tisdag 11 augusti 2015

Den begravda kenneln

Jag har inte längre någon tilltro till BRÅ och den statistik de presenterar. Idag kan man ju läsa i tidningarna att trots att två personer knivmördats, minskar antalet mord sett i ett längre perspektiv. ”Sverige har blivit tryggare”, kan man läsa i DN. Det ligger en hund begraven någonstans, och ett vanligt knep är att omdefiniera olika saker för att på så sätt manipulera statistiken. En anledning till mina misstankar är att man just heter Brottsförebyggande Rådet. Man ska alltså föra relevant statistik för att denna ska kunna komma allmänheten till del, samt användas som beslutsunderlag för de politiskt valda representanterna för folket. Men nu uppstår ett symptomatiskt problem, och när jag började ana att det fanns en hund begraven. Men för alltså statistik när det gäller olika åldersgrupper, kön, var brottet begåtts och annat. Men utländsk härkomst har bara försvunnit. För sådär 8 år sedan hade man t.ex. statistik som visade att personer med just sådan var kraftigt överrepresenterade när det gällde sexualbrott, med en faktor på 3.5 i vissa fall. Men sedan dess finns ingen som helst statistik som gör denna koppling. Visst är det märkligt? I synnerhet mot bakgrunden av att fällandeprocenten i sexualbrottsmål de senaste åren varit larvigt låg. Det är inte mödan värt att ens anmäla en våldtäkt idag, och skadestånd kan den drabbade kvinnan glömma. Meddelandet är solklart – vi begraver hunden. Man behöver alltså inte ljuga med statistik, man ser helt enkelt till att den inte finns. Trots detta visar BRÅ:s statistik på denna länk, en direkt skrämmande utveckling.
 
Men nu kan vi läsa att antalet narkotikabrott minskat på denna länk. Samt att antalet narkotikabeslag minskat på denna länk . Samtidigt ska man som jag skrev om för någon dag sedan, lägga ner polisens funktion för att jaga narkotika. Ytterligare en begraven hund.
För många år sedan, vill jag minnas att våldtäkter och mord var sällsynta brott i detta land, brottslingar jagades av polisen och dömdes. Men kanske gäller än idag instruktionerna från Lilla Saltsjöbadsavtalet hela Sveriges befolkning. Den löd delvis 1987 enligt följande: "...systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.". Då var det rastillhörighet (man var inte PK när det begav sig, nu heter det EU-migranter, invandrare, flyktingar och anhöriginvandare).
Så man har helt enkelt begravt hela kennel av problem eftersom dessa inte är PK.

Inga kommentarer: