fredag 28 mars 2014

Det vaga begreppet demokrati

Det här med demokrati och makt är ganska intressant. Saken i en demokrati är ju den att har man en majoritet i en representativ demokrati, vilket Sverige är, kan man fatta alla beslut man vill. Folkomröstningar används nästan inte alls, och även är så är de bara rådgivande, vilket innebär att politikerna oavsett vad folket vill kan sätta sig över dess uttryckliga vilja. Till saken hör att det väljarna valde var på partier alltså inte i specifika frågor, och vidare ändras prioriteringar och världen hela tiden varför man kommit långt från den ursprungliga meningen av ordet demokrati.

Men riktig demokrati är farlig för politikerna. Folkomröstningar kan visa att politikerna inte alls har folkets åsikter och kanaliserar deras vilja. Därför är man i detta land livrädda för folkomröstningar.

Visst, det finns en massa frågor som inte lämpar sig för folkomröstningar av olika anledningar. Men det finns även en massa som är mycket lämpliga, och med dagens tekniska möjligheter att identifiera sig via internet skulle man enkelt på lokalt plan kunna ordna folkomröstningar. Ok, de som inte har internet får väl masa sig ner till kommunalhuset om de vill rösta i en specifik fråga, men det torde vara ganska få, och vidare ett minskande antal.

Men ånyo, politikerna betraktar sig dels som en elit som vet bättre än medborgarna och vidare kan man dagtinga med rent fundamentala principer för att få vandra i maktens korridorer. Jäpp, jag tänker i synnerhet på regeringens uppgörelse med miljöpartiet för att skapa en falsk majoritet. Till saken hör faktiskt att miljöpartiet fundamentalt skiljer sig från i synnerhet moderaterna. Värst av allt i det aktuella fallet är man gjorde detta för att blockera ett annat parti (SD), från att få något inflytande.
Men medborgarna är dumma och ska manipuleras. Vi kan kalla fenomenet ”Ullenhagitis”. Tomt nonsens, propaganda och rena felaktigheter används för att dupera medborgarna. På ren svenska lögner och verklighetsfrånvänt flum.

Men i Schweiz har man riktiga folkomröstningar, bara som jämförelse, beslutande sådana. Jag ser detta som ett rent föregångsland och som har fattat vad demokrati innebär. För några år sedan röstade schweizarna om något relaterat till muslimska invandrare (jag minns inte exakt vad), och Nyamko Sabuni, som då var minister uttalade att; Folkomröstningar kan vara bra, men i detta fall hade de använts i ett populistiskt syfte. Min fråga är; hur kan en folkomröstning och dess utslag någonsin vara eller bli populistiskt? Damen har uppenbarligen inte förstått vad demokrati är, och förhoppningsvis borde fungera.

Samma sak var det för några månader sedan, då schweizarna röstade för ett förbud för byggen av minareter. För detta skulle man enligt svenska media straffas med olika sanktioner. Schweiziska folket förstår inte sitt eget bästa. Detta emedan svenska politiker och media vet hur det fungerar, borde fungera och ska diktera vad som är rätt – i Schweiz.
Men åter till ankdammen Sverige. Vi har alltså en fiktiv demokrati, där väljarna ombedes komma till valurnorna vart fjärde år, baserat på frågor de olika partierna plockat ut och vill driva. Några andra alternativ finns inte. Det är svensk demokrati. Medborgarna må sedan dra sig tillbaka i sina hålor, knyta handen i byxfickan, dumma som de är och inte bekymra sig om de visa politiska beslut som fattas. Vill bara bifoga ett citat av Per-albin Hansson:
"Makt är icke blott makt, utan också ansvar. En segrande demokrati får icke förgäta att verklig demokrati är hänsyn till alla, även till minoriteten. Makt får icke missbrukas ens av en majoritet. Övermodet är icke demokratiskt. "Tal vid den socialdemokratiska ungdomsrörelsens nordiska möte i Köpenhamn den 13 juli 1930
 Men slutligen och off-pist hittade jag att man fångat en råtta som var nästan 40 cm i Solna (länk).
Jag ser inget konstigt med detta och jag har sett råttor uppemot 2m på bakbenen i Solna då denna förort är hemvist för Gnaget.
 
 

Inga kommentarer: