söndag 28 februari 2016

Vad blir kommunalskatten 2017?

Nu kan man läsa i SvD att migrationsverket kan tvinga ut ”flyktingar” med uppehållstillstånd i kommunerna. Detta är givetvis ett rent brott mot grundlagens första paragraf, i vilken anges att kommunerna har självstyre.
Migrationspolitiken är ett statligt problem som man skulle ha löst för länge sedan innan situationen blev ohanterlig. Det har kommunerna inte med att göra.
Jag återupprepar hur det borde fungera; man kan på årsbasis plocka in information från samtliga kommuner om hur många respektive kommun är villiga att ta emot nästa år. Sedan är det bara att summera så blir det hur många flyktingar man ska ta emot nästkommande år, förslagsvis enbart från den flyktingkvot vi tar emot som en del av EU.

Som det fungerar idag är det direkt fel och som jag ser det olagligt. Vill man ändra grundlagen kan man göra det, men det kan bara göras genom två riksdagsbeslut och det måste ha varit val mellan dessa riksdagsbeslut.

Vad man gör är alltså att skapa ett enormt tryck på kommunerna som måste se till att det finns bostäder, skola, socialomsorg, och mycket annat. Den första tiden erhåller kommunerna ersättning från staten, men eftersom detta försvinner efter några år, kommer hela kostnaden att hamna i kommunernas budget. Vidare är det så att det inte finns arbeten och man kan inte bara skapa sådana med en politisk trollstav vilket hela sjuklövern verkar tro. För de vanligaste flyktinggrupperna pratar vi om kanske 7-10år innan personerna kommer i förvärvsarbete, och då måste man även beakta att det blir en utträngningseffekt. Det innebär att för varje person som kommer in på arbetsmarknaden, kanske genom statliga subventioner, ”instegsjobb” och olika påhitt blir en svensk arbetslös. Vidare kommer det givetvis vara lönepressande då konkurrensen om de arbeten som finns ökar. Räknar man rent ekonomiskt på ett s.k. ensamkommande flyktingbarn är det med tveksamt om man får ihop ekonomin till detta är i pensionsåldern.

Slutsatsen är att de närmaste åren kommer kommunalskatterna generellt att skjuta i höjden. Vidare är det givetvis så att det hela blir en kumulativ kostnad, vilket innebär att för varje person kommunerna tvingas ta emot ökar kostnaderna. Men det betyder inte att kostnaderna för de man redan tagit emot försvinner.

Men det mest fundamentala problemet jag har är svamlet om att det skulle handla om riktiga flyktingar. Det är de inte, utom vad beträffar de s.k. kvotflyktingarna. Det är personer som avsiktligt smugglat sig hit enbart för att få en bättre levnadsstandard. Redan att de betalat smugglare och transporterat sig genom hela Europa diskvalificerar dem som riktiga flyktingar. Riktiga flyktingar finns det runt 60 miljoner enligt UNHCR, för dem gör vi mycket lite och dessutom tar regeringen från stödet till dessa för att finansiera den sanslösa migrationspolitik man bedriver. Man har även givit upp målet att staten ska ha en buffert av pengar i sin budget och ämnar även låna upp pengar utomlands för att finansiera den sanslösa migrationspolitiken.
Men propagandaapparaten maler på och
detta är ett talande exempel där läsarna ska bidra med success stories, och klappa sig på bröstet.
Samtidigt gäller det uppenbarligen för sjuklövern att sno valda bitar av saker som SD föreslagit i flera år och lansera dem som sina egna. Men man törs inte gå för långt och man tar det försiktigt väntande på att propagandaapparaten ska få berätta om lyckliga återföreningar i myssoffan med barn, hemska krigsupplevelser, bilder på omkomna/drunkade och annat. Propagandaapparaten jobbar även hårt med att sopa alla problem och kostnader för den sanslösa migrationspolitiken under mattan som våldtäkter, tafsanden, bilbränder, gängkriminalitet, skottlossningar, bomber, bränder och mycket annat.
Men propaganda är en lång process som bedrivs under många år och inget kortsiktigt måste man förstå, samt vidare att vad man inte berättar är lika mycket propaganda som vad man berättar.
Jag vet inte hur många gånger förra regeringen och denna fått frågan om vad migrationspolitiken kostar i riksdagen, men svaret har alltid uteblivit. Visst är det märkligt, i detta statistikens förlovade land, att de ansvariga varit och är alltid svarslösa? Staten har inte mer pengar och vi har världens högsta skatter. Vad händer nästa år, och 2018 när kommunerna tvingas höja kommunalskatten för att finansera alla "flyktingar" samt alla deras anhöriga?

Inga kommentarer: