fredag 29 juni 2018

Vad att vänta i PK-media


Nu är det ju snart val. Vad vi kan räkna med är att media har buffrat upp ett antal skitsaker man kommer att blåsa upp till skandaler för att smutskasta i synnerhet SD. 
Saken är den att väljarnas minne är kort, men kan ha en påverkan strax före ett val. Alltså sparar man alla smutskastningar till precis före valet för att på så sätt sänka trovärdigheten i detta fall för SD.
Det kan ju knappast vara någon nyhet för någon att media mörkar alla problem som har med invandringen att göra samt är översållade av vänster och miljömuppar. Ovanpå detta har vi ju givetvis att det uppenbarligen går ut direkta direktiv till media om vad som är nyheter och hur dessa ska rapporteras. 

Mörkning av ”utländsk härkomst” samt svammel om ”socioekonomiska skillnader” och mycket annat har vi hört till vår leda de senaste åren. Brå har tydligen nu öppnat en liten port till att göra en utredning, men det är en ren självklarhet att en sådan kommer bli klar långt efter valet. Den senaste utredningen från Brå (2005) uppdagade en grov överrepresentation och i synnerhet när det gäller olika sexualbrott. 

Regeringen gör dessutom utfästelser på allt man ska satsa på om man får egen majoritet efter valet. Det är inte alls svårt att göra, man fattar givetvis att man inte har en chans till egen majoritet och har därför inga som helst problem att utlova enorma satsningar på alla områden.

Men åter till problemställningen, media är rent generellt vänstervridna vilket inkluderar Public Service. Man har säkerligen letat med ljus och lykta det senaste halvåret minst efter minsta komprometterande saker som på något sätt kan knytas till SD. Direkt olagliga dataintrång och annat kommer man låta tredjepartsföretag som Researchgruppen göra och man kanske även kommer sannolikt köra med rent Wallraffande som Expressen gjorde för några år sedan.

Skandalavslöjanden är alltså att vänta, påhittade och vänstervridna för att uppnå maximal påverkan. Public Service kommer dock ha en försiktigare inställning och man kommer sannolikt att referera till t.ex.  vänsterextrema Expo eller större tidningar för att på så sätt framföra samma budskap men då under täckmantel.

Men meddelandet är alltså att det ganska snart kommer att initieras en stor smutskastningskampanj i synnerhet mot SD.

Men kanske är det så att medborgarna fattat detta och lärt sig av hur media agerar vilket i detta fall innebär att man buffrat upp alla saker man hittar, kopplingar, saker i barndomen eller vad det än må vara och sedan publicera detta som skandalavslöjanden för att misskreditera SD. Detta är bara att vänta inom snar framtid.

torsdag 21 juni 2018

De sju Trollflöjterna


Nu är det ju snart val, och desperationen inom sjuklövern stiger hela tiden för att fiska väljare på olika sätt. Inget konstigt eller nytt, så har det varit före alla val. Men det nya är att det var först en moderatledd regering som samarbetade med miljömupparna bara för att kunna blockera SD, och nu en sosseregering som har miljömuppar med ministerposter. Problemen man ställt till med under dessa år är allom uppenbara. Först hette det ”utmaningar”, detta ord blev sedan så urvattnat att alla fattade att det handlade om att rätta till problem man själva ställt till med. Men nu är det tydligen så att man spelar på att vi i detta land ska känna samhörighet, alltså något man själva effektivt torpederat för att rasera.
Jag hörde Löfvéns tal under Järvaveckan, och han och regeringen nödgas alltså outsagt erkänna att man ställt till enorma problem. Men det är givetvis så att man inte tillstår sina misstag, utan nu gäller det att spela på trollflöjten och måla upp visioner om framtiden samt lova enorma satsningar i framtiden. Givetvis spelar man på kortet att det är vi tillsammans
Nu fattar dock den mest klent begåvade att sossarna inte kommer att få egen majoritet i Riksdagen. Ovanpå det utlovar man givetvis reformer och enorma belopp för att lösa de problem man själva orsakat – men allt givetvis långt efter valet. Miljoner och miljarder utlovas men givetvis efter valet. Slutsatsen blir att man efter valet kan glömma alla vidlyftiga löften och det kommer att bli en statsminister som (för vilken gång i ordningen vet jag inte), säger ”...i den nu uppkomna parlamentariska situationen gäller det att ta ansvar för Sverige och samarbeta.”. Glöm allt vi lovade före valet alltså.

Men sossarna är inte varken bättre eller sämre än de övriga sex partierna. Alliansen lovar även allt de kan och är medskyldiga till de problem man förorsakat, för att inte säga direkt vållande. Varje parti har sina egna löften, premisserna är dock helt oklara. Vilka åker ur riksdagen? Vilka av Alliansens partier dagtingar med allt för att inte riskera nyval eller för att få vandra i maktens korridorer? Centerpartiet röstade nyss igenom ett rent idiotförslag i riksdagen mot Alliansen om 9.000 som fått avslag på asylansökan och ovanpå det har vi Decemberöverenskommelsen. Man spelar på en trollflöjt om Alliansens möjlighet att skapa en stabil regering. Vänstermupparna vill uppenbarligen förstatliga allt, och inget nytt från dem. Det är bara att titta på kommunisternas historia de senaste 50 åren så vet vi hur trovärdig deras politik är. Eller varför inte kolla på Venezuela eller Nordkorea? Jag fattar inte hur någon kan vara så naiv att man tror på det vänsterpartiet anför som argument. Men klaga på allt går bra.

Miljömupparna har egentligen en egen, och lägre klass när det gäller tankeverksamhet. Någon form av kombo mellan påhittad verklighet och att utöva politisk makt.
Nu tar vi det från början; Om nu detta lilla land med runt 10 miljoner invånare släpper ut lite koldioxid, vilket motsvarar en promille av den globala klimatpåverkan tror någon att straffskatter på energi, flygbränsle och annat har någon som helst påverkan globalt? Tror du det är du förbannat naiv. Tror du att alla världens nationer kommer att se Sverige som ett föregångsland är du förbannat naiv. Samtidigt importerar vi i Sverige varje år miljontals ton sopor som eldas upp här, koldioxidutsläppen törs ingen nämna så detta mörkar man. Men att spela på trollflöjten, ur vilken man kan höra att du lille medborgare kan göra skillnad eller vi måste ta vårt ansvar och visa världen att det är möjligt, fungerar för de mest naiva. Ånyo, detta är ett litet land – 10 miljoner invånare, och runt en promille av de växthusgaser som släpps ut kommer från detta land, rent patetiskt att alla miljöflumskatter miljömupparna hittar på ska ha någon som helst påverkan på det globala klimatet. Och lika patetiskt som att höra Björklund anföra att EU måste komma överens om en gemensam flyktingpolitik. Det kommer inte hända - det är bara att fatta.
Så det finns alltså sju partier som spelar på trollflöjten. Visioner om framtiden, tomma löften eller ideologiskt betingat.

fredag 8 juni 2018

Mängdrabatt, lögner och statistik


Jag har påtalat detta tidigare. Varför har brottslingar mängdrabatt på straff? Om en brottsling begår ett antal brott sätter man straffsatsen baserat på det allvarligaste brottet och man bortser uppenbarligen från alla mindre brott. Vidare har man mängdrabatt på brott vilket innebär att man om man begår ett antal likadana brott straffas man i praktiken bara för ett, men kanske med något högre straffpåföljd.
Ovanpå detta har vi fenomenet att man kan skylla på varandra; kan man inte fastställa vem brottslingen är det friande dom som gäller. Är det skadan som brottslingar åsamkat eller mjäkande med olika parametrar som ska gälla?


Sedan har vi ålderns betydelse; är man ung och begår ett brott slipper man helt straff eller döms till lite ”samhällstjänst”, givetvis även om åldern ej exakt går att fastställa.
Man tycker det räcker, men så är inte fallet. När det gäller fängelsestraff är regeln att man släpper ut brottslingar efter 2/3-delar av avtjänad tid. Vidare när det gäller skadestånd och personbrott/sexualbrott är skadestånden ett rent skämt och i synnerhet när det gäller sexualbrott betalas inget skadestånd ut då den dömde inte kan betala. Man utvisar inte utländska medborgare om de riskerar något i landet det ”flytt från”, i normalfallet från en annan världsdel, genom hela EU, över dussintalet gränser och hundratals mil.
Är en våldtagen kvinna mindre skadad för livet för att det var en våldtäktsman som kanske var omyndig som begick brottet? Eller de övriga som blev våldtagna av samme man?

Ovanstående känner hela rättsväsendet till, och man kan inte låta bli att fråga sig om hela rättsväsendet är spratteldockor i politikernas händer eller om det gäller att upprätthålla svensk lag och ordning. Men det betyder alltså att en våldtagen kvinna har mycket liten chans att vare sig få rätt i en domstol och chansen att få skadestånd är i det närmaste obefintlig. Detta om man inkluderar att polisen lägger våldtäktsfall på hyllan och då det inte är pk att beskriva gärningsmän minskar givetvis chansen att ta fast dem i första läget.
Vad jag vill påtala är alltså att det svenska rättssamhället lider av allvarligt förfall och medborgarnas tilltro till rättssystemet minskar, vilket inte alls är konstigt.
Men rent fundamentalt är det ju även så att den skada en brottsling orsakar måste ses från de skadades aspekt, inte från brottslingens. Man borde alltså i första läget slopa alla ”förmildrande omständigheter”. Ej heller har gärningsmannens ålder ett dyft med saken att göra – skadan och det lidande man orsakat är densamma oavsett ålder. En mördad lever inte mer för att gärningsmannen var under 18 år, en kvinna är inte mindre våldtagen för att gärningsmannen kommer från ett annat land eller är ung.
Men framför allt; man ska helt enkelt lägga ihop straffen för de brott en brottsling begått och inte bara döma efter det allvarligaste, och vidare ska man givetvis döma mycket hårdare om gärningsmannen tidigare har begått brott.
Vi vet alla att den enskilde polisen gör sitt jobb så gott han/hon kan, är underbetalda och får ta skit från allmänheten för felen inom rättssystemet och det faktum att man är gravt underbemannade. Ett jobb som måste kännas minst sagt hopplöst.
Ställ dig nu frågan vilka det är som ställt till hela problematiken. Men nu frossar journalister i olika källor för att bevisa att det beror på att lagarna ändrats och det är olika ”faktorer” för att bevisa att det är socioekonomiska eller kulturella faktorer som har med en ökning som man påstår inte finns. Givetvis saknas relevant statistik eftersom den senaste undersökningen från Brå 2005 visade en överrepresentation med en faktor på 5, alltså 400% när det gäller invandrare och sexualbrott. En utredning som idag är 13 år gammal och avser alltså tiden före 2005.


Ursäkta, men min uppfattning om rätt, fel och straff är en helt annan än vad som gäller i detta land idag. Jag har inga döttrar - och därvidlag slipper jag osannolikt att ta lagen i egna händer om jag skulle funnit påkallat. Vilket jag sannolikt, om så varit fallet jag nödd och tvungen därtill voro. Om en dotter våldtagits hade jag tveklöst tagit lagen i egna händer, den våldtäktsmannen (eller de män), hade inte blivit mycket äldre, oavsett innevarande ålder. 

tisdag 5 juni 2018

Regeringens tomma löften


700 miljarder de närmaste tio åren till infrastruktur? (Länk DN). Hallå Tomas Eneroth, det är val om några månader och inom tio år har det varit tre val. Trots detta talar om minister Eneroth om att dessa satsningar kommer att göras. Mycket satsningar på järnvägen givetvis, med Lövin (miljömupp), vid sin sida.
Samtidigt är det givetvis så att många medborgare är skitsura över att tågtrafiken inte fungerat i synnerhet under vintern. Alltså; i stället för att kasta in pengar, och satsa på denna infrastruktur under valperioden, samt att inte be om ursäkt för detta misstag, fungerar det bra att komma med löften man vet att man inte behöver infria. Vem kommer ihåg detta ”löfte” om tio år? Vilken regering har vi då, och vem kommer ställa Eneroth eller Lövin till svars då?
Det är och förblir rent svammel, rent löjeväckande utspel som inte ens är förankrade i verkligheten. De politiker som utställer löften längre än innevarande valperiod ljuger. Hur var det med Göran Perssons regering som ”lånade” (citat Göran Persson), 258 miljarder ur pensionsfonderna. Idag har vi fattigpensionärer, usel äldreomsorg, usla pensioner, kostsam vård för pensionärerna och av dessa 258 miljarder finns inte ett spår, och ej heller håller man politikerna som fattade detta beslut (och i synnerhet G. Persson), ansvariga idag.

Men visst är det märkligt att alla regeringes löften kommer just nu och för valet. Tror någon att sossarna kommer att få egen majoritet de närmaste 10 åren i riksdagen? Hur mycket kommer man betala ut före valet? Man har denna dag opinionssiffror runt 20% och miljömupparna kan (förhoppningsvis) åka ur riksdagen.

Hur trovärdigt är det att komma med denna typ av löften, i synnerhet som de duggar tätt före valet?

Jag kan lova att plocka ner månen inom 10 år, då jag vet att jag varken behöver betala för hur det ska gå till, eller stå till svars 2028.

Men det kanske finns några naiva idioter som frös på tågperrongerna i vintras, som tror att detta är ett löfte som kommer infrias eller garantera leveranssäkerhet avseende tågtrafiken.