onsdag 27 januari 2010

Sopsäckar med titthål

Ju mer jag funderar på det här med burka, tycker jag hela prylen är helt knasig, och den där niqab är ännu värre. Det funkar inte i vårt samhälle, så är det bara.

I det här landet har vi haft kristendomen sedan sådär 1000år, och det var någon Asgam (läs Ansgar) som tog hit den, men hela vårt samhälle är anpassat efter både den religionen och de etiska och moraliska värderingar som gäller inom kristendomen. Sveriges lag och styressätt är baserat på den moral och etik som ska gälla i detta land. Denna moral och etik är i sin tur baserad på dels att man inte ska skada andra eller deras egendom eller grundläggande kristna etiska regler.

Men nu är det så att man tillåtit en mycket stor invandring till detta land de senaste årtiondena. I det första läget, ett tag efter andra världskriget var det ren arbetskraftsinvandring, huvudsakligen från Finland. Därefter gjorde man i huvudsak fyra saker som kom att påverka utvecklingen

För det första ändrade man hela folkhemsbilden med ett mycket omfattande socialt skyddsnät där det i princip var synd om alla, bidragssystemet växte till ofantliga proportioner och den som inte ville arbeta behövde det inte heller, det fanns alltid någon del av det sociala skyddsnätet som fångade upp den som inte ville eller kunde arbeta. Detta ledde givetvis till ett stort bidragsfusk, gärna i kombination med svartarbete.

För det andra öppnade man gränserna och tillät i princip obegränsad invandring, i synnerhet om den kom från något land där de styrande inte hade samma fundament som den då sittande socialdemokratiska regeringen.

För det tredje: För att kunna möta denna flod av ekonomiska flyktingar var man i all hast tvingad att bygga miljonprogrammet, bestående av rena betongghetton, byggda med tidstypisk slit-och-släng kvalitet.

För det fjärde tillät man total segregation i dessa områden med olika invandrargrupper som givetvis flyttade till närheten av de med samma kultur och språk.


I samband med detta var det påtvingat att dra igång den statliga propagandaapparaten, som fick till uppgift att lura i svenskarna att alla som kom till detta land verkligen var riktiga flyktingar, trots att så givetvis inte var fallet. Vidare gällde det att utmåla alla som inte gillade svängdörrspolitiken som rasister och lansera acceptans och förståelse för alla som kom till detta land. Berikande och multikulti blev inneord som belyser propagandans kärna.

Men de senaste åren har de som bor i dessa områden, baserat på bl.a. sin numerär och snacket om acceptans, börjat ställa krav på förändringar i det svenska samhället baserat på deras etiska och religiösa ursprung. Alltså uppstår en total förvirring.Anledningen är för det första att man inte kan backa från den indoktrineringskampanj man haft i många år, och hävda att man gjort fel. Sedan sitter man med ett regelrätt och mycket allvarligt problem på halsen, kopplat till att de invandrare som kommit inte vill assimilera sig i svensk kultur och tradition. De vill helt enkelt fortsätta på inslagen väg med de traditioner, religion och andra gemensamma saker som gäller i respektive område.

De senaste åren har sedan Sverigedemokraterna visat sig på spelplanen, man har råkat ut för bilbränder och regelrätta kravaller i dessa områden, muslimsk fundamentalism börjar få fotfäste på en del områden och det har ställts krav på särlagstiftningar m.m.
Och det är en ständigt stigande flyktingsmuggling från de länder som är kända för ren islamisk fundamentalism från i huvudsak Somalia, Afghanistan och Irak, men detta har jag avhandlat tidigare.Som ansvarig för Migrationsverket sitter sedan generaldirektör Eliasson, gammal socialdemokrat, som givetvis vill köra så mycket grus i den borgerliga regeringens maskineri som möjligt. Alltså har han inte gjort ett dyft för att varken slå till bromsarna för invandringen rent generellt, och inte för de s.k. ensamkommande flyktingbarnen. Tvärtom, han spinner vidare på samma koncept som gällt tidigare, sannolikt fullt medveten om vad han håller på med. Regeringen man, Tobias Billström, migrationsminister har sedan tagit skeden i vacker hand och sprungit till Schlingmann när problemet blev honom övermäktigt.

Och vad utmynnar hela baletten i om inte en jäkla soppa. Men alla gör sitt bästa för att lägga locket på för att inte berätta för medborgarna varken begångna fel eller ändra på vad man håller på med.

Men nu kom alltså Reinfeldt med en trevare om att han har sett nog av burkor i Sverige. DN tog upp detta som hetaste ämnet i denna artikel; http://www.dn.se/nyheter/valet2010/sahlin-och-reinfeldt-i-burkadebatt-1.1034622.
Det är liksom en lite ”probing” för att se reaktionerna, och om Gud vill och skorna håller, sparkar man Billström, Eliasson, och stryper invandringen ordentligt till dess man löst de problem med invandring vi redan har.

Så, för att knyta tillbaka till början – det funkar inte i Sverige med burka. För det första finns det ett maskeringsförbud, man må alltså inte avsiktligt skyla sitt ansikte för att ej bli igenkänd. Det är juridiskt sett ingen skillnad på en rånarluva och en burka. Vi pratar alltså om svensk lag.Sedan har vi problemet med identifiering. Ponera att en burkadam ska styrka sin identitet på banken ett kontokortsköp eller vid en poliskontroll. Såvitt jag förstår må hon ej visa sitt ansikte för män, och då måste man alltså ha kvinnlig personal tillgänglig och gå avsides för en enkel identitetskontroll.Vidare har vi ju ett problem i skolorna. Hur ska en lärare kunna skilja på ett dussin burkadamer och veta att rätt person finns under en viss burka. Hur vet läraren att det inte är en syster under burkan?Sedan har vi ju användningen av kameraövervakning som helt faller. Inte för att burkadamer är terrorister, utan för att män klär sig i burka och iscensätter terroristaktioner. En sådan incident har redan hänt i Irak.

Så min åsikt är ganska enkel – rör man sig på allmän plats i Sverige ska man inte ha burka. Har man det må man ta alla konsekvenser därav, och vidare är min åsikt att man må ha vilken religion man vill, bara den inte interfererar med svensk kultur. Burka tillhör inte svensk kultur och vår statsreligion. Vill man utöva islam må man göra det i enlighet med svensk lag och så att det inte stör någon. Burkor och minareter är typiska exempel på saker som inte tillhör svensk kultur. Vidare kan man även diskutera varför kvinnor boende i Sverige, ska tryckas in i något som ser ut som sopsäckar och springa runt könlösa. Är det verkligen jämställdhet och jämlikhet? Ja, jag menar i dessa dagar då det snackas om könskvoteringar m.m. Ska man då tillåta att kvinnor trycks ner till kringvandrande sopsäckar? Är det 2010 eller 1300-tal? Kanske ska vi köra några sharialagar i Sverige?

Stening på stora torget i Rinkeby på lördag kl.14.00– välj mellan det eller biomatinée.

Jäkla soppa det här…undrar hur det slutar.

torsdag 21 januari 2010

Är Sverige 40% av EU?

Jag har ju bloggat en del om flyktingpolitiken, och idag dök det upp ytterligare en komprometterande artikel i SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/afrikas-horn-nytt-svenskt-flyktingfokus_4121985.svd.

I detta fall handlar det uppenbarligen om riktiga flyktingar, d.v.s. inte de ”ensamkommande flyktingbarnen” som kommer hit med organiserad flyktingsmuggling och av krassa ekonomiska skäl, alltså under 2009 ca 2400st.

Enligt Dan Eliasson ska Sverige ta emot 1900 flyktingar från flyktingläger, huvudsakligen från Afrikas horn. Den totala flyktingmängden FNs flyktingkommissarie pratar om är 4800 för medlemsländerna i EU.

Men nu är det ju så att Sverige är ett litet land, eller rättare sagt har en liten befolkning i jämförelse med de flesta andra inom EU, och varför då just Sverige ska åta sig att ta emot nästan 40% av EUs totala kvot finner jag anmärkningsvärt.

För det första har vi redan en stor del av befolkningen med invandrarbakgrund, som en direkt följd av den ’svängdörrspolitik’ som tillämpats i många år.
För det andra har vi ett antal problem relaterade direkt till detta som t.ex. kravallerna i miljonprogramområdena och etablering av islamiska extremister inom dessa.
För det tredje består EU av ca 500 miljoner invånare, varav 9.3 miljoner i Sverige. Andelen flyktingar är alltså oproportionerligt hög räknat per invånare. Om dessa flyktingar fördelades per EU-invånare, skulle Sverige ta emot ca 90, inte 1900.

” –Det är en humanitär tradition i Sverige att hjälpa till.”, säger Eliasson i artikeln. Alltså samma person som varit om, och tillsammans med Billström inte gjort, eller gör ett dyft för att begränsa smugglingen av s.k. flyktingbarn. Nu hänvisar han alltså till ”humanitär tradition” vilket är ett av de dummaste uttrycken jag hört. Det innebär alltså att eftersom vi haft svängdörrar in till Sverige i en massa år, är vi korkade nog att inte sluta med detta, utan ska fortsätta att tillåta massinvandring.
Ej heller nämns något om varför inte andra stater inom EU ska ta emot flyktingar i proportion till sin befolkningsmängd. Mot bakgrunden av att just Eliasson har dörrarna öppna för ”flyktingbarnen” som uppenbarligen är en invandring av ”icke humanitär” natur, framstår hans uttalande som en ren lögn.

Som vanligt när det gäller sådana här frågor gäller det för tidningarna att bara stänka in det som notiser, och så kort tid som möjligt. Artikeln i SvD var inne några timmar, sedan ersattes den av en ”förenklad” variant med mycket mindre fakta, detta för att man inte skulle få några som helst referenser. Sedan försvann den åxå.
Som jag berättat om tidigare, detta är en mycket het potatis i svensk politik och media har fått order om att lägga locket på, och inga invandrar- eller flyktingrelaterade saker får diskuteras eller ifrågasättas. Politikerna gör för närvarande allt de kan för att flytta medborgarnas intresse till andra frågar, detta för att både marginalisera Sverigedemokraterna, samt dölja vad man håller på med. Och tyvärr även avser fortsätta med tydligen.

tisdag 19 januari 2010

Inget nytt under solen

En gammal sanning är att medicinska fakta brukar vara kortlivade. Ena dagen är det helt OK att äta något, nästa dag upptäcker några forskare att det är farligt och pressen skriver löpmeter om vilka risker man utsätter sig för om man äter det. Politikerna är då inte sena att hänga på och även hälsomuppar hänger på och det snackas om förbud straffskatter omedelbums.

Sedan rinner lite vatten under broarna, och någon annan forskare kommer på att egentligen är det inte alls så farligt att äta vad-det-nu-var.Som ni alla vet har man ju t.ex. käkat chips en massa år. Ok, kanske inte värdens bästa käk men inte speciellt farligt eftersom mig veterligt har inte någon dött av chips. Sedan var det någon svensk forskare som hittade något carcinogent ämne i chips som ett resultat av friteringen, och man ropade raskt på förbud och straffskatter samt att temperaturen för fritering skulle sänkas. Men det var ju några år sedan, och nu tuggar alla chips igen, har glömt ’larmrapporten’ och hela debatten har tystnat. Om man någonsin sänkte friteringstemperaturen, har man nog höjt den igen till vad den var tidigare.

Så det dyker upp ett antal sådana här larm och fakta från forskare med jämna mellanrum. I synnerhet vad gällande medicinska sanningar, kostvanor och klimatet. Personligen skiter jag blankt dem och lever som jag vill, antagligen är jag avliden rent statistiskt för länge sedan. Hur var det t.ex. med ”skogsdöden” för sådär 20 år sedan? Alla svenska träd höll ju på att dö…jag har inte sett ett spår av denna måste jag erkänna, men jäklar vilken larmrapport det var då, och rena fakta.

Ja, om jag inte dött av dryckes-, rök-, och matvanor, har jag statistiskt kört ihjäl mig. Det är nämligen så att jag kört bil, till och från mitt arbete en massa år på Autobahn. Och som alla svenskar vet är det farten som dödar, och med den flaggan i topp har man sänkt hastigheterna på svenska vägar till ett rent skämt, eftersom det generellt är farligt att köra fort, vilket är definierat av de dekorativa plåtskyltarna Transportstyrelsen haft vänligheten att sätta upp.

Nu har vi just haft en riktigt kall vinter, lägre än minus 20 där jag bor, och klimatmupparna påstår att det skulle vara någon form av global uppvärmning som ett resultat av all förbränning av fossila kolväten. Man har även mobiliserat media och andra som en följd av att man använder sig av en rad skatter för att plocka in pengar till staten, emedan man har förordat och sanktionerat att bilarna ska drivas av etanol eftersom det inte är ett fossilt bränsle. Så vad kommer då? Jo, givetvis en forskningsrapport om att etanol i själva verket är sämre att köra på än bensin ur miljösynpunkt: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/etanol-storre-miljobov-an-bensin_4111731.svd
Föga överraskande…och snart kommer det några forskningsrapporter som emotsäger detta och cirkusen är igång.

Vidare är det ju ett ”fakta” att det är global uppvärmning som är en stor miljöfara, men det är lite svårt att bevisa, men FN:s klimatpanel bestående av forskare från hela värden var för några år eniga om detta. Men det var tydligen lite svårt att bevisa att temperaturen verkligen steg, så man kallade helt enkelt allt för ’klimatförändringar’.
Skitsmart! Allt som alla anser inte är normalt, alltså antingen vargavinter eller en vinter med några plusgrader kan härledas till klimatförändringar orsakade av utsläppen av fossil koldioxid. Är det däremot en ’normal’ vinter kan man ju måla faen på väggen och visa förändringar (läs ’variationer’), i andra delar av världen. Bäst är att visa hur delar av glaciärer rasar samman helt i kombination med ett rykande avgasrör från en bil, en klassiker i Public Service. Ja, ni vet de som är opolitiska och objektiva, och märkligt nog det enda nyhetsmedia i hela världen som är det. Detta även fast alla andra givetvis hävdar precis samma sak, men just i Sverige ska medborgarna tro att så är fallet och betala sin TV-licens. Men nu visar det sig tydligen att glaciärernja som skulle förorsaka så fruktansvärda översvämningar och förhöjd vattennivå i världshaven inte alls smälter som domedagsprofeterna påstått, det kan man läsa om i denna artikel: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fn-rapport-om-glaciarer-felaktig-1.1029731.
Min slutsats är helt enkelt att jag skiter blank i alla larmrapporter vad beträffar klimat, matvanor, trafik och hälsa.

När någon anför; ”statistiken visar”, ”vetenskapligt bevisat”, ”utredningen har kommit fram till”, eller några likartade klyschor slår jag bara dövörat till och skiter i vad som påstås.Vis av erfarenhet, och utrustad med en egen hjärna är det bara att leva livet som man själv finner bäst. Amen.

måndag 18 januari 2010

Förbannat trött på invandringspolitiken

Nu är jag trött på det här.

Politikerna stoppar huvudet i sanden som strutsar och mumlar några uttjatade mantran från 70-talet om acceptans, synd om, multikulti o.s.v. och alla som inte håller med den är givetvis rasister. I dagen SvD kan man i denna artikel; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oro-i-fororter-het-sakerhetsfraga_4106545.svd, läsa att det är radikala islamiska grupper agerar inom de förorter som tidigare är kända för hög brottslighet och även rena kravaller. Till och med Nalin Pekgul, menar att de har siktet inställt på att ta över vissa områden, och man kan även läsa att omkring 20 personer åkt till Somalia, och en del av dessa kämpar nu mot regeringen, enligt vad SÄPO vet.

De senaste åren har alltså s.k. ensamkommande flyktingbarn, ökat rent lavinartat, och man ska alltså vara bra naiv för att inte se ett samband och vad detta innebär:

1. De kommer alltså huvudsakligen från Somalia, Afghanistan och Irak. Just dessa tre länder är välkända för islamisk extremism.

2. Att smugglas till Sverige kostar mellan 3 och 10 årslöner i dessa tre länder. Man frågar sig alltså vilka som bekostar smugglingen. Om de själva bekostar smugglingen, eller någon anhörig gör detta, är de knappast flyktingar i ordets bemärkelse. Om någon utomstående gör detta, alltså betalar minst 100KSEK, har dessa givetvis en avsikt med detta, antingen religiös eller rent ekonomisk. Hur man än vänder på det är det ett faktum att ingen kan vara desperat flykting.

3. Alla råkar vara just under 18 år, men klassas som barn.

4. En stor majoritet är män eller pojkar, vilket tyder på att det inte rör sig om desperata flyktingar.

5. Inga av dem har giltiga identitetshandlingar. Antingen har de inga eller åxå förfalskade.

6. De smugglas till Sverige i grupper, som bara dyker upp. De kommer alltså inte ensamma, utan i gruppresor.

7. Av någon märklig anledning ”hittar” de ensamkommande flyktingbarnen sina anhöriga, ganska snart efter att man fått uppehållstillstånd. Som en konsekvens av detta har anhöriginvandringen ökat lika lavinartat som de ensamkommande flyktingbarnen.

8. Hur desperat flykting är man om man låter sig transporteras flera hundra mil och över minst ett dussintal gränser?

9. Radikala islamiska grupper har börjat etablera sig i vissa förorter, med stor invandrartäthet. Märkligt…måste vara en ren tillfällighet.

Så hur i h-vete kan svenska politiker, och i synnerhet migrationsminister Billström fortsätta denna cirkus? Jan Björklund fick stående ovationer på något ”landsmöte” när han menade att Sverige har så stor yta att vi får plats med fler flyktingar. Maud Olofsson blev utskåpad av Jimmie Åkesson i en TV-debatt. Att rödgröna lägret inte reagerar är inte så konstigt, men de borgerliga…

Jag har redan tidigare tagit upp vad dessa flyktingbarn kostar, så det ska jag inte tjata om. Men jag har även räknat ut att, om nu någon tror att det handlar om arbetskraftsinvandring, är det lyckligt om de som idag kommer till Sverige som ensamkommande flyktingbarn, hinner betala tillbaka vad de kostat skattebetalarna innan de når pensionsålder.

Som svensk skiter jag i om muslimer utövar sin religion i detta land. Men jag vill faen inte se minareter i varje stad och höra böneutrop, ej heller vill jag pådyvlas diverse ändringar i min kultur med hänsyn till muslimer, och jag vill inte betala ett öre för kravaller och problem invandrade muslimer orsakar i detta land. Passar inte svenska lagar är det bara att åka hem. Eller menar vissa att man ska tillåta små områden i invandrartäta områden med muslimsk fundamentalistisk lagstiftning och straff från medeltiden?

Som skrivet – jag är trött på det här. Politikerna kan inte svara på frågorna, och massmedia har fått order om att ”lägga locket på”, d.v.s. inget negativt får skrivas om invandringspolitiken eller invandrare. Så mycket för pressfriheten – ny gäller det att tysta Sverigedemokraterna, och ingen törs ta debatt med dem. En mycket svart fläck i demokratins historia och på den svenska fanan.

Add: 27/2-10. Och samma visa fortsätter i SvD i denna artikel och ingen reagerar. Kommunerna ska alltså tvingas sopa igen spåren efter Billströms/Eliassons klantigheter. Kommunerna ska tvingas till solidaritet genom att svensk lag ändras. Det svenska kommunssystemet är tydligen inget system som duger när det inte passar politikerna på riksplanet och partipiskan inte är lång nog. Varför har man då kommunpolitiker och kommunval? Kanske är dags att ersätta dem med tjänstemän som får direktiv från ovan så att allt blir "solidariskt". Likheterna med gamla DDR blir allt större...

tisdag 12 januari 2010

Lex Vellinge - demokratins död

Jaha, dagen då det svenska demokratisystemet dog. Det var lite halvdött redan när den första slängen av partipiskan ven från Schlingmann och Billström för drygt en månad sedan, men nu har man definitivt använt sina maktmedel (partipiskan), för att för att tvinga Vellinge till något deras folkvalda har emotsatt sig. Kalven på offeraltaret heter Ljungman, andra till varnagel.
Man kan läsa ett nytt kapitel i denna historia, vilket är en mycket svart fläck på demokratins fana i denna artikel; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vellinge-tar-emot-flyktingbarn_4079051.svd.

Det är alltså så att Billström tydligen inte har fattat varken att dessa ”ensamkommade flyktingbarn” varken är barn eller flyktingar, utan det handlar om ren organiserad flyktingsmuggling, med ekonomiska och eller andra förtecken. Han har vidare underlåtit att uppmärksamma att denna smuggling ökat lavinartat de sista åren, och i desperation ropar han in partisekreterare Schlingmann som får hota kommunerna att om de inte tar emot dessa insmugglade personer, kommer man ändra lagen.

Vi pratar alltså inte om vilken lagparagraf som helst, utan grundlagens första kapitel och första paragraf, i vilken det tydligt är skrivet att kommunerna har självstyre Detta är texten under rubriken Statsskickets grunder:”1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.” (http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx).

Handlandet från Billström och Schlingmann, borde alltså omedelbart granskas av KU, enär man i det brev som skickades ut till kommunerna, direkt hotade med att ändra grundlagen, sådant agerande må ej anstå statsråd eller partisekreterare, och är i strid med konstitutionen. Vidare bör det utredas på vilka sätt, när och hur nämnda personer påverkat styrande i Vellinge kommun att agera i strid med det sitt demokratiska förtroendeuppdrag och den kommunala självstyrelsen.

”Lex Vellinge”, är alltså en ersättning av grundlagen, eftersom den inte tycks gälla statsråd som klantat till det (eller partisekreterare), och som praktiseras med partipiskan och hot och lyder; ”Gör som jag säger eller jag ändrar lagen.”

söndag 10 januari 2010

Propagandaapparaten på högvarv

Propagandaapparaten är sig lik. Det gäller bara att kunna läsa lite mellan raderna så ser man precis vad som nu händer. Efter ”Lex Vellinge”, d.v.s. ’lyder ni inte så ändrar vi lagen’. Har som tidigare två saker inträffat; för det första gäller ”locket på” vad beträffar flyktingpolitiken.

Man har alltså valt att, eftersom man vet hur Migrationsminister Billström ställt till det, valt att inte publicera ett ljud om den flyktingpolitik som bedrivits och bedrivs. Man har i stället valt att flytta fokus emot andra frågor.

Vidare har man instruerat media, alltså Public Service och tidningarna att inte skriva något negativt om miljonprogramområdena, invandrare eller islam. Skrivs något, ska det vara positivt och handla om att det är mycket lugnare och problemen har lösts.

Tidningarna har även fått instruktionerna om att ta in artiklar som på alla sätt smutskastar eller ifrågasätter Sverigedemokraterna (SD). Eftersom det är uppenbart att ingen törs ta diskussionen med SD i frågan, låter man ”tredje person” i artiklar publicera all typ av kritik emot SD man kan komma över. I gårdagens DN publicerades t.ex. ”Sverigedemokraterna är en ortodox minoritetsgrupp” av psykoanalytiker Tomas Böhm.
Efter att ha läst hans artikel två gånger, verkar det som hr. Böhm totalt saknar en röd tråd eller slutsats, bara lite allmän pajkastning efter att ha läst SD:s partiprogram som ”fan läser bibeln”. Detta är länken till artikeln http://www.dn.se/opinion/debatt/sverigedemokraterna-ar-en-ortodox-minoritetsgrupp-1.1023989. Men i och med att den på något sätt är kritisk mot SD är den givetvis bara att publicera.

Vidare har vi den andra typen av propaganda för att skapa acceptans för invandrare i gemen och islamsk tro och religion rent generellt. I dagens SvD hittar man alltså denna artikel http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tio-muslimer-tio-satt-att-tro_4061975.svd. Tio olika muslimer som är svenskar, kanon!
Det bara lyser humanism och acceptans om hela artikeln och ska för läsarna visa att det finns olika tolkningar av islam och alla är svenskar. Som några andra bloggare skrev ”Nu börjar kampen mot Sverigedemokraterna fan bli komisk…” och ”Sötsliskigt om muslimer.”, och det är uppenbart hur propagandaapparaten går på högvarv.
Detta genom Public Service, politiker som lägger ”locket på” och inte svarar på något, samt tidningar som styrs av sitt resp. parti samt antagligen även det latenta hotet presstöd.
Till detta ska man givetvis koppla att tidningarna innehar rätten att radera bland blogglänkar som tillåts och i synnerhet kommentarer. I detta ämne tillåts i SvD inga kommentarer, och alltför kritiska blogglänkningar raderas.

Och efter att precis ha publicerat detta blogginlägg, var det givetvis dags för DN att publicera ytterligare en artikel på acceptansens tema: http://www.dn.se/opinion/debatt/var-bild-av-muslimerna-ar-praglad-av-skaggiga-man-1.1024270
Ånyo lille medborgare - det är inte någon form av propaganda, det är information för att du ska kunna sätta dig in i ämnet. Men för balansens skull undrar man ju när man får se några kritiska artiklar om islam eller flyktingpolitiken...

Så där har vi det alltså, demokrati, yttrandefrihet och pressfrihet. Demokrati är alltså i Vellingefallet att köra över de folkvalda politikerna, låta partipiskan från riksplan vina, samt hota med ändringar av Sveriges grundlag i brevet från Schlingmann till samtliga kommuner 1 Kap. 1 och första paragrafen (http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx).

Att låta kommuninnevånarna folkomrösta om saken kommer givetvis inte i fråga – folkomröstningar är ju inte demokratiska, för att politikerna inte kan styra utfallet. Yttra sig får man göra (än så länge), men man begränsar spridning och länkar efter bästa förmåga. Snart kommer säkert allt som publiceras på nätet granskas och eventuellt raderas om det inte faller politikerna i smaken, för din egen skull lille medborgare…det behövs väl bara några tillägg till FRA-lagen, och de kommer säkert när programmen utvecklats klart. Och som sagt pressfriheten gäller bara om det som publiceras stämmer överens med partilinjen, och givna dekret, annars kommer piskan att vina och presstödet försvinna.

torsdag 7 januari 2010

Det är Malmös problem!

Jamen, varför ska man jobba på att inkvartera dem i Vellinge? Man kan läsa om problemet i denna artikel; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fa-vellingebor-vill-ta-emot-flyktingbarn_4047149.svd

Detta är ju flyktingar som Malmö kommun tagit på sig, sedan har man bett företaget Attendo Care att ta hand om problemet, och Vellinge har tvingats (med partipiskan) att få dem på sin mark, för att Attendo Care ordnade dessa lokaler inom Vellinges kommungräns. Men problemägare är Malmö kommun och alltså ska de ta hand om inkvarteringen av dessa s.k. ”barn” hos familjer inom sin kommuns gränser.

Malmö har påtagit sig att ta hand om dessa s.k. flyktingar genom överenskommelse med Migrationsverket, INTE Vellinge, och Malmö får minst 1.2 miljoner (per år och ”barn”), från Migrationsverket för att ta hand om dessa ”flyktingar”.

Detta är en mycket smutsig fläck på demokratins fana, med hot om lagändringar (fall för KU), partipiskor, radering av inlägg, blogglänkar, styrning av massmedia o.s.v.

Mer info (om de stackars ”ensamkommande flyktingbarnen”), finns på denna länk; http://ulmerkotten.blogspot.com/2009/12/nu-far-det-vara-nog.html

Får man föreslå en folkomröstning i Vellinge om denna s.k. flyktingmottagning. Nähä, det går inte. Folkomröstningar är tydligen inte demokrati.

måndag 4 januari 2010

Global uppvärmning?

Men var är den utlovade globala uppvärmningen? Iskyla drar in från Sibirien kan man läsa om i denna artikel; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/iskyla-drar-in-fran-sibirien_4036103.svd

Det är ett halvmeter tjockt snölager ute, det är skitkallt och elleverantören skinnar en på åtskilliga tusen varenda gång en räkning dimper ner, givetvis saltad med energiskatter, koldioxidavgifter, moms och allt man kunnat hitta på. Bilen är en förbannad igloo varje gång man ska ha den. Uppfarten ska skottas. Plogbilarna plogar igen hela uppfarten med en tjock vall. Tjocka jämra vinterkläder ska köpas till hela familjen. Skithalt på gatorna med en massa krockar och plåtskador som följd. Snöröjningen kostar en massa pengar för alla. Man behöver dubb/vinterdäck för några tusen…Kollektivtrafiken har problem.

Somrarna är lite halvljumma, och korta, om de inte regnar bort, så jag vill ha ett generellt varmare klimat! Får man beställa ca 10-15grader varmare i snitt? Jag skiter i om havsytan ökar någon meter, jag bor en bra bit över havet, och eftersom vi har en landhöjning i Sverige blir bara havsnivån som den var för kanske 100 år sedan.

Mer koldioxid i atmosfären om det hjälper! Mer växthusgaser! Mer freoner och ozon! Skrota kärnkraftverken och elda kol och olja! Förbjud vindkraft!

Men vi ska alltså tro att det är någon global uppvärmning som pågår? Det tror jag inte ett skit på. Skicka hit några sådana muppar så kan de stå i snön i minus 15 en timme i badbrallor så ska vi se om de ändrar åsikt. Har de inte ändrat åsikt får de en energisparlampa i häcken och får stå en timme till!

söndag 3 januari 2010

För var dag...

Lika bra att erkänna det…För varje dag som går blir jag mer och mer antiislamist. Jag är inte religiös eller så, men varenda dag man slår upp en tidning har radikala islamiska fundamentalister ställt till något.

Så man funderar lite hur ens liv skulle varit utan dessa muppar. Tja, för det första hade ju inte 9/11 inträffat. Alltså hade man sluppit en massa övervakningskameror, att hela EU’s befolkningsregister skickats till USA, FRA-lagen, rigorösa säkerhetskontroller på flygplatserna o.s.v.

Och som sagt, varje dag man slår upp tidningen har de antingen sprängt en massa folk i luften, vilket numera är vardagsmat, jagat en stackars tecknare med yxa, eller försökt spränga ett plan.

Så, käre läsare, lek med tanken hur ditt liv skulle ha varit om INTE dessa radikala muppar varit i farten. Mer frihet, mindre kontroller o.s.v. Eller helt enkelt, vilka säkerhetsåtgärder har påtvingats oss i västerlandet för att vi löper en viss risk för att utsättas för diverse terrordåd av militanta islamister?
Så nu ska man alltså nakenscannas på flygplatserna i den vilda jakten på självmordsbombare som kan spränga flygplan? Tack så jävla mycket!

Man kan inte ta med en tandpetare på ett plan, så vad är nästa steg? Kanske får man ligga naken och bakbunden på flygplansgolvet under flighten med en pistol mot huvudet för att minimera risken för kapning/sprängning?

Om man nu summerar alla pålagor, kontroller, övervakningar m.m. som man drabbas av som en följd av att det kan finnas radikala fundamentalister som ev. kan göra något är min slutsats att bara existensen av dem är ett direkt hot mot min integritet och frihet.

Nävisst, alla muslimer är inte terrorister, men det skiter jag i. Det här landet heter Sverige. Det verkar dock som den moderate migrationsministern inte fattat det, utan tillåter i stort sett obegränsad organiserad människosmuggling av ”ensamkommande flyktingbarn” från de mest kända terroristgenererande länderna i världen, Somalia, Afghanistan, och Irak.

Givetvis med ”anhöriginvandring”, och med en skatteprislapp som är minst sagt hårresande.

Som svensk ska man tycka synd om dem, och media sopar hela historien under mattan. Hur naiva är egentligen svenska politiker?

Hur lång tid tar det innan vi har terroristutbildningar i Sverige? Vad säger vi när CIA vill komma hit och stoppa hela cirkusen? Men visst är det trevligt med ”kulturberikning” och fint av Mona Sahlin att besöka Rinkeby och dansa Somaliska danser.

Flyktingbarn - krasst ekonomiskt

Jag läste en artikel av Billström, i vilken han givetvis som vanligt passade på att skäppa lite skit på de rödgröna, och sedan försvarade han den invandringspolitik han fört. Men det nya var att han skulle framgent prioritera arbetskraftsinvandring.

Men hur stämmer det överens med den politik han fört de senaste åren? Svaret är inte ett dugg.Låt oss ta ett exempel; invandringen av s.k. ensamkommande flyktingbarn har de senaste åren ökat lavinartat de senaste åren, och det enda han har gjort är att låta partipiskan vina för att dessa ska beredas plats i kommunerna. Men samma lavinutveckling har anhöriginvandringen ökat, Billström har uppenbarligen inte rört ett finger.Så man frågar sig om de ensamkommande flyktingbarnen (2400st år 2009), är någon form av arbetskraftsinvandring.
För det första kostar varje ”flyktingbarn” staten minst 1.2miljoner per år. För det andra kan man kanske räkna med att det kommer ta ca 5år innan de kan få ett arbete, och vi är då uppe i minst 6miljoner kronor.
Om man från detta sedan börjar räkna hur lång tid det tar innan de 6 miljonerna återbetalats, och man förutsätter att personen i fråga betalar kanske 200.000kr i skatt per år snackar vi om minst 30år. Därtill ska man givetvis lägga att märkligt nog hittar ofta dessa stackars ”barn”, anhöriga som kommer hit som ett brev på posten. Dessa måste givetvis åxå försörjas, så vi kan nog lägga på sådär 20år till innan denna invandring blir en lönsam historia för staten.

Slutsatsen är, att eftersom nu dessa flyktingbarn är 14-18år, hinner de gå i pension innan det blir en lönsam historia, rent krasst ekonomiskt.