torsdag 31 mars 2011

Inget nytt från talarstolen


Lyssnade idag på riksdagens debatt där regeringens och MP:s beslut att man skulle erbjuda i stort sett hela det sociala paketet till illegala invandrare debatterades. Det kan man läsa om i SvD på denna länk. Det var Jimmie Åkesson som drog igång hela debatten.
Visst är det logiskt? Man plockar alltså in massor med flyktingar i detta land, dels de som verkligen är flyktingar enligt FN:s definition. Sverige tar emot sådär 30% av hela flyktingkvoten för EU. Det är inget att snacka om, men vad man verkligen kan ifrågasätta är om Sveriges befolkning är 30% av hela EU, i synnerhet mot bakgrunden att vi tidigare år gjort samma sak. Sedan har vi de som kallar sig flyktingar, men kommer hit av rent ekonomiska skäl. Av denna kategori är minst 90% inte flyktingar, utan helt enkelt människor som valt att bli smugglade just till Sverige för att få bättre levnadsstandard.

När sedan Migrationsverket avslöjar de mest dumma och påhittade historierna, trots att de har minst sagt luddiga regler att gå efter ska alltså personen utvisas från landet, med betalt flyg, minst 30.000kr på fickan (45.000kr om utvisningen är till Irak), så väljer en stor del att försvinna och uppehålla sig illegalt. Enligt RUT, alltså Riksdagens utredningstjänst, vars siffror knappast kan betvivlas, uppskattar man det till att ca 60.000 personer finns i detta land illegalt. Man kallar dem för ”papperslösa”, vilket låter trevligare, och någon att tycka synd om, än olagliga invandrare. Men de är olagliga invandrare, så enkelt är det, de ska vid påträffandet avlägsnas snarast ur landet enligt lagen, med 30-45 tusen kronor i handen.
Och beslutet att dessa, enligt RUT ca 60.000 personer, ska ges samma rätt till välfärdssystemet som svenska medborgare var anledningen till debatten.

Men nu åter till Riksdagsdebatten. Det var alltså så att Jimmie Åkesson ställde ett antal mycket konkreta frågor till Tobias Billström. Han fick givetvis inga svar, utan bara rent svammel. Ett antal andra partier blandade sig i leken för att få proklamera sin mening, med snyftmilda historier, solidaritet, och Gud vet vilket svammel man ägnade sig åt. Som lyssnande medborgare undrar jag vad man egentligen håller på med i Riksdagsdebatterna. Är det meningen att alla andra partier som inte är inblandade ska få komma med helt irrelevanta inlägg, eller att man ska få driva från ämnet samt till och med göra direkta påhopp på SD som parti? Är det meningen att talmannen bara ska sitta som en nickedocka och allokera tid?

Det fanns ett radioprogram som hette ”På minuten” för en massa år sedan. I detta fick deltagarna inte avvika från ämnet, tveka eller upprepa sig, om de gjorde någon av dessa saker blev de av med ordet omedelbums. 

Något liknande borde definitivt införas i Riksdagen. Detta eftersom det inte blir någon debatt, och inga frågor besvaras, utan bara en massa irrelevant svammel, och generella floskler från respektive partier om deras respektive ståndpunkter och åsikter rent generellt. Nu verkar det vara så att den som har ordet ska slänga ur sig så mycket honnörsord och svammel som möjligt inom tidsramen. De som blandade sig i debatten hade alltså inte för avsikt att svara på de frågor Åkesson ställde, utan rent generellt snacka om hur synd det är om flyktingar, att andra länder inte tar sitt ansvar, kasta skit på SD, med mera. Grundfrågeställningen, d.v.s. att illegala invandrare ges samma tillgång till välfärdssystemet som legala, eller svenska medborgare generellt, besvarades alltså inte trots att alla partier talade och ”debatten” tog nästan två timmar. Det var alltså ingen debatt, utan snarare torgmötesanföranden från respektive parti, varav en del sänkte debattribban till en nivå med helt irrelevant smutskastning som talmannen omedelbart borde satt stopp för. Vi kunde höra hur "Sverige behöver invandringen", "det är hemskt synd om alla som kommer hit", splittrade familjer, att de stackars "papperslösa" skulle dö och föda barn på gatan, om hur osolidariska andra länder inom EU är, och till och med ifrågasatte Billström siffrorna från RUT, som artikeln berättar. Det skriver SvD om, men inte ett ljud om anledningen till debatten, och problemställningen SD tar upp.

Alltså; inget nytt från Riksdagens talarstol.


Inga kommentarer: