lördag 4 april 2015

Med miljömuppar i regeringen

Dags för nästa idiotskatt för att fixa en underfinansierad budget. Så går det när man har miljömuppar i regeringen. Denna gång en skatt på alla saker som innehåller ”kemikalier”(länk).
Redan i rubriken har man talat om att man inte har en aning om vad man pysslar med. Allt är nämligen kemikalier, alltså något kemiskt sammansatt. Men en kemikalie kan även vara ett grundämne, så att beskatta något som innehåller kemikalier är som att säga att man ska ”beskatta ämnen”. Vatten är en kemikalie, cellulosa åxå, och bensin består av ett antal olika kemikalier. Rent svammel.
Men i utredningen har man specificerat olika ämnen som innehåller klor, brom, eller ftalater.
Efter att ha läst sammanfattningen i vilken man kan läsa på sidan 19; ”Huvudmotivet för dessa ekonomiska styrmedel ska vara att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen frånolika varugrupper.”.
Sedan listar man en massa produkter som innehåller grundämnena klor, brom och föreningar med ftalsyra. Natriumklorid (vanligt salt), är alltså en farlig kemikalie eftersom den innehåller klor.
Det här är inget annat än ett rent beställningsjobb för att kunna höja skatter och har inte ett dyft med folkhälsa eller miljö att göra. Det är bara trams. Man skriver i sammanfattningen ”Studier har visat att vanliga källor till farliga ämnen i människors hemmiljö är flamskyddsmedel i elektronik samt ftalater i golv- och andra byggvaror som innehåller polymerer av vinylklorid, PVC.”. Jaha, vilka studier då? Man anger inga som referenser.
På sidan 310 skriver man ” Kalkylerna bygger på ett antagande om att nuvarande förhållanden består år efter år. Det är inte känt hur stor del av påverkan som beror på exponering för 1, 10 eller 20 år sedan. Det finns idag inget underlag för att bestämma vilka medier som är viktigast när det gäller exponeringen för kemiska ämnen dvs. via mat, luft, vatten eller beröring. Det är inte möjligt att veta vad som händer om användningen av ett visst ämne minskar ett visst år och på grundval av detta göra en kalkyl inkluderande diskontering av framtida värden av förväntade effekter. Hur mycket minskar exponeringen och hur stor blir påverkan på förekomst av diabetes?”
Här har vi alltså grunden. Egentligen står det; vi har ingen som helst anledning som är relevant, men vi måste ju hitta på något. Alltså, grattis svenska folk en påhittad och helt omotiverad ytterligare skatt. Notabelt är även att man väljer att beskatta varor per kilo. Detta givetvis eftersom man helt enkelt är ute efter pengar och miljöfarlighet (som man inte vet ett dyft om), är helt sekundärt. Men grattis svenska folk med miljömuppar i regeringen, 2.4 miljarder mer i skatt.

Inga kommentarer: