måndag 27 april 2015

Propaganda med skattemedel

Hittade idag en artikel som länkade till Delmi. Det är en delegation som tydligen pysslar med att komma med rapporter om migrationsfrågor.
Delmis fem tematiska områden är:
·         Migration och utveckling
·         Arbetsmarknad
·         Mångfald och välfärd
·         Demokrati
·         Institutioner och lagar
Men låt oss nu ställa oss frågan vad vi saknar. Varför stiger hela tiden motståndet mot den förda invandringspolitiken och allt fler väljer att rösta på SD? Läser man direktivet från Justitiedepartementet står det ”Delegationens uppdrag är både att framåtsyftande analysera forskningsresultat och att utvärdera den förda politiken.”, samt ”Delegationen ska belysa dels sambanden mellan migration,…effekterna av den förda politiken.”.
Så vad är det vi saknar? Uppenbarligen allt som är negativt med den förda migrationspolitiken. När man läser Delmis sidor slås man direkt av titlar som: ”Orsaker och effekter av internationell migration i Etiopien”, ”Invandringens arbetsmarknadseffekter”, ”Integrationspolitik och den svenska arbetsmarknaden”, ”Panelundersökning om attityder till invandring”, ”Kategorisering utifrån ursprung och etnicitet”, ”Radikala högerpartier och attityder till invandring i Europa”, ”Naturalisering”, och det finns några till. Men man frapperas omedelbart att det inte finns ett enda projekt eller utredning som på något sätt handlar om negativa effekter av invandringen eller avser belysa de problem som uppenbarligen finns.
Men vi ser alltså ånyo ett typexempel på hur propaganda fungerar.
För det första gäller det givetvis att ge skenet av att det inte är propaganda utan fakta. Just därför har man professorer och döljer hela delegationen som en officiell och opartisk utredningsenhet. Information, fakta, statistik och utbildning brukar det heta när man kör propaganda, men Delmi har hittat på ett nytt nysvenskt ord ”kunskapsförmedling”. Man blir lite imponerad och måste gratulera.

För det andra kan man givetvis ställa sig opartiskhetsfrågan; om det nu är staten/politikerna som betalar för detta, vad är sannolikheten att man skulle ta fram något som just de sittande politikerna inte gillar? Biter man den hand som föder?
För det tredje och som jag påtalat ett flertal gånger, propaganda är minst lika mycket vad man inte berättar som vad man berättar. Alltså har man selekterat frågeställningar som kanske belyser lite integrations-/migrationsproblem och annat, samt snackar om Radikala högerpartier, samt effekter i Etiopien. Detta medan man helt dyker när det gäller de problem vi har blivit allt mer medvetna om.
Var är frågorna om t.ex. islamisering av ”berikarområden”, gängkriminaliteten, kravaller i förorter, kopplingen mellan sexualbrott och invandrare, tiggare i snart vartenda gathörn från Rumänien, bilbränder, och sist men viktigast; samhällets kostnader för invandringen? Det är alltså saker man petar på med en pinne, svamlar bort, och stoppar huvudet i sanden för att inte låtsas om.
Men var så säker; snart kommer sjuklöverns politiker hänvisa till Delmi, och kalla det för rena fakta, eller kunskapsförmedling. Här och nu vill jag veta vad migrationspolitiken kostar, men det finns inte någonstans. Förbannat märkligt. Precis som att kriminell överrepresentation som BRÅ tidigare förde statistik på inte heller finns. Som man ropar, eller rättare sagt betalar med skattemedel styrda av sjuklövernas politiker – får man svar.
Men missa nu inte denna underbara propagandabild jag hittade på Delmis hemsida:
 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tänk att det behövs ytterligare "korrekt information" för att få oss alla att älska Miljöpartiets invandringspolitik. Räcker det inte med de sju antirasistiska partierna i riksdagen?

Tar det här aldrig slut?

Ulmerkotten sa...

Ja, det handlar om rena beställningsverk att kunna användas av politikerna som fakta och information.
En riktig höjdare man jobbar på är "Orsaker och effekter av internationell migration i Etiopien". Kan någon fatta varför svenska skattepengar ska gå till detta? Har vi inte interna problem så det räcker, vad i h-vete har vi med att göra hur effekterna är i Etiopien?