tisdag 31 augusti 2010

Rent mjöl i påsen?

Vi har de senaste åren drabbats av diverse integritetskränkande lagar; FRA, IPRED, datalagringsdirektivet, fler kameror, personnummerregistren till USA, SWIFT-transaktioner till USA och EU, och det finns säkert fler.

Alla med motiveringen att ”har du bara rent mjöl i påsen behöver du inte bekymra dig.”
Nu efterlyses alltså en internationell övervakning över det svenska valet. Anledningarna är i huvudsak fyra;
1. Det är ganska uppenbart att opinionsundersökningarna manipuleras. Man vill ge bilden av att SD kommer få under 4%, och meddelandet till väljarna är då givetvis att de inte ska kasta bort sin röst på ett parti som inte kommer in i Riksdagen.
2. Pressen har det senaste halvåret lagt ”locket på” när det gäller alla åsikter som inte är politiskt korrekta. Man har raderat tusentals kommentarer och blogglänkningar trots att de inte stridit mot vare sig lagen eller de regler tidningarna stipulerat.
3. Det finns en uppenbar risk för valfusk. Eftersom alla befintliga riksdagspartier tagit avstånd från SD finns det en uppenbar risk att man kommer att påverka valet på något sätt.
4. Det finns uppenbara risker för valsabotage. Extrema vänstergrupper som t.ex. AFA, kommer sannolikt att ta bort alla valsedlar för SD om de ges möjlighet till detta.

Så på samma sätt som den enskilde medborgaren ska acceptera alla integritetskränkande lagar som införts den senaste tiden, borde alltså alla partiledarna välkomna en utländsk och oberoende granskning av det svenska valet. Det är inte integritetskränkande för någon, och slår även vakt om den demokrati man i Sverige är så stolt över och fått lära sig från småskolan gäller i detta land. Och låt oss använda samma argumentationsteknik som politikerna: ”har man bara rent mjöl i påsen…”.

”- Jag tycker att vi har en tillräckligt demokratisk tradition i Sverige för att klara oss utan valobservatörer, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.
- För den som följer det svenska valet är det alldeles uppenbart att det finns utrymme för såväl riksdagspartierna som för dem som försöker komma in i riksdagen att uttrycka sina synpunkter.” säger Reinfeldt i denna artikel.

I denna artikel i DN :
”- Det är ju inte seriöst. Vi har ett fullt demokratiskt val i Sverige, men vi vågar ta debatten mot dem som använder muslimer för att hetsa mot en hel folkgrupp. Det är jag stolt över att vi gör, säger Sahlin som stöder beslutet från TV 4.”

Jodå, Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt, det finns all anledning att ifrågasätta detta val och att kontrollera att allt går rätt till.

Det är ju fullt legalt att övervaka medborgarna och att vid anställningar kräva drogtester. Vad räds Ni? Är det så att Ni inte har rent mjöl i påsen? Den som nekar en drogtest döljer ju något, har ni månne något att dölja, t.ex. det märkliga faktum att alla negativa kommentarer om invandringspolitiken i pressen bara försvinner?

Så Ni borde ju om ni har "rent mjöl i påsen" välkomna en oberoende kommission, men i ställetsnackar ni om demokratisk tradition, och att det inte är seriöst. Det är väl vad DDR:s ledare sade åxå.

Sverige - nya DDR

Det är helt uppenbart att det från högt PK-håll skickats ut dekret om att ingenting tillåts när det gäller invandringspolitiken. Detta kan man läsa om i dessa artiklar i SvD (1 och 2) och DN.

I ledarbloggen, skriver Marin Jönnson (SvD), att det skulle vara något falskt martyrskap. Då kanske Hr. Jönsson skulle vilja skriva under på att inga kommentarer raderats i SvD som uppfyllt de stipulerade reglerna? Samt vidare berätta hur många kommentarer och länkningar man det senaste året raderat?

Jag har själv fått ett antal kommentarer raderade och blogglänkningar från artiklar har försvunnit.

När det gäller kommentarerna, har jag alltid hållit mig till de stipulerade reglerna, men trots detta raderas inläggen. Efter ett tag tröttnar man, detta då man vet att det inte är lönt att skriva något kritiserande om invandringspolitiken eftersom det ändå bara blir raderat.

Tidningarna har det publicistiska ansvaret för kommentarerna, men i ett demokratiskt land är det mycket fult att bete sig på detta vis. Man vill alltså sopa hela frågan under mattan, och enbart tillåta de kommentarer som ger en positiv bild av invandringspolitiken. Detta är mycket farligt ur demokratisynpunkt, och det handlar om ett avancerat sätt att bedriva propaganda.

Att man raderar blogglänkningar är i det närmaste ett rent lagbrott eftersom tidningarna inte har det publicistiska ansvaret, alltså är det rent felaktigt att ta bort blogglänkningar från artiklar.

PK-inställningen är att man vill att medborgarna ska enbart bekymra sig om just de frågor resp. parti valt att driva under valrörelsen.

Notera även att man numera inte tillåter några kommentarer till artiklar där SD-åsikter kan komma till tals, och så även i de två länkarna ovan. Handlar en artikel om färgen på Silvias hattar, är det dock fritt fram att kommentera. Det är bara att scanna på förstasidan på SvD och DN så syns vilka ämnen som är känsliga, då tillåts inga kommentarer.

Vidare är jag övertygad om att opinionsundersökningarna är manipulerade för att ge en bild av att SD ligger under 4%. Detta för att ge meddelandet ”Släng inte bort din röst på SD, de kommer ändå inte in i Riksdagen.”
På Facebook, finns applikationen Riksdagsvalet 2010, och där har SD 17.8% och 118 tusen personer över 18 år har röstat. Antalet röstande kan ju jämföras med antalet tillfrågade i en vanlig opinionsundersökning. Inte för att Facebook-användarna är representativa, men vi pratar fortfarande om en skillnad på drygt 14%, och 50-100 gånger fler röstande än i en vanlig opinionsundersökning.

De politiska bloggarna har instruktionerna att inte ta några som helst diskussioner om invandringspolitiken. Undertecknad har själv blivit bannad från Kent Persson (m), i Örebro för att för envetet frågat denne om invandringspolitiken.

Så det är bara att instämma med danskarna, svenska media är kontrollerade av de etablerade politiska partierna, och detta är mycket skadligt för demokratin. Denna valrörelse har alltså avslöjat att svenska politiker på riksplanet, skiljer sig knappt något från de som en gång styrde DDR.

Add: Jag såg vidare:
- Den är väldigt svår att förstå om man följder den svenska valrörelsen. Jag tycker att vi har en tillräckligt demokratisk tradition i Sverige för att klara oss utan valobservatörer, säger Reinfeldt.

- Det är ju inte seriöst. Vi har ett fullt demokratiskt val i Sverige, men vi vågar ta debatten mot dem som använder muslimer för att hetsa mot en hel folkgrupp. Det är jag stolt över att vi gör, säger Sahlin som stöder beslutet från TV 4.


Detta måste vara en ren lögn, hela massmedia agerar på exakt samma sätt, och därför finns det ingen möjlighet att detta inte är med anledning av dekret från översta partitopparna. Dessutom ljuger Sahlin; hon vägrar att debattera med SD, vilket även Reinfeldt gör.
Debatten gäller som alla vet inte någon hets eller agg mot folkgrupp, det gäller invandringspolitiken i stort.

onsdag 25 augusti 2010

Polisens prioriteringar

Jaså, nu står man handfallna? Detta är ett typiskt exempel på hur det blir när politiker får styra.
Det är nämligen så att polisen har under årtionden omorganiserats, och diverse omprioriteringar gjorts.
Slutsatsen blev att man fullständigt struntar i brott som drabbar medborgarna, emedan man fokuserar på diverse fjantiga trafikförseelser.

Detta kan i allmänhetens öron låta konstigt, men polisens jobb är att hålla ner kostnaderna för staten, landsting och kommunerna, inte skydda medborgarna från brott.

Man kan enklast förklara det så här; varje invalidiserad i samhället kostar samhället enorma kostnader. Alltså gäller det att se till att så få skadas i trafiken som möjligt. Hastighetsövervakning, plåtpoliser, nykterhetskontroller, bilbältes, däcksmönsterdjups-kontroller m.m. är svaret. Man har något klurigt poängsystem man jobbar efter. Alltså har vi ett rent förbyggande arbete, där ingen skadats och egentligen inget hänt, men den som råkas köra några kilometer för fort och ha druckit en pilsner straffas på samma nivå som en mördare. Det är ju i förebyggande syfte för att spara pengar till staten/samhälle/kommunerna, och då måste det vara riktigt avskräckande straff.

Givetvis måste man lägga lite resurser på våldsbrott, men inte mer än vad nöden kräver för att upprätthålla bilden att man är till för att skydda medborgarna.

Om det däremot de facto inträffat ett brott, men kostnaderna inte berör samhället, utan kommer täckas av privatpersonen eller dennes försäkringar, gör polisen inte ett dyft. Som en följd av detta vet alla att det inte är mödan värt att rapportera mindre brott, om det inte försäkringsbolaget är inblandat och skadan är mer kostsam än självrisken. ”Mörkertalet” stiger givetvis med denna vetskap hos medborgarna. Brott lönar sig inte att ens rapportera.

För att summera; hur många fälls varje år för diverse trafikförseelser, och vad är straffen? Hur många fälls för brott som stöld, inbrott, bilstöld el. dyl. som inte kostar samhället ett öre?

I det aktuella fallet, beträffande inbrotten i Västerort kan bara konstateras att polisen inte kommer att ens utreda, eller lägga ner mer än lite byråkrati på problemet. Bekymmersamt, oroväckande o.s.v. är ju lätt att säga och kostar inget.

Så; två frågor till polisen. Fråga 1: Vad är uppklarningsprocenten på bostads, villainbrott, bilstölder hur många fällande domar finns på kravallerna i miljonprojektsområdena? Fråga 2:

Hur många fälls för trafikbrott varje år, utan att någon eller någon skadats?
För länge sedan hade man en reklam kampanj från polisen; ”Polisen – samhällets skyddsombud.”
Det är kanske dags för en ny kampanj: ”Polisen – myndigheternas pengasparare.”

Intet ont om den enskilde polismannen/kvinnan dock. Hon/han lyder order.

måndag 23 augusti 2010

Tryckfrihet?

Du som läser detta ska veta att SvD raderar alla länkar de inte anser passande. Svensk tryckfrihet eller PK-media?

Jag länkade denna artikel, till ett inlägg i min blogg (länk). Men denna länkning raderades av SvD, trots att tidningen inte har publicistiskt ansvar för min blogg, och vi har tryckfrihet i Sverige.

Nu är det bara en tidsfråga innan denna länk tas bort från SvDs lista över länkningar i artikeln.

Flyktingar viktigare

Det är bara att tacka regeringen för detta problem, och att den prioriterar mottagning av ”flyktingar”, och deras anhöriga, i stället för att se till att svenska studenter ska få någonstans att bo.

Vi pratar alltså om totalt ca 100.000 per år som kommer till detta land och behöver då bostad, givetvis kommer inte alla till studentstäder men partipiskan viner över dessa städer/kommuner åxå.

Det är alltså viktigare att plocka hit outbildade personer som inte kan ett ord svenska och kommer hit av enbart ekonomiska skäl, samt deras anhöriga, än att se till att de svenska medborgare som kommit in på universiteten bereds boende. Varje s.k. ensamkommande ersätts dessutom av staten till kommunerna med minst 1.2miljoner per "barn" och år.

Nu är inte den rödgröna oppositionen ett dyft bättre, de står bakom samma minst sagt generösa flyktingpolitik som regeringen bedriver.
denna länk är en liten film från SVT om hur boendet ordnats för ett ”stackars ensamkommande flyktingbarn” i Fagersta. Så ska ett studentboende se ut, eller hur?

I artikeln nämns Stockholm som varande extra problematiskt att ordna studentboende i. Samtidigt avser alltså Stockholms kommun att ta emot fler s.k. ensamkommande flyktingbarn, 1000st., som man kan läsa i denna artikel. Grattis studenter!

söndag 22 augusti 2010

Överraskning?

Intressant artikel (länk). Jag har, som tidigare påtalats ifrågasatt riktigheten och korrektheten i alla opinionsundersökningar. Därför vore det trevligt med en kommentar av Prof. Holmberg om följande dagsfärska bild från Facebook:

Ännu en PK-undersökning

Jaha, ännu en PK-undersökning (SvD och DN).
Som tidigare med meddelandet: ”Släng inte bort din röst på SD, de kommer att få under 4%. Rösta på det block du finner bäst i stället.”
Och man ger samtidigt en bild av att det är kräftgång mellan de olika blocken för att ge samma meddelande till läsarna, vilket man kan läsa i denna artikel. SD har dessutom i princip haft en nedåtgående trend det senaste halvåret.

Man garderar sig alltid dock med att skriva att alla förändringar är inom ”felmarginalen” samt att ange en stor del ”osäkra” väljare. Man går alltså allt som står i sin makt för att marginalisera SD, och hindra folk från att rösta på dem. Jag finner detta som ett mycket flagrant brott mot både tryckfriheten, som sannolikt styrs via politikerna genom det s.k. presstödet, och Public Service som bara är PK-politikernas språkrör.

De vanliga opinionsundersökningarna brukar göras på olika sätt, men vanligtvis med 1000-2000 personer. På Facebook ligger en applikation där folk kan rösta, och till skrivandes stund har 103.000 röstberättigade röstat. Vi pratar alltså om 50 till 100 gånger fler än vad som normalt deltar i en av de officiella undersökningarna. Där har SD drygt 18.1% av rösterna. Om vi nu jämför med Sifoundersökningen, där SD får 3.7%, är skillnaden alltså 14.4%.

Det är givetvis möjligt för de som vill påverka FB-omröstningen att gå in och skapa olika identiteter för att påverka resultat, men den möjligheten har alla, och dessutom skulle man i så fall behöva skapa 10.000-tals identiteter för att få en större påverkan. Föga sannolikt. Vidare kan man givetvis påtala att FB-användare inte är något snitt av befolkningen. Det är en riktig iakttagelse, men hur skillnaderna förhåller sig är det ganska svårt att uttala sig om.
Så faktum kvarstår – en skillnad på 14.4% mellan Sifo och Facebook.

Det står för mig ganska klart att dessa opinionsundersökningar är justerade och tillrättalagda för att ge den bild man vill av politiken och vilka partier man må rösta på.
Samtidigt kan vi se att media generellt inte rapporterar några som helst problem med invandring, eller som de så vackert heter ”integration”.

Igår kväll, kunde man i Politiskt inkorrekt (PI), läsa att någon skjutit med automatvapen på Rasmusgatan i Malmö (länk). Givetvis inte ljud om detta i pressen. Ej heller rapporteras ett ljud om skadegörelse på t.ex. SD-valstugor, eller angrepp på SD-politiker. Ingen brottslighet som på något sätt kan knytas till invandrare må nämnas. Är det däremot en svensk som begått ett brott ska detta basuneras ut med namn, bostadsort och ålder. Radering av kommentarer samt borttagning av länkar hör även till standard i dagens Sverige med yttrandefrihet och tryckfrihet i tidningarna.
SD finns helt enkelt inte i media. Det enda media rapporterar är om någon SD-politiker hoppat av, eller andra saker som kan påverka SD menligt. Det är förstasidesnyheter.

Och som alla säkert har lagt märke till, frågor som har med invandring, de problem samt kostnader härför är tabubelagda, både som debattämnen och må ej heller nämnas i media. PK-partierna har valt de ämnen som må diskuteras före valet, och det ska du lille medborgare fatta, t.ex. ”jobblinjen” kontra ”bidragslinjen” och lite annat omsorgsfullt selekterat. Givetvis vägrar man att ta debatter med SD för att man vet hur illa det är. Huvudet i sanden som en struts alltså. Problem man ställt till, inte gör ett skit åt, samt fortsätter på samma sätt är det bara bäst att inte låtsas om.

Jag är ganska övertygad om att valnatten kommer att innehålla en rätt stor överraskning för PK-partierna, och det är rätt åt dem. Det faktum att de (ännu) ej kan kontrollera informationen på internet kommer att bli deras baneman.

onsdag 18 augusti 2010

Demokrati och yttrandefrihet

Men vad nu (länk och länk)? Har inte tjänstemän rätt att ha en åsikt och yttra den på sin blogg? Är alla statsanställda belagda med munkavle och förbjudna att skriva sina åsikter på privat tid?

Vad är det för demokrati? Alla har väl rätt att ha åsikter och uttrycka dem, annars har vi ingen yttrandefrihet/tryckfrihet vilket är två av de viktigaste fundamenten i en demokrati.
Så länge personen inte släpper ut konfidentiell information, eller pratar illa om sin arbetsgivare eller kollegor, finns ingen som helst anledning till rubriker eller kritik.

Men det är klart Sabuni, har inte riktigt pejling på vad demokrati är. Folkomröstningen i Schweiz var ju inte demokrati enligt henne, utan något populistiskt. Folket förstod inte sitt eget bästa - men det gör politikerna här i Sverige för oss, därför behövs inga folkomröstningar.


Dessutom har tjänstemannen helt rätt i sakfrågan. Skillnaden mellan politiska åsikter, d.v.s. att ha en tro på en politisk åsikt, eller en tro på en religion är hårfin. Det finns alltså en massa militanta islamister och islamister som utför terrordåd enligt sin tolkning av islam.
Varje gång får vi höra att deras tolkning är felaktig, och att islam inte stöder sådana handlingar. Men var är de moderata krafterna inom islam, som i så fall borde sätta stopp för de militanta terroristerna? Nähä, de finns inte. Ingen gör ett skit i praktiken, men bara ”tar avstånd” lite i förbifarten för att inte vara delaktig.

Men i och med att man inte gör något i praktiken är man delaktig eller medskyldig, det gäller inom alla lagstiftning. Som någon skrev; Alla muslimer är inte terrorister, men alla terrorister är muslimer.

Det enda alla muslimer reagerar emot är några teckningar av Muhammed med en bomb på skallen, eller en rondellhund. Då minsann reser sig alla islamister som en, och hotar med egna straff som dessutom strider mot ländernas lagstiftning i de länder de publicerats.

lördag 14 augusti 2010

Var är helikoptrarna Tolgfors?

I flera år har det lilla fragment som idag kallas Sveriges försvar väntat på några ynkliga helikoptrar. Ska det vara så förbannat svårt att skrapa fram några? Vi har alltså ett skriande behov av helikoptrar både i Afghanistan och beträffande insatsen mot Somaliska pirater.

Jag citerar: ”Samma dag reagerade försvarsminister Sten Tolgfors: ”Det är regeringens linje att pågående insatser ska prioriteras, givet att behovet finns”, sade han och gav försvarsledningen order att se över saken igen: ”Går det ska det göras”.”

Man kan summera det som mera tomt prat, och lögner. Det går, och hade gått, men den totalt inkompetenta försvarsministern snackar bara skit, för att komma undan. Det är pengar det handlar om, och inget annat.

Hela försvarsbudgeten ligger på drygt 40 miljarder. Invandringen kostar tiotals miljarder, socialbidrag till romerna kostar 12.5 miljarder, de ensamkommande flyktingbarnen ca 5 miljarder, ”integrationen” kostar 4-5 miljarder, o.s.v.

”Går det så ska det göras”, är en ren lögn. Släng ut ”tomhylsan” och installera någon mer kompetent omedelbart, förslagsvis Stellan Bojerud.

Lögner och PK

Jaha, här har vi en tydlig skillnad mellan verkligheten och PK. DN har uppenbarligen lyssnat på de instruktioner man fått från ovan, och då gäller att SD ska inte nämnas eller diskuteras, och ska inte vara ett alternativ i valet. Man ska alltså inte låtsas om deras existens utan ge skenet av att valet är en kamp mellan blocken. Det var ju ett effektivt sätt att få bort Ny Demokrati tidigare, och idag vill man alltså hindra SD att komma in med samma taktik.

Men nu är det ju så att de allra flesta opinionsundersökningarna har SD kommit över 4% och är därför ett av de alternativ som mycket sannolikt kommer att påverka framtidens politik. Detta låtsas DN inte om, och i artikeln snackas det bara om befintliga Riksdagspartier och av dessa kan man köra någon fjantig test för att se vilket av dessa man ligger närmast med sina egna åsikter.

För det första har jag stora misstankar om att de officiella undersökningar som omfattar vanligtvis drygt 1000 personer är justerade till att visa ett minimum för SD, och detta har jag skrivit om tidigare. För det andra och som kan ses bland kommentarerna är SD ett mycket realistiskt alternativ, detta kan man även se om man som jag är aktiv på Internet.

Men det är som sagt en fasa för sjuklövern om SD skulle komma in i Riksdagen och bli ett vågmästarparti. Följaktligen är knepet från PK-media, i detta fallet DN, att låtsas som de inte finns.

Sjuklöverpartierna har alltså gjort helt om från vad som gällde för knappt ett år sedan. Då gick man ut och sa att man skulle ”ta debatten” med SD, vilket två partiledare även gjorde, Mona Sahlin och Maud Olofsson (finns på Youtube). Därvidlag bet de sig ordentligt i tungan och kröp tillbaka. Sedan kom Vellinge, och efter denna incident beslöt man att totalt lägga locket på, och det gäller än. Det är alltså efter dessa instruktioner DN agerar, allt som kan vara negativt emot den invandringspolitik som förs må ej publiceras, däremot acceptanssvammel gällande invandrare och invandring.
Ett typexempel hittar vi på DN:s förstasida ”Tre muslimska kvinnor på Västbanken berättar om sin Ramadan” (länk), och en liten omröstning där väljarna kan svara på frågan ”Ska du fasta under Ramadan?”. Vad är det för fråga i Sverige? Det är ren acceptanspropaganda för att få en bild av att det är svenskt att fira Ramadan.

För någon dag sedan var det även en artikel i DN om att antalet våldtäkter ökat med 25%, vilket man kopplade till det fina vädret. När sedan bloggarna påvisade koppling mellan invandringen och våldtäkter, raderades länkarna, och sedan försvann hela artikeln.

OK, som nämnts omfattar en normal opinionsundersökning drygt 1000 personer. Men nu är det ju så att Facebook har en applikation som heter ”Riksdagsvalet 2010”, och där har hittills 94.000 personer över 18år röstat. Observera att vi pratar om ca 90 gånger fler personer än en vanlig opinionsundersökning. Sverigedemokraterna är där tredje största parti med 18% av rösterna. Huruvida Facebook-användarna är representativa kan man låta vara osagt, men vi pratar alltså om 18%, inte 4% som opinionsundersökningarna visar vanligtvis.

Så visst kommer det bli ett parti som får ett lyft! Men det blir nog inte något av de som DN, med sin PK-inställning räknar med i denna artikel.

torsdag 12 augusti 2010

Snart guld!

Snart når vi förstaplatsen i antalet våldtäkter! Leshoto kan ta sig i häcken, som man kan läsa här, och här. Vi var ju nyligen god tvåa efter Leshoto i världsstatistiken på antalet våldtäkter per 1000 invånare.

Med lite fint väder och en intet sinande ström av kulturberikare, "ensamkommande flyktingbarn" med flera, kommer vi på förstaplatsen snart.

Tack så mycket svenska politiker! Det uppskattas sannolikt av svenska kvinnor.

Add:
I Norge ljuger man inte som här i Sverige, här har Ni en video att grunna på; http://www.youtube.com/watch?v=CaAjUA2DJ9c

Schlingmann blir Schlangmann

Det är skönt att det finns personer och ger termen "politikerförakt" ett ansikte. Schlingmann är en sådan politiker, vilket man kan läsa om i denna artikel. Kännetecknande är att de bara pratar en massa vag smörja om visioner, framtidsplaner, inriktningar o.s.v.

Schlingmann tar dessutom ytterligare två kliv, för det första försöker han skapa en tillit för sig och moderaterna, för det andra menar han att medborgarna är idioter och förstår inte sitt eget bästa utan ska ge ”in blanco” mandat till politikerna att styra som de finner bäst. För att leka med hans namn finner jag namnet ”Schlangmann” mer passade, alltså ormman på tyska.

Han visar alltså ett häpnadsväckande förakt för de personer som går till valurnorna, och tror inte de har någon som helt hjärnkapacitet. Vidare har han tydligen missförstått vad en demokrati är. Han tror uppenbarligen att politikernas mandat och ett politiskt parti inte behöver företräda sina väljare.

Man kan alltså gå till val på vissa frågor och löften, men sedan när valet är klart är det upp till personer som Schlingmann att bestämma vad som ska göras. ”Tro på oss lille och dumme medborgare, vi vet ditt bästa.”, är det tydligen som gäller.

Vad värre är Schlingmann handlar på detta viset åxå, om det är förenligt med grundlagen eller inte struntar han i bara han och de ”nya” moderaterna får som riksdagspolitikerna vill.
Ett typexempel på detta är hans agerande i Vellingehistorien, som stred både mot de folkvalda politikerna i Vellinges självbestämmande över sin kommun och emot Sveriges grundlag.

”Med detta lämnar vi också slutligen föreställningen att ett politiskt partis enda uppgift är att företräda sina väljare.” säger Schlingmann.

Bäste Hr. Schlingmann, med den inställningen och föraktande för väljarna, ser jag ingen annan råd än att gå över till i så stor del som möjligt beslutande och direkta folkomröstningar såsom i Schweiz, eftersom de folkvalda inte fattar att de enbart är medborgarnas förlängda arm. Det är demokrati, inte din tolkning.

Sedan och som i alla politiska utspel är det lite trams om ”locka kvinnor”, ”personer med invandrarbakgrund”, ”jämnare könsfördelning” och annat populistiskt trams.
Tack! Sådant trams kan vi vara utan! Rätt person på rätt plats inte någon inkvoterad mupp som inte klarar av jobbet men har invandrarbakgrund mörkhyad och är homosexuell, sjubarnsmor från Rinkeby. Tack! Handlar det om att styra ett land eller vad?

Att Ni lyssnar på medborgarna är dessutom en ren lögn. Välkommen till verkligheten! Hur ser det ut i miljonprojektsområdena? Vad gör ni för att rusta upp försvaret? Vad gör Ni åt smugglingen av s.k. ensamkommade flyktingbarn som de facto är gruppsmugglade muslimska ankarmän?

Jag hoppas att detta valutslag ger Er en ordentlig läxa, och efterföljande desperation över att Era försök att manipulera medborgarna inte fungerar mer.

Jag kommer rösta på SD, och är stolt för detta. Politiker som Schlingmann får mig illamående.

Låt Integrationdepartementet betala

Jaha, 10 miljoner. Men det går ju på försäkringar, som man kan läsa i denna artikel, alltså behöver inte staten betala och då är det väl gratis. Men pengarna kommer någonstans ifrån.

Försäkringsbolag är vinstdrivande verksamheter, och detta och alla andra bränder i liknande områden, resulterar i högre premier för alla försäkringstagare. Detsamma gäller för de som får sina bilar uppeldade i dessa områden. Varför ska medborgarna drabbas av något de inte är skuld till, förutom att valt huvudlösa politiker?

Låt Integrationsdepartementet bära samtliga dessa kostnader så medborgarna kan se vad det verkligen kostar, i st. f. att påstå att kostnaderna täcks av ”försäkringar”.
Nu är det dessutom så att detta år avsatts 3.75 miljarder för just integration. Så detta är ett typexempel på en kostnad som borde tas av Integrationsdepartementet. Det är typexempel på en kostnad för misslyckad integration.

Tror någon att det kommer bli fällande domar och skadeståndskrav på de som eldade upp ”Rinkebyakademien”? Knappast, men det ser ju bra ut för galleriet och är PK att påstå att man har folk anhållna som misstänkta.

Hur många har hittills lagförts för branden i Södertälje, och vad kostade den?

onsdag 11 augusti 2010

Fel logga!

Men det är ju fel logga Alliansen har i denna artikel. Så här ser originalet ut:tisdag 10 augusti 2010

Äntligen!

Kan ingen äntligen köra kniven i Public Service (länk)? Det enda och sista argumentet att PS skulle vara fritt från reklam rasade i och med Lex Carola, nu ska man precis som i alla andra kanaler tillåta reklam. Tyvärr borde man tillåtit det för sådär 40 år sedan, men PS- har ju genom sin funktion att indoktrinera medborgarna fyllt en politisk funktion.
Den som inte tror att så är, och har varit fallet rekommenderas att läsa det som står skrivet på denna länk. Texten är 18 år gammal, men ändock aktuell beträffande PS.

Public Service har de senaste 40 åren endast haft en funktion, och det har varit att sprida PK-åsikter och PK-propaganda.

Det är sedan länge genomskådat, och PS kan ta sin Tackfilm, radiotjänst i Kiruna, och alla andra dumheter, som att Ni är det enda mediaföretag i hela världen som tillhandahåller objektiv information och fakta.

Så Ni PS-kramare; leta upp någon lämplig kavitet under bältet och köra upp en TV eller en kanalväljare därstädes. Välj kavitet själva – året är 2010 inte 1963.

Halalslakt då Ohly?

Ohly är bara för mycket, som man kan läsa om i denna artikel.
Så han kräver jordbruksministerns avgång för att han inte kollat upp hur några sketna minkar har det?
Vi har alltså massinvandring till detta land, kravaller, bränder, områden som polisen inte törs patrullera i, mord i form av rena avrättningar, ett försvar som är skit, och en hel del andra riktigt allvarliga saker.

Så då bekymrar sig Ohly om några minkar? Dessutom är det väl för faen inte Erlandssons sak att kolla sådana saker? Han har väl förhoppningsvis viktigare saker att göra och måste lita på att de under honom gör sitt jobb. Så det finns väl några inom jordbruksdepartementet som skulle följt upp detta, men det är väl ingen anledning att kräva ministerns avgång.
Ett rent billigt valutspel. Vill Ohly se hur man plågar djur till döds kan han ju titta på denna video.
Men att stöta sig med en halv miljon muslimer går ju inte i en valrörelse, eller hur Ohly?

måndag 9 augusti 2010

Av sig, på sig och kring sig

Vissa har liten låda. Uppenbarligen är Wiehe en av dem, vilket man kan läsa i denna artikel.

Saken har en mycket enkel förklaring; det är nämligen så att Linus Bylund, råkade komma av sig, då han råkade ha glömt texten, och klämde bara in några påhittade meningar för att kunna fortsätta. Efter misstagen kom Bylund på sig igen och fortsatte med de delar av texten han kom ihåg.

Är det olagligt för en trubadur att glömma en text, men försöka göra det bästa av situationen?

En annan artist vid namn Povel Ramel, brukade ibland komma av sig rätt frekvent, och sedan komma på sig igen som av en ren händelse. Märkligt nog var ”av sig”-delarna mycket roligare och bättre än ”på sig”-delarna. Det gäller ju att vara lite kring sig, i synnerhet när man kommer av sig.

söndag 8 augusti 2010

Ett spel för galleriet.

Nu har vi alltså en massa kriminella ligor i Sverige, som en följd av den invandringspolitik som förts och förs, samt den bostadssegregation man skapat och bristande integrationspolitik.

Integrationspolitiken är i o.f.s. ett eget kapitel, och man spenderar idag, 2010, 4.375 miljarder på just integration, vilket uppenbarligen ger föga resultat, eftersom vi ser kravaller, upplopp, våldtäkter, bostadsinbrott, bilbränder, stenkastning, gängbråk och gängmord.

Nu har det alltså, hänt att två personer brutalt mördades i Södertälje. Ren avrättning, enligt de uppgifter jag sett. Såvitt jag vet, har man inte gripit några misstänkta gärningsmän.
Justitieministern kommer då med ”vapenamnesti” som ett rent spel för galleriet för att ge skenet att hon gör något, vilket man kan läsa om i denna artikel.

Givetvis är polisen positiv, eftersom man får in ett antal licensbelagda vapen som finns olagligt i landet, konstigt vore annat.

Men som ett drag för att få ner gängmord och vapen som används av gäng är det ett rent slag i luften.
Tror någon att dessa ligor först betalar för att skaffa vapen, och sedan springer och lämnar in dem på närmaste polisstation för att det råder ”vapenamnesti”? Knappast. De vapen som är i omlopp i dessa kretsar lämnar man inte ifrån sig, det är vapen man anser sig behöva för den illegala verksamhet man bedriver, utpressning, mord, hot, o.s.v.

Javisst får man in vapen vid en ”vapenamnesti”, men det är inte de vapen dessa kriminella har. Det är kanske gamla hittade hagelbössor i förråd och vindar, mynningsladdare, salongsgevär, jaktgevär, trimmade luftgevär, ”muskedunder” o. dyl. Alltså varken de vapentyper de kriminella använder sig av eller vapen av modernt snitt.

Tittar man på högen på bilden i artikeln, ser man att det inte finns ett enda vapen som skulle vara av intresse för den verksamhet kriminella ligor bedriver. Hade det varit moderna pistoler, revolvrar, eller automatvapen hade det varit en annan sak, men det rör det sig inte om.

Justitieministern gör alltså ett slag i luften i ren desperation över att varken integrationspolitiken fungerar, samt att man står handlingsförlamad och chanslös mot dessa ligor och varken kan stävja dem, deras verksamhet, eller ens ta fast mördare.

Grunden till allt detta är dels den totalt sanslösa invandringspolitik som bedrivits och bedrivs, i kombination med det enda regeringen och alla politiska partier ägnar sig åt, ett spel för galleriet, och prata om integrationsproblematik och utanförskap.

Dessa ligor är inte intresserade av varken vapenamnesti, eller vill bli integrerade. Sannolikt tjänar de bra på den kriminella verksamhet de bedriver, lever i största välmåga, kommer fortsätta med sin verksamhet och sannolikt utvidga den vidare om inte krafttag tas. Detta i första hand både mot ligorna, men även vad beträffar invandringens volym, invandrares bakgrund, och segregationen rent generellt.

lördag 7 augusti 2010

Getingar i huset?

Ok, jag hörde hela Åkessons tal, men på nätet, vilket man kan läsa om i denna artikel. Saken är den att han har helt rätt. Feministerna på vänstersidan, alltså (s), (mp), (Fi)och (v), skriker om jämlikhet, jämställdhet, kvoteringar och annat. Samtidigt vurmar dessa partier för helt obegränsad invandring av alla som vill komma till detta land.

Kostnader därför och annat skiter man helt i. Ja, vi pratar om tiotals miljarder varje år. För den som inte förstår dessa astronomiska siffror, vilket inkluderar även mig, kostar hela svenska försvaret drygt 40 miljarder årligen (som referens). Kostnaden för att ha romer i landet ligger på 12.5 miljarder.

Men nu är problemet att de som kommer till detta land har en helt annan kvinnosyn än vad som är gångbart här. Det är ungefär som att ha getingar i huset. Alla getingar kommer inte stickas, men antalet getingar i huset är direkt proportionellt mot risken att få ett getingstick. Alltså, plockar man in tiotusentals personer från NEMA-länderna med en fundamentalt annan kvinnosyn, ökar risken för våldtäkter direkt proportionellt med antalet manliga personer man har.
Det är precis vad BRÅ och Jimmie Åkesson pratar om. Men därmed inte sagt att alla från dessa länder är potentiella våldtäktsmän, detta är mycket viktigt att förstå. Men det är bara att titta på denna video för att få en bild på överrepresentationen. Eller varför inte denna video
om kriminalitet i Norge rent generellt?

Hur länge ska PK-folket kunna mörka vad som händer? Hur vårt land drabbas av gängkriminalitet, upplopp, kravaller, organiserade inbrottsligor, bränder och våldtäkter utan att någon reagerar?

Var är feministerna som samtidigt förespråkar invandring av samma snitt vi har idag, förnekar kopplingen med invandrare från NEMA-länderna, och överrepresentationen i våldtäkter just från dessa länder? Eller är det viktigare att snacka om kvoteringar, snacka om genusvetenskap i skolorna, än att på alla sätt förebygga våldtäkter bland feministerna för att inte stöta sig med PK-folket?
Eller kanske feministerna har något bra svar på varför Sverige ligger tvåa på i våldtäkts-VM efter Leshoto?

När svenskar blir lidande av partipiskan

Moderaternas partisekreterare Schlingmann, har som känt sedan Vellinge, tvingat ut de s.k. ensamkommande flyktingbarnen i kommunerna. Allt under devisen ”nu är ni solidariska efter bästa förmåga, annars tvingar vi er med en lagändring”.
Ett flagrant brott mot konstitutionen på minsta två sätt. För det första har kommunerna självbestämmande och riksdagspolitiker må inte hota kommunalpolitiker att fatta vissa beslut. För det andra är det Sveriges Riksdag som beslutar om lagändringar inte partier eller partisekreterare. Incidenten togs inte ens upp i KU, eftersom KU är politiskt sammansatt, och alla vet ju hur eniga riksdagspartierna är om invandringspolitiken. Att detta var ett brott mot konstitutionen fick man alltså se mellan fingrarna med.

Men i fredagens Upsala Nya Tidning (UNT) gick att läsa att kommunen just öppnat ett nytt utslussboende för ensamkommande flyktingbarn, och vidare att man i Uppsala tar emot näst flest ensamkommande flyktingbarn efter Stockholm. På denna länk kan man även se att Uppsala kommun lovat Migrationsverket att ta emot 542 flyktingar totalt.
I lördagens UNT, är sedan en artikel med rubriken ”Uppsala har 8 800 bostäder för lite” .
Det behövs alltså inte mycket logik för att se kopplingen att Uppsala kommun tycker det är viktigare att ta emot och ordna boende för s.k. ensamkommande flyktingbarn, vilket i själva verket är hitsmugglade ekonomiska lycksökare från NEMA, än att lösa bostadsbristen för de egna invånarna eller de som vill studera vid Uppsala universitet. Dessutom vet man att de s.k. ensamkommande flyktingbarnen ”hittar” anhöriga, som av en ren händelse kort efter att PUT beviljats. Detta lär inte heller förbättra bostadsbristen i Uppsala.

Samma historia är det i Stockholm, och i denna artikel kan man läsa att det saknas 73.000 bostäder och situationen förvärras varje år. Men för en tid sedan kunde man i denna artikel ”Stockholm välkomnar flyktingbarn”. Stockholm kunde då stolt presentera att man skulle ordna 340 platser till dessa s.k. ensamkommande flyktingbarn. Samma historia är det uppenbarligen i Skåne, vilket man kan läsa i denna artikel, samtidigt som man i Skåne tecknat avtal med Migrationsverket (se länk ovan), om att ta emot 845 flyktingar.

Sedan var det ju det här med arbetslöshet. Enligt Ekonomifakta/SCB på denna länk, kan man se att arbetslösheten är upp rekordnivåer, för närvarande 9.1%. Vad man kan fråga sig är att om det är klokt att under rådande bostadsbrist och arbetslöshet, tillåta vanligtvis lågutbildade, hitsmugglade personer som till ca 95% inte uppfyller kraven på att vara flykting, enligt FN:s definition, samt tillåta den anhöriginvandring som följer. Det borde för var och en vara uppenbart att detta bara förvärrar både situationen på arbetsmarknaden samt bostadsbristen. Totalt räknar man alltså med att ca 100.000 kommer till detta land under 2010, vilket man kan se på denna länk.

Snacka om dubbelmoral, eller är det kanske rasism? De s.k. ensamkommande flyktingbarnen och deras anhöriga samt andra som flyttar till detta land är viktigare att hjälpa än de egna invånarna…det verkar ju faktiskt så om man analyserar samtliga riksdagspartiers handlande.

fredag 6 augusti 2010

Jorden är platt!

Om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger blir det en sanning. Är det sedan förtroendevalda politiker som tjatar om samma lögn om och om igen, måste det ju vara sanning.

De som inte håller med, och har invändningar vägrar man prata med. Inte ens diskuterbart - idioter.

Låt oss säga att jag påstår att jorden är platt. Det kan ju vem som helst se. Varenda gång jag hamnar i en talarstol påstår jag det, och alla andra jag både övertygat och instruerat att säga samma sak. De som vågar påstå att jorden är rund, vägrar jag prata med, eller ta debatt med, och kallar dem ”rundidioter”, som inte fattar ett dugg. Jag skapar även plattklubben (PK) för att ha en gemensam bas för alla med samma åsikt som jag, att jorden är platt.

”Rundidioterna” presenterar sedan ett antal bevis på att jorden är rund, i form av att man har satellitfotografier, jordenruntresor m.m. Detta avfärdas enkelt med att alla kan ju se att fotografierna är ju platta som jorden, och de som åkt runt jorden har bara gjort en cirkel på den platta jorden.

Massmedia instrueras om att under inga förhållanden uttala sig om saker som kan visa att jorden är rund, och alla som artiklar som hävdar något i den riktningen refuseras, alla kommentarer som skickas in till tidningarna med minsta antydan om att jorden är rund raderas. Rundidioterna klassas som just idioter, och gärna som lågutbildade idioter som inte fattar ett dyft.

Skulle någon rundidiot byta sida till PK, är det läge för stora rubriker.

På internet är det samma sak, PK, plattklubben, skapar websiter med ”bevis” och rent nonsens samt givetvis med en massa smutskastning på rundidioterna. Inga argument eller diskussioner som indikerar att jorden inte skulle vara platt raderas. Att alla andra länder i hela Europa kommit till slutsatsen att jorden är rund, struntar man blankt i, man vet ju att jorden är platt och vidhåller det.

Nu är det givetvis inte gratis att hävda att jorden är platt, det kostar några tiotals miljarder per år i uteblivna exportinkomster, då man inte tillåter export mer än 100mil utanför rikets gränser, eftersom det finns risk att ”falla över kanten”. Givetvis verkar det menligt även inom landet, och ingen högteknologi kan importeras, och hela landet riskerar att halka efter utvecklingsmässigt, med enorma konsekvenser framgent för Sverige som land.
Men det är kostnader och problem man får ta för övertygelsen att jorden är platt. Man har givetvis ministrar och departement som, bekostade av medborgarna, jobbar med olika problem orsakade av platteorin som infördes för ca 35 år sedan. Men ståndaktigt, och förnekande verkligheten håller man fast vid platteorin, trots att alla vet att verkligheten är en annan.


Käre läsare, alla liknelser med svensk invandringspolitik och vad PK-partierna gör för att hindra SD att framföra de fakta som finns om invandringspolitiken och dess kostnader….är helt avsiktlig. Givetvis även beträffande plattklubben och PK. Smutskastningen och de rena lögnerna vet inga gränser, det är ju val snart. Platt eller rund? Du bestämmer vid valurnan.

onsdag 4 augusti 2010

Hur man ljuger med statistik

I denna artikel kan man läsa att det inte finns något burkaproblem i skolan.

Här har vi ett typexempel på påverkande journalistik. Hela artikeln går ut på att det inte finns några rapporter eller problem vad beträffar spökplumpenklädsel, så varför ska sådan förbjudas om det inte är något problem?
Man har snokat i allehanda register om kan konstatera att det inte finns några problem.

Men det är inte konstigt alls - varenda svensk fattar varför det är på detta sättet, om man har fler hjärnceller än en gurka. Det är givetvis så att ingen skulle i detta land drömma om att rapportera sådana problem. Här gäller multikultiflum med acceptans. Så tror faen att ingen rapporterar något - den som gör detta blir ju stämplad som rasist, agg mot folkgrupp, eller islamhatare omedelbart, med dryga böter. Tack DO!

Så att leta i databaser över sådana incidenter är givetvis ingen idé. Slutsatsen är då att det inte finns några problem. Strålande journalistik.

Förbjud burka/niqab.

”Det kränker integriteten” säger Margareta Pålsson, och (m) skulle aldrig drömma om ett sådant förbud för burka/niqab. Det kan man läsa i denna artikel.

Men nu är det så att landet heter Sverige. Vårt samhälle är inte baserat på islam och de regler som gäller denna religion. För det första gäller det kvinnosynen. I detta land har man länge propagerat för jämställdhet, ofta in absurdum, med larviga kvoteringar, till en nivå som visat sig vara direkt olagliga.

Det är ju tydligen så att det är de muslimska männen som kräver att kvinnorna ska vandra runt som sopsäckar med titthål, och det ska tydligen accepteras eftersom det är religion. Men såvitt jag förstår, står det ingenstans i koranen att kvinnor ska klä sig på detta vis, alltså är männens krav helt ogrundade, och bara en form av kvinnoförtryck. Landet heter fortfarande Sverige, och det handlar precis i motsats till var de moderata politikerna inte alls om ”fritt klädval”, och någon form av frihet, utan precis tvärtom, om rent förtryck av kvinnor. Kanske något för feministerna Ohly och Schyman att nappa på…?

Sedan har vi ett land som heter Sverige. I detta land har alla och i alla tider visat sina ansikten. Den som inte gjort så har antingen varit bödel, rånare eller avsiktligen velat dölja sin identitet i t.ex. kravaller. Alltså, tillhör det inte vår kultur att dölja sitt ansikte. De personer med de skummaste avsikter har man till och med i barntidningar kunnat se med masker som Björnligan och Spökplumpen (underbar likhet med niqab och burka…). Man döljer inte sitt ansikte i Sverige, så är det, och har alltid varit.

Sedan har vi ett antal saker som gör att det är mycket försvårande att vara maskerad. Hur ska en sopsäck med titthål kunna fungera i Sverige? Personen kan ju aldrig styrka sin identitet, varken på banker, posten, vid kortköp, eller vid poliskontroller. Det sistnämnda är även en koppling till bilkörning. Ska man tillåta klädsel som avsiktligt skymmer förarens sikt? Om så är fallet, vem tar på sig ansvaret om en burkadam kör ihjäl ett barn p.g.a. sin klädsel? Nähä, kvinnor kanske ska förbjudas att köra bil av sina muslimska män, eller? Vilken jämställdhet…

Och hur ska det fungera i skolorna? Vem vet om det är A eller B (hennes syster), som utför ett skriftligt prov?
Sedan har vi ju försvaret, ska burka/niqab-kvinnor som söker till detta nekas p.g.a. sin klädsel, eller ska man ta fram en speciell uniform med små titthål för att undvika diskriminering? Det finns säkerligen dussintals andra yrken och tillfällen i det svenska samhället där burka/niqab är direkt olämpligt.

Saken är för mig ganska solklar; Kommer man till detta land anpassar man sig till vår kultur och levnadsregler. Det betyder inte att man behöver konvertera eller avsäga sig sin religion, men om de mest fundamentala bitarna, i vilket ingår att visa sitt ansikte på allmän plats inte passar, då må man flytta till ett land som är fundamentalt annorlunda uppbyggt är Sverige. Jag har inget emot slöja eller heltäckande klädsel, men kringvandrande spökplumpar eller sopsäckar med titthål kan jag vara utan.

Eller kanske svenska damer i Saudi eller Somalia ska börja ställa krav på att de har rätt att gå i bikini, ha urringning, kort-kort, och kan sitta och dricka nubbe och käka surströmming efter behag? Man tar seden dit man kommer, och accepterar den kultur och regler som gäller, annars har man inte där att göra. Burka och niqab är över gränsen för vad som är en del av svensk kultur och tradition, och bör inte tillåtas på allmän plats i detta land som fortfarande heter Sverige.

Man kan även och som vanligt, notera att kommentarer inte tillåts i SvD. Symptomatiskt i frågor gällande invandringspolitiken eller muslimer, de hotar ju döda alla otrogna hundar som uttrycker åsikter, eller ritar bilder som inte passar dem. Det är svensk tryckfrihet och demokrati numera.

Sedan var det ju det här med integritet. Den moderatledda regeringen har under innevarande mandatperiod drivit igenom:
- att hela svenska befolkningsregistret är tillgängligt för USA/NSA.
- att all kommunikation mellan medborgarna avlyssnas eller kontrolleras av FRA.
- att alla banktransaktioner vi svenskar gör skickas till USA/NSA.
- att alla flygresor registreras och skickas till USA/NSA.
- att all elektronisk trafik ska lagras för att retroaktivt vara tillgänglig för myndigheternas granskning.
- att film/musikbranschen har någon halvpolisiär verksamhet för att snoka reda på fildelare.
- att justitieministern vill att det ska bli enklare att få spika upp övervakningskameror. Ni vet hon som ville skicka ut äckelfärgade kuvert till misstänkta pedofiler.
- att polisen har fått det enklare att avlyssna medborgares samtal.

Så några hundra religiösa damers integritet är viktig, emedan hela svenska folkets integritet må kränkas i stort sett hur mycket som helst med myndigheters och andra länders insyn i människors privatliv?

Ursäkta Fru Pålsson, men uttalandet att ett förbud mot burka/niqab skulle kränka integriteten klingar ganska falskt.

måndag 2 augusti 2010

Leta hos (s)!

Men vad intressant, hitta kopplingar mellan SD och rasism, med ljus och lykta i denna artikel.
För några dagar sedan sprang jag på information om det mest rasistiska partiet under hela efterkrigstiden; Socialdemokraterna.

Man steriliserade och tvångssteriliserade medborgare ända fram till 1975. Regelmässigt tvångssteriliserades alla som gjorde abort till detta år.

Nazisterna mördade, emedan socialdemokraterna steriliserade alla som inte passade in i ”folkhemmet”. HSB hade även satt i system att rapportera hyresgäster som inte ”borde få föröka sig”. Jag har bloggat en del om detta på denna länk. Missa inte länkarna på slutet till delar av doktorsavhandlingen om du vill ha hela historien.

Så visst kan socialdemokraterna kalla SD för rasistiska, emedan man har en mycket svart rasistisk historia själva, under Per-Albins, Tage Erlanders, och Olof Palmes era, allt baserat på makarna Myrdals visioner om folkhemmet.

Så en "vanlig" rasist borde vara enkelt att finna bland äldre socialdemokrater.

Men vad är en rasist?

I denna artikel kan man läsa om att Lena Sundström sökt utröna vilka som är rasister. Givetvis med kopplingar till SD, och letande efter rasistiska åsikter.

Men problemet är mycket mer komplicerat än så, och det är givetvis PK att ta upp problemet på detta sätt.

För det första vet alla att vi i Sverige varit utsatta för ren propaganda de senaste årtiondena, mycket sofistikerad sådan för att alla skulle acceptera den förda invandringspolitiken. De som inte höll med fick stämpeln rasister i pannan. Man aktade sig väldigt noga för att separera på invandringspolitik och rasism. Det var alltså så att alla som inte accepterade invandringspolitiken blev utmålade som rasister. På denna länk kan man se hur den påverkan och propaganda har bedrivits. Jag har svårt att tänka mig någon som inte känner igen de olika propagandametoder som använts, i synnerhet i Public Service.

Men tre saker har nu inträffat:

1. För det första kan medborgarna utbyta information över internet, till skillnad från tidigare då all information var top-down. Detta har nu slagit undan fötterna på den propaganda man tidigare har ostört kunnat ägna sig åt. Att sedan tidningarna inte tillåter kommentarer (vanligtvis), eller raderar dessa efter eget godtycke är givetvis även en kvittens på den styrning man ägnar sig åt.

2. För det andra har myndigheter på nätet börjat publicera siffror och fakta som alltså ligger lätt tillgängligt för medborgarna. Den enskilde medborgaren kan idag se hur många som kommer hit, anhöriginvandring, kostnader m.m. Detta leder till att, och som man ser, förtroendet för politikerna i dessa frågor rasar. Detta i synnerhet som politikerna har som regel att aldrig nämna några siffror eller kostnader relaterade till invandringen. De fortsätter med samma taktik som förut, d.v.s. dels lägga ”locket på”, och sedan försöka inge ett förtroende. Alltså; ”lita på oss, du behöver inte bekymra dig”. Fakta när det gäller brottslighet, som t.ex. kravaller, upplopp, gängbrottslighet, judeförföljelser m.m. har även kommit fram, vilket gör att förtroendet för politikerna drastiskt sjunker.

3. Medborgarna har börjat inse att man kan kritisera flyktingpolitiken utan att vara rasist. Detta är en mycket viktig distinktion, och vad det hela egentligen handlar om. Man kan alltså kritisera flyktingpolitiken och hävda dels att vi redan har problem och stora kostnader för den invandring vi haft och har, vilket gör att man drastiskt måste minska invandringen av rent samhällsekonomiska skäl. Givetvis finns ett inslag av att man upplever t.ex. islam som ett hot. Dels mot bakgrunden att det finns militanta islamister, men även att det idag har, och att det kommer att ställas förändringskrav på det svenska samhället baserat på de invandrades krav.

Lägger man till detta att det är uppenbart att den svenska integrationspolitiken tillåtit att man skapat autonoma områden med mycket hög invandrarkoncentration och av samma nationaliteter och religion som inte har velat, eller vill assimileras/integreras skapar man just ren främlingsfientlighet mellan invandrare och svenskar.

Så letar man efter rasister i SD:s led kommer man sannolikt hitta sådana. Kanske de inte var rasister, men har blivit det baserat på de erfarenheter de själva har av kanske en viss religion, en viss nationalitet eller etnisk tillhörighet.

Men det är på samma sätt som att man säkerligen kan hitta Stalinister, Maoister och socialdemokrater inom (v), det finns olika åsikter om allt. Så även inom SD.

Men det viktiga är att SD inte driver en rasistisk politik. De vill att generella regler ska gälla alla som kommer till och vill immigrera till detta land. Det är inte ett dyft rasistiskt, men betraktas givetvis som så av meningsmotståndarna. Alltså handlar det inte om någon sortering av vilka raser, religioner, från vilka länder, som ska få flytta hit. Det handlar helt enkelt om mängden vi redan har tagit emot, (med de problem vi idag har), hur vi ska lösa befintliga integrationsproblem, samt hur många som vi framgent har råd att ta emot, samt kan integrera.

Är en person flykting enligt FN:s regler är det givetvis en person vi ska kunna ta emot, men det är inte ca 95% av de som kommer till detta land idag. Ett typexempel är de s.k. ensamkommande flyktingbarnen och deras anhöriginvandring (länk till vad jag skrivit om denna fråga tidigare).