söndag 30 augusti 2015

Var är statistiken BRÅ?

Det är alltså så att BRÅ gjorde en undersökning 2005 avseende hur olika brottskategorier var relaterade till personer som var födda i utlandet, eller hade en eller båda föräldrarna med utländsk bakgrund. Jag har skrivit om denna undersökning tidigare och det stod bortom alla tvivel att det rörde sig om en mycket kraftig överrepresentation. Om jag minns rätt var t.ex. det 3.5 gånger vanligare att en person som var född utomlands begick grova sexualbrott. På i stort sett alla områden var det en stor överrepresentation och denna var direkt proportionell mot det mindre ursprunget i Sverige.
Vidare använde ju sig SD av de siffror som BRÅ kommit fram till, vilket alltså stack i PK-politikernas ögon. Detta eftersom de inte kunde förneka officiell statistik från BRÅ.
Det står alltså bortom allt tvivel att man givit BRÅ order om att inte ta fram någon ny statistik som på något sätt kopplar brottslighet till invandrare. Eller kanske är det så att man har fortsatt att ta fram statistiken, men håller det hemligt. Man tycker faktiskt att hela historien är en aning märklig då det borde vara synnerligen relevant med etnisk bakgrund eller religion i denna statistik rent generellt om man vill förbygga och bekämpa brottslighet.
Ungefär samtidigt ungefär 2005, hade man beställt en rapport av BRÅ som skulle bevisa att zigenare inte var överrepresenterade när det gäller brottslighet. När denna utredning var klar blev den av något märklig anledning hemligstämplad.

Man kan vidare konstatera att man uppenbarligen gett rättsväsendet instruktioner om att hellre fria än fälla när det gäller våldtäkter. Detta har jag skrivit om tidigare, och egentligen är det mycket skrämmande; en våldtagen kvinna göre sig nu ej längre besvär att ens polisanmäla brottet. En gärningsman kan numera hävda att han inte fattade att en kvinna ville ha sex eftersom han inte fattade svenska, och då blir det friande dom. Ingen våldtäkt alltså.  Hallå rättsväsendet! Och grattis alla svenska kvinnor som blir våldtagna och sedan upptäcker att ni är rättslösa. Alltså kan BRÅ presentera att antalet våldtäkter inte alls ökat dramatiskt, vilket man definitivt kan ifrågasätta. Visst är det märkligt om man gör kopplingen till BRÅ-rapporten från 2005 som visade en mycket kraftig överrepresentation för invandrare när det gäller grova sexualbrott och det enkla faktum att vi har de senaste åren fått massor med migranter? Polisen får inte ens beskriva gärningspersonen med hudfärg eller någon form av kopplingar till invandrare, och man hänvisar till ”utredningstekniska skäl”. Det är alltså viktigare att dölja fakta än att få fast våldtäktsmän och fälla dem. Vad säger du om detta Gudrun, och andra muppar som kallar sig feminister?
Nu skriver Lina Lund en PK-artikel i DN där hon ifrågasätter Kent Ekeroths intervju i BBC i vilken han hänvisar till den 10 år gamla BRÅ-rapporten. Ovanpå detta citerar hon Jerzy Sarnecki, som säger “Den senaste studien visade på att överrepresentationen för registrerad brottslighet är 2 till 2,5 gånger högre för den gruppen. Men den visar inte att andelen invandrare i brottsligheten har ökat eller att flyktinginvandring skulle driva upp brottsligheten i Sverige.”. Ett ganska naivt, fegt och sannolikt felaktigt uttalande faktiskt, om man har en överrepresentation när det gäller brottslighet och invandrare, och sedan kommer det massor med invandrare in i landet, behöver man knappast vara professor för att fatta att brottsligheten ökar i landet. Vidare är det ju faktiskt så att redan den överrepresentation rapporten visar faktiskt är illa nog.
 
Men frågan kvarstår: Varför finns ingen relevant statistik i statistikens förlovade land? Ekeroth tänker alltså motionera om att sådan ska tas fram. Man behöver inte vara stjärntydare för att fatta att sjuklövern vill stå kvar med huvudet under sanden och rösta ner denna motion.

Jag vill veta hur det förhåller sig idag. Det kan inte vara så att antalet sexualbrott minskat, det är mycket osannolikt. Jag drar mig även till minnes texten i sista stycket på Lilla Saltsjöbadsavtalet som löd : ”Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.”. Det var då, 1987 men verkar gälla än idag. Drabbade populationer är alltså i detta fall i synnerhet svenska kvinnor, som numera icke göre sig besvär om de våldtas. Another day in paradise.

lördag 29 augusti 2015

Alliansens rävsax

Den senaste tiden har det hänt en del på det politiska planet. Jag har tyvärr varit rätt upptagen och inte haft tid att blogga i den utsträckning jag skulle velat. Sorry....

En sak jag lagt märke till är att regeringen nu för en rent kommunistisk politik. Man ska höja bensinskatter, källskatter och de statliga bolagen drar inte in de pengar man hoppas. Man ska skapa jobb inom offentlig sektor eller bygga nya bostäder. Att skapa jobb inom offentlig sektor kan ifrågasättas, som riktiga jobb. Visst, man har kapat ner på äldrevården, man har lärarbrist, sjukvården är kass, och mycket annat så det givet att man behöver satsningar på dessa sektorer.
 
Men problemet är att dessa jobb betalas med skattepengar eftersom vi betalar skatt för dem. Det är alltså inga som helst för politiker att skapa dessa jobb om bara pengarna finns. Ovanpå detta kan man ställa sig frågan hur mycket bristerna i nämnda områden beror på politiska försummelser tidigare av politikerna. Eller hur många arbeten som skapas av att det kommer hit migranter i massor som behöver socialarbetare, tolkar, handläggare, SFI-lärare, byggande av nya bostäder och annat som egentligen är en följdverkan av migrationspolitiken. Alltså råder det en oklar gräns om vad ett ”riktigt” jobb är kontra ett arbete som skapats som en följd av den förda migrationspolitiken. Klart är dock att lönerna på ett eller annat sätt betalas med skattepengar, direkt eller indirekt. Givetvis är det så att dessa arbeten behövs, men det är en ren följdverkan av den förda migrationspolitiken, och arbeten som man alltså skapat och kostar skattebetalarna en massa pengar.

Mest iögonfallande är dock att man anlitar privata företag som tillhandahåller olika flyktingboenden till rena ockerpriser, och sedan går företagen med stora vinster, vilka alltså är skattebetalarnas pengar. För att citera en gammal socialdemokrat, Gustav Möller; ”… varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Detta citat är något som Stefan Löfvén borde beakta.
 
Så på rent kommunistiskt sätt är lösningen av en misslyckad migrationspolitik är givetvis att höja skatterna, och det är vad man håller på med. Nu har man fått med sig (v) för att få igenom budgeten som innehåller en hel hög med skatteökningar. Sedan hoppas man på att Decemberöverenskommelsen (DÖ) ska hedras och denna budget ska gå igenom i riksdagen. Om Alliansen skulle slå bakut hamnar man i en situation där nyval är enda alternativet. Men då inser alla att SD är de enda vinnarna, och efter ett sådant skulle man få kanske 20-25% av rösterna, och därför måste detta undvikas.

Alltså sitter Alliansen i en rävsax – hedrar man DÖ har man raderat ut sin egen politik och sina egna ideologier. Inte för att Alliansens partier har några sådana i första läget, men i alla fall. Det blir förbaskat svårt att svara på varför man röstar med kommunister, rabiata miljöpartister och inte står rakryggat för en egen politik. Det blir alltså en ren kvittens på att man inte har egen politik utan gör vad man kan för att hindra SD att få något som helst inflytande.

Resultatet av antingen ett nyval eller om regeringens budget går igenom lär bli att kanske två mindre Allianspartier lär bli utraderade. Baserat på opinionssiffrorna i flera undersökningar är ett nyval alltmer påkallat. Rädslan för ett sådant eftersom SD har alltmer stigande opinionssiffror kanske gör att man att man hedrar DÖ. Men om man gör det har man samtidigt skrivit under på att man inte har några som helst ideologier eller något man står för, och riskerar utradering. Kanske kommer en del mittenväljare gå till moderaterna, men samtidigt kan de inte förneka alla problem som den sanslösa invandringspolitiken fört med sig och ett allt högre skattetryck.
 
Det blir alltså lika sannolikt att dessa väljare söker sig till SD, och moderaterna marginaliseras och blir ett vågmästarparti mellan de nya blocken, bestående av (s), (mp) med (v) som stödparti år ena sidan och SD på andra sidan.  

söndag 23 augusti 2015

LO kanske vaknar

LO har nu upptäckt att en stor del av deras anhängare sympatiserar med SD.  Man har alltså upptäckt att den sanslösa invandringen konkurerar med de jobb man har. Instegsjobb, yrkesutbildningar, lönesubventioner, praktikantplatser och alla sätt man jobbar på att få in ”flyktingar” på arbetsmarknaden leder till lägre löner, nerklassning av arbeten och ökad konkurrens.
Problemet är att det finns ett visst antal arbeten, och detta kan politikerna inte göra ett skit åt. Men för att lösa den akuta situationen har man ställt till med och skapar man gräddfiler för de som kommit till detta land, bekostade av staten. Svenska ungdomar göre sig ej besvär, de kan gott vara arbetslösa och inte ett ljud nämns om dem. Hitresta lycksökare har en gräddfil eftersom det är så synd om dem, och massor med resurser satsas på att få dem i arbete.
 
Ovanpå detta är det så att man ska ge alla ”flyktingar” olika yrkesutbildningar. Det blir alltså ett direkt hot mot de yrkeskunniga som finns inom LO. Problemet är enkelt, och jag har tagit upp det tidigare  - politiker kan inte skapa arbeten. Det blir alltså en konkurrens om de arbeten som finns och för LO-kollektivet resulterar politiken i lägre löner och osäkerhet. Arbetsgivarna kan anställa några subventionerade invandrare i stället för en svensk. Pengar är nyckeln.

LO och socialdemokraterna har alltså genom att acceptera denna politik spakat undan sin egen bas, och därför blir det så att klassiska LO-medlemmar tycker att hela problematiken suger, och anger att man avser rösta på SD. Medlemmarna betalar alltså höga skattesatser, som går till den sanslösa migrationspolitiken, och ovanpå detta blir det lönedumpningar, eller medlemmarna riskerar att förlora sina jobb till förmån för skattesubventionerade påhitt för ”migranter”, och att man vill dölja arbetslöshet och vansinnet man håller på med.

Ärligt talat; tror faen att LO-medlemmar röstar på SD. Det är fullt logiskt, och det gör de rätt i.

fredag 21 augusti 2015

Strutsen börjar få syrebrist

Visst är det lite märkligt? Jag har aldrig tidigare stött på fenomenet att man ifrågasatt opinionsinstitut och deras metoder att utföra undersökningar. Men nu publicerade YouGov en undersökning dör SD var störst, och vips kommer en hel hög med experter och ifrågasätter allt de kan när det gäller på det sätt Yougov gör sina opinionsundersökningar.
Givetvis är det så att alla opinionsundersökningar har sina brister och YouGov är säkert inte bättre än andra, och det brukar ju variera en del mellan de olika företagen som gör dessa.
Men det märkliga är att man i stället för att fråga sig vad som är fel med den politik man för, så kör man igen huvudet i sanden och mumlar sina mantran. Det är ju ganska uppenbart att svenska folket tycker att den migrationspolitik som förs är rent vansinnig och SD står som enda alternativ för att få stopp på denna. Men politikerna inom sjuklövern inser inte verkligheten, och nästa steg är väl att ifrågasätta om vi ska ha demokrati eftersom medborgarna är så korkade att de inte fattar sitt eget bästa. Man har och kommer ytterligare radera ut i stort sett radera ut alla partigränser på den heliga migrationspolitikens offeraltare. SD har alltså visat en linjär uppgång sedan valet och det är bara en tidsfråga innan alla andra institut som gör sådana här undersökningar kommer till samma resultat. Ska man då ifrågasätta alla dem?

När snart Decemberöverenskommelsen sätts på prov kommer den antingen leda till en ren hönsgård i riksdagen, eller så kommer det stå klart för väljarna att det numera bara är två block; SD eller sjuklövern. Småpartier som KD, C och FP har snaran runt halsen och kommer behöva profilera sig. Men om man hedrar Decemberöverenskommelsen har man suddat ut alla partigränser, och skiljelinjen kommer framstå med all tydlighet.

Kanske kommer man fatta att man inte kan sopa alla problem under mattan i synnerhet som det ekonomiska läget är minst sagt ansträngt trots ett av världens högsta skattetryck. Detta samtidigt som svenska medborgare får allt mindre av alla dessa pengar av olika skäl, ingen har en aaaaning om vad invandringen egentligen kostar, och vidare blir antalet asylsökande ekonomiska lycksökare allt fler. Svammel om att yrkesutbilda flyktingar till arbeten som inte finns och bostadsbristen blir (om möjligt), alltmer akut. Svammel som Ullenhag var svensk mästare på, lurar ingen. Väljarna har märkligt nog egna hjärnor och det börjar klarna varuti problemställningen ligger. Det sitter tiggare i snart vartenda hörn i våra städer från Rumänien. Nysvenskan kallar dem EU-migranter.

Det ser ut som strutsen håller på att dö av syrebrist med huvudet under sanden.
När strutsen sedan har dött och ska begravas, finner jag det passande att hålla ett tal om att propagandatekniker och manipulerande av medborgarna som härstammar från DDR-regimen inte fungerar 2015, då medborgarna nu har tillgång till internet och informationskanaler som inte kan styras och kontrolleras. Media befinner sig i limbo och vet inte hur de ska agera. Allt i en konflikt av att publicera verkligheten och att fortsätta rapportera enligt sina instruktioner. De närmaste åren kommer att bli mycket intressanta.

lördag 15 augusti 2015

Immunitet mot verkligheten 2015

En bra och intressant artikel om IS framfart och hur svenska feminister lever i någon naiv tro och förnekelse om vad som håller på att hända i DN (länk). Det är ett rent faktum att islam inte respekterar kvinnors rättigheter.  Huruvida detta är förankrat i koranen eller bara påhitt av imamer struntar jag blankt i, konsekvenserna är desamma, och ingenting jag accepterar.

När det begav sig fanns det präster inom svenska kyrkan som emotsatte sig kvinnliga präster. Det var emot deras tro var argumentet, men jag har ingen åsikt. Man kan dock konstatera att det handlade om svenska präster och en religion vi haft i detta land i runt 1000 år. Visst, man anpassade sig till verkligheten och nutid och jag har inget problem med kvinnliga präster eller biskopar.

Var är nu kraven på kvinnliga imamer från svenska feminister? Nähä…att ge sig på kristendomen och prästers tolkningar av denna går tydligen bra i Sverige, men imamer, muslimer och islam har tydligen någon form av immunitet mot all kritik eller ifrågasättande.
 
En gammal skrift från 600-talet är alltså accepterbart över svensk lag och jämställdhet enligt svenska feminister, och inte en röst höjs i detta land emedan man t.ex. bygger moskéer där kvinnorna må sitta i bakgrunden.
 
Men om någon river av en muslimsk kvinna sin huvudbonad vad den nu heter (hijab, burqa, kebab, niqab?), blir det ett jäkla liv på feministerna, och det är blir sympatiaktioner för rätten att bära denna huvudbonad. Eller rättare sagt för kvinnorna som tvingats till detta av islam eller muslimska män. Så mycket för jämställdhet och kvinnors rättigheter...så var är ni nu feministerna?

Hur länge tror vi på lögner?

Sjuklövern har nu en helt hopplös uppgift, och man ljuger svenska folket rakt i ansiktet. Man frågar sig när bubblan ska spricka. För det första är det uppenbart att det inte är flyktingar som kommer till Sverige, det är personer som betalt för att bli smugglade hit. Det säger sig självt att ingen desperat flykting kommer till Sverige. Vi pratar om hundratals mil, dussintalet gränspassager och från andra världsdelar. Flyktingar är personer som desperat flyr från konfliktzoner och krig och finns i dessa områdens närområde. Det handlar alltså om enbart ekonomisk migration och människosmuggling. Inte ens när en italiensk polistalesman berättar detta finns en rad i svenska media (länk). Man stoppar huvudet i sanden mumlar gamla uttjatade mantran och kramar snuttefilten. Varför är dock minst sagt oklart. Kanske sjuklöverns politiker på riksnivå har några svar. Nähä, de har svarat undvikande i många år.
Men man kan även notera att regering tar av hjälpen till riktiga flyktingar i flyktingläger till att finansiera den sanslösa migrationspolitiken. Alltså tvingas vi svenskar betala skatt för att ta hand om alla ekonomiska migranter som smugglat sig hit samtidigt som riktiga flyktingar svälter och fryser ihjäl i flyktingläger.

Med den migrationspolitik som förs är det alltså så att man både accepterar denna migration med stora kostnader och problem för det svenska samhället, vidare understödjer man flyktingsmugglarna eftersom detta har blivit en mycket lönsam industri. Vidare är det givetvis så att skrupulösa flyktingsmugglare struntar i om personen dör så länge man fått sina pengar. Man är alltså indirekt vållande till att massor med människor drunknar i Medelhavet.
Denna länk i DN talar sitt tydliga språk.

Det kan inte vara någon nyhet för någon att det finns massor med miljoner människor i världen som är fattiga och vill ha en bättre levnadsstandard, men det gör dem inte till flyktingar.
Visst, det finns riktiga flyktingar som kommer till Sverige. Det heter kvotflyktingar och som kommer hit genom FN:s försorg, men de är en mycket liten del. Resten är ekonomiska lycksökare som lockas hit av vårt bidragssystem, omhändertagande och möjligheten att få hit halva släkten. Givetvis är man beväpnad med en påhittad historia som man ska berätta för migrationsverket för att få asyl och PUT. En fördel är även om man kan smuggla hit någon som kan vara under 18 år eftersom de då kallas ”ensamkommande flyktingbarn” och har lättare att få PUT. Givetvis är det så att det görs inga som helt kontroller om ett sådant ”barn” är under 18 år, man litar helt naivt på uppgiven ålder.
Vad jag har svårt att fatta, är hur svenska politiker lyckas dupera svenska folket med dessa lögner och föra denna politik. Kostnaderna är enorma. Exakt hur mycket den förda politiken kostar vet ingen, eller kanske är hemligstämplad. Problemen likaså, med gängkriminalitet, ”utanförskapsområden”, och brottslighet. Vidare står klart att vi har hög arbetslöshet, och stor bostadsbrist vilket den sanslösa migrationspolitiken till stor del orsakat. Vi har dessutom ett stort hål i statskassan, med stora behov av pengar till försvaret, sjukhusen, äldrevården, pensioner, skolor och en del annat medan politikerna försöker slå i oss blålögner om att Sverige behöver invandringen, lösningen är olika integrationssatsningar och annat svammel som är lika misslyckade som Ullenhags ”instegsjobb” men nu heter ”första-jobbetanställning” av Kinberg-Batra och Tobé. Kommunerna börjar gå på knäna efter att de statliga bidragen upphört, och missnöjet börjar nå bristningsgränsen även inom kommunerna, eftersom man kan tvingas ta emot de ekonomiska lycksökarna och deras anhöriga av migrationsverket genom en lagändring.

Men frågan är hur länge det svenska folket ska låta sig duperas av politikernas lögner?

fredag 14 augusti 2015

Media med manipulerade nyheter

Pressombudsman Ola Sigvardsson skriver i DN att ett samhälle där allt publiceras blir ett mycket obehagligt samhälle att leva i. Han citerar den pressetiska regel som lyder ”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.” Visst det kanske gällde för 50 år sedan, men inte idag.
Det här är ju ganska intressant. Vi har ju sett hur man tidigare vitpixlade bilder, samt avsiktligen utelämnar synnerligen relevant information i media just för att dölja det faktum att personerna kommer från andra länder. Det har ju till och med gått så långt att polisen inte får ange något som kan kopplas till etnicitet när man vill ha fast en brottsling. Det har alltså blivit viktigare att vara politiskt korrekt än att få fast kriminella. Senast för någon dag sedan skickade TT ut ett fribrev för att man gått ut med att gärningsmännen i Västerås kom från Eritrea. Man skyllde på att polisen gått ut med informationen. Egentligen finns det hur många exempel de senaste åren som helst på att man avsiktligen försöker dölja även relevant information och publicerar vilseledande statistik, allt för att dölja all brottslighet, alla kostnader och alla problem som är relaterade till förd migrationspolitik.
I artikeln tar Sigvardsson upp ett exempel med att det inte är relevant att berätta att en gärningsman är snickare, och så kan ju vara fallet. Men det skulle vara synnerligen intressant om just denna yrkesgrupp var kraftigt överrepresenterade beträffande brott. På samma sätt är det alltså av stort allmänintresse att få veta om invandrare är överrepresenterade när det gäller vissa brott, eller samma sak om det gäller muslimer, eller skomakare.

Nu kan man ju tycka att det är en ren statistisk sak och inte en medial fråga, men att systematisk utelämna relevant information är inget annat än lögner och propaganda. På 60-talet hade man säkert rapporterat i fallet med dubbelmordet i Västerås att det var en mörkhyad utlänning. Senare en mörkhyad invandrare, senare bara en invandrare, för att nu rapportera enbart åldern på gärningsmannen. Ok, man kallar honom i media för ”36-åringen”. Man hade säkerligen inte berättat att det var en asylsökande från Eritrea om man hade kunnat undvika det. Polisen hade bara lite brått och ville inte spela helt okunniga vilket skulle ha föranlett alla att inse att man mörkade relevant information. Dessutom fanns det filmer som man inte kunde stoppa. Men var är relevansen med gärningsmännens ålder? Det är i det närmaste helt irrelevant information, eller ska man dra slutsatsen att alla 36-åringar i landet kan vara potentiella mördare? Eller ska man sitta hemma och kolla upp i vilka åldersgrupper gärningsmän finns, och sedan akta sig för alla i dessa åldrar? Åldersfixering i media har blivit rent skrattretande, och har ingen som helst relevans.
Det har däremot informationen att gärningsmannen var asylsökande och kom från Afrika. Beaktandes att det är personer med helt andra värdegrunder, levnadsregler och även religion är det synnerligen viktig information för allmänheten.

Ett exempel på hur tryckfriheten begränsas och dess konsekvenser; Enligt mina och sannolikt flertalet svenskars normer är våldtäkt ett allvarligt brott. När den stor invandringsvågen började ökade antalet våldtäkter lavinartat, detta hade dessutom SD uppmärksammat vilket ledde till ren desperation eftersom det fanns risk att SD skulle komma in i riksdagen. Sverige hamnade två i världsstatistiken efter Rwanda (om jag minns rätt), i antalet våldtäkter per capita. Nu gjorde man två saker; för det första instruerade man BRÅ om att inga kopplingar mellan invandrare och brott fick göras. BRÅ hade tidigare tagit fram sådan statistik som visade en överrepresentation på drygt 3 när det gällde invandrare. Vidare instruerade man uppenbarligen domstolarna om att man hellre skulle fria än fälla, samt att straffen skulle bli minimala samt skadestånden. Trots detta kan vi alltså se en drastisk ökning de senaste åren, men det är givetvis tabu för BRÅ att göra kopplingen med invandrare. Det är däremot för BRÅ viktigt (
länk) att publicera kön, ålder och annat som är ganska irrelevant. Andelen uppklarade våldtäkter har givetvis inte ökat, varken beträffande misstänkta eller lagförda. När antalet våldtäkter ökade dramatiskt, skyllde man det på att ”anmälningsbenägenheten ökat”. Så för att få ner just denna kan säkert vilken jurist som helst berätta att det är idag inte mödan värt att rapportera en våldtäkt. En kvinna måste alltså plocka in åklagare, sedan genomgå en rättegång med vetskapen om fällandeprocenten för dom är löjligt låg, och ovanpå detta blir straffet för gärningsmannen ett skämt, samt denne kan säkerligen inte betala ens det symboliska skadestånd som utdöms.  Så mörkar man sanningar, med påföljden att sannolikt ett stort antal kvinnor blir våldtagna för att de inte via media och rättsväsendet inser vad som är risker.
Men nu vill jag se lite relevant statistik. BRÅ publicerar ju inte sådan. Jag vill se statstik på gällande personer som är invandrare eller har invandrarbakgrund och sexualbrott. Detta trots att rättsväsendet falerar. DN publicerar idag en ledare i vilken man egentligen inte har någon som helst substans, och gör trevande försök med några larviga kopplingar till BRÅ och klimatförändringskritiker. Larvigt helt enkelt.

Ett samhälle där allt publiceras är just det samhälle jag vill ha, Sigvardsson. Allt av relevans och inget ska utelämnas, förljugas eller omskrivas. Det handla inte om att framhäva, det handlar om att berätta fakta. Gör man inte det hamnar man i samma information som medborgarna i DDR fick när det begav sig.
Givetvis kan man berätta i media (länk) att ”Två män, 21 och 26 år gamla, häktades på fredagen av Malmö tingsrätt misstänkta för granatattacker i Malmö.”. Visst är det informativt? Etnicitet eller alla kopplingar till gängbrottslighet utlämnas givetvis men åldern på de misstänkta är tydligen mycket viktig. Bara ytterligare ett exempel på hur media manipulerar sanningen genom att utelämna relevant information. 

torsdag 13 augusti 2015

10 miljarder på offeraltaret

Desperationen stiger Sjuklöverns olika förslag på att få in lågutbildade invandrare på arbetsmarknaden duggar tätt och uppfinningsrikdomen är stor både när det gäller nysvenska och variationer på samma tema. Temat är ”mer skattepengar och satsningar”. Denna gång av Kinberg-Batra och Tobé med en ”förstajobbet-anställning” till en kostnad av 10 miljarder (länk).
Man går som katten runt het gröt och erkänner inte problemen.
Det första är givetvis för hög invandring och en sanslös migrationspolitik. Minst 90% av de som kommer hit är inte flyktingar - de har smugglat sig hit enbart för en bättre levnadsstandard för sig och sina anhöriga.

Det andra är att det helt inte finns arbeten. Vi h
ar alltså en arbetslöshet enligt Ekonomifakta på 8.5% och en ungdomsarbetslöshet på 27.1%. Mot den bakgrunden är det direkt oansvarigt att släppa in en enda kotte som inte har ett arbete att komma till och inte är kvotflykting, d.v.s. inte ekonomisk lycksökare. Man ska även veta att en stor del av arbetslösheten döljs i utbildningar och vad som kallas praktikanter. Alltså är arbetslösheten egentligen större än vad siffrorna anger.

För det tredje har vi stor bostadsbrist, vilken bara förvärras med varenda person som flyttar till detta land. Denna brist har lett tillsammans med låga räntor att alla bostadspriser, har skjutit i höjden och svenska ungdomar har problem att flytta hemifrån eller hitta bostad om de t.ex. antagits till en utbildning på annan ort. Svenska ungdomar hamnar givetvis sist i alla kommunala bostadsköer eftersom man nu tvingas på s.k. flyktingar och deras anhöriga av migrationsverket.

För det fjärde är de som kommer hit som s.k. flyktingar vanligtvis lågutbildade och kan givetvis inte svenska. Detta leder givetvis till att det är en ren omöjlighet att komma in på arbetsmarknaden på kort tid. Vi pratar alltså om först baskunskaper motsvarande gymnasienivå, yrkeskunskaper samt språkkunskaper, både generella samt för ett specifikt arbete.
Men grundplåten är att det helt enkelt inte finns arbeten, och i synnerhet baserat på låga utbildningsnivåer. Det spelar ingen roll hur mycket politikerna inom sjuklövern drömmer. Arbeten skapas utifrån att ett specifikt arbete behöver utföras och sedan att någon är villig att betala för det.
Politikerna kan på sin höjd skapa jobb inom offentlig sektor; stat, kommuner och landsting. Det skapar ett behov av fler poliser (som i Malmö), fler personer på migrationsverket, fler socialsekreterare, tolkar, på arbetsförmedlingar, SFI-lärare, åklagare, advokater, och jobb för byggande av asylförläggningar. Eller kanske jobb för vårdare inom offentlig sektor som tar hand om sina anhöriginvandrare?
Är detta produktiva arbeten, eller skattebetalade arbeten som orsakats av den sanslösa migrationspolitiken men måste betalas av skattepengar baserat på produktiva arbeten?
Behovet av dessa arbeten betvivlar jag inte, men på vilket sätt är det produktiva för Sverige?

Så man blir lite trött när man hör uttjatade påhitt för att få migranter i arbete.  Jag räknade tidigare på detta och ett s.k. ensamkommande flyktingbarn bidrar svårligen till den svenska statskassan före sin pensionsdag. S.k. anhöriginvandrare går inte att räkna på, men man behöver knappast vara ekonom eller matematiker för att fatta vad som gäller.

Så nu vill Kinberg-Batra och Tobé trycka iväg 10 miljarder. Det känns minst sagt som Ullenhags totalflopp ”instegsjobb”, och man frågar sig om kanske inte det anorektiska försvaret skulle behöva 10 miljarder till att börja med? Eller kanske fattigpensionärerna som byggde upp vårt sociala skyddsnät?

tisdag 11 augusti 2015

Den begravda kenneln

Jag har inte längre någon tilltro till BRÅ och den statistik de presenterar. Idag kan man ju läsa i tidningarna att trots att två personer knivmördats, minskar antalet mord sett i ett längre perspektiv. ”Sverige har blivit tryggare”, kan man läsa i DN. Det ligger en hund begraven någonstans, och ett vanligt knep är att omdefiniera olika saker för att på så sätt manipulera statistiken. En anledning till mina misstankar är att man just heter Brottsförebyggande Rådet. Man ska alltså föra relevant statistik för att denna ska kunna komma allmänheten till del, samt användas som beslutsunderlag för de politiskt valda representanterna för folket. Men nu uppstår ett symptomatiskt problem, och när jag började ana att det fanns en hund begraven. Men för alltså statistik när det gäller olika åldersgrupper, kön, var brottet begåtts och annat. Men utländsk härkomst har bara försvunnit. För sådär 8 år sedan hade man t.ex. statistik som visade att personer med just sådan var kraftigt överrepresenterade när det gällde sexualbrott, med en faktor på 3.5 i vissa fall. Men sedan dess finns ingen som helst statistik som gör denna koppling. Visst är det märkligt? I synnerhet mot bakgrunden av att fällandeprocenten i sexualbrottsmål de senaste åren varit larvigt låg. Det är inte mödan värt att ens anmäla en våldtäkt idag, och skadestånd kan den drabbade kvinnan glömma. Meddelandet är solklart – vi begraver hunden. Man behöver alltså inte ljuga med statistik, man ser helt enkelt till att den inte finns. Trots detta visar BRÅ:s statistik på denna länk, en direkt skrämmande utveckling.
 
Men nu kan vi läsa att antalet narkotikabrott minskat på denna länk. Samt att antalet narkotikabeslag minskat på denna länk . Samtidigt ska man som jag skrev om för någon dag sedan, lägga ner polisens funktion för att jaga narkotika. Ytterligare en begraven hund.
För många år sedan, vill jag minnas att våldtäkter och mord var sällsynta brott i detta land, brottslingar jagades av polisen och dömdes. Men kanske gäller än idag instruktionerna från Lilla Saltsjöbadsavtalet hela Sveriges befolkning. Den löd delvis 1987 enligt följande: "...systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.". Då var det rastillhörighet (man var inte PK när det begav sig, nu heter det EU-migranter, invandrare, flyktingar och anhöriginvandare).
Så man har helt enkelt begravt hela kennel av problem eftersom dessa inte är PK.

lördag 8 augusti 2015

Hur man döljer kriminalitet

Är det någon som hört talats om beslag av khat? Nix, det håller man tyst om vilket man kan tycka är en aning märkligt. Vi har alltså ett narkotikamissbruk och en smuggling av som sannolikt är en inkomstkälla för kriminella organisationer.
Men när det just gäller smuggling av khat är tullens statistik synnerligen intressant. 2011 beslagtog man alltså 18.3 ton khat, men 2014 bara 9.5 ton. Men nu vore det ganska naivt att tro att användningen av khat i landet minskat, i synnerhet som flyktingströmmen från de länder där khat används fortfarande är stor. Alltså är det nog snarast så att smugglarna hittat nya vägar till landet eller på andra sätt undgår myndigheterna. Det finns alltså ingen som helst anledning att tro att behovet av khat minskat med närmare 50 % på tre år.
Men cannabis är ju även en drog. Man beslagtog alltså ca runt 860 kilo 2014, vilket man kan jämföra med de drygt 10 gånger mer khat man beslagtog samma år, trots vad jag skrev ovan.
Men i pressen snackas det inte ett dyft om detta, och gränserna är ju i princip öppna eftersom vi är med i EU, och man kan även läsa på
denna länk att det inte finns några narkotikapoliser längre. Visst är det fiffigt, och precis som med våldtäkter; raderar man ut problemens grunder finns inga problem, och statistiken visar att det inte finns några problem?
Samtidigt vet vi att narkotikahantering, och i synnerhet no-go-zones, som på nysvenska heter utanförskapsområden, är en ekonomisk bas för gängkriminella.
Man har alltså kapitulerat inför olika former av narkotika, och accepterar distribution av narkotika inom våra gränser.  Polisen har kapitulerat, har omorganisation, taskiga löner och massor med brott läggs på hyllan och utreds aldrig. Vanliga brott som stölder och bostadsinbrott är inte mödan värt att ens rapportera.
Nästa utveckling i hela historien behöver man inte vara raketforskare för att fatta. De som smugglar in EU-migranter kommer givetvis blanda sig i leken och vi får en alltmer komplex bild av gängkrig, skottlossningar, mord, sprängningar och det senaste – handgranater.
Men de lokala kommunpolitikerna kommer att bjuda över varandra i insatser mot narkotika och hitta på förebyggande insatser i skolor och annat. Detta emedan inflödet av dessa preparat kommer att öka, polisen och tullen petar lite på ytan och kan inte komma åt grundproblemet.
Men redan nu är det dags att ställa oss frågeställningen var problemet ligger. Eller kanske ska jämföra hur det var för drygt 20 år sedan, innan EU, innan nuvarande migrationspolitik och innan det fanns tiggare från Rumänien som på nysvenska kallas EU-migranter? Så var ligger problemet?

Man kan även notera att hatbrott och annat mot EU-migranter orsakar stora rubriker. För några dagar var ett scoop att någon skjutit på en bil i Bollnäs, med vad framgick aldrig dock. Idag har någon eldat upp husvagnar. Visst, det är illa, men när man skjuter ihjäl varandra på öppen gata, eller kastar handgranater är det inte längre av så stort nyhetsvärde. Numera vardag i Sverige.
Sedan är det givetvis asfaltläggarna som kommer till detta land varje sommar för att ställa till trassel. Att anmäla dem för något som uppenbarligen varit olagligt eller direkt skadegörelse är inte mödan värt. Jag fick just denna text med bilder på misstänkta på FB ”Nu är Irländarna tillbaka i Haninge/Vendelsö. Dom har rivit sönder en stenläggning hos en äldre man och krävt honom på 80.000:- för att lägga tillbaka stenen
.”
Man ska väl som den äldre mannen, känna sig berikad. Klagar man är man rasist, främlingsfientlig och emot "öppenhet" som MUF-ordföranden skrev om för några dagar sedan. Att anmäla till polisen orsakar säkert bara en djup suck och en anmälan till i högen för att glömmas bort. Inget ont om polisen dock, de följer bara sina instruktioner, order, har taskiga löner och omorganiseras regelbundet. Det är dock upp till dig käre läsare att lista ut var felet ligger.

torsdag 6 augusti 2015

Hultqvists dimridåer

Peter Hultqvist är försvarsminister och öppnar nu tydligen upp för att återinföra allmän värnplikt som man kan läsa i denna artikel. Det låter väl bra, men är ett spel för galleriet de närmaste kanske 10 åren. Problemet ligger i att man effektivt skrotat försvaret och även om man skulle fatta ett beslut snarast möjligt om att återinföra värnplikten dröjer det en massa år innan man får ett försvar värt namnet, kanske 20. Siffran är inte min utan jag Stellan Bojeruds som diskuterat saken med sina militära tidigare kollegor.

Problemet ligger i att man inte har ett uns av infrastuktur kvar till ett värnpliktsförsvar. Det finns ingen materiel, inga förläggningar, ingen struktur och ingen personal. Framför allt saknas det givetvis pengar för att bygga upp något, och som vi vet i dagens statsbudget ämnar man inte ens satsa på att gå plus, utan man ska 0-balansera budgeten. Så visst, Hultqvist kan snacka om att återinföra värnplikten men som det ser ut idag är det ett spel för galleriet.
Till detta ska vi lägga att man idag betalar usla löner till de som söker sig till försvaret, och få söker sig till officersyrket (
länk).
Efter den s.k. GMU, tjänar en svensk soldat sämre än en städare, och man kliar sig i huvudet och frågar sig varför fler inte vill bli soldater, trots alla tuffa broschyrer man tryckt upp.

Till detta ska man veta att moderna vapensystem är både dyra och komplicerade. Det var en gång i tiden så att man kunde stoppa ett gevär i händerna på en inkallad, ge lite exercis, och vips hade man en soldat. Den tiden är nu förbi och vägen är mycket lång om ens den politiska viljan funnits, men med (v) bredvid och (mp) i sängen, finns varken viljan eller pengar och definitivt ingen tid. Visst, man kan skicka några hundra till Gotland eller kasta några hundra miljoner som en symbolisk gest till försvaret för att tysta opposition och media, men grundproblemet lär kvarstå.
Ta bara ett så enkelt problem som förläggningar. I stort sett vartenda regemente är nedlagt och lokalerna används till annat tidigare övningsområden likaså. Om man nu återinför värnplikt, var ska man förlägga de värnpliktiga? Var ska de öva, och med vilka vapen?

Vi har alltså byxorna nere och försvarsministerns snack om att införa värnplikt igen faller mot stengolvet som ett ägg. Hultqvist gläder säg åt ägget i luften och att ha släppt det, men behöver inte städa upp geggan på golvet. En annan sak är "könsneutral värnplikt". Det är helt sekundärt (länk), som han vill utreda. Hallå Hultqvist, vi har inget försvar! Detta är trams.

För några år sedan sa ÖB att det svenska försvaret håller i bästa fall en vecka. Det fick han mycket skit för, men han borde faktiskt veta bättre än i synnerhet politikerna och de flesta, mig inkluderad.

Mitt recept (som novis), är att köpa in bra prickskyttegevär och dela ut dem illa kvickt till alla jägare i landet. De kan röra sig i skog och mark, jaga, har godkända vapenskåp och kan hantera vapen. Det skulle alltså vara en ren förberedelse för ett gerillakrig eftersom vi inte har en chans att möta en regelrätt invasion. Historien visar att just gerillakrig och prickskyttar har en reguljär armé mycket svårt att skydda sig från. Bara som temporär lösning emedan den ryska björnen beter sig allt mer hotfullt.

onsdag 5 augusti 2015

SL är kissnödiga

Nu är SL kissnödiga, och kommer med en riktigt dum motivering till att stoppa SD:s annonsering i taket ovanför rulltrapporna. Motiveringen är att det medför risk för personsäkerheten om, någon försöker riva ner dem.
Men hallå, vems problem är det? Om någon idiot hoppas ner på spåren, åker mellan vagnarna eller på andra sätt riskerar att skadas är det inte SL:s problem. Om man är så korkad att man inte fattar utrymmet som detta gäller avser upp- resp. neråkning i rulltrapporna anser jag att SL inte har något som helst ansvar för om någon skadar sig vid annat begagnande av utrymmet.
Men låt oss säga att SD köper annonsutrymme på väggarna bakom där tågen går, ska det då inte vara tillåtet för att idioter kan tänkas både hoppa ner på spåren samt komma åt kontaktskenan med högspänning?
Hela argumentet och är alltså rent löjligt och SD har betalat för dessa annonsplatser. Det är alltså SL:s och polisens ansvar att se till att de inte blir nedrivna. De som river ner dem ska bli straffade för skadegörelse. Skadar de sig vid försök att riva ner affischer har de enbart sig själva att skylla och det är inte SL:s problem.
Men det kritiska är att man backar när det gäller yttrandefrihet. Man tillåter alltså att gatans parlament sätter sig över yttrandefriheten och använder svammel om personsäkerhet som argument. Accepterar man detta har man ett direkt principfel och hela yttrandefriheten står på spel. Givetvis är det så att ju mer militanta gatans parlament blir ju större risker innebär det, men det betyder bara en kapitulation av samhället för våld och där i synnerhet vänsterextremister inte respekterar grunden för demokrati. Vi har sett sabotage mot vallokaler, hot mot SD-politiker och skadegörelse. Hur man på alla sätt försöker stoppa officiella möten och sammankomster för SD, samt sabotera dem.
 
Gatans parlament hör inte hemma i en demokrati. Varje påhopp i syfte att förhindra människor att uttrycka sina åsikter, samt i detta fall att uttrycka dem i skrift är ett direkt hot mot yttrandefriheten och demokratin. Men SL backar. Ärligt talat – om någon försöker riva ner politiska budskap, tillhörande vilket parti det vara må, och denne skadar sig är jag inte på något sätt beklagande, förutom beträffande att vi har allmän sjukförsäkring vilket innebär att skattebetalarna får betala för dessa idioters tilltag.

tisdag 4 augusti 2015

Östermalms tunnelbanestation

SD:s kampanj på Östermalms tunnelbanestation är ju i media. Som vanligt anser sig vänsterelement stå över lagen och ha rätt att göra som de vill, vilket i detta fall rör sig om att riva ner kampanjen.

Att man finner olika saker ”stötande”, betyder inte alls all man har någon som helst rätt att agera som privatperson eller organisation utöver vad lagen medger. I detta fall är det alltså en rent affärsmässig överenskommelse mellan SL och SD. Det är alltså SL:s lokaler och de har alltså beslutat att denna kampanj ska tillåtas och får betalt för detta. SL är ett företag och det är deras beslut och inte något som demokratifrånvända vänsterelement har rätt att göra ett dyft åt.
 
Men problemet är alltså enligt vänsterelementen att de finner kampanjen stötande. Det är alltså ett rent subjektivt begrepp och jag finner en massa saker stötande. Men det ger mig inte någon som helst rätt att agera annat än på de sätt som gäller för ett öppet demokratiskt samhälle. Jag kan t.ex. i detta form kritisera eller ifrågasätta vad politiker säger, affischer, eller annat politiskt material. Det är en ren demokratisk rättighet. På precis samma sätt har jag rätt att hyra annonsplatser, t.ex. i tunnelbanan eller i media för politiska budskap.
Men ovanpå detta ligger en viktig princip; inget meddelande må strida mot lagen på något sätt och det är den som står för en annonsplats eller en tidning som bär ansvaret för att inget olagligt publiceras.  Detsamma gäller t.ex. detta forum där jag skulle ta bort uppmaningar till brott, rasism eller andra saker jag anser strider mot lagen, om någon nu skulle komma med sådana kommentarer till det jag skriver.

Så knutpunkten i hela problemet när det gäller SD:s kampanj på Östermalmstorgs t-bana ligger i om den är olaglig eller inte. SL har uppenbarligen gjort bedömningen att så inte är fallet. Vidare är SL ett företag, som givetvis måste ta hänsyn till sina kunder, men detta har de givetvis även vägt in eftersom de godkänt kampanjen. Att det finns missnöjda kunder beträffande biljettpriser, färgsättning på stationerna, och mycket annat är en självklarhet. Alla kan inte vara nöjda med allt, och som sagt vad man finner stötande är enbart subjektivt.
Under valrörelser tillåter man ju valaffischer att spikas upp, och själv har jag funnit många av dem direkt stötande. Tänk bara att se Ullenhags, Lööfs, Sjöstedts eller Löfvéns idolbilder tillsammans med sedvanliga floskler på tunnelbanestationer. Det finner jag mycket störande. Men jag har ju valet att hoppa av vid en tidigare station, ta bilen eller cykeln. Men det ger mig ingen rätt att riva ner affischer eller ens störa torgmöten dessa personer håller. Tror någon på dem, (det är nog snart ganska få), är det deras problem, inte mitt. De har rätt att annonsera och hålla torgmöten, det är vad demokrati handlar om, så länge de håller sig inom lagen. Vidare finner jag tiggare mycket störande, i synnerhet om de kommer fram till mig t.ex. när jag väntar på en buss och kör en pappersmugg under ansiktet på mig. Det är för mig minst sagt störande.

Men vänsternissarna tror uppenbarligen att demokrati är att skrika högst som gäller, våld och hot är dem ej heller främmande samt olagliga dataintrång som Researchgruppen ägnar sig åt och skandalpressen (Expressen), publicerar tillsammans med lögner och olagliga smygfilmningar av personer i deras hem. Mot det sistnämnda reagerade ingen, och inga fällande domar. Det är svensk demokrati i ett nötskal, olagligheter som är i linje med sjuklöverns politik är inte stötande eller ens juridiskt straffbar, men det är klart att vänsternissar kan uppleva det SD skriver som stötande orsakar stora rubriker.
 
Det är ett rent faktum att landet översvämmats av tiggare från forna östblocket, och att SD är det enda parti som emotsätter sig detta och är därmed Sveriges enda oppositionsparti till både den naiva migrationspolitik som bedrivs och alla PK-lögner som blivit legio.

Rojas backspegel

Mauricio Rojas har en ganska bra bild över den generella problematiken i denna artikel. Men det finns ett antal frågetecken som han inte berör. Den första frågan är givetvis vilka bevekelsegrunder som finns för att de senaste åren ha fört en så vansinnig politik som uppenbarligen har skadat landet och för med sig enorma kostnader? Är det för att man tvingats till det för att få vandra i maktens korridorer? Kanske. Man har för att få politisk majoritet haft oheliga överenskommelser och nu senast DÖ för at på alla möjliga sätt blockera SD. Som en ren konsekvens av detta har man suddat ut sina egna partiidentiteter och i väljarnas ögon är det idag ingen större skillnad vilket av sjuklöverns partier man väljer att rösta på. Vidare är det så att ingen vet vad som kommer att hända efter ett val, och en röst på något parti inom sjuklövern hamnar som en joker i en grå politikergröt.

Man kan jämföra det med hur det var tidigare, där en röst på folkpartiet var en blanco-röst för ett parti som var mitt emellan allt och ingen kunde veta vilka de skulle alliera sig med efter val. Nu har alltså hela sjuklövern drabbats av en sådan politik och blivit en enda grå massa. Genom att bedriva denna politik har givetvis i stort sett alla partier tappat vad som betecknas som kärnväljare. I stället för att driva de frågor man tror på enligt den partipolitik man tror på, verkar det som man sitter i knäna på konsulter och rådgivare som försöker analysera och identifiera olika väljargrupper. Därefter gör man uttalanden och ändrar sin politik efter vad man tror ska attrahera just dessa grupper.
En annan taktik är ”probing”. Man låter en något lägre partifunktionär/riksdagsman göra ett utspel i media med någon fråga eller åsikt. Sedan väntar man och ser vad reaktionen blir. Blir åsikten väl mottagen annekteras den av partiet, annars kan man bara ta avstånd från uttalandet/åsikterna och på så sätt inte skadas som parti.
 
Men allt detta har alltså lett till att, som SD uttrycker det; man är Sveriges enda oppositionsparti. Men det Rojas skriver är intressant ur en annan aspekt. Han skriver ” För drygt tio år sedan presenterade jag en studie där utanförskapsområdenas utbredning kartlades för första gången. Då var SD ett litet parti, men ingenting gjordes för att vända på den utveckling som i slutändan banade vägen för dess framgångar. Efter valet 2006, då partiet fick 2,9 procent av rösterna, skrev jag att ”mot bakgrund av valutgången borde strutspolitikens tid vara över. Alla förstår att om vi inte agerar snabbt och kraftfullt kan vi vara säkra på att det 2010 sitter en bunt Sverigedemokrater i riksdagen”. Och så blev det.” .

Mot bakgrund av detta har vi alltså facit; man insåg redan 2006 vad migrationspolitiken skulle leda till, men man gjorde inget åt den. Varken när det gällde att begränsa invandringen vilket borde varit det primära, men även för lite för att minimera de negativa effekter migrationspolitiken förde med sig.  Nix, tvärtom, man öppnade upp alla slussar och även om man satte in resurser i problemområden var dessa givetvis helt otillräckliga beaktandes den ständigt ökande strömmen ekonomiska lycksökare. Ovanpå detta har man givetvis dragit igång en stor propagandaapparat för att legalisera vad man håller och har hållit på med. Ett typexempel är Ullenhags publikation på regeringens sida där han skulle slå hål på svenska folkets ”myter” när det gällde invandringen.
 
Men nu börjar bubblan spricka, och desperationen stiger. I den senaste opinionsundersökningen (Sentio, Juli), var SD 0.8% från att bli Sveriges största parti. Det kanske börjar gå upp för Svensson att man blivit manipulerad, och att det är ohållbart för vårt lilla land att vara hela världens socialbyrå. Kanske är Svensson inte så lättmanipulerad och korkad som politikerna tror…klart är i alla fall att SD nu är det enda partiet som kan kalla sig oppositionsparti.

måndag 3 augusti 2015

Ut ur EU och släng ut tiggarna

Rasmus Törnblom är ordförande i MUF och skriver på debattplats i SvD om öppenhet. Egentligen är det mest svammel och visioner i hela artikeln. Men den återspeglar även en ren naivitet. Vilket parti som helst inom hela sjuklövern skulle kunna ha skrivit detta. Floskelordet som är genomgående är ”öppenhet”. Törnblom står alltså för öppenhet och det är vad han vill att moderaterna ska ha som paroll.

Nu tar vi det från början. Sverige är ett litet land i norra Europa med stor arbetslöshet, bostadsbrist, ett utbyggt socialt system för de egna medborgarna primärt och med mycket höga skatter. Samtidigt finns det givetvis massor med människor över hela välden som vill ha en bättre levnadsstandard. Det är inte konstigt alls, det vill vi nog alla ha. Men vinstlotten har alltså blivit att smuggla sig från länder med sämre sociala system och sämre levnadsstandard till just Sverige eftersom migrationspolitiken medger en stor chans till att få bosätta sig i landet. Dessutom, möjliggör det för anhöriga att komma till Sverige.
 
Självklart är det så att det finns enorma mängder personer i världen som vill ha en bättre levnadsstandard, men det gör dem inte till flyktingar. De zigenska tiggarna vi har i stort sett i vartenda hörn är ett typexempel. De kommer hit för få ett bättre liv än i Rumänien man ska upplåta mark till dem i Lund och vi ska tycka synd om dem. Givetvis finns det s.k. myter om tiggeriet från Rumänien, och man kan enkelt göra en koppling med denna artikel och svamlet Ullenhag körde med om just myter och invandring.
 
Men problemställningen är mycket enkel; det är helt enkelt människor som kommer hit för en bättre levnadsstandard. Precis som alla de som kallas för flyktingar (men inte är sådana vilket är minst 90%), om man på något sätt kan få bättre levnadsstandard tar man till de medel som behövs. Man kan tigga, ägna sig åt kriminalitet eller leva på vårt sociala system.
 
Men på vilket sätt bidrar alla dessa människor till Sverige? Svaret är enkelt – det gör de inte, de har kommit hit för att utnyttja det sociala system man i detta land byggt upp och är avsett för de egna medborgarna. Eller så tigger man allt för att få en bättre levnadsstandard. Huruvida tiggeriet är organiserat spelar mindre roll, men givetvis är det så att om det är organiserat pratar vi definitivt inte om att hjälpa nödlidande människor utan om att stödja illegala organisationer, för de som ger pengar till tiggare.
Men låt oss nu göra en återkoppling till Törnbloms artikel. Det hela går ut på att vi skulle tjäna på globalisering, öppna gränser och acceptans av i stort sett alla som vill komma hit. Detta är oerhört naivt. Det är bara att inse att det finns enorma mängder fattiga i världen och vårt lilla land kan inte ta hand om alla som kommer hit och vill ha en bättre levnadsstandard av olika skäl. Att gå med i EU och att ovanpå det släppa in de som nu kallas EU-migranter är ett tydligt bevis på hela politikens misslyckande.
Vidare ska man veta att Rumänien är ett land som får massor med pengar av EU, samtidigt som vi betalar nästan 30 miljarder årligen till just EU. Ovanpå detta ska vi alltså ta Rumäniens sociala problem som vi ska ”tycka synd om”, samt det pratas om att vi ska betala hjälpinsatser i Rumänien, för att på så sätt slippa se tiggare i vartenda gathörn. Historien är direkt vansinnig och fullt i nivå med att ta emot alla ”flyktingar” som betalar för att smugla sig hit för en bättre levnadsstandard.

Vi har alltså stor arbetslöshet, akut bostadsbrist, dålig sjukvård, dåliga skolor, låga pensioner, taskiga äldreboenden, inget försvar medan vi ska tycka synd om tiggare, hjälpa dem och ta emot varenda kotte som avsiktligen har smugglat sig hit och sedan deras anhöriga och försörja dem. Det är en sak om ett land har tiggare för att man är ett fattigt land, men detta är ett rent importerat problem orsakat av just politiker som Törnblom, med någon flummig vision om öppenhet, och personer som tror att de hjälper någon genom att ge de importerade tiggarna pengar.

Jag kan tänka mig att ge pengar till svenskar som är hemlösa, men kommer aldrig ge ett öre till importerade tiggare som sannolikt är organiserade och hitresta från andra länder just för att tigga.

lördag 1 augusti 2015

Varför har en privatperson kaliumcyanid?

Vapen, sprängämnen, handgranater är inga nyheter i det multikulturella samhället. Men kaliumcyanid var något nytt (länk). Man frågar sig vad man ska ha det till? Dödlig dos ligger på ca 0.25 gram oralt. Det är alltså samma ämne man hade i självmordskapslarna under andra världskriget, och som de ledande nazisterna tog livet av sig med i Nürnberg. Vidare kan man använda kaliumcyanid för att framställa vätecyanid. Det är busenkelt, om man slänger ner pulvret i någon syra bildas gasen vätecyanid. Det är vad man använde i USA i gaskamrarna. Man hade en liten anordning som sänkte ner en liten påse med kaliumcyanid i svavelsyra bakom ryggen på den som skulle avrättas. Det är samma gas nazisterna använde i gaskamrarna men var bundet på kristaller och hette Zyklon B.  Mig veterligt har kaliumcyanid ingen annan praktiskt användning för gemene man än mord eller massmord.
Nu finns det alltså två alternativ; det ena är att blanda det i något för att förgifta personen. Problemet är bara att kaliumcyanid har en kraftig smak av bittermandel (det finns i liten mängd i bittermandlar), eller så avser man att framställa vätecyanidgas för att döda någon eller några. Eftersom det bildas stora mängder gas med enkla medel och ganska lite kaliumcyanid är detta mest sannolikt.
Om personen som husrannsakades inte har någon plausibel anledning att ha kaliumcyanid, bör förberedelse till mord vara en lämplig anledning till åtal. Man kan även tänka sig förberedelse till massmord om personen t.ex. även hade någon syra hemma.
Men visst är det intressant med alla nya beslag i multikulturalismens och gängkrigens förlovade land? Tonvis med narkotika är ju vardagsmat, i synnerhet khat.

Vad står näst på beslagtagningslistan? Botulinumtoxin, sarin, eller radioaktiva isotoper?

Säkert sex - även vid våldtäkter?

Smittsamma sjukdomar måste givetvis bekämpas, och i synnerhet om det rör sig om en ej botbar sådan. I fallet HIV/AIDS borde det alltså ligga i samhällets intresse att stoppa spridning i landet. Tittar man på kartor över världen som visar incidens av HIV, framstår med all tydlighet att i synnerhet i Afrika är HIV en vanlig sjukdom, och antalet HIV-positiva överstiger 20 miljoner. Samma problematik gäller t.ex. TBC som nu har en lavinartad ökning (länk).
 
Mot den bakgrunden borde det vara en ren självklarhet att man testar alla som kommer från Afrika med avseende på HIV, och andra smittsamma sjukdomar. Men så är ej fallet, och man erbjuder testning av smittsamma sjukdomar på frivillig basis. Hur stor procent av de som kommer hit som s.k. flyktingar som låter sig testas vet jag inte, men det är sekundärt. Av någon idiotisk anledning har anförts att det skulle vara integritetskränkande med sådan testning. Nota bene; vi pratar alltså om en smittsam sjukdom som inte kan botas. Visst, det finns kanske bromsmediciner, men även detta är sekundärt, det viktiga är givetvis att förhindra denna sjukdoms spridning i första läget.

Men nu är det Pridefestival, och politikerna anser sig piskade att smöra för Pride/HBT, och Kinberg-Batra menar i denna artikel att hon vill ta bort den s.k. informationsplikten innebärande att en HIV-positiv person måste informera sexualpartners om detta.
”– Det viktiga är att alla oavsett kön och läggning vet att säkert sex är viktigt. Jag tror inte informationsplikten skulle införas idag och jag tycker vi ska titta på att ta bort den.”, (
länk) yttrade hon vid ett möte på Kulturhuset med RFSL Ungdom.

Detta uttalande hamnar direkt på min 10 i topp lista på idiotiskt svammel. Vi ska även ha i åtanke att det sker ett stort antal våldtäkter i detta land, och man kan fråga sig hur benägna våldtäktsmän är att ha ”säkert sex”? Men det är klart, att om en kvinna våldtas och blir smittad av HIV, är det givetvis hennes problem att bevisa att hon smittats vid just våldtäkten. Nejvisst ja - procenten fällande domar i våldtäktsfall är så lågt att våldtäkter inte längre lönar sig att anmäla.