söndag 29 december 2013

"Den hätska debatten göder dumheten"


Det är alltså ungefär 20 dagar sedan Expressens ”grävargrupp” gjorde sina avslöjanden om SD-politiker som inte hade PK-passande åsikter. Och nu läser man i samma tidning att ”den hätska debatten göder dumheten”, på ledarplats.

Ursäkta men detta gör mig illamående. Kanske skulle Dahlberg börja titta på sin egen redaktion i stället för att mena i artikeln att man måste kunna ta debatter och föra konstruktiva diskussioner.

 denna länk kan man läsa om hur Expressen ”grävgrupp” arbetar man kan läsa, (de kursiva delarna), och mina kommentarer, beträffande de nämnda fallen; 

”Vi låter så långt det är möjligt de intervjuade i förväg ta del av sina citat och i vilket sammanhang de ska publiceras.”
Detta skedde ej. Tvärtom; man ryckte texter och delar av sådana ur sitt sammanhang, samt omformulerade i papperstidningen/nätversionen för att på så sätt skapa rubriker och smutskasta. På detta sätt skapade man helt andra meningar än vad författarna avsåg och menade.

Wallrafferi och dolda kameror är en journalistisk metod som vi använder när vi bedömer att det inte går att få fram uppgifterna vi är intresserade av med ordinarie journalistiska metoder.”
Alltså, att med dold kamera filma personer i deras hem utan deras vetskap, och sedan lägga ut filmerna helt utan personernas godkännande på internet. Jag kan svårligen tänka mig att det kan klassas som något annat än hemfridsbrott.

”Vi är generösa med att låta kritiserade personer försvara sig. Vi låter alltid dem framföra sina bästa argument för sin sak.”
Detta skedde ej. Man publicerade så fort man kunde i skandalreportage utan att någon av de man lade ut någon form av genmäle eller möjlighet att förklara sig.

”Vi anlitar vid behov utomstående experter, forskare, jurister, ekonomer, för att faktagranska uppgifter i vårt researchmaterial. Här menar man uppenbarligen Researchgruppen, ett gäng vänsterextremister som på mycket tveksamt sätt rent juridiskt, avsiktligen gjort intrång i en databas.

”Bilder och rörliga bildsekvenser som ska publiceras på expressen.se granskas för att säkerställa att de följer samma strikta regelverk som publiceringarna i papperstidningen.” Detta verkar vara ett regelverk man skrivit själva, och är uppenbarligen inte alls strikt.

Och vidare i samma artikel; Metoden ska dock användas restriktivt och varje wallrafferi ska i förväg godkännas av chefredaktören. De personer som vi filmar med dold kamera ska innan publiceringen informeras om detta, och beredas möjlighet att kommentera uppgifterna som ska publiceras.”
Detta skedde inte. Hade man godkännande av chefredaktören för detta gör det bara saken ännu smutsigare.

Vidare såg man till att överraska sina offer på bästa möjliga sätt, för att på så sätt få dem att säga ogenomtänkta saker och minimera deras betänketid till svar. Ej heller tog man hänsyn till om det var politiker, eller privatpersoner utan politiskt mandat man utsatte för detta, och ej heller vidare hur gammalt ett uttalande eller material man kommit över var.


Men låt mig komma med ett exempel i din artikel, och du skriver t.ex. gällande invandringen; …bör bli mer restriktiv som i våra grannländer”, (min avsiktliga tolkning av vad du skrivit).
Svara nu fort, rätt, efter ett halvår och utanför din dörr, eftersom jag filmar med dold kamera och avser lägga ut både ditt svar och filmen på internet;
Kan du förneka att du skrivit detta? (Det kan du inte - det är ett direkt citat från din text.) Hur mycket vill du begränsa invandringen, som in Finland? Är du med i SD? Är du rasist? Hur mycket ska invandringen begränsas, med 90% som SD vill? Vill du kasta ut alla invandrare? Du skriver som avslutning, och jag citerar; "...vi lägger ner vuvuzelorna nästa år.". När blev du musikhatare?

Efter att förvanskat dina svar låter jag publicera dem, samt smygfilmen. Sedan kan du ju som privatperson få stämma min tidning.

Det sista var ett exempel på just hur dina kollegor arbetar Dahlberg. Det heter tydligen ”god journalistik”.

Inga kommentarer: