söndag 14 december 2014

PK-medias desperation

PK-medias desperation över Ekeroths förslag börjar bli larvig. Egentligen skulle SD kanske tacka för publiciteten kring ett förslag man vet kommer röstas ner i riksdagen. I SvD som är en riktig PK-tidning har man nu lyckats få ett uttalande av professor Jerzy Sarnecki, som menar att sådan forskning eller statistik skulle ge något, och menar att förslaget är överflödigt (länk).

Men man gör alltså två tankfel; för det första handlar det inte om någon form av etnicitet baserat på folkraser eller annat rasistiskt. Det handlar om att identifiera om att fastställa om personer från andra länder eller områden är överrepresenterade i brottsstatistiken och om så är fallet vilka brottstyper. Med sådan statistik skulle man alltså kunna förebygga och bekämpa dessa brott . Idag vet man inte  eftersom det inte är PK att ta fram sådan statistik.

För det andra handlar det inte om att hänga ut personer, utan bara att skaffa fram relevanta data för att generellt kunna agera och förebrygga brott.

Som jag påtalade i mitt förra inlägg fanns alltså sådan här statistik fram till 2005. Så du kan ju själv avgöra om det finns någon överrepresentation i denna tabell från Brå 2005 som tyvärr är gammal.
 
 

 

Inga kommentarer: