torsdag 16 juli 2015

Politikerna hyflar på sin Sarcofage

I grundlagens första paragraf fastslås att kommunerna har självstyre. Alltså är det varje kommuns beslut som gäller avseende om hur många s.k. flyktingar eller flyktingbarn man kan eller vill ta emot. Detta är inte en statlig fråga och definitivt inte en fråga för migrationsverkets tjänstemän. De folkvalda kommunpolitikerna har alltså enligt grundlagen full rätt att vägra ta emot s.k. flyktingar, flyktingbarn och deras anhöriga om de anser så. Det är vad demokrati handlar om och det är givetvis så att i de runt 300 kommuner som finns är just de kommunala politikerna folkvalda för att fatta just denna typ av beslut. I den mån de inte anser sig kunna göra detta finns alternativet att utlysa lokala folkomröstningar.
 
Nu är det bara så att rikspolitikerna för en helt oansvarig migrationspolitik, vilken har lett till att ett mycket stort antal ekonomiska migranter vill komma hit och använder sig av vår naiva flyktingdefinition med påföljden att strömmen av människor som söker sig hit bara ökar. Det är inte konstigt alls – alla människor vill ha en bättre levnadsstandard. Men vi är nu ett litet land uppe i norr, och budkavlen har gått i MENA och det väller hit i synnerhet s.k. ensamkommande flyktingbarn, vilka varken är barn, ensamkommande eller flyktingar. I synnerhet är anhöriga till dessa s.k. flyktingbarn inte flyktingar rent default, utan varje enskild person ska givetvis prövas individuellt. Det finns ingen som helst logik i att om en person i en familj låter smuggla sig hit har halva släkten rätt att komma till Sverige och försörjas som s.k. anhöriginvandrare. I denna artikel kan läsa hur vansinnet fortsätter.
Det finns en mycket enkel lösning på hela problemet, och jag har nämnt den tidigare. För det första faller det på sin egen orimlighet att en enda flykting kan komma till detta lilla land uppe i norr utan att avsiktligen ha smugglat sig hit. Vi har inga väpnade konflikter i vår omedelbara närhet som orsakar en enda flykting. De som kommer hit har låtit sig smugglas från en annan världsdel, över dussintalet gränser, hundratals mil och betalat skrupulösa smugglare just för att bli transporterade hit om dessa saker råder inget som helst tvivel. Alltså ska vi bara ta emot de som är riktiga flyktingar, vilket är vad FN kallar för kvotflyktingar, inte ekonomiska lycksökare som idag utgör minst 90% av de som kommer till Sverige idag, de skickas tillbaka med enkelbiljett.

Vidare ska man anpassa mun efter matsäck. Det innebär att det givetvis är kommunerna som bestämmer hur många flyktingar man kan och vill ta emot under förslagsvis ett år framåt. Det är en ren självklarhet att det är kommunpolitikerna som bäst kan bedöma detta i varje enskild kommun, och vidare är de demokratiskt valda till skillnad från migrationsverkets tjänstemän. Alltså är det bara att kommunerna varje år rapporterar hur många riktiga flyktingar de vill och kan ta emot nästkommande år till migrationsverket. Därefter tar man emot just den mängden riktiga flyktingar av FN:s kvotflyktingar och fördelar dem på respektive kommun.

På så sätt är hela problemet löst, på ett demokratiskt sätt där kommunerna har sitt grundlagsskyddade självbestämmande tar sitt ansvar gentemot sina väljare, och det blir riktiga och behövande flyktingar man tar emot, inte ekonomiska lycksökare som smugglats till Sverige och sedan alla deras anhöriga som inte har någon som helst anledning att komma hit och bli försörjda för skattepengar.
 
I en gammal teckning från 1865-talet ses de fyra stånden "hyfla på sin Sarcofage" innan man avskaffade de fyra stånden (adel, präster, borgare, bönder). Idag hyflar sjuklövern på sin Sarcofage med olika förslag på hur problemen med den vansinniga migrationspolitiken ska lösas. 

4 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet är att ungefär ca exakt 100% av kommunerna styrs av representanter för de partier som hyllar och kämpar för att upprätthålla Miljöpartiets invandringspolitik. Vad trodde de egentligen skulle hända när de lade sin röst på sjuklövern? Att någon annan skulle plocka upp notan?

De enda som kan posera i det oändliga är de på Södermalm i Stockholm. De kommer aldrig att få skiten i knät, det är helt gratis att vara god. Vad trodde kommunalråden ute i landet egentligen? Inbillade de sig att de bodde på Söder? Att de också hade frikort?

Idioter.

Ulmerkotten sa...

Jäpp, det är en blandning av piska och morot för att kommunalpolitikerna inte ska sparka bakut. Moroten i form av pengar blir allt mindre, medan partipiskan och lagen nu tvingar kommunerna att ta emot s.k. flyktingar och deras anhöriga. Kostnaderna för kommunerna kommer gradvis öka i och med att det statliga stödet minskar med tiden, det finns inga arbeten och som ett resultat kommer man generellt behöva öka kommunala skattesatserna.

Sannolikt blir det så att sjuklöverns väljare kommer bli mycket missnöjda inte bara med rikspolitikerna, utan även lokalpolitikerna.

Anonym sa...

Åkesson kan göra vågen, precis vartenda parti förefaller agera som vore de hans handgångna valarbetare.

Ulmerkotten sa...

@ anonym
En del har väl börjat fatta problematiken. Andra inte, och det är det vanliga naiva PK-svamlet som gäller. Ullenhag verkar ha hamnat i syretältet igen i SvD.
Man kan ju kalla det för att vissa "kryper till korset", men jag skulle snarare vilja påstå att man lite försiktigt försöker (inom alla partier), inse sanningar och problem.
Men nu är problematiken att man inte får hålla med SD. Ej heller får man verka "främlingsfientlig" eller avvika från partilinjen, och ett antal politiker försöker balansera sina uttalanden mellan verklighet och PK. Detta emedan man ser sina opinionssiffror sjunka allt närmare 4%.
Med politiker som Ullenhag som inte gör något annat än svamlar, och Björklund som är ytterst ansvarig för i synnerhet de svenska skolresultaten, kommer jag le i mjugg om FP åker ur riksdagen nästa val.