måndag 29 februari 2016

TBC en liten snuva?

Vi kan nu läsa att den sjukdom som tidigare var utrotad i detta land ökar lavinartat. Givetvis är det kopplat till invandringen och att man inte testar de som kommer hit med avseende på smittsamma sjukdomar. Detsamma gäller AIDS, och av någon mycket märklig anledning testar man inte de som kommer hit med avseende på denna sjukdom. Jag vill även minnas att man beslutat att ta bort någon informationsplikt när det gäller att någon som vet sig vara HIV-positiv till andra och sexuella partners.
För några månader sedan var det svammel om att smittrisken var så låg att man i praktiken kunde bortse från den, vilket i sin tur betydde att man inte behövde någon informationsplikt. Hallå, är det någon som tvivlar på att AIDS är en sexuellt överförd sjukdom? Visst, man vet att det finns bättre bromsmediciner, men att påstå att smittrisken är låg och i synnerhet med bakgrunden av att många kommit hit från högriskområden framför allt i Afrika är inget annat än rena lögner.

Men det skulle i första läget vara integritetskränkande att kräva de som kommer hit och kallar sig flyktingar att lämna prover på olika smittsamma sjukdomar. Vad är det för svammel? Hur ycket integritetskränkande får man stå ut med i detta land varje dag? Samkörning av databaser, personnummer, myndigheters rätt att snoka i mail, kameror i varenda hörn, kontroller på flygplatser, DNA-register över alla som fötts i detta land, myndigheters rätt att avlyssna alla mobilsamtal, pejla mobiler och mycket, mycket annat.

Men att kräva att en person som kommer till detta land och anger sig vara desperat flykting på några prov eller läkarundersökning är alltså integritetskränkande?

Vi har alltså en gräddfil i vården för papperslösa, massor med subventioner till de företag som anställer ”nyanlända”, mörkning av antalet våldtäkter, enorma kostnader och problem orsakade av den migrationspolitik denna och föregående regering för och har fört.

Nu väntar nästa PK-proklamation; ”TBC är en liten lättare åkomma man blir av med som en snuva, inget du ska bekymra dig om lille medborgare.”. Men nu är det faktiskt så att det även finns antibiotikaresistenta tuberkelbakterier. Kanske sjuklöverns politiker i riksdagen vet hur man hur man tar livet av dem? Eller rättare sagt hittar några experter som kan förringa en mycket smittsam sjukdom, precis som AIDS för att dölja problem man ställt till med och stoppar huvudet i sanden för. Dessutom är TBC ingen liten förkylningsåkomma i första läget. Men kanske jobbar man nu på att dölja rena fakta och statistik samt negligera faror man sjukdomar, det har man blivit mycket duktiga på, visa av erfarenheten.

Var är förresten statistiken när det gäller sexualbrott med koppling till personer med utländsk bakgrund BRÅ? Ni förde sådan statistik tidigare men den bara försvann och visade redan då på en mycket kraftig överrepresentation. Mot bakgrunden av att vi har ett mycket stort inflöde av ”flyktingar” och deras anhöriga, borde sådan statistik vara synnerligen relevant. Men det är klart…i dagens samhälle är det väl en skitsak om en våldtäktsman går fri och kvinnan får AIDS, eller hur sjuklövern?

söndag 28 februari 2016

Fynd i Conflakespaketet


För mig är det en ren självklarhet att personer som kommit till detta land och sedan begår brott ska utvisas. Alla vet att man utdelar PUT och medborgarskap i Cornflakespaket och detta måste man i första läget sluta med.
Det ska vara krav på att man kan förstå svenska och att man ska veta hur landet styrs, för att bli svensk medborgare. Efter tio år må en utländsk medborgare ansöka om svenskt medborgarskap och klara av språktester samt veta hur landet styrs. Om man under denna tioårsperiod ägnat sig åt brottsliga verksamheter som renderat i kortare fängelsestraff eller böter är det en försvårande omständighet. Men om en person som inte är svensk medborgare begår brott som bestraffats med 6 månaders fängelse eller mer ska personen utvisas efter avtjänat straff.

Jag är innerligt trött på att läsa om ”svenskar” som stuckit för att kämpa med IS, eller själva återvänt till länder de flytt ifrån i första läget och kommit hit som ”flyktingar”. Dessa personer ska omedelbart förlora sitt svenska medborgarskap eller PUT.
Svenskt medborgarskap verkar blivit någon form av bekvämlighetsflagg för alla, inkluderande några hundra muslimska extremister mina skattepengar uppenbarligen betalat vistelsen för i detta land deras, och sannolikt resan tillbaka till landet de ”flytt” från.

Vad blir kommunalskatten 2017?

Nu kan man läsa i SvD att migrationsverket kan tvinga ut ”flyktingar” med uppehållstillstånd i kommunerna. Detta är givetvis ett rent brott mot grundlagens första paragraf, i vilken anges att kommunerna har självstyre.
Migrationspolitiken är ett statligt problem som man skulle ha löst för länge sedan innan situationen blev ohanterlig. Det har kommunerna inte med att göra.
Jag återupprepar hur det borde fungera; man kan på årsbasis plocka in information från samtliga kommuner om hur många respektive kommun är villiga att ta emot nästa år. Sedan är det bara att summera så blir det hur många flyktingar man ska ta emot nästkommande år, förslagsvis enbart från den flyktingkvot vi tar emot som en del av EU.

Som det fungerar idag är det direkt fel och som jag ser det olagligt. Vill man ändra grundlagen kan man göra det, men det kan bara göras genom två riksdagsbeslut och det måste ha varit val mellan dessa riksdagsbeslut.

Vad man gör är alltså att skapa ett enormt tryck på kommunerna som måste se till att det finns bostäder, skola, socialomsorg, och mycket annat. Den första tiden erhåller kommunerna ersättning från staten, men eftersom detta försvinner efter några år, kommer hela kostnaden att hamna i kommunernas budget. Vidare är det så att det inte finns arbeten och man kan inte bara skapa sådana med en politisk trollstav vilket hela sjuklövern verkar tro. För de vanligaste flyktinggrupperna pratar vi om kanske 7-10år innan personerna kommer i förvärvsarbete, och då måste man även beakta att det blir en utträngningseffekt. Det innebär att för varje person som kommer in på arbetsmarknaden, kanske genom statliga subventioner, ”instegsjobb” och olika påhitt blir en svensk arbetslös. Vidare kommer det givetvis vara lönepressande då konkurrensen om de arbeten som finns ökar. Räknar man rent ekonomiskt på ett s.k. ensamkommande flyktingbarn är det med tveksamt om man får ihop ekonomin till detta är i pensionsåldern.

Slutsatsen är att de närmaste åren kommer kommunalskatterna generellt att skjuta i höjden. Vidare är det givetvis så att det hela blir en kumulativ kostnad, vilket innebär att för varje person kommunerna tvingas ta emot ökar kostnaderna. Men det betyder inte att kostnaderna för de man redan tagit emot försvinner.

Men det mest fundamentala problemet jag har är svamlet om att det skulle handla om riktiga flyktingar. Det är de inte, utom vad beträffar de s.k. kvotflyktingarna. Det är personer som avsiktligt smugglat sig hit enbart för att få en bättre levnadsstandard. Redan att de betalat smugglare och transporterat sig genom hela Europa diskvalificerar dem som riktiga flyktingar. Riktiga flyktingar finns det runt 60 miljoner enligt UNHCR, för dem gör vi mycket lite och dessutom tar regeringen från stödet till dessa för att finansiera den sanslösa migrationspolitik man bedriver. Man har även givit upp målet att staten ska ha en buffert av pengar i sin budget och ämnar även låna upp pengar utomlands för att finansiera den sanslösa migrationspolitiken.
Men propagandaapparaten maler på och
detta är ett talande exempel där läsarna ska bidra med success stories, och klappa sig på bröstet.
Samtidigt gäller det uppenbarligen för sjuklövern att sno valda bitar av saker som SD föreslagit i flera år och lansera dem som sina egna. Men man törs inte gå för långt och man tar det försiktigt väntande på att propagandaapparaten ska få berätta om lyckliga återföreningar i myssoffan med barn, hemska krigsupplevelser, bilder på omkomna/drunkade och annat. Propagandaapparaten jobbar även hårt med att sopa alla problem och kostnader för den sanslösa migrationspolitiken under mattan som våldtäkter, tafsanden, bilbränder, gängkriminalitet, skottlossningar, bomber, bränder och mycket annat.
Men propaganda är en lång process som bedrivs under många år och inget kortsiktigt måste man förstå, samt vidare att vad man inte berättar är lika mycket propaganda som vad man berättar.
Jag vet inte hur många gånger förra regeringen och denna fått frågan om vad migrationspolitiken kostar i riksdagen, men svaret har alltid uteblivit. Visst är det märkligt, i detta statistikens förlovade land, att de ansvariga varit och är alltid svarslösa? Staten har inte mer pengar och vi har världens högsta skatter. Vad händer nästa år, och 2018 när kommunerna tvingas höja kommunalskatten för att finansera alla "flyktingar" samt alla deras anhöriga?

lördag 27 februari 2016

Romson & Fridolin

Av många verklighetsfrämmande politiker man råkat ut för under åren leder nog miljöpartiet. Här är en totalt verklighetsfrämmande intervju med Romson och Fridolin.
Romson drar det klassiska kortet med en regressiv befolkningspyramid och många gamla. Sorry Romson, det funkar inte så, och vi minns alla snacket om 40-talisterna. Hon nämner att den inhemska befolkningen i arbetsför ålder minskar, och hela artikeln går ut på att man får in personer som bara kommer i förvärvsarbete omedelbums. Vidare ska man underlätta för olika typer av löjliga reparationer med sänkt skatt snabbspår för egenföretagare.

Men vad är nu verkligheten? Dessa två muppar verkar tro att det är högutbildade, innovativa personer som kommer hit och det är bara att stoppa in dem i jobb och att bostäder byggs på 10 minuter. Verkligheten som är baserad på de senaste årens sanslösa migrationspolitik är en helt annan, där lågutbildade personer inte kan få ett förvärvsarbete och lever på skattepengar i runt 10 år. Vi har bostadsområden med grov gängkriminalitet, och kostnaderna är totalt sett rent enorma, 100 miljarder per år lär inte vara något överbud. Men ingen vet liksom eftersom ”det är svårt att beräkna” enligt Anders Borg. Sanningen är nog snarare att den totala kostnaden är så stor att även om man vet den (vilket är sannolikt) inte vill berätta den.
Som en följd av denna politik som regeringen driver finns inte ett öre över till pensionärer, försvar eller annat i statsbudgeten. Sjukvården går på knäna och man skapar olika snabbspår och förenklingar enbart för de som smugglat sig till detta land.

Det hela är någon form av omvänd rasism mot oss svenskar som bor i detta land. Som den naiva person jag är trodde jag de ansvarstagande politikernas ansvar var att se till landets medborgare primärt men det ä tydligen fel med mp i regeringen. Det ska vara framtidsflum och visioner som gäller.

Vi svenskar kommer i andra hand och ska bli andra klassens medborgare till förmån för de berikande invandrarna som med utbildning som en kanariefågel ska få snabbspår, instegsjobb, subventioneras eller valideras till olika jobb man liksom kan skapa med ett trollspö. Alla deras anhöriga ävenså. Svenskar må bli arbetslösa eller tiggare till förmån för inkvoterade, ”snabbvaliderade” specialister bara för att de kommer från andra länder. Blir svenskarna tiggare/hemlösa har de dessutom EU-migranterna att konkurrera med.

Man funderar lite på hur Romson och Fridolin egentligen tänker, men det finns ingen som helst logik. Tror man att man gör någon som helst skillnad när det finns 60 miljoner riktiga flyktingar enligt UNHCR? Eller att påtvinga medborgarna olika flumskatter för att man har en religion som heter växthuseffekt? Vilken påverkan har Sverige på den globala växthuseffekten om den ens finns? Ärligt talat, hur kan dessa personer ha något som helst makt eller inflytande i detta land? Vad är det för naiva människor som stoppat sin valsedel i urnan till dessa personers förmån 2014?

Min hypotes - Palmemordet


Det är ju inne att spekulera i vem som dödade Olof Palme, så man kan ju bidra med en hypotes. För det första ska man vara klart för sig att Palme var antingen hatad eller älskad. Det fanns liksom inget mellanläge, han var aggressiv och gjorde sig till hela världen lilla socialistiska samvete. Som svensk var man mest förbaskad på att han uttalade saker internationellt som talesman för Sverige, baserat på sina egna åsikter.

Under hans regering tog Sverige steget från att vara ett neutralt land till en kommunistisk diktatur med Palme vid rodret. Man hade full kontroll över alla media och matade medborgarna med fakta, information och utbildning. Det var någon form av vänstersväng under folkhemmets flagga, och all den information man matade ut var för medborgarna att beakta. Man kan med fördel se gamla avsnitt av ”Anslagstavlan” på tuben för att se hur det fungerade. Allt som myndigheter och staten kom med var bra för dig lille medborgare och myra i stacken.

Men internationellt hade Palme många fiender. Visst, han retade gallfeber på många, var polare med Castro, Arafat, stödde Nordvietnam, Kim Il Sung och mycket annat. Alltså måste vi leta efter hans mördare till de som ville röja honom ur vägen på högersidan politiskt.
Personligen tror jag knappast att någon person i Sverige skulle ge sig till att döda en statsminister, det fanns liksom inte på kartan ens för de mest våldsamma högerrörelserna. Tiden var demonstrationernas, inte vapnens och våldets tid inom landet. Alltså tror jag att Christer Pettersson-spåret bara var en ren dimridå för att avleda medborgarna.
Ovanpå detta måste man konstatera att mordet inte gjordes av någon klantskalle, det var uppenbart proffs, och inte någon enskild klant.

Vi är alltså nere på 2-3 sannolika teorier. Den första är att det skulle vara CIA, men om något gick snett skulle det skulle ge kopplingar till USA. Alltså är det osannolikt att även om CIA ville röja Palme ur vägen skulle ta risken att göra det. Men å andra sidan är det möjligt att CIA fanns i bakgrunden men såg till att inga som helst spår ledde till dem. CIA/USA är alltså ett osannolikt spår men det kan vara en bakgrundsfigurant/finansierare eller rådgivare.

Nu är det två spår kvar: Det första leder till Chile och Augusto Pinochet. Saken var den att Palme åtskilliga gånger kastat skit på Pinochet, och dessutom tog man emot alla politiska dissidenter från Chile. Visst, Pinochet förtjänade säkert det han fick av Palme, men han var militär. Vidare kan man hålla det för sannolikt att Palme såg till att förse olika motståndsrörelser mot Pinochets regim med hjälp, kanske via bulvaner. Det är alltså ett sannolikt spår som även kan ha kopplingar till CIA.

Men min bästa gissning är att det var den Sydafrikanska underrättelsetjänsten. Palme var en riktig hatare av den apartheidregim som fanns där, vilket han åtskilliga gånger gav uttryck för. Dessutom är det mycket sannolikt att man direkt stödde SWAPO som vid denna tid låg i ett gränskrig med Sydafrika. Min hypotes är att mordet på Olof Palme var iscensatt av den Sydafrikanska underrättelsetjänsten som skickade en grupp till Sverige med detta uppdrag.
Mordet var professionellt, lämnade inga spår och egentligen inget av värde har framkommit. Det var proffs och inga amatörer bakom mordet på Olof Palme, och hans bittraste fiender var den Sydafrikanska apartheidregimen. Vapnet man använde var kraftigt och kunde gå igenom skottsäkra västar med den ammunition man valt, samt lämnade inga hylsor, vilket knappast en amatör hade tagit i beräkningen. Platsen var väl vald och gav en flyktväg som var svår att följa efter. Alltså finns idag inte ett enda spår, och bara spekulationer och gissningar. Sydafrikanska underrättelsetjänsten är mitt tips. Christer Pettersson fick funka som avledningsmanöver eftersom gruppen som utförde mordet sannolikt var ur landet redan morgonen efter, och någon teori var av nöden påtvungen eftersom uppståndelsen var stor.

torsdag 25 februari 2016

Snart visum till alla andra länder

Jag har lite svårt att fatta problemet med passcirkusen. Det är tydligen så att man kan hämta ut i stort sett obegränsat antal pass som svensk medborgare.

Detta bör givetvis begränsas på något sätt, inte för att det är ett problem i landet utan för att svenskar generellt får problem med identiteten när de ska in i andra länder och det är bara en tidsfråga innan länder börjar utfärda visumtvång för svenskar. Nu lär dessutom prisen på svenska identitetshandlingar stiga eftersom regeringen (alldeles för sent), infört identitetskontroller vid gränserna.

Men vid våra gränser finns en mycket enkel lösning. Det är så att alla svenska pass har ett litet RFID-chip. Denna innehåller passets identitet/nummer och kan avläsas på samma sätt som vanliga passerkort man håller upp mot en läsare. Alltså, om nu en person dyker upp hos polisen och vill ha ett nytt svenskt pass för att en grön älg ätit upp det tidigare, är det bara att vid utfärdandet av det nya passet göra alla tidigare och utfärdade pass på samma person ogiltiga i en databas. Vid gränsen kollar man RFID-identitet på de pass som passerar mot databasen, och skulle då ett pass vara ogiltigt p.g.a. att ett nyare pass utfärdats nekas personen tillträde till landet eftersom giltig identitetshandling saknas.

Vidare, och om snack skulle uppstå, är det ju så att polisen kräver att man får sitt fingeravtryck scannat då man ansöker om pass. Alltså finns det två sätt att kolla personerna vid gränserna och verifiera att passet först är giltigt och vidare att passets innehavare är rätt.

Det sistnämnda är av intresse eftersom man inte kan förutsätta att det är ett ”äldre” och av den gröna älgen uppätet pass som exporterats till en look-a-like, det kan lika väl vara det senaste giltiga. På så sätt kan man alltså få full pejling på alla som försöker passera Sveriges gränser med falska pass.

Vidare kan jag upplysa om att man kan förstöra svenska pass genom att bestråla dem med mikrovågor. Om man stoppar et svenskt pass i mikrokokaren, blir det en mindre explosion och passet blir totalförstört. Alltså: passkontrollanten tar emot passet från en person som fått ett nytt pass men sålt sitt tidigare till en flytingsmugglare. Denne har i sin tur sålt det dyrt till en look-a-like som kommer till svenska passpolisen. Han lämnar fram passet och RFID läses in och kollas mot databasen. Är passet uppäten av en grön älg skickar man ut mikrovågor på det och det exploderar. Därefter kollar man fingeravtrycket på personen som avstäms mot den riktige passinnehavarens. Visar det sig då inte stämma avhyses personen till landet denne precis lämnat. Är personen efterlyst tillkallas/informeras polisen, men passet förstörs ej vid kontrollen.

Nu är det givetvis så, att sannolikt en del av ovanstående redan är i drift, men det är inget som du lille medborgare behöver bekymra dig om.

Men problemet ligger kvar i att vi inte kan informera hela världen om hur man avslöjar svenska förfalskade pass, eller ge hela världen tillgång till fingeravtryck och RFID-taggar. Alltså leder hela problematiken till att ett svenskt pass devalveras i trovärdighet, och man kommer sannolikt kräva visum för inresa till olika länder snart då svenska pass är ren konfettivara och inte borgar för att innehavaren är samma person vars identitet finns i passet.

onsdag 24 februari 2016

I flosklernas värld

Det hela börjar bli ganska larvigt och ger en bild över hur löjlig svensk politik är. Nu turas de politiska blocken om att lägga samma förslag som SD har lagt tidigare, gällande saker som avser att begränsa invandringen. Men SD la förslagen röstades de ner, och ej heller tillstår man att det är just SD:s förslag man dammat av och nu försöker lansera som sina egna. Samtidigt fortsätter man med den beröringsskräck man har gentemot SD som en ren principsak. Att erkänna att man gjort fel eller ändrat åsikt går givetvis inte.

Samtidigt kör man ett lapptäcke av förslag som man hoppas ska lindra följdverkningarna av den politik man fört och för. Det senaste är att utse Ylva Johansson till någon form av övergripande samordnare för att hitta på nya förändringar och förslag till att lösa de problem man skapat med den sanslösa migrationspolitiken. Det finns et antal grundproblem och det spelar mindre roll att man omfördelar, snackar och utser samordnare eller vad man nu vill kalla det. Dessa grundproblem blir man inte av med och alltså kommer allt bara rendera i fortsatta utgifter och problem. Det spelar mindre roll vad man gör rent politiskt. Jobben i detta land blir inte fler för att Löfvén hoppas eller man samordnar resurser eller vad man vill kalla det. Det finns ett bestämt antal arbeten i detta land och för varje ”nyanländ” man lyckas få in på arbetsmarknaden, med statliga subventioner, kommer en svensk att bli arbetslös.

Vidare är statliga subventioner rent skadliga för samhällsekonomin. De leder till att staten betalar för en kostnad som borde ligga på företagen. Alltså får man en sned konkurrenssituation där de företag som tar in statligt subventionerade invandrare får en direkt konkurrensfördel som bekostas av skattepengar. Detta är ett fundamentalt fel rent samhällsekonomiskt. Men det ser ju bra ut i statistiken om fler invandrade får jobb, alltså den statistik politikerna hoppas kunna glänsa med. Alltså är det så att alla typer av subventioneringar, instegsjobb, lärlingsjobb, eller vad katten man vill kalla det och som är subventionerade av staten är direkt skadliga för den svenska ekonomin. Dessutom pressar det de generella lönenivåerna nedåt, vilket inte borde ses med så blida ögon av socialdemokraternas kärnväljare inom LO-kollektivet. Som jag tidigare påtalat – politikerna skapar inga nya jobb, de bara tror att kan göra det.

En liknande situation gäller bostadsmarknaden. Marknaden är totalt överhettad, och i den sekund riksbanken beslutar att höja sin utlåningsränta till bankerna finns mycket stor risk att hela bostadsmarknaden kommer att kollapsa. Det stora inflödet av personer som kommit till detta land i kombination med att räntorna har varit och är låga, är en tickande bomb. Konsekvenserna av när den briserar är lite svåra att förutspå, men de som har rörlig ränta på sina bostadslån kommer att få betydligt mer per månad om de nyligen köpt en bostad. Vad det sedan leder till är lite svårt att förutsäga.

Men jag vill återupprepa det jag skrev tidigare; man måste ha klart för sig att för varje person som beviljas uppehållstillstånd i detta land har man en ackumulerad kostnad. Det finns alltså inget som helst hopp för landets fattigpensionärer att deras situation kommer att ändras. Försvaret kommer inte få ett öre till. Skolorna i kommunerna kommer inte ha mer pengar, och man kommer att transferera allt mer till socialt stöd. Man kan fortsätta ganska länge med att räkna upp vad politikerna de senaste åren ställt till med.

Men som jag började med – kommer något parti inom sjuklövern erkänna att de gjort fel eller varit naiva? Nix, det kommer heta vis står inför ”nya utmaningar” och ”måste ta vårt ansvar”, eller ”är bundna av internationella konventioner”, och andra lögner och floskler jag och runt 25% av Sveriges medborgare tröttnat på att höra i all leda. I flosklernas värld, eller rättare sagt land.

tisdag 23 februari 2016

Ohämmad befolkningsökning

Kanske är det lösningen. Jag har funderat mycket på varför man helt sanslöst tillåter en i stort sett ohämmad invandring. Kanske finns ett svar i en artikel som hastigt försvann i SvD eller DN på förmiddagen. Det var någon form av vinstlott för att vi under 2015 blivit fler i Sverige, hur man definierade saken minns jag inte d.v.s. om det var svenska medborgare eller bara personer i landet minns jag inte, men artikeln gick ut på att det var en vinstlott.

Jag vill även minnas att Annie Lööv för något år sedan uttalat att det inte alls var något problem med att öka befolkningen genom immigration och hon nämnde visioner om ett land med mångdubbelt fler invånare än idag.

Så kanske har vi närmat oss pudels kärna. Det finns politiker som menar att det är någon form av egenvärde i att befolkningen blir större, kosta vad det kosta vill. Reinfeldt är start misstänkt för att höra till denna kategori.

Men då måste vi ställ oss frågan varuti detta egenvärde ligger? Vi har från 60-talet och framåt hört att vi har en regressiv befolkningspyramid, d.v.s. att det blir färre som kan försörja en allt större och pensionerad befolkningsgrupp. Detta uppmålades som en fara men katastrofen uteblev, 40-talisterna har nu gått i pension, men i stället för att de är en belastning har vi den nya guldkalven – immigranterna. De ska rädda oss från allt, dessutom är det alltid hemskt synd om dem, och ovanpå detta verkar det vara någon form av egenvärde i att bli fler i landet, helt ospecificerat varför.

Men nu är problemet med den nya guldkalven att det inte finns arbeten, man svamlar desperat om snabbspår, lärlingsutbildningar och blandar vilt bland desperata åtgärder. Vidare är det givetvis så att guldkalven default inte pratar svenska, och dessutom har en utbildningsnivå som inte är gångbar. Ovanpå detta finns helt enkelt inga arbeten, och politiker skapar inte ett enda arbete oavsett vad de tror.

Så kanske tror vissa politiker att det ligger något egenvärde i att Sveriges befolkning blir större. Det är mycket svårt att fatta logiken bakom detta, och jag håller för sannolikt att den helt fattas.

Men den sanslösa invandringspolitiken har i alla fall lett till att vi inte har pengar till: något försvar, sjukvården, pensioner, skolor, polisen, eller något annat än just: Migrationsverket. Det är bara för detta verka att vilka ha mer pengar så lånar regeringen pengar till allt som önskas.

Så varuti ligger egenvärdet av att bara bli fler i detta land? Fler som lever på bidrag, och sämre socialt skyddsnät för alla som byggt upp detta land? Så är läget de facto idag.

Kan det vara så att pudelns kärna ligger i någon falsk och idiotisk vision bland politikerna inom sjuklövern om att det ligger ett egenvärde i att bli fler på Sveriges yta?

söndag 21 februari 2016

En som inte hade 100.000kr


Efter att ha följt migrationspolitiken ett antal år, och under gårdagen blandat mig i en nätdebatt, slås jag av hur naiva svenskar är generellt. Jag råkade ut för massor med inlägg om att hjälpa, göra skillnad, att det var synd om flyktingarna, och liknande.

Men problemställningen är oerhört stor och betydligt mer problematisk än vad dessa människor verkar fatta. Hur i helsicke kan man tro att ett generöst mottagande av flyktingar skulle göra någon som helst skillnad? Vi är ett litet land i norra Europa, och det är helt enkelt så att ingen riktig flykting kommer hit. Däremot ekonomiska migranter som avsiktligen smugglat sig hit. En liten klick riktiga flyktingar kommer dock, de heter kvotflyktingar och fördelas av UNHCR, resten kommer hit för att få en bättre levnadsstandard inget annat.

Men frågeställningen är hur svenskar kan vara så naiva att de tror att det är riktiga flyktingar och att man dessutom kan göra någon som helst skillnad? Det finns alltså runt 60 miljoner riktiga flyktingar i världen enligt UNHCR. Det är mer än 6 gånger mer än hela Sveriges befolkning. Hur många som är fattiga i välden eller svälter har jag ingen aning om man sannolikt ännu fler.

Mot den bakgrunden måste man fatta att svenskt mottagande av s.k. flyktingar är och förblir inget annat än en ren lögn. Det rör sig om drygt 100.000 per år som har haft råd att betala flyktingsmugglare för att bli smugglade just hit. Visst, folk dör i krig och konflikter inkluderande civila som inte har med dessa saker att göra, men att tro att vi tar emot flyktingar eller gör någon som helst skillnad är rent naivt och enfaldigt. Kanske fattar man inte hur stor världen är eller hur många konstiga saker och åsikter som finns utanför SVT:s nyhetsrapportering. Man kanske gläds åt success stories om återförenade familjer i myssoffan, ger pengar till EU-migranter, eller idrottsliga framgångar för de som invandrat till detta land.

Sanningen är att man inte gör någon som helst skillnad. Inte heller kan vi som land göra någon som helst skillnad, vi kan på sin höjd rädda liv där det så behövs, genom att hjälpa UNHCR och andra organisationer som gör skillnaden i konflikters närområden för riktiga flyktingar. Alltså de som inte hade råd att betala flyktingsmugglare för en resa hela vägen till vårt lilla land uppe i norr. Men regeringen tycker att man ska ta pengar från detta bistånd för att betala för de ekonomiska migranter som lyckats smuggla sig hit.

På Metro hittade jag
denna lilla film, om en lite tvåårig kille som inte hade råd att betala flyktingsmugglarna en resa till Sverige som lär kostar runt 100.000kr. Väl värd att titta på då du betalar iPhones, spelkonsoler och annat för att det är så synd om "ensamkommande flyktingbarn" som kostar runt 2.000 kr/dygn. Runt 35.000 av dessa kom till Sverige 2015...

fredag 19 februari 2016

Vad är samhällets fokus?


En privatperson, Mikael Granlund som jobbar inom räddningstjänsten tycker att man borde begränsa bilars topphastighet till 120 km/h (länk). Det finns givetvis två anledningar till detta, dels hur fort man får köra i Sverige och det andra är kopplingen mellan hastighet och skador vid olyckor.
Givetvis finns det en sådan koppling eftersom rörelseenergin ökar kvadratiskt med hastigheten. Men eftersom det vore en ren orimlighet att sänka alla fordons hastigheter till nivåer där rörelseenergin blir ovidkommande för trafikolyckor med kroppsskador, vilket sannolikt är vid runt 30km/h, är det betydligt rimligare att titta på vad som orsakar olyckor inte hastigheten per se.
Eftersom jag nu kört bil i hastigheter betydligt högre än de som nämns i artikeln och dagligen i många år i Tyskland, är min slutsats vid en jämförelse mot hur det fungerar i Sverige. Här i Sverige är man tuffare ju fortare man kör. Detta är en helt vansinnig och felaktig inställning, sannolikt är yngre körkortsinnehavare i detta land drabbade av denna sjukdom alltför ofta.
Ovanpå detta kan jag konstatera att svenska förare blir aggressiva och tar risker mycket mer än vad som är fallet i Tyskland. Där noterar man lite lugnt att Sheila ligger längst fram i en kö på en 100-väg, men man blir inte förbannad på Sheila för det, man kör om, en i taget och blir inte aggressiv.
Vidare och direkt relaterat till hasigheten är förarens bedömning. Man kör i Tyskland inte fortare än man kan eller behöver. Visst, det kan var 200+ men man håller avstånd, respekterar varandra och blinkar i god tid vid filbyten. Det är dessutom bötesbelagt att få bensinstopp på Autobahn, att hålla för små avstånd (<1 .5="" annan="" eller="" font="" framf="" gon="" helljustuta="" n="" nsterblinka="" rvarande="" sek.="" stressa="" till="" v="">
Men hur fungerar det i Sverige? Det har blivit något egenvärde i att sätta upp skyltar som jag tror snarare talar om avståndet i meter till nästa skylt, än är relevant information. Med detta menar jag att hastighetsbegränsningar är påkallade av saker som en förare rimligtvis inte kan veta, t.ex. en skola eller dagis i närheten. Men att spika upp 30-40-50-skyltar som konfetti i villaområden är bara larvigt. Sätter man upp en 30-skylt ska det vara ett dagis eller en småskola bredvid vägen. Nu sätter man upp dem i villaområden, på återvändsgränder som kanske är just 30 meter långa.
Så för att återknyta till artikeln; det handlar om bilisternas omdöme, ansvar och inställning. Inte ett dugg om vad det står på hastighetsskyltar eller hur fort en bil går.
Men visst kan man snacka om antalet som dör i trafiken med en flummig nollvision. Nu är bara problemet att minst dubbelt så många som dör i trafiken varje år tar självmord, men det bekymrar ingen. Ej heller att mångdubbelt fler dör p.g.a. felaktig vård eller skador från sjukvården.
Min svärmor hade levt i sådär 65 år. Man beslöt att göra en hjärtoperation av någon märklig anledning då hon levt just 65 år med sitt hjärta, och lyckades då introducera en massa mikroorganismer i hennes kropp. Fyra riktigt elaka rackare vill jag minnas. Det tog något år, en lång och plågsam död, med intravenösa behandlingar varje vecka som renderade föga. Bara som ett exempel som drabbat mig och alla vi som upplevt olika former av sjukvårdens tillkortakommanden, ofta med dödlig utgång.
Så visst, man kan snacka om att vi ska känna oss trygga men bara få köra 120 km/h. Var ligger hyckleriet?

onsdag 17 februari 2016

Medias nya taktik

I första läget vet vi ju att media skulle mörka brottslighet relaterat till invandrare, och framhäva positiva saker. Men det var länge sedan och vitpixling av bilder eller lyckliga invandrarfamiljer i myssoffan funkade ett bra tag. Svammel om att Sverige behövde invandringen och att alla som kom hit var högutbildade funkade även ett tag


Men verkligheten och i synnerhet användningen av internet spräckte propagandabubblan.


Sedan har man provat ett antal propagandaknep, som att hänga på SD-politiker rasistkopplingar, nysvenska, dölja kostnader, kriminalitet och problem understött av hemska bilder på ”flyktingar” som kanske drunknat i Medelhavet.


Alla vet att prio ett för regeringen är att förse migrationsverket med pengar, och vartenda öre de vill ha får de, som en följd av den vansinniga flyktingpolitiken. Media har givetvis inte lyft ett finger för att ifrågasätta detta, och man håller fortfarande flaggan högt och menar att det är riktiga flyktingar som kommer hit trots att de fått betala för att bli smugglade, hundratals mil, genom hela Europa, och sedan bara dyker upp i det lilla landet i norr Sverige. Redan här rök hela definitionen av flykting, alltså en person som flyr desperat för sitt liv.


Alltså är hela historien mycket pinsam för alla och inte försvarbar. Nu verkar det som media har insett att de kämpar helt utan argument, med en tilltagande invandringsrelaterad kriminalitet, astronomiska statliga kostnader och mycket annat. Man har provat alla gamla propagandaknep man lärt sig från DDR-epoken. Nu verkar det som det nya draget är att bara lägga locket på så finns inte problemet. Det verkar som man helt enkelt censurerar alla invandringsrelaterade problem som sexbrott, gängkriminalitet och alla kostnader. Det är antingen vardagsmat och så vanligt att det inte har något nyhetsvärde, eller kanske saker som du lille medborgare inte ska känna till. Alla kan ju idag läsa mellan raderna när ett brott är invandringsrelaterat, det har man lärt sig de senaste åren. Ok, två exempel: ”Jägare skottskadad i Värmland”, och ”Polisbil uppeldad i Tensta”. Det var inte så svårt, eller hur?


Det verkar helt enkelt som media har bestämt att totalt dölja alla problem och kostnader som är relaterade till invandringen. Det är debatter man inte kan ta och inget försvar finns. Så ”locket på” verkar vara nästa fega taktik av media.


Så lille medborgare, vi ser nyheter om vilka som kommer delta i Let’s Dance, olika galor, Silvias nya hattar, en massa sport, kultur och skrämmande nyheter från andra länder. De sistnämnda är jättebra eftersom de automatiskt berättar hur bra och säkert det är i Sverige. Alltså, generellt som flyttar fokus från saker i alla fall jag, tycker är mycket mer relevanta som migrationspolitiken och kostnaderna för denna. Jag tycker det är förbannat viktigt att svenska kvinnor inte blir gruppvåldtagna av importerade män, och när så sker är det en nyhet, och gärningsmännen ska tas fast, straffas ordentligt och utvisas.


Idag betvivlar jag att ens brutala gruppvåldtäkter nämns i media. Tystnad är bättre – kanske är de så vanliga att de inte har något nyhetsvärde…
Som jag många gånger påtalat, propaganda är lika mycket vad man berättar som vad man inte berättar. Ett problem media inte berättar finns ju inte, eller hur?


måndag 15 februari 2016

På offeraltaret

Jag skrev igår om att samhällstrukturen inte fungerar. Man accepterar inte längre den enskilde medborgaren åsikter och dennes röst. Den lille medborgaren ska hålla tyst och vara solidarisk med beslut som fattas på riksnivå. Man har hamnat mycket långt från demokrati och det är mycket sorgligt.

I första läget fattar rikspolitikerna rent idiotiska beslut, man har olika koalitioner, man har ministrar som har helt verklighetsfrämmande åsikter, och svamlet och undanflykterna är ett rent spöregn, gärna kanaliserat genom media.

Sedan har vi kommunerna som enligt grundlagen har ett självstyre vilket i praktiken tagits ifrån dem. Men är alltså skyldiga att både betala kommunala ekonomiska överskott till staten i den s.k. Robin Hood-skatten, som sedan fördelas av staten. Man är skyldiga att ta emot s.k. flyktingar baserat på migrationsverkets behov och detta verks tjänstemän och deras bedömanden. På den lilla lokala orten har man alltså ingen som helst inflytande över vad som kan hända. Redan på kommunnivå gäller partipiskan och den kommuns om emotsätter sig riksdagsbeslut hamnar i onåd, som t.ex. i Vellinge för några år sedan.

Så när det gäller inrättandet av flyktingförläggningar på lokala orter hörs svammel om att ”överenskommelser mellan lokalägaren och migrationsverket, vilket kommunen inte har med att göra.” Ok, man behöver alltså bygglov för att bygga en sketen carport i ett villaområde, där omkringboende får lämna in sina åsikter. Men man menar alltså att man inte behöver informera eller inhämta åsikterna från medborgarna om man går om en skola eller ålderdomshem till flyktingförläggning?

Vi pratar alltså om något mycket allvarligt. Hur vi definierar demokrati och ett demokratiskt samhälle.

Att kommunalpolitiker tvingas acceptera beslut från riksnivå är ett rent brott emot grundlagens första paragraf. Att de lokala medborgarna inte har något som helst inflytande på frågor de har all beslutanderätt över saker som berör dem likaså ett rent inskränkande av demokrati. När det dessutom gäller just flyktingförläggningar hemlighåller man sina intentioner eftersom det kan finns idioter som tänder eld på dem för att de inte accepterar det demokratiska systemet idag. Det är egentligen inte konstigt alls. Är man maktlös och det demokratiska systemet uppenbarligen inte fungerar, den enskilde medborgaren har blivit en myra i den socialistiska stacken så är det föga förvånande att varken blivande flyktingförläggningar brinner i brist på demokrati, eller man ”firmorna” tar saken i egna händer då som man uttrycker det ”samhällskontraktet är därmed brutet”, när rättsväsendet falerar i att upprätthålla svensk rättvisa. Alltså svenska normer, svensk etik, och det inte finns någon som helst demokrati, lag och våra värderingsgrunder struntar man blankt i.

Det är inte i min bok accepterbart att stjäla, begå sexualbrott, mord, ägna sig åt gängkriminalitet och mycket annat som nu florerar. Försök nu dra i mig flumsnack om att det ”är en utmaning för oss”, eller hur synd det är om s.k. flyktingar. Nix, det är problem just du som politiker, med det ansvar du därmed tyvärr fått i riksdagsvalet och nu förverkat - inkluderande hela sjuklövern.

Kanske upplever du sådana som mindre saker på den flummiga vägen och multikulturalismens förlovade offeraltare mot framtiden (tack Ullenhag!). Det gör inte jag.

söndag 14 februari 2016

Ett icke fungerande system

Om vi drar tillbaka klockan till före valet, kan vi ju minnas moderaternas politik. Reinfeldt drog igång den största nationella katastrofen på mycket länge och moderaterna var drivande. Vad SD sade var rasistiskt och att ens vifta med en svensk flagga ansågs detsamma. Sahlin och Reinfeldt hade gjort rent idiotiska uttalanden om att vi inte hade någon kultur och att vi skulle bli berikade. SD påtalade dumheterna för totalt döva öron, och man hade då konkreta förslag som givetvis avfärdades som främlingsfientliga och rasistiska.
Idag har vi facit och alla vet att invandringen har kostat och kostar enorma belopp. Vi har enorma problem i kommunerna och kriminaliteten ökar lavinartat. Men beröringsskräcken med fakta och facit har varit total. Man har gett polisen order om att dölja alla kostnader och problem som den sanslösa migrationspolitiken för med sig och propagandaapparaten har gått på högvarv.
Steg för steg har man börjat fatta hur vansinnig den förda migrationspolitiken varit och är, men man har envist fortsatt på samma bana utan att erkänna sina misstag. I synnerhet Internet har torpederat propagandaapparaten från att ensidigt ha monopol på de nyheter och den information medborgarna har fått.

Media travar nu lite runt problemen. Det vore givetvis rent rasistiskt att påstå att de problem och kostnader som idag finns är relaterade till migrationspolitiken, och vidare skulle det anklaga politikerna för den vansinniga politik de ägnat sig åt. Alltså går man runt problemet lite, anspelar på vi-känsla och frågar sig hur det kunde bli på detta sätt.
Denna artikel i Expressen är typisk för denna typ av journalistik. ”Vi måste ta tillbaka förorten från gängen.”, lyder rubriken. Slutsatsen är att ”vi” ska lösa de problem politikerna har ställt till med. Vänligen exkludera mig från sådana naiva ”vi” påståenden.
Så nu har Kinberg Batra knäckt SD-koden (länk), viftandes med en svensk flagga. Hon måste vara rasist, alla som viftar med svenska flaggor är rasister.  Man har alltså fattat hur naiva och korkade man har varit och är, och på punkt efter punkt inser att den politik man förde bara för några år sedan är en ren katastrof. Man kommer sedan med förslag som är precis vad SD kommit upp med tidigare, och som man då avfärdat och röstat ner.

Ärligt talat – hur kan man tro på sådana här politiker som döljer pinsamma fakta för medborgarna, som hoppar i säng med vilket parti det vara må för att få vandra maktens korridorer, och ovanpå detta inte tillstår sina misstag, och kallar dem "utmaningar" som "vi" ska hjälpas åt att lösa ? Så vilka ska Kinberg Batra bilda regering med? Centern kanske med Annie Lööv som fortfarande sjunger invandringens lovsånger? Eller varför inte miljömupparna – det var ju Reinfeldts koncept för att få majoritet, och bara för att blockera SD:s inflytande? Fridolin...svenska skolan är i fritt fall, men det skulle ju fixa sig på 100 dagar. Är det så att minister/magister Fridolin inte kan räkna så långt? 

Kanske borde vi helt byta system? Det här verkar ju inte fungera. Politikers löften är varmluft inmålade i pk-svenska. Man avskaffar det kommunala självstyret och vi har väldens högsta skatt, skolor som är en katastrof, inget försvar, taskiga pensioner, dålig sjukvård o.s.v.
Kanske vore ett totalt nytt system ett alternativ, eftersom detta uppenbarligen inte fungerar.
Pudelns kärna.

lördag 13 februari 2016

Ett havererat rättssystem

En polis skriver att rättssystemet håller på att kollapsa. Han nämner ett antal anledningar och man kan förstå hans frustration (länk). Att med en dålig lön och överbelastning, tvingas se hur brottslingar och notoriskt kriminella släpps och ändå försöka ha kvar någon illusion om att man kar ett fungerande rättssystem, kan inte vara speciellt uppmuntrande.
Men låt oss koppla denne polismans frustration mot det som inträffade i Stockholm för en tid sedan då idrottsföreningarnas firmor gjorde gemensam sak för att spöa upp de marockanska gatubarnen. På den kunde man i fetstil läsa: ”Rättsväsendet har lämnat walk over och samhällskontraktet är därmed brutet.”.
Problemställningen ligger alltså i att gemene man inte kan upprätthålla ens ett minimum av rättssäkerhet för den enskilde medborgaren, och saker som denne anser vara viktiga. I artikeln rubriceras denna typ av brott som ”mängdbrott” som man inte har kapacitet att ens bekymra sig om, och man avser uppenbarligen bostadsinbrott och stölder generellt. När sådana brott inträffar är alltså den enskilde helt rättslös, och man kan fatta att det inte ligger långt bort att ta lagen i egna händer då rättsväsendet inte gör det. Eller som i Stockholm, man skapar gatans parlament och medborgargarden.
Givetvis är det även så att man har order om att dölja all brottslighet relaterat till invandringen. Kod 291 och de direktiv som uppenbarligen gått ut till media talar sitt tydliga språk. Samtidigt kommenderas polisen ut att stå vid vägkanten och undersöka om Svensson råkat dricka en öl, eller kört några ynka km/h för fort. Så vi ställer oss frågan om inte frågan; ”Har du inget bättre för dig? Stick och fånga några riktiga brottslingar i stället.” är relevant? Det är den, men problemet är givetvis att den enskilde polisen inte valt att stå vid vägkanten och är precis som artikeln beskriver, medveten om problematiken.

Polisen hamnar alltså i en mycket problematisk situation – man vet vad som behöver göras, men man varken kan eller får det. Vidare är det arbete man utför är underbetalt, otacksamt och upplevs tröstlöst eftersom brottslingar släpps ut i det närmaste direkt utan straff.

Ovanpå detta har man en rikspolischef som verkar i stort sett handlingsförlamad och svamlar om att man ska försöka förstå brottslingar. Han måste givetvis även ha godkänt mörkningen av den importerade brottsligheten, och är just som rikspolischef ytterst ansvarig. Samtidigt svamlar han på
denna länk om jobb, utbildning, innanförskap och trygghet för medborgarna i 14 områden runt större städer. Rent politiskt flumsnack alltså från 70-talet, som man är förbannat trött på som fortfarande vänsterblocket i svensk politik ägnar sig åt. Det polisens jobb är att ta fånga brottslingar och i viss mån förebygga brott genom närvaro, inget annat. Hade han sagt ”vi ska rensa dessa områden på slödder och utrota kriminaliteten”, hade det varit acceptabelt.
Ovanpå detta ska brottslingar straffas med kännbara straff, och är de inte svenska medborgare ska de utvisas.

Så man kan verkligen förstå polismannens artikel och dennes frustration – en rikspolischef som inte fattar situationens allvar, en strafflagstiftning som inte fungerar, låga löner, underbemanning, döljande av brottslighet, mängdbrott man tvingas strunta i, politiker som lever i en multikulti-drömvärld och mycket annat.

Så medborgare. Vänligen be inte en polis ’sticka och fånga riktiga brottslingar’, när du viftas in vi vägkanten för att du inte hade bilbälte. Polismannen gör bara sitt jobb, och problemet är så mycket större, och inte polismannens fel. Skillnaden kan du göra vid valurnan 2018.
Och vem blir förvånad av att det bildas medborgargarden eller den enskilde medborgaren tar lagen i egna händer. Inte jag, och sannolikt inte den enskilde polismannen heller. Men han är klok nog at inte öppna munnen.
Hade jag haft en våldtagen dotter, vars gärningsman kommit undan med friande dom, hade jag nog tagit lagen i egna händer. I dessa händer hade det hållits ett baseballträ. Samhällskontraktet hade varit brutet, inte av mig dock - utan av politikerna.


torsdag 11 februari 2016

Norden blir ett mini-Schengen

Gränsfriheten inom EU, eller Schengenavtalet innebär ju att man ska kunna röra sig inom EU utan gränskontroller. Men eftersom EU:s yttre gränser nu har rasat och de länder som finns i sydost bara slussar s.k. flyktingar vidare fungerar inte hela systemet. Det är dessutom så att alla s.k. flyktingar som lyckats ta sig in i EU, nogsamt kan selektera ut det land där de vill ansöka om asyl som flykting.

Eftersom nu Sverige har ett av de mest generösa bidragssystemen och skyddsnäten i hela världen har givetvis Sverige blivit ett primärt resemål för denna kategori.

Sverige går alltså på knäna som land inför bördan att försörja s.k. flyktingar mycket på grund av att politikerna alltför länge lidit av Ullenhagitis, och ovanpå detta av olika politiska anledningar inte fattat varken att Sverige är ett litet land befolkningsmässigt men ej heller var de sent samhällsbaserade gränserna går.

Nu kryper man till korset. Parti efter parti inser att man varit naiva idioter, men det kan man ju inte erkänna, ej heller att SD hela tiden haft rätt. Lite försiktigt inför man kontroll av id-handlingar med stora kostnader vid gränserna och i synnerhet Öresund.

Vad man nu döljer är att man planerar ett litet eget Schengen inom Norden vilket man kan läsa om på denna länk i Badische Zeitung. Det är uppenbart att EU har falerat på många sätt. Kanske kan man spekulera i hur ett Europa hade sett ut idag utan EU. Men helt klart är att skillnaderna inom EU, och med den vurm som varit med att införliva nya länder, med att betala andra länders oansvariga statsutgifter helt enkelt bäddat för ett sönderfall.

Visst, ett litet Schengen baserat på de Nordiska länderna låter som ett fungerande koncept. Vi har ganska liknande värderingsgrunder och ekonomiska system. Jag har dock, och som det fungerar idag, inte någon som helst lust att betala ett öre av mina surt förvärvade skattepengar för att Greklands eller Portugals politiker totalhavererat sina politiska system. Inte heller för att finansiera välbetalda EU-politiker i Bryssel som paddlar runt på en räkmacka.

tisdag 9 februari 2016

Statistik och rena lögner

Nu har alltså polisen haft några veckor på sig att fundera sig ur kod 291. Ursäkta, men jag ger ingen större tilltro till det man presenterar (länk DN), och det finns en stor mängd parametrar man inte tar minsta hänsyn till, och ovanpå det hur ett brott ska definieras. Man kan vidare förutsätta att polisen instruerats om att inte rapportera invandringsrelaterade brott om så inte absolut är nödvändigt. En sådan instruktion ligger helt i linje bara med att använda kod 291. Jag ids dock inte undersöka saken i detalj, men mot bakgrunden av kriminaliteten i berikarområden, sexualbrott, bilbränder mord och mycket annat, lyser med sin närvaro i media varje dag. Det är allom uppenbart att all denna brottslighet är direkt relaterad till invandringspolitiken.

Men man relaterar brott generellt till asylsökande. Så man ställer sig frågan om många brott man inkluderar är relevanta att jämföra mot. Ett exempel är fortkörning – hur stor sannolikhet är det att ett s.k. ensamkommande flyktingbarn ertappas för fortkörning? Man må då givetvis beakta att just fortkörning är ett vanligt brott. Så att lista den totala mängden brott i landet lönar föga, det är bara ett sätt att ljuga med statistik. Man kan inte jämföra ett mord med en fortkörning, och det skulle inte förvåna mig ett dyft om man i statistiken även inkluderat felparkeringar. Avskrivet man ett ärende för att gärningsmannen påstår sig vara under 18 år, och ej straffmyndig?

Vi vet redan att man instruerats att skönmåla situationen och nästa steg blir att kommer hitta på nya sätt att dölja de mycket tragiska konsekvenser som den sanslösa invandringspolitiken har fört med sig. Kostnaderna känner ingen till, och nu inte heller överrepresentationen i brottsstatistiken. BRÅ gjorde sådan statistik, men den visade sig belysa problemen, och man stoppade den – överrepresentationen var rent pinsam.

Nu återstår alltså att tysta media, och man pratar ju om ett lagförslag som kanske kan tysta allt i alternativa media som denna blogg. De media som lyssnar till husbondens röst och direktiv får dock frikort. Förslag om att myndigheterna skulle få rätt att placera spårprogram i medborgarnas dator har även hörts.

Framtiden i detta land ter sig på intet sätt bättre än i forna DDR. Staten ska kontrollera all information medborgarna får, helst via Public Service så du kan bilda dig en ”egen” uppfattning och lyssna till fakta, upplysning och information.

måndag 8 februari 2016

Gökungen

Vi har alltså världens högsta skatter. Man harlite svårt att tro att de går att höja så mycket till. Det var tydligen någon gammal ekonom som hette Laffer som lanserade en kurva som visar att skatteintäkterna minskar om man höjer skatten. Detta p.g.a. ett antal faktorer, som svart marknad och ovilja att arbeta om det inte lönar sig. Vidare blir det givetvis så på en internationell marknad att de mest eftertraktade personerna på arbetsmarknaden kommer att flytta från landet om man beskattar dem för mycket.

Slutsatsen blir alltså att det inte finns så speciellt mycket mer pengar att hämta och regeringen avser att låna pengar för att få ihop ekonomin. Kommunerna planerar höja skatterna och landstingen går generellt med stora minus.

Alltså finns det en viss mängd pengar att spela med för politikerna, inte mer. Det handlar om att fördela de pengar man har eller rättare sagt tar från medborgarna. Försvaret är ett skämt, skolorna är dåliga, det råder stor bostadsbrist, hög arbetslöshet, sjukvården är kass, åldringsvården likaså, pensionerna låga och polisen går på knäna p.g.a. importerad brottslighet, gränskontroller och annat.


Den enda myndighet som har helt obegränsad tillgång till statens pengar är migrationsverket, som bara behöver berätta hur mycket de vill ha så får de dessa pengar utan ifrågasättande.


Så nu har vi en gökunge som matas tappert av sina föräldrar, och knuffar undan allt annat. En dam berättade för mig idag att långvården snarare borde kallas för kortvården, eftersom det är bara de som absolut inte klarar sig som får plats där och det blir bara en väntan på liemannen. Men underbetald och överarbetad personal som försöker göra sitt jobb så gott de kan.


Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson varnar för att migrationskostnaderna tillsammans med de ökande sjukskrivningarna riskerar att gräva stora hål i statens kassa. – Det riskerar att bli en gökunge som tränger ut allt annat ur välfärdsboet, säger han.” Länk DN. Men hr. Kristersson – det är redan en gökunge. Kanske du kan berätta vad invandringen kostar? Nähä, det kunde inte Anders Borg heller. ”Svårt att beräkna”, fick det heta i en riksdagsdebatt. Eller var det ett riksdagsdebacle som vanligt?


Så här kommer mitt tips till socialstyrelsen på en ny varningstext till cigarettpaketen som borde avskräcka de flest från att röka eller dricka alkoholhaltiga drycker. Om inte annat bringar det in en massa tobaksskatt och alkoholskatt från alla de som fattar hur dagens Sverige fungerar.


söndag 7 februari 2016

Rasism och diskriminering, Ygeman


Jag hann knappt publicera förra inlägget förrän inrikesminister Anders Ygeman kommer med ett både rasistiskt och diskriminerande utspel.
Att särbehandla människor baserat på deras bakgrund är inget annat än rasism. Det finns alltså två former av rasism, positiv särbehandling och negativ. Negativ särbehandling kan vara att man inte släpper in personer med viss bakgrund i en butik eller nekar dem utbildning. Den negativa särbehandlingen är märkligt nog i detta land bara accepterbar om det är svenskar som särbehandlas, och jag vill minnas att det var något domslut på att svenskar inte kunde diskrimineras eftersom majoriteten i detta land är just svenskar.

Men för den enskilde spelar det mindre roll om det är positiv eller negativ diskriminering. T.ex. vid antagningar till utbildningar där det finns fler sökanden än platser. Om man av olika anledningar baserar antagningskriterierna på en persons bakgrund på är det inget annat än ren rasism, och diskriminering av den eller de som inte kommer in på en utbildning då man beaktat rent rasistiska och diskriminerande aspekter.

Nu kan man dölja olika former av rasism eller diskriminering i vackra ord, d.v.s. politiska floskler som medborgarna förväntas luras av.

I dagens SvD på
denna länk har vi ett sådant rasistiskt och diskriminerande utspel av Anders Ygeman. Han hävdar ”Regeringen vill se fler personer med utländsk bakgrund och kvinnor i polisen. Det gör polisen bättre.”. Givetvis kommer den klassiska floskeln om mångfald med, samt en strävan att bli bättre. Motiveringen är minst sagt vag och anför någon subjektiv bedömning avseende andra generationens invandrare. Ovanpå detta presenteras givetvis statistik på andelen poliser baserat på kön samt utländsk bakgrund.
Vad han alltså säger är att sökande till polishögskolan kommer att antas baserat på rent rasistiska eller könsrelaterade parametrar. Det är och förblir inget annat än rasism och diskriminering, i detta fallet av svenska män. Men man kan ju givetvis fråga sig, (eller Ygeman), med vilken logik personer med sämre utbildningar och lämplighet och helst kvinnor med utländsk bakgrund, skulle göra polisen bättre?


Det ska givetvis vara så att personer antas till utbildningar och tjänster enbart baserat på deras lämplighet, inget annat.

Sådana här dumheter, ovanpå det enkla faktum att polisen döljer brottslighet, inte tar i med krafttag mot kriminella gäng och en del annat gör att medborgarnas förtroende för polisen urholkas, och enligt artikeln: "Regeringen stödjer projekt som särskilt riktar in sig på personer med utländsk bakgrund. Det ena kallas preparandsatsning och innebär att 40 personer, hälften i Malmö den andra i Stockholm, ska väljas ut. De ska sedan träffas ett antal gånger och få hjälp att förbereda sig för att söka och antas till polisutbildningen. De ska vara födda utanför EU eller föräldrarna födda utanför EU och uppfylla de grundläggande kraven för att söka, som svenskt medborgarskap och betyg som räcker för kraven.".

Man blir imponerad över floskleriet. N.b. "preparandsatsning"...en nyhet i det svenska vokabuläret och rykande färskt från Regeringens Floskelstuga för Nysvenska (RFN).


lördag 6 februari 2016

Rasism mot svenskar

Det är förbaskat konstigt att de som valt att flytta till detta land ska ha det bättre och större förmåner än de egna medborgarna. Vi tvingas betala deras sjukvård och tandvård till och med om det inte ens lagligen befinner sig i landet. Jag vill minnas att Stellan Bojerud (R.I.P.), för några år sedan räknade fram att en nyanländ ekonomisk migrant i hög ålder får betydligt mer pengar än en svensk s.k. fattigpensionär.
Ovanpå detta kan man läsa i UNT: ”Den som är nyanländ och har svårt att få jobb har tillgång till väldigt generösa lönesubventioner, där staten kan stå för upp till 80 procent av lönekostnaden, säger Ylva Johansson.”. Ylva Johansson är alltså arbetsmarknadsminister.

Jag ställer mig frågan varför de som valt att komma till detta land ska ha större del av skattekakan än de svenska medborgare som finns och är uppväxta i detta land, med en hög ungdomsarbetslöshet? Är det någon form av omvänd rasism eller vad?
Är det mer synd om de ekonomiska migranterna än de svenska medborgarna på samma premisser?
Jag kan inte undgå att tänka på Sture som var en svensk i 60-årsåldern som kördes ut från ett sjukhus för några veckor sedan och sedan frös ihjäl på en parkbänk när det var svinkallt. Visst, han var hemlös men samtidigt är varenda kotte som kommer till detta land åxå hemlösa, om de inte har en bostad de kan betala för och flyttar till. Mig veterligt har ingen ekonomisk migrant frusit ihjäl av de hundratusentals som kom under 2015. Tvärtom det ställs krav på vilken bostadsstandard som kan erbjudas, och tältlägren i Malmötrakten var då undermåliga trots kostnaden.
Men av någon anledning har de som är ekonomiska migranter och vill utnyttja vårt alltför naiva och generösa system någon form av förtur till våra surt förvärvade skattepengar. Det är helt enkelt mer synd om illegala immigranter och andra ekonomiska lycksökare än de egna medborgarna. Vi har inget försvar, sjukvården är kass, skolan likaså, brottsligheten florerar och polisen ska dölja invandringsrelaterad sådan, kommunalskatterna höjs, äldrevården är usel, vi har fattigpensionärer.

Ovanpå detta kommer alltså Annie Lööf med att man skulle kunna tänka sig statligt kontrollerade löner för att få ”nyanlända” i arbete. Detta helt sanslösa och rent kommunistiska förslag ska alltså läggas på att samma kategori ekonomiska lycksökare redan subventioneras till uppemot 80% med gällande regelverk.

Men var finns nu alla arbeten? Arbetstillfällen skapas av företag som har driftiga och innovativa personer. Inte av politiska visioner och flummeri Annie Lööf. Det finns idag ett antal arbeten och det kan politikerna i liten mån påverka med olika åtgärder och beslut. Om man subventionerar löner för ”nyanlända”, vilket man gör idag, leder det till två saker; rent utnyttjande och fusk. Vi kan vara helt övertygade om att i en mycket stor del av de företag där man emottar lönesubventioner handlar det enbart om att komma åt pengar från staten, Man kanske har tio anställda med en fiktiv lön på 20.000 i månaden, alltså 200.000. Sedan betalar man 100.000 till sina anställda och stoppar 60.000 i fickan. En ganska bra månadslön för att inte lyfta ett finger.

Det andra är utträngningseffekten: Eftersom mängden arbeten är begränsad, blir det givetvis så att för varje ”nyanländ” man subventionerar in på arbetsmarknaden, hamnar någon annan och svensk i arbetslöshet. Av någon anledning ska alltså, och som det fungerar, personer som kommer till detta land ha någon form av förtur till de arbeten som finns. Ånyo någon form av omvänd rasism mot svenska medborgare. Varför är det mer synd om hitresta tiggare från Rumänien än svenska hemlösa? Varför ska svenska ungdomar gå arbetslösa till förmån för s.k. flyktingar, vilkas löner man subventionerar med upp till 80%?

Är svenskar en lägre stående ras eller vad är anledningen till diskrimineringen?

torsdag 4 februari 2016

Ackumulerade kostnader

Det som oroar mig mest är att kostnaderna för de som kommer in i landet hela tiden ackumuleras. För varenda kotte som kommer hit ökar alltså den totala kostnaden för stat, kommuner och landsting. Om man räknar på att det i snitt tar 8-10 år innan en person kommer i förvärvsarbete, snackar vi om kanske 25-30 år innan ”break even” uppnås. Jag räknade lite på s.k. ensamkommande flyktingbarn, och i deras fall är det tveksamt om det är en god affär för samhället innan de når pensionsålder, baserat på att staten betalar runt 2.000 kr per ”barn” och dag, av vilket vanligtvis en stor del hamnar i fickor på företag som driver privata boenden.

Men vi har redan idag världens högsta skattetryck, vilket innebär att det i praktiken är omöjligt att höja det mycket mer.

Ger man sig på välutbildade, kreativa, innovativa personer med höga löner kommer detta leda till en landsflykt till länder som betalar skäliga löner och har ett modest skattetryck. Det tekniska utvecklingen i landet sjunker och vi kanske kan starta upp teko-industrierna och försöka konkurrera med Bangladesh, Vietnam, Kina och andra länder i Asien. Eftersom tekniken hela tiden går framåt slutar detta med att företagen kommer att tappa de konkurrensfördelar man idag har, som en ren följd av uteblivna innovationer och Så om några år får vi se vad som händer. Men klart är att den tidigare och den sittande regeringen har ställt till enorma kostnader och problem framgent.

Ovanpå detta ser faktiskt utvecklingen i samhället rent skrämmande ut. Man har alltså skapat i stort sett laglösa områden där olika gäng härskar och skottlossningar är vardagsincidenter. Vad som pågår när det gäller smuggling av narkotika vet jag inte men detta är helt klart en marknad på uppgång för dessa gäng. Man kommer sannolikt hitta på sätt att undgå skatter, upptäckt och mycket annat vilket kommer leda till stora svartmarknader i flera branscher, med resultatet att företag som sköter sig kommer att konkurreras ut. Även om man skulle bli avslöjade är straffen i detta land på intet sätt avskräckande.

Jag minns hur man som student sjöng; ”…och den ljusnande framtid är vår.”. Idag kan jag nog inte säga att det ligger mycket i dessa ord för landet. Kanske för de studenter som söker sig från detta land snarast, till länder som fattar att kreativitet och kunskap är vad ett land behöver för sin utveckling, inte lågutbildade personer som inte kan prata svenska eller engelska samt alla deras anhöriga med helt obefintlig potential på arbetsmarknaden. Visst, politikerna kan svamla bäst de vill om integration och hitta på olika åtgärder med ”hitta på jobb betalade av staten”, eller flyttande av ansvarsområden för att dölja problemen man ställt till med, subventioneringar eller ”instegsjobb”. Men även ren kriminalitet måste döljas (t.ex. R291), men man behöver inte mycket logik för att inse varuti det fundamentala problemet ligger. Multikulturellt paradis som vi snart äro enligt svenska grundlagen, och hur vi berikar varandra med olika saker. Oklart dock vilka, och personligen har jag nog inte blivit berikad av någon i detta land. Men jag vill dock tillstå att de år jag själv var invandrare och arbetade med och i, olika kulturer lärde mig mycket. Det är dock tveksamt om denna kunskap på något sätt påverkat mitt yrkesliv. Visst, jag vet hur man hälsar artigt och beter sig i Japan.Jag kan klädreglerna i Schweiz o.s.v. Men….vad spelar det för roll? Kanske för säljande personer som man har just i landet i fråga annars är kunskapen värdelös.

onsdag 3 februari 2016

MIgrationsverkets klärvoajanta spågummor

Så Migrationsverket ska komma med en ny prognos? Givetvis kommer den att spå en minskning, det är politiskt riktigt, men samtidigt kan man baserat på tidigare prognoser av Migrationsverket undra vad de håller på med. Deras prognosmakare består sannolikt av en hel hög klärvoajanta spågummor, med strikta order om att hålla siffrorna nere. Hur har deras prognoser fallit ut de senaste åren? Har de ens kommit i närheten av riktiga siffror?

Men låt oss säga att man prognostiserar en minskning till kanske 100.000 s.k. flyktingar har vi en hel hög kostsamma problem: Det första är anhöriginvandringen som innebär en lavineffekt, så att varje person som beviljas permanent uppehållstillstånd drar hit ett antal släktingar som ska försörjas. Ovanpå detta kan vi ställa oss frågan hur många av de som kommit till detta land de senaste åren som har ett riktigt förvärvsarbete? Man pratar om kanske 8-10 år i medeltal innan en person kommer i arbete och under hela denna tid behövs mat och husrum som alltså måste betalas av svenska skattepengar. I första läget staten, sedan kommunerna.

Så kanske kommer Löfvén et al, klappa sig på bröstet om migrationsverket skulle prognostisera en minskning, men det är inget som säger att så blir fallet. Ovanpå detta har vi problemet med att kostnaden för varje person som kommer hit och inte får arbete läggs på de som redan finns här, varför kostnaderna kommer att skena lavinartat.

Men detta är givetvis bara avseende levnadskostnader, vi har en tilltagande kriminalitet och kostnader för de införda gränskontrollerna, SFI och mycket annat.

Så visst, kanske kan politikerna inom sjuklövern klappa sig på bröstet om det blir en minskning, men hela situationen man ställt till med är en ren katastrof för landet och landets ekonomi.

De enda vinnarna är väl IS, som kan öka priserna på förfalskade id-handlingar samt ”borttappade” svenska pass man kan kursa till look-a-likes.

Jag misstänker dessutom att Merkel alldeles försent har insett vartåt det brakar med AfD på frammarsch och missnöje bland tyska folket. Med den bakgrunden kanske en stor del av de som avsåg flytta till Tyskland, kommer hit i stället. Eftersom Tyskland nu passerat en miljon ekonomiska lycksökare, och om man stänger gränserna, räcker det med en liten del av de som hade Tyskland som mål, för att det ska bli totalt kaos här. Här är det ju helt ok att vara illegal invandrare eller ”papperslös” på nysvenska och man erbjuds gratis vård och omsorg, till skillnad från dumma skattebetalande svenskar.

Så jag ger inte mycket för Migrationsverket spådomar av deras klärvoajanta spågummor. Jag vill inte betala skatt ens för deras viktigaste arbetsredskap; tärningar, tarotkortlekar, ljus och pk-ögonbindlar.

tisdag 2 februari 2016

Bara 0.6 Ullenhag, Ygeman

Det är uppenbarligen så att man gett myndigheterna direktiv att inte ingripa mot de marockanska gatuungarna som livnär sig på brott. Men eftersom saken nu fått mycket stora proportioner kan man läsa i His Masters Voice (Aftonbladet) att Ygeman säger ” – Man ska kunna hålla dem inlåsta så att de inte avviker och befinner sig ute på gatan och är en fara både för sig själva och andra, säger Ygeman till DN.”.


Att de är en fara för andra råder utom allt tvivel, men hur ska de kunna vara en fara för sig själva? Riskerar de bli påköra eftersom de inte är vana vid svensk trafik, ramla rulltrappor, eller dö akut för att ha ätit något med fläskkött?

Vidare Ygeman; ” – Vi har en skyddslagstiftning genom lagen om vård av unga så jag bedömer att det finns förutsättning för det om de befinner sig i en miljö där de riskerar att skada sig själva, säger han till DN.”

Underbart skitsnack och ordbajseri eftersom saken fått uppmärksammande i internationell press, eller hur? (länk). Ygeman och Morgan Johannson är snart i samma division som Ullenhag i ordbajseri. Jag ger dem bägge bara 0.6 ”Ullenhag”, eftersom det saknas visioner, framtidstro och förhoppningar för dessa gatubarn i hans uttalande. Bättre kan du Ygeman! Löfvén gör dock klokt i att hålla en låg profil…