lördag 27 februari 2016

Min hypotes - Palmemordet


Det är ju inne att spekulera i vem som dödade Olof Palme, så man kan ju bidra med en hypotes. För det första ska man vara klart för sig att Palme var antingen hatad eller älskad. Det fanns liksom inget mellanläge, han var aggressiv och gjorde sig till hela världen lilla socialistiska samvete. Som svensk var man mest förbaskad på att han uttalade saker internationellt som talesman för Sverige, baserat på sina egna åsikter.

Under hans regering tog Sverige steget från att vara ett neutralt land till en kommunistisk diktatur med Palme vid rodret. Man hade full kontroll över alla media och matade medborgarna med fakta, information och utbildning. Det var någon form av vänstersväng under folkhemmets flagga, och all den information man matade ut var för medborgarna att beakta. Man kan med fördel se gamla avsnitt av ”Anslagstavlan” på tuben för att se hur det fungerade. Allt som myndigheter och staten kom med var bra för dig lille medborgare och myra i stacken.

Men internationellt hade Palme många fiender. Visst, han retade gallfeber på många, var polare med Castro, Arafat, stödde Nordvietnam, Kim Il Sung och mycket annat. Alltså måste vi leta efter hans mördare till de som ville röja honom ur vägen på högersidan politiskt.
Personligen tror jag knappast att någon person i Sverige skulle ge sig till att döda en statsminister, det fanns liksom inte på kartan ens för de mest våldsamma högerrörelserna. Tiden var demonstrationernas, inte vapnens och våldets tid inom landet. Alltså tror jag att Christer Pettersson-spåret bara var en ren dimridå för att avleda medborgarna.
Ovanpå detta måste man konstatera att mordet inte gjordes av någon klantskalle, det var uppenbart proffs, och inte någon enskild klant.

Vi är alltså nere på 2-3 sannolika teorier. Den första är att det skulle vara CIA, men om något gick snett skulle det skulle ge kopplingar till USA. Alltså är det osannolikt att även om CIA ville röja Palme ur vägen skulle ta risken att göra det. Men å andra sidan är det möjligt att CIA fanns i bakgrunden men såg till att inga som helst spår ledde till dem. CIA/USA är alltså ett osannolikt spår men det kan vara en bakgrundsfigurant/finansierare eller rådgivare.

Nu är det två spår kvar: Det första leder till Chile och Augusto Pinochet. Saken var den att Palme åtskilliga gånger kastat skit på Pinochet, och dessutom tog man emot alla politiska dissidenter från Chile. Visst, Pinochet förtjänade säkert det han fick av Palme, men han var militär. Vidare kan man hålla det för sannolikt att Palme såg till att förse olika motståndsrörelser mot Pinochets regim med hjälp, kanske via bulvaner. Det är alltså ett sannolikt spår som även kan ha kopplingar till CIA.

Men min bästa gissning är att det var den Sydafrikanska underrättelsetjänsten. Palme var en riktig hatare av den apartheidregim som fanns där, vilket han åtskilliga gånger gav uttryck för. Dessutom är det mycket sannolikt att man direkt stödde SWAPO som vid denna tid låg i ett gränskrig med Sydafrika. Min hypotes är att mordet på Olof Palme var iscensatt av den Sydafrikanska underrättelsetjänsten som skickade en grupp till Sverige med detta uppdrag.
Mordet var professionellt, lämnade inga spår och egentligen inget av värde har framkommit. Det var proffs och inga amatörer bakom mordet på Olof Palme, och hans bittraste fiender var den Sydafrikanska apartheidregimen. Vapnet man använde var kraftigt och kunde gå igenom skottsäkra västar med den ammunition man valt, samt lämnade inga hylsor, vilket knappast en amatör hade tagit i beräkningen. Platsen var väl vald och gav en flyktväg som var svår att följa efter. Alltså finns idag inte ett enda spår, och bara spekulationer och gissningar. Sydafrikanska underrättelsetjänsten är mitt tips. Christer Pettersson fick funka som avledningsmanöver eftersom gruppen som utförde mordet sannolikt var ur landet redan morgonen efter, och någon teori var av nöden påtvungen eftersom uppståndelsen var stor.

Inga kommentarer: