måndag 30 november 2009

Inte p-botsproblem, utan ren rättsröta

Det här med parkeringsböter är den största lagöverträdelsen som finns i Sverige. Det är inte p-botsproblem, som man kallar det i denna artikel: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3870729.svd, det är ren rättsröta.

För många år sedan handlade det om att man fick böter om man parkerade så att man hindrade eller störde. Sedan blev det en ren inkomstkälla för kommunerna, och i synnerhet i storstäderna. Man döpte då om parkeringsböter till ”kontrollavgift” eftersom bara polisen har rätt att utdöma böter. Sedan kunde man skicka ut en skog med lapplisor, som hade att hade en budget att uppfylla i antalet kontrollavgifter per dag, och sedan var det bara att dra på med avgiftsbeloppet utan några problem. Massor med gosiga pengar till kommunen, helst i kombination med minskande av antalet parkeringsplatser och miljöflummeri.

Bäst var helt enkelt att tvinga bilisterna att parkera någonstans, vilket de då gjorde efter möjlighet, och sedan lappa dem. Parkeringsreglerna gjorde man så krångliga att det finns alltid minst en regel man bryter oavsett var man står eller om man har betalat parkeringsavgift, detta med olika zoner, datumparkeringar, snöröjningsregler eller vad katten som helst – ju krångligare ju bättre, fler felparkeringar, lapplisor och i slutänden mer gosiga pengar till kommunerna.

Nu var det ju bara så att lapplisorna och penisarna begick misstag när de jobbade med att uppfylla sin dagliga kvot, och det fanns givets oklarheter i regelskogen. Alltså, orsakade det ett juridiskt problem. Detta löste man snabbt genom att kräva att man var tvingad att betala in ”kontrollavgiften” först för att få rätt att överklaga. Alltså, när man väl fått pengarna var det bara att lägga locket på. Tack och hej, tro inte du har en susning att få pengar tillbaka.

Enligt denna juridiska princip måste du alltså avtjäna ett straff utdömt utan att du fått möjlighet att föra din talan, för att kunna överklaga. Hade samma rättsprincip gällt hade man t.ex. kunna utdöma dödsstraff utan att höra svaranden, och sedan krävt att du skulle bli avrättad för att få överklaga. Helt sjukt, eller hur? Men så fungerar juridiken för bilister när det gäller "kontrollavgifter".

Opportunisterna i denna historia blev sedan de privata parkeringsbolagen. Man kunde alltså paddla både på parkeringsproblemen/bristen på parkeringsplatser och att kommunerna röjt vägen rent juridiskt för rena lagöverträdelser. Affärsidén var alltså att leta upp olika bostadsrättsföreningar, företag m.m. och erbjuda sina tjänster gratis, mot det att man fick kontrollavgifterna. Så ju fler utdelade kontrollavgifter, ju mer pengar, enkelt (rätt eller fel utdelade kan man strunta i….)

Så där är vi nu med Hr. Broqvist. Parkeringsbolaget, gömmer sig bakom de rent juridiska felaktigheter kommunerna skapat, och hävdar att de har rätt. Hr. Broqvist har inte en susning att anföra, även fast alla vet att han HAR rätt. Parkeringsbolaget har säkerligen rutiner som både lägger på straffavgifter, administrativa avgifter samt kopplar in kronofogden/indrivningsföretag med automatik.

Så frågan är hur långt man är villig att gå för kanske en tusenlapp i felutskriven ”kontrollavgift”? Vem vill dra igång en rättegång, vad kostar det? Även om man har rätt, vet man inte om man får rätt, det är en väsentlig skillnad. Kanske hade hr. Broqvist fått parkeringsbiljetten av någon annan, eller tagit upp den från bilgolvet innan fotograferingen?…och vem i h-vete vill dra igång en rättegång för dessa belopp?

Så rättsskandalen fortsätter med sådär några tiotusen fall om året gissningsvis, det är ju så många fall att ingen har tid att ens ta hand om dem. Parkeringsbolaget med sina jurister lär inte backa, de har varit med förr, och är mycket tacksamma för att kommunerna banat vägen för deras minst sagt tvivelaktiga asgamsverksamhet.

Vidare är det ju en praxis att ett bötesbelopp eller ett straff ska stå i proportion till det inträffade eller skadan som orsakats av den som ska betala/straffas. Man kan då inte undvika att ifrågasätta om belopp på uppemot tusen kronor motsvarar en parkeringsförseelse där man inte hindrat eller stört trafiken på något sätt. Vilken kostnad har man då egentligen förorsakat? Kan någon svara på det?

söndag 29 november 2009

Det är demokrati

Nu jäklar blir det cirkus igen. Schweiz har just röstat för ett minaretförbud i en folkomröstning. Jag kollade en del bloggar som menade att detta var ett typexempel på varför man inte ska ha direkt demokrati, utan indirekt, d.v.s. låta de kloka politikerna besluta saker åt folket, varande ”folkvalda”.
Artiklar i ämnet har dessa länkar: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3864519.svd och http://www.dn.se/nyheter/varlden/schweiz-folkomrostar-om-minareter-1.1004112

Jag tycket det är en aning skrämmande, att man menar att folket inte förstår sitt eget bästa. Som jag ser det har man indirekt demokrati av den enkla anledningen att man inte kan ha folkomröstningar i alla frågor av rent praktiska skäl. Det skulle vara en ren omöjlighet att ha folkomröstningar i alla frågor som beslutas av Riksdagen. Det skulle däremot vara önskvärt rent demokratiskt – folkomröstningar är den ultimata formen av demokrati. Dessutom är det ju så att just Schweiz har en lång tradition gällande detta både på lokal och på riksnivå.

Jag finner det alltså mycket lämpligt att hålla omröstningar i specifika frågor som denna. Kan man konkretisera en fråga och den berör en viss stad, region, eller hela landet är folkomröstningar att föredra framför indirekt demokrati.

Det är nu helt enkelt så att en demokratisk majoritet av Schweizarna inte vill ha minareter, och det är bara att acceptera.

Här i Sverige är dock folkomröstningar tabu. Ingen vågar ens förslå sådana även fast de skulle ge verklig demokrati och vara ett uttryck för folkets vilja. Politikerna i detta land har nämligen en stor tilltro till sin egen kapacitet, och är övertygade om att de vet bättre än gemene man. Enda gången personen på gatan har något värde är vid valurnan vart 4:e år, och behandlas under mellantiden som idiotisk boskap.

Det finns ett rykande färskt exempel på hur långt Sverige kommit från demokrati. Följande har hänt: Människosmugglare har uppmärksammat att enligt svensk lag är skillnaden mellan barn och vuxen 18år, och att man kan tjäna grova pengar på att smuggla personer till Sverige som ”ensamkommande flyktingbarn”.

Men att bli smugglad från vanligtvis Somalia eller Afghanistan, och det kostar ca 100.000kr, pengar som givetvis hamnar i smugglarnas fickor minus omkostnader. Som ett resultat av detta ökar antalet ”ensamkommande flyktingbarn med 150% mellan 2006 och 2009.

Migrationsminister Tobias Billström har tydligen inte uppmärksammat detta, utan blir desperat när han plötsligt upptäcker att det finns fler ”flyktingbarn” än man kan ta emot.Till saken hör att vi i Sverige har kommunalt självstyre, d.v.s. kommunerna beslutar i frågor som berör dem lokalt, enligt kommunallagen. Men Billströms underlåtenhet har då satt honom i situationen att han kvickt behöver utplacera flyktingbarnen som antingen har förfalskade identitetshandlingar eller inga alls. Som tur är finns då Malmö till hands som ställer upp, eftersom man vet att man egentligen inte kan ta emot dessa flyktingar, men hyr in företaget Attendo Care, som får 2000kr/flyktingbarn och dag för att lösa självpåtagna Malmös problem. Attendo Care fixar då lokaler utanför Malmö kommun i Vellinge för att inhysa ”flyktingbarnen”.

När detta kommer till kännedom i Vellinge motsätter de demokratiskt valda politikern givetvis mot detta eftersom de lovat sina kommuninvånare att inga flyktingar ska tas emot i kommunen.Då inträffar det som inte får inträffa i ett demokratiskt land; Billström kontaktar partisekreterare Schlingmann som direkt tvingar kommunalpolitikerna i Vellinge att ”gilla läget”. Partipiskan viner och man går så långt att man i ett brev till Sveriges kommuner hotar med att ändra lagstiftningen om kommunerna inte ”visar sin goda vilja”.

Resten av historien känner alla till; den ledande kommunalpolitikern i Vellinge tvingas till skampålen, massmediadrevet har som jobb att inte trycka/säga någonting negativt och flyktingar/invandrare, samt att utmåla Vellinges politiker som idioter.
Upploppet som inträffade i Rosengård några dagar efter Vellingeaffären tystades effektivt ned. Upsala Nya Tidning ägnade helsidor åt att trevliggöra Gottsunda, där man eldat bilar friskt. Nu är det med anledning av alla insatser som gjorts blivit mycket bättre, och ingen fattar vad som hände eller varför. Konstig bara och olyckligt liksom att Gottsunda ska få ett oförtjänt dåligt rykte.

Så, visst kan man ondgöra sig över direkt demokrati. Men kan någon tala om för mig hur man ska kunna göra någon form av koppling i Vellingeincidenten med demokrati? En minister som hotar de demokratiskt valda med ändringar av lagen om de inte hjälper till att sopa igen spåren av dennes försummelse i tjänsten, och låter partipiskan vina. Sannolikt skulle direkt korruption fungera bättre.

Så nu är det så att man i Schweiz inte vill ha några minareter. Enkelt. Direkt demokrati i en solklar fråga. Kanske något att lära av.

Och nu är det tydligen så att man inte kan acceptera ett demokratiskt beslut i en folkomröstning(http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3864519.svd). Islam står tydligen över demokrati, eller?

Utan skam i kroppen

Man blir mer och mer förbannad på Tolgfors.

I denna artikel kan man se att han ”kräver” besked av försvaret om helikoptrar som kan skickas till Afghanistan; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3863351.svd

Tolgfors är en av de som varit med om att nermontera det svenska försvaret till ett rent skämt. Nu och som försvarsminister ”kräver” han besked om helikoptrar som duger till en uppgift.

Först kapar han och regeringen ner försvaret till skit, och en bråkdel av vad invandringen till Sverige kostar årligen. Sedan försöker han skylla ifrån sig, och mena att försvaret ska lösa problem han orsakat.
Ett alternativ som nämns är att damma av några gamla burkar som samlar damm i väntan på utrymme på något museum och kallas Vertol, dessa är konstruerade för 60 år sedan och togs i bruk i Sverige 1963 och kallas helikopter 4. Personalen försöker man ragga upp från de arbeten de har nu i ren desperation.

Vilket försvar. Vilket Försvar?

Tolgfors har helt enkelt ingen skam i kroppen.

torsdag 26 november 2009

Armémuseum är öppet...

Såå, Tolgfors våndas, vilket man kan läsa i denna artikel: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3800173.svd

Vilka helikoptrar ska man skicka, finns det några? Nähä, det gör det inte, och Tolgfors skyller ifrån sig och menar att detta ska försvaret fixa, fort. Eller som han uttrycker det:” - Det finns pengar, politisk vilja och mandat.”. Jaha, nu finns det pengar? Det har det aldrig funnits tidigare, och Tolgfors har med vackra ord och svammel varit med att kapa ner det svenska försvaret till ett rent skämt. Nu försöker han skylla ifrån sig, ungefär med snacket ”-lös problemet jag har ställt till nu åt mig, så jag slipper stå i skamvrån”.

Jag vill minnas att senast jag tittade på försvaret budget låg den på drygt 41 miljarder, och det har snackats och kohandlats, och prutats, och Gud vet vad. En kul observation är att man snackar om att snabbrusta gamla Vertolburkar, som är konstruerade på 50-talet, och togs i bruk 1963 i Sverige. Snacka om desperation. Det är väl snart dags att leta material på armémuseum…

Men det här är precis symptomatiskt för den svenska försvarspolitiken både under nuvarande styre och tidigare – man skär ner och snackar smörja om tillfälliga hotbilder, mobilitet, m.m. När sedan en skarp situation uppstår, tror man att det ska finnas tid och pengar att hinna rusta upp, eller att flytta någon minimerad insatsstyrka. Det är himla korkat, att vara så naiv, och tro att FRA kan förvarna år innan något kommer att hända, och då ha tid att skaffa modern utrustning materiel och utbilda. I en skarp situation är det som att börja ett schackparti med kungen och bara en bonde, och ha förhoppningen att man kan vinna på bra strategi.

Man kan ju dessutom notera att den eminenta flyktingsituation som bland andra migrationsminister Billström skapat, kostar flera gånger mer än vad svenska försvaret kostar. Siffran är givetvis hemlig, men vi pratar om minst 100 miljarder per år. Bara varje s.k. ”ensamkommande flyktingbarn”, kostar ca 2000skattekronor/dag. En helikopterpilot skulle nog inte tacka nej till en månadslön på sådär 60 tusen…Men det är klart Billström tycker det är viktigare att ta hand om flyktingar som inte kan styrka sin ålder, och som betalt ca 100.000kr till organiserad flyktingsmuggling, och blivit smugglade över dussintalet gränser, flera hundra mil, till just Sverige, än att ha ett bra försvar. Och Tolgfors instämmer säkert, bara han kan gömma sig i berget vid Bålsta om det smäller, och skylla på ÖB och andra att de inte gör sitt jobb.

Så var är helikoptrarna nu Tolgfors? De behövs nu till stridande svenska förband du beslutat skicka. Ska du komma och påstå att ”pengar, vilja och mandat finns”, när det står främmande förband på Gotland?

onsdag 25 november 2009

Statens propaganda

I det senaste blogginlägget, ifrågasatte jag om massmedia var helt oberoende och fristående när det gäller nyhetsrapporteringen, eller om de i själva verket är styrda av politikerna.

Nu verkar det som det spritt sig, om det är partipiskat eller inte vet jag som sagt tidigare inte, men det är ju minst sagt märkligt att läsa t.ex. Upsala Nya Tidning (UNT), lite drygt en vecka efter Vellingehistorien.

I utkanten av Uppsala ligger ett miljonprogramområde, där det eldats bilar friskt och varit en massa upplopp. Huvudrubriken, som tar upp nästan hela förstasidan lyder ”Lugnet har återvänt till Gottsunda”, och under är två gamla damer, den ena uppenbarligen invandrare och den andra svenska, som sitter bredvid varandra på en bänk efter avslutad ”shopping”. Enligt texten känner de inte varandra, men sitter precis bredvid varandra ändå.

I tidningen ägnar man ett helt uppslag på samma tema med lite blandade bilder på svenskar och invandrare, och en del text som beklagar att Gottsundas rykte skadats, att ungdomarna inte är lika aggressiva längre o.s.v. blandat med lite romantiserande som ”Det sista lövet på trädet bakom frukt- och grönsaksaffären har precis seglat ner till marken. De kala grenarna ser ut att sträcka sig bort mot ljuset…”

En del av sidan utreder man hur kommunens krafttag utfallit, och givetvis är facit strålande. Detta är länken till nätversionen av artikeln: http://www2.unt.se/avd/1,,MC=77-AV_ID=987018,00.html

Jag tror detta är symptomatiskt för hur man bedriver propaganda idag, med eller utan partipiska. Problemet som liksom bara ”dykt upp” har alltså åtgärdats, och lugnet har återvänt, genom krafttag från medborgare och kommun. Det enda man nämner är att 14 ungdomar är misstänkta för våldsamt upplopp, men vittnesmål och annat verkar gå isär, och polismän har anmälts för övervåld. Eftersom vi nu snackar om incidenter sedan Augusti, kan man nog dra slutsatsen att ingen kommer att lagföras, utan det hela rinner nog bara ut i sanden.


Det är liksom ett litet beklagande, och man nämner inte en enda siffra av relevans, som t.ex. hur mycket skadegörelsen har kostat, hur många bilar som eldats upp och vilka som betalar för det, hur mycket extra polisinsatser som erfordrats, eller andra saker. Lite konstaterande liksom…men nu är det mycket bättre. Och just Gottsunda, nästan lite otur att just det området drabbats av denna otur.Och tänk just att denna artikel kommer så lämpligt efter drygt en vecka efter Vellingeincidenten, och efter att man tystade ner kravallerna i Malmö.

Alltså, detta börjar lukta ganska illa. På 40-50-talet var det ren propaganda, allt som kom i radio trodde man på, på 60-talet var det information, sedan blev det ”Anslagstavlan”-modellen för din egen skull lille medborgare, och nu är det sofistikerad selekterad propaganda, ev. med påtryckningar, där oftast mängden information gör det man påstår till en sanning.

Jag råkade se en pryl på nätet som SVT/SR lagt (www.tackfilm.se) där man hyllade de som betat TV-licens som hjältar, genom att lägga in bilder på personerna. I början av denna film Sägs ungefär av skådespelerskan: ”Hur kan man lita på att det som sägs i media är sant? Hur kan man veta att de åsikter man har är ens egna? Hur kan man veta att de svagas åsikt kommer till tals?”, och detta är då ett argument för att betala TV-licens, eftersom man hävdar att man tillhandahåller fakta och opartisk information. Tills saken gör, att damen som gör presentationen bryter på finska, och det knappast finns någon som inte kommer från ett annat land med i filmen (för att illustrera att vi är ett blandat folk). När då den som lagt in bilden på hjälten, är det Fredrik Reinfeldt med clownnäsa och texten ”Befria Sverige från svenskarna”, byter hela filmen mening – det framstår som att alla med utländsk härkomst tackar hjälten Reinfeldt för att han hjälper till att befria Sverige från svenskarna, och att ingen svensk kan lita på politikerna.

Detta är länken till denna film, och det är nog inte vad SVT/SR tänkt sig; http://www.tackfilm.se/?id=1258798863640RA72.
Hela filmen sluta med att man ska betala TV-licens för att vara hjälte och på så sätt få opolitisk information, och bara relevant objektiv sådan, det tror jag inte ett skit på, men texten och bilden ger faktiskt en tankeställare, i synnerhet med kopplingen till Vellinge, Malmö och artikeln om Gottsunda.

Man må inte tro att propaganda är uppenbar och så naiv och enkel som tidigare….då är man bra naiv.

Näe, nu orkar jag inte blogga mer ikväll…

måndag 23 november 2009

Ingen nyhet?

Man kan konstatera att pressen är totalstyrd av politikerna. Att bilar eldas upp i miljonområdena är inte längre en nyhet, och inte ens regelrätta kravaller.

Natten till måndagen har man i Rosengård haft ett tjugotal ungdomar som satt eld på släpvagnar och kastat sten på polisen som inte vågade gå in förrän man kraftsamlat och iklätt sig regelrätt kravallutrustning.

Man kan då tycka att detta borde vara en stor nyhet på riksplanet, men icke så. Att någon tänder på en lövhög i Vellinge är en större nyhet som publicerades och diskuterades i rikstidningarna emedan DN inte ens nämner kravallerna i Rosengård. SvD hade den som en notis på förstasidan, men tog sedan bort den på morgonen. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3834185.svd

Sydsvenska dagbladet rapporterar nyheten torrt och koncist, utan egna formuleringar, och enbart baserat på uttalanden från polisen, och avslutas ”Ingen misstänkt är gripen.” Man har dock med en film som visar delar av vad som hände: http://sydsvenskan.se/webbtv/webbtv_malmo/article569264/Oroligheter-i-Rosengard.html


Nu har vi tre alternativ. Antingen är det så att jag missuppfattat hela saken, d.v.s. detta är ingen nyhet, eller något värt att ta upp och diskutera på riksplanet. Är så fallet tycker jag det är en aning skrämmande samhällsutveckling att denna typ av incidenter ens förtjänas att ta upp. Vi pratar alltså om kravaller med stenkastning mot ordningsmakten, saker eldas upp, och polisen måste kalla in förstärkning samt hämta kravallutrustning för att få stopp på kravallerna och skadegörelsen.

Det andra alternativet, är att dessa incident har blivit så vanliga att de inte längre har något nyhetsvärde. Detta är åxå skrämmande, d.v.s. om det tillhör vardagen i detta land att ungdomsgäng eldar upp saker och kastar sten på polis och brandkår så ofta att det saknar nyhetsvärde.

Det tredje alternativet, och som jag håller för mest sannolikt är egentligen det mest skrämmande. Detta är sådan het potatis efter Vellingedebatten, att media inte törs rapportera om det inträffade. Det kan ju ha två anledningar, antingen är censuren självpåtagen av journalister som inte vill riskera skinnet av rent politiska skäl eller är ämnet för hett så att man från tidningens ansvariga inte vågar göra mer än kort och krasst citera polisen.

Den andra anledningen kan vara att vederbörande politiker kan på något sätt påverka massmedia. Man får ju hoppas att man målar faen på väggen, men att de styr utbudet på SVT/SR står ju helt klart, och det har jag avhandlat i några tidigare blogginlägg. Alltså är det inte helt fjärran att de även kan kontrollera tidningsmedia. En riktig nagel i ögat är ju det s.k. presstödet, och därvidlag har man ju ett latent hot.

Men visst är det en skrämmande tanke? Och visst är det märkligt att kravaller i landets tredje största stad med stenkastning på polisen och bränder inte föranleder mer skriverier?

I fallet SvD verkar det nästan som att när den ansvarige kom på morgonen gav han/hon order om att notisen på förstasidan skulle tas bort.Mot bakgrunden av hur regeringen hanterat Vellingehistorien, verkar det ännu mer sannolikt att man beordrar pressen att inte skriva något negativt som kan kopplas till invandrare. Man har alltså partipiskat först hr. Ljungman i Vellinge, samt skickat ut ett hotbrev till landets kommuner om att de måste ställa upp, annars blir det statligt styrning (alltså först lagändring och sedan tvångsmedel), (se tidigare blogginlägg för några dagar sedan.)

Om det är det tredje alternativet, med politisk styrning av media är den egentliga skillnaden mot de gamla diktaturstaterna i öst väldigt liten. Den enda skillnaden är att samma sak sker i det fördolda. I de gamla öststaterna proklamerade man vad som gällde, idag gör man det inte offentligt, och skulle säkert helt enkelt förneka och förlöjliga.

Men faktum kvarstår – vi har en förstasidesnyhet som inte nämns, och ingen törs ta upp det generella problemet, för det finns ju inga problem med invandring och miljonområden, eller? Alla medborgare har ju fått sig till livs i minst 30 år hur bra och kulturberikande det är. Eller kanske det ett litet problem för de som får sina bilar uppeldade, men det är ju inga statliga pengar, så det kan man ju strunta i.
Just problemet/fenomenet med uppeldade bilar har även försvunnit från massmedia, och man ställer sig frågan om det slutat eller bara inte nämns.
Vidare frågar man sig varför inga gärningsmän grips, varför monterar man inte upp övervakningskameror och försöker gripa brottslingarna? Näe, inget händer, och man ska tydligen bara konstatera att de som kastar sten på polis och brandkår helt undslipper straff, emedan man blir tagen och bestraffad med tusentals kronor för att kört några km/h mer än vad det står på en plåtskylt. Det är tydligen viktigare för polisen att kolla hastigheter, mönsterdjup, och bilbältesanvändning än att ta fast de som eldar upp bilar och släpvagnar i invandrartäta miljonområden.

”Ingen misstänkt är gripen….”

fredag 20 november 2009

Fem fel i en mening! - Världsklass

Detta kan man läsa i dagens SvD på denna länk, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3826323.svd:

”De kraftigaste och längsta applåderna fick FP-ledaren efter att han, med syftning på den senaste tidens diskussion om Vellinge, sade:
– Att vi inte skulle ha plats för ensamkommande flyktingbarn i ett av Europas mer glesbefolkade länder är naturligtvis inte sant.”

Vad menar hr. Björklund, och vad applåderade Folkpartisterna åt? Det finns ju knappt en bokstav rätt i detta påstående.

För det första handlar det inte om barn, det är unga män som uppger att de är 17år för att klassas som barn, antingen har de förfalskade papper som styrker åldern, eller åxå saknas sådana helt.
För det andra, handlar det om organiserad människosmuggling, det råder det knappast något tvivel om. Alltså en verksamhet som man uppenbarligen vill stödja från folkpartiet.
För det tredje har någon betalat runt 100.000kr för att bekosta transporten hit, alltså handlar det inte ens om flyktingar, utan välplanerad emigration, och utnyttjande av svenska skattebetalare av krasst ekonomiska skäl.
För det fjärde kommer dessa ”flyktingar” från Afrika och Asien, och har uppenbarligen rest flera hundra mil för att komma till just Sverige. En sådan lång resa över flertalet gränser vittnar knappast om någon desperat flykt.
För det femte; menar hr. Björklund att ett lands geografiska yta har någon som helst betydelse, eftersom det handlar om ”plats” då Sverige är glesbefolkat?
I så fall borde väl UN och EU kvotera flytingar per kvadratkilometer, eller hur? Grönland, Arktis och Antarktis, har väldig få flyktingar per ytenhet, med hr. Björklunds logik.
Detta land har 9.3 miljoner invånare, vilket ska jämföras med andra länder i Europa och världen. Vidare ska man beakta både hur många invandrare Sverige redan tagit emot, samt att runt en miljon av landets 9.3 miljoner redan har utländsk härkomst, och att vi de facto redan har integrationsproblem på grund av för stor invandring, och bristfällig integrationspolitik.

Så man undrar ju vad folkpartisterna applåderade åt. Det kan ju rimligtvis inte vara så att de tror på hr. Björklund om de följt debatten och utvecklingen den senaste tiden.
Personligen tror jag de applåderade åt att det måste vara någon form av rekord, att få in så många sakfel i en mening, och till och med utan bisats. Vad säger man? Världsklass!

torsdag 19 november 2009

Dagen då demokratin dog

Jaha, dagen då den kommunala demokratin dog.

(http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3822589.svd) och http://www.dn.se/nyheter/sverige/m-i-vellinge-svanger-om-flyktingbarn-1.997938

Sjöbo åxå.
Dödad av en klantig Migrationsminister, hr. Billström som inte fattade att denna flyktingström ökade med 150% sedan 2006, och vågade inte ta ansvaret för sitt klanteri, utan kallade in terrier Schlingmann att tvinga kommunerna och sopa misstaget under mattan.

Eller som Schlingmann formulerade det i brevet till kommunerna;” …Om inte kommunerna själva nu visar en god vilja kommer landets kommuner att få se mer av statlig styrning.”.
Om detta inte är ett hot till kommunpolitikerna att inte följa kommunallagen, utan strunta i sitt mandat för att lyda hr.Schlingmann vet jag inte vad som är ett hot, men det blir väl knappast något som KU petar på...

Som varnagel, går det även bra att använda hr. Ljungman, så alla vet vad som händer, om de inte fattar att partipiskan viner.

Dagen då den kommunala demokratin dog…Skulle inte förvåna mig ett dyft om SD får mer än 10% i nästa opinionsundersökning.

Om Nisse i Hökarängen

Nu är det tydligen “locket på”, som gäller inför den bloggstorm som varit och är. Man kan knutet till alla artiklar som publicerats i ämnet hitta en majoritet av kommentarer om att smärtgränsen är nådd beträffande invandringen, och att den senaste historien med ensamkommande ”flyktingbarn”, och historien med Vellinge fick bägaren att rinna över.

Pressen törs inte göra ett dyft, förutom dagens DN, som ”Granskar” kommuner där flyktingar ”inte är välkomna” i denna artikel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/har-ar-flyktingar-inte-valkomna-1.997362. I artikeln pekar man ut de kommuner som inte ”solidariskt” tar emot flyktingar. Men som jag tidigare påtalat; det kan inte vara någon nyhet för någon att drygt 2000 av dessa ”flyktingbarn” kommer 2009 till Sverige. Det har varit en klart stigande trend de senaste åren, men ingen har reagerat. Informationen finns fullt tillgänglig på Migrationsverkets hemsida, och sedan 2006 har denna kategori av ”flyktingar” ökat med 150%.

Vad man vidare frågar sig är, dessa ”flyktingbarn” har alltså betalat runt 100.000kr för att få bli smugglade till Sverige. Är detta en verksamhet som man tycker ska stödjas? Det verkar så, eftersom man inte lyfter ett finger för att stoppa den, och flyktingsmugglarna gnuggar givetvis händerna härför och blir rika på kuppen. Om man inte åtgärdar roten till problemet, d.v.s. att det är för lätt att komma in i landet och att få uppehållstillstånd, samt stoppar de personer och organisationer som arrangerar detta, kommer det givetvis bara att öka framgent.Och vad ska man göra då? Slå hårdare med partipiskan, eller helt avskaffa det kommunala självstyret?

Om man nu tänker sig att det finns röda och blå kommuner, har vi två alternativ; Först de röda kommunerna kommer att ta emot flyktingar, dels för att de fortfarande tydligen är fast i något solidaritetsflum från Palmetiden, och de får en massa pengar av staten för varje flykting. De kanske till och med tar emot fler än de klarar av för att sedan hyra in något företag att ta hand om problemet, bli rikt, och ev. utlokalisera problemet på någon annan kommuns mark som i fallet Malmö och Vellinge. De blå kommunerna är ’rökta’, eftersom de som orsakar problemet är politiker på riksnivå av samma partifärg, i form av Billström och Schlingmann. Precis som i fallet Vellinge är det bara att snärta med partipiskan från ovan, statuera lite skrämmande exempel och hota som tidigare så kommer de ställa in sig i ledet.

Så nu gäller det att lägga ”locket på”, ingen tidning eller journalist kommer våga skriva en rad om problemets ursprung eller ifrågasätta det som händer. Man vill alltså tysta ner saken och begångna misstag så effektivt som möjligt. Röda tidningar vill ju inte påtala att man ska begränsa antalet flyktingar, och blå kan ju inte kritisera en sittande regering.

Som alla vet, är ju Nisse i Hökarängen mer intresserad av Silvias nya hattar än sådana här trivialiteter, dessutom har han ett kort minne och fattar inte vad som är viktigt varande typisk valboskap. Men nu är det så att Nisse är lite trött på att kolla italienska ligan på TV, läsa om Zlatans senaste skada, och är inte så intresserad av Kulturnyheterna i repris för tredje gången, eller se ”Flottans käcka gossar” från 1945 på SVT. Dessutom har han precis fått sin bil uppeldad, emedan polisen kollade bilbältesanvändning, och mönsterdjup på bildäck under ”Trafiksäkerhetsveckan”. Vidare börjar han tröttna på de narkomaner till grannar som hans kommun placerat där. Ej heller blev det bättre av att han ertappades för en fortkörning på 10km/h (tusen kronor böter), samt därefter en ”Kontrollavgift” på 700kr, för en parkering som inte störde någon.

Nu är problemet att Nisse inte är ensam, hela landet är fullt av små nissar som börjat tröttna på olika storebrorsfasoner, är minst lika välutbildade som rikspolitikerna, och har minst lika många hjärnceller. Dessa nissar klarar ganska väl att läsa mellan raderna och se vad som händer utan bortförklaringar, floskler och manipuleringar av massmedia.

Så, som typexempel har vi flyktingpolitiken. Man kan notera att i den ursprungliga artikeln fanns det uppgifter på hur mycket pengar staten betalde till kommunerna för ”flyktingbarn”, men det försvann märkligt nog. Även kommentarer som inte passar raderas givetvis även om de inte strider mot något tidningen stipulerat, eller lagen på något sätt. I vissa fall försvinner även länkningar till bloggar, vilket man även kan finna en aning märkligt eftersom tidningen då de inte har det publicistiska ansvaret.

Alltså - Nisse är dum och manipulerbar, och har ett kort minne. Men eftersom nu Internet finns, kommer information till Nisse som politikerna inte avser att Nisse skulle få veta, t.ex. att man lägger mångdubbelt mer av skattebetalarnas pengar på omhändertagande av flyktingar än vad som Försvaret får. Det är alltså viktigare att ta hand om flyktingar än att ha ett bra försvar. Nisse börjar undra…och då dyker SverigeDemokraterna upp. Och enligt den opinionsundersökning som till stor del gjordes före Vellingeaffären, får de kanske 5% av medborgarnas röster. Huuuu….

Men det finns ju de partier som inte ens ställer upp på debatt med SD i detta demokratiska land, eller de som ställer upp och har blivit utargumenterade (Maud Olofsson). Så nu är man illa ute, med en balans mellan blocken, och SD som Nisse i flyktingpolitiken. Kanske vi skulle behöva några fler ’nissar’ även på andra planhalvor i politiken? Jag har en viss känsla av att politiker lever i en skyddad verkstad, med hur mycket skattepengar som helst, betonghäck, och troendes att väljare dessutom inte fattar sitt eget bästa.

tisdag 17 november 2009

Nästa avsnitt...

Detta blogginlägg spinner vidare på ämnet om Migrationsverkets vånda med att antalet asylsökande barn ökat drastiskt de senaste åren. Jag har snokat lite och kommit fram till följande på Mirgationsverkets hemsidor, och gällande asylsökande barn. År 2006, kom det 820, 2007 – 1264, 2008 – 1510, och till den 6 Nov i år, 1766. Extrapolerat borde det alltså totalt bli ca 2100 år 2009.
Vi pratar alltså om en ökning på drygt 150% på fyra år.

Man frågar sig givetvis hur det är möjligt att inte Migrationsverket slagit larm om denna ökning och vidtagit åtgärder. Det är ju helt uppenbart att denna ökning inte är en enstaka och enskild händelse, eller att det inte finns någon bakomvarande orsak. Man borde alltså för länge sedan när en sådan här ökning började, sökt dess orsaker. Man har alltså tullen och polisen, till sitt förfogande varande statliga, men man har inte rört ett finger. Man har alltså tusentals poliser på gatorna som kollar hastigheter, bilbältesanvändning, nykterhet och mönsterdjup på bildäck, men man kan inte avdela resurser för att utreda varför man har en sådan tydlig ökning i antalet ensamma flyktingbarn. Det finns väl minst sagt anledning att misstänka att det rör sig om en organiserad flyktingsmuggling. Ansvarigt för att om detta inte utretts är dock inte polisen och tullen, utan Migrationsverket och ytterst Hr. Billström.

Man ska ha klart för sig vilka enorma belopp detta kostar samhället, jag har sett att t.ex. Attendo Care får ca 2000kr för varje barn per dag som man tar hand om.

De flesta kommer från Somalia, Afghanistan och Irak. (Källa Migrationsverket igen).Här har vi ytterligare en märklig sak. Hur är det möjligt för desperata flyktingbarn att transportera sig från Afrika och Asien, utan att undgå upptäckt, om det nu inte är organiserat? Om man flyger till något av dessa länder, är det minst ett byte varvid passen kontrolleras, och det är alltså uteslutet att de kommer till Sverige utan identitetshandlingar såvida de inte avsiktligt slängt dem.

Om transporten sker via långtradare snackar om passage av dussintalet gränser, och då vore det märkligt om inte någon på vägen uppmärksammar detta, och vidare är det då uppenbart att vi pratar om organiserad smuggling. Sedan finns det bara båt kvar, d.v.s. att de smugglas till Sverige med fartyg som kommer hit, men skulle detta uppmärksammas av svenska myndigheter, kommer redaren antagligen svartlistas, varför detta är ett osannolikt transportsätt i synnerhet in i Sverige.

Under alla omständigheter och med den ökning vi pratar om är det i alla fall uppenbart att denna smuggling av flyktingar är organiserad. Det vore rent naivt att tro annat.

Det handlar alltså inte om flyktingar utan om personer som betalt för att bli transporterade just till Sverige.

Sedan har vi åldergruppen, enligt Migrationsverket handlar det om pojkar i åldern 16-17år. Märklig ålder eller hur? Hade de varit 18år hade de rubricerats som ’män’, men nu pratar vi om barn. Men eftersom de nu kommer till landet helt utan papper, är det ingen som egentligen vet hur gamla de är, åxå en aning märkligt faktiskt, d.v.s. att flyktingströmmen för denna ålderskategori ökar så drastiskt.

Märkligt nog dyker tydligen andra släktingar vanligtvis upp till det stackars ’flyktingbarnet’ kort efter att uppehållstillstånd beviljats av Migrationsverket, och de måste ju åxå få bo i Sverige. Det kallas tydligen ”Ankarbarn” – man slänger ut ett ankare och sedan är det bara för andra anhöriga att hänga på trossen, och även de får uppehållstillstånd. En aning märkligt, eller hur?

Som sagt, att inte Migrationsverket uppmärksammat detta är en form av grov försummelse, som hr. Billstöm är ansvarig för ytterst.

Så alltså har man betydligt fler av dessa ’ensamkommande barn’ att ta hand om än vad man kalkylerat för, och desperationen stiger. Självklart ställer Malmö i ledet för att ta emot mest ’flyktingbarn’ varandes en röd kommun. Detta är ett smart drag, eftersom man avser att via bulvanföretaget Attendo Care inkvartera ’flyktingbarnen’ i Vellinge.
Givetvis protesterar hr. Ljungman i Vellinge varandes demokratiskt vald av de som bor i Vellinge, men det spelar ingen roll – Migrationsverket och Billström är desperata, och springer till partiledningen som skickar terriern och springpojken Schlingmann, i aktion. Han tvingar alltså hr. Ljungman att krypa till korset och mediadrevet kopplas in, med allt från svammel om solidaritet till idiotiska undersökningar som helt ostatistiskt visar att egentligen vill nästan alla Vellingebor ta emot dessa stackars ’flyktingbarn’. Ni vet, beställer man en statistisk undersökning, får man vad man betalar för. Man biter ju inte den hand som föder en… http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3811037.svd

Alltså blir saken att utmåla hr. Ljungman som boven i dramat och varandes osolidarisk, både mot regeringen/Migrationsverket samt de stackars ’flyktingbarnen’. Billström är givetvis inte ’av kroken’ förrän han hittat plats åt alla dessa stackars ’flyktingbarn’, så efter att ha statuerat ett skrämmande exempel genom att tilldela hr. Ljungman ett jobb han definitivt inte vill ha, (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3807407.svd), skickar man ut ett brev till samtliga kommuner där man hotar om att ”…Om inte kommunerna själva nu visar en god vilja kommer landets kommuner att få se mer av statlig styrning.”.
Alltså: ta emot dessa stackars ’flyktingbarn’ så många ni kan, annars kommer vi ändra kommunallagen. (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3792097.svd)

Att ingen reagerar på detta flagranta brott mot den nuvarande kommunallagen och ett fall för KU, är för mig en gåta.

Att ingen inser att det ursprungliga felet begåtts av Migrationsverket/Billström, är för mig en gåta.

Att Malmös socialdemokratiska politiker klarar sig från att dö av skrattanfall, är för mig en gåta.

Att man inte utlyser allmänt val i Vellinge kommun i denna fråga, är för mig en gåta, men det kanske man inte törs med terriern Schlingmann som någon bussat på de som yttrar sig eller protesterar. Tro inte att det är demokrati som gäller - det är partipiskan.

Med dylikt handhavande av flyktingpolitiken, skulle det inte förvåna mig ett dyft om SD får mycket fler röster i nästa Riksdags- och Kommunalval än någon anat. Folk är inte någon ’dum valboskap’ som de etablerade partierna uppenbarligen tror.

En gammal lärare jag hade för länge sedan, och med mycket lång erfarenhet sade en gång; 99% av de som kommer till detta land och utger sig för att vara flyktingar, kommer hit av enbart ekonomiska skäl. Men åren har jag börjat inse att han faktiskt hade helt rätt.

måndag 16 november 2009

Bottennivån nådd

Jag har kollat politik i många år, men det här var den mest snuskiga historia jag sett. Att dylikt maktmissbruk förkommit tidigare inom Socialdemokratiska led har jag sett, men trodde inte det var möjligt inom Moderaterna.

Bakgrunden till historien är tydligen att det börjat ”dyka upp” flyktingbarn i en oanad ström. Dessa blir tydligen dumpade i Nyköping, eller på någon parkeringsplats i Gävle t.ex. och helt plötsligt slår Migrationsverket larm om att situationen är ohållbar. Dessa flyktingbarn kommer tydligen från de mest skilda delar av världen inkluderande andra kontinenter, så man frågar sig hur de kunnat bli transporterade till Sverige utan att någon på vägen har reagerat.

Men problemet kvarstår det finns en massa ungdomar, helt plötsligt, från andra kontinenter som måste beredas hjälp i Sverige, i stället för att de skickas hem med omedelbar verkan till de länder de kommer ifrån.
Migrationsverket blir då desperat, och påkallar kommunernas solidaritet att lösa problemet. Malmö ställer sig först i kön och tecknar sig för att ta emot 200. Nu kan man inte husera dessa, utan använder sig av bulvanföretaget Attendo för att inhysa dessa i Vellinge kommun.
Vellinges politiker med Lars-Ingvar Ljungman sätter sig givetvis på tvären, med all rätt. Han är alltså folkvald kommunalpolitiker i Vellinge, och menar att det är fel att en kommun, Malmö, ska inkvartera flyktingar inom Vellinge. Observera att detta och dylika beslut är hans fulla rätt att fatta, som demokratiskt vald politiker.

Då kommer partipiskan, i form av en hr. Schlingmann som läxar upp hr. Ljungman, och sedan kommer följande artiklar i pressen:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-kommuner-ska-ta-emot-asylbarn-1.995771
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3807117.svd

Man kontaktar alltså de kommuner som inte tecknat sig för att ta emot dessa flyktingar och tvingar dem att ta mot fler flyktingar. Vad exakt hotet utgörs av förtäljer inte historien, men det är ganska uppenbart att man både hotat i de specifika fallen, men mest skrämmande generellt. Detta citat kommer från brevet hr. Schlingmann skickade ut till kommunerna. ”Att fler kommuner måste ta sitt ansvar handlar också om vi ska förmå bibehålla det kommunala självstyret. Om inte kommunerna själva nu visar en god vilja kommer landets kommuner att få se mer av statlig styrning.”
Hr. Schlingmann har uppenbarligen ingen som helst aning om att kommunerna är självstyrande områden bestående av demokratiskt valda politiker eller hur kommunallagen är skriven. Kommuner måste inte alls ta sitt ansvar för rikspolitiken eller saker som dess politiker ställt till, för att ”vi ska förmå bibehålla det kommunala självstyret”. ”Vi” är alltså politerna på riksplanet som klantat till det. Han uppmanar alltså kommunalpolitiker att (i de fall det gäller), bryta löften mot sina väljare, och vad värre är, han hotar med att ändra lagstiftningen. Såvitt jag vet, finns det ingen i detta land som kan ändra kommunallagstiftningen, och definitivt inte hr. Schlingmann. Lagar antas av Sveriges Riksdag.

Men man måste ju statuera exempel, och i detta fall är det hr. Ljungman som ska straffas för sin subordination. Alltså den politiker i Vellinge som tagit sitt ansvar inför de väljare som valt honom. Partipiskan viner, för att rädda Migrationsminister Billström, springpojken Schlingmann och andra som står som idioter inför den situation som ”bara uppkommit”. Låt mig gissa att hr. Ljungman inte sökt den tjänst som han enligt denna artikel blivit tilldelad:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3807407.svd
Så mycket för att man står upp för sina åsikter, och tar ansvar inför sina väljare i kommunalvalet. Jag misstänker att varken hr. Sclingmann eller hr. Billström inte ens har förstånd att skämmas, eller fattar ett dyft.

Så, som sagt – den här typen av ”demokrati” och bristande respekt för lagen, trodde jag var något som hörde hemma i forna DDR. Jag har sett liknande exempel tidigare inom Socialdemokraterna. Men att Moderaterna skulle sänka sig till denna nivå hade jag en förhoppning om att det inte skulle hända, men…man är väl naiv.

Kvotering!

Men vad är nu detta? Bara medelålders män har avlidit i denna sjukdom i Sverige, feminismens högborg vilket man kan läsa om i denna artikel; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3805713.svd

I Norge är det märkligt nog annorlunda...

En ojämnställd sjukdom! Man fattar att det är knäpptyst på Schyman, Ohly och andra feministmuppar.

Här behövs kvotering! Ska folk dö, ska det banne mig vara jämställt åxå!

”Ren slump” säger Brytting…pyttsan. Och bara män i medelåldern alltså, feministmupparnas största ’antigrupp’. Man börjar ana oråd…

Med lite genteknologi blir väl nästa pandemi något som slår selektivt mot män med styrelseposter.

söndag 15 november 2009

Ni törs inte ta debatten

Jäpp, desperationen stiger över SD och deras stigande opinionssiffror, det kan man läsa om i denna artikel: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3802217.svd

Man ska alltså ta debatten i sakfrågor? En lite märklig inställning tycker jag, om vi pratar om Riksdagen, handlar det mer om principfrågor för landet, inte sakfrågor. Att diskutera sakfrågor kommer man inte långt med, d.v.s. hur man ska lösa de lokala problemen med uppeldade bilar, skolor m.m.
I synnerhet frågeställningen runt Vellinge den sista tiden skulle vara intressant att diskutera som principfråga, inte just det aktuella fallet. Jag gjorde ett inlägg gällande detta som blogg, men länkningen tog SvD bort, tydligen för att det var för kontroversiellt. Så mycket för tryckfrihet och debatt…detta är länken till det jag skrev; http://ulmerkotten.blogspot.com/2009/11/partipiskan-viner.html

Vad jag anförde var att kommunallagen föreskriver att kommuner har rätt att bestämma om de vill ta emot flyktingar eller ej, och för det första använder sig Malmö av ett bulvanföretag för att inkvartera flyktingar inom Vellinge kommun, och för det andra att partipiskan viner, med direkt specificerade hot från den moderata partiledningen via springpojken Schlingmann, om att lagen kommer att ändras om inte Vellinge (och andra kommuner), rättar in sig i ledet. Som jag ser det är det alltså ett direkt brott mot nu gällande lag att tvinga en kommunalpolitiker att rätta in sig i fållan, med partipiskan i hand.

Men man ska alltså ta debatten i sakfrågor? Kanske diskutera enskilda flyktingfall där man kan dra upp någon snyfthistoria, snacka om solidaritet o.s.v. Själv ser jag detta som en viktig principiell fråga och inte någon sakfråga.

Historiskt sett vet alla att det under åren begåtts ett antal misstag beträffande invandringspolitiken, och dessa vill man givetvis inte ha fram i debatten. Men den senaste tidens utveckling, med uppbrända bilar, attacker på brandkår och polis, och att islamistiska terrorister rekryterats på en fritidsgård, i kombination med snacket om att den svenske medborgaren Mehdi Gehzali är egentligen helt missförstådd, sticker ganska illa i medborgarnas ögon, och det börjar bli ganska uppenbart att man genom massmedia för medborgarna bakom ljuset.

Så sakfrågor är det som gäller, inte principfrågor? Tja, det är ju inte så konstigt eftersom jag är ganska övertygad om att alla vet att det har begåtts stora misstag, och man kan inte tillstå dem. Men vad värre är, man kan inte tillstå problemen med flyktingpolitiken idag, utan försöker på olika sätt sopa problem under mattan.
Ett typexempel, och kanske anledningen till att man vill diskutera sakfrågor, kan man se i detta klipp, där det är uppenbart att Maud Olofsson, inte fattar ett dugg om vad det handlar om, och kan inte skilja på sak och person; http://www.youtube.com/watch?v=MGOD_fqhIQM

Det är uppenbart att de politiska partierna i Riksdagen inte törs ta en debatt med SD, i de fallen de gjort det har de hängett sig åt att driva från ämnet, d.v.s. flykting och invandringspolitiken generellt, utan ägnat sig åt att svamla om rasism, fördelar med multikulti, accptans av islam som religion, eller hur synd det är om flyktingar och invandrare.

Debatten handlar alltså om invandringspolitiken generellt, inget annat. Men det är helt uppenbart att de etablerade partierna inte törs ta den debatten, ej heller tillstå de misstag som begåtts och begås.

Låt oss nu se hur länge denna länk fungerar, d.v.s. innan SvD plockar bort detta inlägg för man anser det ”opassande”. Klockar är nu 23.00, den 15/11. När jag ser att man klippt länken lägger jag in tid/datum.

lördag 14 november 2009

Partipiskan viner

Så nu viner partipiskan? Jag hade en viss förhoppning om att detta var en typ av ”demokrati” inom socialistiska blocket, men tydligen inte. Man ”läxar upp” en lokal politeker i denna artikel; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3799869.svd

Man ifrågasätter alltså den kommunala beslutanderätten när det gäller en kommun och dess medborgare som är lagstadgad.

Så partipiskan gäller…Regeringen och Migrationsverket har alltså släppt in fler flyktingar än kommunerna kan och är villiga att ta emot, och då viner piskan, och man ”uppmanar” Vellinge att teckna avtal med Migrationsverket. Nu är det så att kommunerna bestämmer själv i dessa frågor och det är så lagen fungerar. Om Hr. Schlingmann och Hr. Billström fortsätter på denna linje är det ett direkt angrepp på lagen och det kommunala självstyret. Kanske vill de avskaffa kommunerna, och ersätta dem men lojala tjänstemän som är tvingade att göra allt de beslutar? I stället för att tillstå att man, och tidigare regeringar både tidigare begått långtgående och stora fel när det gäller flyktingpolitiken, samt i det gällande fallet tillstå att man uppenbarligen tagit emot fler flyktingar än man kan ta hand om, och då viner partipiskan.


Om Hr. Ljungman vidhåller sin linje, d.v.s. varandes demokratisk vald politiker i Vellinge, må han ha all heder därav, oavsett hur historien slutar. Samtidigt som Billström och Schlingmann, må skämmas över den situation de försatt sig i. Tvingas Hr. Ljungman ”krypa till korset”, vet vi vad svensk demokrati och kommunalt självstyre är värt – alltså inget. Nästa steg är då totalt politiskt toppstyre via trogna små tjänstemän på det lokala planet.

Jag trodde faktiskt inte Moderaterna kunde sjunka så här lågt, men Hr. Schlingmanns telefonsamtal talar sitt tydliga språk, varades någon korsning mellan brandman och springpojke.

Och Hr. Billström är tydligen trött på att bara diskutera Vellinge, och hävdar att; ” Fler kommuner måste teckna avtal om mottagande av ensamma flyktingbarn,…”.
Men vad i h-vete menar människan? Han har ingen som helst rätt att styra eller tala om för kommuner ett dyft bara för att han råkar vara minister. Det finns inget som säger att kommuner ”måste” någonting – de beslutar lokalt över sitt eget territorium och sina egna medborgare. Synd kanske tycker Billstöm, men så är svensk kommunallag skriven, och har fungerat utmärkt i massor med år. Att han och Migrationsverket klantat till det, och tagit emot fler flyktingar än vad kommunerna kan ta emot är det hans problem, ingen annans. Men då är det ju bra att kalla in Schlingmann, eller hur?

Sjuk dubbel elle,r rentav trippelmoral i hela historien...

Add: Här är ett rent fantastiskt hot från brevet Hr. Schlingmann skickat ut:
”Att fler kommuner måste ta sitt ansvar handlar också om vi ska förmå bibehålla det kommunala självstyret. Om inte kommunerna själva nu visar en god vilja kommer landets kommuner att få se mer av statlig styrning.”

Han talar alltså om att man avser ändra lagen, och föregå Riksdagsbeslut om de lokalt och demokratiskt valda kommunalpolitikerna inte visar sin ”god vilja”.

Hotet är som jag ser det ett direkt lagbrott mot idag gällande kommunalpolitik och gällande lagstiftning.

Häxjakt och desperation

Jag blir mer och mer upprörd over denna debatt och den häxjakt som drivs mot i synnerhet L-I Ljungman. Det kan man t.ex. läsa om i denna artikel i SvD idag: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3797295.svd

Vad hela denna debatt handlar om är egentligen kommunallagen. Vellinges politiker har valts i full demokratisk ordning och det kan knappast någon invända mot. Vidare är det så att kommuner har självbestämmande över sina områden, och medborgare i ärenden som gäller dem. Det är kommunallagen. Ärenden som berör hela landet bestämmer Riksdagen över, och de politiker som även de, valts i demokratiska val. Så har det fungerat i massor med år och det har ingen invänt emot.

Nu har alltså Malmö kommun tagit sig vatten över huvudet, och tagit emot fler flyktingar än de kan ta hand om och man använder sig av ett bulvanföretag för att på så sätt placera dem i en annan kommun. Alltså går debatten het om att Vellinge är osolidariska, att staten borde kunna tvinga kommuner att ta emot flyktingar o.s.v. och i synnerhet hr. Ljungman utmålas som en bov i dramat.

Men vad är problemet? Vellinges demokratiskt valda politiker har deklarerat att de inte vill ta emot flyktingar och antingen är det då fel på en lag som fungerat i massor med år, eller så är det helt enkelt så att Riksdagspolitikerna/Migrationsverket har tagit emot fler flyktingar än de borde. Och detsamma gäller givetvis Malmö kommun som genom att använda sig av ett bulvanföretag försöker lösa ett problem de själva orsakat. Det sistnämnda är såvitt jag ser saken ett brott emot kommunallagen.

Migrationsminister Billström säger att ”Systemet riskerar att ramla ihop” i denna artikel: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3798857.svd
Kanske det, men det är inte kommunernas fel.

De demokratiskt valda kommunalpolitiker som finns i respektive kommun står i sin fulla rätt enligt lagen att besluta om de vill och kan ta emot flyktingar och hur många. Om man följaktligen tar emot fler flyktingar än vad kommunerna anser att kan ta emot är detta ett problem orsakat av Regeringen och Migrationsverket – inte kommunerna och deras politiker.

fredag 13 november 2009

Känns igen från DDR

I dagens SvD kan man läsa att hr. Bodström ämnar åka till Amerika: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3794537.svd. Han vill alltså bli minister men tänker en tid efter valet resa till och bo i USA för ett ej specificerat antal månader på ej specificerad plats.

Om det nu skulle bli en röd-grön valseger nästa år, ska alltså en av ministrarna beviljas tjänstledighet p.g.a. en resa han vill göra.

Vi har alltså ett land med 9.3miljoner invånare som ska styras av de ministrar som den tillträdande statsministern utser. Vi pratar alltså om en av de absolut viktigaste funktioner och poster som finns i detta land.
Det förefaller mig direkt främmande att någon som sitter på någon av dessa poster på något sätt tillåter privata intressen gå före arbetet. Men det verkar som hr. Bodström tycker det är viktigare att uppfylla någon gammal dröm om denna resa samt få tid till att författa en bok.

För någon vecka sedan rapporterade media redan om att hr. Bodström har en låg närvaroprocent då Riksdagen sammankallas, då han tydligen är ute på diverse andra uppdrag, inkluderande privata sådana vilka inte har med hans åtaganden som politiker att göra. Han kanske kan komma med några valser om att han skaffar sig viktiga erfarenheter som han har användning för i Sverige, på samma sätt som han förklarade sin frånvaro från Riksdagen med då han jobbat som advokat i stället.

Det är tydligen så att eftersom Mona Sahlin givit sitt välsignande, att politiker på bästa DDR-manér anser sig stå över de lagar och regler som gäller i arbetslivet. Jag har svårt att tänka mig att någon arbetsgivare skulle bevilja tjänstledighet för en resa utomlands på obestämd tid för någon anställd, och i synnerhet inte om personen har en viktig funktion i företaget. Vi pratar alltså i detta fall om styrelsen för hela landet, och som sagt 9.3 miljoner människor.
Vi pratar alltså om Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Jag skulle vilja se den arbetare på fabriksgolvet som kan komma med liknande önskemål till sin chef och få dem välsignade.

Liknelse med den gamla boken "Grisfarmen" är ganska slående.

Tydligen anser Mona Sahlin och Thomas Bodström att man kan styra detta land lite baserat på vad man önskar och respektive politikers fritid, och familjesituation tillåter. Styrelsen av detta land ska alltså ske lite ”med vänsterhanden” och är någon form av verksamhet som ska idkas när tid medges.

Eller som hr. Bodström kommenterade Mona Sahlins ställningstagande: ”… vet att hon inte vill ha några robotar som politiker. Det är viktigt att vi som pratar mycket om att man ska satsa på familjen också kan göra det själva.”

Hur man kan rösta på några som har denna inställning, är och förblir för mig en gåta, när man gör anspråk på styrelsen av detta land och hävdar att man kan göra det bättre än de som nu innehar ministerposter.

onsdag 11 november 2009

Jämra larv

Men vad är det här för dum debatt? Jag avser SvDs artikel; http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3783839.svd

Skolan är till för att tillhandahålla undervisning till eleverna, INTE agera som någon form av undersökande eller polisiär myndighet. Skolor har ingen som helst rätt att kräva någon form av testning eller liknande verksamhet. I den mån en påverkad elev, av alkohol eller narkotika, stör undervisningen för andra eller läraren, må givetvis läraren ha rätt att avvisa eleven antingen från klassrummet eller skolan.

Men skolan har ingen rätt till någon form av provtagning eller polisärt ingripande eller rapporterande. Detta gäller i synnerhet elever yngre än 18 år, och att en skola skulle kräva provtagning utan målsmans medgivande, för att få delta i undervisningen är ett direkt brott mot svensk lag. Om en elev äldre än 18 år skulle vägra sådan provtagning, är det fortfarande ett brott att avstänga eleven från undervisning enär skolan inte har någon som helst rätt att kräva provtagning som ett krav för att deltaga i undervisningen.

Vellinge har helt rätt

Det finns en massa bloggar om att Vellinge borde skämmas, att de nu visat “sitt rätt jag”, att de är osolidariska, rop på regeringsingripanden m.fl. Detta i synnerhet från mer eller mindre röda debattörer. Det kan man se bland kommentarerna till denna artikel; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3783991.svd

Men i detta land är det så att beslut som bara rör kommunen är lokala, och ska med anledning av detta beslutas lokalt. Vellinge har beslutat att inte ta emot några flyktingar, och det är bara att acceptera. Att sedan Regeringen plockar in flyktingar har den lokala kommunen inte med att göra, och har inget som helst ansvar härför.

Att mot denna bakgrund använda sig av ett företag för att på detta sätt inplantera flyktingar i en kommun är alltså emot principen på vilken hela politiken i detta land är avsett att fungera, och juridiskt felaktigt. Om, som i detta fall Malmö beslutar om att ta emot en viss mängd flyktingar är det Malmö som är ansvariga för att skapa boende till dessa inom sin kommuns gränser, inte utlokalisera dem till kringliggande kommuner via Attendo.

Det är helt irrelevant vad man tycker om Vellinge eller Malmö kommun, utan det viktiga är de beslut som folkvalda politiker fattat i dessa kommuner. Om Malmö har beslutat att ta emot flyktingar i en överenskommelse med Migrationsverket, är det flyktingar som ska beredas boende inom Malmö kommun, och inte någon annanstans geografiskt.

Jag anser alltså att Malmö kommun är skyldiga att i första läget klargöra för Attendo att lagen föreskriver att de flyktingar Malmö kommun åtagit sig att ta emot ska beredas boende inom kommunens gränser, görs ej detta är det ett brott mot kommunallagen.

I andra läget, d.v.s. om Malmö kommun anser att det är korrekt att husera flyktingar utanför kommunens gränser, bör Vellinge säga upp hyreskontraktet med Attendo omedelbart, med hänvisning till kommunallagen. Vellinges befolkning har beslutat att de inte vill ha flyktingar inom kommunens gränser, och det är vad som gäller. Det är helt enkelt demokrati. En aning svårt för vissa att fatta.

Har Malmös förtroende valda åtagit sig att ordna boende för en viss mängd flyktingar inom kommunens gränser må de åxå göra så, men INTE att göra överenskommelser med Migrationsverket för att sedan genom ett bulvanföretag ordna boende för dessa utanför kommunens gränser.

Observera; Detta handlar inte ett dugg om vad man tycker om flyktingmottagande, rasism eller något liknande – det handlar om svensk lag.

måndag 9 november 2009

Ytterligare en klassiker...

Ok, det var väl väntat – ännu ett beslut som är populistiskt men helt fel underbyggt, eller i alla fall helt bristfälligt.

Hela den här frågan är både en utveckling i tiden, ekonomiskt försvarbar politiskt och man hävdar dessutom att det är knutet till folkhälsoskäl.
Detta kan man läsa om i denna artikel i SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3769667.svd

Jag vet inte riktigt var jag ska börja, men en bra bakgrund som alla känner till är att bilismen är en av de bästa mjölkkor staten har. Man ska alltså ha klart för sig att bilismen betalar tiotals miljarder årligen som de aldrig får se röken av. Inte för jag hade någon vision om att så skulle vara fallet, men energiskatter på koldioxidavgifter och sedan moms på dessa tycker jag man borde beakta det i denna fråga.

Det finns alltså ingen som helst tvivel om att bilisterna betalar för vägslitaget med eller utan dubbdäck.Vidare och mer intressant, är kanske som Ni lagt märke till att man använder inte längre sand som halkbekämpning, utan grovt grus med partikelstorlek på uppemot fyra millimeter. Det har man gjort ett antal år, och kanske har det sina fördelar för kommuner och VV eftersom det både verkar genom djupare is, samt inte blåser bort så lätt från blanka isytor. MEN, för det första orsakar det stenskott vilka både skadar bilarnas glas (rutor och strålkastare), samt orsakar lackskador i synnerhet fram på bilarna. Vidare fastnar detta grus i lamellerna på bilarnas däck och ”äter sönder dem”, till skillnad från sand.Men det fiffiga i denna historia är givetvis att alla dessa skador betalas av bilisterna, inte staten eller VV, och därför kan man bara strunta i dem. Eventuellt är det även en vinst för staten eftersom det är moms på alla skadereparationer och nya däck. Detta nämns det inte ett ord om i debatten.


Sedan har vi den senaste tidens mantra – partiklar. Var och en som har lärt sig någon form av logik eller fysik vet att större partiklar orsakar mer slitage på ytor. Precis på samma sätt som att en rasp sliter mer på en yta än en fin fil. Den som inte tror mig kan prova att ligga på först en spikmatta med 1000 spikar, och sedan på en med 200. Alltså är det så att kommunernas och Vägverkets (VV), byte av sand till grovt grus är ”vållande”, inte bara till de ökade skadorna på bilar och däck, utan även till det ökade vägslitaget och nuvarande partikelnivåer. Men detta är givetvis oantastligt, VV och kommunerna kan ju inte göra fel, och därför har man hittat dubbdäcken som vållande till både partikelhalterna och vägslitaget. Givetvis för att en del av bilisterna har dubbdäck, och just bilisterna ska allt skyllas på

Vidare är det så att tydligen ingen som analyserat partiklarna rent kemiskt för att utröna deras natur och ursprung. Det enda man fokuserar på är deras storlek, och någon EU-norm som kanske gäller helt andra klimat- och vägförhållanden än i Sverige. Ni vet EU-direktiv, det heligaste som finns och må ej ifrågasättas.

Så innan man vet var partiklarna kommer ifrån kan man ju inte fastställa vad som orsakat deras existens.Vidare kan man ju fundera på något som ej heller aldrig nämnts i debatten; Om det nu är så att vissa gator i städerna har en hög partikelhalt som en följd av vägslitage (dubbar eller grus), varför då inte byta till en hårdare och bättre vägbeläggning i dessa områden eller på de aktuella gatorna? Nähä, det gick kanske inte, dubbdäcksförbud ska det vara och allt är bilisternas fel.

Mot denna bakgrund ser jag denna lag. Alltså först att bilisterna som vanligt utmålas som bovar i dramat, samtidigt som de årligen betalar 10-tals miljarder till statskassan, och drabbas av kommunernas/VV:s beslut att sprida ut grovt grus i st.f. sand, med stora kostnader som följd. Man frågar sig alltså vem som är ”vållande”? Är det bilisterna som valt att sprida ut grovt grus i. st. f. sand? Samt det viktigaste – analysera partiklarnas kemiska sammansättning för att utröna var de egentligen kommer ifrån! Det kanske är sandpartiklar från gruset kommunerna/VV strör ut, eller det kanske är den billigaste typen av asfalt som inte klarar klimatet/slitaget, eller det kanske till stor del är partiklar från oljeeldningen i städerna.

Så det är klart att som vanligt klart att det är för bilisterna att ställa sig i skamvrån – kortare period för användning av dubbdäck, och färre dubb framgent, närmare bestämt 1 dubb per 7.2 grader och däck. Så om man inte kör på däck med halva rekommenderade lufttrycket kommer på sin höjd en dubb vara mot markytan simultant. Rent larvigt – är det någon som tror att en liten dubb per däck ska ge någon bättre bromsverkan?

Så man blir så trött på hela denna hetsjakt på bilisterna, man ljuger uppenbarligen medborgarna rätt i ansiktet och undanhåller vissa fakta eller helt enkelt förbjuder någon från att forska eller framföra dem.

Annat hade det varit om det hade varit någon politiskt intressant väljargrupp som muslimer, hbt eller så men bilisterna...en klassiker för kassakistan och säger aldrig ett knäpp.

lördag 7 november 2009

Välkommen till verkligheten!

Ok, vad är det här för naivitet? Tror gemene man att det finns någon likhet, inför lagen eller att inte vissa är prioriterade? Det är i så fall ren naivitet, och det är givetvis så, precis som i den gamla boken ”Djurfarmen” att alla är lika mycket värda, men vissa är värda lite mer.

Det kan man läsa om i denna artikel i SvD: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3765337.svd

Om vi börjar med likheten inför lagen, må du ju ställa dig frågan hur mycket resurser som skulle ägnas åt om du blev nerskjuten på öppen gata i Stockholm. Eller om du blev knivhuggen till döds på ett varuhus.Jodå, visst skulle man utreda saken och komma fram till att man inte med de resurser som står till buds lyckas hitta din mördare. Några veckors jobb på sin höjd för polisen, vars huvudstyrka är upptagen med att mäta hastighetsöverträdelser, bilbältesanvändning och mönsterdjup på bildäck.
Men om nu en minister, som Olof Palme eller Anna Lindh råkar ut för det ovan nämnda är det en annan sak. Det är då ingen som ens ifrågasätter de resurser som plöjs ner från polisen för att lösa brotten. Man kan ju anföra att det har med allmänhetens intresse att göra och hur mycket som skrivs i media om saken. Men faktum kvarstår; personer som är politiker har ett högre värde än gemene man på gatan så enkelt är det. Det må till och med begås direkt lagbrott för att lösa mordfall som dessa utan att någon blinkar. Jäpp, jag tänker på att man öppnade upp DNA-registret i Huddinge för att spåra Anna Lindhs mördare. Tror någon att polisen kommer att göra det om du eller jag mördas? Knappast.

Det är givetvis på samma sätt när det gäller smittsamma och livsfarliga sjukdomar. I det aktuella fallet pratar vi om en influensa som inte är värre än de som årligen brukar florera i landet, men just den här har blåsts upp till enorma proportioner av massmedia.

Härvidlag är det lite klantigt av hr. Tamil att komma med påståendet att han har en så viktig position, och har ansvar för så mycket pengar att han ska prioriteras i vaccinationskön. Vad han med det säger är antingen att han är oersättlig, eller att hans liv är mera värt i samhället än andras, och det är vad man reagerar emot. Att han har barn är ju en ren larvighet som argument – hur många finns det inte som har barn?

När det gäller en krigssituation finns det utarbetade och givetvis hemliga planer om vad som göras, och vilka som är viktigast i samhället. Vad man behöver är alltså en lista när det gäller smittsamma sjukdomar som berättigar till förtur till vaccination eller total isolering för fallet det inte finns vaccin att tillgå, och vi pratar då om potentiellt dödliga sjukdomar. Enligt denna hemliga prioriteringslista skulle man då se till att de som har en så viktig funktion i samhället att de måste skyddas, och vidta åtgärder, (alltså vaccination eller isolering), så att man säkerställer att dessa personer inte drabbas. Precis som en krigssituation där Regeringen och vissa nyckelpersoner ska skyddas till varje pris, i berget i Bålsta (oops..).

Att man har en sådan lista skulle givetvis vara hemligt, eftersom det uppenbaras för gemene man att han eller hon är mindre värd än andra, inkluderande de politiker man tycker är klockrena idioter och kanske kvoterade till sin post p.g.a. kön, etnicitet eller religion.

Men…välkommen till verkligheten; alla är lika mycket värda, men vissa är värda lite mer. Det handlar inte om riskgrupper eller något annat. Tyvärr Svensson, och ställ dig i vaccinationskön, har du tur är det inte placebo i sprutan.

fredag 6 november 2009

Verkligheten mot lagen

Ok, så nu har en försvarare av domen mot hr. Pettersson dykt upp in form av Mårten Schultz i denna artikel i SvD; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3762653.svd.

Man kan läsa att ”Domstolarna målas upp som knäppa”, och han finner domen balanserad och rimlig.

För det första är det så att man ska ha klart för sig att det inträffade skedde på några sekunder.
Det är alltså mig veterligt ingen människa som enkelt kan bedöma var gränsen för övervåld respektive det våld som erfordras egentligen ligger i en dylik situation. Det är enkelt för rätten och hr. Schultz att konstatera att slag ett var helt ok, men slag två var för mycket. Kanske hr. Schultz menar att den som ingriper för att förhindra brott ska skaffa sig någon form av Joule-mätare för att kunna bedöma exakt vad som erfordras för att kunna en exakt anslagsenergi gräns mot ett huvud.

För det andra och som jag nämnt ovan i kombination med tidsperspektivet, d.v.s. några sekunder, gör det rent löjeväckande att tro att en person kan exakt bedöma om ett, två, tre eller fyra slag behövs för att stoppa en gärningsman. Eller göra en kvalificerad medicinsk bedömning efter varje slag för att bedöma om det behövs fler?
Efteråt, och i en rättssal må bedömningen vara enkel, men inte när saken inträffar.

Alltså, var ingripandet ”föredömligt”. Tack för det kan hr. Pettersson kanske tycka bakom gallren– ingen normalfuntad medborgare i detta land kommer att ingripa i liknande situationer eftersom man riskerar ett långt fängelsestraff om man bedöms ta till ”övervåld”. Man ska kanske prata gärningsmän ”till rätta” under pågående brott, på bästa 70-tals manér?

Nej, pressen skapar inte de starka reaktionerna, det är gemene man i detta land som reagerar på att det ska vara olagligt att ingripa mot ett uppenbara våldsbrott. Vidare är jag ganska övertygad om att domen som alltså är ”villkorlig” mot gärningsmannen (alltså ingen straff alls), och monetärt drygt 8KSEK, (vilket sannolikt inte kan inkasseras), upplevs av gemene man som rent larvigt straff för en person som med berått mod gett sig på en äldre kvinna. Det är väl ungefär samma straff som man får vid en vanlig fortkörning, eller?

Men visst hade det varit en lugnare juridisk tillvaro om medierna inte uppmärksammat detta, då hade detta och framgent flera fall av liknande karaktär kunnat sopas under mattan utan problem.
Vidare hade det varit intressant om någon form av myndighetsutövare hade brukat detta ”övervåld”, alltså om en polisman eller vakt hade råkat ta i ”lite för mycket”. Är det då någon som tror att denne hade dömts till fängelse?


Jag hade en vision och tro att lagstiftningen skulle återspegla svensk moral och etik, men så är tydligen inte fallet. Det ska tydligen vara någon autonom funktion i samhället som lever ett eget liv inom en klubb jurister som ska tala om för medborgarna vad som är rätt eller fel, tolkandes lagtexter i detalj och som baserar sina uttalanden på prejudikat och tidigare domar.

Så, vad kan man lära av denna historia? Tja, jag visste sedan tidigare att man inte ska ingripa om man råkar se ett brott, det är bara att gå därifrån så fort som möjligt. Annars blir det bara trassel.

Så hr. Schultz, när jag ser någon kasta brandbomber mot Ert hem kommer jag inte ingripa eller ringa polisen. Det blir bara trassel, jag går därifrån och såg ingenting. Det är ju inte mitt problem. Vad har jag inget för att ställa upp och vittna, (kanske brandbomber på mitt hus om jag vittnar, emedan polisen kollar bältesanvändning, hastighetsefterlevnad och mönsterdjup på däck)?
Och vad riskerar jag genom att ingripa? Ingen kommer ju hjälpa mig…och en domstol tycker kanske jag tog i lite för mycket och hamnar i fängelse.

Som man bäddar får man ligga. Äsch, LSB som barndkåren säger. (Låt Skiten Brinna)

onsdag 4 november 2009

Så funkar lagen

I dagens SvD kan man läsa om Per-Anders Pettersson, som enligt tidningen dömts till ett års fängelse för att ha angripit en man som gett sig på en äldre kvinna. (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3749747.svd). Detta emedan 26-åringen dömdes för misshandel av kvinnan till villkorlig dom och skadestånd på 8100 kronor, alltså personen som angrep den äldre kvinnan i första läget.

Allt är givetvis enligt lagboken och det är bara att koppla bort all form av logik och läsa i lagtexterna att allt har gått rätt till.
Samtidigt tycker man att medborgarna ska visa civilkurage och stoppa pågående brott, eftersom det är en ren omöjlighet för polisen att kunna ingripa i samma stund och där ett brott inträffar.

Men såsom lagen fungerar d.v.s. det är inte en fråga om vem som har rätt, utan en fråga om vem som får rätt, och efter att ha bott i Stockholm en massa år gäller följande två grundregler:

1. Tjafsa aldrig med dörrsluskar, ordningsvakter eller polisen. Det spelar ingen som helst roll om du har rätt, det finns inte en möjlighet i världen att få rätt. Det dummaste man kan göra är att ifrågasätta, kritisera eller (än värre), ge sig på en vakt eller polisen. Vakterna och polisen har alltid rätt, håller varandra om ryggen och du är alltid rökt. Dina uttalanden i en rättssal är vatten värda mot en polis eller ordningsvakt. Du kan driva din sak så långt du vill även om du har rätt - du får fel.

2. Skit fullständigt i saker du inte har med att göra. Det spelar ingen roll om det är pågående brott eller du kanske kan rädda någon till livet. Har du inte med saken att göra är det bara att gå åt ett annat håll och strunta i det.

Ok, det finns hur många fall som helst som bevisar det första fallet, och det vet alla, inklusive förra SSU-ordföranden (vad hon nu heter).

Det andra är lite klurigare, men det är faktiskt det som gäller.

Om du ser Carin Götblad, statsministern, justitieministern, eller vem som helst liggande blödande på gatan, och någon står och hoppar på någon av dem med spikskor, får du minst trassel genom att bara skita i det och gå därifrån. Det orsakar minst problem, så funkar lagen. Om du bara stannar och tittar, kommer du bli inkallad som vittne, och det har du inget för. Försöker du stoppa ett uppenbart brott kan du bli skadad själv, eller bli åtalad av gärningsmannen.

Det var visst ett fall för några år sedan, en kille ingrep mot några som stod och pissade på en port i början på Kungsgatan (Sthlm), och blev därför själv ihjälslagen, och gärningsmännen gick sedan fria. Har du bara sett ett brott utan att ingripa, och kan tillföra rätten kunskap har du inte ett öre för det. Risken är däremot stor att de som begick brottet kan ge sig på dig som vittnade emot dem, i synnerhet om det är organiserad brottslighet som ligger bakom.

I det aktuella fallet med Per-Anders Pettersson som hindrade ett brott mot en gammal dam har vi just ett typexempel på hur det fungerar. Han blandade sig i något han inte hade med att göra, emedan gärningsmannen till brottet får villkorlig dom (alltså ingen dom), och ska betala drygt 8000kr, om han nu har några pengar.

Min grundsten är att lagboken ska återspegla den moral och etik som ska gälla i Sverige. Jag kan bara konstatera att det inte är så. Alltså vill man ha medborgarna som zoombies som inte må röra ett finger för att hjälpa andra eller avvärja uppenbara brott. Detta baseras kanske på någon form av övertro på polisens resurser och myndighetstillit.

Så käre domare i det aktuella fallet som nu dömt herr Pettersson till fängelse – den dag du ramlar ihop på gatan av en hjärtinfarkt, räkna inte med att jag kommer stanna, försöka hjälpa dig, eller ringa ambulans. Det har jag inget för, du är väl en alkis, pundare eller vad som helst och det är inte mitt problem eller ansvar. Och förresten, skulle du dö blir väl jag vållande om jag försöker hjälpa dig efter bästa förmåga.

Hoppas du är nöjd med domen förresten...

måndag 2 november 2009

Lösningen...

Här är en rätt kul artikel skriven av Lars Melin i SvD; http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3741067.svd

Jag vet inte om allt han skriver är korrekt, men det kan mycket väl vara så. Klart är i alla fall att samma fenomen gäller när det handlar om skatter, man har ett lapptäcke av skatter som man bättrar på varje år.

Så min slutsats är denna, både för skatter och lagar; I stället för att ha en negativ funktion där man har en massa politiker som dels försöker beskatta medborgarna till i det närmaste 100% och begränsa deras rättigheter så att man snart behöver licens och specialtillstånd för att gå på toaletten, gör så här:

Konfiskera alla medborgarnas pengar och låt dem ansöka om ”levnadsbidrag”. Det finns ingen logik i att ha skattesatser på sådär minst 80% med källskatt, arbetsgivaravgifter, sociala avgifter, moms, koldioxidskatt, lyxskatt, energiskatter, biltullar, och en hel skvälldrös med liknande pålagor. Det är mer logiskt om man konfiskerar allas pengar och låter dem ansöka om levnadsbidrag, baserat på hur många munnar som ska mättas och några andra busenkla parametrar.

På samma sätt kan man givetvis göra när det gäller lagar. Det är bara att proklamera att ”Allt är förbjudet, med följande få undantag:”, och så en liten lista som addendum med vad som inte är olagligt. För enkelhetens skull kan man sedan bestraffas (på gammalt DDR-manér), med att allt från ”Aja-baja, det var inte bra gjort, fy dig” till livstids fängelse efter rättens godtycke varandes en asocial person eller fiende till staten.

Larvigt och dumt, eller hur? Men faktum är att precis denna logik har man tillämpat i hela Stockholms innerstad de senaste 20 åren, och det fungerar jättebra tycker alla politiker. Det är nämligen så att man har ett generellt parkeringsförbud. Alltså, om det inte uttryckligen står att det är tillåtet att parkera är det förbjudet. Det spelar ingen roll om du inte står i vägen för någon eller på annat ej heller stör trafiken – det är förbjudet att parkera, basta. Sedan är det ingen idé att överklaga, det vet var och en. Du har inte ens rätt att överklaga förrän dess ”Kontrollavgiften” är erlagd.

Så varför skulle det inte kunna fungera på samma sätt när det gäller skatter och övrig lagstiftning? Tja, politikerna har ju inte en susning om alla de lagar de röstar igenom, och dessutom är de inte ens närvarande, så vad spelar det för roll? Ge dem deras arvoden bara, och låt dem idka andra verksamheter eller spela golf, det är väl lika bra….

söndag 1 november 2009

Aha! En hastighetstaliban till...

Jaha, ännu en hastighetstaliban i syretältet, i detta fall Claes Litsner från NTF. Hans mål i arbetslivet är att skona så många liv som möjligt i trafiken, emedan han håller 0-visionens fana högt. Det kan man läsa i denna artikel i UNT; http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=2-AV_ID=976063,00.html?from=puff.

NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande), är en organisation som kom till för att underlätta införandet av högertrafik på 60-talet, och finns sedan dess kvar paddlandes på 0-visionens räkmacka. Givetvis med diverse fjantiga projekt och informationskampanjer som på bästa Anslagstavlanmanér ska tala om för medborgarna vad som är rätt och fel i trafiken. Det finns inte en anledning till att den propaganda de tillhandahåller inte skulle kunna vara en avdelning inom VV, men så är det inte. Skattepengar finns det ju gott om…

Men, låt mig nu bemöta herr Litsners artikel. Huvudtemat är att han ondgör sig över att man inte sänkt hastigheten på väg 288 till den av NTF rekommenderade hastigheten 80km/h.
Något som varken NTF, VV eller politikerna verkar ha fattat är att hastighet ’per se’ inte orsakar olyckor. Det är inte alls så att man har en större risk att råka ut för olyckor vid högre hastigheter.

Vad det handlar om är missbedömningar av de enskilda trafikanterna, och i detta fall vanligtvis bilister. Jag vågar påstå detta efter att ha bott i Tyskland ett antal år och dagligen, till och från mitt arbete, kört på sträckor med ’fri fart’. Statistiskt sett är jag enligt NTF och VV sedan länge död beaktandes de hastigheter jag kört i många år.
Om nu en olycka inträffar är givetvis skaderisken på de inblandade större ju högre hastighet som de inblandade hållit, men det är inte hastigheten som är vållande, det är missbedömningar från de inblandade.
Hr. Litsner nämner även att hastigheten på denna väg varit oförändrad sedan 1971. Det kan vara riktigt, men sedan dess har bilarna utvecklats till att bli trafiksäkrare och bättre, men varför har inte vägsträckan byggts ut och förbättrats sedan 1971? Bilisterna är som alla vet en ren mjölkko för staten, och om denna väg inte byggts ut sedan 1971 är det knappast bilisternas fel. Eller menar Hr. Litsner att trots att bilarna blivit bättre, ska hastigheten sänkas för att VV underlåtit att bygga ut och förbättra väg 288 efter det behov som uppenbarligen finns? Varför skickar han i så fall inte en skrivelse till VV i st.f. att skriva en debattartikel i UNT?


VV har tydligen svarat att ”acceptans och efterlevnad” inte finns för en sänkning till 80km/h på väg 288. Det är knappast förvånande att bilister som under goda förhållanden tvingas sitta och hålla 90 km/h på denna väg, knappast skulle acceptera 80 km/h. Redan 90 km/h är en låg hastighet på vissa av sträckorna på väg 288, och som anförs respekten, för hastighetsbegränsningarna kommer bli obefintlig, och bilisterna kommer bara att bromsa ner till 80 km/h där man satt ut hastighetskameror.

Vidare leder omotiverade och låga hastighetsgränser till enbart en bristande skylt och lagrespekt. En bilists hastighet styrs snarare av risken att bli ertappad och eventuellt bötesbelopp än acceptans av de regler som gäller.

I mitten av pappersartikeln kommer ett underbart stycke som borde ge Hr. Litsner en plats i Riksdagen: ”Det finns egentligen bara vinnare när hastigheten anpassas till Nollvisionens förutsättningar – de viktigaste är hälsan, miljön och trafiksäkerheten.”Man blir imponerad – detta är rent svammel. Hälsan blir snarare lidande av att alla de som pendlar mellan Östhammar och Uppsala tvingas gå upp tidigare och komma hem senare. Idag har gemene man inte mycket tid att vinka på och ordet ”fritid”, är knappast fri tid. Att då försena alla trafikanter knappt 10 minuter per dag är snarare mer stressande än bra för ”hälsan”.

Därefter har vi miljön. Detta eviga mantra som alltid är så bra att hänvisa till, och att de resande på väg 288 skulle bidra till lägre koldioxidutsläpp genom att köra 80 i.st.f. 90km/h. Detta är ett rent tramspopulistiskt argument men det ligger i tiden. För Hr. Litsners information släpper Uppsala värmeverk ut mer koldioxid än länets alla bilister. Att hänvisa till koldioxidutsläpp, på vägsträckan är rent larvigt, eller kanske man kan säga ”en piss i Mississippi”, i jämförelse med koldioxidutsläppen i världen kanske en ”myggfis i en tornado”, är mer korrekt.


Ok, vad handlar hela denna debatt om? Jo, egentligen inte ett dyft om att rädda liv. Det handlar om att spara pengar för stat/landsting/kommun. Det är nämligen så att en trafikinvalidiserad person kostar samhället enorma pengar under sin återstående levnad. Ju äldre personen är ju mindre givetvis. Om någon dör i trafiken är det billigt för samhället, men man måste till varje pris undvika att medborgare invalidiseras, och då i synnerhet vid unga år. Det är vad det handlar om, inte ett dyft om, och tro inte att NTF m.fl. egentligen vill vårt bästa. Om du inte tror detta kan du ju fråga dig varför det är lag på bilbälte men inte flytväst. Eller vad gör man för att förhindra självmord? Det dör 2-3 gånger så många av självmord som av trafikskador i detta land. Nähä, ingen Nollvision där inte…

Man blir därvidlag lite trött på att läsa artiklar av denna typ, eller uttalanden av Tingvall, och man frågar sig; var är alla de miljarder bilisterna betalat in under åren? Man har alltså konfiskerat dessa miljarder och har ’proffs’ inom NTF som upptäcker efter att en väg varit i drift 38år (288), utan större förbättringar att man måste sänka hastigheten i väntan på att politikerna i framtiden kanske allokerar pengar till förbättringar. Ja, ja den som lever får se.

Blockpolitikens grav

Blockpolitiken gräver just nu sin egen grav.
Först har de borgerliga skapat en klubb, bestående av (m), (c), (fp) och (kd), och deras enighet, att vara ett gemensamt alternativ var en av anledningarna till att de vann senaste valet. Nu måste givetvis (s), (mp) och (v), visa upp samma enighet och vara ett alternativt regeringsalternativ, och det var tanken inför nästa val.

Då händer det som inte får hända upp, dels att gemene man inte kanske vill lägga sin röst på en gemensam politik baserad på ett potpurri av idéer och filosofier och dessutom att vi har en balansställning opinionsmässigt. Alltså, Sverigedemokraterna visar sig på arenan och det kan bli så att de blir ”tungan på vågen” nästa val. Man kan läsa om denna problematik i en artikel av statsvetaren Nil-Eric Hallstöm på denna länk: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3729683.svd#tw_link_widget

I första läget, för några år sedan var det ju bara att avfärda dem som rena idioter, som inte fattade samhällets bästa, och även gå så lågt att man ens vägrar att debattera med dem. Enkelt – sådana muppar kan man strunta i eftersom medborgarna alltid tror på politikerna och vet att svensk demokrati är bäst i världen och ingen må ifrågasätta den.
Bakgrunden är givetvis den att politikerna har en förvissning om att man på bästa ”Anslagstavlan”-manér kan diktera för medborgarna vad som är rätt eller fel. Man har ju även sedan 60-talet predikat att alla som kommer till detta land är flyktingar och berikar landet, samt att vi ska ha acceptans o.s.v. Nu när hela paketet slår i baklås, innebärande att det är uppenbart vilka misstag som begåtts och hur hårt man under årtionden jobbat på indoktrineringen, stiger desperationen.

Det blev ganska uppenbart hur desperationen bland gängse politiker ger sig uttryck i gamla floskelargument som hittades på under 70-90-talet då Maud Olofsson ställde upp i en kort debatt med Jimmie Åkesson (sd), och hon bemödade sig inte en sekund åt att argumentera utan återföll i de mantran som gällt de senaste årtiondena.

Indoktrineringen har tydligen inte fungerat som avsett, inte ens med den solida propaganda SVT/SR fört låter sig gemene man luras när bilar brinner i miljonområden, krav ställs från muslimska organisationer på det svenska samhället, och den ’svenske’ medborgaren M. Gehzalis senaste bedrifter. Alltså han som satt ’felaktigt’ inspärrad på Guantanamo, och sedan skulle till någon religionsskola inom talibankontrollerat område.

Från att man från början betraktade (sd) som en förhatlig halvnazistisk organisation, börjar det nu gå upp att man har en ny spelare på planen, och man gör vad man kan för att förljuga och smutskasta dem. Man kommer vända på varje sten för att hitta någon som helst koppling mellan (sd)-medlemmar och nazism, påhittade eller sanna. Nu kanske någon tycker att det är viktigt att påståenden om tidigare nynazism måste vara sanna, men så är inte fallet. Alla minsta knytningar man nu kommer att antingen kunna hitta på eller som finns kommer att vara guld värda politiskt. Sannolikt kommer man samla på sig ett antal sådana kopplingar och publicera den inför nästa val.

Men vad som nu kommer att hända, är under mellantiden att om (sd):s opinionssiffror kommer desperationen att stiga. Inom de två vedertagna blocken kommer man spekulera i hur politiska konstellationer kan se ut utan (sd), och man kommer att göra allt (som vanligt), för att få vandra i maktens korridorer. Detta kommer i sin tur leda till ett större antal väljare som inte accepterar de ev. nya samarbetspartners man hittar och följdakten fler röster på småpartier och då i synnerhet (sd).Så min slutsats är att om man inte tar debatten idag, utan handlar i desperation kommer detta bara gynna (sd).

Men det verkar som man är fullt medveten om alla felaktigheter som begåtts under åren, men kan nu inte längre skyffla dem under mattan som man gjort de senaste årtiondena med trevlighets och acceptansfloskler. Bilarna brinner idag. Regeringen kan på sin höjd smyga iväg resurser för att bli kvitt problemet, men skulle det uppdagas att man gör så slår det tillbaka bland väljarna, som inte vill se att skattepengar spenderas på ett fundamentalt polisiärt problem.

En omprövning av blockpolitiken? Den behöver nog inte omprövas, men man kan ju gissa att ’mittenpartierna’ (c), (fp) och kanske (kd) kommer att få inviter av (s). (s) vill ju behålla makten och (fp) och (c) är ju historiskt kända för att hoppa i vilken säng som helst för att få vara med i Rosenbad. Alltså; om (fp) och (c) tillsammans är större än (v), kan man ju misstänka att Mona kommer att treva åt det hållet, i synnerhet om Ohly i ett tidigt stadium ställer krav på ministerposter.