torsdag 31 mars 2011

Politikerna andas vårluft - med partiklar

En klassiker varje vår; det finns partiklar i luften i städerna, som man kan läsa om i dessa artiklar i SvD och DN. Eftersom alla vet att det är bilar med dubbdäck kan vi alltså snabbt dra slutsatserna dels att dubbdäck ska förbjudas, och vidare mer pålagor på bilismen. I Stockholm är det bara en tidsfråga innan man höjder trängselskatterna under våren just för att på så sätt minska partikelhalterna i luften.
Men är hela historien riktigt så enkel att det bara är bilisterna som är boven i dramat, och då i synnerhet bilister som kör med dubbdäck? Tja, ingen verkar bemöda sig om att ta reda på om så är fallet, det bara förutsätter man.
Om drar tillbaka klockan en massa år sandade man gatorna för de inte skulle vara så hala, nu för tiden har man ersatt sand med grovt grus, kanske med en partikelstorlek uppemot 5mm. Samtidigt har man alltså förordat att bilisterna ska gå över till dubbfria däck, alltså däck med små lameller för att få bättre grepp på halt underlag. Nu har vi tre enkla fenomen:

För det första säger det sig självt att om man ökar partikelstorleken blir belastningen per ytenhet mycket större. Om man tidigare hade 50 gruskorn under ett däck, har man nu kanske 5, alltså ökar trycket per ytenhet i det närmaste tiofalt mot asfalten, vilket givetvis leder till större nötning. Det är samma sak som att ligga på en spikmatta med 5000 resp. 500 spikar – den med 5000 spikar ger mindre belastning per spik.

För det andra sitter gruset, till skillnad från dubbarna inte fast i däcken, det innebär att vid varje start, bromsning eller sväng rör sig gruset som ett slipmedel mellan däcken och vägbanan. Detta sliter givetvis extra på vägbeläggningen.

För det tredje har friktionsdäcken små lameller, och emellan dessa kilas gruspartiklar in, vilket både orsakar slitage på vägen, eftersom det är som att åka runt med små stendubbar, men det äter även upp däcken så att gummipartiklar släpper och däcken förstörs. För att inte tala om vad nya däck kostar eftersom gruspartiklarna äter sig in i och förstör däcken. Men det är ju en kostnad för bilägaren, så den struntar man helt i. Så även stenskott, som förstör rutor, lampor, och lackering på bilarna.

Nu är det helt enkelt så att man alltså inte vet vad det är för partiklar, och vilken del som härhör från däck och gator. Ej heller vet man hur fördelningen är; d.v.s. hur mycket som är gummi, stenpartiklar från gruset, från vägens yta eller avgaser. Men trots detta kommer man ånyo skylla allt på bilismen, och i synnerhet de bilister som kör med dubbdäck. Det är en klassiker och eftersom man inte tänker längre än näsan och måste vara PK, kommer politikerna snart med nya pålagor, säkert som ett brev på posten.

Kommunerna som först beslutat att halkbekämpa med grovt grus i st.f. sand, och som sedan sprider ut i stora mängder är givetvis helt oskyldiga. Skyll allt på bilisterna – det är ju deras fel som kör på det grova gruset kommunerna spritt ut på gatorna.

Sedan mörkar man att det finns mångdubbelt mer partiklar i tunnelbanan än på gatorna, vilket man kan läsa i denna DN-artikel, som av någon märklig anledning inte finns på DN:s förstasida.... Alla ökningar i olika lungskador ska utan snack skyllas på bilisterna, inga andra, det är PK i ett nötskal.


Som vanligt kan man notera att det inte finns någon länkning till denna blogg från SvD. Denna blogg är nämligen inte PK, och därför ska ingen känna till att den finns tycker SvD. Så mycket för yttrande och tryckfrihet....

Inga kommentarer: