söndag 2 mars 2014

En anorektisk blågul försvarskyckling

Vi vet nu att Ryssland har upprustat ett antal år, man har militärövningar i vårt närområde, man skickar fingerade bombanfall mot Stockholm, och Putin invaderar Ukraina.
Men det finns ingen som helst hotbild mot Sverige givetvis. Det kanske det inte gör just nu, men hur kommer det se ut om några år? Problemställningen är att det tar runt 20 år att rusta upp till ett försvar värt namnet, även om den politiska viljan skulle finnas, men det gör den inte. Så problemställningen är att inte ens med FRA:s bästa kristallkula har man någon som helst möjlighet att åstadkomma ett försvar innan det är för sent.
Men vad gör då regeringen? Bara för några dagar sedan proklamerade finansministern att mer pengar behövs för att finansiera den sanslösa invandringspolitiken, och initialt behövs runt 20 miljarder mer än beräknat.  Bl.a. kommer man kapa ner ytterligare på det redan anorektiska försvaret, och man kan vidare notera att just 20 miljarder motsvarar drygt halva försvarsbudgeten. Vad invandringspolitiken kostar vet ingen, eller rättare sagt får ingen berätta eller debattera. Men 100 miljarder per år lär inte vara något överbud. Så om nu invandringen kommer att kosta 120 miljarder 2014, är mer än tre gånger mer än vad försvaret får kosta. Men nu kommer dessutom två saker att hända; kopterna i Egypten kommer säkerligen att bli utjagade ur landet av muslimska brödraskapet. Kopterna är några miljoner.
Vidare kommer det sanslösa beslutet om anhöriginvandring leda till en strid ström av ekonomiska lycksökare som har släktingar i detta land som fått uppehållstillstånd eller medborgarskap. I synnerhet äldre kommer att välla in eftersom de får bättre levnadsvillkor än svenska pensionärer. Kommunerna kommer att gå på knäna och kommunalskatterna kommer att behöva höjas, samtidigt som man kan räkna med att den nuvarande monetära ersättningen till kommunerna för flyktingar kommer att sänkas.
Så ställ dig nu frågan vad du tycker är viktigast? Är det att vi fortsätter vara ett paradis för alla ekonomiska lycksökare som lyckas smuggla sig hit, eller är det att kunna försvara landet i händelse av angrepp? ÖB uttalade för ca ett år sedan att det svenska ”försvaret” skulle i bästa fall klara en vecka.
Hur kommer det se ut med sittande politiker, d.v.s. de nya moderaterna? Ska vi klara 5 timmar eller på sin höjd ett dygn? Den ryska björnen går på kraftfoder och ”Putins ryssfemma”, emedan den svenska undernärda blågula försvarskycklingen får leta korn på marken.
Vidare kan vi räkna med att svenska regeringen inte törs säga ett pip om att ryssarna invaderar Ukraina. Det vore nämligen att väcka björnen, och med byxorna nere och en anorektisk försvarskyckling gäller det att passa sig.

Inga kommentarer: