lördag 29 augusti 2015

Alliansens rävsax

Den senaste tiden har det hänt en del på det politiska planet. Jag har tyvärr varit rätt upptagen och inte haft tid att blogga i den utsträckning jag skulle velat. Sorry....

En sak jag lagt märke till är att regeringen nu för en rent kommunistisk politik. Man ska höja bensinskatter, källskatter och de statliga bolagen drar inte in de pengar man hoppas. Man ska skapa jobb inom offentlig sektor eller bygga nya bostäder. Att skapa jobb inom offentlig sektor kan ifrågasättas, som riktiga jobb. Visst, man har kapat ner på äldrevården, man har lärarbrist, sjukvården är kass, och mycket annat så det givet att man behöver satsningar på dessa sektorer.
 
Men problemet är att dessa jobb betalas med skattepengar eftersom vi betalar skatt för dem. Det är alltså inga som helst för politiker att skapa dessa jobb om bara pengarna finns. Ovanpå detta kan man ställa sig frågan hur mycket bristerna i nämnda områden beror på politiska försummelser tidigare av politikerna. Eller hur många arbeten som skapas av att det kommer hit migranter i massor som behöver socialarbetare, tolkar, handläggare, SFI-lärare, byggande av nya bostäder och annat som egentligen är en följdverkan av migrationspolitiken. Alltså råder det en oklar gräns om vad ett ”riktigt” jobb är kontra ett arbete som skapats som en följd av den förda migrationspolitiken. Klart är dock att lönerna på ett eller annat sätt betalas med skattepengar, direkt eller indirekt. Givetvis är det så att dessa arbeten behövs, men det är en ren följdverkan av den förda migrationspolitiken, och arbeten som man alltså skapat och kostar skattebetalarna en massa pengar.

Mest iögonfallande är dock att man anlitar privata företag som tillhandahåller olika flyktingboenden till rena ockerpriser, och sedan går företagen med stora vinster, vilka alltså är skattebetalarnas pengar. För att citera en gammal socialdemokrat, Gustav Möller; ”… varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Detta citat är något som Stefan Löfvén borde beakta.
 
Så på rent kommunistiskt sätt är lösningen av en misslyckad migrationspolitik är givetvis att höja skatterna, och det är vad man håller på med. Nu har man fått med sig (v) för att få igenom budgeten som innehåller en hel hög med skatteökningar. Sedan hoppas man på att Decemberöverenskommelsen (DÖ) ska hedras och denna budget ska gå igenom i riksdagen. Om Alliansen skulle slå bakut hamnar man i en situation där nyval är enda alternativet. Men då inser alla att SD är de enda vinnarna, och efter ett sådant skulle man få kanske 20-25% av rösterna, och därför måste detta undvikas.

Alltså sitter Alliansen i en rävsax – hedrar man DÖ har man raderat ut sin egen politik och sina egna ideologier. Inte för att Alliansens partier har några sådana i första läget, men i alla fall. Det blir förbaskat svårt att svara på varför man röstar med kommunister, rabiata miljöpartister och inte står rakryggat för en egen politik. Det blir alltså en ren kvittens på att man inte har egen politik utan gör vad man kan för att hindra SD att få något som helst inflytande.

Resultatet av antingen ett nyval eller om regeringens budget går igenom lär bli att kanske två mindre Allianspartier lär bli utraderade. Baserat på opinionssiffrorna i flera undersökningar är ett nyval alltmer påkallat. Rädslan för ett sådant eftersom SD har alltmer stigande opinionssiffror kanske gör att man att man hedrar DÖ. Men om man gör det har man samtidigt skrivit under på att man inte har några som helst ideologier eller något man står för, och riskerar utradering. Kanske kommer en del mittenväljare gå till moderaterna, men samtidigt kan de inte förneka alla problem som den sanslösa invandringspolitiken fört med sig och ett allt högre skattetryck.
 
Det blir alltså lika sannolikt att dessa väljare söker sig till SD, och moderaterna marginaliseras och blir ett vågmästarparti mellan de nya blocken, bestående av (s), (mp) med (v) som stödparti år ena sidan och SD på andra sidan.  

Inga kommentarer: