomst” begår brott, och i synnerhet sexualbrott.
Man fiskar med ljus och lykta efter förmildrande omständigheter, letar kryphål, dömer ut låga straff (om ens några), och sätter larvigt låga skadestånd, som den dömde givetvis inte kan betala.

Den första frågan är om alla förmildrande omständigheter gör brottet mindre? Brottsoffret kommer i andra rummet och den drabbade är alltså mindre drabbad om det finns en hel rad kryphål som gör att straffet blir mindre. Ålder är uppenbarligen ett typexempel: spelar det någon roll för brottsoffret om gärningsmannen är 17 eller 18 år? Blir en våldtäkt mindre för att gärningsmannen inte fyllt 18? Blir en skada mindre och en sak mindre stulen för att tjuven hade en taskig uppväxt och för liten julgran, eller kommer från Långtbortistan?


Det är dags att se till den skada som orsakats och den som drabbats av ett brott än att fiska efter förmildrande omständigheter när det gäller gärningsmännen.

Det senare fallet är alltså en 13-åring som våldtagits, och gärningsmannen döms till "skyddstillsyn, samt ett skadestånd som han uppenbarligen inte kommer att betala. Trots att han har en identitetshandling som visar att han är över 18 år och utländsk medborgare utvisas han inte.

Man kan bara summera; ånyo en dom som är en ren skam för vilket rättssamhälle som helst i ett modernt västerland – det är mer synd om gärningsmännen än brottsoffren. Samt ytterligare ett konstaterande att domstolar är marionetter i politikernas snören.

Hela problematiken liknar hur svensk Trafiklagstiftning fungerade för sådär 100 år sedan; det var givetvis en förmildrande omständighet om föraren till ett fordon var berusad då en olycka skett. Alla fattar ju att det inte är lätt att köra ett fordon berusad...eller hur?
Men hur fungerar trafiklagstiftningen idag?

lördag 18 juni 2016

Lyssnat på SD tidigare?


Man undrar hur många gånger SD krävt att man ska åldertesta de som kommer hit och påstår att de är under 18 år, för att bli klassade som ensamkommande flyktingbarn. Alltid med samma resultat; antingen blir svaret att det är integritetskränkande eller att det är för stor osäkerhet i metoderna. I denna artikel kan man läsa att migrationsverket menar att det finns tveksamheter i 70% av fallen och vi har sett liknande siffror t.ex. från Norge.
Givetvis är det så att alla medicinska metoder har felmarginaler, (länk, läkartidningen) men de är ändå mer rättvisande än visuella bedömningar i kombination med egen uppgiven ålder. För ett tag sedan kunde vi läsa att om personen såg ut att vara under 40 år var det accepterbart att göra ålderbedömningen ”barn” på migrationsverket. Det var tydligen en inofficiell regel på migrationsverket och inget någon skulle våga skriva ner i en officiell instruktion.
Det blir givetvis så att man kanske med handledsröntgen missar med kanske 2-3 år (med 95 % konfidensintervall), eller att man har kanske samma felmarginal med tandröntgen. Men det är alltså inget som hindrar att man kombinerar dessa metoder för att få bättre åldersbestämning.

Hur man än vrider och vänder på problematiken, gäller det att göra vad man kan och göra sitt bästa än att inte göra något alls, och man filtrerar i alla fall bort de värsta lögnarna.

Men nu inställer sig en annan problematik som inte nämns i artikeln; det finns alltså runt 18.000 personer på migrationsverkets bord som man skulle behöva åldersbestämma. För varje dag som går blir dessa personer äldre och det blir alltså svårare att säga hur gamla de var den dag de kom till Sverige. Alla blir vi äldre. Dessutom handlar det om två saker till; var finns resurserna för att röntga 18.000 handleder, kanske tandröntgen eller andra åldersbestämningsmetoder? Vidare kan man räkna med att det fodras ett beslut för detta som ska förankras politiskt. Redan där stöter man på patrull och innan ett sådant förslag kan bli verklighet pratar vi om kanske år. I synnerhet med en regering som sitter i knät på miljömuppar och kommunister. . Jag skulle dock tro att man gör så att man inte retrospektivt undersöker alla man släppt in, utan inriktar sig på de som kommer till landet från det datum man fattar beslutet.
Hade man lyssnat på SD i första läget och för flera år sedan hade problemet inte funnits idag, kan man kallt konstatera. Efterklok? Nix, inte denna gång heller. Det är ett rent faktum att regeringen och alliansen tvingas krypa till korset även denna gång och försöka lansera SD:s tidigare förlag som nya och egna.

fredag 17 juni 2016

Rättsröta

Jag har ju tidigare påtalat att domstolarna har fått instruktioner om att hitta kryphål i lagen för att kunna fria vid våldtäkter. I den mån man inte kan svamla till det och hitta något kryphål, döms rena skamdomar ut, med lite samhällstjänst. Eventuella skadestånd är likaså larvigt låga och dessutom vet man att den eller de dömda aldrig kan betala, alltså betalas de facto inget ut.
Ovanpå detta, som säkert advokaterna och åklagare känner till, innebär detta att det inte är mödan värt att anmäla våldtäkter. Fällandeprocenten är larvigt låg, inget skadestånd utdöms och skadan är redan skedd. I och med detta ökar alltså mörkertalet för varje dag som går. Signalen i samhället är att våldtäkter inte straffas, och brottet som sådant negligeras.
I det aktuella fallet råder inget som helst tvivel om att det var en klockren gruppvåldtäkt, det är bara larvigt att påstå något annat.
Man ställer sig dock frågan varför politikerna ger instruktioner till domstolarna, och med vilken rätt de gör det? Men konsekvensen blir i alla fall att man mörkar alla typer av sexualbrott, och i synnerhet våldtäkter. 1996 och 2005 tog BRÅ fram statistik på olika överrepresentationer, och kom i den senaste (ev. sista), fram till att personer med utländsk härkomst var överrepresenterade med 250%, gällande sexualbrott. Sedan slutade man bara med att ta fram sådan statistik. Mycket märkligt, men det ger en klar indikation om att det är politikerna som talar om för myndigheterna vad som gäller.
Det har nu gått så långt att polisen inte går ut med några signalement, om dessa på något sätt indikerar att en förövare inte är svensk. Det är alltså viktigare att vara PK än att ta fast brottslingar.
På BRÅ:s hemsida kan man se att antalet sexualbrott till och med minskar. Detta är en bild från deras hemsida:

Ett typexempel på hur man ljuger med statistik, och ska ge bilden att antalet sexualbrott minskar. I texten under svamlas det en massa om olika åldersgrupper, sammanboende, storstadsregioner och annat, men inte ett ord om någon överrepresentation beträffande personer med utländsk härkomst eller religion. Med tanke på den senaste tidens invandring skulle dock sådan statistik vara synnerligen relevant, om BRÅ verkligen ägnar sig åt att förebygga brott och identifiera olika riskfaktorer. Men uppenbarligen är så inte fallet, man ägnar sig i stället åt att dölja brottslighet i kombination med domstolarna. Varifrån dessa instruktioner är ganska uppenbart.
I Metro kunde man i slutet på förra året läsa detta:"Hur många faktiska våldtäkter som begås är det alltså ingen som vet. Brå uppskattar att ungefär 10–20 procent av alla våldtäkter anmäls och av dessa så är det bara 20 procent som det går att knyta en misstänkt till brottet." (länk).
Alltså: 0.1 till 0.2 x 0.2 ger 2-4%. Redan det en skrämmande låg siffra, men den säger inget om hur många som fälls för våldtäkter, det handlar bara om misstanke.
Om sedan fällandeprocenten ligger på 20% hamnar vi på 0.4 till 0.8%. Det stämmer alltså ganska väl överens med BRÅ:s graf ovan, beaktandes ett mörkertal på runt 99%. 
Men i det idag aktuella fallet: Ännu en rättsskandal (länk) alltså, att läggas till raden. Minst 4 personer gruppvåldtar en berusad tonårstjej och har vakt utanför dörren. Hon står uppenbarligen helt rättslös enligt svenskt s.k. rättsväsende. 

torsdag 16 juni 2016

Den svenska företagssjukan


Ett opolitiskt inlägg denna dag...
En gång hade jag ett arbete och upptäckte att jag egentligen inte behövde arbeta. Jag kunde flyta runt på möten eller fixa egna möten. Blev det lite tid över fanns det alltid lite utbildningar på intranätet, eller idiotiska undersökningar på intranätet man skulle fylla i för att berätta hur man upplevde sin arbetssituation.
Det var ett gigantiskt internationellt företag, men som drabbats av de svenska mötesnojjan. Man bjuder i en massa folk till möten och alla inblandade ska uppdateras och ”tycka till”, och på så sätt uppnår man svensk nirvana som kallas konsensus.
I synnerhet är projekt drabbade, där projektledare ska visa ett multikolorerat XL-ark med tidsaxel x, och de olika aktiviteterna på den andra axeln, y. Eftersom man nu ska klämma in så mycket som möjligt på skärmen och sedan flumma omkring och beskriva aktiviteterna, slutar hela soppan i med 10 punkters skrift som är knappt läslig och sedan prata till arket. Ett extra minus är om man ägnar sig åt att ändra arket under mötets gång och skriva in texter i rutorna.
Ett annat fenomen på samma tema är att man hamnar på ett möte men är bara berörd av kanske 10-20% av det som ska avhandlas. Då förväntas man sitta och värma sin stol 80-90% av tiden och har inget att tillföra mötet.
Sedan var det något som heter presentationsteknik. Det verkar inte finnas en enda person i Sverige som har en aning om vad det handlar om. Att sitta och trycka på sin dator är usel sådan, man rör sig och snackar med alla stående, pekar på den punkt man talar om. Excel är ett kalkylprogram inget presentationsprogram. Man surfar inte runt bland olika dokument eller letar efter dessa i datorn, medan mötesdeltagarna väntar. Att hantera PowerPoint verkar ingen i detta land kunna. Man klämmer inte in massa skämt eller rörlig grafik. Man klämmer inte in så mycket man kan på en slide och minskar texten efter behov.
Men framför allt – man är förberedd, engagerad och vet vad man ska säga, har ett klart budskap.

Är det någon som känner igen den svenska företagssjukan?

onsdag 15 juni 2016

SVT: kostnaderna för migrationsverket.

Är det någon som tvivlar på att de senaste årens migrationspolitik är ett enormt kostsamt fiasko, bekostat med skattepengar. På denna länk av SVT har vi alltså svart på vitt beträffande de statliga utgifterna. Till dessa kommer givetvis kommunernas kostnader som lär rendera i kommande kommunala skattehöjningar. Man kan notera att man sannolikt under ”Internationellt bistånd”, inkluderar nettobetalningen till EU som per capita är nästan dubbelt så stor som Storbritannien tycker är så anmärkningsvärt att de folkomröstar om detta om några dagar.
Hur kan våra styrande politiker vägra att inse rena fakta? Hur kan de förvägra medborgarna information? Hur kan de tillåtas stänka små vackra blå stjärnor i våra ögon om hur bra det är med ”berikning”, när kravaller, gängkriminalitet och bilbränder är legio i ”utanförskapsområden” man skapat? Lite harmlöst vill man nu göra det straffbart att åka till IS, eller uppmana till eller understödja terroristresor.

Faktum kvarstår; den sanslösa migrationen kostar mer än vad det får kosta att försvara landet. Det är regeringens prioritering enligt det statliga nyhetsorganet SVT.

Visst, du kan ju tycka att detta är en propagandasite. Det är det, med mina åsikter om hur jag vill att svensk politik ska bedrivas och vad som är viktigt för landet. Kalla det propaganda om du vill, ty det finns egentligen ingenting som är objektivt och tillhandahåller nyheter, fakta, information eller utbildning. Allt är propaganda, det är bara att inse. Men hävdar man att det är opolitiskt för att medborgarna ska kunna skapa sig egna åsikter – ju mer propaganda är det, det är bara att inse. Propaganda är vidare lika mycket vad man berättar som vad man inte berättar. Invandringens kostnader är ett typexempel på information man inte berättat om i detta land, alltså ett fall av ren propaganda. När nu de rena kostnaderna för migrationsverket överstiger försvarets, kanske det börjar tändas ett ljus i medborgarnas huvuden. Vi pratar alltså om bara kostnaderna för migrationsverket, inget annat. Lägger vi på andra kostnader hos kommunerna, för polisen, fångvården, rättegångar, hos arbetsförmedlingarna, skolor, SFI, diverse arbetsmarknadspolitiska åtgärder och en hel del annat hamnar man sannolikt på det dubbla.

Men alltså bara kostnaderna för migrationsverket överstiger alltså kostnaderna för försvaret och samhällets krisberedskap anger SVT som knappast kan anses som en site för fakta/opartisk information.
Var tycker du gränsen går för den sanslösa migrationspolitiken? Barkbröd, pensionärer som svälter ihjäl på äldreboenden, för att det är så  synd om varenda kotte som lyckats smuggla sig till detta land, och alla kottens anhöriga?

tisdag 14 juni 2016

Svensk lag då?

Religionsfrihet väger inte något alls, polisen har helt fel (länk). Det handlar inte ett dyft om att folk har rätt att ha sin religion. Det handlar om att fungera i ett modernt västerländskt samhälle, respektera lagar och regler samt hur man uppför sig. Man döljer inte ansiktet, man skakar hand, män och kvinnor kan bada tillsammans, man kan inte ställa krav på att slippa fläskkött eller på att djur ska halalslaktas.


Hur hade man annars kunnat tänka sig att få integration? Att man ska skapa olika parallellsamhällen där koranen och sharialagar gäller, och att brottslingar ska dömas efter olika regelverk baserat på tro eller etnisk härkomst? Hur ska man hantera hedersrelaterade brott? Har man olika segregerade områden uppstår givetvis problemet att i dessa är hedersbrott accepterade.


Allt faller på sin egen orimlighet, och det stora problemet är kanske inte muslimer per se, utan svenska politikers undfallenhet beträffande olika särbehandlingar baserade på islam. Hade man på ett tidigt stadium satt ner foten och tvärvägrat alla dumheter som islam för med sig hade man sluppit problemet idag. I detta land gäller svenska normer och svensk kultur, mycket baserat på bibeln men så är det bara och ett rent historiskt faktum. Att inte ställa krav och att acceptera muslimska dumheter är i det långa loppet att begå seppuku som nation. Det gäller att integrera de som valt att komma hit, inte att skapa parallellsamhällen vilket all acceptans av dumheter kommer att leda till.


Så skånepolisen anser att man inte behöver skaka hand. Jag vet inte hur gammal denna tradition är, men så gör vi i detta land. Passar inte våra regler är det bara att flytta till valfritt annat land där man har andra hälsningsregler. Man tar seden dit man kommer. I Japan bugar man vilket jag gjort många gånger där. I Sverige skakar japanerna hand när de är på besök.


För några dagar sedan skrev jag om ett liknande fall i Schweiz; två ungdomar vägrade att skaka hand med sin lärarinna. Utslaget blev att om de inte tänkte skaka hand med sin lärarinna väntar böter på uppemot 40.000 SEK. Det handlar alltså inte om religion det handlar om kontakten mellan människor i det landet man kommit till, integration och acceptans. Människor som tror att de kan isolera sig från den kultur och levnadsregler som gäller i ett land har inget i landet att göra. I Sverige hälsar vi genom att skaka hand, precis som i Schweiz. Kvinnor har rätt att gå med den klädsel de anser passar och inte för att muslimer kan finna det attraherande eller stötande (
länk).

Jag skiter blankt i religionsfriheten, i synnerhet när det gäller islam som inte bör klassificeras som en religion. Accepterar man inte svenska fundamentala levnadsregler är det inget vi ska ta hänsyn till.
Religionsfrihet väger aldrig tyngre än svensk lag, i synnerhet när de krav man kommer med är både oss främmande och vad imamer tycker eller baserade på en gammal skrift runt 1400 år gammal.

måndag 13 juni 2016

Ännu en olycka?


När man läser svenska media efter terrordådet i Florida, slås man direkt över att man försöker nedtona, eller helst inte ens nämna att mördaren var muslim och hade anslutit sig till IS. Man skriver helst om att han visade hat mot svarta och homosexuella. NYT skriver: ”Labeling the attack an act of domestic terrorism, law enforcement officials said Mr. Mateen had called 911 once the attacks began and swore allegiance over the phone to the Islamic State.” (länk).
Samma sak i Badische Zeitung på
denna länk.
Det är ju ingen nyhet att mulimer har ett hat mot hbt-personer, om sedan personen är med i IS eller någon annan terrororganisation är sekundärt. Samma principer gäller inom alla dessa organisationer d.v.s. att hbt-personer inte accepteras, för att uttrycka mig diplomatiskt.
Pudelns kärna till detta terroristdåd är precis som i otalet andra är alltså islam, det går inte att komma ifrån. Det är rent naivt att tro att någon samexistens med islam i ett modernt västerland ska fungera med någon variant av light-islam. Det kommer alltid finnas mer radikala och potentiella terrorister så länge det finns muslimer.

Det orimliga är även att kunna tro att man kan förutse alla terrorbrott av denna typ innan de händer och på detta sätt förhindra dem i sin linda. Förutom att det leder till stora ingrepp i den personliga integriteten, som vi sett i massor med fall, samt skärpning av olika lagar t.ex. avseende vapeninnehav, faller det på att man måste kunna bevisa planer. Det ligger i sakens natur att potentiella muslimska terrorister givetvis försöker dölja sina planer samt med tiden blir ”duktigare” på detta.

Man kan jämföra problematiken med att satsa på ett missilförsvar d.v.s. antirobot-robotar, där man inte har någon aning om varifrån, när eller vilka robotar man kommer att bli anfallen med. Det är betydligt mer effektivt att se till att det inte finns någon möjlighet att skjuta iväg robotar i första läget, än att försöka hindra robotar att träffa sina mål.

Mot bakgrunden av alla terrorbrott som inträffat, och som kommer att inträffa, finns bara en väg att gå; det är att angripa pudelns kärna och i första läget officiellt klassa ner islam till en religiös sekt i stället för att kalla den religion. Vidare måste man förhindra spridning i synnerhet till västerländer och inte acceptera några som helst särbehandlingar eller krav baserade på islam. Kommer man med krav baserade på en bok från 600-talet och är omotiverade, har man inga som helst relevanta argument så enkelt är det.
I detta land kan man avfärda asatro från vikingatiden som nonsens, emedan man ska acceptera islam som är baserat på en bok som skrevs några hundra år före vikingatiden och som inte uppdaterats.
Eller kanske var det bara en ”olycka” igen? (tack Romson!). Personerna som nu är mördade råkade gå i skottlinjen samtidigt som gärningsmannen av misstag tryckte av. Ärligt talat; det går inte längre att varken försöka dölja eller förljuga sambandet mellan islam och alla terrorangrepp. Islam är och förblir en militant sekt som inte kan finnas i samexistens med moderna västländer.

Swexit


Kan någon ge mig fördelarna med att vara med i EU? Facit som jag ser det är att vi spenderat 100-tals miljarder till en organisation med en enorm byråkrati som blandat sig i det mesta man kunnat hitta på, samt spenderat enorma summor till länder som inte skulle haft ett dyft av svenska skattebetalares pengar. Vad har jag för glädje av att mina skattepengar hamnar i Grekland, Estland, Ungern eller Portugal?
Vilken glädje har jag av att det sitter ”Hej-hej” i snart vartenda hörn i våra städer? De nedrivna gränserna har medfört att varenda kotte från olika krigszoner kommer hit och blåljuger om ålder och bakgrund för att få del av det välfärdssystem jag och mina föräldrar byggt upp.
Vi borde alltså gå ur detta byråkratiska elefantiasisprojekt omedelbart. Det har inte fört med sig en enda positiv sak jag kan finna.
Man anförde inför inträdet i EU, att vi skulle vara med och påverka som en del av EU. Sanningen är snarast att vi drabbats och den påverkan vi kunnat göra är helt enkelt marginell.
Nu ser alltså UK anledning att gå ur EU. Men mot den bakgrunden ska man veta att England betalar drygt hälften av vad svenska skattebetalare betalar till EU per capita. Alltså har Sverige egentligen större anledning än England att gå ur EU.
Kartan nedan beskriver problematiken där ländernas betalning per capita färgkodats.

fredag 10 juni 2016

Trygghetskameror?

Polisen har alltså fått tillstånd att rigga upp kameror i Tensta (länk). Man kallar det Trygghetskameror, vilket är ganska kul. Är det någon som känner sig tryggare för att det finns kameror? Vem säger: ”-Aha, här finns kameror så jag är säker.”. Sannolikt är att polisen kommer använda sig av dessa för att identifiera olika ungdomar i trakten, medan det tungt kriminella buset knappast springer runt på dessa platser och gör upp affärer eller ger order.

Vidare har ungdomarna säkert huvor eller täcker ansiktet när de gör saker och inte vill bli identifierade. Kläder duger ju knappast som identifiering eller fällande domar.

Så man har gjort något – i stället för att lösa problemet ska man med svensk mjäkighet rigga upp ”trygghetskameror”. Vad sägs om gummikulor, till att börja med?

Jag tror inte att jag skulle vilja någon ”bäst före”-tid på dessa kameror. Kanske om de är klädda med pansarplåt och skottsäkert glas. Vill buset inte ha dem i trakten är de ju utmärkta måltavlor för stenar och valfria skjutvapen.

Kör det klassiska argumentet

Polisen har uppenbarligen fällts för att de hade ett register baserat på zigenare (på nysvenska romer). Har existensen av detta register kränkt någon? Visst, det kanske inte är snyggt att ha etnicitet i ett register, men hela svenska befolkningen är registrerade i ett otal databaser, hur många vet ingen. Så det är bara att antingen extrahera ut den information man vill ha för ”träff” ur passande databas. Räcker inte det är det bara att samköra två eller flera databaser och sedan extrahera ut den information man vill ha. Det finns kameror i städerna, sannolikt med ansiktsigenkänning. Dessa är det bara att koppla mot pass och körkortsregistren så vet man var varenda person är. Extra fiffigt är att ge varje person ett unikt registreringsnummer vid födseln – dessa kallas personnummer och är perfekt för att typer av sökningar i alla typer av register och databaser.
Man kan pejla varenda mobiltelefon och
polisen vill ha tillgång till pku-registret i Huddinge där varenda svensk född efter 1975 har sitt DNA registrerat.
I efterdyningarna till ”Elfte September”, och med tilltagande muslimsk terrorism, beslöts att länderna i EU skulle ställa sina länders befolkningsregister till USA:s förfogande. Alltså kan vi idag förutsätta att CIA och NSA har full tillgång till det svenska befolkningsregistret med personnummer och allt.
Givetvis har man rätt att avlyssna all radiotrafik och SMS eftersom lagen skrevs långt innan det fanns mobiltelefoner. Vi vet att myndigheterna har tillgång till all mailtrafik och att alla uppgifter måste sparas i ett halvår (om jag minns rätt), så att man kan söka bakåt i tiden.
Det enda man inte får göra utan skälig misstanke är att öppna brev. Men det är egentligen en struntsak om man beaktar ovanstående.

Så visst, det är kanske inte snyggt att ha ett register för bara zigenare. Det hade kanske varit smartare att bara göra en sökning på personernas efternamn i befolkningsregistret, och sedan extrahera ut de aktuella personerna.
Men visst är det märkligt? Så fort ett förslag kommer som är integritetskränkande för hela svenska folket, är det ingen som protesterar, och det klubbas igenom utan problem i riksdagen. ”Du vet lille medborgare; vi är inte ute efter dig, om du bara har rent mjöl i påsen.”
Så låt oss använda detta argument även när det gäller det s.k. romregistret. ”Det är inte dig lille rom vi är ute efter – om du bara har rent mjöl i påsen.”.

onsdag 8 juni 2016

Vem är efterklok?

Inrikesminister Ygeman har tydligen påtalat att ”Det är lätta att vara efterklok.”, samt att en utredning ska tillsättas. Alt gällande flyktingkrisen givetvis och hur regeringen och Ygeman hanterade den. Sedan har han tydligen gjort en del uttalanden vilket renderat i fällande från KU samt gått emot EU-kommissionen.
Det sistnämnda är ganska allvarligt, men lite misstag när det gäller uttalanden ser jag inte så graverande.

Ygeman menar i alla fall att det är lätt att vara efterklok, (länk1, länk 2). Självklart är det så men problemställningen är mycket enkel; om man inte fattar att det orsakar enorma problem att släppa in massor med människor med andra värderingsgrunder och i synnerhet muslimer är man direkt korkad. Än värre blir det givetvis om man tillåter segregering med den s.k. EBO-lagen vilket innebär att man kan bosätta sig med personer med likadan eller liknande bakgrund. Följden av detta kan vi se i alla s.k. utanförskapsområden idag, alltså direkta konsekvenser av i synnerhet två saker; alltför stor invandring och från (för oss), främmande kulturer och islam. Vidare att man direkt motverkar all integration genom att tillåta personer att bosätta sig i områden med samma eller liknande bakgrund.
Men på ett sätt förstår jag Ygeman; han måste ha haft ett elände att sy ihop propositioner för att inte stöta sig för mycket med miljö- och vänstermupparna eftersom regeringen behövde en majoritet. När gränsen var nådd blev det decemberöverenskommelsen, vilket i sin tur renderade i beklagande miljöpartister och en spricka i detsamma.

Men låt oss fråga oss vad som är knutpunkten? Varför släpper man tveksamma minoritetsregeringar som i sin tur är beroende av kommunister? Varför går man över blockgränserna för att skapa en majoritet i riksdagen? Varför gjorde regeringen Reinfeldt en uppgörelse med miljömupparna bara för att blockera SD i riksdagen?
Det finns ett enkelt svar: Makt. Man klamrar sig fast vid makt på alla sätt man kan. Man offrar sina politiska mål och man kohandlar med meningsmotståndare enbart för att få behålla makten. Argumenten är klassiska: ”I den demokratiska situation som nu uppstått, måste man ha det bästa för landet för ögonen.”

Samtidigt handlar det om demokrati. Det finns lika många definitioner på demokrati som det finns demokratiska länder, nästan hela skalan från Nordkorea till Schweiz. Notabelt är dock att det inte finns ett enda islamiskt land som kan betraktas som demokrati (som parentes).

Men vaddå efterklok? Sedan hur många år har SD varnat för konsekvenserna av den sanslösa invandringspolitiken? Kanske Ygeman har någon form av intern socialdemokratisk naveltittning och inser att man har skadat landet med den förda politiken, eller vad är det fråga om? Enligt all logik kunde vem som helst fatta hur skadlig den förda invandringspolitiken egentligen är; kriminalitet, terrorism, sexuella övergrepp, enorma kostnader för migrationsverket, belastningar på kommunerna och mycket annat. Vi har idag ett halvt facit, och fattar man inte hur illa man skadat detta lilla land är det inte att vara efterklok. Men man har ej ännu dragit i handbromsen mer än till halvfart.

Vad vi behöver idag är ett totalt invandringsstopp utom för de som har arbeten att komma till. S.k. EU-medborgare som anträffas tiggande ska utvisas. Marockanska gatubarn likaså.
Vi behöver ett uppvaknande och en nystart för landet.

Ett nyval vore det enda rätta. Regeringen sitter i knäet på miljömuppar och är beroende av vänsterpartiet. Man har egentligen inget som helst demokratiskt mandat att bedriva den politik man för. Alltså har en liten del, kanske runt 10% fått alldeles för mycket att säga till om i svensk politik. Denna lilla klick är dessutom representanter för sina partier vilket innebär att de beslut de fattar inte är demokratiskt förankrade hos väljarna.

Jag har sedan jag startade denna blogg, ett otal gånger påtalat vansinnigheterna i den förda migrationspolitiken. Det gäller både sittande regering och tidigare. Precis som SD gjort hela tiden.
Så vem är efterklok?
Det hela handlar snarare om att ändamål (makt) helgar medlen (kohandel med småpartier).

måndag 6 juni 2016

Prova på ramadan

Man kan ju tycka vad man vill om olika religiösa högtider. En engelsman jag kände tyckte t.ex. att midsommarfirandet var en ”hednisk fertilitetsrit”. Egentligen är nu inte midsommar en religiös högtid, men aspekten är lite intressant. Givetvis har vi en del religöst baserade högtider som påsk och jul, även dessa kan säkert te sig märkliga, sedda med andra ögon.

Men nu inställer sig problemställningen om man avsiktligen ska medverka till spridningen av någon religion? Det är definitivt ingenting stater eller myndigheter ska ägna sig åt för skattepengar rent generellt. Vi har dessutom en religion som är allt annat än fredlig, i synnerhet vad beträffar de som inte tror på denna religion, och dessutom ett längt facit av rena terroristdåd. Ovanpå detta strider man inbördes som jag skrev om det förra inlägget med Libyen som exempel.

Jag finner alltså ingen som helst anledning att acceptera islam som religion. Detta baserat på att alla andra religioner som jag känner till är fundamentalt fredliga till skillnad från islam. Som jag skrivit om tidigare uppmanar man i koranen till mord på alla ”otrogna”, d.v.s de som inte är muslimer.
Sjuklövern verkar tro att man löser hela problemställningen med att vi svenskar ska ha acceptans för islam. Kanske hoppas man på att alla muslimer som kommer hit ska praktisera någon form av islam light, eller att man kan förhindra radikalisering med samtalsterapi. Kanske hoppas man att förhindra terrorbrott innan de händer, givetvis genom att göra grova intrång i alla svenskars rätt till personlig integritet, som t.ex. att öppna det svenska DNA-registret för polisen och SÄPO.
Så vad händer när man tittar på SvD:s öppningssida på nationaldagens morgon? Man drabbas av någon idiotisk propaganda att man ska prova på ramadan (se bild).Jag frågar mig vad man håller på med, ”Prova på ramadan”? Varför skulle någon vilja göra det som inte är muslim? Är det någon bantningskampanj, eller månne bara någon sympatiåtgärd och självspäkeri?

Denna idiotiska kampanj är uppenbarligen en del av islamiseringen av landet, vidare bekostas den med skattepengar från EU enligt Fria Tider (
länk).

Man måste helt enkelt börja inse att islamiseringen av landet är ett direkt hot. Kraven kommer att bli fler och mer omfattande på det svenska samhället och lösningen är definitivt inte att stryka alla muslimer medhårs för att på så sätt undgå extremism. Islam är en militant religion som inte kan samexistera med andra religioner eller ”otrogna”, det är bara att fatta.


Add: Jag hittade denna artikel i UNT. Kan man inte kalla ramadan för en enda ätstörning som borde botas?