tisdag 29 september 2015

En publikation före vikingarna

Man kan kanske tycka att jag talar illa om islam. Anser man, eller tror man det blundar man för rena fakta. Det är helt enkelt en s.k. religion som snarare borde nerklassas till en extrem religiös sekt.

Listan kan göras mycket lång på saker som direkt strider mot svensk lag och de värderingsgrunder som gäller i ett modernt västerland. Sina åsikter grundar man på en bok som är skriven på 600-talet i arabvärlden, och det borde för allom vara en ren självklarhet att den inte är tillämplig ca 1400 år senare.

Tror någon att mänskligheten inte utvecklats sedan 600-talet? Skulle det vara acceptabelt med asatro och de blot man hade i detta land när det begav sig? Skulle det vara en religion som skulle accepteras idag. Knappast, och du skulle säkert le och skratta bort hela saken eftersom vi vet att det inte finns några asagudar, och att ställa krav på samhället baserat på asatro, som asatempel, rätt till blot o.s.v. skulle ingen acceptera.

Men nu har vi med islam att göra, där det antingen står i klartext en massa dumheter, och dessutom är i direkt strid med svensk lag vad som ska gälla. I många stycken uppmanar man alltså till lagbrott, men det accepteras. Det står t.ex. att alla otrogna ska dödas, och den som dör för att ha försökt döda otrogna kommer till det muslimska paradiset. Direkt uppmaning till mord alltså. Men av någon anledning är det legalt att kalla sig för muslim och sedan ställa krav på det svenska samhället. Vi svenska medborgare ska acceptera, och det är ju en klassisk svensk inställning att bara acceptera saker utan att fråga eller använda sin egen logik eller hjärna. En övertro på det demokratiska systemet och våra politiker är typiska symptom på denna sjukdom som under århundraden drabbat det lilla landet Sverige.

Men nu anser jag att vi nått gränsen för vad som är accepterbart, och jag accepterar inte ett enda krav på det svenska samhället som inte är logiskt med mina värderingsgrunder eller min kunskap. Det spelar föga roll hur många muslimer det finns i landet, 5 eller 500.000. Anför man rena dumheter och hänvisar till antingen ”visa män” som kallas imamer eller en 1400 år gammal skrift är det inget att ens beakta.

Så i media kan man läsa just om hur det fungerar i ett land där man tror att denna gamla skrift ska gälla fungerar. Man protesterar inte ens, sannolikt beroende på att det är pengar och affärer bakom hela historien. Så vi har alltså en person som enligt svensk lagstiftning och migrationspolitik var ”barn” när det s.k. brottet begicks. Jag vet inte vad han skrev eller vad han gjorde, men det är faktiskt sekundärt och svenska politiker är helt tysta vilket är mycket märkligt, sannolikt baserat på pengar och politiska förbindelser.

Jag citerar dock DN och man kan läsa ”Han ska halshuggas och korsfästas….”.(länk) Ok, inte för att koranen eller muslimer är kända för sin logik men om man först halshugger en person. Så, vad spelar det då för roll om kroppen utan huvud korsfästs? Ska han uppleva sitt straff större genom detta? Eller kanske är de så att han ska halshuggas när han hänger på korset? Men då lider ha ju liksom inte fullt ut, och måste tas ner för just halshuggningen. Eller kanske ska han dö på korset och sedan halshuggas som avliden? Och kanske spikas upp igen..? Är det en mediaanka eller muslimsk logik.

Visst, svenska politiker kan kritisera länder som har avrättningar. Men nu är det talande tyst.

Men eftersom jag plockade ner översättningen på koranens text:
Sura [5:33] ”Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.

Men eftersom hela historien verkar vara full av rena dumheter; kan man inte få föreslå att han får registrerade frånvarotimmar från skolan för tiden i väntan på avrättning? Vidare för att straffet ska bli riktigt kännbart kan man ju hugga av händer och fötter på den döda kroppen och skicka dem till olika världsändar, varefter kroppen landsfövisas.

Är det ingen som inser att koranen är ett rent skämt skriven i ett arabland 900 år innan Gustav Wasa kom till makten här i Sverige?

måndag 28 september 2015

En piss i Mississippi

Det här en artikel i SvD som ska verka vederhäftig. Man börjar på klassiskt PK-sätt med att den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget råder. Så är säkert fallet, och det är illa, siffran 60 miljoner flyktingar i världen har nämnts.

Det första vi måste göra är att sätta saker i sitt rätta perspektiv. Kanske är det så att Sverige kan ta emot 150.000 ”flyktingar” årligen enligt sjuklövern. Bakgrunden är att vi har hög arbetslöshet, stor bostadsbrist, redan en massa problem med utanförskap, krav på särbehandlingar och kriminalitet. Ovanpå detta de rumänska tiggarna som på nysvenska heter EU-migranter, och bygger kåkstäder, skitar ner och finns i vartenda hörn i våra städer.

Men åter till problemställningen. Detta är en bild som illustrerar skillnaden mellan 60 miljoner och 150.000.Vi ska alltså öppna upp våra gränser för de lyckliga få som lyckas smuggla sig hit emedan resten leder nöd i konflikters närområden. Detta är inget annat än rent självbedrägeri. Bara för att an inte ser barnen som svälter ihjäl betyder det inte att det inte finns. Det gör de. Men visst, det känns bättre att betala ett stort belopp (skattepengar) för att se till att ”flyktingar” som lyckats smuggla sig hit, och den lyckliga familjeåterföreningen i myssoffan med barn och kramdjur. Jag har inte sett en tidning på nätet det senaste året som inte har berättat billiga ”success stories” med leende barn och föräldrar.

Men för att återvända till artikeln. Jag finner inte ett enda ord om Dublin-överenskommelsen. Märkligt…

Vad jag menar är att en flykting ska söka asyl i det första land inom EU, denne kommer till. Alltså, hur kommer det sig att det kommer flyktingar från t.ex. Danmark till Sverige? Det var ett bra tag sedan Danmark var i krig, 70 år eller så och ”flyktingarna” är knappast danskar. Enligt Dublin-överenskommelsen är det inte möjligt att flyktingar kommer från Danmark, och vi kan köra tillbaka dem över bron omedelbums. Om danskarna har tagit emot dem är det i sin tur deras problem.

Visst resulterar hela problematiken i att de som söker sig hit och till andra EU-länder fastnar vid EU-gränser, eller drunknar på medelhavet men det är egentligen den fruktansvärt naiva migrationspolitiken som är direkt orsakande. För några dagar hade jag en bild på den leende Thasin Abbás med barn givetvis från Syrien som yttrade ”Det var Sverige som var målet, för alla, det var paradiset.”

Så ta ånyo en titt på tårtan ovan, och tänk på alla de i röda cirkeln som svälter, fryser ihjäl, inte får medicin eller inte har pengar att betala flyktingsmugglarna för falska pass, identitetshandlingar och aldrig kommer till paradiset Sverige. Man kanske ska säga; grattis hr. Abbás dock.

lördag 26 september 2015

Stäng gränserna

Jag lyssnade med ett halvt öra på riksdagens migrationsdebatt. Sjuklöverns politiker är som att höra samma låt hundratals gånger. Floskler om välkomnande, integration, möjligheter, utbildning, arbete, framtid, möjligheter, instegsjobb och hur många uttjatade ordbajserier som helst. En timme och 45 minuter utan en enda lösning. SD:s förslag är en bit på vägen men vi måste gå till grundproblemen.
För det första måste man ha klart för sig att det inte är flyktingar som kommer till Sverige. Det är personer som är ute efter en bättre levnadsstandard. Ok, jag tjatar, men det finns ingen som helst möjlighet att någon kan fly till Sverige. Flyktingar finns i konflikters närområden, de låter sig inte smugglas hundratals mil. Vi pratar alltså om personer som har vissa länder som mål för sin migration, och de länder som erbjuder mest och har den mest naiva inställningen blir givetvis de länder man söker sig till och just Sverige är sannolikt just det land som är mest attraktivt för dessa ekonomiska migranter. Inte konstigt alls. Givetvis är det även så att det kommer in flyktingsmugglare i bilden. Genom svenska politikers naiva inställning och kanske tro att man hjälper flyktingar, är man alltså vållande både till de allt ökande strömmarna av ekonomiska lycksökare samt till det enkla faktum att det finns flyktingsmugglare. Om inte Sverige och andra länder inom EU haft så naiv inställning till det vi nu ser, hade vi kunnat hjälpa riktiga flyktingar som lider verklig nöd, och det hade inte varit några katastrofer på medelhavet, inga barn som flyter iland, inga enorma inflöden av migranter och det hade inte varit några taggtrådsstängsel eller incidenter vid Ungerns gränser.
Men politikerna kan ju inte inse att de har fel eller har fört en felaktig politik, och som en ren konsekvens menar man att andra länder ska ”ta sitt ansvar”. Den mer korrekta analysen är att sjuklöverns politiker just ska ta sitt ansvar för de problem de har orsakat, och nu ska även kommunerna ”ta sitt ansvar”, för de problem rikspolitikerna orsakat. Svenska grundlagens första paragraf om att kommunerna har självstyre gäller snart inte längre, så varför finns kommunalval?

Ursäkta, men jag blir ganska kräknödig av att tvingas betala skattepengar till ekonomiska lycksökare samtidigt som människor svälter ihjäl i flyktingläger. Men vad som händer i flyktingläger och hur många som lider nöd där är väl förbjudet att visa i svenska media. Det ska vara ”success stories” med lyckliga familjer som sitter i stora myssoffan efter att ha lyckats smuggla sig till paradiset Sverige.

Men låt mig ge en lösning på hela problemet. Det första är att direkt stänga alla gränser för alla som kommer hit och vill söka asyl. De har uppenbarligen kommit direkt från ett annat EU-land och då kan de söka asyl där, helt enligt Dublinöverenskommelsen som gäller. Dessutom har vi kostnader och problem så det räcker med facit från de senaste årens migrationspolitik. Ovanpå detta en stor arbetslöshet och bostadsbrist, och ett mycket högt skattetryck, snart världens högsta.
Nästa steg är att man inventerar hur många flyktingar de svenska kommunerna vill ta emot nästa år. Det är en enkel fråga till varje kommun som enligt grundlagen har självstyre. Därefter tar man emot riktiga flyktingar baserat på vad kommunerna svarat nästa år, men då ska det vara riktiga flyktingar de som idag marginaliserats och heter kvotflyktingar, inte människor som lyckats smuggla sig över dussintalet gränser, från en annan världsdel, och betalat människosmugglare för sin resa. De pengar som idag spenderas på de ekonomiska migranterna, och vi pratar om många miljarder. Dessa pengar kan spenderas till att hjälpa riktiga flyktingar som lider nöd just i flyktingläger. Det är just vad humanitär flyktinghjälp handlar om inte svammel om integreringar, instegsjobb, SFI, eller enorma skattebelopp till företag som ordnar boenden till de ekonomiska lycksökarna som idag väller in från alla håll.
Så ställ dig nu frågan, är detta på något sätt rasistiskt? Eller kanske inhumant? Hela sjuklövern anser att så är fallen. Jag anser att vi ska spendera hjälp på olika sätt till riktiga flyktingar och hjälpa de som bäst behöver hjälp, inte de som valt att smuggla sig hit.

onsdag 23 september 2015

Välkommen till Sveraffenland

Kostnaden för invandringen ligger mycket lågt räknat på 40 miljarder per år. Den verkliga kostnaden är säkert mycket högre och för 6 år sedan räknade professor Jan Ekberg ut att kostnaden för invandringen låg på minst 50 miljarder per år. Men denna avancerade matematik glömde man bort av någon märklig anledning, och Anders borg svarade i riksdagen bara att ”kostnaderna är svåra att beräkna”.

Men låt oss räkna på 40 miljarder. Vi har alltså ca 5 miljoner förvärvsarbetande i landet. Det innebär att invandringen kostar 8.000 kr per år för varje löntagare. Ovanpå detta ska man ju veta att budgeten inte är baserad på den senaste uppräkningen av antalet ekonomiska lycksökare som migrationsverket gjort. Alltså är det rent av en felaktig kalkyl att påstå att kostnaderna för migration och integrering lär stanna vid 40 miljarder.


Jag har inget emot att ta emot riktiga flyktingar som UNHCR allokerar till EU. Men hela problemställningen handlar om något helt annat. Det finns ingen möjlighet att det helt plötsligt skulle ha skapats miljontals flyktingar de senaste åren som plötsligt dyker upp i Europa vid gränserna, och en del av dessa helt plötsligt dyker upp i Sverige. Dublinöverenskommelsen kan man uppenbarligen använda som toalettpapper. Låt oss hoppas att pappret är mjukt. En flykting ska alltså söka asyl i första EU-landet, och man frågar sig hur i h-vete någon kan komma från Syrien utan att ha passerat ett enda EU-land.

Men man har nu drabbats av en rent kommunistisk budget. Lämna alla dina pengar du tjänar till staten, sedan ska staten fördela ut pengarna till medborgarna. Alla produktionsmedel tillhör staten och en enorm offentlig sektor.

En stor del av statens utgifter går tvivelsutan till att finansiera den sanslösa migrations och integrationspolitiken, och politikerna har inte fattat (och som jag skrev i förra blogginlägget), att budkavlen går i hela MENA-området att Sverige är paradiset, som flyter av mjölk och honung, och man inte behöver arbeta för att bli försörjd.

Jag hörde idag på tysk radio en tysk politiker från CDU som ansåg att Tyskland blivit ett Schlaraffenland, och en ren magnet för alla som ville ha en bättre levnadsstandard och han hade så rätt. Nu är det bara så att svenska politiker är ännu mer naiva än sina tyska kollegor och vidare är de svenska migrationsreglerna generösare än de tyska. Sveraffenland helt enkelt. Skillnaden är alltså att i stället för att landet flyter av mjölk och honung och ingen behöver arbeta, är den att svenska skattebetalare som betalar för de som inte vill arbeta. Eller eventuellt ska bekosta utbildningar, arbetsmarknadsåtgärder, bostäder, mat, kläder och massor mer i många år för att någon gång i framtiden, ganska obestämt när, kanske personerna börjar bidra till skattekakan. När det går ihop vet ingen. Sveraffenland.

Som sagt, vem i hela världen vill inte ha en bättre levnadsstandard? Bill Gates kanske...

lördag 19 september 2015

Ett rätt enkelt val

Både polisen i Italien och Ungerns president har uttalat att det är bl.a. Sveriges vansinniga migrationspolitik och generösa mottagande av alla som kommer från vissa områden som orsakar de stora strömmarna av s.k. flyktingar. Det är inte konstigt alls att människor flyttar för att få en bättre levnadsstandard och det finns väl mycket få människor i hela världen som inte vill ha mer pengar, bättre boende och mer och bättre av det mesta.
Alltså om man på något sätt erbjuder ett tillräckligt incitament i form av bättre levnadsstandard, för att människor ska flytta kommer de göra det.
Kanske finns det någon sjuklöverröstare som läser detta och jag ska förtydliga med ett exempel: Om du erbjuds ett jobb i ett annat land till dubbel nettolön, med bostad och firmabil gratis är ju valet ganska enkelt, eller hur? Om det dessutom är så att det pågår konflikter där du bor blir valet ännu enklare. Kanske bor du i Rosengård eller Tensta (som vi kan betrakta som lokala konfliktområden), och får detta erbjudande. Visst, resan kanske inte bekostas, men resebyrån lovar att allt kommer att funka utan problem med din (och kanske familjens), flytt. Dessutom har du kanske släktingar eller vänner som flyttat till detta land och berättar att allt är sant.
Nu blev valet inte så svårt, eller hur?

Här kommer en bild jag hittade som är ett typexempel på problematiken, missa inte bildtexten.
Visst, det finns krig, det finns väpnade konflikter, det finns fattiga och miljontals människor på flykt, tyvärr är det en verklighet. Regeringen kommer nu lägga fram en budgetproposition om att man ska ta en stor del av de pengar som gick till UNHCR för att hjälpa riktiga flyktingar som finns i konflikters närområden, till att finansiera sin migrationspolitik och försörja de som avsiktligen valt att resa hit.
Jag har mycket svårt att fatta det humanitära i att man låter riktiga flyktingar i konfliktområden svälta eller frysa ihjäl samtidigt som man tar dessa pengar till att finansiera migranter som just valt att komma hit enbart för en bättre levnadsstandard. Till saken är även att de pengar vi pratar om skulle kunna hjälpa mångdubbelt fler än vad de gör här, och sannolikt rädda många liv.
Men kalla mig främlingsfientlig om du vill. Om du gör det kan jag kalla dig för mördare för varje människa som svälter eller fryser ihjäl i flyktingläger. Men visst, i pressen ser det bra ut med "success stories" som den lyckligt leende Thasin Abbás på bilden.

fredag 18 september 2015

Vad är mest humaitärt?

Man tittar med samma förundran på nyheter och läser artiklar i tidningarna om den s.k. flyktingkrisen. En sak är helt klar, de olika länderna inom EU kommer aldrig komma överens om olika kvoter, och detta i kombination med de olika finanskriserna i olika länder och i synnerhet Grekland, gör att hela unionen riskerar rämna. I Tyskland råder säkerligen ett stort missnöje med den migrationspolitik man för. I Baden, rymmer man in s.k. flyktingar i tält, gamla industrilokaler och var man hittar plats, kan man läsa i Badische Zeitung. Vad man måste veta är att man har stort lokalt självstyre, både inom de olika delarna av landet men även på lokal nivå ner till de små städerna. Att på detta sätt dyvlas på s.k. flyktingar ses inte med blida ögon av den lille medborgaren. Så länge man inte påverkas, kanske man naivt tror att det är riktiga flyktingar. Men när sanningen går upp, kostnader och problem står för dörren kommer den enskilde tyske medborgaren bli skitförbannad. Risken är då, att många kan söka sig till de som kallas för neo-nazis, vilka är rena rasister/nazister. På det lokala planet riskerar borgmästare att ryka om de inte står upp för sina medborgare lokalt. Centralt måste Merkel fatta att tyskarna har fått nog av invandring, man har redan problem med lokala krav från muslimer i de större städerna och sannolikt finns risk för terrorverksamhet, precis som chefen för MI5 flaggar upp i England.
Så om Merkel och CDU ska ha en chans nästa val, gör hon klokt i att spika upp gränserna, och inte fortsätta på inslagen väg.

Men det finns ett litet land som alltid klarar sig; Schweiz. Där har man en sund flyktingpolitik, och utvisar illegala immigranter utan pardon. Precis som gäller alla andra länder som inte har en direkt gräns mot konfliktzoner, resonerar man att det inte kan komma desperata flyktingar. Det kan komma ekonomiska lycksökare, men inte riktiga flyktingar som desperat flyr för sina liv. Man är inte så naiva som svenska myndigheter, och tror på rövarhistorier och lögner om åldern. Den som kommer till Schweiz utan giltiga identitetshandlingar är en illegal immigrant som ska utvisas, så enkelt är det. Faktiskt är det så att den s.k. 
Dublinförordningen gäller alltså inom EU, innebärande att den som är flykting inom EU ska söka asyl i det första landet denne kommer till i EU. Denna förordning innebär i praktiken att det inte kan komma en enda flykting direkt till Sverige. Det finns ingen som helst grund för en riktig flykting om denne betalat pengar för att bli smugglad till just Sverige över dussintalet gränser, hundratals mil, och från en annan världsdel. Rent definitionsmässigt kan en sådan person inte vara en flykting.
Så nu är det bara att välja om vi ska låta massor med människor svälta och frysa ihjäl i riktiga flyktingläger, eller om vi ska spendera våra skattepengar på de ekonomiska lycksökare som valt att smuggla sig just hit och betalat för det. Det vidrigaste i hela problemet är att svenska regeringen beslutat att man tar pengar från de pengar man allokerar till riktiga flyktingar i närheten av konfliktzoner till den svenska sanslösa, oerhört dyra och oförsvarbara politik man för och försvarar.

Varje ”ensamkommande flyktingbarn” kostar svenska skattebetalare ca 1.4 miljoner per år. Hur många människoliv skulle dessa pengar kunna rädda, eller hur många människor kan man hjälpa med de mest fundamentala sakerna i konflikters närområden med detta belopp?
Så, visst. Man kan tycka synd om de personer som riskerat sina liv på olika flyktvägar genom Europa och spendera sanslösa belopp på att de ska få mat, bostäder, SFI, hemspråksundervisning, arbeten och politikerna kan försöka dra i oss svammel om outnyttjade resurs, att vi behöver arbetskraften och annat. Eller ska vi spendera skattepengarna på de som inte hade råd att smuggla sig till just Sverige och finns i gigantiska flyktingläger där de mest fundamentala sakerna för att överleva saknas? Ställ dig frågan vad som är mest humanitärt? Personer som svälter ihjäl, eller det "ensamkommande flyktingbarn" som inte fått en ny iPhone 6?

torsdag 17 september 2015

Kriminella gatubarn - som lök på taxen

Tänk att politiker aldrig kan erkänna sina misstag. Vi kan idag läsa att kriminalitet bland gatubarn med utländsk härstamning ökat mycket kraftigt de senaste åren. På politikerspråk heter detta att vi har ”en utmaning”, måste se dessa barn som en framtida ”resurs” med stora möjligheter och speciella satsningar kommer att behövas. Det är givetvis hemskt synd om dessa barn och så vidare, och de behöver ”stöd”.

Ok, visst är det synd om dessa barn, men givetvis aldrig synd om de som blir drabbade av kriminaliteten på olika sätt. Samtidigt har de givetvis inget som helst incitament att sluta med sina kriminella aktiviteter eftersom de inte är straffbara. Man behöver inte vara stjärntydare för att kunna förutse att de kommer hamna i allt grövre kriminalitet med stigande ålder.

Hur många negativa saker ska behöva hända innan politikerna fattar att detta lilla land inte kan vara hela världens socialbyrå? Vi har alltså problem med fanatisk islamism, krav på det svenska samhället, gängkriminalitet, enorma kostnader, stigande problem med smittsamma sjukdomar, ohyra, våldtäkter, och, och…listan kan man göra mycket lång.

Men sjuklöverns politiker menar att andra länder inom EU ”måste ta sitt ansvar”. Det är precis helt fel väg att gå eftersom detta leder direkt till att hela EU blir en enda stor magnet för dessa ekonomiska migranter.

De riktiga flyktingarna kommer inte hit, de finns i flyktingläger i konfliktområden. De som kommer hit är personer som betalat för att bli smugglade hit, och denna kategori utgör 95% förutom den lilla klick kvotflyktingar som vi får av UNHCR.

Att kräva att andra länder inom EU ska ”ta ansvar” är alltså att begära att de andra länderna ska begå samma misstag som sjuklövern gjort. De kommer att vara tillräckligt kloka att inte begå samma misstag, det är bara att titta på Sverige så ser man hur det kommer att gå om man ”tar sitt ansvar”. Ungerns president och polisen i Italien har insett och uttalat att det är just den naiva migrationspolitiken som just orsakat de rent sanslösa strömmar av s.k. flyktingar som vi nu ser.

Men nota bene; det handlar inte ett dugg om rasism, det jag skrivit ovan är inte på något sätt relaterat till människors ursprung hudfärg eller vad du vill. Däremot vill jag flagga att islam inte är en religion jag accepterar eftersom den strider direkt mot mina fundamentala värderingsgrunder. Vill någon kalla sig muslim och be hemma har jag inga problem, men där drar jag gränsen.

Men oppositionssiffrorna talar sitt tydliga språk, och SD är på god väg att bli största parti. Medborgarna kanske inte är så korkade och lättmanipulerade med floskler och propaganda som politikerna inom sjuklövern tror. Man har inte längre monopol på informationskanaler och desperationen stiger. Minsta diskussion inom SD lyfts till brytningar och maktstrider. Med viss insikt i problematiken kan man bara konstatera med ett leende att man gör en hel hönsgård av en fjäder i ren desperation över att följa sjuklöverns instruktioner om vad medborgarna ska få veta och därmed tycka.

Men låt mig gissa framtiden rent politiskt. Regeringen kommer att tvingas ”krypa till korset”, men det kommer ske steg för steg, och alltför långsamt. Man kommer att tvingas höja skatter, acceptera att det inte finns ett öre till försvaret, dölja att man skiter i pensionärerna, sjukvården, kanske införa tillfälla uppehållstillstånd, ta kontroll över den vansinniga utdelningen av svenska pass, och mycket annat. Men att tillstå att man tidigare fört en vansinnig politik kommer man aldrig göra. Det är sjuklöverns politiker i ett nötskal. Att erkänna att man gjort fel och skadat landet, finns inte. Man föreslår förbättringar och lösningar, ser utmaningar och har visioner. Inbäddat med värdefloskler och nysvenska givetvis.

Som avslutning – får man föreslå att ordet ”våldtäkt”, och som medborgarna fattar vad det betyder, ersätts med ”spontanberikad”. Man kan sedan stolt visa upp relevant statistik på att spontanberikningen ökar till glädje för nativiteten eftersom vi har en regressiv befolkningspyramid.

söndag 13 september 2015

Två PK-läkare i syretältet

Tre SD-politiker anser i denna artikel att man borde läkarundersöka de som kommer som flyktingar. Jag har tidigare bloggat om detta och anser det är synnerligen relevant med två bakgrunder; för det första är det så att många av de som kommer hit kommer från områden där i synnerhet vissa smittsamma sjukdomar är mycket vanligare än här i Sverige. För det andra tycker jag inte det är för mycket begärt att en som kommer till detta land och hävdar att man är flykting som söker asyl ska tvingas till detta med bakgrund från riskzoner för smittsamma sjukdomar ska tvingas till läkarundersökning och provtagning avseende dessa.

Men som svar på artikeln skriver två läkare att invandring inte alls utgör något som helst folkhälsoproblem. Man skriver
Att, som SD gör, insinuera att smittspridning genom flyktingmottagande skulle bli okontrollerad är både grundlöst och oansvarigt. Invandring och asylsökande är inget folkhälsoproblem.”. I hela artikeln nämner man inte ett enda fakta/referens eller pekar på någon statistik, utan bara svamlar lite allmänt.

Så låt mig göra det i stället med dessa två länkar (länk 1, länk 2); Vi kan alltså se att TBC ökar kraftigt i Sverige och att 56 % av de som fått denna diagnos härstammar från Afrika. Det är alltså så illa att WHO vill att Sverige tar fram en plan mot att bekämpa TBC (länk).
I stort sett samma historia verkar det vara när det gäller HIV med ca 80 % smittade utomlands, och drygt 20 miljoner HIV-smittade i Afrika. Att med den bakgrunden inte anse att de som kommer till vårt land från t.ex. områden där dessa både smittsamma sjukdomar florerar, och vill ha asyl, är direkt oansvarigt.

Visst, man kan argumentera att det är integritetskränkande, men det handlar de facto inte alls om det, eftersom läkare har tystnadsplikt, och det finns hur många exempel som helst på hur man kränker människors integritet för ”samhällets bästa”.
Alltså, sopar man dessa problem under mattan, och det är direkt oansvarigt gentemot svenska folket att inte kräva att personer testas med avseende på smittsamma sjukdomar som florerar i det område/land som personen kommer ifrån.

Att två läkare skriver en sådan här ren nonsensartikel som svar är minst sagt beklämmande, och som sagt; man hänvisar inte till ett enda fakta men vet tydligen bättre än WHO ändå. Artikeln verkar snarare vara skriven av ett gäng verklighetsfrämmande miljöpartister eller dito vänsterpartister än två läkare.

lördag 12 september 2015

I nysvenskans träsk

Tänk en gång i tiden fanns det bara utlänningar. Kom man från ett annat land var man utlänning.
 
Sedan fick någon PK-tankesmedja för sig att det inte alls skulle heta utlänning. Detta var sannolikt orsakat av att prefixet ”jävla”, ofta användes. Det begav sig sannolikt på 70-talet, och denna tankesmedja krystade fram ordet ”invandrare”, vilket i allas öron var rent larvigt. Detta eftersom det innebar att de vandrat hit, vilket varken hade med saken att göra eller var direkt felaktigt. Men detta då nysvenska ord lanserades och trummades in i folkhemmet av Sveriges Television, som alla hade som enda val att titta på och snart hade man lyckats få folk att börja använda det.

Men precis som tidigare dök något 10-tal år senare det förhatliga prefixet ”jävla” upp igen. Ve och fasa för samma tankesmedja. Sannolikt gick man nu bet på att hitta på nya ord och politikerna valde en lite annan väg. Den som på något sätt nämnde denna förhatliga ordkombination gjorde sig skyldig till ”agg”. Men tankesmedjan kom senare på ordet ”migrant”, vilket utgjorde någon form av folkpartilösning mellan immigrant och emigrant. Lite obestämt alltså, om personerna i fråga lämnat något eller kom till något.  Det fiffiga med detta ord är att man kan koppla det med passande saker som ger tillhörighet, och vi ser nu snart i vartenda gathörn ”EU-migranter”, vilket innebär att de inte alls är tiggande zigenare (förlåt ”romer” ska de heta, enligt samma tankesmedja), utan migranter som är en del av den Europeiska gemenskapen, som vi åxå är med i.
På så sätt ska svenska medborgarna visa acceptans och känna medlidande för de som är en del av denna stora gemenskap.

För att komplicera hela bilden ytterligare dök ett gammalt ord upp; ”flykting”. Den riktiga definitionen (enligt mig), är att det är en person som desperat flyr, vanligtvis från ett område där det råder krig eller annan väpnad konflikt. Flyktingar har alltså desperat flytt till närmsta land eller till ett område där säkerhet för liv och lem finns, och med ett minimum av förnödenheter.

Men nu dök det helt plötsligt upp flyktingar i Sverige. Mycket märkligt må man tycka eftersom vi är långt borta från olika konflikt och krigszoner. Man behöver knappast vara raketforskare för att fatta att dessa personer avsiktligen låtit sig smugglats hit för dyra pengar och inte alls är flyktingar. Det är klart att de är beväpnade med en påhittad historia om varför de ska klassas som flyktingar. Alla fattar väl att det inte duger med att komma till migrationsverket och berätta att man hört att man får gratis bostad, försörjning och har det bra och sedan får halva släkten komma och åxå blir försörjda och får det bra. En tårdrypande historia ska det vara, helt klart.
 
Men det enkla faktum att man valt att smugglas just till Sverige och betalat pengar för det, diskvalificerar en person som flykting. Man har inte desperat flytt hundratals mil, betalat människosmugglare, rest över dussintalet gränser, och från en annan världsdel. Det är en ren omöjlighet om man ska kalla sig flykting, man är och förblir en ekonomisk lycksökare och en illegal immigrant, dito invandrare, eller utlänning på gammaldags svenska.

Men det mycket sorgliga i hela denna historia är att det finns kanske 60 miljoner riktiga flyktingar som lider nöd och många av dem finns i flyktingläger. För dem gör vi mycket lite och UNHCR har slut på pengar för att ge just dessa personer hjälp och vad de behöver för att överleva. Allt emedan sjuklöverns politiker försöker trumma i oss hur synd det är om de som lyckats och haft pengar att betala smugglarna för att kunna få transport sig just till vårt lilla land i norr.

Så mot den bakgrunden blir jag rent kräknödig när jag hör om de stackars ”ensamkommande flyktingbarnen”, och av att man tar från den riktiga biståndsbudgeten för att finansiera den sanslösa immigrationspolitiken. Allt under en falsk flagga av medmänsklighet och humanism givetvis, eller varför inte några bilder på en 3 åring som drunknat? Det funkar rent medialt, medan ihjälsvultna barn i Afrika eller våldtäktsscener, på nyss av Boko Haram sålda småflickor, lyser med sin frånvaro.
Här kunde ju historien vara slut, men låt mig gissa vad som kommer att hända snart när ordet ”flykting” är totalt urholkat. För det första är det ju så hemskt synd om de ”flyktingar”, med svenskt medborgarskap, som slåss med IS, men sedan kommer tillbaka. Så vi har alltså personer som först smugglats hit, dragit lögner för migrationsverket, sedan rest tillbaka till området det först ”flytt” från, och sedan återvänt hit igen eftersom de vill vila upp sig lite efter att ha stridit med IS. Alltså de som enligt Mona Sahlin är en sorts ”offer” för militant islamism och behöver hjälp och stöd med svenska skattepengar.

Men vad ska vi kalla de som kommer hit och menar att de är flyktingar? Sedan, antingen med rykande färskt PUT eller svenskt pass åker de tillbaka till just det område de flytt ifrån, i värsta fall för att slåss med de muslimska terroristerna? I pressen heter de i alla fall ”svenskar” om de har ett svenskt pass från ett Cornflakespaket. ”Jo-jo-terrorister” med svenskt bekvämlighetspass, vore mer korrekt.
Men sedan har vi alla som kommer hit för en bättre levnadsstandard och hade lyckan att kunna betala flyktingsmugglare, alltså runt 95 % som kommer hit och kallar sig flyktingar. Det är ju bara en tidsfråga innan orden ”flykting” och ”migranter” blir helt urholkade eftersom svenskarna börjar fatta hur det fungerar. Det blir alltså dags för PK-politikernas tankesmedja att skapa en beredskap för detta med ord som lurar svenskarna ånyo.
Här kommer några förslag på de ekonomiska lycksökarna från andra länder: Vad sägs om ”Värdetillförare”, ”Etikberikare” eller kanske ”Framtidsbringare”? Muslimer kan ju få heta ”Trosambassadörer”, eller ”Levnadstolkare”.

söndag 6 september 2015

Var är Arabiska våren, vänsternissar?

Vart tog snacket om den ”Arabiska våren” vägen. IS firar verkligen ”vårlika” triumfer med sina avrättningar och sprängningar av ovärderliga gamla platser. Boko Haram även så, med försäljning av småflickor, och al-Shabaab likaså med olika terrordåd. Ovanpå detta har vi alltså 60miljoner flyktingar varav säkerligen en stor del finns i de länder som man kan kalla arabiska. Av dessa räknar man alltså i år med att runt 1 miljon ska försöka smuggla sig till Europa, och vi ser den största migrationen i modern tid. Efter andra världskriget var det säkert riktiga flyktingar, men det rör det sig inte om idag. Det är helt enkelt personer som själva valt att smuggla sig till länder som är naiva och har ett socialt system som man vill ha del av. För den som tvivlar på detta kan ju läsa de artiklar som rör de s.k. flyktingarna som var och är Ungern. De accepterar inget annat än att kunna söka asyl i Tyskland och ratar flyktingläger i Ungern och Österrike (länk).
 
Om de är riktiga flyktingar borde de rimligtvis, och i enlighet med Dublinförordningen söka asyl i det första landet inom EU. Nähä, men det passar inte, det gäller att leta upp ett land med naiv styrelse och ett socialt välfärdssystem man kan få del av. Allt handlar alltså om att få bättre levnadsstandard, men det gör ingen av dessa personer till flykting, och vi pratar f.n. om minst 95%. Givetvis är de beväpnade med någon snyfthistoria eftersom en sådan krävs för att kunna få asyl, det är inte konstig alls. Eller kanske någon tror att de kommer till Tyskland eller Sverige och uppger att man enbart kommer för att utnyttja vårt sociala system för migrationsverket och tyska motsvarigheten?
Så min fråga är till alla vänsternissar som lovordade den s.k. arabiska våren; var är Ni nu?
Men vi vet ju att runt 60 miljoner riktiga flyktingar finns. Man ställer sig då den medmänskliga frågan om hur vi kan hjälpa dessa? Inte är det genom att spendera enorma belopp på de som lyckats smuggla sig till vårt land. De riktiga flyktingarna finns sannolikt i närheten av krigs- och konfliktzoner och det är dessa personer som behöver vårt stöd för att överleva i form av vatten, filtar, tält, mat, sjukvård, mediciner och annat.
Men nu är så inte fallet utan svenska politiker och media försöker dra i oss att varenda kotte som lyckas smuggla sig hit är flykting, emedan alla vet och fattar att detta är en ren lögn. Det är dessutom rent vansinne dels att ha något som heter anhöriginvandring, och ännu vidrigare rent humanitärt är att allokera bistånd från hjälp till riktiga flyktingar i flyktingläger, till de ekonomiska lycksökare som smugglat sig hit.

Visst, jag tycker Sverige ska ta emot flyktingar. Det är de som kallas för kvotflyktingar och plockas upp av FN och fördelas i EU. De är en piss i Mississippi mot den anstormning av ekonomiska lycksökare som enbart kommer hit för en bättre levnadsstandard och försörjning.

Genom att föra en så naiv och omoralisk migrationspolitik drunknar ekonomiska lycksökare på medelhavet eller kvävs ihjäl i lastbilar. I mina ögon är denna politik inte försvarbar på något sätt.

lördag 5 september 2015

Expressen - journalismens avträde

Jag har nog aldrig stött på en artikel så full av dubbelmoral som det Expressen skriver i denna artikel. Man blir kräknödig av att läsa om yttrandefrihet och pressetik.
Låt oss först ta lite bakgrund; för några år sedan avslöjade Expressens ”grävargrupp”, personer som var med i SD, och deras ”åsikter”. Man ägnade sig åt att smygfilma personer i deras hem utan deras vetskap, man stödde sig på information man fått genom olaga dataintrång man sannolikt betalat för och utförts av Researchgruppen, bestående av ett gäng vänsterextremister med tveksamt förflutet. Vidare gav man ingen som helst möjlighet till offren att försvara sig, eller kommentarer, man publicerade de olagligen smygfilmade filmerna på internet (givetvis utan någon som helst form av godkännande av de som smygfilmats), och man blåste upp allt i rubriker och stora löpsedlar.  Expressen selekterade små delar ur större sammanhang av var personerna skrivit och publicerade det helt utryckt ur sina sammanhang. Man fick ”Guldspaden” för detta, sannolikt det största brottet mot yttrandefrihet och integritet som någonsin skådats, men inte kunde åtalas eftersom de drabbade inte som privatpersoner hade någon som helst möjlighet att lagföra Expressen.
Nu ifrågasätter alltså Expressen Julia Caesars rätt att vara anonym. Alla ska alltså skriva under på internet med namn, adress, personnummer för allt de skriver för att läsarna ska få full spårbarhet.  Så som den skandalblaska man är publicerar man identiteten, för att på så sätt kunna ifrågasätta personen. Ärligt talat, det spelar egentligen inte någon som helst roll på internet vem någon egentligen när det intressanta är de åsikter och meningar som framförs. Detta har Expressen inte fattat och därför, precis som i de nämnda fallen ger man sig på jakt efter personer. Det är rent beklämmande och patetiskt irrar man runt efter personer att smutskasta i stället för att bemöta personernas argument. Problemet är bara att man inte kan bemöta argumenten. Precis som sjuklöverns politiker vilt fiskar efter argument så fort de ställs till svars av SD i riksdagen uteblir svaren.
Men Julia Caesar är en av de klarsynta personer som tidigt insåg problematiken. För oss som brukar läsa vad hon skrivit är det solklart.  Varför ifrågasätter ingen politiken? Vad man gör är att jaga personer som insett vad som händer, och i stället för att ta diskussionen ägnar man sig åt att försöka avslöja deras identiteter?
Det har i många år varit så att alla som framför någon form av kritik mot migrationspolitiken har fått nysvenska tillmälen. Rasister, främlingsfientliga, näthatare och andra nysvenska ord har stått som spön i backen. Tror fasiken att man, precis som jag vill vara anonym. Men det betyder inte att jag inte är villig att ta debatten, det gör jag gärna och under pseudonym står jag för mina åsikter.
Just skandalblaskor som Expressen gör att jag och många med mig väljer att vara anonyma. Alla som inte har samma PK-åsikter som Expressen ska hängas ut och avslöjas, och givetvis kan ingen privatperson ge sig på en stor dagstidning rent juridiskt. Rättsamhället är helt lamslaget. Skillnaden är ganska uppenbar beaktandes hur man tidigare vitpixlade bilder, man döljer brottslighet som är direkt relaterad till eller en följdverkan av den migrationspolitik som förs. Till och med polisen får inte gå ut med hudfärg ens när det gäller att få fast gärningsmän.  Allt är uppenbarligen styrt från ovan och viktigare att dölja att gärningsmäns etnicitet än att få fast brottslingar. Ej heller finns ingen oberoende eller objektiv journalistik, Public Service inkluderat.
Ett typexempel på det sistnämnda är kan man se varje kväll på SVT. Man pratar i stort sett varenda kväll om ”flyktingkrisen”, och berättar om att det finns 60 miljoner flyktingar varav runt 1 miljon kommer till Europa.

Men problemet är mycket enklare; det är inga flyktingar som lyckas komma till Sverige eller Tyskland . Det är personer som valt att transporteras hit, och är helt enkelt ekonomiska migranter.
De riktiga flyktingarna finns i konflikters närområden och behöver livets nödtorft för att klara sig. Så om en miljon kommer till Europa snackar vi om 59 miljoner riktiga flyktingar som inte har råd att betala flyktingsmugglare.
Ok, hitta på vilka nysvenska tillmälen ni vill. Jag har ingen som helst agg mot personer med annan bakgrund än min, hudfärg eller vad ni vill komma med, och har själv varit invandrare. Jag har kollegor som har utländsk bakgrund, och har massor med år arbetat med personer från olika kulturer. Men om jag ifrågasätter den sanslösa migrationspolitiken som bedrivs är jag ju måltavla för Expressens skandaljournalistik.
Denna skandalblaska har mitt hat. Jag kommer aldrig spendera ett enda öre på deras påhittade skandalskriverier.
Så visst. Det är ett scoop att man fått reda på vem Julia Caesar är. Spelar det någon roll? Har någon ifrågasatt det hon skrivit eller argumenterat på rent demokratiska grunder? Nix, och i synnerhet inte Expressen vars utskrivna version eller löpsedlar jag inte ens skulle begagna som nödproviant i brist på toalettpapper.

fredag 4 september 2015

Sjuklöverns migrationspolitik stinker

Det är bara trams att kalla alla som sticker från MENA-länderna för flyktingar. 95% är personer som vill ha bättre levnadsstandard, inget annat. Det är klart att de drar valser för migrationsverket för att få stanna, det ingår i spelet. Bara genom att avsiktligt smuggla sig till ett visst land och hundratals mil diskvalificerar från att vara riktig flykting. Man har alltså betalat skrupulösa smugglare massor med pengar för att få bli transporterad och smugglad just till något av de länder som är naiva nog att inte fatta att man vill åt en bättre levnadsstandard. Givetvis tar man risker och smugglarna är bara ute efter att tjäna så mycket som möjligt genom att packa båtar överfulla. Så det är inte alls konstigt att det sker katastrofer och att människor drunknar. Ett typexempel på problematiken har man nu i Ungern; ”flyktingarna” vill inte alls till något flyktingläger i Ungern, utan börjar till och med vandra mot Tyskland. Helt enkelt för att man tror och vet att man har stora chanser att få stanna där och vidare har man ett välutvecklat socialt system som man kan utnyttja.

Men det är just genom att i synnerhet Sverige och Tyskland bedriver en så naiv och vansinnig migrationspolitik är det just sjuklövern som orsakar just att folk söker sig hit, tar risker och drunknar på vägen. För att inte nämna vad det kostar att ta hand om alla dessa personer, försörja dem i ett antal år samt fixa bostäder. Allt emedan du lille väljare ska tro att de är riktiga flyktingar, att det är hemskt synd om dem, öppna ditt hjärta, betala ökad skatt, och tro att du gör någon skillnad. Eller kanske bara vill du bara döva någon form av medmänsklighet genom att tro på sjuklöverns svammel, tror att du gör någon skillnad genom att ställa upp i något projekt som sysselsätter ”flyktingar”?

Låt oss ta det enkelt. Sverige är ett litet skitland i norra Europa, det finns alltså ca 60 miljoner människor som är på flykt i världen. Det är bara att fatta att det bästa och mest medmänskliga vi kan göra är att hjälpa dessa på plats, i flyktingläger med det mest basala de behöver för att överleva.
De som inte kan betala flyktingsmugglare för försörjning i det svenska paradiset.  Inte nya iPhone till ”ensamkommande flyktingbarn” eller att öppna våra gränser för alla som lyckats smuggla sig hit. Det handlar om rent självbedrägeri, inget annat. Grattis sjuklövern! Ni kanske kan lura massor med folk i detta land, understödda av media, men mig lurar Ni inte. Hela upplägget stinker mycket illa.
Här kommer en bild från ett riktigt flyktingläger i Jordanien. Ställ dig gärna frågan hur man bäst räddar liv på de som verkligen behöver det. Eller om det handlar om påhittat svammel för de som lyckats smuggla sig till detta land?