onsdag 11 november 2009

Vellinge har helt rätt

Det finns en massa bloggar om att Vellinge borde skämmas, att de nu visat “sitt rätt jag”, att de är osolidariska, rop på regeringsingripanden m.fl. Detta i synnerhet från mer eller mindre röda debattörer. Det kan man se bland kommentarerna till denna artikel; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3783991.svd

Men i detta land är det så att beslut som bara rör kommunen är lokala, och ska med anledning av detta beslutas lokalt. Vellinge har beslutat att inte ta emot några flyktingar, och det är bara att acceptera. Att sedan Regeringen plockar in flyktingar har den lokala kommunen inte med att göra, och har inget som helst ansvar härför.

Att mot denna bakgrund använda sig av ett företag för att på detta sätt inplantera flyktingar i en kommun är alltså emot principen på vilken hela politiken i detta land är avsett att fungera, och juridiskt felaktigt. Om, som i detta fall Malmö beslutar om att ta emot en viss mängd flyktingar är det Malmö som är ansvariga för att skapa boende till dessa inom sin kommuns gränser, inte utlokalisera dem till kringliggande kommuner via Attendo.

Det är helt irrelevant vad man tycker om Vellinge eller Malmö kommun, utan det viktiga är de beslut som folkvalda politiker fattat i dessa kommuner. Om Malmö har beslutat att ta emot flyktingar i en överenskommelse med Migrationsverket, är det flyktingar som ska beredas boende inom Malmö kommun, och inte någon annanstans geografiskt.

Jag anser alltså att Malmö kommun är skyldiga att i första läget klargöra för Attendo att lagen föreskriver att de flyktingar Malmö kommun åtagit sig att ta emot ska beredas boende inom kommunens gränser, görs ej detta är det ett brott mot kommunallagen.

I andra läget, d.v.s. om Malmö kommun anser att det är korrekt att husera flyktingar utanför kommunens gränser, bör Vellinge säga upp hyreskontraktet med Attendo omedelbart, med hänvisning till kommunallagen. Vellinges befolkning har beslutat att de inte vill ha flyktingar inom kommunens gränser, och det är vad som gäller. Det är helt enkelt demokrati. En aning svårt för vissa att fatta.

Har Malmös förtroende valda åtagit sig att ordna boende för en viss mängd flyktingar inom kommunens gränser må de åxå göra så, men INTE att göra överenskommelser med Migrationsverket för att sedan genom ett bulvanföretag ordna boende för dessa utanför kommunens gränser.

Observera; Detta handlar inte ett dugg om vad man tycker om flyktingmottagande, rasism eller något liknande – det handlar om svensk lag.

Inga kommentarer: