tisdag 31 december 2013

Så här inför 2014


Så här på årets sista dag funderar man på vart Sverige är på väg. Samma dag kan man läsa i DN att ökningen av våldsbrott är störst i glesbygdslänen, och man filosoferar om detta. Men hallå! Ta och titta på staplarna som DN presenterar. Man skriver alltså utan att blinka att antalet våldsbrott i snitt ökat med 39%. Att vissa län haft en ännu större ökning är vad man avhandlar och den enda lilla förklaringen man får från BRÅ är alltså: ”- Hela samhället har blivit mer uppmärksamt på våldsbrott. Det syns både på gatan, på skolor och i sjukvården. Polisen har dessutom blivit mer benägen att upprätta anmälningar.”.
Dessa klassiska bortförklaringar är jag minst sagt trött på, att det skulle röra sig om ”attitydförändringar”, ”ökad anmälningsbenägenhet” som BRÅ ovan påstår att ”polisen blivit mer benägen”.

Som jag skrev om i mitt blogginlägg den 27:e kan man tydligt se hur antalet våldtäkter mer än dubblerats på 10 år, och trots att mindre än var fjärde våldtäkt rapporteras (länk DN, källa BRÅ). Annars kan man läsa DN:s artikel på denna länk om okända våldtäkter. Det råder gängkrig i Örebro, skottlossningar är legio, bilar brinner dagligen, anlagda bränder, kravaller och mycket mer har blivit vardagsmat i media. D.v.s. det man rapporterar om.

Problemställningen är onekligen intressant, och som det ser ut idag, tar man SD helt oförberedda. SD har inte insett vilka man har att göra med och den massiva front som arbetar i det tysta mot dem. Det är dags att skapa motmedel. Inte på något sätt för att förhindra demokrati utan för att man måste fatta verkligheten.

Med detta menar jag att det inte PK undviker man att rapportera om eller döljer i statistiken. Kanske kan man gömma sig bakom att vissa brott blivit så vanliga att de tappat nyhetsvärde.
I andra fall döljer man fakta genom att ändra lagstiftningen eller ger instruktioner till myndigheter att på olika sätt dölja fakta. Man hittar på nysvenska ord med en viss ”tycka synd om”-faktor;  De gamla betongområdena från miljonprogrammet heter ”utanförskapsområden” eller ”socialt utsatta områden”. Man har alltså genom en kombination av förd immigrationspolitik och accepterande av segregation, skapat ghetton där brottsligheten är mycket hög trots flummiga kostsamma projekt för att ”lyfta” dessa områden samt ”socioekonomiskt stöd”. Alla kopplingar mellan ovan nämnda ”fenomen”, och den förda invandringspolitiken samt obefintliga integrationspolitiken.

Så vad väntar oss 2014? Det är ju s.k. supervalår, och desperationen bland PK-politiker kommer att tillta i takt med stigande SD-siffror. Man kommer inte spara någon som helst möda eller krut på att föra rent smutsig propaganda i form av murvelhyenor, kanske sparat material för just 2014 och före valet. Man kommer dölja all brottslighet man kan angripa privatpersoner, totalt tabubelägga alla kopplingar med invandrare och brottslighet, smygfilma, förvanska och ju närmare valet på hösten släppa sensationsavslöjanden med grävargrupper och skandaler.

För det första måste man totalt vägra uttala sig till murvelhyenor och media baserat på deras intressen. Tiden är över då man trodde att media rapporterar nyheter – det gör de inte, de har en agenda de följer för att skapa maximal skada. Mycket sannolikt med instruktioner från de politiker som idag har makten.  Ett totalt informationsstopp är alltså på sin plats, och media som t.ex. Expressen och Aftonbladet ska helt enkelt inte få någon som helst information. Vi kan vara övertygade att all information de får kommer de förvränga och använda mot SD för att orsaka maximal skada. Mitt förslag är en Svartbok, där man helt enkelt svartlistar media som t.ex. Expressen, Aftonbladet, Expo och IRM från all information. Deras enda avsikt är att på olika sätt smutskasta folk och i synnerhet de som inte gillar att springa i PK-politikernas ledband med det multikulturella paradiset framför ansiktet som en åsna med skygglappar bakom en morot.

För det andra måste man räkna med att medlemmars e-mail och facebook-konton är hackade. Detta visar med all klarhet avslöjandet Expressen kom med för några veckor sedan där man använder sig av extrema vänstergruppers hackade uppgifter för att skapa skandalrubriker. Det finns inget idag som säger att Researchgruppen, några andra (FRA?), inte hackat SD för att tillhandahålla information som media kan förvränga. Var information kommer ifrån är ju sekundärt, och hur olagligt den tillgripits – det struntar media i. Ingen kan ju stämma en tidning, startpengen är några hundra tusen, och vid friande dom (vilket vi kan förutsätta då media har jurister m.m.), må den enskilde betala hela rättegångskostnaden. Konsten är inte att ha rätt, konsten är att få rätt – en nog så viktig distinktion att göra.

Det tredje man kommer ställas inför 2014 är fokusförflyttning. I stället för att diskutera och fokusera på reella problem kommer politikerna försöka flytta fokus till frågor de vill diskutera eller ta upp inför valet. Det som är opassande kommer man tvärt vägra att diskutera och glida ifrån. Det finns ett otal exempel på det redan, t.ex. med en djup suckande Reinfeldt i riksdagen som säger något i stil med;  ”Jaha, det är precis vad man kunde vänta sig varje gång SD kommer i talarstolen. Migrationspolitiken.”. Eller kanske riksdagspolitiker som Maria Ferm (v), som ställde sig den navelskådande frågan ”-Vad är det för fel att bli kääär?” (i en person från ett annat land och utan svenskt medborgarskap givetvis).

För det fjärde måste statistik och fakta på bordet. Sådana fakta ska tvingas fram . Det är synnerligen relevant att få reda på hur Sverige har påverkats av de senaste årens invandring. Vi har alltså inget försvar, sjukvården är en katastrof, skolor som faller som en gråsten beträffande elevernas kunskaper, ett av värdens högsta skattetryck vilket givetvis minskat till en femteplats eftersom vi har mycket progressiva skatteskalor emedan allt fler har låga inkomster. Men i synnerhet är det av intresse att koppla all statistik till den sanslösa invandringen. Det betyder inte alls att jag på något sätt har agg till personer som kommer hit och lurar sig till uppehållstillstånd och svenska medborgarskap, det betyder enbart att jag ifrågasätter den förda politiken. Sådan statistik tar man alltså inte fram idag, och är uppenbarligen tabu att ta fram. Hur lång tid tar det för våra vanligaste invandrargrupper att komma i förvärvsarbete? Detta är även bannlyst statistik. Vad är överrepresentationen när det gäller våldtäkter? Den senaste och sannolikt sista undersökningen som är 8 år gammal visade på 400%, vad är den idag?

För det femte måste man konfrontera islam. I min bok spelar det föga roll hur många som kallar sig muslimer. Fem eller 500.000 i detta land spelar ingen som helst roll. I ett modernt västerländskt samhälle är det logik och kunskap som gäller inte vad imamer tycker eller en bok skriven på 600-talet. Svenska politiker har varit och är totalt undfallna när det gäller islam och den totalt förryckta världsbild denna s.k. religion representerar. Denna världsbild är i direkt konflikt mot moderna västerländska samhällen, emedan undfallenheten att se detta är direkt frapperande när det gäller våra politiker. Hur är det med synen på kvinnor? Är de mindre värda? Hur är synen på homosexuella, halalslakt, fläskkött o.s.v. Listan kan göras mycket lång och innehåller massor med exempel på muslimska saker som antingen direkt strider mot svensk lag, eller saknar total verklighetsförankring. Man måste alltså konfrontera det man idag gömmer under någon form av skyddsparaply som felaktigt nog kallas religion, och börja ifrågasätta. I den mån logiken saknas är det bara att förbjuda t.ex. krav på halalslakt, kvinnosyn, HBT, skilda badtider och mycket annat. Vi svenskar accepterar inte dumheter bara för att någon kallar det religion. Ullenhag kallar det kanske för berikande och han får därvidlag visioner. Jag kallar det acceptans för idiotier och föga berikande.

Men jag önskar i alla fall alla läsare av denna blogg ett riktigt Gott Nytt År! Det är nu drygt tre timmar kvar på 2013, och 2014 blir nog intressant.  Vi ses vid valurnan, det enda tillfället då det finns demokrati i Sverige om än bara representativ sådan. Vad medborgarna tycker och under mandatperioderna vet ingen. Folkomröstningar är tabu både på riksplan och i kommunerna eftersom politikerna är allvetande för medborgarnas bästa. Du är för dum för att fatta ditt eget bästa lille medborgare. Svensk demokrati.

söndag 29 december 2013

"Den hätska debatten göder dumheten"


Det är alltså ungefär 20 dagar sedan Expressens ”grävargrupp” gjorde sina avslöjanden om SD-politiker som inte hade PK-passande åsikter. Och nu läser man i samma tidning att ”den hätska debatten göder dumheten”, på ledarplats.

Ursäkta men detta gör mig illamående. Kanske skulle Dahlberg börja titta på sin egen redaktion i stället för att mena i artikeln att man måste kunna ta debatter och föra konstruktiva diskussioner.

 denna länk kan man läsa om hur Expressen ”grävgrupp” arbetar man kan läsa, (de kursiva delarna), och mina kommentarer, beträffande de nämnda fallen; 

”Vi låter så långt det är möjligt de intervjuade i förväg ta del av sina citat och i vilket sammanhang de ska publiceras.”
Detta skedde ej. Tvärtom; man ryckte texter och delar av sådana ur sitt sammanhang, samt omformulerade i papperstidningen/nätversionen för att på så sätt skapa rubriker och smutskasta. På detta sätt skapade man helt andra meningar än vad författarna avsåg och menade.

Wallrafferi och dolda kameror är en journalistisk metod som vi använder när vi bedömer att det inte går att få fram uppgifterna vi är intresserade av med ordinarie journalistiska metoder.”
Alltså, att med dold kamera filma personer i deras hem utan deras vetskap, och sedan lägga ut filmerna helt utan personernas godkännande på internet. Jag kan svårligen tänka mig att det kan klassas som något annat än hemfridsbrott.

”Vi är generösa med att låta kritiserade personer försvara sig. Vi låter alltid dem framföra sina bästa argument för sin sak.”
Detta skedde ej. Man publicerade så fort man kunde i skandalreportage utan att någon av de man lade ut någon form av genmäle eller möjlighet att förklara sig.

”Vi anlitar vid behov utomstående experter, forskare, jurister, ekonomer, för att faktagranska uppgifter i vårt researchmaterial. Här menar man uppenbarligen Researchgruppen, ett gäng vänsterextremister som på mycket tveksamt sätt rent juridiskt, avsiktligen gjort intrång i en databas.

”Bilder och rörliga bildsekvenser som ska publiceras på expressen.se granskas för att säkerställa att de följer samma strikta regelverk som publiceringarna i papperstidningen.” Detta verkar vara ett regelverk man skrivit själva, och är uppenbarligen inte alls strikt.

Och vidare i samma artikel; Metoden ska dock användas restriktivt och varje wallrafferi ska i förväg godkännas av chefredaktören. De personer som vi filmar med dold kamera ska innan publiceringen informeras om detta, och beredas möjlighet att kommentera uppgifterna som ska publiceras.”
Detta skedde inte. Hade man godkännande av chefredaktören för detta gör det bara saken ännu smutsigare.

Vidare såg man till att överraska sina offer på bästa möjliga sätt, för att på så sätt få dem att säga ogenomtänkta saker och minimera deras betänketid till svar. Ej heller tog man hänsyn till om det var politiker, eller privatpersoner utan politiskt mandat man utsatte för detta, och ej heller vidare hur gammalt ett uttalande eller material man kommit över var.


Men låt mig komma med ett exempel i din artikel, och du skriver t.ex. gällande invandringen; …bör bli mer restriktiv som i våra grannländer”, (min avsiktliga tolkning av vad du skrivit).
Svara nu fort, rätt, efter ett halvår och utanför din dörr, eftersom jag filmar med dold kamera och avser lägga ut både ditt svar och filmen på internet;
Kan du förneka att du skrivit detta? (Det kan du inte - det är ett direkt citat från din text.) Hur mycket vill du begränsa invandringen, som in Finland? Är du med i SD? Är du rasist? Hur mycket ska invandringen begränsas, med 90% som SD vill? Vill du kasta ut alla invandrare? Du skriver som avslutning, och jag citerar; "...vi lägger ner vuvuzelorna nästa år.". När blev du musikhatare?

Efter att förvanskat dina svar låter jag publicera dem, samt smygfilmen. Sedan kan du ju som privatperson få stämma min tidning.

Det sista var ett exempel på just hur dina kollegor arbetar Dahlberg. Det heter tydligen ”god journalistik”.

lördag 28 december 2013

Tiggeri, ett tilltagande problem


Det där med tiggeri är en klurig nöt. Så här rent spontant tycker jag det ser förbaskat illa ut i ett i-land att det finns tiggare på gatorna. Vi har världens näst högsta skattetryck, efter Danmark vill jag minnas, med ett mycket välutvecklat socialt skyddsnät avsett för de som är svenska medborgare.

Ok, det fanns inga tiggare på gatorna för sådär 10 år sedan, kanske hemlösa som ville ha en slant men inga tiggare som rest hit från andra länder för att tigga.

Första gången jag kom i kontakt med tiggare var i Bangkok på 80-talet, och då var det ofta mödrar som satt med sina spädbarn på gatorna. Ofta hade barnen handikapp och synliga defekter, vilket talade om för mig att de sannolikt vanställts för att bli bättre tiggare.
I samma stad fanns ett tempelområde med personer som gick runt med burar med fåglar. Man skulle då betala en slant för att ”släppa fågeln fri”, och göra en god gärning. Givetvis var det så att man fångade först fåglar som man stoppade i burarna, och sedan lurade dumma turister att betala för att släppa ut. Ju fler som betalade för denna verksamhet, ju fler fåglar kommer att bli fångade och placerade i burar, behöver man inte vara raketforskare för att fatta.

Men detta lärde mig en sak, det går inte att bli av med tiggeri genom att tycka synd om och ge pengar. Gör man det, blir det en lönsam bransch, eventuellt åxå organiserad, och tiggeriet lär bara öka. Kraven på tiggarna lär öka och vi kan redan se personer med handikapp (kanske riktiga), som använder det för att få in mer pengar. Blir detta en lönsam bransch kommer vi snart se kvinnor med lemlästade barn i 20 minusgrader som tiggare.

Men vad är då tiggeri? Tja, i sin rena form någon som sitter med en mugg, men problemet är lite mer komplicerat, och det är enkelt att bara förbjuda tiggeri, hur politiskt kontroversiellt det än är.

Men sedan har vi ett trevligt inslag i gatubilden, och det är gatumusiker. Jag gillar duktiga gatumusiker, och ger dem gärna en slant om jag gillar deras musik och har en stund över att lyssna på den. De är för mig en del av en levande stad, och gatulivet. Men nu har vi en svår gränsdragning mellan tiggeri och gatumusiker; Jag har ett flertal gånger sprungit förbi vad jag inte anser är gatumusiker som t.ex. sitter och "spelar" någon naiv rytm på en trumma. Men man kan svårligen särskilja dessa från duktiga gatumusiker rent juridiskt, med mindre än att man måste ha någon form av tillstånd för att få spela gatumusik. Men detta faller i sin tur på den subjektiva bedömningen av musik. Så om en tiggare plingar lite med en triangel kan man givetvis anse att detta är musik, och personen en gatumusiker.

Den enda lösning på detta jag ser, är att förbjuda alla som inte är svenska medborgare att tigga, på så sätt har man inte hindrat svenska gatumusiker eller svenska hemlösa att tigga. Andra, måste ansöka om tillstånd, detta inkluderande personer från andra EU-länder. Är man musiker från ett annat land och vill tjäna en slant som gatumusiker i Sverige kan tillstånd beviljas av lokal polismyndighet, men till rent tiggeri av personer från andra länder ges inga tillstånd, och jag struntar blank i vad EU beslutat.

Men sedan finns det kommuner som inte fattat hela problematiken, och Uppsala kommun är en sådan. För några veckor sedan blev det minusgrader och de hitresta tiggarna från Bulgarien eller Rumänien bodde i en bil, och hade barn med sig. Så kommunen kallade dem på nysvenska för ”utsatta”, och fixade bostäder till dem (länk), men tidigare hade det visat sig att det rörde sig om en organiserad verksamhet (länk). Detta, och kopplingen mellan artiklarna nämnde givetvis inte tidningen.

Men låt mig avsluta med några gatumusiker eller tiggare, välj själv (länk). 

fredag 27 december 2013

Statistiken som försvann


För åtta år sedan publicerade BRÅ denna publikation, och på sidan 43 (tabell 12), finns statistik som borde varit mycket skrämmande då det begav sig före valet 2006.

SD utgjorde inget hot mot de etablerade partierna och man valde att tysta hela debatten med uttalanden som att det rör sig om väldigt få personer eller Sverige behöver invandringen eftersom 40-talisterna stod i begrepp att gå i pension. Så hela problematiken mörkades.

Sedan blev det borgerlig valseger 2006, och den sanslösa invandringspolitiken började. Det innebar att först att man i praktiken öppnade upp gränserna för alla som lyckats ta sig hit flykting eller ej. Varför man nu gjorde det är oklart, Sverige behövde inte arbetskraften och den politik man förde ledde enbart till lönedumpningar eller lönestagnation i okvalificerade yrken. Svenska ungdomar började i desperation efter arbeten flytta till Norge för att finna jobb.

Men av någon outgrundlig anledning fortsatte man att bedriva denna immigrationspolitik, kostnaderna steg, och problemen tilltog med kriminalitet och i synnerhet sexualrelaterad sådan tilltog. Detta i synnerhet sedan de ”flyktingar” man tillät komma in kom från länder med en för oss helt främmande kvinnosyn. Lagen om eget boende (EBO) ledde till att de med samma språk, etniska bakgrund och religion kunde bosätta sig i de gamla miljonprojektsprogrammen i närheten av de med samma bakgrund, och på så sätt förhindrades alla typer av integrering. För att komma ur denna sax skulle vi svenskar tycka att allt var ”berikande”, och vi plockade russinen ur kakan från hela världen. Alla problem viftades bort med ett batteri av svammel och visioner, samt att det var ”social utsatthet” som orsakade alla problem. De ledande personerna i form av statsministern kommer med uttalanden som ”…ursvenkt är bara barbariet.”, eller Mona Sahlin som menar att vi svenskar inte har några traditioner förutom ”…midsommar och sådana töntiga saker.”


Men hösten 2009 hade Mona Sahlin och Maud Olofsson sprungit på Åkesson i debatter och läst sig en läxa, med påföljden att statsministern inte ville ställa upp på debatter om invandringen. Dessutom utgjorde internet ett rent hot mot den förda politiken, och man gav instruktioner till tidningarna att inte publicera något som inte var PK, samt att radera kommentarer och blogglänkningar tidigt 2010.


Men nu var just 2010 valår, och trots alla försök att tysta medborgarnas åsikter och opassande information kom SD in i riksdagen.  Det ofattbara hade inträffat och det enkla faktum att medborgarna samlade och diskuterade saker på nätet blev ett riktigt hot. Med alla medel måste detta hindras, och innan valet hade SD tagit upp problematiken med våldtäkter och immigrerad kriminalitet rent generellt. Eftersom det var sådär 5 år efter BRÅ:s rapport vilken visade en överrepresentation på 400%, fick man dock vänta förgäves på en ny rapport. Kanske finns en sådan men den är i så fall hemligstämplad. All statistik kopplad till något negativt om invandrare skulle stoppas och detta gäller fortfarande. I den mån statistik måste publiceras må givetvis ingen koppling till migrationspolitiken göras. Detsamma gäller massmedia; Först vitpixlade man bilder för att felaktigt ge bilden av att en fälld brottsling inte hade ”utländsk härkomst”. Sedan tog man bort bilder rent generellt (om gärningsmannen inte uppenbarligen var svensk), och samtidigt blev brottslingarnas ålder väldigt intressant. En brottsling var ”23-åringen”, ”18-åringen”, eller något annat som att en persons ålder har avgörande betydelse.


Men nu skriver vi 2013, alltså 8år efter BRÅ:s rapport vilken påvisade en massiv överrepresentation för personer med utländsk härkomst. Så vitt jag vet finns ingen statistik att tillgå med kopplingar mellan invandrare, invandring och någon form av brottslighet. Visst är det märkligt?

Samtidigt är det så att polisen inte går ut med den information de har när det gäller gängningsmän t.ex. gällande våldtäkter. Att detta sannolikt leder till att våldtäktsmän går fria är uppenbarligen sekundärt. För något år sedan fick vi reda på att Sverige ligger tvåa i våldtäktsstatistiken per invånare i världen, (efter Leshoto om jag minns rätt), men det föranledde inga reaktioner.
Men likaledes märkligt är den svenska juridiska apparaten. Fällande domar för våldtäkter och det nysvenska berikarordet ”gruppvåldtäkter” verkar minska eller i alla fall stagnera enligt BRÅ, en ökning på 50 procent på 10 år, är ju inget att prata om, som vi kan se på denna bild från just BRÅ. I den 78-sidiga rapporten nämns inte ett ord om gärningsmännens härkomst.Tittar man däremot i data från Nationella Trygghetsundersökningen (NTU), får vi en helt annan bild, nämligen denna:


Den ger vid hand att antalet sexualbrott ökat från ca 2.000 till 16.000 mellan 1975 och 2011, samt att antalet våldtäkter (och grov våldtäkt), drygt tredubblats bara de senaste 10 åren. Precis som BRÅ, nämner inte NTU ett dyft om gärningsmännens härkomst i den 24-sidiga publikationen. Statistiken som bara försvann. NTU filosoferar dock mycket i sin publikation om ålder och kön.

När jag var yngre, var nog våldtäkt det fulaste brott man kunde begå, och jag skulle aldrig drömma om att bruka våld mot en kvinna. Men det var många år sedan, men min inställning ändras inte. Nu kan vi som i denna artikel, DN se hur gruppvåldtäktsmän går fria, man behöver inte vara raketforskare för att fatta svenskheten hos gärningsmännen. Samma sak som hände i Tensta för några månader sedan. Man sänder alltså ut meddelandet att det är tämligen ofarligt att begå grupp/gängvåldtäkter, sannolikt kan de inblandade skylla på varandra o.s.v. för att undgå straff. 

Förmildrande omständigheter dräller det säkert av, men jag frågar mig om den drabbade är mindre drabbad p.g.a. dessa förmildrande omständigheter. Kanske är det dags för svenskt rättsväsende att se från den drabbades perspektiv? Eller är en våldtagen kvinna mindre våldtagen för att gärningsmannen haft taskig uppväxt?

I ett fall i Uppsala där en tjej blev gruppvåldtagen och sedan tog sitt liv, hittade man sedan en av gärningsmännen (med DNA). Denne dömdes till några timmars samhällstjänst.

Så nu vet ni det svenska kvinnor; Blir ni våldtagna av en (eller flera), ”berikare” är det inte mödan lönt att dra saken till domstol. Straffet som utdöms är rent symboliskt vid fällande dom. Vidare kan ni räkna med att gärningsmannen/männen inte har några pengar och saken lämnas till Brottsoffermyndigheten som skriver ner skadeståndet till ett rent skämt, om ni ids anföra er sak i minst ett halvår. Det är så man döljer ett problem och skapar enorma mörkertal. Kommentar Beatrice Ask?

Statistiken som försvann. 

torsdag 26 december 2013

SD-myter och citatDet finns tydligen en site som heter SD-citat (länk). Man ägnar sig tydligen att slå död på påhittade myter. Precis denna taktik har Ullenhag ägnat sig åt på officiella regeringssidor, och det är och blir inget annat än ren propaganda. Men låt oss skärskåda det som man anger på denna länk.
1.       ”Flyktingar får saftiga bidrag” och siffran 20-30KSEK nämns som felaktig. Det står i klartext på migrationsverkets hemsida vilka ersättningar som t.ex. varje ”ensamkommande flyktingbarn” kostar. Det slutar alltså med en kostnad för skattebetalarna på 1.4 miljoner per år, se mitt förra blogginlägg och länk till migrationsverket. Sedan är en massa saker bedömningsfrågor inom varje kommun, och vad ett bidrag är o.s.v., men kostnaden kommer man inte undan.
2.       ”De har en dålig kvinnosyn”, detta länkas med att typiskt svenska namn länkas ihop med våld mot kvinnor. Hur kan detta vara en myt? Det är väl inte alls konstigt att svenska namn är vanligast generellt när det handlar om våld mot kvinnor, eftersom personer med svensk härkomst är vanligast i detta land. Vidare måste man skilja på två saker; våld mot kvinnor som t.ex. misshandel och sexuellt våld. Den senaste undersökningen, innan ämnet blev tabu härstammar från BRÅ år 2005, och visar på en mycket stor överrepresentation i synnerhet när det gäller sexualrelaterade brott och utrikes födda. Se sidan 43. Enligt BRÅ avseende ”utrikes födda”  och ”våldtäkt/försök till våldtäkt” är alltså överrepresentationen 400%. 
3.       ”Sverige har massinvandring” ska vara en myt. Låt oss läsa de siffror man angivit; det är bara att konstatera en nettoinvandring på över 50 tusen, och dessutom flyr svenska ungdomar utomlands, t.ex. till Norge eftersom det inte finns arbeten. Dessutom har migrationsverket skrivit upp sin prognos för 2014 till en bit över 120.000 emedan emigrationen inte förväntas öka nämnvärt. Vi har alltså bostadsbrist och hög arbetslöshet, och ett nettoinflyttande på kanske 60-70 tusen. Det kan knappast kallas något annat än massinvandring.
4.       Islam är en baserat på en bok skriven på 600-talet. Den som inte inser att världen förändrats sedan dess, den kvinnosyn som uttrycks, synen på andra religioner och hbt är rent naiv. Islam är helt enkelt inte förenligt med ett modernt västerländskt samhälle. Givetvis är det så att det finns massor med muslimer som är sekulariserade och ju mer så de är, ju mer passar de in i Sverige. Men islam i sin ursprungliga form, och för de som läser koranen som lagbok, är inte förenligt med ett modernt västerländskt samhälle.
5.       ”Invandrare är fientligt inställda mot svenskar” ska vara en myt. Jag tror inte de är speciellt fientligt inställda generellt, men man åberopar felaktig statistik baserat på det enkla juridiska faktum att svenskar inte kan diskrimineras i sitt eget land. Alltså är det agg mot folkgrupp för en svensk att säga ”jävla utlänning” emedan tillmälet ”svennehora” inte är straffbart. Alltså blir en naturlig följd att endast 4% av hatbrotten kan tillskrivas personer med utländsk härkomst.
6.       ”De som kom till Sverige på 70-talet var högutbildade medan de som kommer nu är lågutbildade.”  Detta är bara svammel, de som kom hit på 60-70talen var sällan högutbildade och detta är inget citat utan något rent påhitt. Sverige behövde på den tiden rena industriarbetare och det var sådana som kom hit. Deras utbildningsnivå kan inte ha varit speciellt hög.  De största invandringsländerna är Afghanistan, Somalia och Syrien enligt SCB, och tillåt mig betvivla att deras höga utbildningsnivå rent generellt, emedan det givetvis även finns några få guldkorn i en stor sandhög.
7.       ”Jag är inte rasist men..”. Detta är ett rent propagandaknep och jag är minst sagt trött på det. Den som för någon form av sansad debatt men uttrycker kritik mot invandrings/migrationspolitiken är någon form av smygrasist. Det finns t.ex. egna siter som IRM som ägnar åt denna typ av propaganda och ren smutskastning. Läs detta noga – att ha kritiska åsikter om den politik som förs betyder inte att man är rasist. Det betyder inte att man är rasist.Men detta fattar inte sjuklövern, eller rättare sagt; vill inte förstå. Det är därför man smutskastar SD-politiker, omskriver deras uttalanden och har murvelhyenor. Vad Soran Ismail säger får stå för honom och vill han ”penetrera en gris” får han väl göra det om han tror det är lagligt. Jag vet inte om så är fallet och struntar blankt i vilket, och det är inte min sak rent juridiskt så länge det inte är min gris. Vill han bajsa i sitt handfat står det honom fritt rent juridiskt mig veterligt.

Men nu är det så att hr. Ismails sexuella bevekelsegrunder är helt sekundära för debatten. Ämnet var yttrande och tryckfrihet, stipulerat i grundlagen. Tyvärr är det så att opassande, om ändock så relevanta åsikter inte får yttras eftersom de inte är politiskt korrekta. Att på något sätt försöka förhindra yttrande och tryckfrihet inom lagens gränser är direkt olagligt och är ett hot mot demokrati.Men det intressanta med denna site är att man hittar på ”myter” som man försöker avliva. Detta genom en gammal Q&A-teknik med påhittade myter som man egentligen inte tillskriver någon, utan man avser rent generellt vad man tror meningsmotståndarna anför som felaktiga myter.

onsdag 25 december 2013

Skandaltabloidernas paradis


Kan ingen sätta stopp på detta vansinne? Jag har tidigare avhandlat att de s.k. ensamkommande flyktingbarnen inte alls varken är barn, ensamkommande eller flyktingar. De har smugglats hit av skrupulösa flyktingsmugglare, de är inga barn och enligt en norsk undersökning är majoriteten mycket sannolikt över 18 år, och de smugglas hit i grupper och är alltså inte ensamkommande. Men allt detta har jag som sagt skrivit om tidigare.

Men dagens ämne är att efter 1:a januari kan migrationsverket tvinga ut dessa till kommunerna. Det kommunala självstyret som är stipulerat i grundlagens första paragraf struntar man alltså i, enbart för att regeringen för en helt sanslös och oförsvarbar migrationspolitik.
Hade det funnit någon som helst logik hade det fungerat så här: Kommunerna hade varje år meddelat det antal flyktingar de är villiga och kan ta emot nästa år. Därefter anpassar migrationsverket ”mun efter matsäck” och fördelar dessa platser under året. Detta hade varit demokrati och kommunernas självbestämmande, enkelt och logiskt.


Som det fungerar nu har vi en veritabel katastrof till skada för alla i detta land, förutom de som skor sig på att tillhandahålla flyktingplatser och köper upp herrgårdar och herresäten för att göra om dem till flyktingförläggningar. Det är nämligen så att staten ersätter varje obesatt plats med 1600kr per dygn och varje utnyttjad plats med 1900kr som grundbelopp (länk migrationsverket). Ovanpå detta kommer ett antal kostnader för Gode män, skola, transporter tolkar och annat. Men låt oss nu multiplicera 1900kr per dygn med 365 dagar på ett år. Det blir 693.500kr/år. Men till detta kommer 500.000kr per kalenderår som man betalar ut för att ”…bidra till att underlätta för kommunen att ta emot barnen och hålla en god kvalitet på mottagandet.”  Nu hamnar vi raskt på en kostnad för svenska skattebetalare på 1.2 miljoner per barn och år lågt räknat.

Men det räcker inte med detta, staten fördelar varje år 50 miljoner till kommunerna som ”ställt upp”, (se länken ovan), och om vi räknar med att det dyker upp 4000 ”barn” nästa år kan vi lägga på 125.000kr årligen. Vi pratar alltså om en slutsumma på minst 1.4 miljoner för varje stackars ”barn” som lyckats bli smugglad till detta land.
Som jämförelse kostar ett dubbelrum på Grand Hotel i Stockholm 1.1 miljoner per år (länk), vilket lämnar ca 300.000kr eller 820 kr per dygn, till kläder mat och fickpengar, om de stackars ”flyktingbarnen” förläggs där att kan klara sig på.

Men tro nu inte att jag känner någon som helst agg mot de som låter sig smugglas hit, eller har någon typ av rasism. Alla vill ha en bättre levnadsstandard så enkelt är det och vinstlotten är att kunna få ett av dessa ”flyktingbarn” att dra en rövarhistoria för migrationsverket. Det handlar helt enkelt om politik och hur man bedriver en helt vansinnig migrationspolitik som är på olika sätt till skada för landet ekonomiskt och på många andra sätt. Till detta kommer anhöriginvandringen, som regeringen och miljöpartiet kommit överens om. Kostnaden totalt lär inte understiga 100 miljarder per år rent monetärt. Allt emedan vi har stor arbetslöshet, usel skola, usel sjukvård, taskiga pensioner, inget försvar o.s.v.  Så det är politiken och politikerna jag ifrågasätter och vill ha svar från. Svar som icke ges ens på direkta frågor ens i riksdagen, och allt emedan media kallar sådana som mig för ”näthatare” eller ”smygrasister” som skriver på ”hatsiter”. Jag börjar ta sådana tillmälen som smicker.
Den som skriver på en ”hatsite” har mod nog att stå upp för sina åsikter och påtala det vansinne som pågår.


Någon skrev som kommentar att han/hon hatade journalister som kommentar på mitt senaste blogginlägg. Jag vill nog inte dra det så långt och generalisera, men murvelhyenor har definitivt mitt hat enär de föraktar demokrati och andra människors åsikter. Jag respekterar även meningsmotståndare, och skulle aldrig drömma om att smutskasta dem som IRM, Researchgruppen, Aftonbladet eller Expressen ägnar sig åt.

Men det är till skillnad från murvelhyenor, de som hävdar att de är avslöjande och bedriver journalistik emedan de smygfilmar, förvränger och skandaliserar människors åsikter. Personer som lever i en vision av det gamla DDR med uthängning av meningsmotståndare på ”penelty boards” vilket är nationalskandaltabloidernas förstasidor och ”löp”.  Här har Ni några som sannolikt kommer att belönas i sin idoga förvanskande verksamhet som murvelhyenor med någon gyllene grävarspade, sanktionerad att den ansvarige utgivaren. Priset för; Klubben för inbördes beundran, KFIB, eller naiva idioter vore ett mer rättvisande pris, då de inte ens följer lagen eller ett uns av journalistisk estetik med smygfilmningar och publiceringar utan godkännanden av de som de "avslöjar".måndag 23 december 2013

Murvelhyenan stödd av Journalisten.se?


 Ja tack Giertta, du efterlyser respekt (länk). Tyvärr verkar Helena Giertta inte ha förstått ett dyft av vad allt detta handlar om. Kontentan av vad vi läser är alltså att det är journalistiskt riktigt att hänga ut ”näthatare”.

För det första gör Giertta ingen distinktion mellan rena idioter som uttrycker rent rasistiska eller nazistiska åsikter på nätet kontra dem som uttrycker sina åsikter. Alla, och precis som PK vill göra gällande rör det sig om en mobb som bara förstör alla former av debatter och har vidriga åsikter och lagvidriga sådana. Givetvis är det så att det finns just debattörer på internet som uttrycker lagvidriga och rasistiska saker, men som förhoppningsvis även en chefredaktör för tidningen Journalisten känner till är detta olagligt, och den ansvarige för publikationen vilket alltså även är den som tillhandahåller en blogg eller internetforum kan (och ska straffas), om inte sådana inlägg försvinner snarast.

Så låt oss med detta slå fast att det inte handlar om rasism eller nazism, det handlar om yttrande- och tryckfrihet, som grundförutsättningar för demokrati. Den dagen folk inte har rätt att uttrycka sina åsikter har vi inte heller demokrati. Med inlägg som Gierttas tar man ett steg mot det totalitära samhället, där skandaljournalister baserat på deras avsikter och instruktioner förljuger och smutskastar medborgare med opassande åsikter. I denna verksamhet är det alltså accepterbart att använda sig av dold kamera i personernas hem för denna typ av verksamhet. Har Giertta hört talas om talas om hemfridsbrott?

Allt detta understöds i tabloiden med filmer som filmats med dold kamera, utan personens vetskap och vars inlägg på Avpixlat sedan förvrängs totalt. Allt läggs givetvis ut på tabloidens hemsida som fantastiska avslöjanden. Det blir sedan de avslöjanden media avslöjar i sin avslöjande journalistik och kommer sedan kanske belönas med spadar i prisceremonier för de som ägnar sig åt denna mycket tvivelaktiga verksamhet.


Men förvrängningen jag nämnde förtjänar lite extra text.  Den grävande gruppen ägnar sig alltså inte bara av uppgifter från vänsterextremister och bekymrar sig föga om de uppgifter man fått inhämtats lagligt, och man filmar med dold kamera i personers hem vilket uppenbarligen måste vara ett brott. Men ovanpå det ägnar man sig åt tolkningar i det man publicerar och tar bort sammanhang för att skapa den bild man vill i läsarnas ögon.  Om t.ex. en kommentator på Avpixlat skriver att islam och muslimer behandlar kvinnor som kattskit, omskrivs det till att den som gjorde kommentaren anser att muslimska kvinnor är kattskit. Man kan alltså citera ordet, men vänder helt på innebörden i vad personen avsåg.denna länk kan man läsa om hur Expressen ”grävgrupp” arbetar, och man kan läsa:  
”Vi låter så långt det är möjligt de intervjuade i förväg ta del av sina citat och i vilket sammanhang de ska publiceras.
Wallrafferi och dolda kameror är en journalistisk metod som vi använder när vi bedömer att det inte går att få fram uppgifterna vi är intresserade av med ordinarie journalistiska metoder.

Vi är generösa med att låta kritiserade personer försvara sig. Vi låter alltid dem framföra sina bästa argument för sin sak.Vi anlitar vid behov utomstående experter, forskare, jurister, ekonomer, för att faktagranska uppgifter i vårt researchmaterial. Bilder och rörliga bildsekvenser som ska publiceras på expressen.se granskas för att säkerställa att de följer samma strikta regelverk som publiceringarna i papperstidningen.

Och vidare i samma artikelMetoden ska dock användas restriktivt och varje wallrafferi ska i förväg godkännas av chefredaktören.De personer som vi filmar med dold kamera ska innan publiceringen informeras om detta, och beredas möjlighet att kommentera uppgifterna som ska publiceras.


Anser fru Giertta detta vara god journalistik? Nota bene, vi pratar inte om något olagligt utan bara medborgares åsikter som omskrivs av t.ex. Expressen för att skapa rubriker. Enligt min åsikt omskrivningar med ett visst syfte vilket då blir rena lögner.

Ursäkta, men fanns det en enda sanning i det Expressen skriver ovan med hur ”grävargruppen” agerar? Det gör det inte. Men tror du någon av de drabbade kan ställa upp på ett civilrättsligt mål mot Expressen?

Ta nu och kontrollera lite fakta Helena Giertta, och skriv inte svammel om rasism och främlingshat. Det är inte ämnet – det handlar om ett för vissa journalister främmande ord som yttrande och tryckfrihet. Näthatare eller näthat känner jag inte till - det är uttryck som hittats på för att generalistera och nedvärdera människors åsikter.

Jag vill ha respekt. Jag har åsikter och debatterar dem gärna i valfri talarstol. Men jag accepterar inte att bli avfärdad som näthatare och uthängd av skandaljournalister, vilket du verkar legalisera.

söndag 22 december 2013

De nya moderaterna


Så nu vet vi det redan nu. De ”nya moderaterna”, ämnar vid en valförlust liera sin med miljöpartiet. En gång i tiden röstade jag på modraterna, men det var långt innan de blev ”nya moderaterna”. De år jag bodde utomlands fann jag ingen anledning att rösta i svenska val. Jag tyckte nämligen inte jag boendes utomlands skulle påverka svensk politik och dessutom var jag föga insatt i aktuell svensk politik.

Men vid återflyttandet till Sverige upptäckte jag att de moderater jag en gång röstat på inte längre fanns.  Mina moderater var som bortblåsta och hade ersatts av någon form av hybrid av folkpartister och socialdemokrater och kallade sig för ”nya moderaterna”. För mig är politik närmast en tro, inte religiös eller så, men jag har en bild av vad som är bra för mitt land och var en gång stolt för mitt land. Det är jag inte längre, och det man idag vill klistra på mig med acceptans för andra religioner, andra kulturer och annat är mig vitt främmande.

Man vill hävda att Sverige är ett multikulturellt land och i propagandan är det bara att acceptera Sverige idag accepterar muslimska seder och bruk. Ursäkta, men det gör inte jag. Islam har nyligen kommit till detta land, inbjudet av just ”nya moderaterna” och sjuklövern, men jag accepterar inte detta. Jag känner inget agg till muslimer per se, eller vill hålla alla muslimer ansvariga för det terrorhandlingar som begåtts i islams namn. Men jag accepterar inga krav eller förändringar av det svenska samhället baserat på islam. Detta oavsett om de som kommit hit har varit riktiga flyktingar eller ej. Man ska därvidlag komma ihåg att minst 90% av de  muslimer som kommit till detta land har valt att komma just hit. Men min regel är solklar – man anpassar sig till det land man kommer flykting eller ej. Det betyder inte att jag är främlingsfientlig, men detta är mitt land sedan många generationer och jag bestämmer agendan, inte de som valt att komma hit.

Visst, vill man vara muslim må man vara det och be i sitt hem så länge det inte stör någon. Men mina barn ska kunna ha skolavslutning i kyrkan, de ska få sjunga psalmer på skolavslutningen, och i detta land vill jag kunna köpa fläskkött och kött som inte är halalslaktat för att muslimer kräver det. Anledningen är enkel; det är rent djurplågeri som man ser mellan fingrarna med.
 
Men nu har vi de ”nya moderaterna”. Ett föga intressant parti som dagtingar med sina åsikter och allt för att få vandra i maktens korridorer. Man har iscensatt den rådande massinvandringen, har enorma problem med mord, våldtäkter och gängkriminalitet som direkt kan relateras till den förda politiken de senaste åren.
Men för att bara blockera Sverigedemokraternas inflytande i riksdagen, träffade man en ohelig allians med de vänsterorienterade miljömupparna miljöpartiet.

Gösta Bohman ligger säkert och snurrar i sin grav, sedan han fått veta om de ”nya moderaterna”. De nya moderaterna har ingen politik utan lyssnar till konsulter som ger tips om vad som gäller för tillfället, hur man uttrycker sig, hur man ska nå ut till vissa väljargrupper o.s.v. den ursprungliga politiken, de politiska fundamenten för att vara politiker har därmed falerat.

Det handlar om makt, inget annat, och med all tydlighet bevisar överenskommelsen med miljöpartiet detta. Nu börjar man bli nervös inför valet 2014, och fattar att svenska medborgare faktiskt gillar sverigedemokraternas politik. Man har fått nog av massinvandringen, men av någon outgrundlig anledning, och trots ljugande murvelhyenor kommer en stor del av svenska folket rösta på SD.

Desperationen stiger; till den omilda grad att man desperat söker samarbetspartners även bland totala meningsmotståndare. Man dagtingar med sina åsikter för att nå över 50% och få regera. Maktprostitution i sitt renaste slag. Hur någon kan rösta på partier som inte har några klara åsikter, har raderat sin historia och sitt politiska fundament, samt döljer fakta och inte kan svara ens på de enklaste och klara frågorna i riksdagen, har mitt förakt.

Grattis ”nya moderaterna”.

torsdag 19 december 2013

Men hvad äro en Murvelhyena?


En murvelhyena är ett ganska nytt djur som framavlats genom att en viss hr. Wallraff använde sig av okonventionella metoder för att få information. Hur själva avelsprocessen gick till är oklart, men uppenbart är kopplingar till det ett totalitärt samhälle där samhället har full kontroll på den information medborgarna får. 

Men till skillnad från hr. Wallraff, som verkligen avslöjade saker och skrev om dem, använder sig detta djur av en kombination av ny teknik, överraskningsmoment samt avsiktliga feltolkningar och lögner.
 ”Murvelhyena” är alltså ett nysvenskt ord som tillkom 2006, och har en klar rent politisk agenda, märkligt nog ganska samtidigt med orden ”berikning”, ”ensamkommande flyktingbarn” samt ”främlingsfientlighet” att följas av ”hatsiter”. Huruvida det finns någon koppling tidsmässigt må experterna tvista om.

Men låt mig beskriva detta märkliga däggdjur, som sannolikt tillkommit genom en kloning mellan en tryckpress och en överlevande f.d. överste i Stasi vilket DNA klart bevisar.  Tvåbent och med en fast lön från någon större daglig tabloid, kanske kopplad med en bonus. Var information för skandalavslöjandena kommit ifrån, intresserar föga detta djur, och ej heller dess riktighet, ej heller om den framtagits på olagliga sätt. Det intressanta är att skapa rubriker enligt instruktionen, och detta kallas då för ”grävande journalistik” av intresse för allmänheten. Eventuellt belöningsvärt med utmärkelser av de inom samma tvåbenta djurgrupp och samma bevekelsegrunder. Detta legaliserar rent vidriga och verklighetsfrånvända skandalreportage, gärna understödda av smygfilmning av personer i deras hem, vilket är att direkt betrakta som ett hemfridsbrott.

Det är dock oklart om detta djur i brist på hjärnceller handlar på detta vis. Eventuellt kan det vara med dollartecken för ögonen eller rent politiska åsikter, hopp om utmärkelser - härom tvistar allmänheten sannolikt.

En annan viktig faktor är att man missbrukar medborgarnas rätt till tryckfrihet för att uttrycka sina åsikter, samt säga vad man vill vilket är yttrandefrihet. Dessa två rättigheter var en gång till för att skydda medborgarna från förtryck och kunna förmedla sina åsikter utan kontroll. Murvelhyenan använder sig av tryckfriheten för att skada människors rätt att uttrycka sina åsikter, sälja lösnummer av tabloider med ”skandalrubriker” och ”avslöjanden” av politiker. För att kunna göra sitt värv skyr murvelhyenan inga som helst medel. Att öppna brev till någon är i detta land olagligt, men att avsiktligt göra datorintrång för att hitta kopplingar mellan personer och deras mailadresser ifrågasätts inte. De drabbade har ingen som helst rätt till genmäle, svar, förklaring eller kommentar, det enda som står till buds är att stämma den ansvarige utgivaren av tabloiden vilket lär kosta några hundra tusen SEK, och utgången av ett sådant mål är oklar.


Klart är dock att detta djur inte hör hemma i seriösa journalisters skara som förhoppningsvis har intentionen att bedriva seriös journalistik och berätta sanningar. Avslöjanden kan givetvis vara på sin plats när dessa är relevanta, men det är en helt annan sak än vad murvelhyenor ägnar sig åt.

Så låt oss se till att utrota detta för demokratins karta farliga djur som gömmer sig bakom yttrande- och tryckfrihetslagen som är till för att bevara demokratin och skydda t.ex. människors rätt att uttrycka sina åsikter.
Detta emedan det förhatliga djuret murvelhyenan avsiktligen använder sig av dessa lagar till att skada just demokratin och medborgarnas rätt till yttrande och tryckfrihet. Djuret är en betald parasit helt enkelt, som när sig på visionen om det demokratiska samhället stipulerad av lagen, men drivs av pengar och lösnummerförsäljning av sina alster.

måndag 16 december 2013

DDR - del 5


Detta inlägg handlar om de skandalavslöjanden Expressen gjort. Vi tar det från början, eftersom detta är ett typexempel på medias rena Stasifasoner.


”Någon” betalar alltså Researchgruppen för deras verksamhet. Denna grupp består av vänsterextremister som inte alls bedriver någon forskning, vilket namnet antyder, utan är bara ute efter att sabotera och smutskasta. Huruvida uppdragsgivarna specificerat vad de vill ha och åstadkomma är givetvis inget någon får fråga eller skriva om, ej heller fråga vem eller vilka som bekostar deras verksamhet.

Men Reseachgruppen knäcker alltså Disqus, enligt min bok borde sådana verksamheter vara direkt olagliga, enligt samma lag som förbjuder någon att öppna annan persons brev. Men Researchruppen gör detta för tusentals personer, och ingen reagerar eller ifrågasätter något. Givetvis menar Reseachgruppen att allt är fullt lagligt, vilket betvivlas. Ovanpå detta har vi två andra lagar av intresse; dels lagen om att man inte må skapa databaser över medborgarna, och i synnerhet inte som organisation eller privatperson, och vidare ej heller åsiktsregistera. Om Researchgruppen avsiktligen skapat ett register över de som skrivit på Avpixlat är det definitivt både ett brott mot datalagen och lagen om åsiktsregistrering.

Men allt detta struntar Expressen i, kanske får betala för uppgifterna eller tar tacksamt emot dem, och skickar ut sina "journalister" samla så mycket de kan för att sedan göra allt de kan för att samla så mycket material som möjligt.
Så dessa s.k. journalister ser till att överraska sina offer med länkningen till Avpixlat, och kräva dem på svar. Omedelbart och efter en artig presentation givetvis. Strax därefter startar den bakre ”journalisten” sin kamera helt utan att ens fråga om tillåtelse, trots att offret befinner sig i sitt eget hem eller på sin tomt, och man konfronterar personen med de uppgifter man fått från Researchgruppen och länkningar till inlägg på Avpixlat. Jag var i den naiva tron att det var förbjudet att filma hemma hos någon utan att begära tillstånd, men det gäller tydligen inte Expressen. Som Thomas Mattsson uttryckte saken för någon dag sedan; Man måste skilja på "juridik och journalistik". Så grattis Thomas! En journalist i din sängkammare som är dold och smygfilmar – det är nog av allmänhetens intresse om någon bedömer det av nyhetsvärde för allmänheten.

Givetvis har man inte gett de anklagade någon som helst rätt till svaromål eller förklaringar. Det är inte relevant, skandal är skandal, och allt för att svärta ner SD, antalet lösnummer gäller för Expressen eller presstöd som i andra fall. Så ställ dig nu frågan vad dessa journalister har för yrkesmoral. Ställ dig även frågan vilka som finansierar detta.

Men historien slutar inte där, ”journalisterna” kommer med ”skandalavslöjanden” givetvis uppbackade av filmerna man tagit med dold kamera, och totalt förvrängda texter, baserat på vad ”journalisterna” anser bör skrivas för att just få en skandal. Så fort ett negativt ord används tillskrivs det som något negativt om invandring eller invandrare.  Jag kollade ett exempel på en av de uthängda i detta fallet; ”Micke1”, där inlägget på Avpixlat handlar om problematiken med islamsk kvinnosyn och att muslimska män och imamer tvingar kvinnor att klä sig som ”spökplumpar eller vandrande sopsäckar”. I Expressen anges detta som att ”Micke1” anser att muslimska kvinnor är ”spökplumpar eller vandrande sopsäckar”. Man har alltså vänt på hela problematiken och tolkningen är direkt lögnaktig. Det finns säkert fler exempel, men det var det enda jag kollade.

Ställ dig frågan vad svensk lag är värd. Tja, man samlar in pengar för att stämma Thomas Mattson på Fria Tider och med hjälp av Avpixlat. Min gissning är att man inte har en chans att fälla Expressen. Du vet, svensk lagstiftning är inte anpassad till internet, och det finns mycket starka krafter politiskt och finansiellt starka sådana som verkar för att det du trodde var ett land med yttrandefrihet, pressfrihet, tryckfrihet, utan smygfilmning och att lägga ut dessa smygfilmer på internet, samt journalistisk pressetik är något du fick lära dig i skolan. Fjärran från verkligheten dock. 

Välkommen till Sverige 2013 – men det lär bli värre 2014, det är ju valår. 


söndag 15 december 2013

I yttrandefrihetens och demokratins högborg


Kent Ekeroth har skickat fakturor till tidningar för att de publicerat ”järnrörsfilmen”. Fredric Karlén går då i svaromål i SvD på denna länk .

Karlén avslutar sitt försvar med: ”Är det moraliskt försvarbart att folkvalda politiker i ett demokratiskt land tjänar pengar på att hota och förolämpa sina medmänniskor?

Hela saken är ju minst sak paradoxal. Detta sker alltså några dagar efter Expressen använt sig av Researchgruppen som uppenbarligen olagligt hackat Disqus, och sedan har Expressen skickat ut ”journalister” för att göra skandalavslöjanden. När man gör dessa smygfilmar man och lägger ut filmerna på internet. Visst Karlén, du snackar om moraliskt försvarbart, och kan givetvis inte ta ansvar för vad andra tidningar gör eller skriver. Så sent som igår lärde vi oss av chefsredaktören för Expressen att; om en sak har tillräckligt högt nyhetsvärde är det ok att strunta i svensk lag. 
Givetvis baserat på vad Expressen bedömer vara av allmänintresse, d.v.s. antalet tidningar Expressen vill sälja. Man totalförvränger uttalanden och kommentarer och tillskriver dem personer man vill smutskasta. Mattson (chefred. Expressen), uttrycker det som att man måste skilja på ”journalistik och juridik”. Smygfilmningar i medborgares hem är uppenbarligen fullt accepterbara, och att sedan lägga ut dessa filmer på nätet. De drabbade har ingen som helst rätt till kommentarer eller genmäle – det är svensk demokrati och lag. Det sker nu en insamling för att stämma Mattson på Avpixlat och Fria Tider, finner någon det märkligt?

Men ok, nu är det Karlén som uttalar sig inte Expressens chefsredaktör som tydligen anser sig stå över svensk lag. 


Så vi frågar oss vad Karlén menar med moraliskt försvarbart? SvD har sedan våren 2010 censurerat kommentarer och raderat blogglänkningar för att på detta sätt påverka opinionen, eventuellt använder man sig av Interaktiv Säkerhet Norden AB,  som har runt 50 personer som raderar allt man inte vill publicera.

Lagligt eller ej spelar ingen roll. Ej heller om man följer debattreglerna med ”god ton”, man raderar alla kommentarer och blogglänkningar som inte passar, bestämt av SvD. Det är alltså direkt och avsiktlig censur, månne är man mån om presstödet på SvD. Det kan dessutom diskuteras om det är lagvidrigt att radera blogglänkningar eftersom tidningen inte har ansvar för det som skrivs på bloggar.Till denna text, detta blogginlägg kommer jag pinga SvD:s artikel på länken ovan. Du kan ju kolla i artikeln om SvD länkar hit.

Så nu kan ju du, lille medborgare, fundera på yttrandefrihet, demokrati, censur och propaganda.