söndag 30 mars 2014

Glufs sa den ryska björnen

För några dagar kunde vi läsa att inga förband skulle stationeras på Gotland. Man har slaktat hela försvaret till ett rent skämt, och inga pengar allokeras till försvaret. Samtidigt kan man läsa att ryssarna givetvis inte har några planer på att invadera Ukraina (länk).
Givetvis är det så…hur många gånger i världshistorien har man berättat sina militära planer innan man sätter dem i verket? Sanningen är inte en enda, så därför är uttalandet helt larvigt. Det kan lika väl vara sant som falskt. Vad vi däremot vet är att Ryssland under ett antal år rustat upp sin krigsmakt och nu börjar man använda sig av den styrka man har. Jag tog och lyssnade på riksdagens interpellationsdebatt om detta och antingen roar man sig med nostalgisk skitkastning om vem som bär ansvaret, pengadribbel eller som i fallet försvarsministern med rent falska förespeglingar om att Sverige skulle ha ett försvar (länk).
Låt mig citera: ”Bättre förmåga och högre beredskap. Ansvarsfull ekonomisk politik.”, och givetvis med en del kastande av skit på socialdemokraterna. En klassiker.
Men låt oss sätta hela debatten i ett perspektiv. Man snackar alltså om kanske 100, eller 500 miljoner. Det går 1000 miljoner på en miljard. Det sista uttalandet från ÖB var att det svenska ”försvaret” kanske skulle kunna hålla en vecka som bäst. Han fick en del skit för detta, men han borde faktiskt veta hur läget är och status på det svenska ”försvaret”. Det svenska ”försvaret” kostar knappt 40 miljarder, emedan man lugnt kan räkna med att kostnaderna för invandringen ligger på det tredubbla. Vi pratar alltså om kanske 120.000 miljoner. Siffrorna är liksom svindlande för varje medborgare och ingen normalfuntad har någon skillnad på miljoner och miljarder.
Så låt oss ponera att den ryska björnen finner att i synnerhet hamnar mot Atlanten men även total kontroll över Östersjön är intressant. Man börjar med Gotland, totalt oförsvarat och mums. Vi har inte ens kraften att återta Gotland. Sedan har man en bra språngbräda.
Hur allvarlig situationen är kan belysas av denna artikel, där flygvapnet ägnar sig åt s.k. kannibalism för att få upp något enstaka plan i luften. (länk 1, länk 2). Flottan kör sina övningar i hamn eftersom man inte har pengar att göra dem till havs (länk). 
 
Men sjuklöverns politiker tycker det är betydligt viktigare att välkomna alla migranter som har lyckats smuggla sig till Sverige, landet som flyter av bidrag och honung för alla. Vad Putin har för planer, eller hans efterträdare vet vi inte. Kanske kommer en tomte som Kim Jong Un som tycker att Sverige ska anfallas för att vi inte har samma frisyr som han. Kort sagt; det tar tiotals år att bygga upp ett försvar värt namnet emedan omvärlden kan förändras på betydligt kortare tid. Den hotbild man hade för två år sedan gäller inte idag.

Försvaret söker desperat folk, men det är givetvis bara några få som vill ställa upp eftersom man betalar sämre löner än vad som gäller för städare. Men ovanpå detta kan man tvingas till utlandstjänst, givetvis även det dåligt betalt.
Fortsätter det på detta sätt är det bara en tidsfråga innan situationen den ryska björnen tycker det vore bra med kontroll över hela Östersjön och få en hamn mot Altanten. Glufs!

fredag 28 mars 2014

Det vaga begreppet demokrati

Det här med demokrati och makt är ganska intressant. Saken i en demokrati är ju den att har man en majoritet i en representativ demokrati, vilket Sverige är, kan man fatta alla beslut man vill. Folkomröstningar används nästan inte alls, och även är så är de bara rådgivande, vilket innebär att politikerna oavsett vad folket vill kan sätta sig över dess uttryckliga vilja. Till saken hör att det väljarna valde var på partier alltså inte i specifika frågor, och vidare ändras prioriteringar och världen hela tiden varför man kommit långt från den ursprungliga meningen av ordet demokrati.

Men riktig demokrati är farlig för politikerna. Folkomröstningar kan visa att politikerna inte alls har folkets åsikter och kanaliserar deras vilja. Därför är man i detta land livrädda för folkomröstningar.

Visst, det finns en massa frågor som inte lämpar sig för folkomröstningar av olika anledningar. Men det finns även en massa som är mycket lämpliga, och med dagens tekniska möjligheter att identifiera sig via internet skulle man enkelt på lokalt plan kunna ordna folkomröstningar. Ok, de som inte har internet får väl masa sig ner till kommunalhuset om de vill rösta i en specifik fråga, men det torde vara ganska få, och vidare ett minskande antal.

Men ånyo, politikerna betraktar sig dels som en elit som vet bättre än medborgarna och vidare kan man dagtinga med rent fundamentala principer för att få vandra i maktens korridorer. Jäpp, jag tänker i synnerhet på regeringens uppgörelse med miljöpartiet för att skapa en falsk majoritet. Till saken hör faktiskt att miljöpartiet fundamentalt skiljer sig från i synnerhet moderaterna. Värst av allt i det aktuella fallet är man gjorde detta för att blockera ett annat parti (SD), från att få något inflytande.
Men medborgarna är dumma och ska manipuleras. Vi kan kalla fenomenet ”Ullenhagitis”. Tomt nonsens, propaganda och rena felaktigheter används för att dupera medborgarna. På ren svenska lögner och verklighetsfrånvänt flum.

Men i Schweiz har man riktiga folkomröstningar, bara som jämförelse, beslutande sådana. Jag ser detta som ett rent föregångsland och som har fattat vad demokrati innebär. För några år sedan röstade schweizarna om något relaterat till muslimska invandrare (jag minns inte exakt vad), och Nyamko Sabuni, som då var minister uttalade att; Folkomröstningar kan vara bra, men i detta fall hade de använts i ett populistiskt syfte. Min fråga är; hur kan en folkomröstning och dess utslag någonsin vara eller bli populistiskt? Damen har uppenbarligen inte förstått vad demokrati är, och förhoppningsvis borde fungera.

Samma sak var det för några månader sedan, då schweizarna röstade för ett förbud för byggen av minareter. För detta skulle man enligt svenska media straffas med olika sanktioner. Schweiziska folket förstår inte sitt eget bästa. Detta emedan svenska politiker och media vet hur det fungerar, borde fungera och ska diktera vad som är rätt – i Schweiz.
Men åter till ankdammen Sverige. Vi har alltså en fiktiv demokrati, där väljarna ombedes komma till valurnorna vart fjärde år, baserat på frågor de olika partierna plockat ut och vill driva. Några andra alternativ finns inte. Det är svensk demokrati. Medborgarna må sedan dra sig tillbaka i sina hålor, knyta handen i byxfickan, dumma som de är och inte bekymra sig om de visa politiska beslut som fattas. Vill bara bifoga ett citat av Per-albin Hansson:
"Makt är icke blott makt, utan också ansvar. En segrande demokrati får icke förgäta att verklig demokrati är hänsyn till alla, även till minoriteten. Makt får icke missbrukas ens av en majoritet. Övermodet är icke demokratiskt. "Tal vid den socialdemokratiska ungdomsrörelsens nordiska möte i Köpenhamn den 13 juli 1930
 Men slutligen och off-pist hittade jag att man fångat en råtta som var nästan 40 cm i Solna (länk).
Jag ser inget konstigt med detta och jag har sett råttor uppemot 2m på bakbenen i Solna då denna förort är hemvist för Gnaget.
 
 

onsdag 26 mars 2014

Billström - propagandaapparaten på högvarv

Det var precis väntat! Billström vill att de andra länderna i västvärlden, och då i synnerhet EU ska ”ta sitt ansvar”, eller ”dra sitt stå till stacken” då många bara ”sitter vid sidan av” som han uttrycker det (länk). Kanske tror han att de andra länderna ska bry sig om sådana uttalanden, men de kommer nog snarare ruska på huvudet åt den svenska naiviteten och sköta sig själva. Kanske "plocka russinen ur kakan" för att citera Reinfeldt.  

Men visst är det en ren paradox? För någon dag sedan publicerade Ullenhag tio s.k. myter, och för varje myt gick hans text ut på att invandringen inte alls var någon belastning för samhället, och att alla problem, kostnader, kriminalitet och annat bara just var falska myter.
Så om det som Ullenhag påstår är riktigt, är det som Billström säger felaktigt, eller tvärtom.
Nu kan man ju vara ganska övertygad om att anledningen till Billström uttalande är betydligt mer välgrundat än Ullenhags, och kostnaderna samt problemen den sanslösa invandringspolitiken för med sig är enorma. Detta fattar såväl Ullenhag som Billström. Därför gör Billström sitt uttalande och vill med detta skylla på andra länder. Underförstått att de problem och kostnader vi nu har enbart beror just på att andra länder inte ”ställer upp”, och inte på att regeringen i första läget bedrivit och bedriver en felaktig politik. Slutsatsen blir att det enligt Billströms utspel, är de andra länderna som är skuld till de problem vi ser idag i Sverige. Är man dum och naiv kanske man tror på detta, när det i själva verket är den förda politiken som orsakat alla kostnader och problem.
Riktigt irriterande är även att det är relativt få riktiga flyktingar som hittar hit. Dessa svälter ihjäl i flyktingläger emedan vi ska tycka synd om de som lyckats smuggla sig hit till en kostnad av sådär 100.000SEK är den absoluta majoriteten. Visst, de som kallas kvotflyktingar är riktiga flyktingar, och vi kan ta emot en procentuell del av dessa baserat på antalet invånare i landet resp. antalet i EU. Resten kan vi skicka tillbaka tillsammans med deras anhöriginvandrare, de är och förblir ekonomiska lycksökare.  Den som kommer hit, ej är svensk medborgare och inte har ett arbete att komma till har vi helt enkelt inte råd att släppa in, så ser facit ut idag baserat på de kostnader vi har, problem och hur det ser ut med skolorna, äldrevården, försvaret, pensionerna, arbetslösheten, kriminaliteten o.s.v.
Ovanpå detta hittar man denna artikel, om att vi behöver arbetskraftsinvandring enligt Billström. För det första har vi hög arbetslöshet, för det andra är lönerna i detta land låga, för det tredje stämmer inte en bokstav med att de som invandrar till detta land från MENA företrädesvis skulle vara arbetskraft vi behöver, för det fjärde skapar man inte arbeten ur tomma intet vilket Billström tycks tro, för det femte flyr svenska ungdomar till andra länder företrädesvis Norge för att få jobb, för det sjätte är skatterna skyhöga vilket i kombination med det jag nämnde som två (ovan), inte gör Sverige attraktivt, för det sjunde har man beslutat om anhöriginvandring vilket innebär att bara släktskap räcker för att få uppehållstillstånd, för det åttonde har vi stor bostadsbrist vilket belyses i denna artikel…v.v. fortsätt själv.
 
Propagandaapparaten går på högvarv - så högt varv att den börjar låta illa. Det är bara en tidsfråga innan den skär ihop av överhettning.

tisdag 25 mars 2014

Ullenhags vitbok

Så Ullenhag har nu en ”vitbok” (länk artikel DN), om de övergrepp som gjorts mot zigenare eller romer sedan 1900-talets början. Efter att ha läst det Ullenhag skriver kan man bara konstatera att det där var inga nyheter. Ända till långt efter kriget fans ren rasism, och Ullenhag försöker bara plocka billiga politiska poäng genom att plocka ut valda delar ut ett mycket större perspektiv, en längre och mer komplicerad historia. Bilden Ullenhag vill förmedla är att svenska myndigheter under 1900-talet systematiskt förföljt just zigenare. Det kan man inte förneka, men bilden är betydligt mer komplicerad och är en del av en betydligt mörkare bakgrund rent rasistiskt.

Men låt oss dra tillbaka klockan. I skuggan efter första världskriget verkar det som rasbiologi dök upp som en vetenskap, och sann sådan i dåtidens tankesätt..

Det är alltså under samma tidsperiod som rastankarna började födas i Hitlers huvud, och rasbiologi var en ny vetenskap. Jag hittade en publikation från en av de ledande i landet vid denna tid, docent Herman Lundborg, som publicerade ”Degenerationsfaran”, 1921.
Det är en mycket skrämmande skrift, och jag citerar bl.a. följande där jag plockade lite valda delar:
En aldrig så god miljö förmår ej i sitt inre höja ett dåligt eller rasodugligt folk, t. ex. zigenare eller negrer, lika litet går det för sig att på denna väg förbättra de djupast sjunkna bottenlagren inom kultursamhällena, t. ex. vaneförbrytare, vagabonder, imbecila (svagt begåvade individer).”
”Det måste stå tydligt för envar, att ett folkmaterial av god rasbeskaffenhet är ett lands största rikedom. Hur annorlunda såge det ej ut överallt i kulturländerna, om denna princip icke blott vore allmänt erkänd utan också efterlevdes?”
”Vi måste i vida högre grad än hittills tillgodose genotypen, d. v. s. vi bli tvungna att arbeta långt mera för släktet och rasen, än som nu sker. De enskilda individerna måste lära sig inse detta och göra verkliga uppoffringar för sina efterkommande, liksom våra förfäder gjort det för oss. Nutidens individualism är visserligen ej hågad för detta, men det kommer en alldeles ny tid, som går i en annan riktning, och den har redan börjat bryta in, ehuru de flesta ej märkt det.”
”Alla goda medborgare i ett land med statsmän, politiker och forskare i spetsen, böra hjälpa till var och en i mån av sina krafter.”
Intet annat kulturland har emellertid kommit så långt, att ett rasbiologiskt forskningsinstitut upprättats med offentliga medel. Det är hedrande för vårt land att ha gått i spetsen.”

Man inrättade alltså ”Statens institut för rasbiologi”, i Dekanhuset i Uppsala. Man gav 1926 ut boken Svensk raskunskap, alltså en lärobok i raslära. I tiden gällde det alltså att med alla medel ”söka få fram och fastställa en svensk-germansk ideal rastyp".
1910 – Skapades ”Svenska sällskapet för rashygien”.
1922- Statens institut för rasbiologi, skapades i Uppsala (ovan).
1926 – gav man ut boken ”Svensk raskunskap”, alltså en lärobok i raslära. I tiden gällde det alltså att med alla medel ”söka få fram och fastställa en svensk-germansk ideal rastyp".
1935 - antog man steriliseringslagen, samma år talade Rudolf Hess på Grand Hotel i Stockholm.
1936 – lades en motion om biologisk invandringskontroll i Riksdagen.
1938 – uppgift om folkras, måste lämnas för visering till Sverige.
1941 - Ur ”Råd och anvisningar rörande tillämpning av steriliseringslagen och abortlagen”, vars första mening lyder: ”Sterilisering har i vissa avseenden en mycket stor samhällelig betydelse. Detta gäller särskilt ur arvshygienisk synpunkt.”
1950 - Under detta år minskade visserligen antalet steriliserade på “arvshygieniska“ grunder med 200 personer, samtidigt som de som opererats av “medicinska skäl“ ökade med samma antal. UNESCO hade nämligen samma år dömt ut rasbegreppet.
Åren efter kriget används steriliseringslagen flitigt, och i slutet på 40-talet steriliserade man ca 6 personer varje dag. Vi pratar alltså om socialdemokratiska regeringar, som ville skapa ett ”folkhem” bestående av en perfekt arvsmassa enligt definitionerna. Men andra aspekter såsom ekonomiska m.m. var fullt gångbara för att sterilisera folk. Diagnoserna “psykopat“, “debil“, “sinneslö“ eller “asocial“ gäller för det mesta fullt friska personer som antingen är ensamstående mödrar och/eller inte lever upp till omgivningens föreställningar om ett skötsamt leverne. “Hon är smutsig, ovårdad, hon har mycket rött på sina naglar, men under det röda är det stora, kraftiga sorgkanter."
Listan på anledningar till steriliseringar kan göras mycket lång, och är mycket skrämmande. Detta är två publikationer (länk 1, länk 2) av Maciej Zaremba, väl värda läsning.
En som tittat i de än idag hemliga arkiven från Medicinalstyrelsen, har även funnit att ”HSB har satt i system att tipsa myndigheterna om vilka av hyresgästerna som inte borde få fortplanta sig.
1975 – är sista året lagen gäller och används. Ända fram till detta år har man även krav på sterilisering vid abort. Det är brottsligt men Medicinalstyrelsen bekymrar sig föga.
Medborgarna är en grå massa som man både kan manipulera och i stort sett göra vad man vill med för samhällets bästa.  1975 var alltså 39 år sedan. Steriliseringslagen gällde i 40 år, och under hela denna tidsperiod hade vi i stort sett socialdemokratiska regeringar.
 
Men Ullenhag väljer idag att plocka ut bara romer eller zigenare, bara för att det passar hans politiska syfte och vill skapa bilden att det var bara de som förföljdes. Så var inte alls fallet, utan även samerna, mörkhyade, personer med icke ariskt utseende, bara ansågs asociala, sinnesslöa, eller kanske med trasslig ekonomi förföljdes även de då de inte passade in i folkhemmets ideal. Man frågar sig när Ullenhag ska komma med en vitbok gällande alla andra som på olika sätt förföljdes eller steriliserades av rent rasistiska skäl?

måndag 24 mars 2014

Om arabisk vår

Jaha, vart tog snacket om den ”arabiska våren” vägen? Kanske har man fattat att kriget i Syrien och alla som dödats i kravaller och strider i länder runt om i arabvärlden inte är så mycket ”vår”? Men våra politiker har ju öppnat gränserna för varenda kotte som kunnat betala för att bli transporterad hit från Syrien, samtidigt som ett antal reser tillbaka för att kriga där, med svenska uppehållstillstånd som bläcket knappt hunnit torka på. Allt emedan riktiga flyktingar i området lider stor nöd.
Det är just en av de saker som stör mig mest; de som kan transportera sig hit, antingen genom att betala resan eller blir smugglade hit är de som det är så synd om, detta emedan miljoner riktiga flyktingar som inte kan ta sig hit får mycket lite mot vad ”invandringen” kostar. Dessutom är givetvis den förda politiken ett understöd till de flyktingsmugglare som tjänar stora pengar på att smuggla människor hit.
En direkt kvittens på att den förda politiken är helt vansinnig är dessutom att det finns så många ”papperslösa”, d.v.s. illegala invandrare som, trots västvärldens mest naiva flyktingregler, inte ens lyckas få uppehållstillstånd.

Men tillbaka till den ”arabiska våren”…jag hittade en
liten notis från Egypteni DN: ”529 Mursi-anhängare döms till döden.”. Med en avsiktlig travesti på en gammal Tage Danielssonfilm kanske man ska utropa ”Skjut ihjäl fångarna – det är vår”.

Så vad har vi att vänta? Eftersom muslimska brödraskapet inte verkar vara kompisar med de som har makten, kan man ju förvänta sig stöd från andra arabländer med just ”vår” i form av islamska fundamentalister. Man behöver då inte vara mycket till raketforskare för att fatta att det är risk för ett rent inbördeskrig.
 
Nu är det ju bara så att det bor sådär 80 miljoner i Egypten, och kanske runt 10 miljoner av dessa är kristna kopter. Så vi kan ju gissa utvecklingen på den arabiska våren, eller hur Ullenhag och sjuklövern? Vad kommer att hända då?
Är det mindre synd om dessa flyktingar än det är om de som välkomnas med öppna armar och med anhöriga idag, eller är det bara berikande och ett tillskott till det multikulturella paradiset med några miljoner personer?  Hur lågt sträcker sig naiv dumhet?, ska Ullenhag springa till EU och klaga på att andra länder inte är solidariska?
 
Grattis Ullenhag! Du har just och med de seanaste årensuttalanden kvalificerat dig till mitt nya pris: "Guldstenen", vilket utdelas till personer personer som har en hjärna som skulle kunna ersättas med en sten utan att någon märker någon skillnad.

lördag 22 mars 2014

En myggfis i motvind

Ett känt fenomen är att kommunister och socialister inte kan skilja på samhället respektive, stat, landsting och kommuner. För dem är stat, landsting och kommuner samma sak som samhälle.  Det är en form av mental spärr, som får stora konsekvenser när det gäller förd politik. Det skrämmande är sedan att man kan gömma sig bakom ordet demokrati för att påverka alla medborgare i samhället i önskad riktning. Det som inte instämmer är, som det hette i de gamla kommuniststaterna ”fiender till samhället”, och alla måste ställa upp på det politikerna beslutat och alltså är bra för samhället. Staten, myndigheter och politiker kan inte ha fel, och den enskilde medborgaren har inte rätt att ifrågasätta eller protestera.
Nu har man alltså fört en rent vansinnig invandringspolitik i många år, vilket i sin tur lett till ett stort antal problem, i synnerhet beträffande ungdomar i s.k. utsatta områden, vilket vanligtvis innebär gamla miljonprojektsområden med hög andel invandrare. Resultaten i Pisa-studierna talar sitt tydliga språk, detta trots att man stödjer dessa skolor med s.k. socioekonomiskt stöd, har diverse ungdomsprojekt, och på andra sätt plöjer ner pengar till skolorna i dessa områden. I stället för att då inse att både den segregation man ser och accepterar som något positivt (multikultiflum), samt den mängden invandrare man tar in, leder till dessa problem och erkänna det, stoppar man huvudet i sanden och hittar på diverse nödåtgärder i stället för att åtgärda grundproblemet.
Men nu kommer kopplingen till första stycket. Kommunister och socialister kan inte fatta att de fört en vansinnig politik, i detta fall gäller det hela sjuklövern, utan de menar att de enskilda medborgarna måste ställa upp för samhället. Om du invänder kommer du bli kallad för främlingsfientlig eller rasist samt är ”osolidarisk”.
Här kommer ett exempel: I Trollhättan har man tydligen kört någon form av integrationsprojekt vid simundervisningen med två olika skolor samtidigt. Det visade sig att det inte fungerade. Vad skriver då Aftonbladet om detta? Givetvis ”- Den dolda rasismen gör mig väldigt upprörd”, enligt en förälder och givetvis i rubriken. Artikeln avslutas med att de dumma föräldrarna satt stopp för ett ”integrationsprojekt”. Det är givetvis så att föräldrarna inte vill se att skolan där deras barn går eller undervisningen blir sämre, varför ska de offra sina barn på mångkulturalismens och de politiska misstagens PK-altare? Det är helt enkelt så att om det finns en skola med massor med problem av olika slag, och man försöker integrera eller blanda elever från denna skola med en utan problem, är det givetvis så att eleverna på skolan utan problem blir lidande på olika sätt. Det är inget konstigt alls. Alla ska ju visa sig solidariska och ställa upp för samhället enligt den kommunistiska skolboken, och de som emotsätter sig detta blir kallade rasister eller främlingsfientliga. Det ligger inget som helst rasistiskt i detta, men ingen kan förneka att skolorna i berikarområdena har problem. Detta trots att politikerna försökt och försöker sopa problemen under mattan. Den enskilde medborgaren har dock inget för att ta på sig, eller se sina barn bli drabbade av problem politikerna orsakat, detta i synnerhet som man redan betalar en massa pengar via skattsedeln för att dölja de problem som finns. Ånyo, det är inget rasistiskt alls, utan ett rent faktum att berikarområden har större skolproblem av olika slag samt lägre resultat.
I det fall som nämns ovan
skrev en av föräldrarna en förklaring, som smart nog använder ordet otrygghet, vilket är ett honnörsord, för att förklara problematiken. Ett antal exempel kommer åxå orsakandes "otryggheten".
Men så kommer solidaritetens riddare i form av Stefan Löfvén. Som vanligt och som gäller för att socialister, ska alla vara solidariska och ställa upp, bara man inte blir drabbad själv, och demokratin ska styra skolan. Så vad Löfvén egentligen säger är att kommunerna ska kunna bestämma över friskolorna och deras val vilka de tar in som elever och varifrån. Att man kan kontrollera kommunala skolorna politiskt är illa nog, då politiska intentioner och påverkan tydligen går i första rummet. Så vad säger du Löfvén…ett problem är ju att t.ex. svenskar och judar inte kommer in i muslimska skolor. Kanske är det dags för lite kvoteringar här? Och givetvis ska muslimska barn kvoteras in till judiska förskolor. Så att alla fattar det multikulturella samhällets paradis.

Förresten Löfvén, om någon berikare kallar din dotter ”jävla svennehora”, eller dig ”jävla svenne”, är det smicker och ej åtalbart. Skulle däremot dottern, eller du svara ”jävla utlänning”, kommer DO som blodhundar och du får betala drygt skadestånd. Nu vet jag inte om Löfvén har någon dotter men det är principen som är intressant. Vi svenskar är alltså mindre värda i vårt eget land och har inga som helst rättigheter.
Men det är ju så det fungerar i socialistiska länder. Individen har ingen rätt, är en del av ”samhället”, en myra i stacken. Korkad, kanske fattar sitt eget bästa men då detta kanske strider mot samhällets bästa är det en myggfis i motvind.

fredag 21 mars 2014

Myternas myt

Det är alltid lika komiskt att läsa ren propaganda. Jag hittade just en sådan artikel i DN där man ”Punkterar myter om invandringen”. Hela tio stycken myter satsar man på att punktera.
 
Tidigare var det Ullenhag som körde en precis liknande repa, fast på regeringens hemsida. Man hävdar att ” Vi måste en gång för alla ta död på de myter, halvsanningar och direkta felaktigheter som nu dominerar debatten om invandringen.” Men det roliga med just den här artikeln i DN är att den uppvisar en mycket tafflig form av propaganda som är busenkel att avslöja.

Som alltid när det gäller propaganda, gäller det att verka vederhäftig genom att ge skenet av att ”så här är det”, det är fakta. Så här kommer några exempel från artikeln:
·         ”Här är fakta från forskning,…”
·         ” sammanställa aktuell svensk och internationell forskning…”
·         ”Flera aktuella internationella studier…”
·         “Forskningen visar att invandring..”
·         ”Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.”
·         ”En ny svensk studie visar att utrikes födda…”
·         ”En studie av amerikansk tillverkningsindustri visar att…”
·         ”En aktuell svensk studie visar…”
·         Internationell forskning visar….”
·         “Däremot framgår det i flera studier att religiös tillhörighet kan underlätta integrationen…”
·         ” Forskningen visar att geografisk närhet…”
Speciellt notabelt är att man inte i något fall ger referenser så att det går att kontrollera vad man påstår, och vilka siffror man grundar sig på. Ovanpå detta är det så att forskning och statistik är två verktyg man ska betrakta med viss skepsis rent generellt. Om någon beställer en forskningsrapport eller statistik blir det automatiskt så att man ”inte biter den hand som föder”, och därför tenderar resultatet att vinklas för att visa just det beställaren vill ha eller se.
Nästa propagandaknep man kör med är generalisering. Allt rubriceras som ”invandring” eller ”invandrare”. Det fiffiga med det är att man kan plocka exempel när det passar men undvika sådant som inte passar.  En invandrare kan vara allt från en IT-expert med spetskompetens som har ett arbete att komma till, eller en 65-årig somalisk ”anhöriginvandrare”.
Om man nu ”plockar russinen ur kakan”, är det alltså inte svårt att berätta ”success stories”, som på så sätt blir exempel på all invandring.

Vidare blandar man vilt mellan svenska och internationella forskningar och studier. Det finns ingen som helst relevans i att hänvisa till internationella studier på detta område. Sverige, med en enorm inströmning av ”flyktingar” per capita i synnerhet från länder med låg utbildningsnivå samt främmande kulturer och andra religioner, kan inte på något sätt jämföras mot andra länder där man tillämpar helt annan migrationspolitik.

Sedan var det kostnaden för invandringen. Skulle det vara en myt att vi pratar om enorma belopp? Det spelar mindre roll om det är statliga eller kommunala pengar – det är skattepengar. För snart 10 år sedan gjorde professor Jan Ekberg en utredning som visade på att kostnaden var minst 50 miljarder. Det var då, och utredningen var ett beställningsarbete. Baserat på det enkla faktum att invandringen kraftigt ökat de senaste åren, och då i synnerhet från länder med låg utbildningsnivå, finns det ingen som helst anledning att anta att vi pratar om mindre än 100 miljarder per år. Finansminister Anders Borg fick frågan i riksdagen för knappt ett år sedan men kunde inte svara. ”Det är svårt att beräkna…” var det enda svar som vi fick.

Samtidigt har t.ex. BRÅ slutat redovisa statistik gällande kopplingar med invandrare. För sådär 7 år sedan kom en utredning som visade en stor överrepresentation när det gäller brott och invandrare, och då i synnerhet när det gäller olika sexualbrott. Sedan dess har det inte kommit någon statistik, mycket märkligt kan man tycka.
Så man kan utan vidare yxa hela denna artikel och de tio punkterna. Det är ett klassiskt exempel på propaganda, dessutom usel sådan. Och tänk…alla skottlossningar, bilbränder, gruppvåldtäkter, gängkriminalitet, islamisering m.m. – det är bara myter. Men kanske har jag bara skottofobi, brandofobi, våldtäktofobi, kriminellofobi, eller islamofobi och är främlingsfientlig...
En sak är dock säker, det som står i artikeln är bara myter om det positiva med den förda invandringspolitiken.

söndag 16 mars 2014

Ut ur EU

Nu ska vi alltså tycka synd om alla de rumänska zigenare som kommit hit för att tigga. De spikar upp diverse ruckel som de bor i och skräpar ner (länk). När de sedan ska avhysas kommer en massa vänsteraktivister och försöker förhindra polisens arbete. Givetvis heter det inte tiggare eller rumänska zigenare längre, eftersom man tydligen och sannolikt från ovan, hittat på det fiffiga nysvenska ordet EU-migranter”.  Denna sak är enkel att lösa; för det första borde man införa generellt tiggeriförbud för alla som inte är svenska medborgare. Den som ertappas som tiggare men inte är svensk medborgare, varnas sedan två gånger, och vid tredje incidenten utvisas de ur landet. De som återkommer trots utvisning döms till kort fängelsestraff och sedan utvisning. De som inte har giltiga identitetspapper utvisas vid första incidenten eller tiggeriet (vi pratar ju om ”EU-migranter”, så då ska de kunna identifiera sig).

Problemställningen är ganska allvarlig, och det kan inte få vara så att detta land ska vara en magnet för alla som vill bli försörjda, antingen genom tiggeri eller med det sociala skyddsnät man i detta land byggt upp för de egna medborgarna. Idag är det så att det svenska välfärdssystemet och den svenska naiva välviljan om allt och alla är kontraproduktiv.
 
Vi blir helt enkelt utnyttjade på olika sätt, det är bara att fatta. Detta emedan vårt eget samhälle går på knäna. Med detta avser jag givetvis inte bara tiggarna från Rumänien, utan hela migrationspolitiken. Kostnaderna är helt enkelt enorma och det är baserat på de problem vi redan har och är orsakade av decennier av naiv politik, måste vi i princip spika upp en ny berlinmur runt det egna landet.
Vi har tagit ”vårt ansvar” och mycket mer än det och har enorma problem inom landet med anledning av den hittills förda politiken. Sjukvården är usel, skolan likaså, och vi har inget försvar emedan vi har skyhöga skatter. Nu kan andra länder inom EU ta sitt "ansvar". I den mån de inte vill det är det inte vårt ansvar.
Vi kan inte, vill inte, ska inte, har inte råd med den vansinniga invandringspolitik som bedrivs. Att ta hand om varenda kotte som kan ta sig till vårt land för att få en bättre levnadsstandard, och dessutom på bekostnad av de som byggt upp detta land och det socialförsäkringssystem de byggt upp för svenskar. Gängkriminalitet, narkotikahandel, skottlossningar, mord, våldtäkter (ofta med prefixet ”gäng”), samt krav på att det svenska samhället ska förändras är problem vi idag brottas med.

Redan de problem vi har idag kommer ta tiotals år att lösa. Att vi ovanpå dessa problem ska ta hand om tiggare från andra länder är vansinnigt. Men nu är problemet så allvarligt att man skickar
svenska politiker till Rumänien för att lösa problemet. Av många onödiga resor på skattebetalarnas bekostnad, intar denna resa en plats på top-10 listan. Man behöver knappast vara någon form av orakel för att fatta att rumänska myndigheter och politiker snarare är glada för att detta problem minskar i Rumänien, och har därför ingen som helst anledning att se någon lösning på problemet. Samtidigt är svenska journalister på plats i Rumänien för dra snyfthistorier om hur synd det är om romerna som vi kan läsa i denna artikel.

Min slutsats är att tiggeri ska förbjudas som jag skrivit ovan. Men vidare bör Sverige gå ur EU. Vi betalar alltså 10-20 miljarder till EU, vilket är knappt hälften av vad svenska försvaret kostar idag, men får egentligen bara problem med att vara med, och knappt något monetärt.
 
Svenska lagar upphävs av rena dumhetslagar från EU och vi har i stort sett ingen som helst påverkan på EU och de beslut som fattas. Så baserat på erfarenheten av alltför många års delaktighet och åtskilliga tiotals miljarder, som kunde ha använts betydligt bättre inom landet.

fredag 14 mars 2014

Rättsröta från ovan

Idag var det mycket man skulle vilja kommentera; ”kraftig ökning av kostnader för avvisningar”, chartrade plan och annat. Eller dessa två; ”Seniorer tältar förnya bostäder” och ”Utbudet av bostäder minskar”, men det fick bli den här ”Polisenfruktar lynchning efter gruppvåldtäkt”.
Jag har tidigare skrivit om att man omformulerat lagen så att det kommer, och har blivit färre våldtäkter. Skitsmart tycker man, för att få ned våldtäktsstatistiken då SD påtalade den skrämmande utvecklingen samt att vi var två i världen efter Lesotho. Vidare har man både larvigt låga fängelsestraff och låga skadestånd. Detta med reservation för om våldtäktsmännen kan betala något skadestånd, rör det sig om berikare har de givetvis som regel inte ett öre, och saken lämnas till brottsoffermyndigheten, som sedan skriver ner skadeståndet om kvinnan orkar tjafsa med dem en längre tid. Brottsoffermyndigheten anser sig alltså stå över svenska domstolar eftersom de anser sig ha rätt att sänka utdömda skadestånd.
För att förenkla saken, skulle man i praktiken kunna säga att våldtagna kvinnor är i praktiken nästan rättslösa.  Inte nog med att de blir utsatta för en våldtäkt, de ska gå igenom en rättegång med låg sannolikhet att gärningsmannen (eller männen) blir fällda, ovanpå det och om de orkar tjafsa med brottsoffermyndigheten får de kanske några tiotusen. Man kan mot den bakgrunden förutsätta att det finns ett enormt mörkertal.
Saken görs ju inte bättre av att media lägger locket på, och kanske i någon liten notis skriver om saken, men man aktar sig väldigt noga för att göra kopplingar med förövarnas bakgrund eller att det uppenbarligen skett en lavinartad ökning de senaste åren. Samma sak är det med polisen; jag såg igår att en kvinna våldtagits i Lund (Fria Tider tror jag), sedan när jag ville se vad polisen skrev på nätet fanns saken inte ens inrapporterad från Skånepolisen. Mycket märkligt, och inte en rad. I dessa fall verkar det alltså finnas någon form av generell rättsröta som legaliserats från ovan för att sänka pinsam statistik före valet.
Men mot den bakgrunden att det inte alls konstigt att man på en liten ort överväger att ta lagen i egna händer, i synnerhet som gärningsmännen kan och kommer skylla på varandra, med påföljden att ingen döms. Det tror faen att en ortbefolkning vill leta upp de skyldiga och se till att saken inte upprepas. Det är ingen uppmaning från mig, utan bara ett konstaterande att så måste vara fallet.
Men skulle så ske, kommer svenskt rättsväsende inte se mellan fingrarna. Då blir det allvarliga straffpåföljder för att förhindra att medborgarna tar lagen i egna händer. Alltså i brist på befintlig lag och straff när det gäller våldtäkter. Locket på, som vanligt. Men om medborgarna skulle agera kommer media rapportera stort om rasister, nazister, främlingsfientlighet, övervåld och en massa andra floskler. Kopplingar till gruppvåldtäkten kommer inte nämnas. Det kommer att vara synd om de stackarna som utan anledning angripits av rasisterna.

Så gör man propaganda lille medborgare. Kanske har den gruppvåldtagna kvinnan drömt allt, eller det fina vårvädret var anledningen. Det sistnämnda är en travesti på en förklaring för några år sedan, då avseende en topp i våldtäkter på sommaren.
Lätt osökt föll mig kopplingen in – ökningen av antalet våldtäkter kanske har med den globala uppvärmningen att göra och blir därmed legal.  Tja, i alla fall med samma logik.

onsdag 12 mars 2014

Försäkringsbedrägeri för guldkalven

Det var ju väntat, regeringen kommer med att pensionsåldern måste höjas, baserat på något förslag från Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, moderat (länk). Vi lever allt längre men det har inte kompenserats med ett längre arbetsliv”, skriver Pensionsgruppen i ett pressmeddelande.
 
Vad är det här för nonsens? Man vill alltså höja från dagens 65 år till 69 år eftersom medellivslängden ökar. Det i sig har jag inget problem med men det ska inte gälla alla idag i arbetsför ålder som hela sitt liv har betalat skatt baserat på just 65 år. Det kan inte vara någon som helst nyhet att medellivslängden ökar, det har den gjort i flera hundra år. Att då komma med ett beslut om att man i ett slag vill höja pensionsåldern är att likna med ett försäkringsbedrägeri.
 
Alla som arbetar idag har betalt skatt baserat på att det ska finnas pengar till en ordentlig pension och pensionsåldern 65 år, att genom ett beslut i riksdagen bara flytta pensionsåldern är som jag ser det att stjäla 4 år för de som närmar sig 65 år. Inte nog med att man konfiskerar pension som rätteligen borde utbetalas, och man kräver att personerna ska betala skatt i ytterligare 4 år.

Vi har alltså inget försvar, usel skola, taskig sjukvård, tandvården får vi betala själva, bostadsbrist, betalar en massa pengar till EU vi inte får ett dyft för, och hög arbetslöshet. Samtidigt, och ovanpå detta världens näst högsta skattetryck. En ekvation som inte går ihop. Nu ska man dessutom höja pensionsåldern.

Men vi vet ju alla vad det mesta av detta beror på. Man har ju en guldkalv som på vars altare allt ska offras, och inget offer kan vara för stort. Jäpp, migrationspolitiken. Ingen vet vad guldkalven kostar, men man räknar med att strömmen av s.k. flyktingar bara kommer tillta. Migrationsverket behöver bara öppna munnen får de alla miljarder de vil ha. Senast för två veckor sedan ville Anders Borg ragga upp ytterligare knappt 20 miljarder eftersom ingen har vett nog att stänga korken på flaskan.
Det måste vara en självklarhet för varje logiskt tänkande person att inse att plockar man in ett stort antal lågutbildade s.k. flyktingar och deras anhöriga, som dessutom inte kan ett ord svenska samtidigt som man redan har en stor arbetslöshet, betyder det att alla dessa personer måste försörjas. Statliga eller kommunala pengar spelar ingen roll, för skattebetalarna är det i praktiken samma påse.

Så nu ligger även våra pensioner på offeraltaret till guldkalven. Det är väl bara en tidsfråga till man börjar nalla pengar ur pensionsfonderna för att kunna lägga på offeraltaret, det skulle inte förvåna mig ett dyft.
Det paradoxala är även att om man höjer pensionsåldern kommer detta leda till en ännu högre arbetslöshet, och då i synnerhet ungdomsarbetslöshet. I skrivandes stund är ungdomsarbetslösheten 24% (länk). Antalet arbetsplatser kommer inte att öka emedan det är fler på arbetsmarknaden. Med det är ju en smäll vi svenskar får ta för guldkalven, eller hur?

tisdag 11 mars 2014

"Nazistattacken" i Malmö

Jag har ju skrivit en hel del om hur man bedriver propaganda. Det s.k. nazistbråket i Malmö är ett typexempel på hur det fungerar. Vi har ju den senaste tiden kunnat läsa att några elaka nazister angripit och knivskurit demonstranter eller som de kallades någonstans ”demokrater”. Huruvida de inblandade i själva verket är nazister har jag ingen aning om men det är ju en benämning som ger riktig avsmak. De var tydligen med i ”Svenskarnas parti”, och att källor som Expo kallar dem nazister betyder bara, som vi visste att Expo ägnar sig åt ren propaganda och smutskastning (inget nytt).
Men man har hållit manifestationer sannolikt för att ta avstånd från nazism, främlingsfientlighet, politiskt våld och prata varmt om det mutikulturella samhällets överlägsenhet o.s.v. Ok, jag bara gissar det eftersom jag inte varit på något av dessa demonstrationer/manifestationer.
Man har alltså blivit itutad bilden av att Svenskarna parti är nazister, avsiktligt har sökt konfrontation och sedan knivskurit en person. Det är vad vi fått lära oss av media. De som blivit angripna var små änglar o.s.v.
Men man kan läsa detta i Kvällsposten: De var där för att titta på svenske MMA-fightern Alexander Gustafssons match mot Jimi Manuwa. Efter svenskens seger lämnade sällskapet puben. De rörde sig i riktning mot Möllevångstorget, där en nattlig manifestation mot kvinnovåld just avslutats vid tolvslaget på internationella kvinnodagen. Det tar cirka 20 minuter att gå från puben till Möllevångstorget.
Vidare: ”Polisen ska i stället fått bilden, genom en mängd vittnesförhör med såväl personer i nazistgänget, demonstranter och poliser på plats, att en grupp på mellan 15 och 30 demonstranter rusade mot nazisterna, som försökte fly från platsen.
Samt ett vittne vid namn Nilsson säger detta: ” Nilsson har tidigare berättat att han i ett tidigt skede av bråket såg vad som liknade en grupp på 12-20 människor som jagade några män.”. ”Han bekräftade i går kväll på nytt den uppgiften.”- Det stämmer. Jag såg hur de jagade några män och skrek "nassesvin". När jag kom ut på gatan låg en person blödande på gatan, säger han.
 
Men media och PK-politikerna paddlar på genom att redan ha utsätt syndabockarna. I SvD kan man på denna länk läsa: ”I dag efterlyste också Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven en politisk samling över blockgränserna för att motarbeta högerextrema yttringar.”.

Man är alltså inte intresserad över vad som egentligen hände, utan man vill använda det inträffade för att legalisera PK-politiken. Knivskärningen var givetvis ett rent brott som ska straffas, och politiskt våld ska man se mycket allvarligt på oavsett vilka som står för det. Det är ett rent hot mot demokratin. Men det intressanta är att om vänsteraktivister går till angrepp som i detta fall, stör politiska sammankomster, eller förföljer demokratiskt valda politiker, verkar det vara accepterbart. Händelsen ovan kallades i media för ”Nazistattack”. Bara några som man ger tillmälet nazister eller högerextrema var inblandade var allt givetvis deras fel och de är de enda som står för politisk extremism och våld. Är det någon som fortfarande betvivlar att media ägnar sig åt propaganda eller att media är toppstyrda?

Så här ser t.ex. rubrikerna ut gällande denna incident ut i DN:
 

måndag 10 mars 2014

Var är "grävargruppen"?

Jag råkade av misstag titta i Expressen, det är en ren skandalblaska med antingen rena lögner, skandalhistorier eller bara ointressant skit. Jag var på jakt efter vad man skrivit om ”nazistbråket” i Malmö, eftersom media generellt vill få det till att det är högerextrema nazister som gett sig på stackars vänsternissar och sannolikt utan anledning. Skruvat så det räcker och blir över. Kanske finns det en svensk Breivik bland dessa…vänsternissarna var säkert deltagare i kyrkans barnkör, småflickor och på väg till bibelstudier och blev utan anledning attackerade av de fruktansvärda nazisterna. Det är mediabilden, grovt generaliserad av undertecknad.

Men så halkade jag på en av Expressens artiklar som kanske inte borde ha hamnat i just Expressen (länk). Ni vet, alla som på något sätt kritiserar invandringspolitiken är ju främlingsfientliga eller rasister. Expressens grävargrupp åker ut och filmar med dold kamera och hittar sedan på artiklar för att få guldspaden. Alltså är det inte helt pk att berätta som man gör i denna artikel att, 60.000 svenska pass förkommit 2013. Man skriver vidare att passen säljs vidare genom flyktingsmugglare till ”look-a-likes” så att de kan ta sig in i landet.

Så Thomas Mattsson, var är din grävargrupp nu med murvelhyenorna? Kanske du ska skicka ut dem och smygfilma de nyblivna svenska medborgarna som regelmässigt liksom bara tappar bort sina pass, så du har ett nytt scoop? Nähä, där drog man gränsen eller hur Thomas? Det kan ju betraktas som rasistiskt eller främlingsfientligt att inte välkomna alla som smugglas till detta land. Men visst är det fantastiskt? Genom att inte agera på denna verksamhet, legaliserar och understödjer man alltså ren människosmuggling till vårt land.
Visst, man höjer priset för ”bortslarvade” pass. Vad spelar det för roll? Höjningen kommer bara direkt speglas på priset man tar ut av människosmugglarna, och i nästa steg på deras kunder. Ett rent slag i luften alltså. Det kostar drygt 100.000 kr att bli smuggled till Sverige, och detta kanske höjer priset till 110.000 kr.

Men du som svensk medborgare, kan ju fråga dig hur många pass du slarvat bort, och varför man numera har RFID-taggar i alla svenska pass och har minskat giltighetstiden på dem från 10 till 5 år, samt avkräver dig fingeravtryck för att få ett pass. 

söndag 9 mars 2014

Den nordiska våren?

Visst är det märkligt att de som lovprisade den ”arabiska våren”, är tysta? Initialt var det någon form av befriande från diktatoriska regimer och folkvilja, kanske man trodde. Ack så naivt, och vi ser idag början till ett facit, med muslimska extremister som har fritt spelrum. Jag vidhåller att islam inte fungerar i ett modernt västerländskt land, någon form av samexistens är inte möjlig. De fundamentala byggstenarna i islam går direkt emot moderna västerländska värderingsgrunder.
 
Visst, jag kan acceptera att vi har muslimer i landet så länge de utövar sin religion i hemmet och inte kommer med några som helst krav baserade på islam. Det ska inte tillåtas byggande av moskéer. Det handlar inte om att jag vill stoppa islam som religion per se. Det handlar om att islam innehåller så mycket dumheter som är i direkt konflikt med det samhälle jag vill att mina barn ska växa upp i, att spridande av de dumheter som står i koranen eller som imamer har hittat på inte ska accepteras, och baserat på detta ska det inte tillåtas byggnader enkom för att sprida dessa dumheter.
Men givetvis faller svenska politiker till föga och man accepterar t.ex. byggandet av en moské i Linköping (länk), sannolikt med en minaret med böneutrop. Jag accepterar inte att man ska bygga tempel för spridande av rena dumheter som ofta dessutom står i direkt konflikt med svensk lag. Ingen religion får, kan eller ska fungera som någon legitim täckmantel för rena dumheter och lagbrott, och än så länge står svensk lag över alla religioner i detta land.

Att predika att kvinnor är mindre värda än män är ett direkt lagbrott, att homosexuella inte ska accepteras likaså, och listan kan göras mycket längre. Men värst är egentligen att vi ska acceptera islam och muslimer, emedan de inte accepterar oss. I koranen står det (i klarttext och som jag tidigare citerat), att muslimer som mördar otrogna kommer till himlen och belönas där. Som otrogen ska jag alltså dödas, vilket i sig förklarar alla terroristhandlingar, då alla sanna muslimer vill ju komma till himlen och bli belönade där. Detta emedan jag som svensk ska acceptera påhitt och nysvenska som berikning, multikulturellt samhälle och annat trams.

Men avslutningsvis, och som koppling till den ”arabiska våren” hittade jag denna artikel om Syrien. Vi har alltså plockat in en massa ”flyktingar” från just Syrien och de beviljas uppehållstillstånd utan frågor eller snack. En del av dessa reser sedan tillbaka för att få vara med i kriget, och någon ”svensk” som det brukar heta i media är kanske med på bilden.

Men slutligen; om utvecklingen får fortsätta med en sanslös invandring från muslimska länder. Vad är det då som säger att gatubilden vi ser inte kan vara från Rinkeby 2018?

Nej, nej och åter nej! Detta är ingen ”hatsite” mot muslimer. Den som vill vara muslim må vara det. Jag tänker inte tvinga någon att äta skinka. Jag tänker inte tvinga någon till något. Men jag accepterar inte rena dumheter och idiotier med koranen eller imamer som inte har någon som helst logisk eller förklarbar anledning. Ej heller accepterar jag att religiöst baserade saker som strider mot svensk lag.
Visst, det står dig fritt att kommentera. Det finns ett fält nedan för detta. Det enda krav jag har för att inte radera i detta är att kommentarer håller sig inom svensk lag. Förutsatt detta kan jag gärna diskutera eller svara på alla frågor eller åsikter.

Godheten

Jag såg på filmen ”Godheten” som Public Service inte kommer att visa före valet, men den ligger på tuben, så det är bara att titta på den där i stället. Den är tänkvärd. I min värd är alla arbeten som gör eller skapar något hedervärda. Man kan köra sopor, städa, vårda sjuka, reparera saker, skapar nya saker eller har ett arbete som är på något sätt till gagn för samhället.
Jag drar mig till minnes en kollega jag hade i Tyskland. En kille från USA, som slutade och flyttade ner till Nice, och ägnade sig åt att sitta att spekulera i värdepapper, aktier, valutor och annat. Det var en trevlig kille som kanske just var duktig på att leka runt med pengar i pappersform. Såvitt jag vet levde han gott på sina spekulationer och kunskaper i Nice. Men jag frågade mig då och gör det än idag, vilket arbete gjorde han? Svaret är inget. Han lekte runt med andra personers arbetsinsatser och skapade förväntningsbubblor, det försörjde honom sannolikt rundligen.
Vidare minns jag en ledare för företaget jag jobbade på som utan att skräda orden, talade om för oss anställda att ”vi har lovat aktieägarna” en viss utdelning på aktierna. Jag funderade på detta och ställde mig frågan om jag hade lovat detta. Svaret var givetvis nej, och följdfrågan var hur företagsledningen kunde kräva att leverera vinster av sina anställda, baserat på vad de lovat aktieägarna. Det blev en konstig fundering om kortsiktiga spekulationer till skillnad från långsiktig strategi, teknologi, kunskap och att driva verksamheten framåt till gagn för alla. Pengar i utdelningar till aktieägarna var det som gällde från räkenskapsåret, inget annat. Vilken sida en investering hamnade på om ett bokslut var viktigt.
Nu har vi alltså en koppling till kompisen som satt i Nice och spelade med aktier som monopolpengar.
Men killen i Nice gör inte ett skit, kanske lever han lyxliv, trycker på sin Mac några timmar, men det han skapar är noll. Tvärtom, han skadar all form av företagsamhet och skapande. Kortsiktiga vinster och bästa investeringar kortsiktigt är vad som gäller.
Men de som yttrar sig i ”Godheten” ger sig mest på det svenska bankväsendet. Problemställningen är helt korrekt, oavsett alla sociokopplingar engelsmännen kommer med. Vi måste helt enkelt lära oss att skilja på kreativa arbeten där en person uträttar något som andra behöver. Att spekulera i olika värdepapper är inte kreativt.
Men slutligen inställer sig frågan om varför Public Service (
länk) inte törs visa denna film före valen? Den är egentligen inte så politisk d.v.s. partisk när det gäller något parti. Visst kan man tycka att den förespråkar ett kommunistiskt samhälle, men å andra sidan vet ju alla att kommunism helt enkelt inte fungerar, och de största kapitalisterna i sådana länder har alltid funnits i partitoppen. Men motiveringen Public Service kom med var minst sagt larvig, d.v.s. eftersom det är valår törs man inte visa den före valet. Jaha, så det är fritt fram för kontroversiella filmer som kan påverka opinionen andra år som inte är valår, eller vad är meddelandet? Att Public Service ägnar sig åt påverkan och propaganda är inget nytt i min bok. Men konsten är givetvis att man ger skenet av att tillhandahålla fakta, information och utbildning. Ett klassiskt propagandaknep.

Så frågeställningen är snarare hur man kan råda bot på den uppkomna situationen i det system som vi har idag. Efter en del funderande har jag inte kommit på något bra svar. Kanske är det ett inbyggt systemfel, jag vet inte. Man kan ju fundera på om det är realistiskt att en liten grupp tjänar enorma mängder pengar och har dessutom bonussystem, astronomiska fallskärmsavtal och pensioner. Är det ett relevant hot att om man inte betalar dessa summor flyttar de utomlands? Ett hot är det, men skulle det vara någon kris för vilket företag som helst om man inte har de absolut dyraste personerna? Kanske kan man betala dessa pengar till de anställda som verkligen producerar något och har unik kompetens, så att de inte springer vidare till ett annat företag där man betalar något mer? Vilka är det som driver en verksamhet framåt, utvecklar nya produkter, känner till verksamheten och kan förbättra den? Inte är det de i företagsledningarna, utan just de som vet, ser och har idéer. Men det paradoxala i historien är att företagsledningarna betalar dyra konsulter för att effektivisera verksamheterna. Det är egentligen den största blåsningen sedan ISO, och heter idag Lean. Men det får jag skriva om en annan gång. Klart är I alla fall, att det inte finns enkla svar eller lösningar på de problem som tas upp i Godheten.