lördag 27 februari 2010

"Får" innebär tvingas

“Fler kommuner får flyktingbarn” lyder en rubrik i dagens SvD på denna länk.

Sedan när man läser artikeln innebär ”får”, att kommunerna ska tvingas ta emot s.k. flyktingbarn oavsett vad de själva vill. Vidare, och som jag tidigare avhandlat i denna blogg är det solklart att det varken rör sig om flyktingar eller barn.

”–Det gamla systemet har spelat ut sin roll. Det kommer att krävas en systemförändring för att få kommunerna att solidariskt ta emot dessa barn, säger Tobias Billström.”
Detta är ett mycket intressant uttalande. Det innebär alltså att kommunerna inte längre ska få rätten att styra över sitt eget territorium såsom är föreskrivet i grundlagen. Vi pratar alltså inte om vilken liten skitparagraf som helst i SFS, utan Kapitel 1 och §1 i Grundlagen, i vilken man kan ordagrant läsa: ” Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.”.

Redan för några månader sedan plockade Billström in terriern Schlingmann för att i ett brev till rikets alla kommuner hota med att ändra lagen om inte ”kommunerna tar sitt ansvar”, som han uttryckte det. Bara att använda sig av hot om att ändra lagen anser jag vara ett brott emot konstitutionen (och följaktligen ett fall för KU). Lagar ändras genom beslut i Sveriges riksdag, och inte av regeringar eller ministrar.

Men nu är alltså frågan vems ansvar det är när Billström tillåter fler personer att komma till detta land än vad kommunerna anser sig kunna ta emot? Enligt Billströms sätt att se det är det kommunernas fel eller ”ett föråldrat system”, emedan alla som kommer till detta land i hans ögon uppenbarligen är stackars flyktingar som måste tas om hand och försörjas.

Nu kan det ju rimligtvis inte vara kommunernas fel eftersom de styrs av de lokalt valda politikerna, och de har alltså full beslutsrätt om de ska ta emot flyktingar eller ej. Vad Billström tycker är helt ointressant, han ska anpassa invandring så att lagen följs. Säger kommunerna att de inte kan eller vill ta emot en enda flykting, är det Billströms arbete att anpassa sig till detta, och följa den befintliga lagstiftningen. Att han och Schlingmann låtit partipiskan vina och såsom i typexemplet Vellinge, tvingat kommuner att ta emot flyktingar kan ses som ett rent lagbrott gentemot kommunallagen som föreskriver kommunernas självstyre.

Sedan påstår Billström att systemet med kommunalt självstyre är ”föråldrat”. Mig veterligt har det fungerat ganska bra och länge, till dess han blev migrationsminister och inte åtgärdade problemet med en flyktingström som ökat lavinartat. Det rör sig alltså om ett tjänstefel av Billström, inte att systemet med kommunalt självstyre är föråldrat. Men i Billströms värld är det tydligen så att rikspolitikerna/ministrarna alltid vet bättre än de lokala politikerna, och han vill väl ersätta dem med lokala tjänstemän som är skyldiga att lyda hans minsta vink, och sopa igen hans misstag.
Då hamnar vi alltså i ett samhälle som är mycket likt de som fanns i forna öststaterna; partitoppen bestämde allt och sedan var det bara för lokala politiker och tjänstemän att anpassa sig för att inte råka i onåd eller vara ”fiender till staten” som det hette då.

Björn Erikssons uttalanden i artikeln är även ganska talande. ” –När dessa beslutsfattare får klart för sig dels problemets storlek, dels det illojala i att bara vissa kommuner tar emot, har de ändrat attityd, säger han.”. Javisst, det är ett problem, men inte kommunernas problem. Problemägare är Billström och regeringen. Så fungerar lagen, det borde han veta som tidigare rikspolischef.
Och vidare säger han ”- Detta är en helt ny situation. Det går inte längre att stoppa huvudet i sanden och inte ta sitt ansvar.” Precis! Men ansvaret ligger hos Billström/regeringen INTE hos kommunerna.

Vidare har vi ju det emotsägande att emedan ”det gamla systemet spelat ut sin roll” enligt Billström, så är det alltså en ”helt ny situation” enligt Eriksson. Det är alltså en helt ny situation som Bilström ställt till och då är det klart att ett system som fungerat sedan kommunerna skapades inte fungerar. Då kan man ju ställa sig frågan varuti problemet ligger, grundlagen eller den drastiska ökningen av invandring som Billström inte rör ett finger för att stoppa?

torsdag 25 februari 2010

Reepalus fadäser, avsnitt 2

Ok, fortsättning på gårdagens tema, systematisk förföljelse av judar i Malmö.

Saken har utvecklat sig lite.

Först kom Reeplu med något töntig svar eller replik som inte sa ett dugg (länk).

Han menade att han bara var missförstådd och misstolkad, samt att det verkade som någon form av personligt angrepp av Federley. Man kan helt enkelt summera hans replik som värdelös. I sin funktion som kommunalråd i Malmö är det hans ansvar att stävja sådana här problem omedelbart, och det har han underlåtit att göra, och följaktligen är det hans brist på agerande i sin politiska roll som Federley helt riktigt ifrågasätter, inte Reeplu som person. Att han dessutom uttalat sig med undermeningen att ”det är väl inte mitt problem” gör dessutom inte saken bättre.

Så vem kan egentligen bli förvånad över händelseutvecklingen i Malmö med kravaller och antisemitism? I alla fall inte jag, och det borde inte heller komma som någon överraskning för varken rikspolitiker eller kommunalpolitikerna i Malmö. Man har alltså de senaste årtiondena plockat in långt fler än vad som rimligen kan assimileras i det svenska samhället, och vidare tillåtit bostadssegregation enligt samma principer som grundlades av (s) på 60-talet.
Ovanpå detta har alltså Malmö kommun plockat in en stor del ”flyktingar” från arabiska länder, alltså personer som sannolikt lärt sig hata Israel med bröstmjölken. Det senaste exemplet på detta är ju de stackars ”ensamkommande flyktingbarnen” (alltså hitsmugglade islamiska män), från Somalia, Afghanistan och Irak.

Om man ovanpå detta, och som ansvarig kommunpolitiker, inte kan fatta eller inse att det blir både islamsk fundamentalism eller trakasserier av lokala judar, har man faktiskt begått tjänstefel. Kommer man sedan med snack av typen ”jaha, de får väl flytta dit de vill”, underlåter man att se problem man själv orsakat och blundar för ren rasism.

Så nu blandar sig Mona Sahlin i matchen i denna artikel (länk), och beklagar lite mjäkigt att det har rört sig om ”olyckliga” uttalanden av Reeplu, och för att sätta plåster på såren tvingas Reepalu springa gatlopp mellan de olika judiska församlingarna och intresseorganisationerna. Sannolikt kommer Mona även göra några likartade besök för att visa sin solidaritet. När hon får en stund över från sina somaliska danser i Tensta, vill säga. Rent larvigt, löjeväckande och rent beklämmande både hur man beter sig och tror att medborgarna inte inser kärnproblemet.

De enda som har fattat, eller i alla fall törs ta upp problemet, är Sverigedemokraterna. Den borgerliga regeringen har inte rört ett finger för att varken begränsa invandringen till dess man når en assimileringsbar nivå, eller något för att lösa befintliga problem i synnerhet i de gamla miljonprojektområdena. Tvärtom, man plockar in flyktingar och i synnerhet de hitsmugglade islamska ankarmännen i en strid ström.
Ytterst ansvarig är migrationsminister Billström. Denne herre liknar inte bara en rumpnisse ur Ronja Rövardotter, han agerar som en sådan, och står som ett fån och frågar sig ”Voffö, voffö, kommer ni på detta viset?”, när smuggelströmmen ökar.

Jäpp, ett elakt personligt påhopp. Men det kan han gott ha efter sitt agerande som migrationsminister. Jag tänker inte be om ursäkt härför, om någon trodde det.

Vidare kan man som vanligt notera att beträffande detta ärende, tillåts inga kommentarer eller länkar i svensk press. Ett typexempel på brister i det svenska demokratiska systemet där medborgarna inte tillåts ha åsikter eller synpunkter, utan ska enbart lyssna till vad politikerna proklamerar.

Tack för länken förresten Utlandssvensk! Jag ska kolla på denna länk framgent och se vad intressant därstädes må finnas. Jag tror dock, som i fallet Kent, att det är den toppstyrda partilinjen som gäller. Alltså; fråga inte för du vill inte höra svaret.

onsdag 24 februari 2010

Äntligen en politiker

Äntligen en politiker som törs peta i detta getingbo av idiotisk politik, tystande av media och propaganda.

Som jag skrivit om tidigare har svenska politiker svängdörrar till invandring av islamska fundamentalister, och Billström (moderat, migrationsminister) gör inte ett skit åt saken utan hotar kommuner som inte ”ställer upp” med att ändra lagen. Ovanpå det plockar man in terriern Schlingmann (moderat partisekreterare), att formulera hoten och svänga med partipiskan.

Malmö kommun har dock ”tagit sitt ansvar” och plockat in 200 av dessa s.k. ensamkommande flyktingbarn. Tyvärr visade det sig vara fler än man klarade av, varför man såg sig nödsakade att plocka in företaget Attendo Care för att inkvartera några av dem i Vellinge. Socialdemokraterna i Malmö, med Reepalu i spetsen skrattar sig bergis harmynta åt att det sitter ett sådant stolpskott till migrationsminister, och man kan köra ett finger i ögat på Vellinges politiker. Det skulle dessutom inte förvåna mig om Reeplu har ekonomiska intressen i just Attendo Care.

Jag har skrivit en del om just dessa ”flyktingbarn” tidigare i bloggen på denna länk:
Nu visar det sig alltså, att den ohämmade invandringen inte bara orsakar kravaller, utan även antisionism på samma sätt som i 30-talets Tyskland, vilket man kan läsa om i dagens SvD på denna länk. Vem kan bli överraskad av detta då man under årtionden plockat in obegränsat med ekonomiska flyktingar från islamska länder och tillåtit en segregering, allt under acceptans-, förståelse- och multikultisvamlet?

Men det verkligt pinsamma är att man tror sig kunna fortsätta sopa denna fråga under mattan, och gör följaktligen inte ett skit varken åt det befintliga problemet med segregation, regelrätta kravaller, en ökande islamisk fundamentalism och antisionism. Stolpskottet Billström lyfter inte ett finger för att sätt stopp för den ohämmade invandringen som kostar samhället enorma belopp, i synnerhet vad beträffar de s.k. flyktingbarnen. Jag har sett lite webfilmer och nyhetsreportage från andra länder om problemen i Malmö, t.ex. på denna länk:, och det är uppenbarligen så att man måste gå till utländska media för att få information om, och kunna skapa sig en egen bild av vad som händer.

Public Service har givetvis order om att inte ta upp, nämna eller debattera dessa ämnen, varandes totalt styrda av politikerna. Så mycket för ”objektiv information”, tackfilmer och annat trams. Det är ren propaganda, det är bara att tillstå.

Man har i media bannlyst alla diskussioner runt ämnena flyktingpolitik, invandring och radikal islamisk fundamentalism. Det enda som kommer till ytan verkar vara rena misstag, politiker och tidningar som tydligen inte fattat att de ska inte nämna eller kommentera vad som försiggår. Nu verkar det dock som Hr. Federley ej fattat att han inte må yttra sig i ämnet, vilket man kan läsa i detta debattinlägg (länk).


Modigt men dumt. Hans partiledare, som sprang på debattpumpen mot Jimmie Åkesson för ett tag sedan, kommer antagligen ta honom i örat och tysta hela debatten. Bara de ämnen som partiet bestämt ska diskuteras fram till valet må debatteras, och problemen i Malmö är definitivt inte med, med risk för att den som bryter mot detta placeras på den politiska stupstocken.
Hr. Federley riskerar alltså hela sin politiska karriär. Det spelar ingen roll att han har rätt, han kan inte få rätt, och det är i slutändan vad som gäller. Han må dock ha all heder av det tappra försöket.
Det skulle dessutom inte förvåna mig om han kommer att få ett antal hot från importerade fundamentalister som anser det vara en självklarhet och rättighet att terrorisera ”icke önskade”.
Kvarstår gör alltså frågan; Varför i helvete gör man inget? Varför tillstår man inte de problem som alla vet finns och tillåter diskussioner om dessa? Hur länge tror man att man kan tysta dessa frågor och problem?

Det kanske var möjligt innan Internet fanns och medborgarna satt och tittade på SVT och i ren naivitet trodde att de fick sig till livs sanningar och objektiv information – så är det inte idag, internet och informationsutbytet mellan medborgarna och över gränserna gör att man både kan skaffa sig annan information och diskutera saker utan att politikerna kan kontrollera vad som händer och diskuteras. Misstroendet mot media, och i synnerhet Public Service, kommer att öka och man har då valet att antingen begränsa den information som få publiceras på nätet och dess tillgänglighet, eller inse att de gamla propagandametoderna inte fungerar.

onsdag 10 februari 2010

Skriken från toaletten

Det finns ett uttryck som lyder: “Han är så snål att han skriker när han skiter.” Det verkar stämma på svenska försvaret. Man sparar in på allt och de som behöver utrustning får det inte, uppenbarligen av besparingsskäl.

Men vi börjar från början. För många år sedan på 70-talet, gjorde jag militärtjänstgöring. Det var någonting man då var tvingad att göra eftersom vi hade en värnpliktsarmé. Pansartrupperna var det som gällde för mig, och vi placerades i några gamla burkar som var sådär 35år gamla, hade en topphastighet som en moped, en bedrövlig växellåda som man måste vara expert för att kunna hantera, drog minst 100l/mil, och var rena fornminnen. Ibland blev det s.k. bandkrängning, viket innebar att banden kom ut spår och vagnen blev stående för reparation ett par timmar som bäst.
Till beväpning hade vi förutom en kanon med taskigt och välrepat sikte, kulsprutor som var konstruerade 1939, det gick inte att skjuta många skott innan de fick ’eldavbrott’ av alltid någon anledning. Piporna blev så varma efter 250 skott att man fick öva på att byta dem så fort det gick, om någon nu lyckades få iväg 250 skott utan eldavbrott.
Vidare hade vi kpistar som var modell 1945, skitsmarta grunkor som inte gick att skjuta med liggande, eftersom magasinet stack rätt ner, så att man var tvingad att visa halvfigur för att kunna sikta. Dessutom var det en liten pipa som gav de ynkliga kulorna så låg utgångshastighet att de inte gick igenom ordentlig klädsel på mer än kanske 150m, precisionen på 100 var minst sagt usel.
Ingen som helst mörkerutrustning givetvis. Vagnarna var utrustade med rökkastare, 12 små rör som skulle puffa iväg rökgranater. Vi provade dem en gång med alla granaterna; jag tror en eller två puffades iväg och började ryka, alla andra bara funkade inte.

Nu var ju problemet för befälen att försvara det gamla skit vi hade, vilket de gjorde tappert men föga övertygande. Mycket materialvård var det, eftersom prylarna skulle hålla till nästa ”kull” av värnpliktiga.

I dagens högteknologiska krig, där de fördelar man har är till stor del baserad på rent teknologiskt övertag, är alltså det viktiga att finna, lokalisera och sedan bekämpa en fiende det kritiska. Det finns hur många exempel som helst från historien på arméer som blivit totalt utraderade då de haft en lägre teknologinivå än sina motståndare. Ett exempel är ju Irakkriget, där det s.k. republikanska gardet kom med gammal teknologi, och blev helt bortsopade av en massa skäl som alla var knutna till att anfallarna helt enkelt hade högre teknologi och bättre vapensystem. Det spelar idag ingen roll hur välutbildad, vältränad och tuff du är – har du inte modern och uppdaterad vapenteknologi är du rökt.

Om man dessutom vet att man skickar trupper i strid med gammal teknologi/gamla vapen är detta att jämställa med dråp rent juridiskt. Man utrustar någon med gammalt skit och beordrar sedan personen att utföra något som denne inte är utrustad för och riskera livet.
Men man sitter tydligen och skriker på toaletten och ger inte de som riskerar sina liv den utrustning de vill ha. Jag läste precis om poliser som skulle tjänstgöra i Afghanistan, och det enda de hade var vanliga pistoler, alltså sina svenska tjänstevapen (Sig-Sauer). Det man tydligen hittat är en kpistliknande grunka som enligt specifikationen är lika usel som den gamla kpist jag hade – över 100m är det ett skämt, det är vad man nu kommer att erbjuda dem. Inga automatkarbiner...

Så varför i h-vete ger man inte de som kan råka i eld de vapen de behöver och vill ha? Svaret är enkelt – det är väl någon besparing. Man har helt enkelt inte råd att införskaffa de vapen våra soldater och poliser när de ställer upp med sina liv i rikets tjänst. Tolgfors skriker när han skiter.

Jag vill minnas att det uppdagades att det inte fanns en enda svensk helikopter i Afghanistan som kunde transportera skadade, och man snackade om att dra ut och upprusta några gamla Vertol (som togs i drift i början på 60-talet), för jobbet. Att fixa nya fungerande och uppdaterad teknologi står inte på schemat. Till slut fick man hyra in tjänsten från tyskarna i trakten, och nu är problemet på så sätt löst. Strålande, och det finns sannolikt inte en enda helikopter i arméns bruk i landet. Råkar det finnas några står väl några museer på kö för att visa dessa militära fornminnen.

Vidare kan man notera att inte ett enda riksdagsparti nämner ens försvarspolitiken eller försvaret och de minimala resurser man tilldelar. De stackarna som jobbar inom försvaret idag får skitlöner, antingen sparken eller tvingas flytta runt hela landet för att jobba på något av de få regementen som återstår, efter något flummigt försvarsbeslut som går ut på mobilitet och insatsstyrkor.

Men det är klart, FRA kommer ju veta flera år i förväg att ett anfall väntas och var, så att det finns tid att upprusta, köpa modern utrustning och utbilda. Hur jäkla naiva får man bli?

Samtidigt börjar björnen i öster upprusta. Sent skola syndaren vakna, och om han inte sover sitter han väl på toaletten och skriker över några tiotal sketna handeldvapen.

lördag 6 februari 2010

Omvänd politik

Man tycker att ett politiskt parti ska ha en ideologi, en röd tråd man jobbar efter i enlighet med de idéer och ideal man har för att det ska skapas ett samhälle som är bättre för medborgarna.

Det är så de ’gamla’ moderaterna fungerade. Man visste vad man röstade på, och vad som gällde både före och efter ett val. Det var detsamma med kommunisterna, man visste och vet deras grunder och ideologier om hur ett samhälle ska fungera, och de som tyckte det var bra röstade givetvis på dem.

Sedan har det alltid finnits politikens kameleonter, Folkpartiet. De har historiskt delat säng med vilka som helst bara de får en del av makten.
Korsar man en folkpartist med en kommunist får man en socialdemokrat. Och korsar man en gammal moderat med en folkpartist får man en centerpartist. Korsar man en centerpartist med en kommunist får man en miljöpartist. Slutligen, om man korsar en gammal moderat med en folkpartist får man en kristdemokrat.

Men nu har vi tydligen att göra med de ’nya’ moderaterna på högersidan. Det verkar som de har korsat sig med folkpartisterna utan att någon märkt det. Allmänt svammelflum med floskler och visioner om framtiden och inga klara besked om man ska göra eller vad väljarna röstar på. Det omvända som jag antyder i rubriken, syftar på att man verkar strunta i de politiska ideal de gamla moderaterna stod för, och i stället ägnar sig åt att anpassa den politik man för och svammelflummet efter att hitta väljargrupper som man vill attrahera för att rösta på dem. Det omvända är alltså att man anpassar sin politik efter att få maximalt antal röster inte efter den ideologi och ideal man haft historiskt. Man prostituerar alltså sina ideal i den vilda jakten på röster.

Det senaste är alltså att Reinfeldt hittat kvinnor som en väljargrupp man ska inrikta sig på, vilket man kan läsa i denna artikel; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/m-vill-locka-fler-kvinnliga-valjare_4220715.svd

Nästa steg är alltså att ändra sin politik till att attrahera kvinnliga väljare. Så vad som är att vänta vet jag inte, men mer jämställdhet, mer humanistiska frågor, mer kvinnorelaterade frågor är väl att vänta. Man har alltså sålt sin själ och blivit ett nytt folkparti i den desperata jakten på väljare nu när ett jämnt val är att vänta.

Till saken hör att man lyckats plocka in två regelsätta stolpskott till ministrar som kallar sig för moderater.
Den ena är Tolgfors som med svammel och rena dumheter fortsatt nedrustningen av svenska försvaret på samma väg som socialdemokraterna tidigare slog på. Svenska försvaret är idag ett rent skämt och om det fortsätter enligt den inslagna vägen, är det bara en tidsfråga innan björnen i öster äter upp oss. Tjafsar vi det minsta med dem kommer de som ett brev på posten, t.ex. om dumpningen av radioaktivt skit som dumpats utanför Gotland. Så här har vi en fråga som kommer att tystas effektivt. Man kan ju i sammanhanget notera att ryssarna inte kapat ett dyft på sitt försvar emedan vi knappt har en enda helikopter.

Den andra är Billström, som modest uttryckt är ’stolpe ut’. Migrationsminister, och jag har avhandlat en massa om tidigare. Kort sagt kan man säga att ha begått tjänstefel, och ovanpå detta hotat kommunerna med att ändra grundlagen om de inte sopar igen hans misstag. Himla tur för honom att konstitutionsutskottet består av politiska ledamöter och inte jurister.

Jag har tidigare röstat på moderaterna för att de haft en klar politik och fört denna. De ’nya’ moderaterna verkar som sagt bestå av stolpskott, och en politik som på intet sätt skiljer sig från folkpartiets, eftersom man verkar mer angelägen om makten ’per se’, än den politik man för och avser föra. Senast för några månader sedan skrevs det i pressen om att moderaterna börjat treva mot mupparna inom miljöpartiet. Det finns alltså inte så mycket mer att säga om de ’nya’ moderaterna än att om du röstar på dem vet du inte vilken politik de kommer att föra, och du vet inte heller vilka de kommer att dela säng med under nästa mandatperiod.

Makthungrigheten verkar helt överskugga de ’gamla’ moderaternas ideologi, ideologiprostitution för röster.

Återstår gör faktiskt bara ett parti som faktiskt är mer ’gamla’ moderater än moderaterna själva; Sverigedemokraterna. Om man inser att de inte är rasister (vilket alla andra partier gör gällande), och lär sig skilja på sak och person, samt inser vad de andra partierna håller på med, är det faktiskt det enda partiet som både har finansiering för vad de pratar om och månar om Sverige som land och kultur.

Sverige har tagit sin del av invandring, och mer därtill, vi har problem med detta, och som medlemmar i EU – nu kan vi stänga svängdörrarna i minst 20 år. Vi är tillräckligt berikade, multikultiserade, och är lite trötta på islamsk fundamentalism, snack om sharialagar, burkor, minareter och krav på oss svenskar att anpassa oss till de som kommit till detta land för att få bättre levnadsstandard på vår bekostnad, emedan sjukvården är skit, försvaret är ett skämt och utbildningen är usel.

torsdag 4 februari 2010

Tack för senast

Rätt intressant artikel i SvD på denna länk; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/aklagare-utreder-karnavfallsdumpning_4209475.svd


Man kan ju förutsätta att man vet ungefär var de dumpades, i en tidigare artikel snackade man om någon ”rygg” på botten utanför Gotland. Jag kan inte tänka mig att de bör vara så svåra att hitta med modern teknologi. Hittar man inget – finns det inga.

Man kan alltså hålla på och snacka om detta med ryssarna bäst man vill, det kommer att vara hemliga rapporter, förnekanden, politiska lögner, fler förnekanden, mörkläggning o.s.v. och man kommer aldrig få veta sanningen.

Men det är bara att leta upp skräpet, om det finns, bärga det, köra det till närmsta ryska hamn och skriva ”Keep your own shit” på behållarna. Vill de inte ta emot behållarna är det ju bara att ”tappa” dem i deras hamn.
Nävisst, man ska inte stöta sig med sin store granne i öst, precis som att man inte debiterade en spänn till Ryssland efter Tjernobyl. Men det var en olycka, det handlar detta inte om.

Varför ska vi bekosta en stor slutförvaringsanläggning i Forsmark? Det är väl bara att dra in i Finska viken och tippa all radioaktivt skit på ryskt territorialvatten. Man kan ju även hänga på en lapp; ”Tack för senast”.

Add: Och tänk vad märkligt----länken till SvD funkade inte, så då provar vi med DN; http://www.dn.se/nyheter/sverige/ryskt-karnavfall-utanfor-gotland-1.1039117

onsdag 3 februari 2010

Det står ju på skyltarna!

Vaddå "Sänk hastigheten"? Det står ju på skyltarna hur fort man ska åka! Åker man i diket ändå är det ju Vägverkets (heter numera Transportstyrelsen) fel.
Nähä, det tyckte du inte var logiskt, men så är det faktiskt.

Skyltningen av vägarna tar ingen som helst hänsyn till förhållanden, omständigheter och bilistens egen bedömning av hur fort respektive fordon ska framföras. Då hävdar du givetvis, eftersom du är indoktrinerad av Transportstyrelsen och NTF, att det anger den högsta hastighet du FÅR hålla under vad du bedömer är bra omständigheter.
Men nu är bara problemet att man inkompetensförklarat alla bilster att bedöma hur fort de kan köra och bedöma alla omständigheter i det specifika fallet.

Alltså - kör du 150km/h eller så på en perfekt, spikrak motorväg en söndagsmorgon på sommaren är du en brottsling och om den blåvita folksnapparen (polisen), ertappar dig blir det dryga böter och du blir av med körkortet. Det spelar ingen roll om du kör en Ferrari, har kört 10 år på Autobahn, och det inte finns en annan bil i närheten. Brottsling är du, och ska straffas!
Men, om du är 90 år, har taskig syn kör 110km/h med en gammal folka med diagonaldäck när det är snorhalt, snöstorm och på natten, är det inte olagligt.
Alla inser ju att det sistnämnda är vansinne emedan det inte är straffbart. Så om man är så ivrig på att montera upp kameror, övervaka hastigheter o.s.v. och bötfäller de som kör fortare än skyltad hastighet, borde man väl ta ansvaret för de som kör under laglig hastighet men ändå råkar ut för olyckor?

Så, frågeställningen är; är man inkompetensförklarad eller inte? Svaret är enkelt, släng all logik åt sidan och inse att storebror vet ditt bästa och har alltid rätt. Tro inte att du kan bedöma situationen eller anpassa hastigheten till omständigheterna - även om du inte har fel, kommer du att få fel rent juridiskt.

Mediakontrollen

Grejen är ju den att historiskt sett har informationsflödet varit top-down, d.v.s. medborgarna har fått sig till livs vad myndigheterna vill informera om och de har givetvis åxå använt sina media för att föra ut den propaganda man vill. Alltså från radio, TV, och tidningars tillkomst har det fungerat så. Kommunikationen mellan medborgarna på gräsrotsnivå har varit mycket lokal och man har alltså kunnat styra exakt vad alla fått veta.

Men nu har internet ställt till det de senaste åren och myndigheterna har inte denna totala kontroll över informationsflödet, eftersom information kommer medborgarna till livs både via satellitkanaler samt man kan kommunicera med varandra, informera om saker och diskutera utan att detta kan styras. En ren fara för propagandaapparaten alltså, som envist som en papegoja hävdar att man tillhandahåller objektiv och korrekt information.

I desperation över att man inte längre kan kontrollera informationsflödet på gräsrotsnivå har det blivit mer och mer uppenbart vad man håller på med. Typexemplet är just hur man hanterat flyktingdebatten och Sverigedemokraterna. I dessa två fall är det tabu att i media ta upp saken, och gå in på diskussioner i politiska bloggar. Locket på, är det som gäller och de frågor som politiskt ska diskuteras selekteras med omsorg av de politiska partierna. Jag har provat att på en blogg pressa en moderat herre på svar i dessa frågor utan framgång, han håller sig strikt till partilinjen, och svarar ungefär ”Ni vill inte höra mina svar så varför frågar ni?”

Så nu har valrörelsen startat, och man kan alltså se att flyktingfrågor och människosmugglingen till Sverige inte får diskuteras. Man avser alltså att döda frågan, komma undan med att SD inte är ett riksdagsparti och därmed kan man vägra debatter med den. Detta i kombination med att man är rörande överens om att inte diskutera frågan i debatten mellan partierna. Det kan ju nämligen komma fram vad man håller på med och medborgarna kan ju börja ställa följdfrågor och få reda på att SD faktiskt vill ta itu med problemet, som det enda partiet. De längsta man kan sträcka sig till är ett litet vagt snack om burkaförbud, vilket är en ren skitfråga i sammanhanget. 2009 smugglades 2400 s.k. ensamkommande flyktingbarn till Sverige, och vart och ett av dessa kostar minst 1.2 miljoner att ta hand om per år. Så bara för de som kom 2009 är kostnaden knappt 3 miljarder. Lägger man ihop det med de som kommit de senaste åren och den anhöriginvandring som kommer som ett brev på posten, är kostnaden minst 10 miljarder per år, eller ca 25% av vad Sverige satsar på försvaret. Och inte en kotte lyfter ett finger för att få stopp på eländet! Senast för några dagar sedan kunde man läsa att polisen inte heller gör ett skit för att stoppa detta . Trots att det är en olaglig verksamhet, som kostar svenska skattebetalare enorma belopp skiter man fullständigt i vad som pågår.

Mest av allt retade det mig när Jan Björklund stod på något ”landsmöte” och proklamerade att Sverige är ett så stort land så det är en självklarhet att vi har plats för flyktingar. Detta rent idiotiska påstående möttes med stående ovationer. Sedan har vi ju Nyamko Sabuni, som tyckte det var bra att vi i Sverige inte har folkomröstningar i enskilda frågor, och menade att det svenska systemet var bättre. Det var en kommentar på omröstningen om minareter i Schweiz, och slutsatsen jag drar att hennes åsikt är att politikerna är klokare än medborgarna och därför ska man inte ha folkomröstningar. Röstning till riksdag, landsting och kommun tillåts dock av någon konstig anledning, det klarar den dumma valboskapen av.
Efter detta har jag tappat den lilla acceptans jag hade för folkpartiet, och klassar dem som rena idioter eller knäppgökar. Det skulle inte förvåna mig ett ögonblick om de hoppar över till rödgröna sidan efter valet för att få vandra maktens korridorer. En egen politik har de inte, utan byter färg efter omgivningen som en kameleont.
Moderaterna är de facto ansvariga för vad som hänt de senaste åren, och då i synnerhet Billström och Schlingmann och det har jag avhandlat tidigare.
Maud Olofsson ställde ju upp i en debatt i TV men Jimmie Åkesson, och blev totalt utskåpad. Hon försvarade flyktingpolitiken och hade inte svar på en enda fråga. Klokt nog har hon avhållit sig för att upprepa misstaget, eftersom hon saknar argument. Men en sak är dock helt klar; både centerpartiet och kristdemokraterna står bakom den politik som bedrivs, och inget parti kan, törs eller vill ta debatten med Sd.
Det rödgröna mupparna är inte ens värda att nämna i denna blogg, och jag blir bara förbannad när jag hör dem.

Så vad är så farligt med Sverigedemokraterna? De jobbar faktiskt på att dra ner flyktingmottagandet till en realistisk och rimlig nivå mot bakgrunden av vad det idag kostar samhället och att Sverige tagit emot mycket fler invandrare än vad vi kan klara av.
Det är inte på något sätt rasistiskt, utan handlar om hur man definierar ”riktiga” flyktingar, och balanserar det med arbetskraftsinvandring, oavsett var personerna i fråga kommer ifrån.
Det handlar inte ett dyft om vad man anser om olika personer, kulturer eller religioner – det handlar om invandringspolitik som måste vara konsekvent och fungera. Det gör det inte för närvarande, så enkelt är det.
Man har under en massa år jobbat på att snacka om berikning, acceptans, multikulti att alla som kommer hit är flyktingar. Nu när det belysts att man en massa år ljugit och dessutom fortsätter på samma spår, kan man givetvis inte kovända. Vellingehistorien var själva vändpunkten och nu är det "locket på" som gäller. I stället för att skilja på sak och person, upprepar man sina mantran som papegojor och försöker förgäves lura i folk att alla som har några invändningar mot flyktingpolitiken är rasister, samt stoppar huvudet i sanden.

tisdag 2 februari 2010

Men vad håller man på med?

Det finns fyra typer av verksamhet som polisen ska ägna sig åt och prioritera i nämnd ordning:
1. Begånga brott. Personer, företag eller egendom har avsikligt skadats. Exempel, är stölder, misshandel, mord, smuggling o.s.v.
2. Planerade brott. Man planerar att avsiktligt att utföra något under punkt 1. Planering av något som kommer att vara ett brott. Exempel är planering av rån, terroristaktioner, och annat och man planerar med avsikt att utföra något brottsligt.
3. Förhindra brott som om oturen är framme kan skada någon eller något. T.ex. fortkörningar, rattfylleri, vårdslöshet, olovliga innehav av vapen.
4. Brottsförebyggande verksamhet. Visa näsan i trafiken, på allmän plats, informera i skolor o.s.v.

Nu har man tydligen helt tappat fokus, och någon idiotisk konsult tror att polisens myndighetsutövning är någon form av förtagsverksamhet med bonusar baserat på antal nyketrhetskontroller och parkeringsböter. Detta kan man läsa om i denna artikel.

Ett annat typexempel är att man skiter i den organiserade flyktingsmugglingen till detta land, på denna länk.

Så vad faen håller man på med? Det är ingen mening med att idag anmäla en stöld eller ett brott, polisen skiter fullständing i det i den vilda jakten på blåsprov, däcksmönsterkontroller, bilbälteskontroller och andra saker som är rent larviga. Prova att anmäla ett villainbrott, stöld av en bil eller en bilstereo. Vi pratar alltså om avsiktligt begångna brott där det finns gärningsmän och stölder. Det skiter man helt i till förmån för att mäta hastigheten på Svensson som råkar köra några km för fort på landsvägen. Javisst, det kunde ha hänt något, men bevisligen har det inte gjort det, så vad är problemet? Och råkar man ha någon tiondels promille för mycket sprit i blodet är man ju nästan en mördare av små barn vid någon skola. Vart tog logiken och tänkandet vägen?

För länge sedan har polisen skylten "Samhällets skyddsombud". Det kanske är dags att byta ut den mot "Vi ska nog ta dig Svensson - pundarna och tjuvarna låter vi gå fria.". Polisens myndighetsutövning ska vara baserad på brottens skada för enskilda personer, företag eller samhället, inget annat. Nu verkar det ha blivit ett flumforum för amerikanska företagskonsulter...coaching...man börjar nästan må illa.