söndag 7 februari 2016

Rasism och diskriminering, Ygeman


Jag hann knappt publicera förra inlägget förrän inrikesminister Anders Ygeman kommer med ett både rasistiskt och diskriminerande utspel.
Att särbehandla människor baserat på deras bakgrund är inget annat än rasism. Det finns alltså två former av rasism, positiv särbehandling och negativ. Negativ särbehandling kan vara att man inte släpper in personer med viss bakgrund i en butik eller nekar dem utbildning. Den negativa särbehandlingen är märkligt nog i detta land bara accepterbar om det är svenskar som särbehandlas, och jag vill minnas att det var något domslut på att svenskar inte kunde diskrimineras eftersom majoriteten i detta land är just svenskar.

Men för den enskilde spelar det mindre roll om det är positiv eller negativ diskriminering. T.ex. vid antagningar till utbildningar där det finns fler sökanden än platser. Om man av olika anledningar baserar antagningskriterierna på en persons bakgrund på är det inget annat än ren rasism, och diskriminering av den eller de som inte kommer in på en utbildning då man beaktat rent rasistiska och diskriminerande aspekter.

Nu kan man dölja olika former av rasism eller diskriminering i vackra ord, d.v.s. politiska floskler som medborgarna förväntas luras av.

I dagens SvD på
denna länk har vi ett sådant rasistiskt och diskriminerande utspel av Anders Ygeman. Han hävdar ”Regeringen vill se fler personer med utländsk bakgrund och kvinnor i polisen. Det gör polisen bättre.”. Givetvis kommer den klassiska floskeln om mångfald med, samt en strävan att bli bättre. Motiveringen är minst sagt vag och anför någon subjektiv bedömning avseende andra generationens invandrare. Ovanpå detta presenteras givetvis statistik på andelen poliser baserat på kön samt utländsk bakgrund.
Vad han alltså säger är att sökande till polishögskolan kommer att antas baserat på rent rasistiska eller könsrelaterade parametrar. Det är och förblir inget annat än rasism och diskriminering, i detta fallet av svenska män. Men man kan ju givetvis fråga sig, (eller Ygeman), med vilken logik personer med sämre utbildningar och lämplighet och helst kvinnor med utländsk bakgrund, skulle göra polisen bättre?


Det ska givetvis vara så att personer antas till utbildningar och tjänster enbart baserat på deras lämplighet, inget annat.

Sådana här dumheter, ovanpå det enkla faktum att polisen döljer brottslighet, inte tar i med krafttag mot kriminella gäng och en del annat gör att medborgarnas förtroende för polisen urholkas, och enligt artikeln: "Regeringen stödjer projekt som särskilt riktar in sig på personer med utländsk bakgrund. Det ena kallas preparandsatsning och innebär att 40 personer, hälften i Malmö den andra i Stockholm, ska väljas ut. De ska sedan träffas ett antal gånger och få hjälp att förbereda sig för att söka och antas till polisutbildningen. De ska vara födda utanför EU eller föräldrarna födda utanför EU och uppfylla de grundläggande kraven för att söka, som svenskt medborgarskap och betyg som räcker för kraven.".

Man blir imponerad över floskleriet. N.b. "preparandsatsning"...en nyhet i det svenska vokabuläret och rykande färskt från Regeringens Floskelstuga för Nysvenska (RFN).


Inga kommentarer: