torsdag 31 mars 2011

Politikerna andas vårluft - med partiklar

En klassiker varje vår; det finns partiklar i luften i städerna, som man kan läsa om i dessa artiklar i SvD och DN. Eftersom alla vet att det är bilar med dubbdäck kan vi alltså snabbt dra slutsatserna dels att dubbdäck ska förbjudas, och vidare mer pålagor på bilismen. I Stockholm är det bara en tidsfråga innan man höjder trängselskatterna under våren just för att på så sätt minska partikelhalterna i luften.
Men är hela historien riktigt så enkel att det bara är bilisterna som är boven i dramat, och då i synnerhet bilister som kör med dubbdäck? Tja, ingen verkar bemöda sig om att ta reda på om så är fallet, det bara förutsätter man.
Om drar tillbaka klockan en massa år sandade man gatorna för de inte skulle vara så hala, nu för tiden har man ersatt sand med grovt grus, kanske med en partikelstorlek uppemot 5mm. Samtidigt har man alltså förordat att bilisterna ska gå över till dubbfria däck, alltså däck med små lameller för att få bättre grepp på halt underlag. Nu har vi tre enkla fenomen:

För det första säger det sig självt att om man ökar partikelstorleken blir belastningen per ytenhet mycket större. Om man tidigare hade 50 gruskorn under ett däck, har man nu kanske 5, alltså ökar trycket per ytenhet i det närmaste tiofalt mot asfalten, vilket givetvis leder till större nötning. Det är samma sak som att ligga på en spikmatta med 5000 resp. 500 spikar – den med 5000 spikar ger mindre belastning per spik.

För det andra sitter gruset, till skillnad från dubbarna inte fast i däcken, det innebär att vid varje start, bromsning eller sväng rör sig gruset som ett slipmedel mellan däcken och vägbanan. Detta sliter givetvis extra på vägbeläggningen.

För det tredje har friktionsdäcken små lameller, och emellan dessa kilas gruspartiklar in, vilket både orsakar slitage på vägen, eftersom det är som att åka runt med små stendubbar, men det äter även upp däcken så att gummipartiklar släpper och däcken förstörs. För att inte tala om vad nya däck kostar eftersom gruspartiklarna äter sig in i och förstör däcken. Men det är ju en kostnad för bilägaren, så den struntar man helt i. Så även stenskott, som förstör rutor, lampor, och lackering på bilarna.

Nu är det helt enkelt så att man alltså inte vet vad det är för partiklar, och vilken del som härhör från däck och gator. Ej heller vet man hur fördelningen är; d.v.s. hur mycket som är gummi, stenpartiklar från gruset, från vägens yta eller avgaser. Men trots detta kommer man ånyo skylla allt på bilismen, och i synnerhet de bilister som kör med dubbdäck. Det är en klassiker och eftersom man inte tänker längre än näsan och måste vara PK, kommer politikerna snart med nya pålagor, säkert som ett brev på posten.

Kommunerna som först beslutat att halkbekämpa med grovt grus i st.f. sand, och som sedan sprider ut i stora mängder är givetvis helt oskyldiga. Skyll allt på bilisterna – det är ju deras fel som kör på det grova gruset kommunerna spritt ut på gatorna.

Sedan mörkar man att det finns mångdubbelt mer partiklar i tunnelbanan än på gatorna, vilket man kan läsa i denna DN-artikel, som av någon märklig anledning inte finns på DN:s förstasida.... Alla ökningar i olika lungskador ska utan snack skyllas på bilisterna, inga andra, det är PK i ett nötskal.


Som vanligt kan man notera att det inte finns någon länkning till denna blogg från SvD. Denna blogg är nämligen inte PK, och därför ska ingen känna till att den finns tycker SvD. Så mycket för yttrande och tryckfrihet....

JAS 39B

Det byggs moskéer, det ska finnas halalmat, ramadan ska firas, kvinnor i Sverige går runt som sopsäckar, o.s.v. i islamiseringen av Sverige. Berikning heter det.
Försvaret hade för någon vecka sedan ett propagandamöte i Södermalmsmoskén för att locka fler till försvaret. Som alla vet har övergången från värnpliktsförsvaret till ett försvar med anställda blivit en flopp; man hade räknat med 5000 nya rekryter, men det blev bara 2000.
Vad kan mot denna bakgrund och i desperation vara mer rätt i berikningens och jämställdhetens förlovade land, än att försöka locka muslimska kvinnor till försvaret?

Alltså, har flygvapnet utvecklat en alldeles egen modell av JAS39 Gripen avsedd för muslimska kvinnor, modell ”JAS 39 B”, där ”B” står för ”Burka”. Man har alltså täckt hela cockpit med en burka-liknande duk och damen som ska flyga den har två små titthål rakt fram. Detta krävs alltså av religiösa skäl för att inga manliga (egna som fientliga), ska kunna se hur den kvinnliga piloten ser ut.
Enligt obekräftade uppgifter ska denna modell även ha en autopilot som svänger planet mot Mecca 5 gånger per dag, då det är dags för bön, samt en bönematta bakom pilotens stol med plats för en person att be. Planets dator ska även ha utrustats med en elektronisk version av koranen som visas på rutan i st.f. de vanliga rikt/siktmedlen (LCOS).

Detta är en bild på planet:

Enligt samma obekräftade källa, utreder även försvaret om man ska utveckla en JAS 39 J, där ”J” står för jihad. Detta är tänkt att bli en ”engångsmodell” som kan fyllas med sprängämnen, ej ha katapultstol, mindre bränsletank, samt ha utvändiga högtalare som skrålar ”Allahu ahkbar!!!”.
Projektet ska ledas av den kände japanske flygplanskonstruktören Seppuku Harakiri.  Man räknar med att kunna locka ett stort antal nya kunder för JAS, framför allt inom arabländerna.

Inget nytt från talarstolen


Lyssnade idag på riksdagens debatt där regeringens och MP:s beslut att man skulle erbjuda i stort sett hela det sociala paketet till illegala invandrare debatterades. Det kan man läsa om i SvD på denna länk. Det var Jimmie Åkesson som drog igång hela debatten.
Visst är det logiskt? Man plockar alltså in massor med flyktingar i detta land, dels de som verkligen är flyktingar enligt FN:s definition. Sverige tar emot sådär 30% av hela flyktingkvoten för EU. Det är inget att snacka om, men vad man verkligen kan ifrågasätta är om Sveriges befolkning är 30% av hela EU, i synnerhet mot bakgrunden att vi tidigare år gjort samma sak. Sedan har vi de som kallar sig flyktingar, men kommer hit av rent ekonomiska skäl. Av denna kategori är minst 90% inte flyktingar, utan helt enkelt människor som valt att bli smugglade just till Sverige för att få bättre levnadsstandard.

När sedan Migrationsverket avslöjar de mest dumma och påhittade historierna, trots att de har minst sagt luddiga regler att gå efter ska alltså personen utvisas från landet, med betalt flyg, minst 30.000kr på fickan (45.000kr om utvisningen är till Irak), så väljer en stor del att försvinna och uppehålla sig illegalt. Enligt RUT, alltså Riksdagens utredningstjänst, vars siffror knappast kan betvivlas, uppskattar man det till att ca 60.000 personer finns i detta land illegalt. Man kallar dem för ”papperslösa”, vilket låter trevligare, och någon att tycka synd om, än olagliga invandrare. Men de är olagliga invandrare, så enkelt är det, de ska vid påträffandet avlägsnas snarast ur landet enligt lagen, med 30-45 tusen kronor i handen.
Och beslutet att dessa, enligt RUT ca 60.000 personer, ska ges samma rätt till välfärdssystemet som svenska medborgare var anledningen till debatten.

Men nu åter till Riksdagsdebatten. Det var alltså så att Jimmie Åkesson ställde ett antal mycket konkreta frågor till Tobias Billström. Han fick givetvis inga svar, utan bara rent svammel. Ett antal andra partier blandade sig i leken för att få proklamera sin mening, med snyftmilda historier, solidaritet, och Gud vet vilket svammel man ägnade sig åt. Som lyssnande medborgare undrar jag vad man egentligen håller på med i Riksdagsdebatterna. Är det meningen att alla andra partier som inte är inblandade ska få komma med helt irrelevanta inlägg, eller att man ska få driva från ämnet samt till och med göra direkta påhopp på SD som parti? Är det meningen att talmannen bara ska sitta som en nickedocka och allokera tid?

Det fanns ett radioprogram som hette ”På minuten” för en massa år sedan. I detta fick deltagarna inte avvika från ämnet, tveka eller upprepa sig, om de gjorde någon av dessa saker blev de av med ordet omedelbums. 

Något liknande borde definitivt införas i Riksdagen. Detta eftersom det inte blir någon debatt, och inga frågor besvaras, utan bara en massa irrelevant svammel, och generella floskler från respektive partier om deras respektive ståndpunkter och åsikter rent generellt. Nu verkar det vara så att den som har ordet ska slänga ur sig så mycket honnörsord och svammel som möjligt inom tidsramen. De som blandade sig i debatten hade alltså inte för avsikt att svara på de frågor Åkesson ställde, utan rent generellt snacka om hur synd det är om flyktingar, att andra länder inte tar sitt ansvar, kasta skit på SD, med mera. Grundfrågeställningen, d.v.s. att illegala invandrare ges samma tillgång till välfärdssystemet som legala, eller svenska medborgare generellt, besvarades alltså inte trots att alla partier talade och ”debatten” tog nästan två timmar. Det var alltså ingen debatt, utan snarare torgmötesanföranden från respektive parti, varav en del sänkte debattribban till en nivå med helt irrelevant smutskastning som talmannen omedelbart borde satt stopp för. Vi kunde höra hur "Sverige behöver invandringen", "det är hemskt synd om alla som kommer hit", splittrade familjer, att de stackars "papperslösa" skulle dö och föda barn på gatan, om hur osolidariska andra länder inom EU är, och till och med ifrågasatte Billström siffrorna från RUT, som artikeln berättar. Det skriver SvD om, men inte ett ljud om anledningen till debatten, och problemställningen SD tar upp.

Alltså; inget nytt från Riksdagens talarstol.


lördag 26 mars 2011

Vad har du för psonnummer lille medborgare?


Ett av mina hatobjekt är svenska personnummer. Myndigheterna numrerar medborgarna från födseln, för att kunna kontrollera dem i alla databaser som finns och även kunna samköra databaser effektivt för vad man vill. Detta är en klassiker sedan 60-talet och ingen ifrågasätter vad myndigheterna håller på eller vad dessa personnummer är bra för.

Jag bodde i många år i Tyskland, och något sådant eller liknande fanns helt enkelt inte. Så jag pratade med kollegor från i stort sett hela världen, och det fanns inget liknande någonstans. Många kollegor menade att något sådant centralt register aldrig skulle tillåtas.

Kollegor från USA berättade om något social security number, som var kopplat till de försäkringar man hade, men annars fanns det inget som liknade det svenska medborgarnumreringssystemet. I Tyskland fanns inget medborgarnumreringssystem och allt fungerade alldeles utmärkt. Betänk då att det finns i det närmaste 10 gånger fler invånare i detta land som ligger mitt i Europa, än i Sverige. Men nu är det svenska personnummersystemet inrotat i medborgarna sedan 60-talet och det går inte att existera i detta land utan personnummer.

När jag ringde till Sverige och svenska myndigheter från Tyskland, uppgav jag aldrig något personnummer som en ren princip och protest.
Det brukade sluta med att jag proklamerade för någon liten tjänsteman att; ”Vill du roa dig med att numrera folk är det din sak, men då får du hålla reda på numren själv.” Antagligen var det nära hjärtsnörp för att antal svenska byråkrater, som likt papegojor börjar alla samtal med medborgarna med: ”- Vad har du för psonnummer?”.
Så kära läsare av denna blogg, berätta nu vad du som medborgare har för nytta av personnummer? Alltså inte vad myndigheterna har för nytta, utan du.

onsdag 23 mars 2011

Smart av IKEA


Det här är en lite kul artikel i DN, och handlar om att IKEA välkomnar alla typer av familjer, inkluderande homosexuella, och man illustrera det med en bild av två killar som håller varann i handen.

Men nu är det ju så att man i detta land propagerar för att alla ska accepteras och respekteras, både sexuella avvikelser samt andra religioner. Nu har vi alltså en paradox; å ena sidan ska man acceptera homosexuella, och folks åsikter och religion, å andra sidan har vi 58 miljoner italienare som är till absolut största delen katoliker, och deras religion och åsikt är att två homosexuella inte är en familj. Alltså säger det ena mot det andra, man respekterar inte italienarnas religion och åsikter, om man anser homosexuella vara en familj och kör med IKEA-reklamen. Men det inte PK här i Sverige att anse detta, eftersom det lilla landet sedan Palmes tid ska kunna allt, veta allt, vara bäst på allt och ett riktigt föredöme som alla i hela världen borde följa. Och den senaste tidens propaganda har indoktrinerat medborgarna till att homosexuella visst är en familj.

Nu tror jag inte det är så att IKEA försöker vara PK, eller påverka italienarna åt något håll, utan det är nog snarare så att man var fullt medvetna om vilken debatt det skulle bli och att man skulle få publicitet. Alltså får man massor med gratisreklam, och bloggar som denna och tidningar skriver massor om detta, vilket i sig är en skitsak. Smart marknadsföring helt enkelt, och gratis reklam.
Det är dock inget nytt för IKEA generellt. Jag tittade på tysk TV för sådär 8 år sedan, och då hade man en serie reklamfilmer om hur svenskarna firar midsommar. Dessa filmer tyckte mina tyska arbetskollegor var skitbra och kul, inget annat. Men de var så fulla av både fördomar och spritförtäring att de snabbt blev bannade av IKEA centralt (i Sverige?)
För de av Er som inte sett dessa bannade tyska reklamsnuttar, kan jag starkt rekommendera denna länk
…så nu vet Ni var alla tyska fördomar mot svenskar kommer ifrån….IKEA!

tisdag 22 mars 2011

Lektion två i propaganda


Igår körde SvD en riktigt bra lektion i propaganda och användande av rastertekniken. Idag kan vi läsa lektion två på samma tema, på denna länk. Det är ju så att det är uteslutande män/pojkar som är ”ensamkommande flyktingbarn”, men den bilden är inte bra eftersom man vill ge bilden av att det är barn som flytt, och då kan det ju inte bara vara män/pojkar. Alltså har man med ljus och lykta hittat tre tjejer som dagens artikel handlar om.
Anisha, Filsan och Ayanna handlar dagens artikel om, och vad denna artikel ska få riktiga propagandapoäng för är bilderna. Patrick Sörquist har verkligen lyckats. Det bilderna förmedlar är värt mer än 1000 ord. På bild 1 och 2 spelar Filsan bowling leende, med gnistrande vita tänder, så svenskt, så multikulturellt, så trevligt. På bild tre sitter Anisha och Filsan på sina sängar, lite leende och smålyckliga, bilderna är så arrangerade de kan bli. På bild 4 har vi damen som är jättelycklig över att få vara ”God man”, och den andra delen av denna bild har en underbar symbolik; några keramikfigurer som heter ”världens barn”. Man frågar sig vad de egentligen har med historien att göra. Bild 4 är en detalj på en tavla, och ett tack för hjälpen ett barn fått tidigare. Det är väl bra, så att alla svenskar borde ställa upp för dessa stackars barn.
Den femte bilden ska tydligen vara konstnärlig, ett kvarts ansikte och ett par händer. Kanske konstnärligt men helt irrelevant.
Men bilderna är ett utsökt och fint stycke i ren propaganda Patrick Sörquist har verkligen lyckats.

Historien är en riktig gröt av vedermödor, stöd, bidrag och annat. Snårig så det räcker utan röd tråd. Man passar på att slänga lite skräp på Migrationsverket, och menar att man måste kolla upp s.k. Eget Boende (EBO), bättre så inte ”barnen” far illa av att bli misshandlade av någon. Det sista är en koppling till rubriken ”Ingen ska behöva ha det som jag hade det.”
Sedan har vi det enkla faktum att Migrationsverket betalar drygt 1.2 miljoner per år och s.k. ensamkommande flyktingbarn till kommunerna. Det nämner man inte ett ljud, om utan bara om hur lite de stackars tjejerna tvingas leva på per månad och att de räknat ut allt på öret, och spenderar sina sista slantar på att ringa till släktingar i Somalia.

Denna artikel får en sjua på den tiogradiga PK-skalan. Det hade blivit en femma om det om det inte varit för de fina bilderna som jag avhandlat tidigare. Dock må författaren få cred för att ha lyckats hitta tre tjejer som klassats som ”ensamkommande flyktingbarn”. De är väl nästa lika sällsynta som en oskuld på BB bland de "ensamkommande flyktingbarnen".

Vad håller SvD på med?

Nu är jag trött på SvD. Jag vet ärligt talat inte vad de håller på med. Att få ej PK-inlägg raderade när dessa skickas in som kommentarer är man van vid, och vet att det inte är någon idé. Detta trots att inläggen inte strider, varken mot de stipulerade reglerna eller lagen. Man kör alltså envägskommunikation där bara ryggdunkar till artikeln, och inlägg som är PK accepteras. Det är illa nog, och man ger skenet av en tryck och yttrandefrihet som inte finns. Riktigt fult faktiskt.

Man raderar även twingly-länkar till bloggar som inte passar, detta trots att man inte har det publicistiska ansvaret. Ytterligare ett angrepp på tryck och yttrandefriheten. Denna blogg är som jag tidigare skrivit bannad av SvD rent generellt även om jag skulle skriva och berömma Silvias nya hattkollektion. Interaktiv Säkerhet AB i Varberg har en grupp som sitter och raderar allt, i fallet med denna blogg sker det automatiskt. Twingly-ping funkar inte.

Men nu har man verkligen fått spelet på Interaktiv Säkerhet AB. Denna artikel i SvD handlade om att man lurat och lurar en massa folk med Nigeriabrev, vilket är ett ganska harmlöst ämne, och jag kastade in en likaledes harmlös kommentar, och berättade att jag fått ett sådant. Jag kommer inte ihåg hur många kommentarer det var totalt, men gissningsvis minst 20.
Helt plötsligt har man raderat alla kommentarer!
Varför gör man detta? Vad håller man på med? ”Total Nätdominans” eller vad heter spelet?
Om man raderat dem av misstag, är det minsta man kan begära en ursäkt med förklaring. Men så icke.
Nu har det kommit in två kommentarer – vi får se om de raderas av suddagumman på Interaktiv Säkerhet AB.


Add: Haha, jag provade att komma med en kort kommentar om att Interaktiv Säkerhet varit i farten. Gissa vad som raderades illa kvickt? Yttrande och tryckfrihet...? Vad stred denna kommentar emot för regel kan man ju fråga sig. Kommenteringssreglerna? Nej. Lagen? Nej. Varför raderades den då?
Jo, av den enkla anledningen att du, lille medborgare, inte ska veta vad som sker. Tror någon att Twingly-länken ovan visas i SvD? Sluta tro, det gör den inte. Tack Interaktiv Säkerhet AB!

måndag 21 mars 2011

Stackars Feysal!


Ett strålande typexempel på propaganda finns nu att beskåda i denna artikel. Nisse i Hökarängen får en godhetskänsla i hela bröstet, men gråter en skvätt när han tänker på alla stackars barn som han inte kan hjälpa via skattsedeln.
Läs och lär svenska journalister. Fast de flesta behärskar redan denna konst till fulländning, d.v.s. den s.k. rastertekniken. Som alla vet går den ut på att man låter läsarna se verkligheten genom ett raster. Journalisterna står för rastret och låter bara läsarna få den bild man vill och har alltså i detta fall noga selekterat ut lite tårdrypande exempel, som på intet sätt är representativa för de s.k. ensamkommande flyktingbarnen.
Men det vet läsarna inget om och Nisse i Hökarängen ska då dra slutsatsen att detta gäller för alla s.k. ensamkommande flyktingbarn. Man kan inte påstå att det är rena lögner man presenterar, personerna finns ju, men de är inte representativa, utan noga selekterade för att skapa en bild hos läsarna att det som står gäller alla av denna kategori.
En klassiker i propagandateknik, och ett extra plus för den tårdrypande historien. Tack SvD! Och vad säger man om rubriken "Vem ska ta hand om mig?" - världsklass!!

Hej igen Ni på Interaktiv Säkerhet AB i Varberg. Jäpp, denna blogg är svartlistad, så det är bara att ta bort Twinglylänken.

söndag 20 mars 2011

På vägen mot full kontroll, del 2


Ok, nu har Poltiskt Inkorrekt trassel med att ta emot donationer till sin verksamhet åxå. Anledningen är inte specificerad, men det kommer väl. Det är första gången jag har hört att någon ska ha problem att ge pengar eller betala för något via internet. Öppningarna av sidor börjar funka bättre men kommenteringsfunktionen är basal, och funktionen Discus som funkar överallt på andra siter funkar inte på PI.

Nåväl, tillbaka till ämnet ”På vägen mot full kontroll”, alltså över internet.

Det första steget som man nu jobbar med är alltså att blockera information man inte vill ha i media, alltså nättidningar, och detta görs med vinstmaskinen Interaktiv Säkerhet AB i Varberg. Blogglänkningar försvinner och kommentarer raderas som inte är PK. Det verkar dock som de olika tidningarna inte samarbetar eller har exakt samma direktiv till
Interaktiv Säkerhet. Denna slutsats drar jag av att denna blogg är bannad på SvD, men inte DN. DN släppte till och med igenom en blogglänkning jag trodde de skulle dra i inlägget ”484”.  Jag lät titeln vara lite kryptisk i förhoppningen att suddagumman skulle missa hela poängen vid en snabb genomläsning och det verkar ha fungerat. Grupperna som jobbar med respektive tidning utbyter alltså inte information, och det tyder på att det finns tolkningsmöjligheter i informationen från ovan, alltså från ”staben”.

Men nu har vi olika intressenter. Det första är ju de stora film och musikbolagen som uppenbarligen lobbat sig in bland politikerna till den grad att de själva har halv-polisiära befogenheter. Politikerna borde faktiskt helt enkelt strunta i denna fråga. Den är av inget som helst intresse för rikspolitiken, eller hur landet styrs. Det är egentligen inte av något som helst intresse för politikerna i detta land om medborgarna kopierar vad de vill, och att upphovsrättsskyddat material kopieras. Det är helt enkelt en skitfråga , men de stora musik och filmbolagen har blåst upp denna fråga till helt orimliga proportioner.
Vidare har vi snacket om barnporr. Perfekt att använda sig av politiskt, äckligt och kriminellt som det är. I jakten på pedofiler och barnpornografi är det mesta legalt. Sedan har vi ju jakten på terrorister, och brottslingar rent generellt. Alla fattar väl att man får uppoffra en del integritet i alla dessa kategorier.
Så det är klart att om man kombinerar skräckscenarion av de olika kategorierna ovan med det vanliga snacket på bästa Bodström-manér om att ”det är bara de grova brottslingarna vi letar efter”, ”den som bara har rent mjöl i påsen behöver inte bekymra sig”, samt det vanliga snacket om att man är till för medborgarnas bästa och är folkvalda.

Man skapar alltså en hemlig organisation, med hemliga direktiv, som kategoriserar medborgarna i hemliga register. Metoderna man använder för att selektera ut olika kategorier är även de hemliga och du ska bara inte bry dig lille medborgare. Allt är för din egen skull. Lite spill får man givetvis räkna med, och att medborgare med ”rent mjöl i påsen” hamnar i en databas för dem med smutsigt mjöl får man givetvis räkna med som lite ”spill”. Men eftersom personen aldrig får reda på det är ju ingen skada skedd. Ponera t.ex. att du felaktigt fått en för hög riskklassning. Då kan du glömma att få något arbete inom försvaret, på kärnkraftverk, SKB, eller på någon statlig myndighet eller institution där man har detta som primärt selektionskriterium. Men du behöver ju inte bry dig, detta eftersom du aldrig får reda på varför du inte fick jobbet eller blev sparkad. Man skapar alltså en hemlig parallell apparat med det vanliga rättssystemet, men skillnaden är att du aldrig får veta någonting och har ingen information, eller något annat som gör att du kan hävda din rätt eller försvara dig. Det är som det är lille medborgare, för din egen skull.
Ett nytt och hemligt system med domare du inte har en aning om, med regler du inte känner till,utan rätt eller möjlighet att försvara dig,  ej heller vet du vilket straff du får, eller hur det kommer att påverka dig och hur länge.

Svensk demokrati helt enkelt, som snart består i enbart rätten att gå till valurnan vart fjärde år. Det fick medborgarna i DDR åxå.

Så PK - men helt fel

Nu har det alltså kommit en undersökning från Stockholms Universitet som man kan läsa om i DN, som har kommit fram till att invandrare inte alls är mer frekventa i brottsregistren, utan det överrepresentationen beror enbart på uppväxten, och socioekonomiska faktorer.
Javisst, något som inte säger emot PK-informationen, och dessutom belyser hur synd det är om de stackars invandrarna. Låt oss sätta oss i en stor ring och sjunga ”We shall overcome”.

Nu kan ju Ullenhag och Billström ha ett bra argument för mer pengar till invandrartäta områden, mer fritidsaktiviteter, varför inte ”nystartzoner”, mer pengar och åter mer pengar i stödåtgärder. Ju mer pengar man pumpar in, ju mindre problem alltså med denna form av logik.

Nu är det helt enkelt så att man importerar massor fler än vad det finns arbete till, i synnerhet från MENA-länder, som har en lång startsträcka, under vilken de måste försörjas, innan de ens har en chans att få ett jobb. Samtidigt flyttar svenska ungdomar i massor till Norge i brist på arbete emedan dessa tydligen ska ersättas med ekonomiska lycksökare från MENA-länderna. Man kan snacka hur mycket man vill om uppväxten, liten julgran, dåliga julklappar som barn eller vad man vill. Det är ingen ursäkt att begå brott. 

Enligt utredningen, på sidan 26 och 27 kan man läsa detta:
”Children of immigrants have, on average, higher values on all delinquency variables than children of Swedish origin, and the differences are vast. On average, 30% of young native-born Swedish men have any recorded suspicions. For the first generation of immigrants, the corresponding figure is almost 60%, and 50% for the second generation. (The 26 results here conform with results from Swedish research on recorded crime among immigrants and immigrant children, BRÅ 1996, 2005, see above). The average sentence for a man with Swedish family background is half a month. The corresponding figure for a person born abroad is close to three months, and for a man born in Sweden of immigrant parents, the average is approximately two months. In relative terms, the overrepresentation ranges from 50% to more than 100% above the level of individuals of Swedish origin.”

Alltså, vad överrepresentationen beror på är helt sekundärt - men den är ett rent faktum. Min slutsats är helt enkelt den att ju färre invandrare man plockar in ju färre brott kommer att begås.

lördag 19 mars 2011

Reepalu kan inte tro på sig själv

Jag får nådigst begära anstånd lite mer tid om inlägget om ”Full kontroll”. Det dyker upp saker hela tiden som är av hetare nyhetsvärde, och som jag finner anledning att skriva om.

Det har varit så att representanter för Simon Wiesenthal centret har varit i Malmö och haft audiens hos Malmös ledande politiker Ilmar Reepalu, som man kan läsa om här (Sydsvenskan) och här (DN).

Som alla vet är det så att araber och judar inte bästa vänner, varken historiskt eller i dagsläget. Det är ett rent faktum som knappast någon kan bestrida.
Samtidigt lider ju detta land av multikulturalismens flummerier där politikerna tror att alla människor och religioner kan leva fredligt tillsammans i någon form av samförstånd och respekt. Detta är en rent naiv och verklighetsförnekande inställning som senast Frederik Reinfeldt i Riksdagen kallade för ”berikande”, ”spännande” och som skulle leda till ett rikare land.
Men nu är problemet att man i Malmö tillåtit både segregation och man har samtidigt haft en i stort sett ohämmad invandring av muslimer från arabiska länder. Konflikten med de judar som finns i Malmö borde vara uppenbar för vem som helst. Nu brottas alltså Reepalu med problemet om multikultiflum som rikspolitikerna propagerar, och samtidigt har han gjort rent antisemitiska uttalanden.
När han då hamnar i diskussioner med representanter för Simon Wiesenthal centret, samt det enkla faktum att judar trakasserats och tvingats flytta, som en ren följd av segregationspolitiken och den samslösa invandringen av muslimer han legaliserat, står han sig givetvis slätt.
Vi har alltså det enkla faktum att muslimer historiskt inte gillar judar, och det kan man knappast bota med de vanliga politikermedicinerna, bestående av pengar, acceptanssvammel, utredningar, mer pengar, och att skylla ifrån sig. Reepalu är den ansvarige, och besökarna från Simon Wiesenthalcentret låter sig inte luras av snack om ”lite integrationsproblem” berikning och acceptans. Tror faen att de blir förbannande när Reepalu i stället för att ta krafttag mot de som ger sig på judarna, i stället snackar multikultismörja och menar att det finns andra grupper i samhället som även trakasseras.  Alla vet att ett samhälle med olika kulturella och religiösa bakgrunder är dömt att misslyckas. Det har Merkel, Cameron, och Sarkozy m.fl. insett, och det är så enkelt att om man flyttar till ett annat land måste man anpassa sig till detta, de regler som gäller och den kultur landet har.
Nu har alltså Reepalu lyckats skapa områden som varken kan eller vill integrera sig i det svenska samhället, i synnerhet bestående av ekonomiska lycksökare från kulturer och religioner mycket främmande från vår. Alltså blir det konflikter mellan både grupper som kommit till detta land och med ursprungsbefolkningen, det är bara att inse. Vi har alltså sätt kravaller, bilbränder, matkrav, klädselkrav, stenkastningar o.s.v. Alla dessa problem härhör ur tre huvudproblem som man vägrar inse.

För det första bedriver man en segregationspolitik i stället för en integrationspolitik. Man har inga som helst krav på att de som kommer till detta land varken ska spridas ut eller anpassa sig till det svenska samhället. Detta försöker man överskyla med PK-snack om acceptans om multikulturalism. I ren desperation drev man till och med igenom en ny skrivning i grundlagen om detta nyligen.

För det andra är de som kommer hit från kulturer och religioner som är mycket skilda från den ursprungligt svenska. Islam och människor från MENA-länderna är uppväxta med och har totalt andra grundvärderingar och kultur än den svenska och i kombination med punkten ovan kan det aldrig bli någon integration. I synnerhet som islam är baserat på grundfundament som inte hör hemma i ett västerländskt civiliserat samhälle.

För det tredje är det så att mängden invandrare man släpper in enorm i jämförelse med befolkningsstorleken. Inget land i hela Europa tar emot så många lycksökare per invånare som Sverige.

Så mot den bakgrunden försöker alltså Reeplu försvara vad han har gjort och gör. Det är väl en ren självklarhet att judar och muslimer inte kan leva lyckliga tillsammans. Lever palestinierna och staten Israel i ett lyckligt samförstånd? Man kan förresten läsa att Israel just stoppat ett fartyg med 50 ton vapen på väg till palestinierna, fullt med raketer och ammunition till AK-47. Vad skulle palestinierna med detta till?
Det är rent naivt att tro något sådant som att muslimer och judar kan bli kompisar och acceptera varandra, och självklart insåg representanterna från Simon Wiesenthal centret detta och de lät sig inte luras av svenskt PK-svammel. Det som har hänt går inte att förneka och Reepalu har inte lyft ett finger för att förhindra det idag. Ren antisemitism alltså, som i Tyskland på 30-talet, men Reepalu fattar ingenting och kommer med sina slitna mantran som inte lurar någon. Inte ens han själv kan tro på den politik han förespråkar och driver.

torsdag 17 mars 2011

...och en propagandaartikel till...


”Folkpartiet i Knivsta kräver att Knivsta kommun tar sitt ansvar vad det gäller ensamkommande flyktingbarn.”. Så lyder den stora rubriken i UNT:s nätversion på denna länk.
Eftersom detta är en artikel i ett kontroversiellt ämne har UNT givetvis valt att kommentarer inte ska tillåtas. Artikeln är enkelriktad propaganda som inte ska få diskuteras eller motsägas.

Nu ska vi börja med att analysera artikeln, och vad som sägs. Folkpartisterna kräver alltså att Knivsta kommun ska teckna avtal med migrationsverket om mottagning av s.k. ensamkommande flyktingbarn. För det första vet alla att detta inte är barn. Det hur många indikationer som helst på att de absolut flesta är betydligt äldre, men eftersom flyktingsmugglarna instruerat den att gömma eller kasta bort alla identitetshandlingar och sedan uppge att de är under 18år kallas de för barn. Sedan ska de dra en rövarhistoria för Migrationsverket som flyktingsmugglarna sannolikt lärt dem utantill.
Till saken hör även att det kostar runt 100.000kr att bli smugglad till Sverige. Vilket ”barn” kan betala det, i synnerhet som detta belopp motsvarar 3-10 årslöner i de länder de kommer ifrån? ”Ensamkommande” är de inte heller. De kommer i grupper och bara dyker upp någonstans i Sverige. Och visst är det förbaskat märkligt, om de vore desperata flyktingar att de hittar just till detta lilla land uppe i norr. Många har dessutom förstörda fingeravtryck, bortslipade eller bortbrända, vilket åxå är ganska märkligt. Om de senare genom Migrationsverket får permanenta uppehållstillstånd, hittar de flesta märklig nog sina ”försvunna” familjer som av en ren händelse inom några veckor. Mycket märkligt, eller hur?
Alltså pratar vi egentligen om gruppsmugglade muslimska ankarmän, inte om några ensamkommande flyktingbarn. En del av dem är sannolikt brottslingar som vill få en ny identitet.

Mot den bakgrunden ska man alltså ställa kravet från Folkpartisterna. Problemet är att rikspolitikerna inte satt stopp för detta vansinne, så det väller givetvis in ”ensamkommande flyktingbarn” i detta land, sådär runt 3000 kan vi nog räkna med under 2011, och Migrationsverket har som vanligt begärt mer pengar av regeringen, denna gång 600 miljoner.
Men saken är den att Migrationsverket och rikspolitiken är en sak, kommunalpolitiken något helt annat. Alltså är det så att om en kommun lokalt bestämmer att de inte ska ta emot en enda flykting, är det vad som gäller enligt grundlagen. Kommunalpolitikerna i kommunerna har alltså inget som helst ansvar för rikspolitiken och hur många ”flyktingar” landet beslutar sig för att ta emot. Enligt grundlagen har fortfarande kommunerna självstyre i dessa frågor, men det verkar inte folkpartisterna ha fattat.
Så kommunernas ansvar för antalet flyktingar som kommer till detta land finns inte alls, eller att ta hand om dem, som de två folkpartisterna anger, det är ett statligt ansvar.

Sedan i artikeln ska givetvis kommunstyrelsen ordförande försöka urskulda sig. Varför ska han göra det? Han är demokratiskt vald till att sköta kommunen, det är hans fulla mandat enligt lagen. Tycker han och Knivstas politiker att de inte ska ta emot en enda flykting är det helt enkelt så, oavsett var några verklighetsfrämmande folkpartister tycker. De har inte rätt att ”kräva” ett dyft. Det är bara för dessa två politiker att läsa grundlagens första paragraf i vilken det klart och tydligt står att varje kommun har självstyre.

484


Bara en liten notering. Israelerna har alltså stoppat ett fartyg på väg till Gaza med 50 ton vapen, som man kan läsa om i denna artikel i DN. I SvD hittar jag inte en rad om denna vapenlast. I svensk press är ju en klassiker att tycka synd om de försvarslösa stackars palestinierna, och skylla varenda konflikt mellan dessa två länder på Israel. Alltså är det ingen större nyhet att palestinierna skaffar lite vapen för att kunna starta en ny konflikt.

Så inte lär det bli ett pip om detta bland svenska politiker.

Hur många gånger har vi sett mönstret att palestinierna sätter igång konflikter med Israel genom raketbeskjutningar och incidenter vid gränserna? När sedan israelerna tröttnar på detta, vilket är fullt naturligt, sopar man banan med dem.
Då i svenska media är det helt plötsligt israelerna som är angripare. Vilket land i hela världen har inte rätt att försvara sitt territorium och en skyldighet att försvara sina invånare? Förbannat märklig logik som bottnar i att Palme och Sten Andersson var bästa polare med den palestinska ledningen och Yassir Arafat. Alltså var palestinier snälla och israeler dumma. Enkelt, och så har det tydligen fortsatt. Ship to Gaza är ett typiskt exempel på hur det fungerar, man provocerar fram en konflikt och israelerna är alltid de dumma.

Nu har vi alltså en borgerlig regering, men man fortsätter att stödja palestinierna, och pumpar in pengar till dem genom SIDA. 2009 drog man iväg 484miljoner, varav 191miljoner var ”Humanitärt bistånd”, 108 miljoner ”Hållbar samhällsutveckling”, 120 miljoner ”Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet”, och 19 miljoner ”Konflikt, fred och säkerhet”. Så man undrar ju varifrån palestinierna får pengar att köpa vapen? Man kan inte låta bli att undra och spekulera. Men även om nu de svenska skattepengarna inte går direkt till vapenköp, kan det vara en överenskommelse om att pengarna går till allt annat än vapen, så att palestinska ledningen får råd med dem för andra pengar. Man kan ju även notera att Hamas är terrorstämplade av FN, och att palestinierna får mest bistånd i hela världen räknat per person. I andra delar av världen svälter folk ihjäl, men.... Men vapen, uppenbarligen till för att sätta igång en ny konflikt med Israel har palestinierna alltid råd med.

De bortslösade 484 miljoner skattepengarna kallar SIDA för ”Samarbetet i siffror”, och finns på denna länk.

onsdag 16 mars 2011

På vägen mot full kontroll, del 1

Erik Bengtzboe, från MUF gillar inte datalagringsdirektivet, vilket man kan läsa i denna artikel i SvD. Han skriver att Orwells 1984 inte var menat som en instruktionsbok, utan i avskräckande syfte.
Nu är bara problemet att Orwells bok inte riktigt återspeglar den tekniska utvecklingen, och behandlar inte hur Sverige både har fungerat och fungerar idag. Saken är den att man under många år arbetat efter politiskt korrekta riktlinjer, och indoktrinerat medborgarna i avsedd rikting och med åsikter. Det finns i synnerhet två områden som är värda att nämna, trafikpolitiken och invandringspolitiken.
Om vi börjar med trafikpolitiken, har man kört två huvudlinjer, dels att man inte får vara berusad som bilist och den andra att man inte får köra över skyltad hastighet.
Efter att ha bott utomlands en massa år har jag kommit till insikt hur propagandan när det gäller trafiken fungerar i Sverige. Bilister ska få nära-döden upplevelser så fort de upptäcker att hastighetsmätaren visar 10km/h mer än en nyss passerad skylt. Omständigheterna spelar ingen som helst roll, om man är racerförare, det är en solkar söndagsmorgon och omständigheterna är perfekta. Koppla bort hjärnan bara, som bilist är man direkt idiotförklarad att göra egna bedömningar, följ skyltarna slaviskt bara.
Och det här med alkohol i trafiken. Det finns inte en kotte som kan bevisa att man under 0.5 promille är sämre bilförare, men politikerna har en ”nollvision” om trafikdödade och gällande alkoholhalt, alltså hittade man på 0.2 promille som gräns, för att visa sin intention.  Och precis samma sak här – man tar inte ett dyft hänsyn i aktuell situation, utan plockar fram den trubbiga regelboken. Att ratta en långtradare i Stockholm har alltså samma straffsats som att köra på en personbil på folktom väg i Norrland. Kasta bort all logik lille medborgare, tänk inte själv, och försök inte anföra något logiskt till ditt försvar, det är helt utsiktslöst. Sverige och svenskarna är helt indoktrinerade att inte använda hjärnan utan SFS och lagboken.

Nästa ämne är alltså invandringspolitiken. Politikerna har tappert försökt indoktrinera med propaganda oss svenskar om förträffligheten med ett multikulturellt samhälle. Man har alltså jobbat på alla svenskar ska acceptera alla som kommer till detta land med öppna armar och i synnerhet stora blå ögon. Det gick ganska bra under 60-90-talen, och man kunde sopa alla problem under mattan, och lösningen när det uppstod problem var givetvis att allokera mer pengar och resurser för att lösa de problem som uppstod.
Nu har man initierad en helt sanslös invandring och alla problem man har och har orsakat är ej lösbara med mer pengar och resurser, trots att man öser skattepengar över områden med ”integrationsproblem” som det så vackert heter. Dessutom har gemene man fått internet, och medborgarna kan utbyta information utan att denna styrs från ovan. Detta är alltså ett rent hot mot hela indoktrineringssamhället, som fungerat väl sedan 50-talet. Medborgarna ska inte kunna kommunicera, ska inte få annan information, ska inte ifrågasätta saker, ska inte ha information som inte är lämplig för dem. Hela den top-down apparat man byggt upp och som garanterar att medborgarna kan kontrolleras riskerar att haverera. Medborgarna ska inte tänka själva och ha åsikter om annat än vad politikerna bestämt, så har det fungerat i 50 år. Mycket farligt för ”samhället”, som har yttrande och tryckfrihet och en lång demokratisk tradition som Mona Sahlin uttryckte saken.
Så låt oss nu återknyta till datalagringsdirektivet. För det första pratar vi om att data ska lagras i sex månader för att myndigheterna ska kunna snoka i dem. Varför då? Data är färskvara och information som är äldre än en vecka är i datavärlden ren nostalgi. Vill man leta efter information rent generellt finns ett antal sökmotorer som till och med FRA borde klara av att använda, som google, bing och yahoo. Den enda användningen myndigheterna kan ha av detta är snoka i medborgarnas e-mail och telefonsamtal retroaktivt. Den anledning man ger är att kunna förhindra brott eller terroristhandlingar. Men detta faller på sin egen orimlighet eftersom vi både pratar om gammal information och vidare är de som ägnar sig åt brottslighet inte så förbaskat klantiga att de inte skriver klarspråk, och vidare finns tung krypto att tillgå. Man kan till och med köra ren blankettkrypto med slumpnyckel om man vill vara helt säker på att myndigheterna inte ska ha en susning om vad man snackar om.
Alltså är detta direktiv helt värdelöst för att just komma åt de brottslingar man snackar om.
Jag tror det helt enkelt är så att man vill kunna registrera och samla all information på personer och skapa olika kategorier av risk, och kartlägga vilka personer som kommunicerar med vilka och om vad. Vidare kan man då även blockera opassande information effektivare än vad som redan sker idag. Det kostar massor att ha folk som sitter och granska kommentarer Twinglylänkningar och bloggar för att kunna blockera information som inte är politiskt korrekt. Medborgarna kommer alltså få någon form av internetidentitet som myndigheterna kan samla och söka information om, precis på samma sätt som att man idag numrerar medborgarna från födseln med s.k. personnummer. Genom att dela ut internetidentiteter har man alltså inte hindrat kommunikation, men skapat total kontroll över vem som gör vad, när o.s.v.
Som vanligt vore det inget som helst problem att legalisera detta på bästa Bodströmsätt
med argument som ”har man bara rent mjöl i påsen” eller ”det är inte just dig vi är ute efter lille medborgare, bry dig inte. Det är för din säkerhet och din skull vi gör detta.”

Saken är den att det finns en hierarkisk stuktur i den information som ska nå medborgarna. Man kontrollerar idag media och håller fast vid den hierarkiska stukturen så gott man kan. Problemet är att medborgarna idag kommunicerar helt identitetslöst och fritt på den lägsta nivån. Rent historiskt sett har det fått alla hierarkiska strukturer att falla, och det måste man nu åtgärda. Medborgarna ska bara ha tillgång till den information som tillhandahålls ovanifrån, och därför är internet ett riktigt hot mot hela informationsstrukturen. Jag nämnde ovan två exempel på hur man genom mångårig propaganda och ren indoktrinering sett till att medborgarna inte tänker själva, utan ska blint tro på all information man får. Därför är internet ett reellt hot, och man måste alltså i första läget stoppa och hindra information som inte är PK. Det gör man redan idag.

Nästa steg… berättar jag om imorgon.

måndag 14 mars 2011

Fan på väggen


Det är förbannat konstigt att just siten Politiskt Inkorrekt (PI) har så mycket trassel. Det är alltså en site som skriver om det massmedia inte gör. I synnerhet drar man sig inte om att rapportera om brottslighet knuten till invandrare, eller avslöjar politikers och journalisters rena skitsnack.
PI har haft massor med trassel och de jobbar på att lösa problemen. Man hade en bra funktion som hette Disqus, men den har man lämnat för tillfället på grund av trassel. Man har bytt nätleverantör, servrar och Gud vet vad. Försöker man öppna artiklar får man vänta länge, och generellt har just denna site, som just sticker som värst i PK-politikernas ögon, märkligt nog alltid massor med problem. Kommentarsfunktionen är nu rena tombolan.
All heder åt dem som jobbar med siten dock.
Så visst faen är det märkligt i demokratins, yttrandefrihetens och tryckfrihetens förlovade land att just PI har sådana problem? Den siten som ifrågasätter invandringen och är minst politiskt korrekt.
Ok, jag målar ”fan på väggen”, men är det inte bättre att göra det än vara en naiv idiot? Sanningen vet jag inte, men jag kan berätta att denna blogg är bannad av SvD, och det ger ju en ledtråd om vad som sker i det fördolda.

lördag 12 mars 2011

Till minne av Elin Krantz


Det brutalaste mord jag tror jag har hört talats om, och som ägde rum i Göteborg, når knappt upp till medias ribba för nyheter. Idag kan man läsa i DN på i denna artikel. Jag citerar DN:” Mannen har berövat NN livet genom upprepat trubbigt våld mot hennes huvud och kropp, trycka mot hennes mun och strypa henne”, skriver åklagaren i åtalet.
Den misstänkte 23-åringen har, enligt åklagaren, "slagit och/eller sparkat kvinnan så grovt att krossår och blödningar på huvudet, halsen, armar och ben har uppstått. Våldet mot henne har även lett till nervcellskador i hjärnan som lett till syrebrist. I åklagarens långa lista av skador står också att kvinnan fått bristningar i slemhinnan vid slidmynningen.”
Men denna nyhet och uppföljningen når idag inte upp till ribban att vara nyhet i SvD, vi små medborgare ska bekymra oss Systembolagets viner, Melodifestivalen, fotboll i England, ”Lidelsefullt mode på Vita duken”, ”Smart känslospel från Toscana”, ”Vad kan man hitta på i Vintertider”, ”Även möss sjunger sånger till kärleken”, och ha pejling på vems som är värdens rikaste i en Quiz. Listan på rena nonsensnyheter och fjantigheter som dyker upp i tidningarna kan göras lång.

Som sagt, något vidrigare brott inom detta rikes gränser har jag nog inte hört talas om. Våldtäkten och det brutala mordet av Elin Krantz i september, saknar sitt motstycke. Så länge hon bara var ”försvunnen” var det uppe på löpsedlarna, och alla detaljer fanns i tidningarna av vad man kände till.

När man sedan, och snabbt hittade både henne och den som idag står anklagad för dådet föll nyhetsvärdet avsevärt. Helt plötsligt berättar man bara henne om som ”NN” och honom som ”den misstänkte 23-åringen”, så kort som möjligt och efter några timmar är artikeln i DN borta, och SvD nämner inte ett ljud om detta.

Nu inställer sig givetvis frågeställningen hur så kan vara fallet. Svaret är mycket enkelt; Den åtalade är inte svensk, utan en kulturberikare från Afrika.
Alltså måste PK-media lägga locket på eftersom det inte är enligt instruktionerna att koppla brottslighet till någon som invandrat till Sverige.
Detta är tjejen som blev brutalt våldtagen och mördad: Elin Krantz, en så svensk tjej som man kan hitta, vacker och blond.

Den som nu står åklagad för brottet är en person som sannolikt inte sett en ljushårig kvinna, med härstamning från ett muslimskt land, och från en helt annan kultur, religion och med en kvinnosyn som inte hör hemma här.

Han våldtog henne, och mördade henne sedan synnerligen brutalt. Ursäkta, men personer som utför sådana här brott har jag intet till övers för, oavsett bakgrund och tårdrypande historier om traumatiska upplevelser som barn. 

Jäpp, om min rättspraxis fick råda var det dödsstraff som skulle gälla. För vissa brott anser jag fortfarande att detta borde tillämpas. Det finns människor som inte har något att hämta i detta samhälle och inte någonsin är anpassningsbara till varken kvinnosyn, våra västerländska värderingar, eller vår lagstiftning.

Men det här är kanske ett pris man får ta, för att bli berikade och få ta del av andra fina kulturer och religioner, eller hur PK-media? Kanske Elin skulle kunnat svara på detta? Nejvisst, hon finns inte mer, och kan inte berätta om hur berikad hon blev.
Vill ni veta vem som står anklagad? Titta då på Politiskt Inkorrekt, jag vill dock inte besudla min blogg med vare sig hans namn eller bild.

fredag 11 mars 2011

Senaste propagandanytt

Här kommer en liten kul liten propagandapryl i denna artikel i SvD.

Det svenskaste av det svenska är ju kungahuset. Så då är det klart att de måste besöka Rosengård. Man vill alltså göra kopplingen att Rosengård är riktigt svenskt. Vidare har ju alla fått bilden av att det är riktigt farligt att besöka Rosengård och kopplar detta område till kravaller, bränder och skottlossningar. 

Alltså, besökte Victoria och Daniel Rosengård och SvD skriver givetvis om saken vilket både bevisar att området är svenskt, och att det inte alls är så farligt i Rosengård.
Givetvis ska barn vara inblandade viftande med svenska flaggor för att understödja svenskheten. Men nu hade även Muhammed Hassan gjort två fina mattor som han överräckte, som ett bevis för hans sympati med svenska kungahuset och hans svenskhet. Perfekta bilder!

Hela historien är så uppenbar propaganda för att medborgarna ska få acceptans för invandring, invandrarna samt att rosengård minsann är ett trevligt område, att det verkar lite larvigt.
Personligen hade jag hoppats att de som planerade och godkände sådana här besök från hovet stod över, och genomskådade sådana här saker och larviga propagandaknep, men så är uppenbarligen inte fallet.


Givetvis fungerar inte blogglänkningen från SvD; denna blogg är bannad av Interaktiv Säkerhet, och alltså visas inga länkningar. Tack SvD och Interaktiv Säkerhet som inte vet vad yttrandefrihet och tryckfrihet är, och lyder de order man har från ovan i minsta detalj!

torsdag 10 mars 2011

Ännu ett sanslöst förslag

Ibland när man läser tidningarna blir man riktigt förbannad. I morse var det dags igen, och det är svärmorsdrömmen och politikerbroilern Ullenhag som kommer med ett idiotiskt utspel. Han har tidigare, direkt efter valet viftat lite med denna dumhet, men nu verkar den ha fått fotfäste. Han har dessutom fått Maud Olofsson, och Anders Borg med i båten.

Historien är den att man i stället för att jobba på integrering av de som kommer till detta land, effektivt har sett till det i stället har blivit segregering och utanförskap. Detta har man försökt kamouflera med snack om multikulti, acceptans, o.s.v. för att svenska medborgare ska acceptera att det finns personer generellt med andra etnicitet, kultur och religion. Men man har alltså tillåtit att de som kommit till detta land har skapat autonoma områden som isolerat sig från svensk kultur, traditioner och även språket. De som har kommit hit har alltså bosatt sig med personer med samma eller liknande bakgrund och fortsatt uppehålla sina traditioner, religion och sitt språk. Vi pratar alltså om de gamla miljonprojektområdena som socialdemokraterna byggde under 60-70 talet. Man har alltså både tillåtit och uppmanat till segregering, samtidigt som man slagit blå dunster i ögonen på medborgarna om multikulturalism, acceptans, förståelse, och religionsacceptans. Man hann till och med dra igenom som hastigast en ny grundlag om detta precis före och efter valet.

Vi har nu facit, och vi har sett regelrätta kravaller, mord, bränder, gängkrig, attacker på utryckningsfordon m.m. Detta blundar man för och påtalar att det finns ”integrationsproblem”. Man kan även notera att knappt 90% av eleverna i Rosengårdsskolan går ut utan godkända betyg, det är väl lite integrationsproblem åxå. Uppenbarligen en riktig plantskola för framtida entreprenörer och raketforskare...

Politikerna har alltså avsiktligen skapat alla dessa problem, och inte lyft ett finger för att lösa dem, utan paddlat vidare på samma principer och pumpar in extra pengar. Pengar är den generella lösningsmetoden för att lösa problem, och i detta fall finns det inga gränser för att allokera pengar till olika stödåtgärder som ska vara integrationsfrämjande och bryta ”utanförskapet”. Samtidigt, och för några dagar sedan öppnade man upp gränserna ännu mer för ”anhöriginvandring” och stöd av de som olagligen befinner sig i detta land och kallas ”papperslösa”, så att de ska få samma sjukvård och dessutom billigare än de som lagligen finns i detta land.

Så nu kommer Ullenhag med sitt genidrag; skattefrihet till dessa problemområden, så att det ska vara fördelaktigt att driva företag baserade i dessa problemområden. Vidare snackas om lägre sociala avgifter och andra stödåtgärder för företagande i dessa s.k. ”nystartzoner”, vilket betyder problemområden.
Nu är det bara så att marknaden inte är obegränsad, och vi pratar knappast om produkter eller tjänster som hamnar utanför rikets gränser, och då är det alltså så att de fördelar som företag i dessa områden skulle få alltså kommer att konkurrera ut andra företag som inte kan hålla samma prisnivå eftersom de inte har de ekonomiska fördelar Ullenhag vill ge till problemområden. Alltså kommer andra företag utanför dessa ”nystartzoner” att konkurreras ut och få sämre lönsamhet som ett direkt resultat, och vidare kommer det att leda till ett direkt skattebortfall för staten om varor och tjänster produceras i dessa områden i st.f. utanför.

Vad vi pratar om är alltså enbart ytterligare ett kostsamt sätt som kommer att belasta företag som idag sköter sin ekonomi och betalar skatter, samt ett skattebortfall för staten, för att både legalisera den sanslösa invandringspolitiken, samt den totalt havererade integrationspolitiken.


Sedan skulle jag vilja införa ett nytt begrepp för dessa politiker, som har en vision, eller en dröm om den enorma och fantastiska potential som ligger latent i dessa områden och bara behöver väckas för att föra landet till enorma framgångar. Jag tror att de helt enkelt tittat för mycket på den gamla serien McGywer, ni vet han som kunde göra en atombomb av ett bilbatteri och en tandkrämstub. För honom var ingenting omöjligt med lite fantasi och uppfinningsrikedom.
Så benämningen på Ullenhag, Olofsson och alla som bara ser fantastiska möjligheter, och presenterar flumvisioner för vad som i praktiken och verkligheten helt omöjligt, skulle jag vilja kalla "McGywer-politiker". Som jag sagt tidigare - en gris är och förblir en gris. Trots dyra skönhetsbehandlingar.


Länkar; SvD, och DN 10/3-11 

onsdag 9 mars 2011

Kom och hämta 30.000kr!


Men vad i h…vete?!! Jag läste just detta. Man har alltså en massa påhittade flyktingar som kommer till Sverige. Antingen har de låtit sig smugglas hit eller åxå har de kommit i busslaster som zigenare från Balkan. Zigenarna från Balkan får alltså bo på konferensanläggningar, hotell och vad man kan uppbringa och man betalar deras mat och logi. Skulle de behöva sjukvård får de givetvis det utan snack. Sedan när man kommer fram till att de inte är flyktingar, vilket man kunde insett redan vid gränsen, fixar man gratis flygbiljetter hem för dem och stoppar 30.000kr i fickan på dem.
Tack så förbannat mycket svenska politiker för att ni slösar bort skattebetalarnas pengar på att zigenarna från Balkan ska få betald semester och 30.000kr i handen per person, utan anledning att spendera valfritt vid hemkomsten.
De kommer nog igen om ett år eller så när de vill ha lite mer semester och behöver mer pengar.

Vi vet att minst 90% av de som kommer hit och kallar sig flyktingar är rena ekonomiska lycksökare, inget annat. Beträffande att man betalar ut 30-45 tusen kr till de som återvänder säger Ulrik Åshuvud, särskild rådgivare vid Migrationsverket; ” - Om man tänker på hur mycket man satsar på att ta sig hit genom att betala flyktingsmugglare så är det här inte så mycket pengar.

Detta är helt irrelevant, både vad de har för bevekelsegrunder och hur mycket pengar de betalat för att bli smugglade (obs. smugglade), hit. Man tillstår alltså att det är flyktingsmuggling det handlar om, och understöder den indirekt genom att inte sätta stopp för denna trafik. Svenska politikers ansvar är svenska skattepengar, inget annat.

Man kan även notera att medelinkomsten i Somalia och Afghanistan ligger på ca 1000USD, alltså skickar man med ca 4-5 årslöner. Det tror faen att Migrationsverket behöver 600 miljoner extra från regeringen för att klara av sin ekonomi och förväntat antal flyktingar framgent.

Vad säger svenska fattigpensionärer om detta, som är naiva nog att tro att deras livsgärning, och anletes svett som byggt upp välfärden i detta land slösas bort på detta sätt samtidigt som de kanske sitter på långvården och får undermålig vård?

måndag 7 mars 2011

Ett steg till...mot DDR

Nu har det inträffat något mycket intressant. Alla känner vi till incidenten på Husbybadet, och att den blåstes upp på nätet till att bli en gruppvåldtäkt. Vad som egentligen hände vet jag inte men den belyser ett intressant problem.
Det är ju så att massmedia styrs av politikerna, och vad som är politiskt korrekt. Det kan knappast någon ifrågasätta. Alla vet att man får läsa ”mellan raderna” om det är brottslighet som begåtts av invandrare, emedan när brott begåtts av någon med svenskt namn anser man att det är av intresse för allmänheten att gå ut med all information man har. Vidare selekterar man vad man berättar mycket noga med den s.k. rastertekniken för att ge en så positiv bild av invandrare och invandringen som möjligt. Detta kan man knappast heller bestrida.

Men nu är ju Internet ett helt fritt media, och då uppstår givetvis spekulationer baserade på den information man får, och då florerar givetvis spekulationer och vilda gissningar, eftersom man förutsätter att media både utesluter fakta och inte berättar hela historierna.
Man förbjuder t.ex. invandringskritiska kommentarer i tidningarna, och raderar dem så fort de dyker upp, man ser till att blogglänkningar inte fungerar och man är aktiv för att hindra att information kommer ut som inte är politiskt korrekt.
Mot den bakgrunden ska man alltså ställa problematiken, givetvis förnekar man att något sådant förekommer, men alla som fått kommentarer raderade eller ej fungerande blogglänkningar vet att så är fallet. Denna blogg är ett typexempel – SvD har förbjudit blogglänkningar till, oavsett ämne, och man har företaget Interaktiv Säkerhet i Varberg som ser till att ingen information från denna blogg på något sätt visas i SvD, eller länkningar fungerar. Man ger alltså en skenbild av öppen debatt och kommentarer från läsarna som inte finns.
Mot denna bakgrund ska man ställa problematiken. Det är då föga förvånande att personer som sett sina inlägg, trots att de uppfyllt kommenteringsregler och varit inom lagens gränser, har fått dessa raderade. Det tror faen att de som vill uttrycka en fullt legitim åsikt blir förbannade, och givetvis börjar rykten, gissningar och annat florera på nätet.
”Vållande” är alltså media som följer propagandariktlinjerna och dessutom förtycker medborgarnas åsikter. Inga andra. Medborgarna, eller i alla fall många, har alltså tappat förtroendet för att media rapporterar korrekt.
För att använda en rent juridisk term kan man alltså säga att media är ”vållande” till den uppstådda situationen att kanske både rent felaktig och överdriven information florerar på nätet.

Nu har vi alltså ett ”case” där dels historien sannolikt överdrivits, alltså Husbybadet, och det påstådda brottet kanske inte är så allvarligt. Men det faktum att man vet att det varken rapporterats i media, att polisen säkerligen beordrats att ”minska” historien, samt att det är tabu för media att rapportera brottslighet som på något sätt kan anknytas till den förda invandringspolitiken eller problem som orsakats av denna, leder givetvis till nätspekulationer. Några tomtar som kallar sig nordisk Ungdom var inte sena att utnyttja situationen, för att få publicitet. Det enkla faktum att de kastade några ägg på en flyktingförläggning är givetvis rubrikstoff, emedan ursprungshistorien blir sekundär i media.

Skit samma, och nu till knutpunkten. På denna länk har man alltså på ”Nyhetskanalen” hittat en polis som berättar något mycket skrämmande. Man börjar med att berätta om Husbybadet och tuggar givetvis om överdrifterna och spekulationerna på nätet. Men det är inte det intressanta. Det riktigt intressanta är det sista som berättas av Anders Hagquist. Man ska alltså tillsätta ”Närpoliser” för att övervaka nätet. För det första kan det inte vara ”närpoliser” det är en omskrivning för central övervakning av den information som medborgarna publicerar. Men ”närpoliser" låter mycket trevigare, och ger intrycket av ”din kompis i trakten”. Vem som helst som har fler än två hjärnceller inser att så inte är fallet, nätet är globalt inte någon liten kvartersgrunka.
Det rör sig om politiskt korrekt nätpoliser, inget annat.
Vidare ska man ha ”riktlinjer” om någon månad. Det betyder alltså att det sitter någon eller några som har till uppgift att komma med förslag hur man ska begränsa medborgarnas rätt, som står i grundlagen, för att på så sätt hindra ryktesspridning och brott. Det är ganska självklart vad det handlar om; information, sann eller ej som inte är politiskt korrekt ska kunna stoppas. Att man genom att kontrollera media är vållande till just spridningen av, vad vi kan kalla för alternativ eller kompletterande information, är givetvis vad det handlar om. Sedan avslutar Anders Hagquist med att nämna att det handlar om att sprida ”rätt information”.
Som bloggare, och med bakgrunden av att denna blogg är bannad på SvD och bara förekomsten av Interaktiv Säkerhet, talar om för mig att det handlar om ren nätcensur, och hindrande av att medborgarna utbyter information. Att polisen skulle gå ut, och komma med korrekt information är rent larvigt att tro. Polisens jobb är att se till att medborgarna följer lagen, inte att vara någon form av nyhetsmedia med ”korrekt information”, sådan tillhandahåller redan Public Service. Och vi vet hur opartisk, opolitisk, och korrekt information man tillhandahåller, och man rapporterar bara fakta, eller hur?

Så, nu kommer polisen att få en grupp som har till uppgift att blockera information som medborgarna inte ska få veta, och som kanske leder till brott.

I forna DDR, som brukar användas som avskräckande exempel för hur myndigheter styrde och kontrollerade medborgarna, visste i alla fall medborgarna vad som gällde. I Sverige vet vi inte, utan tvingas gissa baserat på vad som är politiskt korrekt. Det är demokrati lille medborgare, och i detta land har vi yttrande- och tryckfrihet, eller hur, och ingen skulle drömma om att begränsa vad som skrivs på nätet, eller hur? Men om en månad...


Add (8/3): Denna artikel i DN idag har anknytning till vad jag skrev igår. Censur förekommer även i Sverige, och värre lär det bli. Medborgarna ska bara få den information myndigheterna vill tillhandahålla genom tidningar och Public Service. Som jag skrev, ett steg till mot DDR.