lördag 14 november 2009

Partipiskan viner

Så nu viner partipiskan? Jag hade en viss förhoppning om att detta var en typ av ”demokrati” inom socialistiska blocket, men tydligen inte. Man ”läxar upp” en lokal politeker i denna artikel; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3799869.svd

Man ifrågasätter alltså den kommunala beslutanderätten när det gäller en kommun och dess medborgare som är lagstadgad.

Så partipiskan gäller…Regeringen och Migrationsverket har alltså släppt in fler flyktingar än kommunerna kan och är villiga att ta emot, och då viner piskan, och man ”uppmanar” Vellinge att teckna avtal med Migrationsverket. Nu är det så att kommunerna bestämmer själv i dessa frågor och det är så lagen fungerar. Om Hr. Schlingmann och Hr. Billström fortsätter på denna linje är det ett direkt angrepp på lagen och det kommunala självstyret. Kanske vill de avskaffa kommunerna, och ersätta dem men lojala tjänstemän som är tvingade att göra allt de beslutar? I stället för att tillstå att man, och tidigare regeringar både tidigare begått långtgående och stora fel när det gäller flyktingpolitiken, samt i det gällande fallet tillstå att man uppenbarligen tagit emot fler flyktingar än man kan ta hand om, och då viner partipiskan.


Om Hr. Ljungman vidhåller sin linje, d.v.s. varandes demokratisk vald politiker i Vellinge, må han ha all heder därav, oavsett hur historien slutar. Samtidigt som Billström och Schlingmann, må skämmas över den situation de försatt sig i. Tvingas Hr. Ljungman ”krypa till korset”, vet vi vad svensk demokrati och kommunalt självstyre är värt – alltså inget. Nästa steg är då totalt politiskt toppstyre via trogna små tjänstemän på det lokala planet.

Jag trodde faktiskt inte Moderaterna kunde sjunka så här lågt, men Hr. Schlingmanns telefonsamtal talar sitt tydliga språk, varades någon korsning mellan brandman och springpojke.

Och Hr. Billström är tydligen trött på att bara diskutera Vellinge, och hävdar att; ” Fler kommuner måste teckna avtal om mottagande av ensamma flyktingbarn,…”.
Men vad i h-vete menar människan? Han har ingen som helst rätt att styra eller tala om för kommuner ett dyft bara för att han råkar vara minister. Det finns inget som säger att kommuner ”måste” någonting – de beslutar lokalt över sitt eget territorium och sina egna medborgare. Synd kanske tycker Billstöm, men så är svensk kommunallag skriven, och har fungerat utmärkt i massor med år. Att han och Migrationsverket klantat till det, och tagit emot fler flyktingar än vad kommunerna kan ta emot är det hans problem, ingen annans. Men då är det ju bra att kalla in Schlingmann, eller hur?

Sjuk dubbel elle,r rentav trippelmoral i hela historien...

Add: Här är ett rent fantastiskt hot från brevet Hr. Schlingmann skickat ut:
”Att fler kommuner måste ta sitt ansvar handlar också om vi ska förmå bibehålla det kommunala självstyret. Om inte kommunerna själva nu visar en god vilja kommer landets kommuner att få se mer av statlig styrning.”

Han talar alltså om att man avser ändra lagen, och föregå Riksdagsbeslut om de lokalt och demokratiskt valda kommunalpolitikerna inte visar sin ”god vilja”.

Hotet är som jag ser det ett direkt lagbrott mot idag gällande kommunalpolitik och gällande lagstiftning.

Inga kommentarer: