lördag 1 augusti 2015

Varför har en privatperson kaliumcyanid?

Vapen, sprängämnen, handgranater är inga nyheter i det multikulturella samhället. Men kaliumcyanid var något nytt (länk). Man frågar sig vad man ska ha det till? Dödlig dos ligger på ca 0.25 gram oralt. Det är alltså samma ämne man hade i självmordskapslarna under andra världskriget, och som de ledande nazisterna tog livet av sig med i Nürnberg. Vidare kan man använda kaliumcyanid för att framställa vätecyanid. Det är busenkelt, om man slänger ner pulvret i någon syra bildas gasen vätecyanid. Det är vad man använde i USA i gaskamrarna. Man hade en liten anordning som sänkte ner en liten påse med kaliumcyanid i svavelsyra bakom ryggen på den som skulle avrättas. Det är samma gas nazisterna använde i gaskamrarna men var bundet på kristaller och hette Zyklon B.  Mig veterligt har kaliumcyanid ingen annan praktiskt användning för gemene man än mord eller massmord.
Nu finns det alltså två alternativ; det ena är att blanda det i något för att förgifta personen. Problemet är bara att kaliumcyanid har en kraftig smak av bittermandel (det finns i liten mängd i bittermandlar), eller så avser man att framställa vätecyanidgas för att döda någon eller några. Eftersom det bildas stora mängder gas med enkla medel och ganska lite kaliumcyanid är detta mest sannolikt.
Om personen som husrannsakades inte har någon plausibel anledning att ha kaliumcyanid, bör förberedelse till mord vara en lämplig anledning till åtal. Man kan även tänka sig förberedelse till massmord om personen t.ex. även hade någon syra hemma.
Men visst är det intressant med alla nya beslag i multikulturalismens och gängkrigens förlovade land? Tonvis med narkotika är ju vardagsmat, i synnerhet khat.

Vad står näst på beslagtagningslistan? Botulinumtoxin, sarin, eller radioaktiva isotoper?

3 kommentarer:

Anonym person sa...

Kalium och Natriumcyanid används för att utvinna guld och andra industriella sammanhang. Alan Turing som nyligen proträtterats i filmen "The Imitation Game" sägs ha dött av cyanidförgiftning. I filmen sägs det att han begick självmord efter sviterna av att ha genomgått hormonterapi. Andra informationskällor säger snarare att han klarade terapin väldigt väl och menar på att cyanidförgiftningen var en ren olyckshändelse. Fö innan han dog visade han inga som helst tecken på depression och det fanns inte heller något självmordsbrev. Han var inte osäker och återhållsam så som det visas i filmen. Tvärtom så var han väldigt social och omtyckt av hans kollegor. Han var ganska populär om man säger så.

Zyklon B var ett insektsmedel som Tyskarna använde på fångarna i arbetslägret för att avlusa dem. Det finns inga som helst bevis för att gaskamrarna någonsin har existerat. En reporter tog prover på väggarna och det finns inga spår efter giftgaser så som det brukar göra i gaskammare.

Ulmerkotten sa...

Det första du påstår är riktigt, alltså att NaCN och KCN används för att utvinna guld. Men sedan går våra åsikter isär. Beträffande Turing, kan man läsa i kodboken av Simon Singh, att han tog sitt liv med ett äpple han doppat i cyanidlösning (KCN är mycket vattenlösligt). Man kan ju spekulera i om han blev mördad, eller om det var en olyckshändelse. Men man lär inte komma någonstans med sådana spekulationer.

Beträffande Zyklon B och gaskamrar, finner jag det inte alls märkligt att det inte finns några spår kvar av giftgaser. Det är ett rent faktum att nazisterna avrättade miljontals människor i gaskamrar. Visst är det så att skadedjur/insekter dör av HCN, men det gör även personerna. Om någon utsätts för vätecynaidgas dör denne ovillkorligen genom att cyan binder till blodets hemoglobin lättare än syre, och därför dör man genom en form av kvävning/syrebrist.

Ulmerkotten sa...

Anonym. Det är rent vansinnigt att försöka förneka nazisternas massmord och jag blir bara upprörd och förbannad när jag läser din kommentar.