tisdag 4 mars 2014

I väntan på den ryska björnen

I samtliga media är det en ren soppa av svammel runt Rysslands angrepp på Ukraina. I stort sett alla kommentarer går ut på att återinföra värnplikten och öka försvarsanslagen. Man har även upptäckt att Gotland inte hade något försvar (vilket scoop). Politikerna verkar leva på 1700-talet och tror att man kan skaffa lite uniformer och pangpinnar så har man vips en armé. Denna fördumning har pågått i många år och man har matat medborgarna med svammel och mobilitet, insatsförsvar och hotbilder, emedan man utarmat försvaret till vad det är idag d.v.s. ett rent skämt. I SvD, Brännpunkt kan man läsa (länk) ”Politikerna har struntat i de ryska signalerna”.
Så vad ska man göra nu? Det vara bara några dagar sedan som Anders Borg ville kapa ner förvaret ytterligare eftersom man behöver mer pengar till den sanslösa invandringspolitiken. Det betyder att det inte finns ett öre i statskassan och kommer inte så göra under överskådlig framtid.
Vad värre är, är att man inte bygger upp ett spelklart försvar i en handvändning. Man kan inte köpa moderna vapensystem på blocket och börja använda dem utan övning och utbildad personal. Den siffra jag har hört är att man pratar om kanske 20 år för att bygga upp ett försvar värt namnet.
Om man nu väljer att återinföra värnplikten är ju alla regementen nedlagda, och används till andra verksamheter. Alltså finns det i första läget inga byggnader att inhysa värnpliktiga i. Sedan var det utrustning, kläder, persedlar och vapen, finns det? Kan man skaffa fram det i en handvändning? Finns det förresten befäl som kan utbilda och på rätt plats? Bilden jag har är att det finns officerare som sitter på ett antal staber och värmer stolar med uppgiften att kapa ner sin budget. Hur många befäl finns det kvar som kan utbilda en stor mängd värnpliktiga?
Vad jag vill påtala med detta, är att om man imorgon skulle besluta om att återinföra värnplikten, har man garanterat inte fått några större skillnader mot hur det ser ut idag på några år. Ovanpå det har vi som sagt att man både måste införskaffa och utbilda i moderna vapensystem, vilket inte låter sig göras i en handvändning.
Men allt detta förutsätter att den politiska viljan samt pengarna finns, och inget av dessa två saker finns eller kommer finnas, inom överskådlig framtid. Statsministern talar i lite svepande ordalag, och den försvarsdoktrin som gäller har uppenbarligen visat sig helt felaktig finns inga planer att akut ändra. Som vanligt snackar man om kommande försvarsbeslut för att på detta sätt sopa verkligheten under mattan och stoppa huvudet i sanden som en struts. Det är tveksamt om ens en invasion av Gotland skulle väcka våra politiker.
Jag har fyra konkreta förslag för att lösa problemet:
1. Döp om ”Försvaret” till ”Lilla bromset”. Alla vet att det som idag kallas försvar på sin höjd skulle kunna bromsa en invasion något. Så Lilla bromset är en mer passande och verklighetsanpassat namn. (OK, detta var bara en ironisk punkt om än så realistisk.)
2. Stoppa all invandring av alla som inte har ett arbete att komma till eller är svenska medborgare. Detta skulle med omedelbar verkan frigöra de pengar vi behöver till att bygga upp ett försvar värt namnet.
3. Köp in och distribuera ut bra prickskyttegevär till landets alla jägare. Detta skulle kosta runt 5 -10 miljarder och är i kombination med en utbildning som ”snipers” av jägarna det bästa vi kan göra i den desperata situation vi är, och i väntan på ett försvar värt namnet. Detta skulle endast avskräcka en invasion, då gerillakrigföring är idag det reguljära stridskrafter har mycket svårt att hantera.
4. Höj lönerna kraftigt för befäl och soldater. Som det ser ut idag tjänar en svensk soldat mindre än en genomsnittlig städare. Pengarna tas från punkt 2 ovan. Ska det som idag, vara lägre betalt att kanske tvingas ut och dödas i strid för Sverige än att städa? Inget ont om städare dock, utan en jämförelse rent lönemässigt.

Inga kommentarer: