fredag 29 september 2017

Sociala och ekonomiska faktorer?


I Brå:s utredning från 2005 påvisades att personer med utländsk bakgrund var kraftigt överrepresenterade. Sedan dess, alltså snart 13 år har ingen utredning gjorts, och Brå:s utredning avser alltså åren före 2005. Redan då visste man alltså att personer med utländsk bakgrund, och då i synnerhet personer från andra kulturer och religioner (läs islam) var kraftigt överrepresenterade i synnerhet när det gäller sexualbrott, men även vad beträffar annan brottslighet rent generellt.
Uppenbarligen kom order från politikerna att Brå inte skulle göra någon ny utredning eller ta fram statistik på detta, och den sanslösa massinvandringen började.
Uppenbarligen gav man även domstolarna order om att hellre fria än fälla, men till nöds döma ut rent larviga straff.


Alltså, och som en ren följd av den förda politiken av de senaste regeringarna har vi en ren pandemi i synnerhet beträffande sexualbrott.


Det har nu gått så långt att man lägger våldtäkter på hög och utreds inte. Hur man mot denna bakgrund ska kunna kalla sig ett rättssamhälle, eller få medborgarnas tillit till polis och rättsapparat kommer att bli en ren gåta. Varför anmäla en våldtäkt när sannolikheten för en fällande dom är i det några procent, och även vid fällande dom, straffen rena skämt och skadestånd aldrig kommer att betalas ut? Du kan alltså förutsätta att förutom att man nu visar en drastisk ökning av alla sexualbrott, har mörkertalet ökat dramatiskt.


Men vissa forskare och politiker skyller hela problemet på ”sociala och ekonomiska faktorer”. Man menar att kompenserar man för dessa försvinner skillnaden mellan befolkningsgrupper nästan helt. Det är en ren lögn, och man måste hitta på denna kompensationsfaktor för att komma till denna slutsats. Med vad i h-vete spelar det för roll för en våldtagen kvinna? Man har alltså skapat ett samhälle med olika former av brottslighet och skyller det på faktorer.
Vi kan alltså fråga oss vilken v
inning en gärningsman med utländsk bakgrund har av att våldta eller antasta en svensk kvinna?  Det är i så fall en mycket oönskad social faktor och ingen ekonomisk vinning finns.
Naiva idioter menar att det är män som gör detta. Javisst, fiskar lever i vatten. Men detta har aldrig varit något problem innan man öppnade gränserna och accepterade alla som kom som ”flyktingar”, trots att de uppenbarligen är rena ekonomiska lycksökare. Man kan alltså kompensera bäst man vill för olika påhittade faktorer, men det gör inte problemet för svenska kvinnor mindre.

Men en ny utredning från Brå kanske skulle bringa lite klarhet. Nähä, inte det. Man vet redan, eller säger att det är upp till Brå. Höjden av naivitet och avsiktligt döljande av ett mycket allvarligt samhällsproblem. Detta i statistiken förlovade hemland, där medborgarna ska berätta allt om sin levnad, resvanor och annat för att politikerna ”ska kunna fatta rätt beslut”.


Man vet alltså att det finns ett stort antal kvinnor som utsatts för sexualbrott och våldtäkter, men det sopar man under mattan. Det är idag ett rent vardagsbrott, som skottlossningar, no-go-zoner, bomber, mordbränder och mord. Det är viktigare att försvara den sanslösa invandringspolitiken med PK-svammel än att ställa upp för brottsoffer, ge dem ersättning och ordentligt straffa brottslingar.


Problemet är alltså direkt relaterbart till sjuklöverns politiker. Det spelar mindre roll vad man vill skylla på – de har skapat alla de problem vi nu ser och Sverige har på några år blivit ett varnande
exempel på totalt havererad migrationspolitik och enorma problem och kostnader som skattebetalarna ska betala åt politikerna. Media i andra länder gör nu narr av Sverige som land eller varnar för sina medborgare att resa hit. Exemplen är snart  är otaliga. 


tisdag 26 september 2017

Hur man döljer sanningen


Vi har ju vid ett otal tillfällen där man rapporterar om olika former av kriminalitet. Tensta, Rinkeby, Hjulsta och Kista är rent kriminella områden. Men området Spånga är ett villaområde.
Nu kan man läsa på denna länk.

Att man givetvis klumpar ihop Spånga och Tensta, är för att dölja de problem man uppenbarligen har med att inkludera ett villaområde där problemen sannolikt inte är tillnärmelsevis som de i Tensta. Men trots detta blir det ”katastrofala siffror”.
Man har tidigare kallat hela området för Järva, eller bara västra/norra Stockholm för att dölja denna kriminella hotspot. Åtskilliga miljoner har pumpats in och man har socioekonomiska bidrag till hela området.

Hur politiker mot denna bakgrund försöka förneka problem och kriminalitet med ” siffrorna på stadsdelsnivå bör tas med försiktighet”, eller ” Vi har en ganska låg svarsfrekvens”, och annat svammel, talar sitt tydliga språk.
Men jag vill minnas att Eliasson fick ett ultimatum av regeringen att fixa problemen med kriminaliteten för snart ett år sedan. Nu är det märkligt nog tyst, och alla fattar att Eliasson bara är en duktig politruk som får sina order från regeringen och ska sopa igen spåren, konsekvenserna och resultaten av en totalt misslyckad politik. Men problemen kvarstår och förvärras. Det kan ingen förneka.


Frågeställningen blir alltså; vilka har orsakat hela problemet och denna kriminalitet? Vilka naiva politiker pratar vi om som inte fattade (och fattar) att detta lilla land inte kan vara hela världens socialbyrå. Fundera på detta vid valurnan 2018.

Utförsäljning av kommunal infrastruktur


Man har alltså kommunal skatteutjämning. Den s.k. Robin Hood-skatten. Det innebär att staten konfiskerar pengar från kommuner som sköter sin ekonomi, och delar ut till de som inte sköter densamma. Ovanpå detta har man alltså en lag som tvingar kommunerna att ta emot s.k. flyktingar, sedan mars 2017.

Man konfiskerar alltså pengar från kommuner som sköter sin ekonomi, och fördelar dem sedan till kommuner där man anser att behov finns, alltså kommuner som har tagit emot s.k. flyktingar vilka är ekonomiska migranter.

Men grundlagens första paragraf säger att kommunerna har självstyre. Så är inte längre fallet och ett statligt verk, migrationsverket har nu rätt att placera s.k. flyktingar baserat på deras bedömningar och behov. Kommuner köper i desperation bostadsrätter för att kunna inhysa de ekonomiska lycksökarna.

Man kan med all rätt ställa sig frågan om kommuners skattebetalare ska betala för att deras pengar ska användas till att köpa bostadsrätter. Är det en legitim kommunal investering, som dessutom pressar upp priserna på bostadsmarknaden ytterligare?

I desperation kan man även se att kommunerna säljer ut samhällets infrastruktur. Avlopp, vattensystem, internet, sophämtning och elförsörjning hamnar i företags händer vilket innebär att den enskilde konsumenten inte har någon som helst möjlighet att påverka priser, val av leverantörer eller räkningar.

Vattenfall, som paradoxalt nog är ett statligt ägt företag kan i princip ta ut vad de vill för ”nätavgift”, bara för att de äger det fysiska elnätet. Vilket de givetvis gör. Att dra in en sketen fiber för internet i en villa kostar runt 20 KSEK, och det är inget man ens får göra själv även om man har kunskapen och vi pratar om några meter kabel. Har man en befintlig fiber kostar anslutningen 6 KSEK. Prissättningen är alltså baserad på en ren monopolsituation
Ovanpå detta säljer kommunerna ut mark för bostadsbyggande. Tro nu inte att det handlar om bostadsbyggande efter behov – man säljer ut de mest attraktiva markområdena där byggföretag kan bygga så höga hus som möjligt för att detta lönar sig mest, sex till åtta våningar är det som gäller.  

Vad jag reagerar emot är att man säljer ut samhällets infrastruktur till företag som sedan har monopol på saker och tjänster man vet invånarna måste ha. Invånarna blir alltså i händerna på dessa företag och har inget som helst val. Företagen sätter priserna efter hur mycket pengar man vill tjäna och som en direkt följd stiger priserna på alla produkter och tjänster man vet att medborgarna måste ha.

Privatisering i en marknadsekonomi där kunder kan välja har jag inget emot – men vad jag reagerar mot är att man säljer ut samhällets infrastruktur, och att kommunerna dansar efter migrationsverkets och statens pipa, vilket i sin tur resulterar i ökade kommunala kostnader och desperation för att få budgeten att gå ihop.

söndag 17 september 2017

Islam och rutten kvinnosyn


Jag vet inte hur många gånger jag påtalat att man måste se islam som något som måste förbjudas. Denna s.k. religion innehåller så många dumheter och saker som inte hör hemma i ett modernt västerland att den borde bara förbjudas. Visst, vill någon kalla sig muslim och be hemma är det accepterbart men förutom detta ska allt som är kopplat till islam förbjudas och all spridning av islam i detta land.

Det är helt enkelt så att ordet ”religion” inte är något skyddsparaply, eller får vara det för regelrätta dumheter som inte hör hemma i ett modernt västerland 2017, ovanpå detta finns uppenbarligen direkta kopplinga med alla terroristdåd som utförts de senaste åren.
Dumheterna är så många och i de flesta fall direkta lagbrott som står i klartext i koranen. Så vad är skillnaden mot Mein Kampf, som predikar hat mot judar? I koranen står i klartext att alla otrogna ska dödas.

Ovanpå detta är det uppenbarligen så att invandrade personer vill ha egna skolor som är segregerade på olika sätt från svensk kultur och svenska traditioner. Nej, jag tvingar ingen att ”hoppa grodorna” runt midsommarstången, men samtidigt respekterar jag inte folk som hävdar att de är muslimer och vill isolera sig för att ha sin egen lagstiftning som man menar står över den svenska lagen och är baserad på koranen och vad imamer säger. Sådant hör inte hemma i mitt land, i synnerhet som baserar sina åsikter på en bok från 600-talet, som är full av rena uppmaningar till rena lagbrott, och vad imamer anser.

I detta land går man runt hela problematiken med att svamla om multikulturellt land och att vi har religionsfrihet. Bägge dessa saker är rent vansinniga – det finns inte ett enda land i världen där någon form av multikulturalism fungerat eller fungerar, det finns inte ett enda land i världen med olika religioner som samsas i lycklig symbios. Tvärtom, historien är full av motsatser, och terrordåd, problem och annat som i synnerhet visar att just muslimer inte kan leva och samexistera med andra religioner.

Denna dag kan vi även läsa om att ”förklaringen till våldtäktskrisen är enkel” i Expressen. Läser man sedan artikeln måste man läsa mellan raderna för att inse att det är invandrade unga män som begår våldtäkterna, det framgår med all tydlighet om man läser Brå:s utredning från 2005. De senaste åren har man alltså importerat hundratusentals yngre män från länder med en rutten kvinnosyn och är muslimer; kan man vänta sig något annat än att våldtäkterna och sexualbrotten skjuter i höjden.
Det handlar inte ett dyft om ”unga män” eller befolkningsökning generellt - det handlar om en rutten kvinnosyn som de två senaste regeringarna avsiktligen importerat. Men törs Herberlein på Expressen inte skriva inte skriva. Sådana kopplingar är givetvis tabu för alla journalister som vill behålla sitt jobb på PK-media. De enskilda våldtäkterna ska givetvis gärningsmännen straffas för, men det generella ansvaret ligger hos Reinfeldt och idag Löfvén.


torsdag 14 september 2017

Mot ett rättslöst samhälle?


En gång i tiden när jag växte upp hade man respekt för polisen, de fångade och lagförde brottslingar så att de blev bestraffade enligt då gällande lagar. Polisen hjälpte även medborgarna och poliserna var som de själva en gång kallade sig ”samhällets skyddsombud.”

Egentligen har min bild av den enskilde polisen inte ändrats, jag är övertygad om att varje polis försöker göra sitt jobb och det han eller hon åläggs på bästa sätt, och efter bästa förmåga. Men nu pratar vi alltså om personer som beordras att stå vid vägkanten och bötfälla personer som kör några ynka km/h för fort, eller druckit en pilsner och detta för en lön som är en ren förolämpning. Ovanpå detta får de säkert ta en massa skit från medborgarna. Man undrar hur ofta en polis vid vägkanten får höra;” - Stick och fånga några riktiga bovar i stället för att stanna mig.”

Tänk dig nu polisen situation, fullt medveten om relevansen i kommentaren men beordrad till att stå vid vägkanten. Det finns inga kommentarer och man är beordrad till att jaga pinnar och lösa lätta s.k. brott som att just sätta dit fortkörare, ofta helt utan relevans och med det enkla faktum att ingen skadats, inget har hänt, men ändå ett lagbrott.

Så hur ser samhället ut idag? Bilbränder, handgranater, gängkriminella, sexualbrott, våldtäkter, narkotikahandel, utanförskapsområden, mord, skottlossningar, stenkastning på utryckningspersonal och mycket annat. Vi har kriminella ligor från Östeuropa som härjar, tiotusentals ”papperslösa”, d.v.s. personer som olagligen finns i landet (och med regeringens goda minne), Marockanska gatubarn, hitresta tiggare snart i vartenda gatuhörn.
I denna stund sitter ett antal personer som inte har asylskäl och demonstrerar på Norra bantorget, och hade dessutom fräckheten att närvara i Riksdagen.

De enskilda poliserna gör säkert så gott de kan enligt de instruktioner och order de har men felet ligger hos politikerna och polisledningen.
Personligen skiljer jag på två olika typer av brott; den första är när det hänt något, någon har skadats, något har tillgripits en skada har skett eller liknande. Den andra typen betraktar jag som rent sekundära d.v.s. något kunde ha hänt men har inte gjort så. Visst, någon kunde ha hänt men så har bevisligen inte hänt. Ett typexempel är fortkörningar, några spikar upp hastighetsbegränsningar på skyltar och sedan ska bilisterna få nära-döden-upplevelser om man kör några ynka km/h snabbare. Man spikar upp 1.750 plåtpoliser över landet, ofta på ställen det är helt irrelevant vilken hastighet som står på skyltarna. Det finns tillstånd att söka för allt; dansevenemang, offentlig tillställning, midsommarfirande, valborgfirande, allmän sammankomst. Att ha sammankomst där alkohol erbjuds är bara att glömma.

Hur ska man mot denna bakgrund förvänta sig att medborgarna respekterar lagar och förordningar?

Man har nu urholkat svenska medborgares tilltro till hela rättsväsendet. Effektivt, med flumpolitik och en inkompetent polisledning.

Vad kommer att hända härnäst? Medborgarna kommer att ta lagen i egna händer? En våldtagens far tar en våldtäktsman av daga då polisen helt sonika valt att lägga ner utredningen. Medborgargarden?

Det skulle inte på något sätt vara förvånande, i ett perspektiv på några år.

onsdag 13 september 2017

Den politiska soppan


SD har denna dag väckt misstroendevotum mot statsministern. Som Paula Bieler påtalade finns det några olika alternativ på IT-soppan med Transportstyrelsen:
1. Statsministern ljuger om att han inte varit informerad. Detta alternativ kan mycket väl vara kopplat med att det var direkta regeringsorder, med Löfvén inblandad i första läget.
2. Om statsministern inte ljuger; d.v.s. att han fått informationen först i januari detta år, har man förbaskat dålig kommunikation mellan statsråden och statsministern. Om statsråd inte informerar statsministern om direkta avsteg från gällande lagstiftning är det uppenbart att regeringen inte fungerar. Man kan inte undgå att ställa sig frågan om det ska vara så att SÄPO ska gå in i Löfvéns tjänsterum och skriva information på hans näsa för att han ska få information.
3. Löfvén tillstår att han fått informationen i januari 2017. Det gick alltså minst ett halvår innan han agerade. Eller rättare sagt; historien kom fram vilket i sin tur tvingade Löfvén att göra något. Alltså, har man fått informationen om att en statlig myndighet bryter mot lagen, och man inte agerar som statsminister är det ganska uppenbart att allt skett med regeringens goda minne eller på direkta order.
4. Man har sparkat fyra personer. Bara detta faktum talar om att man antingen gjort fel, eller erkänner att kommunikationen varit för dålig. Om Transportstyrelsen ägnade sig åt klockrent lagbrott borde man agerat direkt och åtgärdat problemet. Det gjorde man inte, men hoppades att dessa personoffer skulle minska kritiken.
Vad som kommer att hända nu är sannolikt att ett eller flera partier inom Alliansen kommer att lägga ner sina röster. Sannolikt med hänvisning till KU:s utredning om saken. Man vet att det gäller att köpa tid, och i vår kommer denna sak vara utagerad och vidare är KU sammansatt politiskt vilket innebär att de inte kommer att pricka vare sig Löfvén eller Hultqvist.

Visst, man kan tycka att ett misstroendevotum är ett spel för galleriet från SD. Samtliga partier inom sjuklövern är livrädda för ett nyval, och man kommer inom hela sjuklövern på alla sätt undvika ett sådant.

Man kommer gödsla med olika propositioner till olika väljargrupper från regeringen. Detta är ett typiskt exempel .
Man kan dock notera att det är val 2018 och vi deklarerar alltså året efter. Alltså, innebär detta att pensionärerna skulle få mer pengar 2019, i form av skatteåterbäring. ”Idag”? Nej knappast.
Problemställningen är direkt symptomatisk; man utlovar massor med saker i framtiden, visioner, planer och löften. Man behöver ju inte vara speciellt begåvad för att fatta att dessa inte är vatten värda, eller att kommande politiker efter valet 2018 blir uppbundna till saker Löfvén och Andersson idag utlovar. Om sedan av olika anledningar sittande politikerna efter nästa val inte (som i detta fall sannolikt kommer att bli i minoritet), kan ju alltid socialdemokraterna framgent försöka vinna väljare med uttalanden som;
”…om vi hade fått vara kvar vid makten”.
Ställer någon frågan; "Men när kommer pensionärerna få dessa pengar?" Nähä, ingen.

En regering som utlovar saker bortom nästa val är föga trovärdig. Men det verkar vara denna regerings strategi.

tisdag 12 september 2017

De blev ej invalda i Svenska Akademien


Nu har alltså Hans Alfredsson avlidit med ålderns rätt, om man får säga så. Jag har under min levnad och i detta land fått nöjet att roas av två stora komiker, den ena var Povel Ramel den andra Hans Alfredsson.
Man funderar på vad man kommer ihåg av Hasses långa karriär, och det är mycket, ända från Hylands Hörna till hans sista framträdanden.
Komiker eller underhållare räknas ju inte som finkultur – de får inga priser, de inväljs inte i Svenska Akademien, till förmån för djuplodande ordbajsare med dikter och djuplodande texter som knappast kan upplevas som nöje att ta del av.
Är kultur avsett för en liten klick i befolkningen som vill verka kulturelit eller för gemene man som vill underhållas?
Mitt svar på denna fråga, är att de som sitter och flummar och anser sig vara experter på kultur eller vad folk ska tycka om eller roas av, är en utdöende kategori som greppar halmstrån. Detta i synnerhet som internet finns.

Personer som Hans Alfredsson och Povel Ramel var de stora giganterna och roade svenska folket (alltså kreti och pleti) under många årtionden. Jätterolig underhållning och massor med förnöjelse kan tillskrivas dessa båda personer. Helt enkelt gudabenådade talanger; Povel med alla sina underfundiga sånger och Hans Alfredsson med sina underbara improvisationer och rollkaraktärer.

Genom huvudet flyger massor med minnen från allt Hans Alfredsson varit med i under åren. Man är liksom bara uppväxt med honom som en del av tiden. Mosebacke Monarki, Saltkråkan, Lindemän….

Som alltid är människor bäst och får massor med beröm när de antingen slutar en anställning eller just har avlidit. Det känns lite så när jag skriver detta, och jag önskar att jag fått träffa Povel eller Hasse för att kunna uttrycka min uppskattning. Men samtidigt skulle det ha varit makabert. ”Jag vill bara visa min uppskattning för din talang och allt du gjort innan du dör.” – typ.
Men i alla fall…de två största komikerna och underhållarna under en period av 50 år har nu gått ur tiden. Bägge med ålderns rätt. Hans Alfredsson och Povel Ramel, underhållare, komiker, artister och mycket annat som inte var eller är finkultur. I runt 50 år har dessa herrar roat svenska folket på olika sätt, och det är med stor saknad men otaliga och bara positiva minnen från hela min uppväxt jag kommer att minnas dessa herrar.

Det har aldrig funnits någon anledning att ropa "Äntligen!". Då deras verk inte var något för de fina rummen. Men ändock; de var och skapade svensk kultur, humor och är de personer som svenska folket älskade mest genom sina begåvningar, spontanitet och genialitet. Under massor med år.

söndag 10 september 2017

(s) svarta och rasistiska historia


SvD har en artikel om att Sverige var det land som startade rasbiologin (länk). Om riktigt så är fallet vet jag inte, men helt klart är att socialdemokraterna är nog det mest rent rasistiska parti sedan Herman Lundborg levde och ända fram till 1975 då steriliseringslagen avskaffades.
Alltså under ett antal socialdemokratiska regeringar. De svenska raslagarna var strängare än de tyska, den stora skillnaden var att man i Sverige inte hade koncentrationsläger utan man steriliserade de som inte passade in rasbiologiskt eller i det svenska folkhemmet. HSB rapporterade vilka som ”inte borde få föröka sig” och Tage Erlander var den som införde att ett stort rött ”J” skulle stämplas i alla pass på judar, och judar var inte flyktingar från Tyskland.
Kvinnor som blivit gravida men ville göra abort steriliserades som regel vid aborten som regel. En kvinna som inte ville ta hand om sin avkomma skulle inte heller kunna föröka sig vilket man ansåg var rasbiologiskt legitimt.
Man hade ”Rasbiologiska institutet” i Uppsala för att definiera olika folkraser (länk). Samer stämde inte in i folkhemmet och steriliserades som varandes en mindre värd och oönskad ras (länk). Samer vågade inte söka läkarvård då de visste att de skulle steriliseras.
Hur många samer finns kvar idag? Man steriliserade varenda same man kunde när det begav sig, de var en oönskad folkgrupp i landet, men varande en del av Sveriges riktiga urbefolkning. Makarna Myrdals visioner om folkhemmet gällde och man steriliserade drygt 60.000 personer under denna tidsperiod av ofta rent rasistiska grunder.

Medicinalstyrelsens akter från denna tid är än idag hemligstämplade, man kan ju gissa varför. Hur många kommunistiska förtryckarregimer var Olof Palme kompis med?
Men det går idag att smutskasta (sd) som rasister, av kommunister och socialdemokrater. Kanske man skulle titta lite i sin egen backspegel och lära sig hur rasistiska Era partier varit. Hur många tiotals miljoner har Mao och Stalin avrättat av ideologiska skäl eller rent rasistiska? Nähä, här är locket på, och man förnekar och döljer sin egen historia.
Men att smutskasta (sd) med rent rasistiska/nazistiska kopplingar tror man är relevant, och kanske lurar rena idioter inom väljarkåren emedan man döljer sin egen svarta historia som rena rasister. Grattis socialdemokraterna!


Add 11/9: Eller vad sägs om denna artikel? Det var väl en självklarhet i socialdemokraternas rasistiska Sverige att staten inte skulle behöva betala för de som var sinnesslöa. De liksom bara dog kort efter att de intagits på statliga institutioner, mycket märkligt eller hur? Varför inte öppna upp Medicinalstyrelsens register idag? Vad är det man vill dölja? Om man inte har något att dölja finns ingen anledning att inte öppna arkiven.

lördag 9 september 2017

Krutdurken


Man kan ju försöka kulturkrockar och problem i dagens samhälle med missförstånd eller kalla det för ”berikning” eller allehanda svammel brukar även fungera.
För mig är det en ren självklarhet att det blir trassel ju fler som kommer till detta land med helt andra värderingsgrunder än vad det svenska samhället är byggt på. Sannolikt blir det konflikter och problem en relativt linjär funktion mellan antalet personer man släpper in i landet och ju mer främmande kulturer, värderingsgrunder samt religioner. Är man ovanpå det så korkad att man inte på något sätt kräver att personerna ska acceptera svenska värderingsgrunder samt att man tillåter dem att bosätta sig tillsammans med andra från samma kultur, värderingsgrund och religion, har man inte skapat något annat än en ren krutdurk.
Det är precis de misstag som de senaste regeringarna och sjuklövern begått de senaste mandatperioderna och vi har alltså en lavinartad ökning av antalet sexualbrott, kriminalitet, utanförskapsområden och mycket annat som en direkt följd av den rent vansinniga migrationspolitik som bedrivits.
Ovanpå det döljer man både överrepresentationen i kriminalitet och problem samt kostnader och försöker dra i oss svenskar om acceptans av de mest vansinniga saker och religioner och att Sverige är ett ”multikulturellt samhälle”. Ett exempel är svamlet om att acceptera islam i detta land – inte baserat på någon form av logik, utan bara för att skydda alla rena dumheter under paraplyet ”religion”.
För att förklara hela problemet helt logiskt finns World Values Survey, som har publicerat en bild som beskriver hur personer från olika länder och med olika religioner ser på, religion mot sekularisering (Y-axeln), respektive oberoende, jämställdhet och valfrihet (X-axeln).

Klicka på bilden så syns länderna, eller följ länken till WVS. Observera att Sverige är längst upp till höger. 

fredag 8 september 2017

Inte förstånd att skämmas


En klassiker – strö pengar över orter och områden för att dölja de problem man själv orsakat, (länk DN).
I stället för att erkänna att man gjort fel, använder man alltså skattepengar till att dölja misstag man begått. Man kan i detta fall läsa mellan raderna att bara under nästa år kommer man spendera 500 miljoner på detta. Det behövs inte heller mycket logik till att fatta att dessa pengar kommer att gå till ”utanförskapsområden” som bara kallas för orter för att vilseleda.
Hur många gånger har man inte hört politiker skylla på den regering som satt före valet? Men har man själv varit vållande till problem eller kostnader, heter det att man ska ”göra satsningar” eller ”ge stöd” som i detta fall. Att tillstå att man fört en felaktig politik och själva är vållande går givetvis inte.
Det är som att slå någon på käften så det börjar blöda, sedan erbjuda plåster av olika märken som men man vill ha betalt för plåstren och kallar det ”satsningar”, ”stödjande åtgärder” eller liknande. Men att erkänna att man gjort fel som slagit i första läget går givetvis inte. Juridiskt heter det ”vållande”, och det är just vad det handlar om.

Om man inte fattar att om man har vidöppna gränser, tar emot 100-tusentals personer som inte kan svenska och med låg utbildning behöver man knappast vara raketforskare för att fatta att det kommer att kosta.

Nu har vi alltså facit, men inte slutet på vansinnet med gängkriminalitet, sexualbrott, skjutningar på samma nivå per capita som Mexico, handgranater, våldtäkter o.s.v. - v.v. fortsätt själv.
Detta ska ställas mot att man klubbat igenom anhöriginvandring och t.o.m. gratis vård för de som inte ens klarar av att definieras som flyktingar enligt Migrationsverkets bedömning vilken sannolikt är den mest slapphänta i hela världen. Mer än 80% av de som sökt asyl som "flyktingbarn" är bevisligen över 18 år. Av de som "flytt" över Medelhavet uppskattar FN att mindre än 3% är riktiga flyktingar enligt FN:s definition.

Vad kostar det då? Ingen som vet. Polisen går på knäna, skolorna är skit, fattigpensionärer, usel sjukvård och äldrevård. Sjukvårdspersonal slutar och flyttar. Ett försvar som snarare borde kallas ”Lilla bromset” och kanske kan fördröja en invasion med några dagar. Kommuner som ”ställt upp”, har en totalkass ekonomi eftersom de statliga bidragen slutar efter några år och sedan faller hela problemet på kommunerna.

Men tror någon att regeringen erkänner att man bedrivit en vansinnig politik – enormt kostsam och skadlig för landet? Nix, det gör man inte man lanserar stolt satsningar med skattepengar på de problem man själva orsakat. Lycksökarna man ska skicka hem kostar enorma summor - eller vad sägs om detta exempel. Tror du på denna politik är du lika naiv som dum.

För att ånyo citera en gammal socialdemokrat:  - Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. (Gustav Möller; socialminister, handelsminister, partisekreterare från 1924-51).

onsdag 6 september 2017

Lögnernas paradis


I hur många år har denna och tidigare regering ljugit och menat att åldersbestämningar är onödiga? (länk). Det finns alltså ingen anledning att anklaga de som ljugit och ljuger om sin ålder för något. Sanningen har varit uppenbar alltför länge och uppenbarligen på direkt politiska order. Minst 83% har alltså uppenbarligen ljugit. Det finns ingen som helst möjlighet att ens den mest naiva handläggare på migrationsverket skulle ha blivit lurade. Men man har bara hållit käften och följt instruktionerna. Alla behöver mat på bordet, och har räkningar att betala.

De enda vi kan skuldbelägga är alltså de två senaste regeringarna. Man berättar inte om kostnaderna för den sanslösa migrationspolitiken, man döljer problem, kriminalitet, kommunernas problem, sjukdomar, marockanska gatubarn och mycket annat. Det kallas bara lite mesigt för utmaningar och skylls på ”socioekonomiska skillnader” eller annat svammel.
Man blundar för att problem islam och människor med helt andra kulturer – man har skrivit in i grundlagen att Sverige är ett ”multikulturellt land”, och man har en rikspolischef som dansar efter partipipan och vet sannolikt mer om knyppling än polisarbete på fältet.

Vi har landet fullt av organiserade tiggare och kriminella ligor som ett stort tack till EU och inga gränskontroller. Ovanpå det är vi givetvis en stor nettobetalare till EU, vilket ingen ifrågasätter trots alla de problem medlemskapet uppenbarligen orsakat.

Ytterst ansvariga är alltså denna och föregående regering och hela sjuklövern. Inte personerna som baserat på denna naiva politik smugglat sig hit med löften om ett ”land som flyter av mjölk och honung”, betalat för smugglingen och rest hundratals mil, över dussintalet gränser och genom hela EU.

För att citera Donna Summer; ”Enough is enough”. Det går inte längre att svamla om integrationsproblem, utsatta områden, utmaningar, samt dölja sexualbrottslighet och mycket annat. Läget är akut, idag här och nu. Sverige har blivit ett direkt varnande exempel för andra länder. Precis som Listhaug påtalar.

söndag 3 september 2017

Migrationspolitik - inte nazism eller rasism


Jag har full förståelse för de som överlevt nazisternas fruktansvärda brott. Jag har själv inte upplevt något sådant och då kan man givetvis inte en föreställa sig vad det handlar om. Men dagens politik handlar inte ett dugg om nazism eller rasism, det handlar om migrationspolitik. Det är två helt olika saker med all respekt för det Emerich Roth skriver i denna artikel. I den mån det finns idioter inom SD som är rasister eller nazister har de inget i SD att hämta och ska uteslutas.
Men samtidigt är det givetvis så att det är svårt att finna alla rötägg, och sådana finns sannolikt inom de flesta partier, och man kan tolka olika uttalanden på en massa olika sätt eller selektera så att det passar avsikten med det man vill framhävda.
Man kan fundera hur mycket man kan klistra på socialdemokraterna eller vänsterpartiet, baserat på rent rasism eller mord av oliktänkande under efterkrigstiden. Kanske Expressen borde publicera om Stalins utrensningar eller Maos kulturrevolution och hur många tiotals miljoner som mördades? Sedan är det bara att klistra detta på socialdemokrater och kommunister, samt koppla det till att minst 60.000 svenskar tvångssteriliserades, samerna blev i det närmaste utrotade då de inte passade in i det svenska folkhemmet, och var en lägre stående ras. Eller kanske den gamle svenske socialdemokratiske landsfadern Tage Erlander som införde att alla judar skulle få ett stort rött ”J”, stämplat i sina pass?

Steriliseringslagen som gällde till mitten på 70-talet. Sterilisering var i detta land regel för alla kvinnor som genomgick abort till 1975. De kvinnor som inte ville ta hand om sina barn skulle inte heller få föröka sig.

Men nu handlar det inte om att gräva i gammal historia - det tjänar föga. Ej heller handlar det ett dugg om nazism eller rasism, det handlar helt enkelt om migrationspolitik. Det handlar även om vilka som är flyktingar eller ej.

Om nu en person färdats hundratals mil, blivit smugglad till Sverige, passerat dussintalet gränser och genom hela EU, är det en flykting? Ofta ljuger man uppenbarligen även om sin ålder för att klassa som barn. Av de som kommer med båt över medelhavet uppskattar FN att mindre än 3 % är riktiga flyktingar enligt just FN:s definition. Vi kan alltså utan problem klassa minst 95 % av de som kommer till detta land som ekonomiska lycksökare borde skickas hem till sitt hemland omedelbart.

Ovanpå detta har vi tagit emot alldeles för många av denna kategori redan och regeringens alla skattehöjningar och mer eller mindre desperata åtgärder talar sitt tydliga språk. Men det räcker inte – det är allom uppenbart att den förda migrationspolitiken genererat kriminalitet och problemområden som man nu står handfallen inför. Sexualbrottsligheten och antalet rena avrättningar, bombdåd och annat inom den gängkriminella världen skjuter i höjden. Hur naiv man än må vara kan man inte komma till någon annan slutsats än att dessa problem är direkt relaterade till den förda invandringspolitiken.

Det rent patetiska är att man samtidigt tar pengar från den biståndsbudgeten som är avsedd för att hjälpa riktiga flyktingar lokalt där de finns, till att finansiera den sanslösa migrationspolitiken för de som lyckats smuggla sig hit.
Igen – det handlar inte ett dugg om rasism eller nazism; det handlar om migrationspolitik och hur man definierar vad en flykting är och vilka som är flyktingar.