torsdag 30 april 2015

Mjäkpolitikernas paradis

Jag vet inte i detalj hur förslaget moderaterna kommit upp med när det gäller att förbjuda organiserat tiggeri ser ut. Kanske är det ett gammalt SD-förslag man dammat av och lanserar som sitt eget. Men idag är problemet mångfalt värre, vilket gör att det som kanske fungerat för några år sedan är ogenomförbart idag.
Men saken är ju den att tiggarna är förbaskat störande enligt min mening. De sitter snart överallt och en del går runt och tigger. Huruvida de är organiserade eller inte vet jag inte, men det skulle förvåna om det inte var olika mer eller mindre kriminella organisationer som organiserar stora delar av tiggeriet.
Förutom att många tycker de är störande, hur upplever turister tiggarna? Tror någon att det är positivt att turista i en främmande stad med tiggare i vartenda hörn?
Men om man nu kommer med ett förslag att förbjuda organiserat tiggeri, måste man ju i första läget bevisa att det är just organiserat, d.v.s. bevisa att en tiggande person är del av en organisation eller betalar till en sådan, för att kunna agera.
Det säger sig självt att vi pratar om något helt harmlöst, som inte kommer att ha någon som helst inverkan. För det första pratar vi om kanske 5000 tiggare runt om i landet, för det andra finns inga som helst resurser för att lagföra ens en bråkdel av dem polisiärt. För det tredje kommer vi till tingsrätter ska de spendera skattepengar på att frikänna 99 % av de tiggare man vill lagföra. För det fjärde och som jag påtalat, gäller det att bevisa att tiggeriet är organiserat, vilket säkerligen är mycket svårt. För det femte kanske en lag skulle börja gälla 2016, och då har tiggarnas verksamhet vuxit ytterligare. För det sjätte; ska man döma dem till böter? Jaha, baserat på vilken taxerad inkomst då?

Visst, man kanske kan avhysa dem från olika skjul och tältläger, vilket bara leder att de flyttar sig lite så länge som det är lagligt att tigga, och lönsamt. Ett typexempel på problemflyttning är att man i Uppsala avhyste ”asfaltläggare”, vilka på nysvenska ska heta ”campare”, vilket enbart innebär att man flyttar problemet någon annanstans. Kvar blir markägarna som måste ta hand om berg av sopor, och de som drabbats av avsiktlig skadegörelse på sina bostäder som asfaltläggarna erbjuder sig att reparera. Polisen står handfallna och har ingen att anklaga eftersom de som orsakat skadegörelsen inte finns kvar. Visst är det genialt? Väntar man sig att brottslingar stannar kvar på brottsplatsen till dess polisen infinner sig?
Men avslutningsvis hittade jag denna bild från SvD på ett minst sagt idiotiskt förslag och med dito rubrik.
 
 Jag har två enkla frågor: På vilket sätt är tiggeri ett produktivt arbete? Och för det andra, tar tiggare kort, har kassaapparater, eller har någon form av redovisning till skatteverket? Ärligt talat, jag ids inte ens läsa artikeln.

Add: Missa inte detta underbara klipp från f.d.statsministern i ämnet.

onsdag 29 april 2015

Politikens amöbor

För mig är politik principer och hur jag tror Sverige kan bäst fungera. Politiker som antingen är klockrena idioter, ändrar sig hela tiden eller svamlar en massa smörja har mitt förakt. Ävenså ger jag inte mycket för partier och politiker som anlitar konsulter för att hitta lämpliga och stora väljargrupper för att sedan kunna attrahera just dessa genom att ändra sin politik.
Vidare borde det stå klart för alla att det kommunistiska systemet är helt misslyckat, det fungerar helt enkelt inte kan vem som helst se eftersom vi har facit i hand. Snart finns det bara ett enda kommunistiskt land kvar, Nordkorea, och i detta svälter befolkningen, isoleras från information om övriga världen, emedan man är provokativ, har kärnvapen samt satsar en mycket stor del av det fattiga landets resurser på en stark krigsmakt. Hela östblocket har fallit och man kan inte undgå att inse att alla former av kommunism eller lightversionen socialism likaså kommer att vara en parentes i historien. Kanske var det en gång vackra visioner om lyckliga samhällen med gemenskap men det fungerar helt enkelt inte. Allt har ju provats på olika sätt men med likartade resultat.
Men på den svenska scenen finns förutom det verklighetsfrånvända vänsterpartiet, några ”mittenpartier” i form av KD, C och FP. Jag har alltid undrat hur man kan rösta på något av dessa? De är liksom en politisk diversehandel. Kanske finns det någon form av ideologi bakom KD och C, men definitivt inte när det gäller folkpartiet. Röstar man på folkpartiet vet man inte vad man röstar på, och även om någon tror sig veta det gäller det definitivt inte efter valet, då ändrar sig folkpartiet efter godtycke och helt okända parametrar.

Det var alltså val 2014, och Alliansen hade haft regeringsmakten i 8 år. Man hade under denna period effektivt slaktat allt vad ett försvar värt namnet var, eller man kanske rättare skulle kunna säga, fortsatt slakten. På Wiki kan man läsa ”I en rapport gjord 2012 av FOI, påpekades att det nuvarande läget i Sveriges närområde kan tvinga Sverige att öka andelen av BNP som går till försvarsanslaget. 2012 gick 1,2% av BNP till försvarsanslaget, jämfört med 2002 då motsvarande siffra var 1,7 procent, 1992 2,5 procent och 1982 2,9 procent.”. Idag är alltså försvarsanslaget drygt 1% av BNP, vi har akut brist på helikoptrar, kan läsa att 1/3-del av alla JAS inte kan flyga, och personalbristen är akut.
Regeringen slår ”på stort” och ökar försvarsanslaget med 5% men först från nästa år. Men nu har tydligen folkpartiet uppmärksammat att svenska folket tycker det inte räcker. Alltså hittade jag denna rent utsagt lögnaktiga bild:
 

Två miljarder är vad man kommer med, baserat på den status det s.k. försvaret befinner sig i vilket är att betrakta som en myggfis i motvind.
Man skriver (länk): ”I vår vårbudget tillför vi försvaret cirka två miljarder kronor redan nästa år. Vi finansierar våra reformer i huvudsak genom att höja miljö- och klimatskatter och besparingar på myndighetssidan.”.
Nu blev det lite intressant eftersom regeringen i sin vårbudget redan annonserat höjda miljöskatter på t.ex. bensin och diesel. Detta kommer givetvis slå mot glesbygden samt transporter, och FP vill alltså dra på dessa ytterligare. Vidare snackar man om att spara pengar genom att flytta myndigheter. Initialt leder detta sannolikt till högre kostnader och först i långa loppet kanske lägre, men det är då en fiktiv vinst, och oklart när man ens kommer att gå med vinst på dessa flyttningar. Men detta är småbelopp på kanske några tiotals miljoner, när de ens kommer till statskassan.
Så ärligt talat...150 man till på Gotland, ett helt stridsvagnaskompani på12 vagnar (men först 2018), och lite till kommer regeringen med. Folkpartiet tycker man ska bli medlem för att man bjuder över med en spottstyver.
Den dagen folkpartiet vill dubbla försvarsanslagen kanske jag börjar tro på dem. Men å andra sidan vet man ju att de är som politiska amöbor och anpassar sin politk helt efter var de tror de kan hitta väljare, och deras löften betyder egentligen ingenting.

 

måndag 27 april 2015

Propaganda med skattemedel

Hittade idag en artikel som länkade till Delmi. Det är en delegation som tydligen pysslar med att komma med rapporter om migrationsfrågor.
Delmis fem tematiska områden är:
·         Migration och utveckling
·         Arbetsmarknad
·         Mångfald och välfärd
·         Demokrati
·         Institutioner och lagar
Men låt oss nu ställa oss frågan vad vi saknar. Varför stiger hela tiden motståndet mot den förda invandringspolitiken och allt fler väljer att rösta på SD? Läser man direktivet från Justitiedepartementet står det ”Delegationens uppdrag är både att framåtsyftande analysera forskningsresultat och att utvärdera den förda politiken.”, samt ”Delegationen ska belysa dels sambanden mellan migration,…effekterna av den förda politiken.”.
Så vad är det vi saknar? Uppenbarligen allt som är negativt med den förda migrationspolitiken. När man läser Delmis sidor slås man direkt av titlar som: ”Orsaker och effekter av internationell migration i Etiopien”, ”Invandringens arbetsmarknadseffekter”, ”Integrationspolitik och den svenska arbetsmarknaden”, ”Panelundersökning om attityder till invandring”, ”Kategorisering utifrån ursprung och etnicitet”, ”Radikala högerpartier och attityder till invandring i Europa”, ”Naturalisering”, och det finns några till. Men man frapperas omedelbart att det inte finns ett enda projekt eller utredning som på något sätt handlar om negativa effekter av invandringen eller avser belysa de problem som uppenbarligen finns.
Men vi ser alltså ånyo ett typexempel på hur propaganda fungerar.
För det första gäller det givetvis att ge skenet av att det inte är propaganda utan fakta. Just därför har man professorer och döljer hela delegationen som en officiell och opartisk utredningsenhet. Information, fakta, statistik och utbildning brukar det heta när man kör propaganda, men Delmi har hittat på ett nytt nysvenskt ord ”kunskapsförmedling”. Man blir lite imponerad och måste gratulera.

För det andra kan man givetvis ställa sig opartiskhetsfrågan; om det nu är staten/politikerna som betalar för detta, vad är sannolikheten att man skulle ta fram något som just de sittande politikerna inte gillar? Biter man den hand som föder?
För det tredje och som jag påtalat ett flertal gånger, propaganda är minst lika mycket vad man inte berättar som vad man berättar. Alltså har man selekterat frågeställningar som kanske belyser lite integrations-/migrationsproblem och annat, samt snackar om Radikala högerpartier, samt effekter i Etiopien. Detta medan man helt dyker när det gäller de problem vi har blivit allt mer medvetna om.
Var är frågorna om t.ex. islamisering av ”berikarområden”, gängkriminaliteten, kravaller i förorter, kopplingen mellan sexualbrott och invandrare, tiggare i snart vartenda gathörn från Rumänien, bilbränder, och sist men viktigast; samhällets kostnader för invandringen? Det är alltså saker man petar på med en pinne, svamlar bort, och stoppar huvudet i sanden för att inte låtsas om.
Men var så säker; snart kommer sjuklöverns politiker hänvisa till Delmi, och kalla det för rena fakta, eller kunskapsförmedling. Här och nu vill jag veta vad migrationspolitiken kostar, men det finns inte någonstans. Förbannat märkligt. Precis som att kriminell överrepresentation som BRÅ tidigare förde statistik på inte heller finns. Som man ropar, eller rättare sagt betalar med skattemedel styrda av sjuklövernas politiker – får man svar.
Men missa nu inte denna underbara propagandabild jag hittade på Delmis hemsida:
 

tisdag 21 april 2015

Ett varnande exempel

Man funderar ju lite på de katastrofer som med mellanrum äger rum i medelhavet. Överlastade gamla båtar med folk packade som djur om inte ännu värre. Hela historien och utvecklingen är minst sagt fruktansvärd.
Men låt oss vända på frågeställningen och fråga oss vad det egentligen föranleder hela problemet. Varför väljer människor att betala flyktingsmugglare massor med pengar för att bli smugglade till EU och i synnerhet Sverige? Det är ju en ren omöjlighet att alla dessa människor är riktiga flyktingar som flyr undan krig och konfliktområden. I de fall så är fallet alltså riktiga flyktingar finns de ju i konfliktområdenas närhet, ofta i flyktingläger.

Men låt oss nu titta på vilka signaler svenska myndigheter skickar ut över världen. Den som kommer hit får bo på flyktingförläggningar, får allt han eller hon kan behöva och kan sedan få uppehållstillstånd och sedan plocka in alla anhöriginvandrare. Även om migrationsverket inte skulle köpa de direkta lögnerna går det att försörja sig som ”papperslös”, och ha rätt till hela sjukvården i princip gratis.

Vem kan mot denna bakgrund betvivla att Sverige inte är något annat än en ren magnet för ekonomiska lycksökare? Så genom att ha den sanslösa migrationspolitik som sjuklövern bedriver stödjer man alltså just smugglingen av ekonomiska lycksökare som t.ex. de som försöker ta sig över Medelhavet. Flyktingsmugglarna struntar säkert blankt i hur många som finns på varje båt, så länge de fått sina pengar är sannolikt ”ju fler desto bättre” som gäller. Om de sedan drunknar kan man åxå strunta i – man har ju pengarna.
Men det intressanta är att vi pratar om ekonomiska lycksökare, som är ute efter en bättre levnadsstandard, inte riktiga flyktingar.

Jag har inget emot att Sverige tar emot riktiga flyktingar, baserat på hur många vi är i detta land och det enkla faktum att vi har problem som det redan är, och som en direkt följd av den naiva migrationspolitik som bedrivits och bedrivs. Men vad jag direkt tycker illa om är att man dels genom den politik som förs understödjer den marknad som det uppenbarligen är att smuggla ekonomiska lycksökare till Sverige, och vidare att man tar från biståndet till riktiga flyktingar i konfliktområden för att finansiera de ekonomiska migranternas uppehälle och levnad i Sverige. Det sistnämnda är så nära rent inhumant handlande man kan komma. Flyktingar svälter och fryser ihjäl i flyktingläger emedan svenska skattebetalares pengar spenderas på att finansiera spelkonsoler, iPhones, märkeskläder och lyxboende i Sverige för de som själva valt att smugglas just hit. Varje s.k. ensamkommande flyktingbarn kostar skattebetalarna ca 1.5 miljoner per år. Hur många liv räddar denna summa i ett flyktingläger i en konfliktzon? Eller kanske du är så naiv att du tror ett ”barn” kan dyka upp någonstans i Sverige men kommer från en annan världsdel utan att avsiktligen ha smugglats hit?

Nu kan man alltså se Löfvén ropa efter att fler länder ska ”ta sitt ansvar”. Vi har alltså en sanslös invandring som kostar enorma belopp, samtidigt som problemen med invandringen hopar sig rent generellt med utanförskapsområden m.m. Vi är alltså snarast ett varnande exempel för att den politik som sjuklövern förespråkar och driver leder till problem och enorma kostnader inom landet, samt ger incitament för i princip alla som vill ha en bättre levnadsstandard att försöka smuggla sig till EU och Sverige i synnerhet. Sjuklöverns politik är varken human eller något som kan ses som föredöme. Snarare ett varnande exempel på vad en sanslös migrationspolitik kan leda till.

fredag 17 april 2015

Anorektikern får en bulle

Man har alltså effektivt slaktat allt vad försvar heter under årtionden. Man har svamlat om insatsförsvar, mobilitet, anpassat till hotbild, och en massa annat för att legalisera nedskärningar. Regementen har lagts ner och slutligen avskaffade man värnplikten.
Det sistnämnda resulterade givetvis i att man fick rekryteringsproblem, i synnerhet som man försökte anställa till löner som var och är skrattretande låga samt kan tvinga till utlandstjänstgöring i krigszoner.
Man allokerar alltså drygt 1 % av BNP eller 40 miljarder för att ha ett s.k. försvar vilket kan jämföras med ca det tredubbla som var fallet för 40 år sedan. Men samtidigt ska man veta att vi då hade värnplikt och dessutom anläggningar och massor med material om än ganska slitet/gammalt.

Nu har man fräckheten att presentera ett förslag som ger försvaret 10.2 miljarder under 5 år. Det är alltså 2 miljarder per år och håller kanske försvaret på nuvarande nivå. Det är vad man brukar kalla för ett rent skambud och är ingen som helst upprustning. Man ska tydligen lägga runt 150 man på Gotland och kanske några ynka stridsvagnar. Givetvis ska man tillsätta en utredning igen för att köpa tid, eftersom den förra utredningen inte var passande av någon konstig anledning. Det räcker inte med ÖB:s slutsats att det svenska försvaret i bästa fall skulle ”hålla en vecka”. Man kan ju tycka att ÖB borde veta vad han pratar om och att politikerna borde tro honom, men icke så.
Det är som att ge en anorektiker en bulle för att bota sjukdomen, och sedan inkalla en dietist för att komma med kostråd någon gång i framtiden.

torsdag 16 april 2015

Det enda riktiga vore nyval

Hur i helsicke ska moderater och Alliansen kunna förlika sig med vårbudgeten? Idag har det alltså varit debatt i Riksdagen om vårbudgeten och den kritiserades på olika sätt av Alliansen, lite småmjäkigt som bäst. Samtidigt har man decemberöverenskommelsen (DÖ), där man i praktiken lovar att rösta för den rödgröna budgeten hur den än ser ut.
Man kan ju snacka om att ”köpa grisen i säcken”, vilket hela Alliansblocket gjort. I december kunde man rimligtvis inte haft en susning om de förslag som regeringen lagt under våren och ej heller vilka som kommer i höst. Men för att undvika det farliga SD-spöket står man nu med en säck av socialistiska skattehöjningar som man enligt överenskommelsen måste anta.
Men låt oss dra tillbaka klockan knappt ett år. Ställ dig då frågan hur många alliansväljare som hade röstat på de partier de gjorde om de fått veta att deras partier skulle göra DÖ. Hur många av de moderata väljarna hade inte röstat på just moderaterna om de före valet informerats om att de moderata politikerna avsåg stödja en politik hopkokad av miljömupparna och socialdemokraterna samt stödd av vänsterpartiet? I samma anda tvingas uppenbarligen socialdemokraterna göra avkall på sina vallöften, och det märkliga är i sammanhanget att ”ladorna var tomma”, samtidigt som man hittar på nya reformer finansierade av skattehöjningar man inte nämnt tidigare.
Ny kan man med all rätt fråga sig med vilket mandat politikerna ens har rätt att öppna munnen? Hur mycket har ändrat sig sedan sommaren 2014? Med vilket demokratiskt mandat handlar man?

Min slutsats är att man har inget som helst demokratiskt mandat för den politiska cirkus som nu äger rum. Alla partier har kommit mycket lågt både från vad de lovade i valrörelsen och i synnerhet decemberöverenskommelsen och politiken har blivit en grå soppa av alla partier för att kunna skapa majoritet i riksdagen.
Motiveringen man får höra är givetvis att man vill undvika parlamentariskt kaos och svagt styre. Men man kan då ställa sig frågan om sjuklöverns agerande direkt motverkar det demokratiska systemet och i stället skapar en politikerelit som handlar precis som de finner gott för att enbart få vandra i maktens korridorer. Det spelar alltså ingen större roll hur man röstar om det är på något av sjuklöverns partier; vallöften gäller inte efter valet och man kan till och med stödja en budget man inte vill ha.

Slutsatsen är att det finns bara ett oppositionsparti, Sverigedemokraterna. Mot bakgrunden av vad som hänt det senaste halvåret inom politiken framstår detta med all tydlighet. Så i och med stigande siffror i stort sett i varje undersökning, blir ”hotet” ännu mer reellt, och desperationen större. Med det blir politiken ännu mer grå och full av kompromisser, för ett nyval törs ingen inom sjuklövern riskera. Man kommer att kohandla över gränserna mellan blocken och gränserna mellan vad partierna står för alltmer suddas ut. Allt kommer motiveras med svammel om förhandlingar, floskler och landets väl med den parlamentariska situation vi har. Politikerföraktet kommer att stiga.

Försvaret är ett typexempel på handlingsförlamingen. Regeringen har alltså statsråd från MP, som tycker man ska kasta ekologiska morötter på lede fi. Sedan behöver man ha med sig vänsterpartiet, vilket är omöjligt om det gäller någon form av sådan satsning. Det slutar givetvis i ett kaos, eller som bäst en fingertutt, trots att det är allom uppenbart att det s.k. Försvaret idag är ett skämt och som ÖB uttryckte det; "skulle i bästa fall kunna hålla en vecka". 

Det enda som faktiskt vore rakryggat av alla, nu när vallöften stryks på löpande band och decemberöverenskommelsen har visat vad politikerna går för, är ett nyval.


tisdag 14 april 2015

Dags att starta sedelpressarna?

Jag har liksom svårt att fatta hur regeringen tänker. Riksbanken har alltså dumpat den s.k. reporäntan till negativ för att får fart på inflationen. Samtidigt aviserar regeringen en massa höjda skatter, vilket direkt motverkar effekterna av låg eller negativ reporänta.
Migrationsverket ska givetvis ha mer pengar och som alla vet är försvaret ett skämt. Skolorna är usla, sjukvården likaså och vi har fattigpensionärer. Bostadsmarknaden är totalt överhettad med astronomiska priser som en direkt följd av lågt bostadsbyggande, den låga räntan och den sanslösa invandringspolitiken. Vi har hög arbetslöshet och bemanningsföretagen firar triumfer med att hyra ut arbetskraft några månader i taget.

Regeringen verkar leva i någon form av socialistisk idiotbubbla där man tror att man kan skapa företag och arbetstillfällen ut tomma intet, eller rättare sagt med att allokera skattepengar för att få fart på företagande.

Men den stora tankevurpan är alltså att man höjer skatter för att sedan allokerar pengar till olika saker man tror ska skapa arbeten. Det är givetvis så att om man sänker skatter, ökar konsumtionen i alla led och inflationen stiger.

Men eftersom vi nu har socialister som regering, lever man i tron att just politiker är de som både kan skapa arbeten med olika påhitt baserade på högre skatter, och styra samhället dit man vill. Detta givetvis i kombination med att man skapat en lika gigantisk som offentlig sektor. Man kan ju exempelvis skapa arbeten genom att låta 3 personer göra en persons arbete inom offentlig sektor, och sedan behövs ytterligare en person för administration/IT och en till inom HR. Gärna ska alla vara inhyrda av bemanningsföretag, så har vi ett jobb till som ska betalas med skattepengar. Genialt, eller hur? Sedan kan man berätta hur många arbeten man skapat med sin framgångsrika politik.
Så vad är det socialistiska nästa steget för att skapa inflation? Tja, det är ju snart inte många saker kvar än att starta sedelpressarna.

lördag 11 april 2015

Svensk Nationaldag?

Det är ju ganska uppenbart och känt att man delar ut svenska medborgarskap som konfetti. Men ett svensktmedborgarskap innebär alltså inte längre att personen är svensk. Det innebär tydligen att man är del av någon form av multikutiflum. Alltså helt obestämt vad det innebär. För att bli svensk medborgare behöver man inte kunna ett ord svenska, ha en aaaaning om hur Sverige styrs eller andra fundamentala saker som jag anser är direkta krav på att få bli svensk medborgare. Det räcker med att man funnits i landet en viss tid så blir man medborgare, även om tiden spenderats i fängelse för brott.
Massmedia gör sitt för att sy ihop påsen och man kan läsa om ”svenskar” som åkt till IS för att kriga, eller deltagit i gängstrider i berikarområden. I mina ögon är de inte svenskar, sådana personer är antingen direkt kriminella med utländsk bakgrund eller använder sig av svenskt medborgarskap som bekvämlighetsflagg. Slutsatsen är att man med dagens sanslösa invandringspolitik delar ut svenska medborgarskap till personer som enligt min åsikt antingen inte är svenskar, d.v.s. de uppfyller inte de mest fundamentala kraven man kan ställa på en person för att kunna bo/fungera i detta land eller ha rätten att få rösta i svenska val. Vet man inte vad det är för skillnad på stat, landsting och kommuner, vad har man då vid valurnan att göra? Kan man inte svenska, hur ska man då ha en aning om vad de svenska partierna står för och deras åsikter?

Nu har regeringen i alla fall, och mot all logik klubbat igenom att kommunerna ska vara skyldiga att hålla någon form av välkomstceremoni för de som blivit svenska medborgare under året. Alltså har man i första läget sänkt ribban för att bli svensk medborgare till ett rent skämt, men i nästa läge ska nya medborgare välkomnas med en ceremoni. Hela saken är ju skrattretande. Grattis! Du fick en liten plastleksak till din son och en ett svenskt pass i Cornflakespaketet.
Men med denna ribba för att bli svensk medborgare har mitt svenska medborgarskap ringa värde. Kunde jag, skulle jag emigrera. Men en gång i tiden gjorde jag i alla fall militärtjänstgöring. Vi hade gammalt skräp och vapen som var gamla men vi hade en sammanhållning, beroende på kamratskap och även vårt svenska medborgarskap. Vi var den svenska armén och skulle försvara landet i händelse av krig eller angrepp. Det var inget konstigt alls och som jag ser det, är det nu anorektiska svenska försvaret fortfarande en direkt symbol för just Sverige och består av underbetalda män och kvinnor som har just uppgiften att försvara Sverige som land.

Så vad kan man läsa? Någon jäkla kommun anser inte att svenska försvaret bör vara med på firandet av svenska nationaldagen för att man avser genomföra nationaldagsfirandet i andan av att ”välkomna nya svenskar”, och försvarets närvaro skulle alltså ”underminera” detta. Det skulle inte förvåna mig ett dyft om Umeå kommun välkomnade personer, ”nya svenskar”, som kommer till den svenska nationaldagen med flaggor för Boko Haram, al-Shabaab, Hizbollah, IS eller palestinierna.
 

fredag 10 april 2015

Vart tog arabiska våren vägen?

Kommer någon ihåg för några år sedan när man med något drömmande i blicken snackade om den arabiska våren? Diktaturer skulle störtas och folken skulle få makten i demokratisk anda.

Men den drömmande blicken ser mer överraskad ut och allt svammel om ljus framtid verkar ha fastnat i halsen. Kanske som en följd av de klipp IS lagt ut på tuben, eller att militanta extremister håller på att ta över regionen. Eller kanske har det att gör med att det kommer 100-tusentals flyktingar från regionen, i synnerhet kristna?
Dessa frågor kanske någon vänsternisse kan svara på. Bifogar en symbolisk bild på frukterna av den arabiska våren.

torsdag 9 april 2015

Vad är rättsröta?

Det finns ett webspel som heter Akinator. Det går ut på att man tänker på en person/figur och sedan svarar på diverse frågor. Spelet är uppbyggt så att man har stora urvalskriterier som man/kvinna, levande/död o.s.v. Det brukar inte ta så många svar till Akinator kommer fram till den person eller figur man tänker på. Men det intressanta är att ju större urvalskriterier man har ju snabbare går det. Prova gärna.
Givetvis fungerar det så att om man vet några signifikanta saker ju större är möjligheten träffa rätt. Att ha mörk hudfärg är givetvis en sådan faktor och därför har polisen i en liten lokal tidning skrivit ”Samtliga gärningsmän var mörkhyade” (
länk). Det är faktiskt en mycket viktig information, och i sammanhanget gäller det att finna gärningsmän till ett rån, i synnerhet eftersom rånet skedde på en liten ort.

Men givetvis vaknar PK-nissarna, och finner formuleringen olämplig. Att nämna att gärningsmän har utländsk härkomst är inte PK. Hade de däremot gjort någon idrottslig eller sportslig bragd, hade det däremot varit mycket PK, och namn och bilder hade publicerats. Allt enligt Lilla Saltsjöbadsavtalet.
Så nu kan man alltså fråga sig vad polisens huvudsakliga uppgifter är. Jag skulle vilja säga; ta fast brottslingar och att förebygga brott. Har ett allvarligt brott inträffat ser jag det därför som polisens huvudsakliga uppgift att ta fast gärningsmän. Det är alltså ett rent faktum att gärningsmännen i detta fall var mörkhyade, och en mycket viktig information för allmänheten för att kunna hjälpa till att ta fast dem eller ge information som leder till deras gripande. Visst, hudfärgen spelar ingen roll per se, men det är relevant och viktig information som kan leda till att de grips.
Men rubriken och artikeln är symptomatisk för hur propaganda bedrivs. Det är alltså viktigare för polisen att vara del av den propaganda som bedrivs än att få fast brottslingar.
Vi har ju tidigare lärt oss att mörkhyade brottslingar vitpixlas i media, att varenda kotte som råkar ha fått ett svenskt pass (Cornflakespaket), kallas ”svensk”, och att BRÅ mörkar all brottslighet som på något sätt kan knytas till invandring. Som jag skrev om igår har rättsväsendet helt havererat och man har i princip avskaffat våldtäkter som något straffbart.
Men det är inte första gången PK-censuren slår till. Det har alltså blivit viktigare för polisen att vara PK än att få fast brottslingar. Jag vill minnas att jag läst om detta fenomen ett antal gånger tidigare, i synnerhet när våldtäktsmän beskrivits, eller rättare sagt inte beskrivits.
Man kallar det normalt för rättsröta när man kan muta domare. Men vad ska man kallar det för när politiker mörkar brottslighet och ger direktiv som leder till att brottslingar inte lagförs?
Uppsalapolisens presstalesperson Christer Nordström, säger i artikelns slut:  – Vad är ett "svenskt utseende" eller ett "afrikanskt utseende"? Det är inget signalement.
Min rekommendation till honom är att uppsöka närmaste ögonläkare eller optiker. Hjälper inte det kan han ju alltid börja jobba på UNT.


onsdag 8 april 2015

Det sjuka landet

När jag växte upp var en våldtäkt ett fruktansvärt brott som straffades med lång fängelsevistelse och skadestånd till offret. För mig är det fortfarande ett fruktansvärt brott.

Men de senaste åren har man tydligen ändrat lagstiftningen så att om gärningsmannen inte fattat att kvinnan inte samtyckt är det inte att se som våldtäkt. Rent vansinnigt faktiskt, om någon inte fattar att en kvinna inte vill ha sex är det inte kvinnans problem utan mannens. Skadorna för kvinnan blir inte mindre för att mannen är en idiot. Vidare kan man t.ex. i denna artikel läsa att ”ord står mot ord”. Det är väl en ren självklarhet, eller vem förväntar sig att en gärningsman ska tillstå ett brott? Ovanpå detta har vi det nysvenska begreppet gruppvåldtäkt, där en kvinna står mot flera personer i rätten och dessa kan givetvis även skylla på varandra med resultatet att alla går fria.

Men låt oss nu sätt oss in i en kvinnas situation som blivit våldtagen. I samma artikel kan vi läsa ”
Av de anmälningar som gjorts de senaste åren i riket som helhet har i genomsnitt 94-96 procent inte lett till att någon gärningsman straffats.”. Nu ska vi alltså i första läget ställa oss frågan vad det egentligen finns för anledning att anmäla en våldtäkt? Ca 5% straffas, och ovanpå det döms det ut skadestånd. Men nu finns det två problem; den dömde har som regel inte ett öre, och för den kvinna som våldtagits återstår Brottsoffermyndigheten, som kanske efter något års tjafsande skriver ner skadeståndet som domstolen bedömt till vad de anser skäligt, vilket är en bråkdel av vad en domstol utdömt. På denna länk kan man läsa varför Brottsoffermyndigheten anser sig ha rätt att själva skriva ner alla skadestånd till vad de anser skäligt. Texten lyder ”Brottsoffermyndigheten måste alltid pröva vad som är en skälig ersättning" och "Brottsoffermyndigheten måste alltid göra en prövning av vad ett skäligt belopp är när brottsskadeersättningen bestäms.” Man anser sig alltså stå över domstolens beslut.

Det andra problemet är sannolikheten och incitamentet till att anmäla en våldtäkt i första läget? Det enda jag kan tänka mig är en naiv tro på ett fungerande rättssamhälle. Vilket straff kommer förövaren få och vad kommer sannolikt skadeståndet att bli? Vilka är råden en åklagare och advokat kommer att ge? Finns det då någon anledning att ens anmäla saken i första läget, och tvingas gå igenom hela brottet i en rättssal med 5% sannolikhet att gärningsmannen straffas och en ännu lägre sannolikhet att få ut ett öre i skadestånd?

Min slutsats är att den senaste tidens utveckling beträffande våldtäkter enbart avser att mörklägga att det begås en mycket stor mängd våldtäkter och i första läget hindra att de ens anmäls. Kanske eftersom man vill vara PK beträffande migrationspolitikens skadeverkningar, eller man vill slippa från att ligga på andra plats i våldtäkt per capita, man hade efter Lesotho, för några år sedan.
Alltså; 5% av de anmälningar som görs leder till fällande dom. Av dessa 5% får sannolikt den våldtagna endast i ett mycket litet fåtal fall det skadestånd som utdöms.

Med en sådan s.k. rättskipningsapparat; vad är mörkertalet? Hur många våldtäkter begås de facto och av vilka skulle jag vilja veta av BRÅ. Nähä, någon sådan statistik finns märkligt nog inte.
Samtidigt måste ju en kvinna som är muslim ha rätt att inte skaka hand. Om läkaren tycker det hör till svensk artighet och regel, kommer DO in och det utdömda skadeståndet blir 75.000 kr. (länk).
Sverige 2015, ett sjukt land.

lördag 4 april 2015

Med miljömuppar i regeringen

Dags för nästa idiotskatt för att fixa en underfinansierad budget. Så går det när man har miljömuppar i regeringen. Denna gång en skatt på alla saker som innehåller ”kemikalier”(länk).
Redan i rubriken har man talat om att man inte har en aning om vad man pysslar med. Allt är nämligen kemikalier, alltså något kemiskt sammansatt. Men en kemikalie kan även vara ett grundämne, så att beskatta något som innehåller kemikalier är som att säga att man ska ”beskatta ämnen”. Vatten är en kemikalie, cellulosa åxå, och bensin består av ett antal olika kemikalier. Rent svammel.
Men i utredningen har man specificerat olika ämnen som innehåller klor, brom, eller ftalater.
Efter att ha läst sammanfattningen i vilken man kan läsa på sidan 19; ”Huvudmotivet för dessa ekonomiska styrmedel ska vara att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen frånolika varugrupper.”.
Sedan listar man en massa produkter som innehåller grundämnena klor, brom och föreningar med ftalsyra. Natriumklorid (vanligt salt), är alltså en farlig kemikalie eftersom den innehåller klor.
Det här är inget annat än ett rent beställningsjobb för att kunna höja skatter och har inte ett dyft med folkhälsa eller miljö att göra. Det är bara trams. Man skriver i sammanfattningen ”Studier har visat att vanliga källor till farliga ämnen i människors hemmiljö är flamskyddsmedel i elektronik samt ftalater i golv- och andra byggvaror som innehåller polymerer av vinylklorid, PVC.”. Jaha, vilka studier då? Man anger inga som referenser.
På sidan 310 skriver man ” Kalkylerna bygger på ett antagande om att nuvarande förhållanden består år efter år. Det är inte känt hur stor del av påverkan som beror på exponering för 1, 10 eller 20 år sedan. Det finns idag inget underlag för att bestämma vilka medier som är viktigast när det gäller exponeringen för kemiska ämnen dvs. via mat, luft, vatten eller beröring. Det är inte möjligt att veta vad som händer om användningen av ett visst ämne minskar ett visst år och på grundval av detta göra en kalkyl inkluderande diskontering av framtida värden av förväntade effekter. Hur mycket minskar exponeringen och hur stor blir påverkan på förekomst av diabetes?”
Här har vi alltså grunden. Egentligen står det; vi har ingen som helst anledning som är relevant, men vi måste ju hitta på något. Alltså, grattis svenska folk en påhittad och helt omotiverad ytterligare skatt. Notabelt är även att man väljer att beskatta varor per kilo. Detta givetvis eftersom man helt enkelt är ute efter pengar och miljöfarlighet (som man inte vet ett dyft om), är helt sekundärt. Men grattis svenska folk med miljömuppar i regeringen, 2.4 miljarder mer i skatt.

fredag 3 april 2015

Sätt ner foten

Vi lägger alltså ytterligare några terrordåd till högen av sådana som skett i islams namn (länk1, länk2, länk 3). Det börjar bli vardagsmat och man ska alltså som svensk skilja på muslimska extremister och sekulära muslimer. De sistnämnda är alltså integrerbara eller integrerade i västerländska samhällen. Jag ställer mig frågan om det är så enkelt, och kommer raskt fram till att så inte kan vara fallet. Det måste helt enkelt vara så att graden av troende muslim står i direkt förhållande till extrem islamism. Om det rörde sig av feltolkningar av koranen skulle givetvis hela den muslimska värden omedelbums se till att de muslimska extremisterna raderades ut från kartan. Men det gör de inte. De beklagar lite mjäkigt men gör inte ett dyft åt att rörelser som Boko Haram, al-Qaida eller al-Shabaab. Det borde faktiskt ligga i deras intresse att radera ut sådana rörelser eftersom de i så fall förstör för rättrogna muslimer.

Men nu står det i klartext i koranen att alla otrogna ska dödas, därför är det inte alls konstigt att IS skär halsen av folk eller att al-Shabaab avrättar kristna studenter med nackskott. Det är helt enligt koranen och i dessa idioters ögon ren plikt som troende muslimer.
Men i detta land är vi som tur relativt förskonade. Vi tutas i att vi ska acceptera islam som religion. Detta trots att islam är full av en massa rena dumheter som strider mot all logik och i flera fall även mot svensk lag. Det sistnämnda ser man mellan fingrarna med trots att ingen religion står över lagen. Man hoppas på lycklig samexistens med någon form av "islam light".
Så pudelns kärna är alltså islam. Det betyder givetvis inte att de som är muslimer är dumma eller inte tillför detta land något. Det är givetvis ofta tvärtom, men det innebär att de tillför landet något som personer och den kunskap de har. Men vi behöver inte islam eller alla vansinnigheter som är direkt knutna till islam eller muslimskt troende. Sådana saker tillför inte landet ett dyft, de är snarare till ren skada för landet och ska därför inte accepteras.
Det är alltså dags att sätta ner foten mot islam som religion, och inte som våra politiker gör; tro att någon form av flummig samlevnad med islam är möjlig i bästa 70-talsanda.
Men är då det jag skrivit ovan rasistiskt? Varför skulle det vara det? Det handlar enbart om en s.k. religion och såvitt jag vet är en religion inte knuten till någon folkras eller folkgrupp. Lika lite som man kan kalla hundägare för folkgrupp. Men jag sprang på riktiga rasister som menar att judar ska utrotas först i form av denna bild med en muslimsk stormufti i Jerusalem.
 

Sedan denna nytagna bild av soldater i Hizbollah som är den militanta grenen av Hamas. Känns något igen från nazisttiden? Samtidigt har alltså regeringen godkänt Palestina som en stat och på denna länk kan vi se att SIDA skickar runt 400 miljoner skattepengar till en stat vars regim är terroristklassad.torsdag 2 april 2015

Mycket nöje vid radioapparaten!

En fundamental princip är att man aldrig ska betala för något man inte vill ha. Man ska givetvis inte kunna tvingas betala för något man inte vill ha.

Men vad kan män läsa i dagens tidningar? TV-avgiften ska höjas med 7%, grattis (
länk)!!!
Så för att du som kanske är licensbetalare ska få en insikt i vad du betalar för,  bifogar jag en bit av morgondagens utbud i P2. Grattis, och mycket nöje med lyssnandet vid din radioapparat på P2 i morgon eftermiddag.
Om du nu inte vet vad en radioapparat är, kan säkert mormor eller farfar hitta en sådan i källaren eller på vinden, eller kanske en radiogrammofon.
 


onsdag 1 april 2015

Hjälpa EU-migranter

”Så ska Sverige hjälpa Rumäniens utsatta” är rubriken i SvD på denna länk. Vad är detta för trams? Mitt förslag är att vartenda öre dessa ”EU-migranter” kostar svenska skattebetalare ska faktureras Rumänien. Betalar inte Rumänien skickar vi tillbaka ”EU-migraterna” till Rumänien och kräver visum för alla från Rumänien. Sedan minskar vi inbetalningen till EU med beloppet i fråga nästa år.

Det är nog illa med att svenska medborgare ska behöva se tiggare snart i vartenda hörn i städerna, vi ska inte betala ett öre i skatt för att de valt att komma hit och tigga. Tar inte Rumänien på sig problemet är det ett problem för EU. Vi är alltså en stor nettobetalare till EU, ovanpå detta ska vi alltså acceptera att problem från ett EU-land som får massa pengar av EU, kan exportera problem till oss och vi förväntas ”hjälpa dem” på olika sätt med skattepengar. Kan ingen sätt ner foten och stoppa vansinnet?