onsdag 26 mars 2014

Billström - propagandaapparaten på högvarv

Det var precis väntat! Billström vill att de andra länderna i västvärlden, och då i synnerhet EU ska ”ta sitt ansvar”, eller ”dra sitt stå till stacken” då många bara ”sitter vid sidan av” som han uttrycker det (länk). Kanske tror han att de andra länderna ska bry sig om sådana uttalanden, men de kommer nog snarare ruska på huvudet åt den svenska naiviteten och sköta sig själva. Kanske "plocka russinen ur kakan" för att citera Reinfeldt.  

Men visst är det en ren paradox? För någon dag sedan publicerade Ullenhag tio s.k. myter, och för varje myt gick hans text ut på att invandringen inte alls var någon belastning för samhället, och att alla problem, kostnader, kriminalitet och annat bara just var falska myter.
Så om det som Ullenhag påstår är riktigt, är det som Billström säger felaktigt, eller tvärtom.
Nu kan man ju vara ganska övertygad om att anledningen till Billström uttalande är betydligt mer välgrundat än Ullenhags, och kostnaderna samt problemen den sanslösa invandringspolitiken för med sig är enorma. Detta fattar såväl Ullenhag som Billström. Därför gör Billström sitt uttalande och vill med detta skylla på andra länder. Underförstått att de problem och kostnader vi nu har enbart beror just på att andra länder inte ”ställer upp”, och inte på att regeringen i första läget bedrivit och bedriver en felaktig politik. Slutsatsen blir att det enligt Billströms utspel, är de andra länderna som är skuld till de problem vi ser idag i Sverige. Är man dum och naiv kanske man tror på detta, när det i själva verket är den förda politiken som orsakat alla kostnader och problem.
Riktigt irriterande är även att det är relativt få riktiga flyktingar som hittar hit. Dessa svälter ihjäl i flyktingläger emedan vi ska tycka synd om de som lyckats smuggla sig hit till en kostnad av sådär 100.000SEK är den absoluta majoriteten. Visst, de som kallas kvotflyktingar är riktiga flyktingar, och vi kan ta emot en procentuell del av dessa baserat på antalet invånare i landet resp. antalet i EU. Resten kan vi skicka tillbaka tillsammans med deras anhöriginvandrare, de är och förblir ekonomiska lycksökare.  Den som kommer hit, ej är svensk medborgare och inte har ett arbete att komma till har vi helt enkelt inte råd att släppa in, så ser facit ut idag baserat på de kostnader vi har, problem och hur det ser ut med skolorna, äldrevården, försvaret, pensionerna, arbetslösheten, kriminaliteten o.s.v.
Ovanpå detta hittar man denna artikel, om att vi behöver arbetskraftsinvandring enligt Billström. För det första har vi hög arbetslöshet, för det andra är lönerna i detta land låga, för det tredje stämmer inte en bokstav med att de som invandrar till detta land från MENA företrädesvis skulle vara arbetskraft vi behöver, för det fjärde skapar man inte arbeten ur tomma intet vilket Billström tycks tro, för det femte flyr svenska ungdomar till andra länder företrädesvis Norge för att få jobb, för det sjätte är skatterna skyhöga vilket i kombination med det jag nämnde som två (ovan), inte gör Sverige attraktivt, för det sjunde har man beslutat om anhöriginvandring vilket innebär att bara släktskap räcker för att få uppehållstillstånd, för det åttonde har vi stor bostadsbrist vilket belyses i denna artikel…v.v. fortsätt själv.
 
Propagandaapparaten går på högvarv - så högt varv att den börjar låta illa. Det är bara en tidsfråga innan den skär ihop av överhettning.

Inga kommentarer: