fredag 31 juli 2015

Burkor för fältbruk

Man har alltså ett prov för att se vilka som passar i svenska försvaret, som körts sedan 1990-talet. Nu har alltså DN ett scoop om att detta kan vara diskriminerande. För det första får man väl förutsätta att detta prov är just anpassat för att selektera ut de som just är bra soldatämnen. De som av olika skäl inte klarar detta prov är alltså inte lämpliga till att bli soldater, och detta prov har man använt sig av i minst 15 år. Visst är det så att man gått ifrån en värnpliktsarmé till det skämt försvaret är idag, men ställer detta även andra krav på soldaterna? Sannolikt inte.
Nu återstår alltså två frågeställningar när det gäller utlandsfödda: för det första om de låga provresultaten beror på bristande språkkunskaper. Om så är fallet är det ju sannolikt att de inte kommer förstå vad som sägs eller de order/instruktioner som ges. Det är givetvis viktigt att fatta order, kunna läsa instruktioner, manualer och annat för att kunna göra ett jobb. Alltså är det fullt naturligt att en person sin inte behärskar svenska inte är lämplig. Det är ingen dagisverksamhet vi pratar om vilket artikelförfattaren kanske tror. Eller kanske denne skandaljournalist tror att försvaret ska starta svenska språkkurser för invandrare, tillhandahålla instruktioner på världens alla språk eller att man ska anställa tolkar som ska vara med i allt från övningar till rena stridssituationer?
Det andra alternativet är att de helt enkelt inte de till större utsträckning passar till att bli soldater i detta land. Vad detta kan bero på vet jag inte, och vill ej heller spekulera om. Vi måste faktiskt acceptera att de prov man tagit fram är vederhäftiga och med avsikten att selektera bort de som inte passar som soldater i detta land.
Men hur man än vänder på problemet kan det definitivt inte röra sig om någon form av diskriminering, vare sig till kön eller för att personen är utlandsfödd, vilket man skriver i artikeln. Kanske anspelar man på att man ska ha någon form av kvotering? Alltså, det spelar mindre roll om personer passar som soldater;  det viktiga är att man inte ägnar sig åt någon form av diskriminering.
Men samtidigt är det givetvis så att man har rekryteringsproblem, man betalar rena skamlöner, antagna måste genomgå en GMU samt sedan bli placerade någonstans i Sverige, och kan bli tvingad till utlandstjänstgöring i krigszoner.
Så det är inte konstigt alls att man fiskar vilt efter personer som visar sitt intresse, och ett alternativ är ju att komma med svammel om att intagningsproven är diskriminerande mot de som är utlandsfödda. Snart kommer det väl krav på kvoteringar, rätt till bönestunder och burkor för fältbruk.

Inga kommentarer: