onsdag 31 december 2014

Fortfarande i bryderi

En rubrik i DN var att folk har lite kunskap om invandringen till Sverige. Titeln är ”Kunskaperna om invandring haltar”, och det var DN:s huvudledare (länk). Jag tyckte hela artikeln luktade lite illa och gjorde lite bakgrundsundersökning. För det första baserar den sig på Novus som jag skrev om för några dagar sedan, alltså de som lyckades få fram statistik på vad folk tyckte om den s.k. Decemberöverenskommelsen på mindre än 4 timmar. Ovanpå detta är undersökningen i detta fall beställd av Tankesmedjan Fores, som på sin hemsida skriver (länk); ”Det övergripande målet är att skapa en positiv och kunskapsbaserad debatt om migration i allmänhet och invandring i synnerhet, samt påverka politiken i en riktning som tillvaratar invandringens fulla potential.”.
Man kan alltså dra slutsatsen att detta är ett rent beställningsverk som ska försöka verka vederhäftigt. Först har man givetvis ställt frågorna så att man får de svar man vill, sedan har man plockat ut de delar som ger rubriken.
Men som alltid heter det kunskap, information, fakta, statistik, utbildning och ska därigenom verka relevant och något läsarna ska lita på. En klassiker inom propagandateknik. DN ifrågasätter undersökningen till viss del men problemställningen kvarstår. Man pratar t.ex. om sysselsättningsgraden bland utrikes födda. Det finns massor med olika sätt bara att definiera ”sysselsättningsgrad”. Avser man barn, handikappade, de som har ett förvärvsarbete, de som är direkt arbetslösa, de som är i ”arbetsmarknadsåtgärder”, pensionärer, eller svenskar som råkar vara födda i ett annat land men återflyttat? Dessutom har vi problemet att man med ”utrikes födda” inkluderar alla som nu finns i landet, d.v.s. alla de som immigrerat under åren.
Så om vi nu struntar blankt i denna undersökning utan går på vad SCB säger, kan man knappast hävda att det rör sig om något annat än en massinvandring. Det SCB skriver finns på denna länk, avseende 2013. Snart kommer statistik från 2014, och det finns ingen anledning att tro att mängden s.k. flyktingar kommer att minska. Kanske finns det positiva effekter av invandringen om man letar med ljus och lykta, eller använder sig av vaga flumbegrepp som att ”landet är glest befolkat” eller ”berikning”. Om man mot detta ställer att vi har hög arbetslöshet, bostadsbrist och det finns en rad uppenbara negativa effekter som direkt kan ledas till den migrationspolitik som förts och förs, frågar man sig vad sjuklöverns politiker håller på med. Man nämner alltså inte immigrationen, flyktingpolitiken, kostnader eller det som idag är den största utmaningen detta land skådat när man lanserar decemberöverenskommelsen. Man lanserar i praktiken ett enda parti med enda avsikten att klara sig undan det uppenbara utgör. Först gjorde alltså moderaterna en uppgörelse med miljöpartiet, och nu är det dags för ett partiöverskridande parti, sexklövern, som avser styra Sverige. Smart nog har man fattat en uppgörelse som ska gälla även över valet 2018. Man räknar nämligen att kunna hålla SD från reellt inflytande även efter valet 2018.
Men mitt största bryderi kvarstår. Man skadar alltså landet, kostnaderna är enorma och problemen likaså. Varför driver man denna politik och med vilken avsikt?
Propagandaapparten jobbar som tidigare och SvD är en gjuten kandidat till något propagandapris. Eller vad sägs om detta jag hittade på förstasidan:
 
Slutligen, och i de sista självande timmarna på 2014, vill jag önska alla som läser denna blogg ett riktigt Gott Nytt År, 2015!

måndag 29 december 2014

Om demokrati och svensk naivitet

Jag har ju tidigare bloggat om olika problem med demokrati och att det är ett mycket relativt begrepp. Nordkorea är en demokrati (med 99.9% valdeltagande), USA likaså med ett komplext system, och Schweiz där man har folkomröstningar om det mesta och självstyrelse i kantoner och städer. Med detta sagt kan man även konstatera att makt handlar till stor del om ansvar, och det är sannolikt så att demokrati i alla lägen inte är det bästa styrelsesättet. Ponera att vi har ett land med två olika befolkningsgrupper som hatar varandra som pesten, 40% är A, och 60% är B. Rent demokratiskt kan alltså B rösta ner A i alla frågor och inskränka allt för A, och göra livet till pest för A. Teoretiskt även skicka dem till förintelseläger med det demokratiska mandatet man har. Fullt demokratiskt givetvis.

Slutsatsen är precis som Per-Albin Hansson yttrade för länge sedan, att makt även demokratisk sådan, medför ett stort ansvar för hela befolkningen, inte bara majoriteten, eller majoritetens intressen. Hitler blev förresten helt demokratiskt vald till makten, och vi vet ju hur han behandlade oliktänkande och agerade rent rasistiskt. Men han blev demokratiskt vald, det kan ingen förneka.
 
Men någon hade publicerat denna bild på FB, som jag tycker är mycket tänkvärd eftersom DDR var Tyska Demokratiska Republiken.
 
Så baserat på att det de svenska partierna lovade dyrt och heligt före valet tydligen inte gäller längre, och att man nu har gjort en överenskommelse om samarbetsområden. Du vet; för landets bästa, man måste kunna styra landet, samarbete, konsensus, blocköverskridande överenskommelse, bäst för landet o.s.v.

Men för att återkoppla till just DDR; man hade ju Stasiregister för varje person vilka var förhatliga och de delar man inte hann förstöra avslöjar skrämmande saker. Hur många databaser finns du med i idag lille svenske medborgare, hur många databaser samkörs och vad vet man om dig? Ditt DNA, dina fingeravtryck. Hela svenska befolkningsregistret är skickat till NSA. Du vet inte, och det finns inga svar. Du vet lille medborgare; har du bara rent mjöl i påsen behöver du inte bekymra dig. Grattis, för du lever ju i en demokrati, och svensk nirvana eller hur?


Add:

 

söndag 28 december 2014

En typisk artikel

En symptomatisk artikel på hur sjuklövern ser på invandringen hittar man idag denna artikel i Upsala Nya Tidning, UNT.
Genomgående tema är att det är flyktingar som kommer hit och att vi behöver invandringen. Det är klassiska argument som är direkt uttjatade och bägge direkt felaktiga. När man sedan bemöter dessa argument är det som att hälla vatten på en gås. De som står för argumenten tjatar om dem med en något annan vinkling men felaktigheterna består.

Om vi börjar med vilka som är flyktingar borde vem som helst inse att den som avsiktligen smugglats hit rimligtvis inte kan vara flykting. Man har alltså betalat flyktingsmugglare för att bli transporterad just till Sverige. Alltså hundratals mil, över kanske dussinet gränser, lika många länder och vanligtvis från en annan världsdel. Man har alltså betalat dessa smugglare runt 100.000kr. Givetvis är detta en lönsam svart industri, och genom att vidmakthålla att det skulle vara flyktingar understödjer man alltså denna illegala verksamhet. Mest frapperande är just ”ensamkommande flyktingbarn” som uteslutande är män som drar snyfthistorier för migrationsverket, har tappat alla sina papper, anger sin ålder vilken i de flesta fall kan betvivlas. Hur många ”barn” i de vanligaste immigrantländerna springer runt med runt 100.000kr på fickan? Väl i Sverige har de ingen aning om var släktingarna är, men efter att de har fått PUT hittar de märkligt nog familj och släkt. Det logiska är givetvis då att skicka ”barnet” till sin familj och släkt, men inte så – då ska alla anhöriga komma till Sverige i stället.
Liknande historia är det egentligen med alla s.k. flyktingar som bara dyker upp i det lilla landet Sverige uppe norr. Baserat på detta kan man alltså med gott samvete skicka tillbaka minst 90% av de ”flyktingar” som kommer hit. Man kan även nämna att man har en regel om att alla som hävdar att de kommer från Syrien ska beviljas PUT.  För några dagar sedan kunde man till och med läsa om att de chartrat ett plan för att komma till just Sverige. Snacka om desperata flyktingar…
Flyktingar finns i konflikters närområden, ofta i flyktingläger. Sådana riktiga flyktingar tar FN om hand och delar upp till mottagarländer. Sverige tar givetvis emot sådana flyktingar, flest per capita i hela EU.

Alltså, medan riktiga flyktingar svälter och fryser ihjäl i flyktingläger, spenderar sjuklövern tiotals, för att inte säga hundratals miljarder årligen på att ta hand om de som lyckats smuggla sig hit. Det är knappast humanitärt mot riktiga flyktingar, utan rent lurendrejeri mot svenska skattebetalare och understödjande av människosmuggling. Varje ”ensamkommande flyktingbarn” kostar svenska skattebetalare runt 1.5 miljoner per år. Hur många riktiga flyktingar i flyktingläger kan man hjälpa för detta belopp?

Till saken hör även att i spåren av den massimmigration vi nu ser, samt desperationen hos politiker och migrationsverket, att privata företag har börjat tjäna storkovan på att köpa herrgårdar, hotell och annat för att göra om dem till flyktingförläggningar. Dessa företags vinster och kostnader står skattebetalarna för.
Det var en kortversion om de som kommer till detta land och kallar sig ”flyktingar”. Så det är dags att yxa att Sverige skulle behöva invandringen. Kanske har detta påstående en liten sanningshalt, men problemet är för det första att vi inte behöver arbetskraft. Vi har redan en stor arbetslöshet, och inte arbeten till de som finns i landet. Att mot denna bakgrund ta emot personer som inte kan svenska, inget arbete att komma till och andra integrationsproblem med kostnader är direkt oansvarigt, det ökar bara arbetslösheten och pressar ner löner. V
isst finns det högutbildade som har ett arbete att komma till men i fallet s.k. flyktingar har man en mycket lång tid till dess de sannolikt kommer i förvärvsarbete. Artikelförfattaren nämner 7-9 år och det är sannolikt snarast en underskattning. Vi pratar alltså om att en person ska ha bostad, mat, kläder och andra utgifter betalda under detta tidsperspektiv.
Artikelförfattarinna gör jämförelsen med att hon började jobba vid 25 års ålder. Nu finns det en väsentlig skillnad och anger som en anledning att Sverige behöver invandringen med jämförelsen i tid från en svensk nyfödd kontra en invandrare kommer i arbete. För det första är det så att svenska föräldrar bekostar sina barns uppehåll när det gäller mat, kläder och husrum. Detta gör de av redan beskattade pengar och kanske till 20-årsåldern. Därefter kommer svenska ungdomar i förvärvsarbete och kan försörja sig om de inte pluggar vidare, ofta även då understödda av sina föräldrar. Kanske blir de arbetslösa, eftersom vi har en mycket hög ungdomsarbetslöshet.
Det svenska samhället är anpassat efter att det finns barn som föds och växer upp, men inte för en massinvandring. Vad det är för tid tills dessa ”anhöriga” till s.k. flyktingar kommer i förvärvsarbete vet ingen. Jag provade att räkna på den ekonomiska aspekten av ett ”ensamkommande flyktingbarn”, och kom fram till att detta blir svårligen lönsamt för det svenska samhället före pensionsåldern. Svenska ungdomar som anmäler sig som arbetslösa göre sig ej besvär, de är nedprioriterade. Att finna arbeten till de som fått PUT har högre prioritet.
Ovanpå detta har vi bostadsaspekten, och här precis som när det gäller lågavlönade arbeten har vi två stora problem; för det första har vi undanträngningseffekten eftersom de kommunala bostadsbolagen måste kunna inkvartera både de som är flyktingar, beviljats PUT och deras anhöriga. Svenska ungdomar som vill flytta hemifrån göre sig ej besvär att ställa sig i kommunala bostadsköer. Priserna på bostäder idag talar sitt tydliga språk.

Men så har vi även lagen om eget boende (EBO), det innebär att den som finner en egen bostad må bosätta sig där. Nu är bara problemet att vi har just en massa områden från 60-70-talen från det s.k. miljonprogrammet där de från andra länder funnit bostad. Alltså kan den som finner eller har släktingar eller kamrater bosätta sig i närheten av eller hos de som kommer från samma kultur, talar samma språk eller har samma religion. Ingen hänsyn tas till om det finns arbetsplatser i närheten av, eller problem i det s.k. utanförskapsområdet. Det är personens lagliga rätt att bosätta sig där denne vill enligt EBO.

Vi har alltså ett antal ”no-go”-områden, i vilka invånarna varken vill eller kan integreras i Sverige. Det finns helt enkelt inget incitament. Man bor med personer som pratar samma språk, man har samma värderingsgrunder och samma religion och man är försörjd. Det fungerar som en autonom liten del – varför bli svensk eller integrerad? I dessa områden är det föga förvånande att räddningstjänsten inte törs åka utan poliseskort, skolor och bilar är eldfängda, och gängkriminalitet florerar.

Mot detta kan man läsa att man ska satsa på integration. ”Socioekonomiskt stöd” och olika projekt för att göra dessa ”utanförskapsområden” trevligare. Ovanpå detta har vi hört Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin negligera och förringa svensk kultur, ”ursvenskt är bara barbariet” samt ”midsommar och andra töntiga saker”, och hur vi blir berikade av alla kultur och andra influenser som kommer hit.
Så har vi råd med den politik som förs, och som sjuklövern är rörande enig om? Vi har inget försvar, skolor som totaldykt i de senaste pisastudierna, fattigpensionärer, usla äldreboenden, horribla priser på boende, en sjukvård som är direkt usel men samtidigt världens näst högsta skattetryck och ovanpå detta en stigande kriminalitet vilken uppenbarligen ofta är gängrelaterad och knuten till den förda invandringspolitikens totala haveri. Skottlossningar, bilbränder, mord och bomber är numera vardagsmat. Kanske skulle artikelförfattarinnan, Lina Nordquist, vilja förklara varför Sveriges statistik när det gäller olika brott inte går att härleda till invandrare eller rapporten om att Sverige för några år sedan var tvåa i världsstatistiken beträffande våldtäkter efter Leshoto? Det förstnämnda var en rapport från BRÅ nu ett antal år gammal, men konstigt nog finns ingen nyare statistik att tillgå.
Att mot denna bakgrund påstå att ”Invandringen tryggar välfärden” är inte sant. Det är inget annat än en ren lögn. Invandringen är inget humanitärt, det är personer som kommer hit för en bättre levnadsstandard, vi behöver den inte och den urholkar välfärden. Därmed inget sagt om de som på detta sätt prövar sin lycka genom att kalla sig som flyktingar eller anhöriginvandare.
Bemöt gärna detta blogginlägg, men avhåll dig från floskelsvammel och rena felaktigheter. Tack på förhand.

Knappt 4h för Novus

Novus har alltså redan publicerat statistik på vad folk tycker om att det inte blir något nyval (länk). En undersökning har gjorts på Novus eget initiativ och publiceras idag. Det är alltså 1001 personer som är ett ”representativt urval” i åldrarna 18-79 år och kallas för ”Novus sverigepanel”.

Om jag minns rätt hölls presskonferensen 10.30, och dokumentet från Novus publicerades 14.27 som man finner under ”Document properties” (högerklicka i pdf-filen).

Dokumentet med komplett statistik är alltså publicerat mindre än 4 timmar efter det att presskonferensen startade.
Det är ju imponerande – man har kommit på relevanta frågor, sammanställt dessa, skickat ut dem, fått svar från alla 1001 i ”Novus sverigepanel”, sammanställt, räknat statistik, skrivit kommentarer samt slutsatser och publicerat dokumentet samt gjort grafik på mindre än fyra timmar på lördagen den 27/12.
Jag kan inte annat än fråga mig; är detta rent tidsmässigt möjligt? Funderar på att fråga Torbjörn Sjöström på Novus…
I den grafik som man hittar på denna länk tycker alltså 64% att det är bra att det inte blir något extraval (alltså nysvenska för nyval), och vidare finner man att bara 8% anser att SD är ”vinnare i denna förhandling”, emedan S, M, och MP är de stora vinnarna. Visst är det en färgad fråga? Var SD med i ”denna förhandling”? Givetvis kan bara vinnare utses bland de som var inblandade. En helt annan fråga är vilka som kommer att gynnas framgent av överenskommelsen.
Men bäst är den sista grafen på länken. 70% av ”Novus sverigepanel” har alltså oförändrat eller högre förtroende för politikerna i och med ”detta besked”.

lördag 27 december 2014

Val till riksdagen 2018

Man funderar lite på hur den Grå lerklumpen kommer att fungera rent parlamentariskt. Egentligen har man suddat ut alla olika åsikter och möjligheter att återspegla väljarnas åsikter. Alltså vad man gick till val med och det medborgarna röstade på och för saknar nu betydelse. Vi har i praktiken en samlingsregering i svensk konsensusanda och utan klara åsikter och en klar politik. Alla konflikter är kvävda i sin linda och avvikande röstningar kommer inte få finnas. Vad SD och V tycker och hur de röstar kan man strunta blankt i. Kanske kommer partierna anmäla smått avvikande åsikter i vissa frågor men man kommer inte rösta avvikande. Alliansen kommer rösta med de rödgröna oavsett vad man tycker och man hoppas i stället på att bara kunna påverka lite. Detta kommer att ske bakom lyckta dörrar och man kommer att göra överenskommelser klara innan de presenteras i riksdagen.
På så sätt kommer riksdagen bli ett rent spel för galleriet, (mer än vad som redan är fallet), och partipiskorna kommer att vina om någon eller några anmäler avvikande åsikter och att de avser att rösta mot ett regeringsförslag.
På SvD kunde man läsa att någon läsare kommenterat med ”Nu kan man ta bort alla val”. Jag funderade runt detta, och faktum är att vi kommit mycket långt bort från demokrati och vad folket vill. Man röstar alltså på det parti vars åsikter stämmer bäst med ens egna, vart fjärde år. Sedan skapar dessa partier Alliansen eller de Rödgröna där man gör avkall på sina åsikter för att få vandra i maktens korridorer. Detta kallas för blockpolitik.

Men ovanpå detta uppstår sedan en brydsam situation där inget parti, eller ens block har majoritet. Då har vi dagens politiska läge och i stället för att gå tillbaka till väljarna eftersom, vilket hela sjuklövern är livrädda för; SD skulle få större inflytande vilket alla väljarundersökningar pekar på, väljer man att ytterligare undergräva demokratin genom att skapa den Grå lerklumpen, alltså en blocköverskridande överenskommelse där man lovar rösta med varandra, och där det största partiet ska ha regeringsmakten. Det kommer alltså krävas att man gör upp om politiken innan förslagen presenteras i riksdagen. Vi kan kalla principen för ”Grå lerbunkerpolitik”, där man måste uppnå ”svensk nirvana” vilket heter konsensus redan innan förslagen presenteras.

Man har alltså totalt övergivit väljarna och deras åsikter på en rad sätt, och folkvilja eller demokrati finns inte längre utan snarare valda politikers diktatur. Högst notabelt är att den överenskommelse som presenterades idag ska gälla även efter nästa val, 2018. Avsikten är uppenbar; att blockera allt inflytande från SD och garantera en Grå lerklump som kan styra även efter nästa val. Skulle Alliansen få majoritet är de Rödgröna förpliktigade att stödja en Alliansregering, och en Rödgrön regering skulle på samma sätt bli stödd av Alliansen. Vad folket vill, eller ens de egna väljarna kan man strunta blankt i. Sålunda lyder grundlagens första paragraf:
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse
.”
För att den Grå lerklumpen ska fungera, är det alltså läge att skriva om denna paragraf. För det första måste vi spola ordet ”folkstyrelsen”, som jag skrivit ovan är det helt ovidkommande vad folk tycker för politikerna, och det är inte heller någon fri åsiktsbildning, det vet alla som varit aktiva på internet. Vad politikerna beslutat som politiskt korrekt är vad som gäller.
Enligt grundlagen förverkligas alltså folkstyrelsen genom ett representativt och parlamentariskt statsskick genom allmän och lika rösträtt. Nu kommer vi åter till den Grå lerklumpen – man använder sig alltså av parlamentet för att åsidosätta medborgarnas åsikter och det ligger ett egenvärde i att ha majoritet i kammaren till den milda grad att det partierna lovat väljarna (före valen), är av ringa betydelse efter valen. Men visst är det ett parlament – det är väl det enda som stämmer med verkligheten. Det kommunala självstyret har man sedan länge frångått först med Robin-Hood-skatten, och nu senast med lagen som ger Migrationsverket rätt att fördela ”flyktingar” och deras anhöriga över landets kommuner.
Får man föreslå följande nya ordalydelse för grundlagens första paragraf:
1§ All makt utgår från politikerna.
Den svenska styrelsen bygger på politisk korrekthet och på av partierna valda politiker. Detta förverkligas genom överenskommelser utan medborgarnas kännedom, ett strävande efter makt samt användande av statsskicket som redskap. Medborgarna må dock kallas till valurnorna vart fjärde år, som en ren politisk ynnest samt för att upprätthålla tron att landet är demokratiskt.”

 
Jag tog mig friheten att stryka allt om kommunal självstyrelse. Det är inte längre aktuellt. Egentligen är det tveksamt om det finns någon funktion i sådant, och det bästa vore nog att skapa en ny statlig myndighet som styr kommunerna enligt statspolitikernas dekret.
Eftersom nu denna ”decemberöverenskommelse” ska gälla över valet 2018, tog jag mig friheten att tillverka en den enda valsedel du kommer att finna vid valurnan 2018:
  

Den Grå lerklumpen är född

Svensk politik i ett nötskal. En ankdamm där den ”Rödgröna röran” har ersatts av ”Grå lerklumpen”, en dekokt av alla färger som ändrar sig lite om man petar på den. En knådning av modellera av olika färger i vilken kan skönjas vissa färger från beståndsdelarna, men det går inte att separera dem.
 

Det är inte första gången man frågar sig varför vi har val och hur man kan kalla sig en demokrati? Politikerna struntar uppenbarligen i alla löften och utfästelser man gjort före val. För att citera en son; ”Svensk politik suger”.

 
Vad man inte erkänner är vad det egentligen handlar om; att hindra SD från någon form av inflytande. Avsikten med denna överenskommelse är allom uppenbar men ingen erkänner att så är fallet och de vanliga flosklerna haglar när man kohandlat. Man har pekat ut pensionerna, försvaret och energipolitiken som samarbetsområden. Den sanslösa invandringspolitiken är den Grå lerklumpen slående överens om, till den grad att man inte ens nämner den.
 
Överenskommelsen ska till valdagen 2022. Dessa är ett floskelplock från presskonferensen:
  • ”Bra för Sverige”, ”tre strategiska samarbetsområden”, ”ansvarsfull politik”, ”ansvar för landet”, och ”Partierna ska ta ansvar för valresultatet”, (Löfvén).
  • ”Former som gör att Sverige kan styras”, (Jan Björklund).
  • ”Anda av samarbete”, (Annie Lööf).
  • ”Vilja att återgå till de trygga regler som gör att Sverige kan styras.”, (Göran Hägglund).
  • ”Energipolitiska spelplanen”, ”förnybar energi”,”…ordning och reda för hantering av budget”, (Åsa Romson).

Men visst är det fiffigt att göra en överenskommelse till 2022? Man räknar alltså med att SD kommer att öka fram till nästa val, men inte så mycket att man kan utmana samtliga sex partier tillsammans som står bakom denna överenskommelse, inte ens om några av dem åker ur riksdagen 2018. På så sätt kan den Grå lerklumpen fortsätta att regera med en majoritet av väljarna bakom sig, men med en helt utsuddad politik, man tar alltså ”ansvar för Sverige” emedan man kohandlar med allt för att få vandra maktens korridorer.
 
Nu kommer ju SD med ett misstroendevotum mot regeringen, men det är bara lite symbolhandling och en sådan kommer att röstas ner av den Grå lerklumpen. Flosklerna kommer hagla igen precis som vid presskonferensen men med tillägget ”historisk överenskommelse”. Det var en floskel man tydligen glömde bort under presskonferensen, en klar miss.

fredag 26 december 2014

Internet är demokratiskt - men återspeglar inte folkviljan

Hittade denna artikel i DN, där några forskare har kommit på att information på Twitter och på internet (sociala medier), generellt inte alls speglar den allmänna opinionen.
Jag har varit aktiv på internet i sådär 10 år, och denna blogg startades 2008. Under denna tid har man lärt sig en del, i synnerhet de första åren. Man upptäckte att det fanns folk som gjorde inlägg bara för att provocera. Att det inte det inte behöver finnas någon som helst koppling mellan en nätidentitet och den som skriver; ”Matilda Jansson, 12 år” kan vara en medelålders man som är pedofil. Det är spelreglerna – nätet är helt öppet och inga regler gäller egentligen. Det enda som gäller är relevansen i det du skriver, men vem som skriver det vet man inte.
Man kan kanske kalla internet, avseende bloggar och annat för världens största åsikts och tankesmedja där man är anonym om man vill.
Människor ska ha rätt att uttrycka sina åsikter, och jag har inget som helst problem med om de vill vara anonyma. Anledningen till det sistnämnda är att vi har ett övervakningssamhälle där i princip all trafik och all information, även via internet kan kontrolleras och länkas ihop på olika sätt. Detta görs säkert och man måste vara medveten om det. Att tro att FRA eller NSA inte har möjligheten att koppla en nätidentitet med en IP-adress är bara naivt. Så egentligen är ingen anonym, men de myndigheter som har den absoluta möjligheten att spåra allt är sannolikt inte intresserad av pedofiler, rasistiska inlägg eller annat som inte berör den nationella säkerheten eller kommunikation mellan ej riktigt samhällsfarliga element.

Men den intressanta nivån ligger ovanför, alltså vad MUST, FRA och de som är på jakt efter riktigt allvarliga saker struntar i. Det är politikernas nivå, och det jag tidigare snackat om som informationspyramiden.
Informationspyramiden är mycket gammal, sannolikt från 40-talet, och sedan förbättrad under ett antal årtionden. Det finns allstå några i toppen på pyramiden som bestämmer vilken information medborgarna ska få, sannolikt politiker och tidigare militärer. Sedan kanaliseras detta ner till Public Service och media och alla journalister skulle rapportera på ett sådant sätt som bestämts från ovan och undanhålla information medborgarna inte behövde får veta.
Detta system fungerade mycket bra till dess internet kom och medborgarna plötsligt kunde kommunicera fritt med varandra och något senare skapa bloggar och olika diskussionsforum dök upp. På några år hade hela basen för informationspyramiden börjat kommunicera på lägsta nivå, och med det riskerade hela pyramiden att falla. Men man hade och har full kontroll över vanliga media, det sedan dessa medier såg dagens ljus, men internet var helt plötsligt ett hot mot hela pyramiden. Alltså provade man att hitta på olika medel för att dels bekämpa det som inte passade rent generellt. Ett var att komma med nysvenska; jag vet inte hur många nya ord som sett världens ljus de senaste tio åren men ”näthatare”, ”främlingsfientlig”, ”hatbloggar”, ”romer”, ”utanförskapsområden”, och även de rena lögnorden som ”ensamkommande flyktingbarn” och ”papperslösa”, och en mängd andra finns, och ska gärna kopplas med klassiska ord som rasism, nazism och fientlighet. Man raderade och rader skoningslöst alla kommentarer i tidningarna trots att de varken strider mot lagen eller mot av tidningarna stipulerade regler. Men att man har en kommenteringsmöjlighet ger bilden av att det är en öppen diskussion med kommenteringsmöjligheter. Detta slaktande av kommentarer och medborgarnas yttrandefrihet i tidningarna började på vintern 2010.
En annan strategi, var givetvis att låta de naiva journalisterna och andra ägna sig åt ren murveljournalistik. Expressens ”grävargrupp”, Researchgruppen, IRM och Expo är exempel på just detta. I dessa fall kan man ju även fundera på vilka som finansierar deras verksamhet. Några finansierar alltså vad jag ser som rena smutskastningssiter, och ägnar sig åt dataintrång samt vidrig skandaljournalistik för att skydda politisk korrekthet. Att vi pratar om mycket höga nivåer som finansärer råder inget som helt tvivel om. Deras verksamhet utgör ett direkta hot mot yttrandefrihelen och man gömmer sig bakom pressfrihet och vetskapen att den drabbade inte har möjlighet att åtala t.ex. Expressen.
Men mot denna bakgrund kan man alltså läsa artikeln. Ursäkta men den är rent naiv. Internet är inte opartiskt, det är inte representativt för något och har inget som helst att göra med allmän opinion.
Det enkla faktum att i stort sett varje människa kan uttrycka sina åsikter på nätet, kommentera och debattera är nog det mest vitaliserande som någonsin hänt demokrati. Internet är demokratiskt, eftersom demokrati handlar om att alla åsikter som inte strider mot lagen kan få komma till tals. Men det betyder inte att nätomröstningar, antalet inlägg eller antalet twitterinlägg skulle återspegla folkviljan.
Just därför har jag denna blogg och är drabbad av sjukdomen skrivklåda. Det du läser här är vad du tycker om det. Det kan vara allt; propaganda, rena lögner, falsarier, sanningar, fakta, smutskastningar, eller egentligen vad du vill – välkommen till internet! En global anslagstavla där du kan vara anonym om du vill och du kan sätta upp hur många lappar du vill och hur långa som helt. Sanningen finns i betraktarens ögon.

onsdag 24 december 2014

söndag 21 december 2014

Hela världens socialbyrå

Man har ju vid minst två tillfällen hört partiledare snacka om att det finns plats i Sverige för flyktingar. Detta eftersom vi är ett så glest befolkat land. Denna motivering är minst sagt korkad. Den yta ett land har är av mycket liten betydelse eftersom det handlar om mat, bostad och arbete. Att hela norrland är glest befolkat betyder inte att det finns ”plats” för en massa människor där.
Det kanske finns några undantag, som kanske Andorra, Vatikanstaten eller San Marino. Alltså kommer vi till slutsatsen att det är ett lands ekonomiska möjligheter att ta emot flyktingar som egentligen är avgörande. Man kan ju även i första läget ifrågasätta vem som egentligen är flykting, i synnerhet då den absoluta majoriteten som kommer till detta land har smugglats hit eller rest hit själva.
I absoluta tal är det alltså runt 100.000 som kommer till detta land, vilket alltså måste sättas i relation till hur många vi är och vårt lands ekonomiska resurser att fixa arbete och bostad till de som kommer vare sig de är riktiga flyktingar eller ej. Såvitt jag vet har vi stor bostadsbrist i landet och stor arbetslöshet. Bostadsbristen i kombination med låga låneräntor har fått mäklarna att tälja guld täljkniv, och man kan inte öppna en nättidning utan att se lägenheter och villor som kostar 7-8-siffriga belopp. Vi har ovanpå detta en hög arbetslöshet, och ett socialt skyddsnät som håller på att rämna, inget försvar och usla skolor för våra barn.
Så för att kunna göra en jämförelse med andra länder beträffande antalet asylsökande, måste man först jämföra mot hur många invånare landet har. Man kan då på Avpixlat hitta denna bild som talar om hur många asylsökande vi har per capita i jämförelse med andra lander.
 
Men våra politiker, d.v.s. alla sjuklöverns politiker försöker tappert förneka att det sker någon form av massinvandring. Baserat på landets ekonomiska situation som jag nämnt ovan, samt det enkla faktum att vi är knappt 10 miljoner samt redan har enorma kostnader för den sanslösa invandring vi haft de senaste åren.
Men ovanpå detta har vi ett antal problem; för det första har man avsiktligt skapat segregering i samhället både genom att plocka ut många av de som kommit hit i gamla miljonprojektsområden. Detta har lett till mycket hög kriminalitet och gängkriminalitet. I dessa områden brinner bilar emedan utryckningsfordon inte törs åka in utan poliseskort. Lagen om Eget Boende (EBO), har givetvis lett till att alla med samma kulturella, religiösa och etiska bakgrund bosätter sig så nära varandra man kan och resultatet är givetvis segregation från det svenska samhället.

På PK-svenska har man alltså inte skapat ghetton, eller problem. Allt invandrare kommer hit med ohyra, sjukdomar som TBC och HIV, samt islam, heter att man har utmaningar med ”integration” att det är ”berikande”, och sett möjligheter (tack Ullenhag!). Den närmsta framtiden kommer sjuklövern att komma med olika fiffiga förslag om hur man ska förbättra integrationen. Vidare kommer man att snacka om att man måste våga diskutera migrationspolitiken, men efter detta totaldyka för att inte riskera bli rubricerad som fascist, nazist eller ha främlingsfientliga åsikter som på något sätt kan förknippas med SD.
Det är ett rent faktum att vi haft och idag har en direkt massinvandring, till mycket stor skada för landet.
Men en sak som du måste fatta är att det inte på något sätt handlar om rasism. Det handlar om två enkla saker: för det första att det finns miljontals människor i världen som vill ha en bättre levnadsstandard, och får en bättre sådan genom att låta sig smugglas hit för att sedan dra en vals för migrationsverket.
För det andra handlar det vad ett litet land uppe i norr kan klara av att ta emot av riktiga flyktingar. Vi kan klara av en del av de riktiga flyktingarna, kvotflyktingar som FN har och baserat på den kvot vi befolkningsmässigt klara av, samt det faktum att vi har stora problem idag med alla som ”flytt” till detta land.Men vi kan inte vara en socialbyrå för alla i hela världen som vill ha en bättre levnadsstandard. Det är vi tyvärr idag.

lördag 20 december 2014

Systemfel

Det finns ett systemfel när det gäller flyktingmottagning. Det finns runt 300 kommuner som har kommunalt själstyre. De lokala medborgarna har alltså valt sina politiker och man har enligt grundlagens första paragraf kommunalt självstyre. Det är alltså de lokala kommunpolitikerna som ska bestämma hur många flyktingar man kan och vill ta emot. Man har kunskap om de lokala sakerna, situationen och har politiskt mandat att styra kommunen.
Baserat på detta är det helt enkelt så att varje enskild kommun ska bestämma hur många flyktingar man kan och vill ta emot under en viss tidsperiod. Detta antal man får från kommunerna och sedan är det inget som helst problem för migrationsverket att summera och sedan anpassa antalet flyktingar vi tar emot i detta land, förslagsvis på årsbasis.
Men nu har vi problemet att riksdag och regering beslutat över vilka regler som ska gälla för att klassas som flykting. De regler man fattat och de dekret man givit till migrationsverket är inte i paritet med den mängd flyktingar kommunerna kan och vill ta emot. Som ett resultat har man kört med både morot och piska till kommunerna för att ta emot s.k. flyktingar. När slutligen inte det hjälper har man valt att ändra lagen så att migrationsverket ges mandat att fördela flyktingar till kommunerna. Detta är alltså ett flagrant brott mot grundlagens första paragraf om kommunalt självstyre och grundlagens intention avseende hur Sverige ska styras. Vidare har man låtit privata företag etablera sig på marknaden vars enda affärsidé är att tjäna pengar på migrationsverkets desperation. Dessa företag köper upp olika större hus och byggnader för att förvandla dem till flyktingboenden, för att sedan tjäna stora pengar baserat på de pengar man får per flykting från migrationsverket. Detta är ett exempel av manga.
Vad kommunerna tycker om detta struntar man i, och dessa företag får alltså sin vinst betalad direkt från medborgarnas skatter. Man har ju tidigare ifrågasatt företag som gör vinst inom vårdsektorn och skolor, men detta ifrågasätts inte.
Men rikspolitikernas svammel för att legalisera detta har ingen ände. Jag vet inte hur många gånger man hört snack om att det är ”riktiga flyktingar”, att ”ensamkommande flyktingbarn” skulle var just barn, att Sverige behöver invandringen, att vi blir berikade, om situationen i världen med massor av konflikter, o.s.v., o.s.v.
Nu uttalar sig även migrationsverkets generaldirektör, Anders Danielsson, och menar att ”vi har en lång tradition att hjälpa.”. Jag har hört argumentet ett antal gånger tidigare. Det är som att höra en brottsling försvara att denne gjort samma brott en längre tid och vid ett flertal tillfällen.
En annan sak är att det kostar enorma pengar att ta hand om s.k. flyktingar här i Sverige. Hade bara en del av de pengar som allokeras till s.k. flyktingar i detta land, hjälp riktiga flyktingar i flyktingläger och på plats, hade man uppnått mångdubbelt mer humanitärt än man gör idag. Jag vill även minnas att jag läst att man tar runt 20% av de pengar som skulle gå till riktiga flyktingar på plats, till att finansiera migrationsverkets verksamhet och ”flyktingmottagning” här.
Men generalfelen i politiken är alltså två: för det första att det inte är kommunerna som bestämmer hur många flyktingar de kan och vill ta emot. Detta är ett direkt brott mot grundlagen.
För det andra att hjälper man inte flyktingar. De som betalat runt 100.000kr för att bli smugglade just till Sverige är inga flyktingar. Definitionsmässigt flyr flyktingar desperat, vanligtvis till något närområde och där kanske det finns flyktingläger. De som betalt flyktingssmugglare för att bli smugglade flera hundra mil, över dussintalet gränser, lika många länder, och från en annan världsdel är definitionsmässigt inte flyktingar. Alltså minst 90% av de som idag kommer hit och söker asyl. För någon dag sedan
kunde man läsa att ”flyktingar” från Syrien som nu är i ”migrationsverkets vård”, chartrat ett plan för att komma hit. Det är ju minst sagt talande om hur desperata dessa ”flyktingar” är. Men eftersom regeringen beslutat att alla som kommer hit från Syrien är ”flyktingar”, kan de snart kvittera ut sina PUT, och sedan blir det anhöriginvandring.
Vi är ett rikt land så vi har råd med migrationspolitiken som förs.”. Detta har man hört till sin leda och det har varit och är en ren lögn. Vi har stor bostadsbrist, låga löner, taskigt sjukvård, låga pensioner, inget försvar, usel äldrevård, stor arbetslöshat och dåliga skolor. Kort sagt, finns ett antal mycket stora hål att stoppa varenda surt förvärvad skattekrona i. Att spendera svenska skattepengar, kanske minst 100 miljarder årligen, på att ta hit och finansiera boende och uppehälle för ekonomiska migranter som vill ha en bättre levnadsstandard med skattepengar är minst sagt ansvarslöst.

fredag 19 december 2014

Det nya mantrat; "integrering"

Jag läste Ullenhags artikel i SvD, som heter ”Tio punkter för bättre integration”. Jag tänkte kontra med en punkt som löser Ullenhags bryderier och alla problem på en gång:
 

  • Minska flyktinginvandringen med 90%, och stoppa all anhöriginvandring.
 
Givetvis börjar Ullenhags artikel med det vanliga svamlet om att det finns många flyktingar i världen och annat klassiskt trams. För att sedan glida över på de tio punkterna. Ullenhags hela problemlösning är som att tro att man botar ett benbrott med Alvedon och hans artikel är tio andra förslag på mediciner som kanske minskar smärtan. Men de löser inte problemet. Problemet är att vi inte kan ta emot fler invandrare som inte har arbete att komma till och måste försörjas i många år innan ens möjligheten till att de ska kunna försörja sig själva finns.
 
Som Sverige ser ut idag har vi inget försvar, världens näst högsta skatter, taskig sjukvård, taskig äldrevård, låga pensioner, usel skola och en stor bostadsbrist. Vi har hög arbetslöshet. Att man mot denna bakgrund fortsätter den sanslösa invandringspolitiken som redan skadat landet allvarligt är direkt ansvarslöst.
Som ett resultat av de senaste årens invandring har vi redan problem och kostnader så det räcker. Gängkriminalitet, ”utanförskapsområden” dit inte ens räddningstjänsten törs göra insatser utan beväpnad eskort, bombdåd mot domstolar, skottlossningar och mord, sexualbrott och sist men inte minst enorma kostnader för integrering och migrationsverket. Kostnaden 100 miljarder per år lär inte vara ett överbud, men ”ingen vet”, eller ”det är svårt att beräkna” som Anders Borg lyckades komma undan med i riksdagen.
Men ovanpå det måste vi även beakta problemen med islam. Det är en totalitär s.k. religion, som står över allt annat inkluderande vårt demokratiska system. Kvinnosynen kan vi varje dag se på våra gator i form av kvinnor som uppenbarligen tvingas klä sig som koranen, eller rättare sagt muslimska män och imamer bestämmer. Vi pratar alltså om en lagbok för muslimer som inte uppdaterats sedan 600-talet. Den som tror att denna ska ha någon som helst betydelse 2014 i Sverige, betraktar jag som rent naiv. Den som dessutom respekterar de som i detta fall tror på koranen och kallar det för en religion, vilket tydligen är ett paraply man må skydda sig från verkligheten, är rent utsagt banala idioter. Detta i synnerhet som muslimska personer ställer krav på det svenska samhället baserat på koranen.
Så för att avsluta – Ullenhag är en klassiker på att svamla om berikning, människor i nöd och att det är riktiga flyktingar som kommer hit. Inget av detta är sant. Riktiga flyktingar lider nöd i konfliktområden. De chartrar inte plan för att få komma just till Sverige, eller betalar flyktingsmugglare runt 100.000 kr för att få komma hit, och drar sedan en tårdrypare för migrationsverket. Riktiga flyktingar dör i flyktingläger samtidigt som migrationsverket får större resurser och 1000 fler anställda. Den ekonomiska dörren är vidöppen, om migrationsverket vill ha några miljarder till är det inget som helst problem.
Riktiga flyktingar dör för att regeringen flyttar resurser från riktig flyktinghjälp i flyktingläger till migrationsverket och flummar med olika resurser för integrering.
 
Men det nya och heta kortet inför nyvalet är just ordet ”integrering”, med det kommer man flumma runt i massor. Ingen törs erkänna att den immigrationspolitik man fört och för har varit och är, ansvarslös, enormt kostsam och till direkt skada för landet. Man snackar om olika filosofiska medel för att fixa benbrott. Plåster på näsan, varmt fotbad, kanske något örtthé, en annan tandkräm eller varför inte läsa några dikter av Kristina Lugn? Konsten att snacka runt problemet alltså. Tack Ullenhag, för ordet ”ordbajseri”, ett ord på nysvenska vi verkligen saknat. Cred!
 

torsdag 18 december 2014

Bubblan börjar spricka

Sakta men säkert spricker bubblan. Det faller på sin egen orimlighet att det lilla landet Sverige, med knappt 10 miljoner invånare ska ta emot runt 100.000 flyktingar per år. Jag vet inte om den s.k. anhöriginvandringen är inkluderad i denna siffra dock. Så sakta men säkert kommer man försöka hitta på sätt att begränsa detta, och frågan är bara hur man ska kunna göra det utan att tappa ansiktet eftersom det var helt andra tongångar före valet. Medan medborgarna kommer ihåg vad man lovade före valet, kan man givetvis inte göra ”helt om”, och ändra sin politik. Det skulle ifrågasättas och framstå som att det man stod för innan valet inte gäller. Ett svek mot sina väljare helt enkelt.
Alltså måste man nagga lite i kanten på problemet och som Göran Hägglund i DN (
länk), föreslår lite harmlösa saker som i första läget inte alls skulle få någon som helst effekt. För några dagar sedan var det en moderat som provade samma taktik. Smart nog lät man en lägre moderat komma med detta för att, om det inte funkat hade partiledningen kunna backa och banna.
Socialdemokraterna sitter i samma båt som vänstern och miljömupparna, och därför törs man inte göra några utspel i dagsläget.
Vad som nu kommer att hända är att det kommer liknande utspel i form av framgent. Alla inser det ohållbara i situationen men ingen törs erkänna den.
Det finns alltså tre stora huvudproblem man måste lösa och det illa kvickt:
För det första måste man begränsa invandringen och fatta att det är inga flyktingar i ordets bemärkelse som kommer hit. Det är personer som vill ha en bättre levnadsstandard som svarar för minst 90% av invandringen. Eftersom det inte finns arbeten måste dessa personer försörjas via skattsedeln i ett antal år innan de ens börjar betala skatt.
För det andra skapar politikerna inga jobb. Det är ett enkelt faktum som alla borde inse. Man kan kanske bekosta nya arbeten med skattepengar inom offentlig sektor, men detta är inga riktiga jobb. Därmed inte sagt att offentlig sektor är onödig, men runt 50% av detta lands BNP är idag inom offentlig och ofantlig sektor, egentligen en skrämmande hög siffra. Det invandringen skapar för de som kommer i förvärvsarbete, ofta just inom offentlig sektor är undanträngningseffekter och lönedumpningar som naturlig följd.
För det tredje kan det inte råda något som helst tvivel att det råder stor bostadsbrist i landet. Detta har ett antal orsaker, dels att det är olönsamt att bygga, men även att kommunala bolag styrs av politikerna som prioriterar flyktingar före svenska medborgare, ”desperata” som både kommunerna och personerna är. Efter flyktingförläggningar och med anhöriginvandring är situationen som de naiva tydligen inte fattat. Svenska ungdomar som vill flytta hemifrån göre sig ej besvär, de kan ju bilda familj hemma hos föräldrarna.
Man kan ovanpå detta läsa denna artikel, där Migrationsverket uppenbarligen har svängdörr till den svenska skattekistan. Runt 1000 personer behöver anställas för att klara anstormningen. Ställ dig frågan om detta är riktiga jobb eller skapade jobb? I artikeln kan man även läsa att Migrationsverkets personal f.n. jobbar skiten ur sig och att en person som kommer till Sverige idag, kommer att bli utvärderad om han/hon är flykting i augusti nästa år. Vem betalar mat och husrum för denna person till dess?
Av många rent idiotiska politiska beslut jag sett I detta land leder besluten runt flyktingpolitiken sedan runt 10 år, med åtskilliga hästlängder.
 

tisdag 16 december 2014

Desperata flyktingar - nu i chartrat plan

Visst är det smart att ha generella regler? Med sådana kan man koppla bort all logik och eget tänkande. Det gäller instruktioner, lagar, regler och i synnerhet inom trafiken. Du ska inte tänka, bara göra som det står. Gör du på något annat sätt för att du gör en annan bedömning eller kanske vet bättre än den som har utfärdat dessa dekret har du fel. Trafiklagstiftningen är just ett sådant absurdum, där man bara kan ha fel, trots att man egentligen har rätt. Det är Sverige i ett nötskal. Med det menar jag helt paradoxala dumheter, där både den straffande och den straffade förväntas lägga all form av tänkande och intelligens på hyllan och bara lyda. Låt oss ta ett exempel; du kör en söndagsmorgon på sommaren i din nya bil med utmärkta prestanda, du har lång erfarenhet av att köra på Autobahn, och du har en tyskregistrerad bil och tysk heltäckande sjukförsäkring. Det är skyltat 90, och du kör 160. Inga problem alls egentligen eftersom du kan det, är van vid det och omständigheterna medger det.
Men om polisen tar dig har du ingen chans att få rätt, du kan säkert läsa om ”vansinnesfärd” i lokalpressen o.s.v.
Kopplingen till en dagsaktuell händelse (länk), är att man utfärdat ett dekret som säger att alla som kommer från Syrien är flyktingar och ska beviljas uppehållstillstånd. Sverige har ju länge stött människosmugglingen genom att helt bortse från att de som kommer hit får betala runt 100.000kr för att bli smugglade just hit och man har på så sätt stött smugglarnas verksamhet.
Men nu är det ju lite jobbigt att bli smugglad. Jag vet inte hur det går till i detalj, men det kan ju inte vara någon angenäm resa. Så eftersom det finns en generell regel som innebär att alla från Syrien ska automatiskt få uppehållstillstånd, och man tycker det är jobbigt att resa, är det ju konstruktivt att chartra ett plan. Givetvis kommer då alla enligt den generella regeln beviljas uppehållstillstånd. Man frågar sig om Sheraton duger som inkvartering, eller det bara måste vara Grand Hotel, efter de traumatiska upplevelserna i hemlandet.
Men något märkligt är att man förhör flygpersonalen snackar om åtal och att beslagta planet. De har ju faktiskt hjälp dessa desperata flyktingar att fly, och vi har ju i många år accepterat att personer som smugglas just hit är flyktingar och på så sätt understött människosmuggling.
Jag har två slutsatser om detta: Tack sjuklövern! Uppger du att du kommer från Syrien är det bara att checka in på det svenska hotellet. Den andra är; Alla generella regler är mer eller mindre felaktiga, och att medborgarna är idioter som inte vet sitt eget bästa.

Add: Men vi närmare eftertanke är ju "flyktingsmugglare" ett ganska fult ord. Varför har inte PK-ordsmedjan som jobbar för sjukövern kommit på ordet "nödledsagare"? Det skulle ju legalisera hela verksamheten omedelbums. 

måndag 15 december 2014

Dinamarca - igen

Jag har nog aldrig upplevt eller sett sådan respektlöshet som Rosanna Dinamaca gör sig skyldig till i detta klipp. Sveriges högsta beslutande organ är en församling där man respekterar de etikettsregler som gäller. En talman i riksdagen ska respekteras och de regler som gäller som gäller ska följas. Riksdagen är ingen pajasförsamling eller ett ställe där man ägnar sig åt utomparlamentariska aktioner.

Så vad kan vi se på detta videoklipp? En total respektlöshet för de regler som gäller, och för riksdagens talman där hon avsiktligt börjar med ”åhörare”. Tror hon att det är något torgmöte hon ska prata på?
Men ok, misstag kanske man trodde, men när Björn Söder påtalar saken, svarar hon ”Du är inte min talman.”. En uppenbar förolämpning.

Igen, det är tur att jag inte är talman i riksdagen. Jag hade avbrutit henne, påtalat att det var andra gången hon bryter mot reglerna som gäller, och därefter bett henne avlägsna sig från kammaren. Sedan hade jag påtalat för v: s gruppledare, att detta var andra gången damen i fråga inte kan hålla sig till reglerna, och vid en tredje förseelse blir det utvisning på obestämd tid, rött kort. Kan man inte respektera de regler som gäller i Sveriges högsta beslutande organ har man inte heller något där att göra eller hämta.

Man må tycka vad man vill om politiska meningsmotståndare, men man ska kunna debattera med dem. Det ligger i demokratins natur. Att avsiktligt förolämpa riksdagens talman är inte acceptabelt. Kan hon inte acceptera de regler som gäller ska hon inte heller få vara i riksdagen.

söndag 14 december 2014

PK-medias desperation

PK-medias desperation över Ekeroths förslag börjar bli larvig. Egentligen skulle SD kanske tacka för publiciteten kring ett förslag man vet kommer röstas ner i riksdagen. I SvD som är en riktig PK-tidning har man nu lyckats få ett uttalande av professor Jerzy Sarnecki, som menar att sådan forskning eller statistik skulle ge något, och menar att förslaget är överflödigt (länk).

Men man gör alltså två tankfel; för det första handlar det inte om någon form av etnicitet baserat på folkraser eller annat rasistiskt. Det handlar om att identifiera om att fastställa om personer från andra länder eller områden är överrepresenterade i brottsstatistiken och om så är fallet vilka brottstyper. Med sådan statistik skulle man alltså kunna förebygga och bekämpa dessa brott . Idag vet man inte  eftersom det inte är PK att ta fram sådan statistik.

För det andra handlar det inte om att hänga ut personer, utan bara att skaffa fram relevanta data för att generellt kunna agera och förebrygga brott.

Som jag påtalade i mitt förra inlägg fanns alltså sådan här statistik fram till 2005. Så du kan ju själv avgöra om det finns någon överrepresentation i denna tabell från Brå 2005 som tyvärr är gammal.
 
 

 

lördag 13 december 2014

Rödflagg i PK-leden

Det är rubriker i tidningarna om att Kent Ekeroth motionerar i Riksdagen om att man borde ha statistik på ursprungsland och föräldrarnas härkomst gällande de som sitter i svenska fängelser. Länk DN, länk SvD, länk Expressen.
Jag finner det hela lite lustigt eftersom vi för det första talar om grova brott där fängelse utdömts, alltså inte mindre brott med påföljden böter. Det andra är att det har funnits sådan statistik tidigare. 2005 publicerade BRÅ ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet”, rapport 2005:17. Rapporten omfattar fem år, och alla typer av brott finns med.
Men nu är det givetvis så att denna typ av statistik inte är PK. I stället för att inse realiteter och fatta beslut baserat på ren statistik och fakta, har man antingen valt att hemligstämpla eller så har man helt enkelt förbjudit BRÅ att ta fram dem. Saken är även den att ovan nämnda rapport visar uppenbar och kraftig överrepresentation i synnerhet när det gäller sexualbrott som t.ex. på sidan 43, tabell 12.
Så när nu Ekeroth föreslår någon form av sådan statistik är det givetvis rödflagg inom PK-leden, och man ska med alla medel dölja fakta för medborgarna med strutspolitik kombinerat med rent svammel om ”främlingsfientlighet”, ”berikning”, att ”Sverige behöver invandringen” och att man tar emot ”flyktingar”, alltså nysvenska.
Så spelet för galleriet fortsätter, och vi kan vara helt övertygade om att motionen kommer att avslås med stor majoritet.

En intressant notering är en kombination med vad jag skrev om för ett tag sedan, d.v.s. att det inte är mödan lönt för en kvinna att anmäla en våldtäkt längre eftersom antalet fällande domar är löjligt få, och även vid fällande dom utdöms nästan symboliska straff. Noteringen är alltså att enligt tabell 11 är överrepresentationen 5.0 för ”Utrikes födda”, när det gäller ”Våldtäkt/försök till våldtäkt”.
En konsekvens är alltså att medborgarna inte blir informerade om risker som föreligger, och man frågar sig t.ex. hur många kvinnor som blir våldtagna för att de inte känner till fakta.
Som jag påtalat många gånger tidigare; propaganda är lika mycket vad man inte berättar, som vad man berättar.

fredag 12 december 2014

Attackhelikoptrar på Blocket.se

Ok, man lurar på att kalla in militärutbildade till repmånad (länk). Desperationen stiger när den ryska björnen börjar vakna. Tänk, jag kommer ihåg politikernas snack så sent som för några år sedan. Man skulle ha ett insatsförsvar, man skulle anpassa försvaret till hotbilden, och försvarsministern kunde meddela att han sparat pengar. Svammel om mobilt och modernt försvar var även på tapeten och allt detta legaliserade i första läget rena slakt av allt de senaste 30 åren har man alltså sakta men säkert tagit bort det svenska försvaret. Förband har skrotats och regementen har lagts ner, utrustningen när jag gjorde lumpen på 70-talet var redan då färdig för museum. Idag finns inget kvar, och man har ett antal gigantiska problem. Det är nämligen mycket enkelt att skära ner ett försvar, men betydligt svårare att bygga upp ett dito.
I synnerhet med dagens militärteknologi där man inte kan sätta ett gevär i handen på en bonde så blir han en soldat som kanske funkade på 1700-talet Detta har politikerna inte fattat, och resultatet är ett s.k. försvar som enligt ÖB skulle ”i bästa fall klara en vecka”. Ett uttalande för något år sedan som väckte stora rubriker, men fanns ingen anledning att betvivla. Man har läst om hangardrottningar, alltså att man har JAS-plan man kannibaliserar på för att kunna få plan i luften. Ingångslönerna för soldater är och har varit i nivå med städare eller lägre. Försvaret har desperat letat efter personer som vill bli soldater, men givetvis med ringa framgång. Man har tvingat bort personer som inte velat skriva på papper om att de ska kunna tvingas, som svenska soldater åka till främmande länder, kriga och vara i krigszoner och detta till mycket låg ersättning.
Slutsatsen är enkel – vi har inget försvar och har byxorna nere. I ren desperation börjar nu den sittande regeringen snacka om att kalla in militärutbildade på repövningar. Det är rent patetiskt, och att bygga upp ett försvar värt namnet kommer att ta tiotals år. Det finns i stort sett inget att börja med, eftersom politikerna de senaste 30 åren effektivt slaktat allt, baserat på svammel om hotbilder, mobilitet, insatsförsvar, och annat de inte haft en aning om.
Men nu kommer den ryska björnen ytterligare provocera, diplomatiskt och militärt. Man har litat till att FRA kan tillhandahålla information på ett tidigt stadium. Men det spelar en mycket liten roll i tidsaspekten – har man inget försvar har man inget. Man har kanske gammal materiel, små förråd, inga regementen, ingen kunskap och ingen tid. Man är rökt.
Så vad är nästa steg för försvarsministern? Tillsätta en snabbutredning som får till uppgift att leta efter bättre begagnade attackhelikoptrar på blocket, eller sätta ihop en webbaserad snabbkurs i hur man kör stridsvagn? Ungdomar som är duktiga på CS kan ju bli våra nya elitförband. Av de som finns på äldreboenden har säkert manga hanterat vapen och gjort lumpen. Det är dags att väcka liv i något som fanns tidigare - "Landsstormen" som avskaffades 1942. Ny paroll blir; "I rullstol med Morakniv skyddar vi liv!". Eller; "Med permobil och Morakniv i hand, skyddar vi vårt fosterland!". Kanske: " Så slagen av vässad krycka, må fi tillbaka rycka.". 
 
Men värst av allt är – det finns knappt ett öre att rusta upp försvaret för. Pengarna behövs ju inom alla andra sektorer, och man kan inte slakta den redan haltande välfärden. Ej heller kan man höja skatterna mer eftersom vi har världens näst högsta skattetryck. Så även om viljan finns, så finns inga pengar.

Till saken hör faktiskt att kostnaderna för invandringen är 2-3 gånger högre än kostnaderna för hela försvaret. Migrationsverket behöver bara berätta hur mycket de vill ha, så får de den mängden pengar. Det är samma politik under denna regering som under den förra.

Man ställer sig frågan efter Reinfeldts uttalande om att vi måste ”öppna våra hjärtan”, om det inkluderar ryska soldater. Kanske är det synd om dem åxå, och eftersom våra gränser är rena svängdörrar för alla som påstår sig vara under 18 år, måste det ju inkludera ryska soldater. Tänk dig själv vilka hemska upplevelser de haft under hård militär utbildning. De kan ju komma med halva släkten om de kan dra någon snyfthistoria om livet i Ryssland dessutom.   Anhöriginvandring heter det visst... En stackars rysk soldat ska väl inte behöva ockupera oss utan sina ”nära och kära”? Öppna ditt hjärta - och koppla bort din hjärna.

onsdag 10 december 2014

Paradoxernas land

I slutet på förra månaden bloggade jag om att det tydligen finns en riksdagsmajoritet som vill stoppa informationsplikten när det gäller HIV. Det innebär att en HIV-smittad inte ska behöva tala om för en sexpartner att han/hon är HIV-positiv. Klassningen innebär alltså att HIV ska klassas lägre än de befintliga könssjukdomarna som är möjliga att bota. WHO listar som första punkt att den största risken för att sprida HIV är ”Having unprotected anal or vaginal sex”.
Mot detta står alltså svensk expertis och svenska politiker som man kan läsa på denna länk.
Tidigare har det dessutom varit ett rent faktum att det är en risk att få HIV genom oskyddat sex med någon som är HIV-positiv. Vidare vore det intressant att få höra just svenska experter och politiker tala om hur då HIV smittar om det enligt dem är i det närmaste helt riskfritt med sexuellt umgänge med HIV-positiva. Är det månne luftburet? Hudkontakt? Via utomjordingar? Så berätta nu hur HIV smittar.
Hade det varit första april hade jag tagit hela ETC-artikeln som ett skämt om än mycket osmakligt.
Man har nu en insamling för att stoppa spridningen av HIV som heter Musikhjälpen. Givetvis av PK-media.
Allt luktar ganska illa och allt är en ren paradox. Musikhjälpen vill alltså minska spridningen av HIV, samtidigt som politikerna ljuger och marginaliserar riskerna med att bli smittad. Här finns helt klar en dold agenda och avsikter man inte berättar om.
Man kan dock till sammanhanget konstatera att vi haft stora flyktingstömmar hit från Afrika de senaste åren, och Afrika har världens överlägset flest HIV-smittade (
länk). Vidare är det så att det inte är något som helst krav att de som kommer till detta land som flyktingar eller anhöriginvandrare, genomgår läkarundersökning eller provtagning för smittosamma sjukdomar. Det är nämligen integritetskränkande.
Men som svensk har man ju ett psonnummer. Alltså ett registreringsnummer man får från födseln. Man tar DNA-prov på alla nyfödda i detta land och registrerar DNA-sekvensen i PKU-registret i Huddinge (länk).
Ingen vet hur många databaser man finns med i, och hur de samkörs. Övervakningskameror som sannolikt kan identifiera oss mot pass eller körkortsregistren. Detta är statistikens och övervakningens förlovade land. Men du vet lille medborgare; ”den som har rent mjöl i påsen behöver inte bekymra sig” och ”det är för ditt eget bästa”. Det är inte integritetskränkande.
Mot den bakgrunden frågar man sig om det är för mycket begärt att de som kommer till detta land och kallar sig desperata flyktingar testas för livslånga smittsamma sjukdomar, I synnerhet om de kommer från områden där man vet att dessa sjukdomar är mycket vanliga?