torsdag 30 maj 2013

Läs grundlagens första paragraf, Billström


Jag har lite svårt att fatta att man kan stifta lagar som går emot grundlagen (länk Sydsvenskan). Enligt grundlagens första paragraf har kommunerna självbestämmande, och det är inget riksdagen kan stifta lagar som emotsäger. Man kan ju ändra grundlagen, men då krävs det två beslut av riksdagen med ett val emellan.

Men nu har regeringen satt sig i en desperat situation genom att bedriva en vansinnig invandringspolitik, varför ett mycket stort antal personer kommer hit. Lång fler än vad vi kan eller vill ta emot. Alltså blir man desperat och menar att statliga tjänstemän på Migrationsverket ska kunna besluta i strid med grundlagen om hur många lycksökare man vill allokera och till vilka kommuner. Så man hittar denna artikel i Sydsvenskan där Billström försöker legalisera denna lag genom att komma med larviga och ej representativa exempel samt att påstå att kommunerna ska ”ta ansvar”.

Nu tänker vi lite. För det första; vad är det som orsakat den stora invandringen om inte regeringens direktiv och lagar som styr Migrationsverket? Har kommunerna något ansvar för detta? Nix. Men för den förda politiken ska kommunerna ta ansvar, det är helt vansinnigt och dessutom emot grundlagen. Sveriges kommuner tar sitt ansvar baserat på det de kommunala politikerna anser och det är just därför vi har kommunala val och politiker som vet vad som är bäst för den enskilda kommunen.

För det andra; är vi inte en del av EU? Sverige tar och har tagit emot flest ”flyktingar” per capita under många år. Varför kan vi inte sluta med det, och dra upp saken i EU? Nu har vi sett kravaller, har enorma kostnader, ett försvar som är ett skämt, usel sjukvård, usla skolor, bostadsbrist, hög arbetslöshet, svenska ungdomar som flyr till Norge för att få jobb, och allt under världens näst högsta skattetryck.
Men då säger Billström: I snart sju års tid har vi fört samtal och gjort förändringar för att förmå kommunerna att ta emot dessa barn. Under lika lång tid har det saknats platser ute i landets kommuner. Mitt tålamod med kommuner som duckar för sitt ansvar är slut. Det är nu tid för ett gemensamt ansvar.

Det har tydligen blivit någon form av kortslutning, eller åxå fattar inte Billstöm hur det demokratiska systemet i detta land fungerar. Kommunpolitikerna tar just sitt demokratiska ansvar genom besluta hur många ”flyktingar” man kan och vill ta emot. Så långt fungerar grundlagen som du nu hotar med att använda en lag emot. Ställ dig frågan vem som inte tagit sitt ansvar? Som har släppt in långt fler lycksökare än vad kommunerna vill och kan ta emot. ”Anhöriginvandrare” ovanpå detta. Kanske Billström kan dra sig till minnes november 2009 när han och Schlingmann tvingade Vellinge, med partipiskan och hot om ändring av lagstiftningen man tvingade Vellinge att ta in ”flyktingbarn”.

Vad är det som säger att Migrationsverket i slutet på ett år inte kan inhämta informationen hur många "flyktingar" kommunerna är villiga att ta emot under nästkommande år, och sedan anpassa antalet man släpper in baserat på denna information?

onsdag 29 maj 2013

Arbetslinjen


Det är lite intressant att LO går ut med att man vill minska ”arbetskraftsinvandringen” (länk SvD). Hela frågan är ju mycket komplex, och rör sig inte bara på rätt sida om lagen eftersom den som inte betalar arbetsgivaravgifter och sociala avgifter har en stor konkurrensfördel mot de företag som gör det. Vidare har vi sättet att dölja arbetslöshet genom att tvinga arbetssökande ut som ”praktikanter” och gratis arbetskraft för företagen. På så sätt döljer man arbetslöshet i arbetsmarknadsåtgärder. Men den officiella siffran på arbetslöshet ligger på 8% och ungdomsarbetslösheten på 27%. Korrigerar man för ”arbetsmarknadsåtgärder” lär dessa siffror bli runt 50% högre.

Det finns alltså ingen som helst anledning att i vissa branscher släppa in arbetssökande som det inte finns något arbete till, och stor arbetslöshet i landet. Visst finns det specialister eller högutbildade, som har ett arbete att komma till, och att släppa in sådana personer i landet har jag inga som helst problem med.

Så att LO upplever regeringens politik som ett rent hot mot sina medlemmar är inte konstigt. Men det är betydligt värre än så – regeringens politik är ett hot mot hela landet, och orsakar skador som kommer att bli mycket svåra samt ta lång tid att reparera oavsett vilka som får regeringsmakten 2014.

”Arbetslinjen” är alltså en arbetslöshetslinje där man accepterar en mycket hög arbetslöshet. Märk väl att det är helt ointressant för den enskilde arbetslösa personen att man kanske har högre arbetslöshet i andra länder i EU.


Samtidigt snackar regeringen om en ”arbetslinje”. Det verkar mera vara en arbetslöshetslinje, eftersom man plockar in massor med ekonomiska lycksökare i landet, som kommer från andra kontinenter, kan inte ett ord svenska och vissa grupper ligger på runt 10 år innan de kan förväntas få ett förvärvsarbete. Denna kategori kan man inte ens få ut på arbetsmarknaden som ”praktikanter”. Vidare har man legaliserat att ”papperslösa”, d.v.s. illegala invandrare flyter runt på marknaden och sannolikt lever på diverse svartjobb.

Om du är eller blir arbetslös hjälper knappast poliskt svammel som att ”- Vi har det mycket bättre än i Spanien, där är arbetslösheten 25%. Vi är jätteduktiga och har bara 10% arbetslöshet!”. Det är som att tröstas på sjukhuset av; "...var glad att du bara behöver amputera en hand, vi har andra patienter som fått amputera bäge benen."
måndag 27 maj 2013

Hur notan ska betalas


denna länk i SvD kan man läsa att notan för de senaste kravallerna, som inte lär vara de sista, ligger på runt 63 miljoner.

Det är väl bara att alla fordringsägare samlas utanför Riksdagshuset, en viss dag på ett visst klockslag och går in och kräver Ullenhag, Reinfeldt och Billström på pengarna. Allt från självrisker till reparations- och nybyggnationskostnader gäller. Nämnda personer är direkt vållande till kostnaderna.

Vill man ta frukterna av det fantastiska multikulturella samhället, må man även ta kostnaderna.

Det pågår en massinvandring till Sverige


Just så lyder titeln på denna länk och anges av Migrationsverket som ”ett relativt vanligt påstående”. Därefter följer lite statistik med stapeldiagram och annat som är noga selekterat och komponerat för att ge bilden av att det inte alls råder någon massinvandring. Ju mer jag tittar på denna sida ju fler frågetecken uppstår. Man tjatar om att man plockat statistiken från SCB vilket ska göra den vederhäftig, men den är ganska förrädisk.
För det första skriver man att det är vanligast att svenskar invandrar. Svenskar invandrar inte enligt mitt sätt att se på saken, de återvänder. Invandring är något helt annat. Som en konsekvens av att man anser att svenskar invandrar, drar man upp ett stapeldiagram där gruppen svenskar är störst. Nu kan man notera att y-skalan är 25.000. Sedan, och därunder drar man upp ett stapeldiagram över utvandring, men då är y-skalan helt plötsligt 8.000. I detta diagram ser man att det är vanligast med emigration till Norge, vilket innebär att i synnerhet ungdomar söker sig till Norge i desperat brist på jobb. Vi har alltså en substitution av svenskar som flyttar till Norge, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland, emedan dessa ersätts av personer från Syrien, Afghanistan, Somalia, Polen och Irak.
Hur man än vrider på siffrorna slutar det med att befolkningsökningen var 2012; 51.312 personer, vilket man anger som 0.5% för att det ska verka lite. Man kan dra en enkel slutsats, 51.312 personer från företrädesvis Syrien, Afghanistan, Somalia, Polen och Irak, har flyttat hit. I själva verket innebär det på två år en stad av Örebros storlek. Det är en massinvandring för ett västeuropeiskt land.

Nu har jag tre kommentarer:
1.    Varför ska ett statligt verk ägna sig åt PK-propaganda? Politikerna och media är redan jätteduktiga på det. Jag förväntar mig att tjänstemän på statliga verk gör sitt jobb och tillhandahåller opartisk och korrekt information. Visst är det så att polsen censurerar sin information. Det är illa. Ibland sannolikt så illa att brottslingar kommer undan. Men ska denna regel gälla alla statliga verk, och man undanhåller all information som inte är PK.
2.    Arbetslösheten är runt 8%, och ungdomsarbetslösheten runt 27%. Detta är oräknat ”arbetsmarknadspolitiska” åtgärder. Alltså är den riktiga arbetslösheten betydligt högre. Våra ungdomar flyr utomlands i brist på arbete, emedan de ska ersättas av berikare.
3.    Vi har en svår bostadsbrist i landet. Det kan vi bl.a. läsa om på denna länk 
Men nu är det ju så att de som kommer till detta land har förturer i alla bostadsköer. Studenter som fått en universitetsplats i annan stad, eller ungdomar som vill flytta hemifrån göre sig ej besvär.

Min slutsats är att; Det är massinvandring för ett västeuropeiskt land, och värre lär det bli nu när regeringen släppt igenom ”anhöriginvandring”. Migrationsverkets sida bekräftar just det och sidan liknar Ullenhags propaganda om "Myter om invandringen".

Det är ingen myt. Vi har stor arbetslöshet, stor bostadsbrist och invandringen kostar minst 50-100 miljarder per år. Om Ullenhag eller Billström har uppdaterade siffror må de presentera dem. Enligt finansminister Anders Borg var kostnaderna för invandringen "svåra att uppskatta". Vad ger man för en finansminister som inte vet hur tiotals miljarder spenderas? Men svaret var ju PK.  

söndag 26 maj 2013

Katainen till riksdagen


I Finland har man en helt annan syn på det här med invandring, och man tar emot en bråkdel av s.k. flyktingar mot vad vi gör i Sverige. Statsminister Jyrki Katainen, har en mycket nykter och realistisk syn på det här med invandring och på denna länk till YLE kan man läsa följande:

Själv har Katainen redan kommit fram till att antalet asylsökande måste hållas under kontroll. För det andra anser Katainen att integrationen måste fungera bättre.”

Vidare ”.. uppmanar Finland att ta modell av de slutsatser som man drar i Sverige.” (gällande kravallerna  i Stockholmsförorterna).

Samt ”Statsministern anser att det nu behövs en behärskad och bred debatt om invandringen.

Det intressanta med den finske statsministerns uttalanden är att man kan se en fundamental skillnad mot hur svenska politiker agerar. Det nämns inte ett ljud i Sverige om att den ohämmade invandringen är orsaken till kravallerna.
Man filosoferar runt olika flummiga teorier och beklagar det inträffade. Media har uppenbarligen munkavle. Man filosoferar hur man ska förhindra att något liknande inträffar i framtiden o.s.v. Givetvis är plånboken vidöppen och man kommer sannolikt, och på bästa 70-talsmanér trycka in massor med pengar till de missförstådda ungdomarna som haft traumatiska levnadsminnen. Levnadsminnen som givetvis legaliserar stenkastning på polis och man ska förstå att de med en sådan ryggsäck nästan får elda upp bilar och skolor. Det är som vanligt "samhällets fel" att de stackars ungdomarna beter som de gör.

Men frågan kvarstår; När ska politikerna inom sjuklövern tillstå sitt totala misslyckande och berätta kostnaderna för den sanslösa invandringspolitik de bedrivit och bedriver. Tror någon att det höjs en enda politisk röst inom sjuklövern för att begränsa eller stoppa invandringen till dess vi vet vad politikerna håller på med? Inte.

Kan inte någon bjuda in Katainen att hålla ett tal i riksdagen? Han verkar vara betydligt spelklarare än Reinfeldt.

lördag 25 maj 2013

Skiftande bakgrund?


 Eftersom alla vet att det är invandrargäng som ställer till kravallerna, gäller det för media att på alla sätt dölja det. ”Skiftande bakgrund bland de gripna”, kan man läsa i denna artikel.

Så det finns ingen som helst gemensam nämnare som ”utländsk bakgrund”? Den röda tråden med alltför stor invandring, inga krav på integration och bosättning i det som idag heter ”utanförskapsområden” har givetvis lett fram till dessa problem. Men denna röda tråd är givetvis tabu för media och man frågar sig på olika sätt hur detta kunde hända? Naivt så det förslår.

Så vad skriver media om? Man kan nog säga att de skriver om allt bara det INTE har någon anknytning till ovan nämnda saker. Även om alla vet och inser att så är saken, nämns detta inte i pressen.

I början skyllde man på polisen, t.ex. för övervåld, men detta har man insett hur fel det var och nyhetsrapporteringen försöker dölja det faktiska problemet och det enkla faktum att en naiv, felaktig och mycket kostsam politik lett till den situation vi ser idag.

De som kritiserat den förda politiken har förlöjligats, fått diverse tillmälen oftast på nysvenska och i riksdagen har man skytt dem som pesten. Den oheliga alliansen mellan regeringen och miljöpartiet är ett tydligt exempel på detta. Detta trots att kritiken uppenbarligen varit och är högst befogad.

Men frågan jag ställer mig är vad som egentligen driver politikerna inom sjuklövern. Alla fattar att invandringen kostar enorma belopp. Alla fattar att vi inte behöver någon arbetskraft. Arbetslösheten är runt 8% och ungdomsdito 27%. Alla fattar att de som kommer hit som ”flyktingar”, är ute efter en högre levnadsstandard och är inte flyktingar. Alla inser vilka skador på svensk kultur det ställer till och att för oss totalt främmande krav ska accepteras. Alla inser att islam inte är förenbart med ett modernt västerländskt samhälle.

Så vad håller sjuklövern på med? Vad är anledningen till denna huvudlösa och kostsamma politik som skadar mitt land?

fredag 24 maj 2013

De tre vägarna


Men vad ska politikerna göra nu? Det är en intressant frågeställning som säkert Reinfeldt funderar över. Det finns i princip tre vägar för politikerna att gå.

Den första är att med kraft slå ned dessa kravaller. Detta är den logiska vägen. Det enda sättet att visa att ordningsmakten har just makt över ordningen, och att det inte är accepterbart med skadegörelse, mordbränder, våld mot tjänstemän o.s.v. i detta samhälle. Det finns dock ett antal problem med detta alternativ. Det första är rent politiskt givetvis då det finns ett antal flummande politiker som lever i 70-talet, tror på dialoger, stödåtgärder m.m. Vidare har ju delar av pressen tagit ståndpunken att polisen brukar övervåld och använder tillmälen som inte är politiskt korrekta. Alltså skulle denna typ av väg att gå riskera att polisen hamnar i någon konstig mellansits, och media skulle blåsa upp varenda gång en kravallunge fick ett hårstrå krökt av en polis.

Den andra vägen är att kalla in fler poliser, men att gömma sig bakom rent politiskt med svammel, bortförklaringar och hoppas på att det lugnar ner sig. Det är i princip vad man gör idag. Politikerna verkar inte ta ställning åt något håll och gömma sig på sina tjänsterum och håller för öronen. Problem man inte känner till behöver man inte uttala sig om. Man låter polisen sköta detta och stoppar huvudet i sanden som en struts och väntar på bättre tider. Detta är den mest sannolika vägen man kommer gå, trots att detta idag är en världsnyhet som man t.ex. kan läsa om i Badische Zeitung (BZ) som jag läser dagligen (länk och länk).

Tredje vägen, och sannolikt den som vänster och miljöpartister kommer att förorda är att man öppnar plånboken och mutar sig ur situationen. Ni vet, det är ju egentligen synd om alla kravallungar. De har haft en svår uppväxt med trauman av för små julgranar, och bara mjuka julklappar. Det är alltså synd om kravallungarna som lever i utanförskap, och man kanske kan erbjuda dem var sin nya dator för att de ska kunna söka jobb (som inte finns), eller liknande.
Detta har skadat vårt land allvarligt på många sätt. Det har bevisat att den immigrations och integrationspolitik som förs är direkt skadlig för landet, och i och med att det blivit en internationell nyhet varnar det andra länder att gå samma väg som Sverige. Titeln på en av artiklarna i BZ är ”Sveriges integrations och socialpolitik försvinner i flammor”. Man ska då veta att BZ har fler läsare än det finns invånare i Sverige.

Så när är det dags för politikerna att erkänna sin naivitet och det totala misslyckandet? Svaret är; aldrig. Vi kommer att få höra en strid ström av förklaringar, tycka synd om, polisens övervåld, felaktiga approach, troliga lösningar, och mycket annat den närmsta framtiden. Men ingen kommer tillstå att den förda migrations, integrationspolitiken och mängden s.k. flyktingar vi släppt in i detta land varit felaktigt, och att naiviteten när det gäller att släppa in alla som vill komma till detta land har varit och är direkt skrämmande.

Men snart kommer ju alla anhöriginvandrare åxå, och de stackars papperslösa får bättre villkor än de som levt och betalat skatt hela livet i Sverige, när det gäller sjuk och tandvård.
Grattis! Var du en av de som röstat på dessa politiker 2010?

Så låt oss gissa vilken väg sjuklövern väljer. Jag satsar på alternativ två, allt annat är de för fega för.

torsdag 23 maj 2013

Kostnaden då?

Då några fotbollshuliganer ställer till trassel brukar ju polisen berätta vad insatsen med bevakning och insatser samt skador kostat.

Jag skulle vilja se en faktura från polisen, brandkåren, företag, kommuner, de som fått sina bilar uppeldade och försäkringsbolag på vad dessa kravaller i förorterna kostat.

Sedan är det ju bara att summera, gå upp till sjuklövern i Rosenbad (förslagsvis Ullenhag),  och kräva dem på beloppet, eller hur?


tisdag 21 maj 2013

Men grundproblemet då?


En herre vid namn Benjamin Dousa (m), skriver i SvD (länk) att lösningen på kravallerna i Husby är att fixa jobb till kravallungarna han tror varken att batonglinjen med hårdare tag eller bidragslinjen fungerar (à la vänsterpartiet) fungerar.

Att snacka om att fixa jobb till ungdomar är ett av de klassiska recepten, men som inte fungerar. För det första har vi en arbetslöshet i landet på 8.7% och en ungdomsarbetslöshet på 27.2% (april, länk och länk).

Om vi ovanpå det vet att man tvingar ut massor med folk i arbetsmarknadsåtgärder, d.v.s. tvingar dem till arbete för att få behålla sitt monetära stöd, blir siffrorna ännu högre. Svaret är alltså att det finns inga arbeten, i synnerhet inte för ungdomar. Varken Dousa eller regeringen kan skapa arbeten ur tomma intet.
Jag tjatar om samma sak igen; för att det ska bli ett arbete måste det finnas ett behov av att ett arbete utförs och någon som betalar lön och sociala avgifter. Visst, man kan sätt ungdomarna på att skala räkor med boxhandskar, och betala detta med statliga medel, men det är bara ett lika kostsamt sätt att dölja arbetslöshet som att betala den underhållsbidrag direkt i handen. Arbetet behövs inte.

Ett annat sätt man nyttjar idag för att dölja arbetslöshet, är att tvinga överkvalificerade personer till för företagen gratis ”praktikantplatser”, med hot om utebliven monetär ersättning. Där jag arbetar har jag kommit i kontakt med ett antal sådana personer som uppenbarligen är överutbildade/kvalificerade men sätts på skitjobb som ingen vill ha, eftersom det är gratis arbetskraft för företagen.

Ovanpå detta ska vi ha klart för oss att vi pratar inte om någon kvalificerad arbetskraft, och med det svenska skattetrycket både i form av källskatt och pålagor på alla varor vi köper, måste man upp i en relativt hög lön för att arbete över huvud taget ska bli lönsamt kontra att leva på välfärdssystemet. Dessa löner är givetvis inte företagen beredda att betala för lågutbildade invandrarungdomar.

Men om man nu hittar ett riktigt arbete och med olika lagar och regler tvingar företag att anställa just denna kategori ungdomar, uppstår problemet att de i praktiken tar ett arbete från någon annan som skulle fått det. Ånyo, arbeten kan politikerna inte skapa.
Men den verkligt stora frågan är vad som orsakat detta problem? Jag har tre enkla svar på detta:
  1. Åt helsike för stor invandring (ursäkta ordvalet). Vi har tagit emot långt fler än vad som är möjligt att ge arbeten till. Även om vi pratar om relativt högutbildade, men det gör vi inte. Resultatet är givetvis det som kallas för ”utanförskap”. Ren naivitet från politiker i synnerhet, accentuerade av migrationsverket.
  2.  Inga som helst krav på integrering. Behåll ditt språk, du får hemspråksundervisning, behåll din religion, vi accepterar byggandet av moskéer, behåll din kultur, vill du lära dig lite svenska får du betalt om du går SFI. Har du varit i landet en viss tid hittar du snart ett svenskt medborgarskap i ett flingpaket, även om du inte vill integrera dig.
  3.  Lagen om Eget Boende, EBO. Den leder, i kombination med den stora invandringen till att man bosätter sig med landsmän med samma åsikter, kultur och religion. Man vill inte integrera sig. Man behöver det inte heller. Man skapar från svensk kultur autonoma områden, i synnerhet i de gamla miljonprojektsområdena.

Men nu är man alltså överraskad över det inträffade i Husby, ej heller när det hände i Rinkeby. Det kommer inträffa igen, med alltmer drastiska åtgärder från politikerna, och påhittiga förslag. 

Jag är inte överraskad. Men tror Ni någon i pressen vill nämna någon av punkterna ovan? Nix, man kan skylla på polisen, man kan komma med stora monetära ”stödpengar” till dessa områden (som regeringen beslutat), och man kan fortsätta stoppa huvudet i sanden som en struts. Det lär man göra, emedan det blir alltfler våldtäkter, mer gängkriminalitet, stenkastning på polis och brandmän, bilbränder o.s.v.

Du dumme lille väljare, förväntas gå till valurnan 2014, och naivt tro att alla som kommer till detta land är flyktingar (och alla deras anhöriga givetvis), att vi behöver bli berikade och att all invandring är av godo för Sverige. Lite ”integrationsproblem” kommer det heta, och ”vi måste bli bättre på att integrera”. Men att minska på den sanslöst stora invandringen är ju rent osolidariskt, och vi måste "ta vårt ansvar" kommer det heta. Yeck!

måndag 20 maj 2013

We shall overcome (da capo?)


 Under dagen tog jag del av nattens händelser i Husby. Pressen kallade händelserna för ”oroligt” eller ”upplopp”. Ordet kravaller använde man förra gången i det närliggande berikarområdet Tensta/Rinkeby, men man har tydligen fått order om att tona ner händelserna, och undviika ordet kravaller som det i själva verket rör sig om.

Vi kan som vanligt konstatera att pressen inte nämner problemets kärna; för stor invandring och segregation ofta direkt skapat av EBO. Det är klart att man får gängbildningar och även organiserad kriminalitet under sådana förutsättningar, men det törs man inte nämna. Inte en stavelse om att det rör sig om invandrarungdomar, givetvis. Inte minsta koppling till invandringspolitiken, givetvis.


Det är så här man bedriver propaganda. Inte genom att propagera för något, utan genom att undanhålla viktig information och undvika problematiken. Det ska du lille medborgare inte uppleva som ett problem, så därför utelämnar man denna information, och undviker att föra problemställningen på tal.

Så vad berättar media om? Inte i detalj om kravallerna, utan lite övergripande om vad som hänt, och det märkligaste av allt; man försöker utmåla historien som att det är polisen som är vållande och att de gjort situationen värre och begått massa tjänstefel. ”Nattvandrare” tycker att polisen haft fel taktik och borde ”be ideella organisationer hjälpa till”. Någon organisation som heter Megafon menar att polisen gjorde fel som sköt en man som hotat polisen med en machete. Får man föreslå en försvenskning av denna organisations namn? ”Megafån” skulle passa bättre. 
Ovanpå detta rackar man ner på polisen för rasistiska uttalanden. Visst, enligt skolboken är det fel men det är klart att även poliser blir förbannade och går över gränsen. Vad ropade kravallungdomarna till polisen? "Polis, polis, potatisgris"?

Men dagens höjdare i dumhet tillskrivs vänsterpartiet som skriver ”den successiva nedrustning av Västerort som skett under lång tid och accelererat under de senaste åren av alliansens styre och lett till den desperation som nu tar sig uttryck”.

Samt Ann-Margrethe Livh (v): Bilbränder kommer inte att leda någonvart, inte heller fler poliser. Vi måste föra en verklig dialog med de boende och göra verkliga satsningar som lämnar pappret – verksamheter, arbetstillfällen, kultur och skola måste få större resurser för att kunna skapa en hoppfull generation”.

Av detta sjuttiotalsflum, vilka vänsterpartisterna inte vaknat från, ska man alltså dra slutsatsen att ”Järvaprojektet”, ”socioekonomiskt stöd” och en rad andra åtgärder varit otillräckliga. Samt att de politiska motståndarna bär skulden till det inträffade. Givetvis ska ungdomar som behandlats så illa, har traumatiska erfarenheter, och hade för liten julgran, ha rätt att kasta sten på polisen, krossa fönster och elda upp bilar eller? Stackars dem...de är nog bara lite missförstådda men vill väl.

Arbeten skapas som vanligt ur intet och de stackars kravallungarna är det synd om, och mer satsningar (sannolikt rent monetära efter en ”verklig dialog”), skulle skapa en hoppfull generation.
Snacka om rent svammel. Snart tycker man väl ungdomarna och polisen ska träffas på Järvafältet och genmensamt och i armkrok sjunga ”We shall overcome”. Livh kan ju ringa Friggebo som har viss erfarenhet.

Länkar? Visst, det är bara att öppna vilken dagstidning som helst. Välj och vraka på egen hand.

söndag 19 maj 2013

Uppemot 200...?


Bara en liten kul notis. Gumball är tydligen i farten och polisen rapporterar att; -Exakt vilken hastighet bilarna kommer upp i är oklart, men polisen berättar om att det kan bli uppemot 200 kilometer i timmen.”. När jag bodde i Tyskland och låg i vänsterfilen på Autobahn i runt 200, vilket var en lagom trivselhastighet i kanske fem år dagligen. Såg man ibland små, vanligtvis röda eller gula små saker som närmade sig med stor hastighet bakifrån. Så då flyttade man sig till höger, och det kom en italiensk sportbil farande till vänster och försvann i fjärran. Men höll man sig till trafikreglerna var det inget som helst problem. 

Så vaddå 200? det är väl ingen hastighet att snacka om - om man håller sig till trafikreglerna och omständigheterna medger?

Herculesplan hem


 Att några få kommuner i Sverige fått ta ett stort ansvar i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har lett till en ohållbar situation. Därför är det glädjande att regeringen nu kommit överens med Miljöpartiet om att alla kommuner ska tvingas delta i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.”. Så skriver Hanif Bali, moderat riksdagsman, i en artikel i Kristianstadsbladet.

Enligt grundlagen har kommunerna självbestämmande, och bestämmer själva om de vill ta emot s.k. flyktingar.

Men nu har den sittande regeringen och tidigare fört en helt ansvarslös invandringspolitik, vilket resulterat i den situation vi har idag. Trots att man instruerat pressen om att mörka alla problem och kostnader som uppstått med den förda politiken, har man nu försatt sig i en situation där man måste stifta lagar som går emot grundlagen för att kunna överösa kommunerna med den mängd s.k. flyktingar migrationsverket har behov för att placera över landet. Det är vad Hanif Bali applåderar.


Om regeringen i stället för att öppna upp gränserna, släppa in skäggiga muslimska ankarmän under flaggan ”flyktingbarn” och alla deras anhöriga, anpassat sin verksamhet efter det antal s.k. flyktingar som kommunerna var villiga att ta emot, hade detta problem inte existerat.
Det hela skulle kunna fungera mycket enkelt – Migrationsverket frågar varje år kommunerna om hur många flyktingar de är villiga att ta emot. Kommunerna är i princip självstyrande enheter och känner bäst till både sin ekonomiska situation och bostadsläget i kommunen. Vidare vet de vilka statliga ersättningsnivåer som gäller, och vi pratar om av medborgarna valda politiker i varje kommun.

När sedan migrationsverket summerar det antal flyktingar kommunerna sagt sig villiga att ta emot, vet man hur många flyktingar man kan ta emot i landet kommande år. Den högsta prioriteten ska då FN:s kvotflyktingar ha, som är riktiga flyktingar från flyktingläger. Om det sedan finns platser kvar, kan man ju överväga att släppa in dem i landet trots att de ’de facto’ är ekonomiska lycksökare som kommit hit enbart för att få en bättre levnadsstandard.
Det kommer ta några innan budkavlen går om att det inte längre går att komma till Sverige med påhittade historier och landet inte flyter av ”mjölk och honung”. Efter några tiotals transporter med Herculesplan hem, kanske de börjar fatta meddelandet.


Ovanstående är något som skulle fungera, och är baserat på grundlagens mening med kommunalt självstyre (första paragrafen). Att dagens system totalt har havererat är sittande och tidigare regerings misstag, och inget kommunerna har minsta ansvar för. Att mot denna bakgrund ändra lagen, d.v.s. skapa en lag som emotsäger grundlagen är en felaktig och desperat handling. Det är just vad Hanif Bali försöker försvara i sin artikel.
Det finns hur många exempel som helst på att immigrationspolitiken totalt havererat, kostnaderna är enorma och skadorna på det svenska samhället bara tilltar.

Men en arbetslöshet på minst 10%, en ungdomsarbetslöshet på snart 30%, världens näst högsta skatter, en stor bostadsbrist, inget försvar och usel sjukvård behöver vi inte en enda lycksökande ”flykting” som kommer hit för att skaffa bättre levnadsstandard för sig och sina släktingar.

Så låt nu kommunerna tala om hur många riktiga flyktingar de kan ta emot och balansera detta med FN:s flyktingkvot för EU så att vi tar emot en del av denna proportionellt mot vår befolkningsmängd i Europa. Eller är vi inte en del av EU?

Resten, alla lycksökande ankarmän (ensamkommande flyktingbarn), och ”flyktingar” som betalat 100.000kr drygt för att bli smugglade just till Sverige för att utnyttja det svenska bidragssystemet, kan vi skicka hem till landet de kom från.

"Ensamkommande barn och ungdomar", Hanif Bali? Pyttsan!

fredag 17 maj 2013

Islam står över svensk lag


Rasism är förhatligt, och alla ska ha rätt att ha sin religion. Så står det i lagen, det sistnämnda dock med vissa reservationer som kommer nedan. Det finns t.ex. EXPO som är rena dynggrävare och jagar medlemmar av SD som på något sätt kan belastas och svartmålas. Kanske med skatteskulder eller för redan avtjänade brott eller att personen för en massa år sedan varit med i någon rasistisk organisation. En version ”light” av detta är egentligen hela media, där man jobbar på att smutskasta SD så gott man kan. Man har alltså skapat en medias domstol; som utdömer straff efter att ett brott avtjänats och vid sidan av ordinarie rättslagstiftning och dessutom med klara politiska intentioner. Min åsikt är att när en person avtjänat, eller monetärt betalat ett straff är saken utagerad. Det kan inte få vara så att någon tredje part agerar gatans parlament och smutskastar personer. I synnerhet gäller detta politiker, eftersom det är deras funktion som just politiker som är det centrala, och inte vad de gjort eller historia som privatpersoner, det är helt irrelevant.

Om vi inte inser att ovanstående gäller, kommer vi enbart få politiker som är helt oförvitliga. Har aldrig druckit en droppe alkoholhaltig dryck, aldrig smygrökt en cigarett, var med i scouterna/blåvingarna, hade inte sex före äktenskapet, har haft högsta skolbetyg, har inte en parkeringsbot sedan 30 år, har aldrig en fortkörningsbot, o.s.v.

Vidare är det ju så att parlamentariska forum tydligen måste återspegla medborgarna. Man har muslimer i riksdagen, som inte törs uttala för sig för pressen utan att rådgöra sig med sin imam först bör man tillägga. Våra parlamentariska representanter ska alltså vara representativa för folket. Så låt mig presentera den ultimata riksdagsledamoten som representerar många minoriteter: Sjubarnsmor, invandrad muslim från Somalia, givetvis klädd i burqa, homo- bi- och trisexuell(?), och tansvestit, dum som en sten, och kan inte ett ord svenska. Hon är perfekt i riksdagen och som politisk representant för alla minoriteter på en gång.

Men åter till problemställningen, i artikeln om att judarna i Malmö flyr fältet och varför (länk). Vi har nämligen med rena rasister att göra – muslimer. Ingenstans i världen accepterar de att samexistera med judar. Artikelns författare går runt problemställningen men törs inte nämna den – det är muslimer som trakasserar dem, men det går inte att skriva i PK-Sverige. Man refererar till en muslimsk överkucku, och det är så långt man törs gå.
Det är bara att stoppa upp visionen om det spännande multikulturella samhället i en lämplig kavitet under bältet. Det fungerar inte och kommer inte att fungera, det är bara att inse. Muslimer och judar kan inte samexistera. Nu frågar vi oss vilka som är aggressiva och angripande i denna konflikt, och det är helt utan tvekan muslimerna. Men det är av någon mycket märklig anledning inte rasism, agg mot folkgrupp eller något annat. Inte en muslimsk kotte har dömts för något i Malmö Tingsrätt.

Hela historien är faktisk ganska bisarr och paradoxal. Rasism är förhatligt och ska bekämpas, samtidigt som invandrade muslimer ägnar sig just åt rasism som inte lagförs. Koranen förespråkar mord på alla icke troende (som mig), men koranen förbjuds inte, och kvinnor må lyda sina mäns order och klä sig som vandrande spökplumpar i det västerländska landet Sverige 2013. Det är helt acceptabelt för jämställdhetsivrarna som tuggar om kvoterad barnledighet, kvotering till bolagsstyrelser och annat trams. Jag trodde i min naivitet att svensk lag stod över religion, men tydligen finns det något undantag när det gäller just islam. Mycket märkligt, då både kvinnoförtryck och rasism accepteras utan att en kotte höjer ett ögonbryn.

torsdag 16 maj 2013

Köp inte halalslaktat kött


Det kan väl knappast råda någon som helst tvivel om att halalslakt är rent djurplågeri. Den som inte tror att så är fallet kan titta på detta tubklipp. Det finns massor på nätet det är bara att söka på ”halal”.

Jag kan inte få detta till något annat än avsiktligt plågande av djur, och jag köper inte något som är halalslaktat av två principer. Den första är uppenbar, d.v.s. att det rör sig om djurplågeri. Den andra är att jag anser att man inte ska gynna företag (allt från producenter till livsmedelsaffärer) som anpassar sig till islam och kunder som har krav på denna typ av slaktmetod. Man kan i stort sett i varje affär läsa att saker är ekologiska, ”bra miljöval”, ”miljömärkt” eller annat som är kopplat till miljön. Men att plåga djur till döds i flera minuter har man inget som helst problem med och politikerna blundar för problemet. Ett typexempel är Axfood som är leverantör till en massa livsmedelskedjor, man hävdar att det finns efterfrågan och kunder som kräver halalslaktat kött, och man kan på baksidan av förpackningarna se en lite svart, rund stämpel med någon arabisk text och arabisk gubbe, vilket betyder att produkten är halalslaktad. Titta nästa gång du handlar t.ex. kycklingfilé på förpackningens baksida.


Men nu kan ni ju gissa vem som är miljöchef på Axfood?…nähä, inte det. Det är Åsa Domeij, den före detta miljöpartisten. Att svenska bilar släpper ut någon promille av all koldioxid i världen var tidigare en stor fråga när hon var ”språkrör”, men att djur nu plågas till döds under hennes ansvar blundar hon för. Money talks.
Anledningar man ger till att acceptera halalslakt är två; dels att man inspekterar slakterierna samt att man har många kunder som kräver det. Nu vet jag hur det funkar med inspektioner; och man ser givetvis till att man inte har något som överensstämmer med det överenskomna just när inspektören besöker, och man får några små anmärkningar som ska rättas till. Inspektören måste ju hitta något, det är regel. Men man frågar sig nu varför man inte kan söva djuren innan man skär halsen av dem och låter dem förblöda långsamt, d.v.s. plågas till döds? Saken är den att djuren ska vara vid fullt medvetande när de möter Allah, och därför kan man inte söva dem, och vidare finns givetvis risken att bedövnings/narkosmedlet finns kvar i djurets kött efter slakten.

Den andra anledningen är givetvis att det finns nu så många muslimer att de utgör en stor kundgrupp, och de ”kräver” mar slaktad enligt koranens dekret. Givetvis trots att detta strider mot lagen.

Än så länge finns det fler svenskar som bekymrar sig om dessa frågor än det finns muslimer i landet, bara de får reda på vad som pågår. Det spelar ingen som helst roll var detta djurplågeri ägt rum, inom eller utanför landets gränser. Djurplågeri som djurplågeri.

Men du kan ju göra som jag; hittar jag en ”halalstämpel” på baksidan av en förpackning köper jag den inte. Jag stöder inte helt onödigt djurplågeri, oavsett om en likvärdig produkt (som inte är halal), är dyrare.

Vart tog alla militanta djurvänner vägen förresten? Ni vet de som släppte ut minkar och var militanta veganer? Sitter de och tuggar halalslaktat kött idag?


onsdag 15 maj 2013

Ska "vi" acceptera detta


 Sjuklöverns politik är allt mer oförsvarbar för varje dag som går. De har slut på argument och talar i vi-termer. Exempel på dumma uttalanden finns i massor, och det är klart att vi ska ställa upp och ta emot flyktingar, eller att vi som är ett glesbefolkat land har plats för flyktingar. Vi har en tradition av en generös flyktingpolitik, och så vidare.

Vi...ursäkta men jag vill inte räkna mig till vi. Vi svenskar kanske, och med det menar jag svenska svenskar, som har bott i landet i flera generationer, och inte blivit svenskar för att de bott i ett segregerat utanförskapsområdeområde i ett visst antal år, vet lika lite om Sverige och svenska traditioner och styressätt som jag vet om knyppling, och som inte kan ett ord svenska. För mig är de inte svenskar, i synnerhet inte om de är muslimer.
De inte svenskar för mig även om de råkar ha ett svenska pass, som de sannolikt hittat i en förpackning halal-slaktad kyckling på Lidl.

Mest av allt retade det mig när Jan Björklund stod på något ”landsmöte” 2010, och proklamerade att Sverige är ett så stort och glesbefolkat land att det är en självklarhet att "vi" har plats för flyktingar. Detta rent idiotiska påstående möttes med stående ovationer. Jag vill minnas att formuleringen var att ”vi inte skulle ha plats är givetvis inte sant."

Vi...är det för att jag ska få en ansvars- och litandekänsla på den politiker som på detta sätt nedvärderar mina åsikter? Med vilket bemyndigande må överhuvudtaget en politiker använda ordet vi, för att på detta sätt göra sig till talesperson för svenska folkets vilja? Denna vilja när det gäller just invandringspolitiken vet politikerna mycket lite om vad väljarna vill. Hur och när har man frågat väljarna om deras åsikter i denna fråga? I det senaste valet sopades frågan under mattan eftersom det enda partiet som tog upp denna fråga skulle tystas. Direktiv gick ut till media drygt ett halvår för valet, och kommentarer och blogglänkningar tystades. Det gick till och med så långt att media vägrade sända valfilmer för SD. Är det demokrati och yttrandefrihet?

Men jag kan på politikers sätt även missbruka ordet vi. Jag läser i pressen på dessa länkar (UNT, SvD, DN), att det råder stor bostadsbrist, vilket i sin tur givetvis leder till att unga inte kan flytta från sina föräldrar, att lägenhetspriserna skjuter i höjden, att studenter inte har en chans att hitta ens det enklaste boende t.ex. efter att antagits till ett universitet. Ska vi ha det på detta sätt? Ska vi acceptera att s.k. flyktingar har förturer i bostadsköer? Ska vi acceptera att de som antagits till ett universitet inte kan betala eller finner en bostad för att flyktingar har högre prioritet, och alltså tvingas avstå sin plats? Ska viacceptera anhöriginvandring med krav på lägenheters storlek, emedan våra” barn inte har råd eller kan finna den minsta lägenhet? Ska vi acceptera en allt större svarthandel med kontrakt, andrahandskontrakt, ockerhyror och pengar under bordet på bostadsmarknaden?

Ska vi acceptera att politikerna gjort det svenska försvaret till ett skämt? Ska vi acceptera världens näst högsta skatter?

Det är bara att fortsätt att via åhörare. Är de så korkade att de känner en vi-känsla får de skylla sig själva.

Så nu vet du – när en politiker använder ordet vi, utnämner sig denne till talesperson för svenska folket, vilket alltid är en ren lögn.