torsdag 30 maj 2013

Läs grundlagens första paragraf, Billström


Jag har lite svårt att fatta att man kan stifta lagar som går emot grundlagen (länk Sydsvenskan). Enligt grundlagens första paragraf har kommunerna självbestämmande, och det är inget riksdagen kan stifta lagar som emotsäger. Man kan ju ändra grundlagen, men då krävs det två beslut av riksdagen med ett val emellan.

Men nu har regeringen satt sig i en desperat situation genom att bedriva en vansinnig invandringspolitik, varför ett mycket stort antal personer kommer hit. Lång fler än vad vi kan eller vill ta emot. Alltså blir man desperat och menar att statliga tjänstemän på Migrationsverket ska kunna besluta i strid med grundlagen om hur många lycksökare man vill allokera och till vilka kommuner. Så man hittar denna artikel i Sydsvenskan där Billström försöker legalisera denna lag genom att komma med larviga och ej representativa exempel samt att påstå att kommunerna ska ”ta ansvar”.

Nu tänker vi lite. För det första; vad är det som orsakat den stora invandringen om inte regeringens direktiv och lagar som styr Migrationsverket? Har kommunerna något ansvar för detta? Nix. Men för den förda politiken ska kommunerna ta ansvar, det är helt vansinnigt och dessutom emot grundlagen. Sveriges kommuner tar sitt ansvar baserat på det de kommunala politikerna anser och det är just därför vi har kommunala val och politiker som vet vad som är bäst för den enskilda kommunen.

För det andra; är vi inte en del av EU? Sverige tar och har tagit emot flest ”flyktingar” per capita under många år. Varför kan vi inte sluta med det, och dra upp saken i EU? Nu har vi sett kravaller, har enorma kostnader, ett försvar som är ett skämt, usel sjukvård, usla skolor, bostadsbrist, hög arbetslöshet, svenska ungdomar som flyr till Norge för att få jobb, och allt under världens näst högsta skattetryck.
Men då säger Billström: I snart sju års tid har vi fört samtal och gjort förändringar för att förmå kommunerna att ta emot dessa barn. Under lika lång tid har det saknats platser ute i landets kommuner. Mitt tålamod med kommuner som duckar för sitt ansvar är slut. Det är nu tid för ett gemensamt ansvar.

Det har tydligen blivit någon form av kortslutning, eller åxå fattar inte Billstöm hur det demokratiska systemet i detta land fungerar. Kommunpolitikerna tar just sitt demokratiska ansvar genom besluta hur många ”flyktingar” man kan och vill ta emot. Så långt fungerar grundlagen som du nu hotar med att använda en lag emot. Ställ dig frågan vem som inte tagit sitt ansvar? Som har släppt in långt fler lycksökare än vad kommunerna vill och kan ta emot. ”Anhöriginvandrare” ovanpå detta. Kanske Billström kan dra sig till minnes november 2009 när han och Schlingmann tvingade Vellinge, med partipiskan och hot om ändring av lagstiftningen man tvingade Vellinge att ta in ”flyktingbarn”.

Vad är det som säger att Migrationsverket i slutet på ett år inte kan inhämta informationen hur många "flyktingar" kommunerna är villiga att ta emot under nästkommande år, och sedan anpassa antalet man släpper in baserat på denna information?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Frågan kan ställas på en 3 årings nivå: VARFÖR?

Svaret uteblir eller blir de vanliga flosklerna.

Oder?

Ulmerkotten sa...

Ja, det blir de vanliga flosklerna från sjuklövern. All logik uteblir.

Nicht "oder" - so ist es, nun mal.