lördag 1 augusti 2015

Säkert sex - även vid våldtäkter?

Smittsamma sjukdomar måste givetvis bekämpas, och i synnerhet om det rör sig om en ej botbar sådan. I fallet HIV/AIDS borde det alltså ligga i samhällets intresse att stoppa spridning i landet. Tittar man på kartor över världen som visar incidens av HIV, framstår med all tydlighet att i synnerhet i Afrika är HIV en vanlig sjukdom, och antalet HIV-positiva överstiger 20 miljoner. Samma problematik gäller t.ex. TBC som nu har en lavinartad ökning (länk).
 
Mot den bakgrunden borde det vara en ren självklarhet att man testar alla som kommer från Afrika med avseende på HIV, och andra smittsamma sjukdomar. Men så är ej fallet, och man erbjuder testning av smittsamma sjukdomar på frivillig basis. Hur stor procent av de som kommer hit som s.k. flyktingar som låter sig testas vet jag inte, men det är sekundärt. Av någon idiotisk anledning har anförts att det skulle vara integritetskränkande med sådan testning. Nota bene; vi pratar alltså om en smittsam sjukdom som inte kan botas. Visst, det finns kanske bromsmediciner, men även detta är sekundärt, det viktiga är givetvis att förhindra denna sjukdoms spridning i första läget.

Men nu är det Pridefestival, och politikerna anser sig piskade att smöra för Pride/HBT, och Kinberg-Batra menar i denna artikel att hon vill ta bort den s.k. informationsplikten innebärande att en HIV-positiv person måste informera sexualpartners om detta.
”– Det viktiga är att alla oavsett kön och läggning vet att säkert sex är viktigt. Jag tror inte informationsplikten skulle införas idag och jag tycker vi ska titta på att ta bort den.”, (
länk) yttrade hon vid ett möte på Kulturhuset med RFSL Ungdom.

Detta uttalande hamnar direkt på min 10 i topp lista på idiotiskt svammel. Vi ska även ha i åtanke att det sker ett stort antal våldtäkter i detta land, och man kan fråga sig hur benägna våldtäktsmän är att ha ”säkert sex”? Men det är klart, att om en kvinna våldtas och blir smittad av HIV, är det givetvis hennes problem att bevisa att hon smittats vid just våldtäkten. Nejvisst ja - procenten fällande domar i våldtäktsfall är så lågt att våldtäkter inte längre lönar sig att anmäla.  

Inga kommentarer: