lördag 31 oktober 2015

Backspegel för Sahlin och Wallström

Wallström och Sahlin är tydligen eniga om att SD har ansvar för att det finns idioter som eldar upp flyktingboenden. Trots att SD givetvis tagit avstånd från detta.
Men det intressanta är just den koppling som de ser och som inte finns. Det är vad som kallas för ”guilt by association” men helt felaktigt. SD är inte ett rasistiskt parti, det finns inte ett ord som är rasistiskt i något som SD officiellt skrivit. De som är kända rasister eller uttrycker sådana åsikter blir uteslutna.

Däremot är man kritisk till den invandringspolitik som förs, vilket är något helt annat. Man vill begränsa invandringen baserat på olika parametrar, dels hur många vi kan och vill ta emot men givetvis även definitionen av ”flykting” och ”ensamkommande flyktingbarn”. Vidare har vi idag öppna portar för ”anhöriginvandring”, och ger personer som inte ens har rätt att vara i landet bättre sociala förmåner än medborgarna. Men ånyo; dessa saker är vad SD kritiserar, det är inte på något sätt rasistiskt utan enbart ifrågasättande av den politik som bedrivits och bedrivs.

Fråga dig gärna legitimiteten i det humanitära i att kanske hundra personer svälter eller fryser ihjäl i konflikters närområden och som är riktiga flyktingar, mot att samma belopp i stället går till att finansiera välbefinnandet för en person som med hjälp av flyktingsmugglare lyckats komma till just Sverige. Varuti ligger det humanitära? Vidare öppnar man för att ta uppemot hälften av det riktiga biståndet till att finansiera den sanslösa migrationspolitiken. Vi kan alltså förutsätta att det finns massor med riktiga flyktingar som svälter ihjäl, fryser ihjäl eller dör i brist på mediciner emedan regeringen finner det viktigare att lägga pengarna på myssoffor, iPhones, spelkonsoler och annat som ”flyktingar” bara måste ha eftersom de har så traumatiska upplevelser i bagaget.
Men att tala om migrationspolitik eller biståndspolitik och ifrågasätta dessa innebär tydligen att man för det första är rasist eller rasist light, d.v.s. ”främlingsfientlig”. Vad socialdemokrater väljer att titta bort från är deras egen rent rasistsiska historia. Däremot fiskar man gärna och givetvis efter alla kopplingar mellan SD, nynazister och högerextremister. Under hela efterkrigstiden och ända in på 70-talet var det makarna Myrdals visioner om folkhemmet, som gällde och ren rasism i första läget baserat på Herman Lundborgs vetenskap om folkraser, alltså ren rasism. Man steriliserade alla som inte passade in i det ideala folkhemmet och tillhörde lägre stående raser. Denna lag, steriliseringslagen, gällde från 30-talet till 1975, alltså under ett antal socialdemokratiska regeringar. Sterilisering var regel vid abort eftersom en kvinna som inte ville ta hand om sitt barn inte var värdig att få föröka sig, rent rasistiskt alltså. Man steriliserade runt 60 tusen personer under denna period, och du kan ju fråga socialdemokraterna om var de ursprungliga samerna har tagit vägen.
Så, det kanske är äldre ”old-school” socialdemokrater som eldar upp flyktingförläggningar. Jag vet inte, men med den rasistiska bakgrund socialdemokraterna har, är det sannolikt.
Så mot denna bakgrund kan man inte annat än ruska på huvudet åt att Wallström och Sahlin anser SD ha ansvar för att idioter eldar upp flyktingförläggningar (länk).
 

onsdag 28 oktober 2015

Myndighetsbrott

denna länk kan man läsa att man på Migrationsverket avser hålla det hemligt var man avser förlägga “flyktingförläggningar”. Men nu finns ett stort problem; Migrationsverkets dokument och beslut är offentlig handling. Alltså inget man avsiktligen kan hemlighålla. Man har givetvis ingen som helst rätt att kräva att informationen ska publiceras på internet eller annorstädes. Men att avsiktligen vägra lämna ut information är ett brott. Statliga verk måste tillhandahålla denna information till den eller de medborgare som vill ha den.

“Som ett steg i säkerhetsarbetet kring asylboenden har Migrationsverket nu fattat beslut om att sekretessbelägga sina förteckningar över både planerade och redan etablerade asylboenden.

– Det ska inte vara möjligt att få ut en fullständig lista på adresser till asylboenden, säger Mikael Ribbenvik. Uppgifterna kommer ändå att finnas tillgängliga lokalt, men även det kan förändras.”, kan man läsa i artikeln.

Vi har en lag och den måste man följa. Det gäller även Migrationsverket, oavsett ”hotbilder” eller annat. Man kan ev. även anföra att om en myndighet avsiktligt försöker förhindra medborgarna att komma åt information är detta ett brott.

Logiken i lagen är att en myndighet betalas av skattepengar, och det är tjänstemän som gör arbeten där betalat av skattepengar. Det kan och får inte vara någon form av smusselverksamhet eller hemlighållanden av vilka skäl det vara må. Migrationsverket har definitivt inte mandat att själva bestämma vilka uppgifter de vill göra tillgängliga för medborgarna.

Om en komplett lista finns för placering av befintliga och planerade flyktingförläggningar finns är man skyldig att lämna ut den. Det är direkt oförenligt med demokrati att ha statliga myndigheter som bedriver verksamheter som man döljer för medborgarna.

Du som läser detta ska dock veta att jag hyser ingen som helst sympati med de idioter som eldar upp flyktingförläggningar. Det är inte problemet.

Problemet ligger på en mycket högre och politisk nivå. Statliga myndigheter ska utföra de uppgifter som åläggs dem, baserat på riksdagens beslut och de generella instruktioner man har. De har ingen som helst rätt att hemlighålla uppgifter medborgarna vill ha eller specifikt efterfrågar. Så för att svara hr. Ribbenvik; detta är ett direkt brott. Finns en komplett lista över var man har eller planerar uppföra flyktingförläggningar är det migrationsverkets förbaskade plikt att tillhandahålla denna till den eller de som önskar.

Vi vet redan att kommunerna smusslar och publicerar så lite man kan, när det gäller flyktingförläggningar vilket är rent odemokratiskt. Det är dock inte olagligt så länge man inte pratar om resp. kommuns tjänstemän. Men att ett statligt verk inte talar om vad man håller på med i synnerhet som man snart har mandat att tvinga flyktingar till kommuner, är definitivt ett lagbrott. Egentligen, och som jag redan påtalat, är det ett brott mot grundlagens första paragraf att migrationsverket får rätt att allokera ”flyktingar” till kommuner.

måndag 26 oktober 2015

Inget nytt på 7 år

Jag har kört denna blogg i runt 7 år. Kanske mest för att jag har skrivklåda. Jag har skrivit största delen av en bok som ligger på is f.n.

Men vad var det jag skrev redan för sju år sedan? Egentligen samma saker som idag eftersom jag inte ändrat mina åsikter. Läget och de politiska besluten gick i helt fel riktning. Jag började med att enkelt konstatera att det inte var flyktingar som kom till Sverige, även om det var betydligt färre än nu, redan då. Jag kan alltså inte beskyllas för att vara efterklok.

Men det behövdes faktiskt inte många hjärnceller för att fatta vad problemet var och åtgärda det. Men den politiska viljan fanns inte och det falska tycka-synd-om svamlet fanns redan då. Givetvis i kombination med Ullenhagitis i stora mängder.

Så nu börjar vi närma oss botten. Man utesluter inga som helst budgetbesparingar för oss svenskar till förmån för den vansinniga migrationspolitiken som vi kan läsa på denna länk. De pengar vi förtjänar ska spendras på en sanslös invandring av personer som vanligtvis är lågutbildade, och enbart transporter sig hit för en bättre levnadsstandard och kallar sig flyktingar, vilket de inte är.

Käre medborgare, ställ dig nu frågan baserat på att migrationsverkets prognoser skrivs upp snabbare än någon hinner räkna på dem; hur blir det 2016, 2017 och 2018? Alltså, man ska låna 10 miljarder i första läget (som om vi inte har statsskuld så det räcker) för att finansiera vansinnet, ovanpå detta ”utesluts ingenting”. Tror du fortfarande på deras lögner? Det är just frågan som handlar om rena lögner utan verklighetsanknytning och total beröringsskräck med SD, och sopande under mattan av alla problem som deras politik för med sig, inget annat.

söndag 25 oktober 2015

Med miljömuppar i regeringen

”Utvecklingen går snabbt och nya förbränningsverk planeras på en rad platser runt om i landet. Enligt en rapport från Avfall Sverige kommer vi nästa år att kunna elda närmare 6,6 miljoner ton avfall i Sverige”.
Det är ju en rätt intressant artikel med tanke på att det sitter miljöpartister i regeringen och man snackar om att vi medborgare ska ta ansvar för miljön. Man har vidare moderna avlatsbrev mellan länderna som kallar ”utsläppsrätter”. Alltså har Sverige rätt att släppa ut en viss mängd koldioxid, men ju mer sopor man importerar ju större del av den mängd släpps ut av eldningen av sopor importerade från andra länder.
Sedan heter det givetvis att ”vi riskerar att inte nå våra utsläppsmäl”, vilket i sin tur legaliserar pålagor på transportsektorn, privatbilism, oljeeldning och energiskatter (som det är moms på). Energiskatt är just en skatt som inte ger något mervärde för köparen, så hur det kan vara moms på en skatt är alltså helt ologiskt. Vilket mervärde ger en skatt? Någon Sahlinsk tuffhet i att få betala skatt? Nästa steg är väl en skatt på moms med denna vansinniga logik.
Jag ställer mig alltså frågan varför vi ska importera sopor från andra länder i första läget. Hela det principiella resonemanget slår som en en slägga i huvudet på svensk landsbygd och alla transporter, men det struntar man blankt i.
Men nu ska alltså transporter och bilismen utmålas som de stora klimatbovarna och klimatplanerna hotas enligt denna artikel. Tillåt mig att betvivla den cirkel som naturvårdsverket presenterar. Den är från 2013 och sedan dess har alltså importen av sopor ökat mycket kraftigt, men man försöker i artikeln måla ut transportsektorn som klimatbov.
Redan 2014 var det alltså 1-1.5 miljoner ton, (länk) men nu kanske 6 miljoner ton. Men som alltid ska bilism och vägburna transporter målas ut som boven. Så om utsläppen av koldioxid börjat öka, vem eller vilka är det som orsakat detta? Men det är märkligt tyst från mp om detta. Att importera sopor och förbränna dessa är uppenbarligen helt OK, och eftersom det orsakar allt större utsläpp, ska man skylla det på transportsektorn (och man kan hitta på fler fantasifulla pålägg på fossila bränslen).
Ty man har ju erhållit ett modernt avlatsbrev som talar om hur mycket man får släppa ut, och importerar man miljontals ton sopor som förbränns och då blir det mindre för transportsektorn, bilism och transporter generellt, och de kan då givetvis utmålas som miljöbovar eftersom man riskerar att överskrida påhittade gränser stipulerade i avlatsbreven och de idiotiska flumvisioner man har.

Vad är avskyvärt?

Om man ska göra minsta om eller tillbyggnad på sitt hus krävs att man ansöker om bygglov. Sedan skickas det ut till grannar som får lämna åsikter eller ev. ha invändningar.
Men när det gäller flyktingförläggningar gäller det omvända. För det första kommer man alltså ett statligt verk, migrationsverket kunna fördela ut flyktingar efter behov och godtycke av tjänstemän. Detta är emot grundlagens första paragraf i vilken det står att kommunerna har självstyre. Man ersätter alltså demokratiskt valda politiker med statliga tjänstemän.

Ovanpå detta har tydligen inte kommunerna någon som helst skyldighet att rapportera när och var de planerar starta flyktingboenden för medborgarna. Tvärtom, de verkarförsöka hålla detta hemligt för att ingen ska kunna protestera eller ha invändningar. Privata företag köper olika större byggnader och hittar på olika bortförklaringar som man inser är rena lögner. Man hävdar att man t.ex. ska starta vandrarhem eller liknande, men alla inser att det handlar om att starta ett flyktingboende eftersom det är mycket mer lönsamt.
Men man döljer givetvis sina riktiga planer för att ingen ska kunna klaga. Man tycker att samma sak borde gälla när det rör sig om flyktingboenden som när det gäller medborgarnas skyldighet gentemot kommun och kringboende.
Observera att det inte handlar ett om flyktingarna, utan enbart om problemställningen att kommunerna smusslar när det gäller att fixa flyktingboenden.

Alltså, går SD i Lund ut med var kommunen planerar flyktingboenden. Jag finner inget konstigt i det och egentligen borde det vara kommunpolitikernas skyldighet att rapportera detta till sina medborgare. Men eftersom man inte gör det har alltså SD gått ut med denna information.
I en tid när flyktingboenden sätts i brand, lägger SD alltså ut adresser och kartor på planerade boenden. Avskyvärt!”, twittrade migrationsminister Morgan Johansson (S), kan man läsa på denna länk.
Vad han egentligen säger är alltså att de folkvalda politikerna i kommunerna inte ska berätta  för medborgarna om sina planer eftersom det kan finnas idioter som kanske kan försöka eld upp byggnaderna. Jag ser det snarare så att kommunerna borde vara skyldiga att berätta för medborgarna och i synnerhet de som bor i närheten vad man har för planer, och ge dem möjlighet att komma med åsikter - så ska det fungera i en demokrati.

Att det finns idioter som begår brott är en helt annan sak och en fråga för polisen och rättsväsendet. Men det är ingen ursäkt för att kringgå demokratiska principer och funktioner.
Däruti ligger det avskyvärda, alltså i att ha demokratiskt valda politiker som inte berättar sina avsikter för medborgarna och ej ger medborgarna rätt att komma med åsikter och invändninngar.
 

lördag 24 oktober 2015

Med Löfvén vid rodret

Nu har man alltså gjort en överenskommelse om att tvinga kommunerna ta emot flyktingar, och vidare vill man börja med temporära uppehållstillstånd. Det är väl kontentan av vad uppgörelsen den senaste veckan. Som vanligt lite svammel om annat som ska främja integrering.
Men hallå sjuklövern! Hur vore det med lite logisk problemlösning? Ligger problemet i att kommunerna inte vill eller kan ta emot flyktingar? Det gör det inte. Problemet är att det kommer fler personer hit som för det första inte är flyktingar, och i nästa läge att det är åt helsicke för många. Där ligger problemet, inte i olika larviga plåster på såren i form av 10 miljarder till kommunerna av lånade pengar.
Åkesson hade en liknelse med att stoppa en flodvåg med hink och spade. Kanske symboliserar just hink och spade naiviteten.

Sverige har nog de mest naiva invånare som finns på jordklotet. En total tro på att man har ett fungerande demokratiskt system som dessutom är bättre än alla andra, i en kombination med en tro på att myndigheter och politiker vill allas bästa och man måste acceptera allt som beslutats. Ovanpå det har vi ett totalstyrt system som via media som är på bästa DDR-manér intrummar i medborgarna att de måste ställa upp, kallar alla som kommer hit för flyktingar, bättre regler för ”papperslösa” än de egna medborgarna, man har bilder på gråtande barn och lyckliga återföreningar i myssoffan. Man har med åren blivit riktigt bra på denna propaganda, det kan man faktiskt tillstå.
En herre jag känner, yttrade att ”det enda hoppet är att SD får egen majoritet”. Det kan mycket väl vara sant, men inom min horisont har då landet totalt blivit totalt förstört innan detta sker.
Så tillbaka till ruta ett. Det ska väl inte vara så förbannat svårt att fatta några enkla saker för Sveriges politiker och sedan besluta baserat på detta:
Begreppet flykting definieras av UN. Det är inte möjligt att vara flykting och transportera sig, transiteras till Sverige. Vi har inga konfliktområden i vår absoluta närhet. Dublinöverenskommelsen gäller och någon som kommer från ett annat EU-land ska alltså inte kunna ansöka om asyl i Sverige.
Det är fel att kalla gruppsmugglade ungdomar eller män för ”barn”. De kommer bara hit för att utnyttja just definitionen barn, och vidare görs ingen som helst ålderskontroll vilket borde vara regel.

Man har hål i botten på båten, men i stället för att täta hålet beordrar kapten Löfvén att problemet löses genom att alla i besättningen ska sätta på sig stövlar. Stövlarna ska besättningen betala med lånade pengar.
Dessutom anropar han andra båtar och frågar om de inte ska vara solidariska och pumpa över vatten som läckt in i hans båt. I stället för att göra något åt problemets kärna och anledning, gör man lite mesiga saker för att lindra skadorna.
Hur många gånger de senaste åren har migrationsverket skrivit upp sina prognoser? Hur har alla åtgärder som hittills införts påverkat situationen?
Allt medan vi får allt mer skatter, sämre sjukvård, sämre skolor, har inget försvar, har hög arbetslöshet, akut bostadsbrist, taskig åldringsvård och låga pensioner. Givetvis avser man även höja pensionsåldern. Hur någon kan tro på politiker som sjuklöverns?

söndag 18 oktober 2015

Förklok

Sverige har alltså tagit emot absolut flest ”flyktingar” per capita i hela Europa. Vi har enorma problem med den stora invandring vi redan haft, det kan ingen förneka. Även kostnaderna är enorma emedan man går kräftgång om skolan, pensioner, försvaret, sjukvården och alla andra områden man nedprioriterat under en längre tid.
Invandringen har varit en helig ko, som allt skulle offras till och argumenten till den förda politiken blir allt mer direkta lögner för varje dag som går.
Kostnader? Nähä, inte en enda siffra. Sedan professor Ekberg kunde konstatera att vi pratar om minst 50 miljarder årligen är locket på. ”Svårt att beräkna” enligt Anders Borg för några är sedan.

Alla som har kritiserat den förda invandringspolitiken har blivit stämplade som rasister eller lightvarianten främlingsfientliga. Allt som anfördes av SD var givetvis direkt hänförbart dessa två kategorier, och gärna gjordes diverse kopplingar till rasism. Man skickade ut sina värsta skandalmurvlar och gjorde (och gör), allt man kan för att smutskasta alla som på något sätt kritiserar förd invandringspolitik. Expressens murvelchef (ansvarig utgivare) har dock nu blivit stämd I ett civilrättsligt mål till vilket pengar samlats in genom donationer. Jag hoppas han får en "guldspade" uppkörd i någon lämplig kavitet under byxlindningen. Olagligt eller ej spelade ingen roll – målet legaliserade medlen.
Jag är inte efterklok, men kan bara referera till det jag själv skrivit tidigare på denna blogg och vidare de saker SD anfört de senaste åren.

Situationen är nu i det närmaste en katastrof, och det finns inga som helst tecken på avmattning. I Tyskland har jag läst om att man tvingas kasta ut hyresgäster i bostäder de bott tiotals år för att ge plats för flyktingar, utanför Staufen ställer man upp containrar för ”flyktingar” att bo i, här i Sverige blir det tält som en akut nödlösning. Militären kallas in som hjälp till Migrationsverket. Merkel har insett sitt misstag och erbjuder Turkiet rena pengar för att sätta stopp på strömmen ”flyktingar” (
länk).
 Det tyska polisfacket vill sätta upp stängsel vid gränsen (länk).
 
Här i Sverige kryper parti efter parti ”till korset”, och förslår temporära uppehållstillstånd, att kommuner ska få rätt att förbjuda tiggeri, och lite andra halvmesyrer för att fiska efter lösningar men slippa stå i skamvrån tillsammans med SD. Beröringsskräcken är total. Hellre oheliga politiska koalitioner är att erkänna att man har och har haft fel.

Vi har inga arbeten, problem med utanförskapsområden, gängkriminalitet, inga bostäder, inget försvar, dålig sjukvård, fattigpensionärer som byggt upp den svenska välfärden och framför allt astronomiska kostnader för den sanslösa migrationspolitiken som inte räddar människoliv utan bara drar hit ekonomiska migranter som vill ha en bättre levnadsstandard.
Fackföreningarna har börjat inse att en stor del av deras medlemmar kommer att rösta på SD.

Allstå; Vad var det jag och SD sa redan runt 7 år sedan? Vem och vilka hade rätt?

fredag 16 oktober 2015

Slut på "Socialister Light"?

Det är liksom lite kul när moderaterna börjar fatta läget. Under ett antal år har man alltså haft en helt värdelös lag om anställningstrygghet. Denna lag har kringgåtts genom att företag som egentligen inte gör ett dyft tillhandahåller arbetskraft för det mesta.
Vi pratar alltså inte om personer som egentligen tillför någon kompetens eller hjälper till vid toppar i belastningen utan företagen har helt krasst valt att lägga ut jobbet som en vanlig HR-avdelning kan göra på bemanningsföretag. Personerna blir sedan anställda av bemanningsföretagen och har i praktiken ingen anställningstrygghet alls. Bemanningsföretagen ägnar sig alltså åt en form av bulvanverksamhet, men otrygghet för den uthyrde som följd.
Men ovanpå det inträffar två saker; Bemanningsföretagens personal ska åxå ha lön. Men de utför egentligen inget kreativt arbete alls eller ens ett arbete som behövs, utan bara har dessa arbeten för att man hittat en effektiv väg runt lagstiftarens intention med LAS. Problemet är alltså att företagen tar den högre kostnaden för en person mot möjligheten att kunna sparka personen med kort varsel, mellanskillnaden hamnar i bemanningsföretagens fickor eller betalar deras verksamhet generellt. Bemanningsföretagen fungerar alltså bara som en bulvan för att man ska kunna kringgå lagstiftarens avsikt; att skapa anställningstrygghet.

Ovanpå detta har vi personer som är arbetslösa, men som företag gärna tar emot som ”praktikanter”. I min bok är en praktikant kopplad till vanligtvis någon yngre som ska lära sig ett yrke på plats genom att just praktiskt vara med den eller de som kan det. Fördelen ur företagens aspekt är att man kan plocka in dem gratis. En arbetslös kan alltså tvingas till att ta en praktikplats för att inte gå miste om sin ersättning.

Undertecknad har råkat ut för två ”praktikanter” från arbetsförmedlingen. Den ene var forskare på runt 50 år med lång arbetslivserfarenhet och stor kunskap. Sannolikt hade denne större kunskap än den lokale avdelningschefen beträffande det mesta. Den andre i samma ålder, stod bakom mig en dag och sade spontant ”Det där kan man få ut med andraderivatan”. Personen i fråga hade uppenbarligen mer kunskaper än som behövdes för arbetsuppgifterna jag brottades med. Jag kan dock konstatera att det var ett helt riktigt påstående och jag fick reda på att personen hade två högre universitetsutbildningar.

Men det visst är det fiffigt att tvinga ut arbetslösa som ”praktikanter”? Man både döljer arbetslöshet i form av arbetsmarknadstekniska åtgärder, man ger företagen gratis arbetskraft för skattepengar och dessutom förolämpar man personer genom att tvinga dem till arbetsuppgifter de är överkvalificerade för.

Men nu har vi hört en massa svammel och rena skrönor ett antal år om att Sverige behöver arbetskraften som kommer hit. Först var det för att torka 40-talisterna i häcken på långvården, sedan var det att varenda taxichaffis i Malmö egentligen var läkare och nu ska tydligen alla ersättas av invandrad personal. Det är ett sorgligt faktum att svensk vårdpersonal, lärare och generellt alla inom statlig, landsting och kommuner söker sig till andra yrken eller länder p.g.a. för taskiga löner. Sjuksköterskor och barnmorskor är ett typexempel.
Så mycket för LAS, och det glädjer mig att i alla fall MUF lyckats sätta stopp för (
länk), och insett att denna idiotlag aldrig borde funnits.

Det var bättre med de gamla moderaterna som jag några gånger röstade på – de ”nya moderaterna” ger jag inte ett skit för. ”Socialister Light” är en bättre benämning.

måndag 12 oktober 2015

Hållbarhet som ett mjölkpaket

Man kan inte låta bli att titta lite i tidens backspegel. Det ca ett år sedan det var val, men det känns som tio. Reinfeldt slängde ur sig dumheter om att ”vi skulle öppna våra hjärtan”. SD-spöket fanns och för att eliminera detta hade han gjort en ohelig allians med grönsakskommunisterna (mp). Sedan blev det val, och han avgick för att ersättas av Anna K-B. Löfvén blev statsminister, och desperationen för att hålla SD borta från inflytande var så stor att han fick plocka in grönsakskommunisterna i regeringen samt ha kommunisterna som stödparti, vidare skulle han avgå men av det blev inget, och i stället gjorde man en uppgörelse med Alliansen som gick ut på att man skulle släppa igenom regeringens budget som ett stort paket utan att tjafsa. Under hela tiden stiger kostnaderna för den förda invandringspolitiken och situationen börjar bli allt mer ohållbar. Tiggarna finns i vartenda gathörn i städerna, migrationsverket går på knäna, kostnaderna är enorma. Vi har fått områden med eldfängda bilar dit inte polisen vågar sig i enstaka bilar, och utryckningsfordon måste ha poliseskort. Bomber och olika skjutningar är vardagsmat. ”Berikningen” borde vara uppenbar för var och en. Politikerna har spenderat tiden med att komma med olika ofta subventionerade förslag, hur man ska få invandrare i arbete. Men hallå…det finns ju inga arbeten i första läget, i synnerhet inte till den som är outbildad och inte kan svenska. Men även om personen får ett arbete efter kanske några år ev. subventionerat, resulterar det lönedumpningar och högre arbetslöshet, vanligtvis bland Löfvéns gräsrötter. Detta har nu gått upp för en stor del av LO-kollektivet och lett till att en stor del av socialdemokraternas kärnväljare övergett dem.


Sedan har vi bostadsbubblan. Den bubblan kommer inte alls brista utan priserna på bostäder kommer att ligga på människors smärtgräns. Detta i synnerhet som man plockar in allt fler ekonomiska lycksökare som kallas flyktingar, alla behöver någonstans att bo, och det funkar inte med tält på vintern i detta land det borde till och med Löfvén fatta. Sedan var det all ”anhöriginvandring åxå, och inta bara flyktingarna. Det tragikomiska i Löfvéns snack om tält är bara att han vill visa det desperata läget han och Reinfeldt ställt till med. Nu kan man läsa på denna länk att ”…en enorm uppgift väntar Sverige”. Tänk vad kräksnödig jag blir av sådant svammel. För någon dag sedan hade man partiledardebatt och KD:s hade ruttnat på DÖ vilket lett till strömhopp, men det sträcktes ut händer åt olika håll och svamlet flödade. Ärligt talat litar jag lika mycket på en knippe kobror som sjuklöverns politiker.

Här har vi alltså återkopplingen till ämnet; det var alltså ca ett år sedan senaste valet, och löften har brutits, koalitioner har bildats, lögner och rent svammel står som spön i backen emedan media visar oss bilder på drunknade barn, ”flykting”-familjer i myssoffan, och kriminaliteten stiger och de få poliser som finns måste snart gå in med armén och stridsvagnar i ”utanförskapsområden”, ”policefishing” du vet.

Min slutsats är att dagens förutsättningar är inget någon kunde förutse (mig inkluderad), vi har ingen som helst aning om hur dagens politiker kommer handla eftersom de beter sig som amöbor.

Alltså är nyval det enda riktiga. Antingen har vi demokrati, eller inte.

Jäpp, soppan kan bara bli värre om man inte har nyval. Ganska enkelt, socialdemokraterna sparkar ut (mp) eftersom Anna K-B och några till får ministerposter. Ombildning av regeringen kommer det heta, men man ska sedan ha stöd av övriga Allianspartier som har 4%-snaran runt halsen, och man tvingas gå till (mp) som ställer krav eller, eller, eller…

Så nu ställer vi oss frågan när Löfvén snackar om att ”..Sverige står inför en enorm uppgift.”, vilket parti var det som för många år sedan flaggade upp problematiken? Vilka partier är det som nu lite fiskande, snackar om att införa gränskontroller och temporära uppehållstillstånd, eller att andra EU-länder ska ta sitt ansvar?

Ärligt talat, det finns inte en svensk medborgare som kunde förutsätta hur den politiska utvecklingen före valet skulle bli för ett år sedan. Alltså finns bara ett alternativ: nyval. Eller är månne politikerna idag livrädda för att medborgarna ska döma dem? Är de rädda för demokrati?

Det var ett år sedan senaste valet. Vad händer om vi låter Löfvén hålla på i tre år till? Låt mig gissa; man sparkar ut kommunala hyresgäster till förmån för migranter, vilket redan hänt i Tyskland. Varenda gymnastiksal är flyktingförläggning, Löfvén pratar i EU för att få andra länder att ”ta sitt ansvar”, allt emedan dessa ler i mjugg och tänker ”Det är just vad vi gör, för våra länder, men inte du.”. ”Utanförskapsområden”, kan inte ens media försvara längre, och polisen kan inte längre dölja vad som sker genom att omrubricera brott som man gör idag till harmlösa saker, för att sedan kunna lägga ner utredningar. Statistiken om våldtäkter är effektivt sopad under mattan. Allt blir allt mer uppenbart att allt är toppstyrt, och detta klistrar sig på politikerna som rent maktmissbruk, och att politiken inte längre består av politiker utan rena ordbajsare som gått kurser i presentationsteknik. …och som inte har varken ryggrad eller egen politik. Hållbarhetstiden på svenska politikerlöften inom sjuklövern är kortare än ett mjölkpaket.

lördag 10 oktober 2015

SvD:s förstasida - ett scooop

Man blir liksom lite luttrad av journalisters alltmer desperata kamp att utmåla de ekonomiska migranterna som människor det är hemskt synd om på olika sätt. Det har nu gått upp för de flesta förhoppningsvis att det just rör sig om människor som avsiktligt kommit till detta land för ett bättre liv.

Visst, det finns runt 60 miljoner riktiga flyktingar i världen och en stor del i MENA-området. Vi har sett bilder på gigantiska flyktingläger med ungefär samma antal flyktingar som antal invånare i Örebro. Ovanpå detta finns det givetvis fattigdom och svält i världen, och hur många detta rör sig om har jag ingen aning om. Men här måste man göra en åtskillnad och den är viktig att förstå; bara för att man är fattig eller vill ha en bättre levnadsstandard betyder inte det att man är flykting. Om vi nu använder lite ren logik, är det givetvis så att de som lider verklig nöd och inte har mat för dagen och svälter inte har ekonomiska resurser att transportera sig hit och betala smugglare och annat för en resa hundratals mil. Alltså kan man avskriva att vi på något sätt hjälper fattiga som lider nöd och svälter med den vansinniga migrationspolitik som bedrivs.

Sedan var det flyktingar. EU:s länder har alltså kommit överens om att den som kommer från länder utanför EU ska söka asyl i det första EU-landet denne kommer till. Det är ganska logiskt, flyr man för sitt liv ska man alltså söka asyl i det första landet som ger en fristad om man är desperat flykting. Dublinöverenskommelsen. Det finns ingen som helst logik i att en desperat person som flyr för sitt liv inte ska kunna söka asyl i det första landet inom EU som denne kommer till.

Men transporterar man sig till ett visst land i avsikt att få bättre levnadsstandard, och därmed är man inte flykting, ej heller på något sätt nödlidande. Man ska alltså inte ha rätt att transportera sig som ”flykting” genom en massa länder och sedan söka asyl i det land man anser passar bäst att göra detta i.

Problemställningen i detta land är dock sådan att det har blivit en magnet för alla som vill ha en bättre levnadsstandard, och allstå med alltmer tilltagande folkvandring släpper länderna i Europa igenom de ekonomiska migranterna för att slippa problemet själva. Men själva orsaken är en alltför naiv och frikostig definition av begreppet flykting, i kombination med ett socialt skyddsnät som byggts upp för de egna medborgarna, men nu utnyttjas av de ekonomiska migranterna.

Men våra sjuklöverpolitiker har anfört en massa dumheter de senaste åren för att legalisera hela problematiken, och det är för mig en gåta hur någon kan luras av detta. Allt från att de som kommer hit är välutbildade, deras kunskaper behövs, vi behöver arbetskraften till lovord om det multikulturella samhället och svammel om visioner och annat flum acceptans. Vidare blundar man för alla problem som uppstått, sopar dem under mattan eller förnekar dem. När såg du senast en artikel med kopplingar mellan invandringen och gängkriminaliteten i de s.k. utanförskapsområdena man skapat? Helt rätt, någon sådan artikel finns inte. Sådana artiklar får media inte skriva. Ej heller artiklar om våldtäkter och kopplingar till invandrare. All koppling mellan invandrare och något som helst negativt är tabu.

Så man kan ju inte annat än anse att i den totala desperationen om att tycka synd om alla som avsiktligen smugglats till detta land är
denna rubrik lite kul. Förstasidan på SvD, grattis! De stackars ”flyktingbarnens” leksaker är inte tillgängliga 24/7. Vilket scoop, och vi väntar på artiklar om att barnen har traumatiska problem som en följd av denna inlåsning av leksaker och kommer därför att bli yrkeskriminella enligt någon experttyckare (gärna professor), eller påhittad idiotstatistik…?

fredag 9 oktober 2015

Två i skamvrån

Jaha, nu ryker DÖ. Smart av KD att vara först ut eftersom de har 4%-snaran runt halsen. Med detta får man bergis borgerliga väljare som är missnöjda med att egentligen ha röstat på en socialistisk politik. Argumenten om turbulens, härdsmälta, det bästa för Sverige och annat man läst faller ganska platt. Politikerna är livrädda för folkets vilja helt enkelt. Senast idag rapporterade SKL att man förutsåg stora skattehöjningar direkt orsakade av den sanslösa invandringspolitiken. Jag läste att den sanslösa invandringen givetvis lett till en stor brist på studentlägenheter. Hur många studenter som antagits till olika utbildningar på högskolor och universitet, men inte hittar någon bostad vet sannolikt ingen.
Men det är tydligen viktigare att ordna bostäder till alla lycksökande migranter än att ta hand om svenska ungdomar. Nix, det ska satsas på olika utbildningar och valideringar av utländska lycksökare i första läget. Nota bene; jag pratar inte om riktiga flyktingar som i detta land kallas kvotflyktingar. De utgör några tusen vilket ska jämföras med anstormningen av s.k. flyktingar som ”desperat” flytt genom hela Europa med det land som är naivast och har det bästa sociala systemet att erbjuda. Var tog Dublin-överenskommelsen vägen?
Med detta drag har alltså inte KD så mycket att frukta vid ett nyval, och nu har man alltså sopat mattan och öppnat för medlemmar och distrikt inom moderaterna, folkpartiet och centern att ifrågasätta varför man hoppat i sängen med socialister och grönsakskommunister(mp). De sistnämnda har dessutom ministerposter vilket gör saken direkt stötande för alla som röstade borgerligt.
Man är alltså livrädd för ett nyval av två anledningar: Den första är att man är rädd för att mista makten, detta är en klassiker och alla politiker gör vad de kan för att för det första komma till makten, när de väl har den kramas positionen och makten som en snuttefilt.
För det andra har vi SD-spöket. Alltså partiet som man smutskastat, gjort allt som står i ens makt att stoppa på alla upptänkliga sätt (inkluderande direkt olagliga) att stoppa. SD har växt i varenda opinionsundersökning, och man de senaste åren har bevisat att den förda migrationspolitikens frukter är smakat surare än en mogen citron. Hade man på ett tidigt stadium fattat detta hade man inte målat in sig i det hörn man desperat står i.
Men det är vi skattebetalare som tvingas betala för detta på olika sätt och vilka ska vi debitera miljardbeloppen samt problemen?
Jag vet i alla fall två som står i skamvrån: Erik Ullenhag och Fredrik Reinfeldt.
Nyval är högst välkommet. Det handlar just om demokrati. Visst det skapar kanske turbulens, men vem som anhängare av demokrati kan hävda att ett nyval inte vore det enda rätta? Har inte saker ändrats sedan valet?

måndag 5 oktober 2015

Man är ju en främlingsfientlig näthatare

För många år sedan proklamerade jag att jag var motståndare till migrationspolitiken. Det var när man försökte lura i medborgarna att alla som kom hit var välutbildade och en outnyttjad resurs. Det gick skrönor om att Malmö hade världens mest välutbildade taxichaufförer, och media hade givetvis intervjuer med läkare som körde taxi. Några sådana intervjuer och medborgarna tror att varenda taxiförare i Malmö är läkare. Det är så propaganda fungerar, en eller några personer är exempel för alla. Handplockar man då exemplen och tjatar om dem tillräckligt ofta och länge blir det fakta. En person blir talesman för 100. Två för 1000 o.s.v. är principen i media.

Men man ska även veta att propaganda är inget kortsiktigt. Tvärtom ju långsammare och försiktigare ju bättre. Ovanpå det ska man ha olika aspekter som leder till samma slutsats. Man kan ge några exempel på hur hemskt det är i personernas hemländer, berätta om bombräder, och sedan kombinera det med hårda flyktingstrapatser för att sedan sluta med bilder på den lyckligt återförenade familjen, gärna med många barn och bilder då de sitter leende i myssoffan i Sverige.

Detta var bara några exempel på den propaganda som pågår, och vi utsätts för dagligen. Det är bara att fatta, det finns ingen opartisk eller opolitisk information, nyhetsrapportering. Vad fakta är, är även det mycket tänjbart. Men givetvis är det så att Public Service (PS) tillhandahåller just det, och det heter fakta, information eller utbildning. Den som tror att man inte proppas med propaganda är rent utsagt korkad. Det är gamla propagandametoder som härstammar från DDR, inget annat. Mest kräknödig blir man faktiskt av att få reda på att PS tillhandahåller opartisk information bara för att medborgarna ska kunna skapa sig en egen uppfattning. Politikerna håller givetvis PS under armarna som en snuttefilt, och man kräver medborgarna på licensavgift.

Men åter till problematiken. Anledningen är jag fick en kommentar om en sak när jag uttalade att det inte behövs någon flyktingförläggning lokalt med ”…men var ska flyktingarna bo? På gatan?”

Reaktionen är minst sagt svensk; man är alltså itutad att varenda kotte som kommer över våra gränser är antingen arbetskraft vi behöver, är en framtida investering, är hemskt synd om, flyr i desperation från krig, och jag vet inte vad.

Men vaddå, är jag främlingsfientlig? Är detta en hatsite? Nix, egentligen tvärtom men det fattar tydligen inte svenska medborgare i gemen (de som avser rösta på sjuklövern). Vad det handlar om är att jag anser att svenska skattepengar ska användas där, och på så sätt att de räddar riktiga flyktingar från att svälta ihjäl, frysa ihjäl eller kommer undan krig i de områden de befinner sig runt 60 miljoner enligt FN. Det är inte alls kopplat till personerna som kommer hit oavsett vad du vill tro. De har dragit en vinstlott och smugglat sig genom hela Europa eftersom man vet att Sverige har det den mest naiva politiken som världen skådat. Jag känner inte heller något avund till de som vinner på Lotto eller egentligen oförtjänt vinner pengar.

Problemet jag har är med sjuklöverns politiker som för det första bedriver ren propaganda som de tror jag ska luras av, och dessutom att de har fri tillgång till mina skattepengar. De spenderar mina surt förvärvade slantar till att betala lika mycket för ett s.k. ensamkommande flyktingbarn som det kostar per dygn att bo på Grand Hotel i Stockholm, och dessutom tar det runt 25% av de riktiga biståndspengarna för att finansiera denna idiotiska verksamhet. Givetvis finns det en massa privata aktörer på marknaden som p.g.a. denna politik kan ta ut rena ockerpriser för olika boenden, och det bästa Löfvén kan göra är att uttrycka sin avsky. Han kommer då få fortsätta betala och strömmen av ekonomiska lycksökare kommer bara öka och även desperationen för att kunna bli transporterad till det lilla Schlaraffenlandet i norden.

Allt emedan de riktiga flyktingarna svälter ihjäl, fryser ihjäl, eller dör i brist mediciner. Men de kommer du inte få se bilder på i svenska media. Lyckliga återföreningar i myssoffan med många barn ska det vara och intervjuer med ungdomar som vill studera och få en framtid i Sverige.