onsdag 29 maj 2013

Arbetslinjen


Det är lite intressant att LO går ut med att man vill minska ”arbetskraftsinvandringen” (länk SvD). Hela frågan är ju mycket komplex, och rör sig inte bara på rätt sida om lagen eftersom den som inte betalar arbetsgivaravgifter och sociala avgifter har en stor konkurrensfördel mot de företag som gör det. Vidare har vi sättet att dölja arbetslöshet genom att tvinga arbetssökande ut som ”praktikanter” och gratis arbetskraft för företagen. På så sätt döljer man arbetslöshet i arbetsmarknadsåtgärder. Men den officiella siffran på arbetslöshet ligger på 8% och ungdomsarbetslösheten på 27%. Korrigerar man för ”arbetsmarknadsåtgärder” lär dessa siffror bli runt 50% högre.

Det finns alltså ingen som helst anledning att i vissa branscher släppa in arbetssökande som det inte finns något arbete till, och stor arbetslöshet i landet. Visst finns det specialister eller högutbildade, som har ett arbete att komma till, och att släppa in sådana personer i landet har jag inga som helst problem med.

Så att LO upplever regeringens politik som ett rent hot mot sina medlemmar är inte konstigt. Men det är betydligt värre än så – regeringens politik är ett hot mot hela landet, och orsakar skador som kommer att bli mycket svåra samt ta lång tid att reparera oavsett vilka som får regeringsmakten 2014.

”Arbetslinjen” är alltså en arbetslöshetslinje där man accepterar en mycket hög arbetslöshet. Märk väl att det är helt ointressant för den enskilde arbetslösa personen att man kanske har högre arbetslöshet i andra länder i EU.


Samtidigt snackar regeringen om en ”arbetslinje”. Det verkar mera vara en arbetslöshetslinje, eftersom man plockar in massor med ekonomiska lycksökare i landet, som kommer från andra kontinenter, kan inte ett ord svenska och vissa grupper ligger på runt 10 år innan de kan förväntas få ett förvärvsarbete. Denna kategori kan man inte ens få ut på arbetsmarknaden som ”praktikanter”. Vidare har man legaliserat att ”papperslösa”, d.v.s. illegala invandrare flyter runt på marknaden och sannolikt lever på diverse svartjobb.

Om du är eller blir arbetslös hjälper knappast poliskt svammel som att ”- Vi har det mycket bättre än i Spanien, där är arbetslösheten 25%. Vi är jätteduktiga och har bara 10% arbetslöshet!”. Det är som att tröstas på sjukhuset av; "...var glad att du bara behöver amputera en hand, vi har andra patienter som fått amputera bäge benen."
Inga kommentarer: